Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

wydanie: 2017-09-05 WDU20170001766

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie dokumentu potwierdzajcego uprawnienia przysugujce weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001765

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 wrzenia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomoci przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomoci

wydanie: 2017-09-15 WDU20170001764

Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 wrzenia 2017 r. w sprawie ramowych planw nauczania w publicznych szkoach i placwkach artystycznych

wydanie: 2017-09-06 WDU20170001763

Prawo o prokuraturze

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 15 wrzenia 2017 r. w sprawie zniesienia Dziau do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotw w Warszawie i utworzenia Dziau do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okrgowych i prokuraturach rejonowych komrek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

wydanie: 2017-09-15 WDU20170001762

o rolnictwie ekologicznym

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw nieprawidowoci lub narusze przepisw dotyczcych rolnictwa ekologicznego i minimalnych rodkw, jakie jednostki certyfikujce s obowizane zastosowa w przypadku stwierdzenia wystpienia tych nieprawidowoci lub narusze w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001761

Kodeks karny wykonawczy.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 wrzenia 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001760

o organizacji rynku mleka i przetworw mlecznych

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawiera wniosek o uznanie organizacji producentw, zrzesze organizacji producentw i organizacji midzybranowych na rynku mleka i przetworw mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentw potwierdzajcych spenienie przez te podmioty warunkw uznania

wydanie: 2017-09-13 WDU20170001759

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgoszenia znaku imiennego do rejestru znakw imiennych

wydanie: 2017-09-08 WDU20170001758

o podatku akcyzowym

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewntrzwsplnotowego

wydanie: 2017-09-12 WDU20170001757

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania broni oraz umiejtnoci posugiwania si broni

wydanie: 2017-08-21 WDU20170001756

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

wydanie: 2017-09-12 WDU20170001755

o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

wydanie: 2017-09-08 WDU20170001754

o podatku dochodowym od osb prawnych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb prawnych

wydanie: 2017-09-12 WDU20170001753

o podatku dochodowym od osb fizycznych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych

wydanie: 2017-09-12 WDU20170001752

o drogach publicznych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg krajowych

wydanie: 2017-09-07 WDU20170001751

o drogach publicznych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie pozbawienia drg kategorii drg krajowych

wydanie: 2017-09-07 WDU20170001750

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001749

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw wezwa do zapisywania si na sprzeda lub zamian akcji spki publicznej, szczegowego sposobu ich ogaszania oraz warunkw nabywania akcji w wyniku tych wezwa

wydanie: 2017-09-14 WDU20170001748

o minimalnym wynagrodzeniu za prac.

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac oraz wysokoci minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

wydanie: 2017-09-12 WDU20170001747

o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa

wydanie: 2017-09-08 WDU20170001746

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu sporzdzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomie w postaci papierowej oraz szczegowoci umieszczanych w nich informacji

wydanie: 2017-08-29 WDU20170001745

o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie terminw przekazywania informacji przez grupy producentw owocw i warzyw oraz organizacje producentw owocw i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentw owocw i warzyw

wydanie: 2017-09-05 WDU20170001744

Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie orzecze i opinii wydawanych przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

wydanie: 2017-09-07 WDU20170001743

o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw odznak i legitymacji wydawanych w zwizku z honorowym dawstwem krwi

wydanie: 2017-09-11 WDU20170001742

o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw pobierania krwi od kandydatw na dawcw krwi i dawcw krwi

wydanie: 2017-09-11 WDU20170001741

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobw pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiaami wybuchowymi i ich kontroli

wydanie: 2017-08-29 WDU20170001740

Prawo o prokuraturze

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

wydanie: 2017-09-09 WDU20170001739

o ochronie przyrody

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)

wydanie: 2017-08-11 WDU20170001738

o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej na operacje typu

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001737

o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celw specjalnych przeznaczenia rodkw budetowych i mienia pastwowego oraz oceny wykorzystania rodkw budetowych i mienia pastwowego na te cele

wydanie: 2017-08-28 WDU20170001736

o zasadach finansowania nauki

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

wydanie: 2017-08-30 WDU20170001735

Kodeks wyborczy

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Jeewo w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

wydanie: 2017-09-11 WDU20170001734

Kodeks postpowania karnego

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu postpowania z protokoami przesucha i innymi dokumentami lub przedmiotami, na ktre rozciga si obowizek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy zwizanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

wydanie: 2017-09-09 WDU20170001733

Rozporzdzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ogaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w rodkach masowego przekazu wiadomoci, a take przyjmowania upominkw i innych wiadcze o podobnym charakterze przez czonkw suby zagranicznej

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001732

Kodeks Pracy

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001731

Prawo o ruchu drogowym

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

wydanie: 2017-08-29 WDU20170001730

o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania patnoci bezporednich i patnoci niezwizanej do tytoniu

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001729

o zawodzie lekarza

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

wydanie: 2017-08-28 WDU20170001728

Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 11 wrzenia 2017 r. sygn. akt K 10/17

wydanie: 2017-09-11 WDU20170001727

Ordynacja podatkowa TJ

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie przeduenia terminu zoenia zeznania podatkowego niektrym podatnikom podatku od spadkw i darowizn

wydanie: 2017-09-08 WDU20170001726

Ordynacja podatkowa TJ

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

wydanie: 2017-09-08 WDU20170001725

o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie okrelenia kwalifikacji oraz stau pracy wymaganych od osb zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej suby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczeglnych dziaach i pracowniach tych jednostek

wydanie: 2017-09-08 WDU20170001724

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zawiadcze o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zawiadcze i ewidencji wypaconych (wydanych) wygranych

wydanie: 2017-08-29 WDU20170001723

o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakanego zapalenia nosa i tchawicy/otrtu byda oraz wirusowej biegunki byda i choroby bon luzowych w wybranych stadach byda

wydanie: 2017-08-04 WDU20170001722

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowoci informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

wydanie: 2017-08-30 WDU20170001721

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawcw szpiku i krwi ppowinowej

wydanie: 2017-09-05 WDU20170001720

Owiadczenie rzdowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejcia w ycie zmian do Przepisw zaczonych do Umowy europejskiej dotyczcej midzynarodowego przewozu rdldowymi drogami wodnymi towarw niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowizujcych od dnia 1 stycznia 2017 r.

wydanie: 2017-06-12 WDU20170001719

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budetu pastwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spka Akcyjna

wydanie: 2017-08-29 WDU20170001718

o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinny spenia wnioski w sprawach dotyczcych patnoci w ramach systemw wsparcia bezporedniego

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001717

o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wcieklizny

wydanie: 2017-08-18 WDU20170001716

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie prowadzenia ksig notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentw sdom rejonowym

wydanie: 2017-08-28 WDU20170001715

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego

wydanie: 2017-08-09 WDU20170001714

o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu zada realizowanych przez Krajowy Orodek Wsparcia Rolnictwa zwizanych z wdroeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szk

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001713

o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zada wiodcych orodkw koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuczych

wydanie: 2017-09-05 WDU20170001712

o krajowym systemie ewidencji producentw

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien spenia wniosek o wpis do ewidencji producentw

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001711

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbdnych do realizacji jego zada oraz sposobu weryfikacji prawidowoci przekazywanych informacji

wydanie: 2017-08-09 WDU20170001710

o funduszach promocji rolno-spoywczych

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktw rolno-spoywczych

wydanie: 2017-08-24 WDU20170001709

o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spenia jednostki organizacyjne, ktrym mona powierzy przeprowadzanie czynnoci kontrolnych, w ramach kontroli podmiotw uczestniczcych w mechanizmach administrowanych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wydanie: 2017-08-24 WDU20170001708

Prawo o prokuraturze

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie owiadczenia o stanie majtkowym prokuratora

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001707

o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw uywania wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobw tytoniowych, lub papierosw elektronicznych na terenie obiektw jednostek organizacyjnych lub organw podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwoci i urzdu obsugujcego Ministra Sprawiedliwoci, a take w rodkach przewozu osb uywanych przez te podmioty

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001706

o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji dotyczcych gospodarki rodkami Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, przekazywanych przez marszakw wojewdztw dysponentowi Funduszu

wydanie: 2017-08-29 WDU20170001705

o finansach publicznych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001704

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad, warunkw i trybu przyjmowania do suby kandydackiej w Pastwowej Stray Poarnej

wydanie: 2017-08-21 WDU20170001703

o podatku od towarw i usug VAT

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie towarw i usug, dla ktrych obnia si stawk podatku od towarw i usug, oraz warunkw stosowania stawek obnionych

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001702

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Budownictwa w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw

wydanie: 2017-08-09 WDU20170001701

o krajowym systemie ewidencji producentw

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw oraz trybu udostpniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrbnych przepisw

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001700

Kodeks postpowania cywilnego

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu zakadania i udostpniania konta w systemie teleinformatycznym obsugujcym postpowanie sdowe

wydanie: 2017-09-01 WDU20170001699

o systemie owiaty

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji Rzdowego programu wspomagania w latach 2015

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001698

o rolnictwie ekologicznym

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

wydanie: 2017-08-25 WDU20170001697

Prawo o szkolnictwie wyszym

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiw doktoranckich i stypendiw doktoranckich

wydanie: 2017-08-09 WDU20170001696

o bibliotekach.

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic materiaw bibliotecznych wchodzcych w skad narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowicych zabytkw

wydanie: 2017-08-16 WDU20170001695

Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001694

o muzeach

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic muzealiw, ktre nie stanowi zabytkw oraz s wpisane do inwentarza muzealiw w muzeach bdcych instytucjami kultury

wydanie: 2017-08-16 WDU20170001693

Kodeks Pracy

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich

wydanie: 2017-08-04 WDU20170001692

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie dokumentu dostawy, warunkw i sposobu zwrotu wyrobw akcyzowych objtych zwolnieniem od akcyzy ze wzgldu na ich przeznaczenie oraz rodkw skaajcych alkohol etylowy

wydanie: 2017-08-09 WDU20170001691

Prawo ochrony rodowiska

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga dla kotw na paliwo stae

wydanie: 2017-08-01 WDU20170001690

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie trybu postpowania i szczegowych zasad prowadzenia rejestrw nieruchomoci, udziaw i akcji nabytych lub objtych przez cudzoziemcw

wydanie: 2017-08-21 WDU20170001689

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zada zwizanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentw mleka i rolnikw w innych sektorach hodowlanych

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001688

o finansach publicznych

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencji patniczej w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

wydanie: 2017-09-04 WDU20170001687

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie miejsca wiadczenia usug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonujcej nabycia (importu) towarw lub usug

wydanie: 2017-08-09 WDU20170001686

o wspieraniu zrwnowaonego rozwoju sektora rybackiego

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziau rodkw finansowych na realizacj Programu Operacyjnego

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001685

o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001684

o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie wewntrznych sub ochrony

wydanie: 2017-07-31 WDU20170001683

o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzeday owocw i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

wydanie: 2017-08-25 WDU20170001682

o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargw na wybr zakadw odkostniajcych i chodni

wydanie: 2017-08-24 WDU20170001681

o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postpowania kwalifikacyjnego wobec onierzy ubiegajcych si o wyznaczenie na stanowiska subowe w Subie Wywiadu Wojskowego

wydanie: 2017-08-03 WDU20170001680

o wspieraniu zrwnowaonego rozwoju sektora rybackiego

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania i wypaty pomocy finansowej na realizacj operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdraania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001679

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotw wiadczcych usugi rozwojowe

wydanie: 2017-08-29 WDU20170001678

o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki

wydanie: 0000-00-00 WDU20170001677

Kodeks karny wykonawczy.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotw, na rzecz ktrych skazani mog wykonywa prace na cele spoeczne, oraz czynnoci tych podmiotw w zakresie wykonywania pracy

wydanie: 2017-08-21 WDU20170001676

Kodeks karny wykonawczy.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

wydanie: 2017-07-31 WDU20170001675

o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na List Skarbw Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw

wydanie: 2017-08-16 WDU20170001674

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolnikw w sektorach hodowlanych

wydanie: 2017-08-28 WDU20170001673

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wsparcia dla producentw niektrych owocw i warzyw w zwizku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

wydanie: 2017-08-25 WDU20170001672

o autostradach patnych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie opaty paliwowej

wydanie: 2017-08-16 WDU20170001671

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentw mleka i rolnikw w innych sektorach hodowlanych

wydanie: 2017-08-28 WDU20170001670

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wsparcia dla producentw niektrych owocw i warzyw w zwizku z kontynuacj zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

wydanie: 2017-08-25 WDU20170001669

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wspierania rynkw owocw i warzyw

wydanie: 2017-08-25 WDU20170001668

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wsparcia producentw niektrych owocw i warzyw w zwizku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

wydanie: 2017-08-25 WDU20170001667

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 wrzenia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sdowego

2017-09-21 WMP20170000879

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 wrzenia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sdowego

2017-09-21 WMP20170000878

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 wrzenia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sdowego

2017-09-21 WMP20170000877

-

Uchwaa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 wrzenia 2017 r. w sprawie wyraenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pocignicie do odpowiedzialnoci karnej posa Bartosza Kownackiego

2017-09-21 WMP20170000876

-Prawo ochrony rodowiska

Obwieszczenie Ministra rodowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokoci stawek opat za korzystanie ze rodowiska na rok 2018

2017-09-20 WMP20170000875

Uchwaa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 wrzenia 2017 r. w sprawie upamitnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Si Zbrojnych

2017-09-19 WMP20170000874

Uchwaa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 wrzenia 2017 r. w sprawie wyboru sdziego Trybunau Konstytucyjnego

2017-09-19 WMP20170000873

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 wrzenia 2017 r. o przedueniu okresu uycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skadzie Si Sojuszniczych Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estoskiej, Republiki Litewskiej i Republiki otewskiej

2017-09-14 WMP20170000872

-

Komunikat Nr 09/2017/(DOKE) Prezesa Zarzdu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie staych stp procentowych

0000-00-00 WMP20170000871

-o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci miesicznej skadki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyskie w IV kwartale 2017 r.

2017-09-13 WMP20170000870

-

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia rejestru aktuariuszy

2017-09-12 WMP20170000869

-Prawo geologiczne i grnicze

Obwieszczenie Ministra rodowiska z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie stawek opat na rok 2018 z zakresu przepisw Prawa geologicznego i grniczego

2017-09-12 WMP20170000868

-o systemie monitorowania drogowego przewozu towarw

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia maksymalnych stawek opat obowizujcych w 2018 r. za usunicie, przechowywanie i strzeenie rodka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu

2017-09-09 WMP20170000867

-o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu zarzdzenia Prezesa Rady Ministrw w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej

2017-09-09 WMP20170000866

-Kodeks karny wykonawczy.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie wykazw zakadw psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania rodka zabezpieczajcego okrelonego w art. 93c pkt 1

0000-00-00 WMP20170000865

-o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu zarzdzenia Prezesa Rady Ministrw w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

2017-09-08 WMP20170000864

-o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu zarzdzenia Prezesa Rady Ministrw w sprawie utworzenia Midzyresortowego Zespou do spraw koordynacji wdraania, monitorowania i ewaluacji

0000-00-00 WMP20170000863

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie okrelenia wysokoci kwot rekompensat wypacanych osobom, ktre wniosy przedpaty na zakup samochodw osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwarta 2017 r.

2017-09-07 WMP20170000862

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sdowego

2017-09-07 WMP20170000861

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sdowego

2017-09-07 WMP20170000860

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskanika waloryzacji skadek na ubezpieczenie emerytalne za II kwarta 2017 r.

2017-09-07 WMP20170000859

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.55.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-07 WMP20170000858

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.54.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-07 WMP20170000857

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.53.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-07 WMP20170000856

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.52.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-07 WMP20170000855

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o liczbie stanowisk sdziego Naczelnego Sdu Administracyjnego, przewidzianych do objcia

2017-09-07 WMP20170000854

-

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i powiatw wchodzcych w skad wojewdztw

2017-09-07 WMP20170000853

-

Owiadczenie rzdowe z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Umow midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Pastwa Katar o zniesieniu obowizku wizowego dla posiadaczy paszportw dyplomatycznych i specjalnych, podpisan w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

2017-09-07 WMP20170000852

Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Pastwa Katar o zniesieniu obowizku wizowego dla posiadaczy paszportw dyplomatycznych i specjalnych, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

2017-09-07 WMP20170000851

-o zasadach realizacji programw

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj 2014

0000-00-00 WMP20170000850

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarzdzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce zarzdzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

2017-09-06 WMP20170000849

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.51.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-06 WMP20170000848

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-06 WMP20170000847

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.49.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-06 WMP20170000846

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.48.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-06 WMP20170000845

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sdowego

2017-09-05 WMP20170000844

-Prawo ochrony rodowiska

Obwieszczenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkacw wikszej ni 100 tysicy i aglomeracji, w ktrych warto wskanika redniego naraenia dla miasta o liczbie mieszkacw wikszej ni 100 tysicy i aglomeracji przekracza warto puapu stenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkacw wikszej ni 100 tysicy i aglomeracji, w ktrych warto wskanika redniego naraenia dla miasta o liczbie mieszkacw wikszej ni 100 tysicy i aglomeracji nie przekracza wartoci puapu stenia ekspozycji

2017-09-05 WMP20170000843

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.47.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-05 WMP20170000842

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.46.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-05 WMP20170000841

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.45.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-05 WMP20170000840

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.44.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-05 WMP20170000839

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.43.2017 w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-09-05 WMP20170000838

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrw

Zarzdzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie Midzyresortowego Zespou do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarzdzania kryzysowego

2017-09-05 WMP20170000837

-o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego

Obwieszczenie Prezesa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wskanika waloryzacji podstawy wymiaru zasiku chorobowego przyjtej do obliczenia wiadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r.

2017-09-05 WMP20170000836

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sdowego

2017-09-05 WMP20170000835

-o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu zarzdzenia Prezesa Rady Ministrw w sprawie Midzyresortowego Zespou do spraw Oglnokrajowego Cyfrowego Systemu cznoci Radiowej (OCSR)

2017-09-05 WMP20170000834

-

Zarzdzenie nr 23/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, prby, masy i wielkoci emisji monety o wartoci nominalnej 10 z, z serii

0000-00-00 WMP20170000833

Zarzdzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrw z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiajcego dla jednostek administracji rzdowej oraz wskazania jednostek administracji rzdowej zobowizanych do nabywania zamwie od centralnego zamawiajcego

2017-08-31 WMP20170000832

-o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

2017-08-30 WMP20170000831

-

Owiadczenie Rzdowe dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez czonkw rodzin, ktrzy pozostaj na utrzymaniu czonkw personelu misji dyplomatycznej lub urzdu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.

2017-08-29 WMP20170000830

2017-09-23
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

2017-09-23
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakanego zapalenia nosa i tchawicy/otrtu byda oraz wirusowej biegunki byda i choroby bon luzowych w wybranych stadach byda

2017-09-26
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221

Ustawa o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

2017-09-27
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

2017-09-27
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

2017-09-28
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615

Ustawa o zasadach finansowania nauki

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

2017-09-28
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celw specjalnych przeznaczenia rodkw budetowych i mienia pastwowego oraz oceny wykorzystania rodkw budetowych i mienia pastwowego na te cele

2017-09-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)

2017-10-01
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyszym

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiw doktoranckich i stypendiw doktoranckich

2017-10-01
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa Prawo ochrony rodowiska

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga dla kotw na paliwo stae

2017-10-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

2017-10-01
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyszym

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw prowadzenia studiw

2017-10-01
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

2017-10-01
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

2017-10-01
Dz.U. 2012 poz. 1514

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu sporzdzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomie w postaci papierowej oraz szczegowoci umieszczanych w nich informacji

2017-10-01
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 15 wrzenia 2017 r. w sprawie zniesienia Dziau do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotw w Warszawie i utworzenia Dziau do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okrgowych i prokuraturach rejonowych komrek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

2017-10-01
Dz.U. 2017 poz. 1530

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2017-10-01
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewntrzwsplnotowego

2017-10-03
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych

2017-10-03
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86

Ustawa o podatku dochodowym od osb prawnych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb prawnych

2017-10-22
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

2017-12-02
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa Prawo bankowe

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyszej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomociach

2018-01-01
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa o samorzdzie terytorialnym

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektrych gmin i miast, nadania niektrym miejscowociom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib wadz niektrych gmin

2018-01-01
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa Prawo ochrony rodowiska

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 6 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opat za korzystanie ze rodowiska

2018-01-01
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439

Ustawa o statystyce publicznej

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celw Statystycznych (NTS)

2018-01-01
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

2018-01-01
Dz.U. 2015 poz. 1688

Ustawa o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomw zbierania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego

2018-01-01
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie okrelenia wysokoci opat za krew i jej skadniki w 2018 r.

2018-01-01
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627

Ustawa o autostradach patnych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie okrelenia wzoru informacji w sprawie opaty paliwowej

2018-01-01
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prac.

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac oraz wysokoci minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu