Informacja o stanie powietrza w Gdańsku Nowym Porcie.

2021-01-21 czwartek
Pogoda Gdansk Nowy Port Gdansk Środmiescie Sopot Gdansk Wrzeszcz
H OC Niebo Op hPa W % wiatr PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2
23 3 / -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 997 88
22 3 / -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 997 88
21 4 / -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 997 87
20 4 / 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 997 86
19 4 / 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 997 86
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
-
-
18 5 / 0 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 997 83 22
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
-
-
17 5 / 1 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 997 81 19
1
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
16 6 / 1 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 997 80 24
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
15 6 / 1 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 997 76 26
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
14 6 / 2 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 997 73 24
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
13 6 / 1 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 998 70 24
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
12 6 / 1 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 998 71 24
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
11 5 / 1 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 998 73 24
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
10 5 / 1 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 998 75 20
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
09 5 / 1 Zachmurzenie umiarkowane 0 998 79 20
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
08 4 / 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 998 83 19
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
07 4 / -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 999 89 19
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
06 3 / -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 999 89 19
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
05 3 / -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 999 89 19
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04 3 / -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 999 90 19
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
03 / 17
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
02 / 19
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
01 / 19
2
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
00 / 17
2
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-

2021-01
2020-12
2020-11
2020-10
2020-09
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11

9331pm2,5[µg/m3]pm10[µg/m3]NO2[µg/m3]SO2CO
Bardzo dobra
-
0 - 130 – 40 0 – 20 0 – 500 - 3
Dobra
1
13.1 - 3540.1 – 10020.1 – 5050.1 – 1003.1 - 7
Umiarkowana
2
35.1 - 55100.1 – 15050.1 – 80 100.1 – 2007.1 - 11
Dostateczna
3
55.1 - 75150.1 – 20080.1 – 110200.1 – 35011.1 - 15
Zła
4
75.1 - 110200.1 – 400 110.1 – 150350.1 – 50015.1 - 21
Bardzo zła
5
> 110 > 400 > 150> 500 > 21

Norma 204020035010
Dane pomiarów zanieczyszczenia powietrza na podstawie wyników udostępnianych przez GIOŚ. Informacja o stanie pogody na podstawie danych udostępnianych przez stacją pogodową na lotnisku Rębiechowo.

Ruch statków w porcie

Tytuł aktu status powiązane prawo UE
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów akt objęty tekstem jednolitym
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody obowiązujący
akty prawne związane ze stanem powietrza
Kontakt z:Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
telefon:
58 309 49 11
58 309 49 12
58 309 49 13
email sekretariat@gdansk.wios.gov.pl
ePUAP: /l8du5do311/

Zadania Inspektoratu wynikają z przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i obejmują, między innymi:

 • kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • kontrolę eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

  Uprawnienia Inspekcji obejmują:

 • wstęp wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości
 • zobowiązanie kontrolowanego podmiotu formie zarządzenia pokontrolnego, do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska,
 • wymierzenie kary pieniężnej za przekraczanie, określonych w pozwoleniach, ilości i rodzaju emitowanych do środowiska substancji
 • wstrzymanie decyzją użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub z przekroczeniem jego warunków,
 • wstrzymanie decyzją działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska znacznych rozmiarów lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
 • wstrzymanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzonej w instalacjach nie spełniających wymagań przepisów,
 • możliwość wstrzymania pracy instalacji eksploatowanych z naruszeniem pozwoleń lub bez pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
 • 2021-01-20 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  1
  1
  17
  1
  2
  -
  1
  1
  3 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1001 92 17
  2
  2
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 1000 90 17
  3
  2
  -
  1
  -
  3 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1000 90 15
  4
  2
  -
  -
  2
  3 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 999 90 11
  5
  2
  -
  -
  1
  3 -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 999 89 11
  6
  2
  -
  -
  1
  3 -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 999 89 11
  2021-01-19 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  3
  -
  1
  -
  13
  1
  3
  -
  1
  -
  1 -4 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1003 95 11
  2
  3
  -
  1
  -
  1 -3 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1003 95 9
  3
  3
  -
  1
  -
  2 -3 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1002 95 9
  4
  3
  -
  -
  -
  2 -2 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1002 96 11
  5
  3
  -
  -
  -
  2 -2 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1002 96 9
  6
  3
  -
  -
  -
  2 -1 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1001 96 15
  9
  2
  -
  1
  -
  3 0 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1001 98 17
  10
  2
  -
  1
  -
  4 0 Zachmurzenie całkowite 0 1002 99 17
  16
  2
  -
  1
  -
  3 -2 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1000 92 9
  17
  2
  -
  1
  -
  3 -2 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1000 92 11
  18
  2
  -
  1
  -
  3 -2 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1000 92 15
  19
  2
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1001 92 19
  20
  3
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1001 92 19
  21
  2
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1001 92 17
  22
  3
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1001 93 19
  23
  3
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz 0 1001 93 19
  2021-01-08 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  17
  1
  -
  -
  3
  0 -5 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1017 99 4
  18
  1
  -
  -
  2
  0 -5 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1018 99 2
  19
  1
  -
  -
  2
  0 -4 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1018 99 0
  2021-01-03 niedziela
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  2
  1
  -
  -
  2
  0 -7 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1019 94 4
  3
  1
  -
  -
  2
  0 -6 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1019 94 7
  4
  1
  -
  -
  3
  0 -6 Zachmurzenie całkowite 0 1019 94 7
  2020-12-30 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  3
  -
  -
  -
  19
  2
  3
  -
  -
  -
  20
  3
  3
  -
  -
  -
  15
  16
  1
  -
  -
  3
  2 -2 Prawie bezchmurnie 0 1002 83 6
  17
  1
  -
  1
  2
  1 -2 Prawie bezchmurnie 0 1003 85 4
  2020-12-29 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  13
  1
  -
  -
  3
  2 -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 1002 80 7
  14
  1
  -
  -
  2
  2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1002 81 9
  15
  1
  -
  -
  2
  2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1002 83 19
  16
  1
  -
  -
  2
  1 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1002 86 24
  2020-12-28 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  -
  -
  -
  3
  1 -3 Zachmurzenie umiarkowane 0 989 89 30
  2
  -
  -
  -
  3
  2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 988 90 31
  3
  -
  -
  -
  3
  3 -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 987 91 35
  2020-12-22 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  1
  -
  -
  2
  4 -1 Zachmurzenie umiarkowane 0 1011 93 26
  10
  1
  -
  -
  2
  4 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 1012 93 26
  11
  1
  -
  -
  2
  4 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 1012 92 30
  12
  1
  -
  -
  2
  4 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 1012 91 24
  14
  -
  -
  -
  2
  4 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 1011 90 17
  2020-12-21 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  6
  2
  -
  -
  -
  2 -3 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 93 22
  2020-12-19 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  20
  1
  -
  -
  -
  0 -4 Prawie bezchmurnie 0 1022 93 17
  2020-12-17 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  5
  2
  -
  1
  -
  5 2 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1020 96 11
  10
  1
  -
  -
  2
  5 2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1021 95 17
  11
  3
  -
  -
  2
  5 2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1022 92 19
  13
  1
  -
  -
  2
  6 3 Zachmurzenie umiarkowane 0 1022 88 17
  14
  1
  -
  -
  3
  5 2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1022 89 15
  15
  1
  -
  -
  2
  5 2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1022 90 15
  16
  1
  -
  -
  2
  5 2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1022 92 17
  2020-12-14 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  1
  -
  -
  -
  7
  19
  1
  -
  -
  2
  2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1014 77 13
  20
  1
  -
  -
  2
  2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 79 17
  21
  1
  -
  -
  -
  2 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 82 13
  2020-12-13 niedziela
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  17
  1
  -
  -
  2
  1 -1 Mgliście 0 1016 96 6
  18
  1
  -
  -
  2
  1 -1 Mgliście 0 1016 96 7
  19
  1
  -
  -
  2
  2 -1 Mgliście 0 1016 96 9
  20
  1
  -
  -
  2
  2 -1 Mgliście 0 1016 95 7
  2020-12-11 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  15
  2
  -
  -
  1
  1 -3 Mgliście 0 1007 96 24
  2020-12-05 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  17
  1
  -
  -
  2
  7 3 Prawie bezchmurnie 0 1011 83 22
  18
  1
  -
  -
  2
  6 2 Prawie bezchmurnie 0 1011 83 17
  20
  1
  -
  -
  2
  5 1 Prawie bezchmurnie 0 1012 84 17
  21
  1
  -
  -
  2
  5 0 Prawie bezchmurnie 0 1012 84 15
  2020-12-03 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  1
  -
  -
  2
  22
  11
  1
  -
  -
  2
  1 -4 Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 1001 88 30
  22
  1
  -
  -
  2
  3 -2 Zachmurzenie umiarkowane 0 1001 84 26
  2020-12-02 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  -
  1
  13
  2
  1
  -
  -
  3
  -4 -10 Prawie bezchmurnie 0 1016 84 11
  3
  1
  -
  -
  3
  -4 -9 Prawie bezchmurnie 0 1016 86 7
  4
  1
  -
  -
  2
  -4 -10 Zachmurzenie umiarkowane 0 1015 87 11
  13
  -
  -
  -
  3
  -3 -8 Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 1010 85 19
  14
  1
  -
  -
  2
  -3 -9 Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 1009 87 17
  15
  1
  -
  -
  2
  -3 -9 Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 1008 89 19
  18
  1
  -
  -
  2
  -2 -9 Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg 0 1007 92 20
  19
  1
  -
  -
  2
  -2 -9 Zachmurzenie umiarkowane, lekki śnieg 0 1006 93 20
  2020-12-01 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  1
  -
  -
  2
  -4 -7 Prawie bezchmurnie 0 1025 93 13
  5
  1
  -
  -
  4
  -4 -7 Prawie bezchmurnie 0 1025 92 15
  6
  1
  -
  -
  4
  -4 -7 Prawie bezchmurnie 0 1025 92 15
  7
  -
  -
  -
  4
  -4 -8 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1024 92 17
  8
  -
  -
  -
  4
  -4 -8 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1024 88 17
  9
  -
  -
  -
  4
  -3 -8 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1024 85 17
  10
  1
  -
  -
  4
  -3 -8 Bezchmurnie, słonecznie 0 1024 82 20
  11
  1
  -
  -
  4
  -2 -7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1023 77 20
  12
  1
  -
  -
  2
  -2 -6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1023 72 19
  13
  1
  -
  -
  2
  -1 -6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1022 68 17
  14
  1
  -
  -
  2
  -1 -6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1021 68 17
  15
  1
  -
  -
  2
  -2 -7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1021 69 13
  16
  1
  -
  -
  2
  -2 -7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 71 15
  17
  1
  -
  -
  3
  -2 -8 Bezchmurnie, słonecznie 0 1020 72 13
  19
  1
  -
  -
  2
  -3 -9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1019 75 9
  21
  2
  -
  -
  3
  -4 -9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1018 78 6
  23
  1
  -
  -
  2
  -4 -9 Prawie bezchmurnie 0 1017 82 11
  2020-11-29 niedziela
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  11
  1
  -
  -
  2
  1 -4 Zachmurzenie umiarkowane 0 1021 90 6
  2020-11-26 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  15
  1
  -
  -
  2
  4 0 Zachmurzenie umiarkowane 0 1018 86 19
  statystyka interpelacji
  Beata Dunajewska - 24
  Łukasz Hamadyk - 21
  Cezary Śpiewak-Dowbór - 8
  Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek - 2
  Jerzy Milewski - 1
  Przedmiot Radny Numer Data Tresc Tresc odp
  Wyłączonej z użytkowania hali sportowej przy Zespole Szkół Morskich w Gd-Nowym Porcie Cezary Śpiewak-Dowbór 046/19 2019-02-05 Pobierz
  termomodernizacji całej elewacji i izolacji części podziemnej Cezary Śpiewak-Dowbór 047/19 2019-02-05 Pobierz
  Możliwości utworzenia parku na terenie dawnego jeziora Zaspa Cezary Śpiewak-Dowbór 020/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pociągu do Letnicy i Nowego Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 065/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  uruchomienia tramwaju wodnego pomiędzy N. Portem, Twierdzą Wisłoujście, Westerplatte i Brzeźnem Cezary Śpiewak-Dowbór 013/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Utworzenia publicznego żłobka w dzielnicy N. Port Cezary Śpiewak-Dowbór 016/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Remediacji Szańca Zachodniego Cezary Śpiewak-Dowbór 017/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Budowy basenu dla Brzeźna, Letnicy i N. Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 014/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pisma Biura Rozwoju Gdańska do Rady Dzielnicy Nowy Port z dna 04.09.2018 Łukasz Hamadyk 389/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  Sprawdzenia przez Straż Miejską okolicy skrzyżowania ul. Władysława IV i Wolności Łukasz Hamadyk 387/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  przywrócenia terenu po pracach GPEC przedmiot Łukasz Hamadyk 384/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  umiejscowienia wiat śmietnikowych w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 356/18 2018-09-27 Pobierz Pobierz
  ot. prowadzenia działalności przez Port Service sp. z o.o. Jerzy Milewski 350/18 2018-09-24 Pobierz Pobierz
  remontu ul. Góreckiego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 346/18 2018-09-17 Pobierz Pobierz
  wykonania odwiertów na terenie dawnego jeziora "Zaspa" w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 324/18 2018-09-05 Pobierz Pobierz
  transportu z Gostynina chemicznych substancji do Gdańska (Port Service) Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 309/18 2018-08-28 Pobierz Pobierz
  remontu zabytkowego budynku mieszkalnego na skrzyżowaniu ul. Wilków Morskich i Spokojnej Łukasz Hamadyk 304/18 2018-08-21 Pobierz Pobierz
  zlikwidowania problemu smogu w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 302/18 2018-08-20 Pobierz Pobierz
  Podjęcia działań w związku z działalnością firmy SIARKOPOL S.A. Łukasz Hamadyk 301/18 2018-08-17 Pobierz Pobierz
  Wzmożonego ruchu tirów w Nowym Porcie Beata Dunajewska 290/18 2018-08-13 Pobierz Pobierz
  koncepcji zagospodarowania Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 278/18 2018-08-01 Pobierz Pobierz
  dot. wysypanej ziemi na terenie garaży przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie przedmiot Beata Dunajewska 277/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Nowym Porcie Beata Dunajewska 275/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. przycinki drzew na ul. Krzywej Beata Dunajewska 274/18 2018-07-30 Pobierz Pobierz
  dot. wymiany desek w ławce na przystanku autobusowym ul .Wolności Beata Dunajewska 271/18 2018-07-27 Pobierz Pobierz
  dot. Wpisania ul. Wilków Morskich do programów "chodnikowego" i "Jaśniejszy Gdańsk" Beata Dunajewska 268/18 2018-07-26 Pobierz Pobierz
  dot. Usunięcia niebezpiecznych ubytków gruntu na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 258/18 2018-07-17 Pobierz Pobierz
  dot. Interwencyjnego koszenia traw w Nowy Porcie (Wyzwolenia) Beata Dunajewska 245/18 2018-07-10 Pobierz Pobierz
  dot. Remontu drogi przy ul. Wyzwolenia 33 Beata Dunajewska 238/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania terenu i zabezpieczenia przepompowni przy ul. Wolności Beata Dunajewska 237/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. pilnej potrzeby koszenia trawy Łukasz Hamadyk 231/18 2018-06-25 Pobierz Pobierz
  dot. Wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 55/56 Beata Dunajewska 216/18 2018-06-08 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy nawierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 213/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Wykoszenia trawy i chwastów przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 212/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Stylizowanych miejsc wypoczynkowych przy nabrzeżu przy ul. Starowiślnej Łukasz Hamadyk 208/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Prac związanych z inwestycją na terenie przejętym od ROD Łukasz Hamadyk 207/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Odniesienia się do odpowiedzi na interpelację nr 101/18 dot. Placu Wolności Łukasz Hamadyk 206/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Drobnych napraw i modernizacji na ul. Wolności, Wilków Morskich i Władysława IV Beata Dunajewska 175/18 2018-05-14 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy zniszczonego stołu w części przeznaczonej dla dzieci na Placu Ks. J. Gustkowicza Łukasz Hamadyk 174/18 2018-05-11 Pobierz Pobierz
  dot. Zagospodarowania środków w ramach planowanej rewitalizacji dzielnicy na przeprawę kutrem na Wisłoujście Łukasz Hamadyk 171/18 2018-05-08 Pobierz Pobierz
  dot. przekwalifikowania garażu na dodatkowe pomieszczenie dla seniorów w GCZ w Nowym Porcie Beata Dunajewska 162/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. drobnych inwestycji w Nowym Porcie Beata Dunajewska 161/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. fetoru w okolicach dzielnic Nowy Port, Letnica, Brzeźno, Młyniska i Przeróbka Łukasz Hamadyk 110/18 2018-03-13 Pobierz Pobierz
  dot. Umieszczenia tablicy informującej o nazwie placu "Plac Wolności" Łukasz Hamadyk 101/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  dot. Wyznaczenia chodnika - łącznika dla ulic Na Zaspę z ul. Oliwską Łukasz Hamadyk 099/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  DOT. Możliwości budowy basenu na granicy dzielnic Nowy Port, Brzeźna i Letnicy Łukasz Hamadyk 095/18 2018-02-28 Pobierz Pobierz
  dot. odnowienia ławek na Placu Przyjaciół Beata Dunajewska 094/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Budynku przy ul. Władysława IV Beata Dunajewska 093/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania działki obręb 60 przy ul. Wolności Beata Dunajewska 092/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. poprawy bezpieczeństwa przy przedszkolach w Nowym Porcie Beata Dunajewska 091/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Zamieszczenia na budynku mieszkalnym przy ul. Oliwskiej 34 tablicy pamiątkowej Łukasz Hamadyk 064/12 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Modernizacji ogrodzenia na ul. Władysława IV Beata Dunajewska 061/18 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Remediacji terenu Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 063/18 2018-02-08 Pobierz Pobierz
  dot. wstrzymanych wykupów mieszkań w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 053/18 2018-02-02 Pobierz Pobierz
  dot. Wymiany flagi państwowej na Pl. Ks. J.Gustkowicza w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 028/18 2018-01-18 Pobierz Pobierz
  dot. Planu 0410 dla terenów przyległych do fragmentu ulic Letnicka i Wyzwolenia Łukasz Hamadyk 024/18 2018-01-17 Pobierz Pobierz
  interpelacje