zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu.


obowiązujący (spr: 2018-09-17 04:26:26) Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276
15
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

uchylony
2004-11-18
2004-11-18
---- -- --
2011-10-27

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.

uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uchylony
1996-04-27
1996-04-27
---- -- --
2004-11-18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie częściowego przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.

uchylony
1994-05-20
1994-05-20
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uchylony
1993-10-24
1993-10-24
---- -- --
1996-04-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uchylony
1990-10-29
1990-10-29
---- -- --
1993-10-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uznany za uchylony
1985-04-26
1985-04-26
---- -- --
1990-10-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uznany za uchylony
1979-11-14
1979-11-14
---- -- --
1985-04-26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uznany za uchylony
1966-05-05
1966-05-05
---- -- --
1979-11-14

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu

akt jednorazowy
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

obowiązujący
2011-10-27
2011-10-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

uchylony
2004-11-18
2004-11-18
---- -- --
2011-10-27

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.

uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uchylony
1996-04-27
1996-04-27
---- -- --
2004-11-18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie częściowego przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.

uchylony
1994-05-20
1994-05-20
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uchylony
1993-10-24
1993-10-24
---- -- --
1996-04-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uchylony
1990-10-29
1990-10-29
---- -- --
1993-10-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uznany za uchylony
1985-04-26
1985-04-26
---- -- --
1990-10-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uznany za uchylony
1979-11-14
1979-11-14
---- -- --
1985-04-26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

uznany za uchylony
1966-05-05
1966-05-05
---- -- --
1979-11-14

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu