Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.


akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-07-27 12:45:36 Dz.U. 1964 nr 43 poz. 29653
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:21
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:51
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:01
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:46
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:50
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:57
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:45
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:40
2017-03-01
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:45
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:11
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001263

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:28
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:46
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001227

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:40
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000921

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:49
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000637

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:16
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:41
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:41
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000416

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:46
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:29
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001776

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:51
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001783

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:49
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:30
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:28
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001092

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:32:27
2014-09-02
2014-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000894

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:45:15
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:00:34
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000246

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:01:02
2014-03-13
2014-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:45:28
2013-06-07
2013-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:46:10
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:15:26
2012-11-06
2012-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000758

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:17:23
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:30:28
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000450

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:31:25
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:04
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20110990577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:17:15
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101901277

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 07:00:05
2010-10-20
2010-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20100650418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 07:17:10
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100760495

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:16:45
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100760496

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:16:45
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100340185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:30:38
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081220793

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:47:32
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20040490469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 13:32:06
2004-04-10
2004-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20020100106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 16:01:10
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20010640649

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 16:45:17
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000620723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

obowiązujący na dzieĂą 2017-08-30 17:02:15
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2026-04-18
WDU19860260128

Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.

obowiązujący na dzieĂą 2017-08-29 22:16:27
1986-07-19
1986-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160000416

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:46
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:29
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:00:34
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000246

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:01:02
2014-03-13
2014-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:15:26
2012-11-06
2012-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000450

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:31:25
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20100650418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 07:17:10
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20000620723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

obowiązujący na dzieĂą 2017-08-30 17:02:15
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2026-04-18
WDU19680100052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 12:15:32
2068-04-24
2068-04-24
---- -- --
2016-09-08
WDU19650210135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 12:32:52
2065-05-29
2065-05-29
---- -- --
2006-03-02
WDU20130001131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:30:15
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
2016-10-29
WDU20130000859

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:31:38
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
2014-09-02
WDU20120000443

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:31:27
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
2014-09-02
WDU20120000148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:25
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-07-01
WDU20111751046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:02:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-03-27
WDU20110850462

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:30:16
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2012-05-03
WDU20092261830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261832

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-10-29
WDU20090290189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:17:11
2009-03-10
2009-03-10
---- -- --
2012-05-03
WDU20061651179

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:31:46
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2012-05-03
WDU20060420288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:01:16
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2016-09-08
WDU20052392018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:16:21
2005-12-10
2005-12-10
---- -- --
2016-07-01
WDU20050800704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:00:29
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2012-05-03
WDU20050170155

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczeniaalbo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:15:40
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2011-11-16
WDU20050170154

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:15:40
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2012-05-03
WDU20031561527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:16:06
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20030550489

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:46:17
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2010-10-20
WDU20020800728

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 15:45:34
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20011121203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 16:30:01
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2007-10-02
WDU20010770821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 16:31:48
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2004-04-10
WDU20010710739

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 16:32:14
2001-07-25
2001-07-25
---- -- --
2013-04-30
WDU20001001080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:00:32
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2009-06-13
WDU20000810911

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:01:22
2000-10-01
2000-10-01
---- -- --
2002-06-30
WDU19990620697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:46:28
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2010-10-20
WDU19960630300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 19:32:07
1996-07-08
1996-07-08
---- -- --
2017-08-02
WDU19941190577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 20:16:11
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19920580292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:01:04
1992-08-06
1992-08-06
---- -- --
1997-11-30
WDU19911100478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:15:29
1991-12-01
1991-12-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910920411

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:15:53
1991-10-16
1991-10-16
---- -- --
2015-10-18
WDU19910860393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:15:58
1991-10-01
1991-10-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910770339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:16:13
1991-08-29
1991-08-29
---- -- --
2006-03-22
WDU19910620264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:16:36
1991-07-24
1991-07-24
---- -- --
1997-11-30
WDU19890610369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 21:46:00
1989-11-18
1989-11-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19890500300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 21:46:20
1989-09-07
1989-09-07
---- -- --
1991-07-24
WDU19890410228

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania czynności wykonawczych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 21:46:40
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880440353

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:00:26
1989-01-01
1989-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880300213

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:01:06
1988-08-30
1989-01-01
---- -- --
1991-07-24
WDU19860300153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:16:20
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19850280121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:30:43
1985-07-01
1985-07-01
---- -- --
1986-02-14
WDU19830190085

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:46:38
1983-04-09
1983-04-09
---- -- --
1991-07-24
WDU19810280150

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:01:24
1981-12-01
1981-12-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19810070031

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:01:59
1981-03-18
1981-03-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19760380224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:30:27
1976-12-11
1976-12-11
---- -- --
2001-09-27
WDU19740290169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:12
1974-09-01
1974-09-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19740250148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:19
1974-07-10
1971-07-10
---- -- --
1975-06-01
WDU19740180101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości sądów dla nieletnich i rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:35
1974-05-15
1974-05-15
---- -- --
1975-06-01
WDU19740070039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:54
1974-03-01
1974-03-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19730180107

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony na dzieĂą 2017-08-09 23:47:40
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19730130095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-08-07 23:47:43
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19720260187

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-08-04 23:46:50
1972-07-01
1972-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710360314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 08:00:13
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710260239

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:32:56
1971-10-13
1971-10-13
---- -- --
2016-09-08
WDU19710260238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:32:57
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1981-03-18
WDU19710240221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:33:03
1971-10-01
1971-10-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710170177

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:45:04
1971-07-15
1971-07-15
---- -- --
1973-07-01
WDU19710160158

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:45:10
1971-07-01
1971-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710070080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:45:38
1971-04-01
1971-04-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19680100052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 12:15:32
2068-04-24
2068-04-24
---- -- --
2016-09-08
WDU19650420261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

obowiązujący na dzieĂą 2017-07-27 12:32:05
2065-11-04
2065-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU19650210135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 12:32:52
2065-05-29
2065-05-29
---- -- --
2006-03-02
WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:21
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:01:51
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:01
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:46
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:00:50
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:57
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:01:45
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:40
2017-03-01
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:45
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:11
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001263

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:28
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:46
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001227

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:16:40
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000921

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:30:49
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000637

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:32:16
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:41
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:41
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000416

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:46
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:46:29
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001776

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:51
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001783

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:15:49
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:30
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:00:28
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001092

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:32:27
2014-09-02
2014-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000894

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 03:45:15
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:00:34
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000246

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:01:02
2014-03-13
2014-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130001131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:30:15
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
2016-10-29
WDU20130000859

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 04:31:38
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
2014-09-02
WDU20130000600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 04:45:28
2013-06-07
2013-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:46:10
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:15:26
2012-11-06
2012-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000758

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:17:23
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:30:28
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000443

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:31:27
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
2014-09-02
WDU20120000450

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 05:31:25
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:25
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-07-01
WDU20120000011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:46:04
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111751046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:02:23
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-03-27
WDU20110990577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 06:17:15
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20110850462

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 06:30:16
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2012-05-03
WDU20101901277

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 07:00:05
2010-10-20
2010-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20100650418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 07:17:10
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100760495

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:16:45
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100760496

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:16:45
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100340185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:30:38
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20092261830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261832

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:31:44
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-10-29
WDU20090290189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:17:11
2009-03-10
2009-03-10
---- -- --
2012-05-03
WDU20081220793

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:47:32
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20061651179

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:31:46
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2012-05-03
WDU20060420288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:01:16
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2016-09-08
WDU20052392018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 11:16:21
2005-12-10
2005-12-10
---- -- --
2016-07-01
WDU20050800704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:00:29
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2012-05-03
WDU20050170155

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczeniaalbo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:15:40
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2011-11-16
WDU20050170154

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:15:40
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2012-05-03
WDU20040490469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 13:32:06
2004-04-10
2004-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20031561527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:16:06
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20030550489

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:46:17
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2010-10-20
WDU20020800728

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 15:45:34
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20020100106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 16:01:10
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20011121203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 16:30:01
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2007-10-02
WDU20010770821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 16:31:48
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2004-04-10
WDU20010710739

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 16:32:14
2001-07-25
2001-07-25
---- -- --
2013-04-30
WDU20010640649

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 16:45:17
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20001001080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:00:32
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2009-06-13
WDU20000810911

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:01:22
2000-10-01
2000-10-01
---- -- --
2002-06-30
WDU20000620723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

obowiązujący na dzieĂą 2017-08-30 17:02:15
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2026-04-18
WDU19990620697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:46:28
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2010-10-20
WDU19960630300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 19:32:07
1996-07-08
1996-07-08
---- -- --
2017-08-02
WDU19941190577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 20:16:11
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19920580292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:01:04
1992-08-06
1992-08-06
---- -- --
1997-11-30
WDU19911100478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:15:29
1991-12-01
1991-12-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910920411

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:15:53
1991-10-16
1991-10-16
---- -- --
2015-10-18
WDU19910860393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:15:58
1991-10-01
1991-10-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910770339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:16:13
1991-08-29
1991-08-29
---- -- --
2006-03-22
WDU19910620264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 21:16:36
1991-07-24
1991-07-24
---- -- --
1997-11-30
WDU19890610369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 21:46:00
1989-11-18
1989-11-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19890500300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 21:46:20
1989-09-07
1989-09-07
---- -- --
1991-07-24
WDU19890410228

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania czynności wykonawczych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 21:46:40
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880440353

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:00:26
1989-01-01
1989-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880300213

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:01:06
1988-08-30
1989-01-01
---- -- --
1991-07-24
WDU19860260128

Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.

obowiązujący na dzieĂą 2017-08-29 22:16:27
1986-07-19
1986-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU19860300153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:16:20
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19850280121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:30:43
1985-07-01
1985-07-01
---- -- --
1986-02-14
WDU19830190085

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 22:46:38
1983-04-09
1983-04-09
---- -- --
1991-07-24
WDU19810280150

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:01:24
1981-12-01
1981-12-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19810070031

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:01:59
1981-03-18
1981-03-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19760380224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:30:27
1976-12-11
1976-12-11
---- -- --
2001-09-27
WDU19740290169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:12
1974-09-01
1974-09-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19740250148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:19
1974-07-10
1971-07-10
---- -- --
1975-06-01
WDU19740180101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości sądów dla nieletnich i rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:35
1974-05-15
1974-05-15
---- -- --
1975-06-01
WDU19740070039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie.

uchylony na dzieĂą 2017-08-29 23:46:54
1974-03-01
1974-03-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19730180107

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony na dzieĂą 2017-08-09 23:47:40
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19730130095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-08-07 23:47:43
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19720260187

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-08-04 23:46:50
1972-07-01
1972-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710360314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 08:00:13
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710260239

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:32:56
1971-10-13
1971-10-13
---- -- --
2016-09-08
WDU19710260238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:32:57
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1981-03-18
WDU19710240221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:33:03
1971-10-01
1971-10-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710170177

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:45:04
1971-07-15
1971-07-15
---- -- --
1973-07-01
WDU19710160158

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:45:10
1971-07-01
1971-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710070080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-07-27 11:45:38
1971-04-01
1971-04-01
---- -- --
1975-06-01

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu