Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 08:40:51) Dz.U. 1964 nr 43 poz. 29677

_

WDU20170001872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:19)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:46)
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:08)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:28)
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:47)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:44)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:12)
2017-03-01
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:14)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:21)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001263

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:26)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:04)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001227

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:02)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000921

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000637

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:55)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:12)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:12)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000416

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:14)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:26)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001776

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:12)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001783

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:11)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:24)
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:10:27)
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001092

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:20:50)
2014-09-02
2014-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000894

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:21:07)
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:30:26)
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000246

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:30:35)
2014-03-13
2014-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130000600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:41:22)
2013-06-07
2013-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:41:38)
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:51:08)
2012-11-06
2012-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000758

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 02:00:19)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:00:29)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000450

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:00:48)
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:01:27)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20110990577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:20:17)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101901277

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:30:23)
2010-10-20
2010-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20100650418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:40:12)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100760495

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:05)
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100760496

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:05)
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100340185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:32)
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081220793

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:10:31)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20040490469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:40:49)
2004-04-10
2004-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20020100106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 05:30:36)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20010640649

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 05:41:05)
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000620723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 06:00:04)
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2026-04-18
WDU19860260128

Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 07:40:40)
1986-07-19
1986-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU19650420261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 08:40:24)
1965-11-04
1965-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000416

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:14)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:26)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:30:26)
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000246

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:30:35)
2014-03-13
2014-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:51:08)
2012-11-06
2012-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000450

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:00:48)
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20100650418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:40:12)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20000620723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 06:00:04)
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2026-04-18
WDU20130001131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:40:28)
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
2016-10-29
WDU20130000859

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:40:56)
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
2014-09-02
WDU20120000443

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:49)
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
2014-09-02
WDU20120000148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:01:16)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-07-01
WDU20111751046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:11:01)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-03-27
WDU20110850462

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:27)
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2012-05-03
WDU20092261830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261832

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-10-29
WDU20090290189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:00:22)
2009-03-10
2009-03-10
---- -- --
2012-05-03
WDU20061651179

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:41:03)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2012-05-03
WDU20060420288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:50:48)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2016-09-08
WDU20052392018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:00:10)
2005-12-10
2005-12-10
---- -- --
2016-07-01
WDU20050800704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:10:44)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2012-05-03
WDU20050170155

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:11:30)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2011-11-16
WDU20050170154

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:11:30)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2012-05-03
WDU20031561527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:51:13)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20030550489

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:01:19)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2010-10-20
WDU20020800728

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:21:09)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20011121203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:17)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2007-10-02
WDU20010770821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:48)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2004-04-10
WDU20010710739

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:55)
2001-07-25
2001-07-25
---- -- --
2013-04-30
WDU20001001080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:50:58)
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2009-06-13
WDU20000810911

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uchylony (spr: 2018-02-25 05:51:12)
2000-10-01
2000-10-01
---- -- --
2002-06-30
WDU19990620697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:10:34)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2010-10-20
WDU19960630300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:50:04)
1996-07-08
1996-07-08
---- -- --
2017-08-02
WDU19941190577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:00:35)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19920580292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:11:17)
1992-08-06
1992-08-06
---- -- --
1997-11-30
WDU19911100478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:20)
1991-12-01
1991-12-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910920411

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:27)
1991-10-16
1991-10-16
---- -- --
2015-10-18
WDU19910860393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:28)
1991-10-01
1991-10-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910770339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:33)
1991-08-29
1991-08-29
---- -- --
2006-03-22
WDU19910620264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:39)
1991-07-24
1991-07-24
---- -- --
1997-11-30
WDU19890610369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:30:31)
1989-11-18
1989-11-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19890500300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:30:37)
1989-09-07
1989-09-07
---- -- --
1991-07-24
WDU19890410228

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania czynności wykonawczych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:30:43)
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880440353

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:31:03)
1989-01-01
1989-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880300213

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:31:15)
1988-08-30
1989-01-01
---- -- --
1991-07-24
WDU19860300153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:40:37)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19850280121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:41:08)
1985-07-01
1985-07-01
---- -- --
1986-02-14
WDU19830190085

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:50:43)
1983-04-09
1983-04-09
---- -- --
1991-07-24
WDU19810280150

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:51:19)
1981-12-01
1981-12-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19810070031

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:00:08)
1981-03-18
1981-03-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19760380224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:01:05)
1976-12-11
1976-12-11
---- -- --
2001-09-27
WDU19740290169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:36)
1974-09-01
1974-09-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19740250148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:38)
1974-07-10
1971-07-10
---- -- --
1975-06-01
WDU19740180101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości sądów dla nieletnich i rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:42)
1974-05-15
1974-05-15
---- -- --
1975-06-01
WDU19740070039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:47)
1974-03-01
1974-03-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19730180107

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:11:06)
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19730130095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:11:07)
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19720260187

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:08)
1972-07-01
1972-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710360314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:26)
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710260239

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:32)
1971-10-13
1971-10-13
---- -- --
2016-09-08
WDU19710260238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:32)
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1981-03-18
WDU19710240221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:34)
1971-10-01
1971-10-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710170177

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:37)
1971-07-15
1971-07-15
---- -- --
1973-07-01
WDU19710160158

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:39)
1971-07-01
1971-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710070080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:45)
1971-04-01
1971-04-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19700030020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:21:12)
1970-04-01
1970-04-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19690370325

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1969 r. Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:21:14)
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1988-03-19
WDU19690350303

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1969 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Szczecinku i w Stargardzie Szczecińskim rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:21:16)
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19690180140

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazania Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:08)
1969-07-01
1969-07-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19690040029

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:18)
1969-02-10
1969-02-10
---- -- --
1991-08-29
WDU19680100053

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:47)
1968-04-10
1968-04-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19680100052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:47)
1968-04-24
1968-04-24
---- -- --
2016-09-08
WDU19670480238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:54)
1968-01-01
1968-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19670220102

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koninie rozpoznawania spraw o rozwód oraz zmiany zakresu tych spraw powierzonych Sądowi Powiatowemu w Przemyślu.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:09)
1967-07-01
1967-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19660510313

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:21)
1967-01-01
1967-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19660430258

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1966 r. o postępowaniu przy zabezpieczaniu spadku i przy sporządzaniu spisu inwentarza.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:27)
1966-10-18
1966-10-18
---- -- --
1991-10-16
WDU19660380230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie określenia mienia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które nie podlega egzekucji sądowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-02-25 08:31:30)
1966-09-17
1966-09-17
---- -- --
1990-10-01
WDU19660400240

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu zwracania się przez sądy i państwowe biura notarialne o udzielenie pomocy prawnej w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:29)
1966-09-26
1966-09-26
---- -- --
2005-02-05
WDU19660210138

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia przedmiotów, należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:03)
1966-06-13
1966-06-13
---- -- --
1996-07-08
WDU19660130081

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoznawania spraw o rozwód.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-02-25 08:40:08)
1966-04-01
1966-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19660020011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Zabrzu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:14)
1966-01-01
1966-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19650540336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:16)
1965-12-27
1965-12-27
---- -- --
1991-08-29
WDU19650210135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:35)
1965-05-29
1965-05-29
---- -- --
2006-03-02
WDU19650120081

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1965 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:40)
1965-04-01
1965-04-01
---- -- --
1973-07-01
WDU20170001872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:05)
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:19)
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:46)
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:20:56)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:21:08)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:28)
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:47)
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:30:44)
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:12)
2017-03-01
2017-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001415

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:14)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:21)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001263

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:31:26)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:04)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001227

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:02)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000921

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:31)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000637

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:40:55)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:12)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:12)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000416

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:14)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:41:26)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001776

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:12)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001783

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:11)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:51:24)
2015-10-23
2015-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:10:27)
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001092

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:20:50)
2014-09-02
2014-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000894

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:21:07)
2014-07-18
2014-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000340

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:30:26)
2014-04-02
2014-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140000246

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:30:35)
2014-03-13
2014-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130001131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:40:28)
2013-10-09
2013-10-09
---- -- --
2016-10-29
WDU20130000859

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 01:40:56)
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
2014-09-02
WDU20130000600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:41:22)
2013-06-07
2013-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000458

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:41:38)
2013-04-30
2013-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 01:51:08)
2012-11-06
2012-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000758

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 02:00:19)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000640

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:00:29)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000443

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:00:49)
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
2014-09-02
WDU20120000450

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:00:48)
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:01:16)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-07-01
WDU20120000011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:01:27)
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111751046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:11:01)
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2015-03-27
WDU20110990577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:20:17)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20110850462

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:27)
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2012-05-03
WDU20101901277

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:30:23)
2010-10-20
2010-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20100650418

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 02:40:12)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100760495

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:05)
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100760496

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:05)
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20100340185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:32)
2010-03-23
2010-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20092261830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261831

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261832

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-07-01
WDU20092261833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:40:49)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
2016-10-29
WDU20090290189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:00:22)
2009-03-10
2009-03-10
---- -- --
2012-05-03
WDU20081220793

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:10:31)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20061651179

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:41:03)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
2012-05-03
WDU20060420288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:50:48)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2016-09-08
WDU20052392018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:00:10)
2005-12-10
2005-12-10
---- -- --
2016-07-01
WDU20050800704

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:10:44)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2012-05-03
WDU20050170155

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:11:30)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2011-11-16
WDU20050170154

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:11:30)
2005-02-05
2005-02-05
---- -- --
2012-05-03
WDU20040490469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:40:49)
2004-04-10
2004-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20031561527

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:51:13)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20030550489

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:01:19)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2010-10-20
WDU20020800728

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:21:09)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2012-05-03
WDU20020100106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 05:30:36)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20011121203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:17)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2007-10-02
WDU20010770821

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:48)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2004-04-10
WDU20010710739

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:55)
2001-07-25
2001-07-25
---- -- --
2013-04-30
WDU20010640649

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 05:41:05)
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20001001080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:50:58)
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2009-06-13
WDU20000810911

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

uchylony (spr: 2018-02-25 05:51:12)
2000-10-01
2000-10-01
---- -- --
2002-06-30
WDU20000620723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 06:00:04)
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2026-04-18
WDU19990620697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:10:34)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2010-10-20
WDU19960630300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:50:04)
1996-07-08
1996-07-08
---- -- --
2017-08-02
WDU19941190577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:00:35)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19920580292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:11:17)
1992-08-06
1992-08-06
---- -- --
1997-11-30
WDU19911100478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:20)
1991-12-01
1991-12-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910920411

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:27)
1991-10-16
1991-10-16
---- -- --
2015-10-18
WDU19910860393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:28)
1991-10-01
1991-10-01
---- -- --
1997-11-30
WDU19910770339

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:33)
1991-08-29
1991-08-29
---- -- --
2006-03-22
WDU19910620264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:20:39)
1991-07-24
1991-07-24
---- -- --
1997-11-30
WDU19890610369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:30:31)
1989-11-18
1989-11-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19890500300

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:30:37)
1989-09-07
1989-09-07
---- -- --
1991-07-24
WDU19890410228

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania czynności wykonawczych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:30:43)
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880440353

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:31:03)
1989-01-01
1989-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19880300213

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:31:15)
1988-08-30
1989-01-01
---- -- --
1991-07-24
WDU19860260128

Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 07:40:40)
1986-07-19
1986-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU19860300153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 07:40:37)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU19850280121

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:41:08)
1985-07-01
1985-07-01
---- -- --
1986-02-14
WDU19830190085

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:50:43)
1983-04-09
1983-04-09
---- -- --
1991-07-24
WDU19810280150

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony (spr: 2018-02-25 07:51:19)
1981-12-01
1981-12-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19810070031

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:00:08)
1981-03-18
1981-03-18
---- -- --
1991-07-24
WDU19760380224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:01:05)
1976-12-11
1976-12-11
---- -- --
2001-09-27
WDU19740290169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:36)
1974-09-01
1974-09-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19740250148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:38)
1974-07-10
1971-07-10
---- -- --
1975-06-01
WDU19740180101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości sądów dla nieletnich i rozporządzenie w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:42)
1974-05-15
1974-05-15
---- -- --
1975-06-01
WDU19740070039

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Sopocie i powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód oraz utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Gdańsku i Sopocie.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:10:47)
1974-03-01
1974-03-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19730180107

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:11:06)
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1987-01-01
WDU19730130095

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:11:07)
1973-07-01
1973-07-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19720260187

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:08)
1972-07-01
1972-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710360314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:26)
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710260239

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:32)
1971-10-13
1971-10-13
---- -- --
2016-09-08
WDU19710260238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:32)
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1981-03-18
WDU19710240221

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:34)
1971-10-01
1971-10-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710170177

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:37)
1971-07-15
1971-07-15
---- -- --
1973-07-01
WDU19710160158

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:39)
1971-07-01
1971-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19710070080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:20:45)
1971-04-01
1971-04-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19700030020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1970 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:21:12)
1970-04-01
1970-04-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19690370325

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1969 r. Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:21:14)
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1988-03-19
WDU19690350303

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1969 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Szczecinku i w Stargardzie Szczecińskim rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:21:16)
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19690180140

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1969 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazania Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:08)
1969-07-01
1969-07-01
---- -- --
1975-06-01
WDU19690040029

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:18)
1969-02-10
1969-02-10
---- -- --
1991-08-29
WDU19680100053

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:47)
1968-04-10
1968-04-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19680100052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:47)
1968-04-24
1968-04-24
---- -- --
2016-09-08
WDU19670480238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:30:54)
1968-01-01
1968-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19670220102

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koninie rozpoznawania spraw o rozwód oraz zmiany zakresu tych spraw powierzonych Sądowi Powiatowemu w Przemyślu.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:09)
1967-07-01
1967-07-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19660510313

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:21)
1967-01-01
1967-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19660430258

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1966 r. o postępowaniu przy zabezpieczaniu spadku i przy sporządzaniu spisu inwentarza.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:27)
1966-10-18
1966-10-18
---- -- --
1991-10-16
WDU19660380230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie określenia mienia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które nie podlega egzekucji sądowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-02-25 08:31:30)
1966-09-17
1966-09-17
---- -- --
1990-10-01
WDU19660400240

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu zwracania się przez sądy i państwowe biura notarialne o udzielenie pomocy prawnej w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:31:29)
1966-09-26
1966-09-26
---- -- --
2005-02-05
WDU19660210138

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie określenia przedmiotów, należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:03)
1966-06-13
1966-06-13
---- -- --
1996-07-08
WDU19660130081

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoznawania spraw o rozwód.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-02-25 08:40:08)
1966-04-01
1966-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19660020011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Zabrzu rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:14)
1966-01-01
1966-01-01
---- -- --
1973-07-01
WDU19650540336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:16)
1965-12-27
1965-12-27
---- -- --
1991-08-29
WDU19650420261

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 08:40:24)
1965-11-04
1965-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU19650210135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:35)
1965-05-29
1965-05-29
---- -- --
2006-03-02
WDU19650120081

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1965 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód.

uchylony (spr: 2018-02-25 08:40:40)
1965-04-01
1965-04-01
---- -- --
1973-07-01

Książki

septem

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu