Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


zmiana tytułu ustawy Dz. U. z 1991 r. Nr 113, poz. 491 art. 1 pkt 1 z dniem 9 grudnia 1991 r. Akty zmienione:
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.
Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin.
Dekret z dnia 5 października 1955 r. o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej.
Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy.
Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności.
Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 08:40:31) Dz.U. 1967 nr 44 poz. 22043

_

WDU20180000876

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:53)
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000738

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:16)
2018-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000725

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:19)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:00)
2018-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000474

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:57)
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000258

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:30)
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002370

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:55)
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002414

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:48)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:13)
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002299

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:06)
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002118

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:40)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002053

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:56)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:36)
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001334

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:21:05)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001239

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:19)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000944

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:06)
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000843

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:22)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000800

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:22:29)
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000727

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:40)
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000734

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:39)
2017-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000725

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:40)
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000629

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:16)
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000645

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:14)
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:18)
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000465

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:41)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000626

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:17)
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000291

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:08)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000486

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:38)
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000491

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:38)
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000495

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:37)
2017-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000175

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:28)
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000178

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:27)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000165

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:29)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000185

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:26)
2017-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:32:17)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20170000042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:52)
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002065

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:32:53)
2017-01-03
2017-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160001878

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:25)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001886

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:23)
2016-12-08
2016-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001800

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:37)
2016-11-19
2016-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:59)
2016-10-25
2016-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:06)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000917

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:18)
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000964

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:11)
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000946

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:13)
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000632

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:02)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:51:22)
2016-04-29
2016-04-29
2016-12-31
---- -- --
WDU20160000510

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:21)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:00)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000310

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:53)
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000104

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:25)
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002152

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:41)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:20)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001919

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:20)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000181

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:14)
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001829

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:35)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001591

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:14)
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001664

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:00)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001585

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:14)
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001503

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:26)
2015-10-15
2015-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001518

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:24)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001478

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:30)
2015-10-13
2015-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:02:24)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001318

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:15)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001071

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:01)
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000976

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:18)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000948

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:22)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000950

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:22)
2015-06-21
2015-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150000752

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:58)
2015-06-16
2015-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000809

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:48)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000697

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:07)
2015-06-04
2015-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000575

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:29)
2015-05-12
2015-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:49)
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000449

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:49)
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:00)
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000417

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:54)
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000321

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:15)
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:59)
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001703

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:51)
2014-12-18
2014-12-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001701

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:51)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001595

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:09)
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:29)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:31)
2014-11-08
2014-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001316

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-16
2014-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001196

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:34)
2014-09-20
2014-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000972

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:10)
2014-08-08
2014-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000842

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:31:29)
2014-07-11
2014-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130001627

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001509

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:39)
2014-01-01
2014-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001519

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:38)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001526

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001532

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:36)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:42)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001368

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:00)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001189

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:28)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130000298

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:19)
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130000096

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:12)
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:33)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001499

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:00:36)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001358

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:58)
2012-12-19
2012-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001379

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:55)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001266

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:11)
2012-12-04
2012-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120001013

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:51)
2012-09-27
2012-09-27
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:36)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000859

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:15)
2012-08-11
2012-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000665

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:07)
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000533

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:28)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000359

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:56)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000088

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:34)
2012-02-08
2012-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000068

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:39)
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000050

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:42)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000051

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:42)
2012-02-06
2012-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000041

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:44)
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20112711600

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:20)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112451463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:05)
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112461466

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:05)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112261362

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:21)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111731031

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:21:13)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20111600959

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111610972

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:23)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111280724

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:02)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20110870487

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:02)
2011-05-11
2011-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110640333

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:26)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110630327

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:27)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20110400209

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:46)
2011-02-24
2011-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20110500257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:37)
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20110330162

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2011 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:53)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20110420215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:45)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110280144

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:56)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20110130065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:09)
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102581748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102361563

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:53)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102011329

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:29)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101991321

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:30)
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20101881260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:40:04)
2011-01-01
2011-01-01
2011-12-31
---- -- --
WDU20101761188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:17)
2010-09-27
2010-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101791209

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:40:13)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101631098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:29)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101450971

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20101450973

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20101501007

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:45)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101250848

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:08)
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20101050663

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:37)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20101050657

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100870561

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:41:54)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100870567

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:52)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100680438

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:15)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20100640397

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100540325

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:42:33)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100410234

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:08)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100270135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:23)
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20092261834

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:50:47)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092261812

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:50:50)
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20092061592

Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:23)
2009-12-22
2009-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20092071601

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:22)
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20092101612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:20)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20092021566

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:26)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:27)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021556

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20092021554

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20091791389

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:51:52)
2010-01-01
2010-01-01
2010-12-31
---- -- --
WDU20091921489

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:51:38)
2009-12-03
2009-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091491199

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:52:21)
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091391131

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091180994

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:23)
2009-08-12
2009-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20091120921

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:33)
2009-07-30
2009-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20091080906

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:35)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091060883

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:38)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090930762

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:57)
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090830697

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:07)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090820691

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:08)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090810680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:10)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090700602

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:22)
2009-05-23
2009-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20090580476

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:41)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20090330263

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:13)
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090300195

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:26)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20090110062

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:10:11)
2009-01-26
2009-01-26
2010-01-01
---- -- --
WDU20090090053

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:10:12)
2009-01-22
2009-01-22
2010-01-01
---- -- --
WDU20082181392

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:11:04)
2009-01-01
2009-01-01
2010-01-01
---- -- --
WDU20081831139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:43)
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081801117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:47)
2008-10-25
2008-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081310833

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:27)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20081080698

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:18)
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081050669

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:21)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20080980636

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:26)
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080820490

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:49)
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080790472

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:51)
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20080660408

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:00)
2008-05-06
2008-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20080110060

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:51)
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20072431783

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:22:14)
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20072211642

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:06)
2007-12-12
2007-12-12
2009-01-01
---- -- --
WDU20072121553

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:20)
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20072011461

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:34)
2007-10-30
2007-10-30
2009-01-01
---- -- --
WDU20071971426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:39)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071811297

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:31:01)
2007-10-16
2007-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20071751223

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:12)
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071751224

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:11)
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071581109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:29)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20071491050

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:40)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071200829

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:32:13)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20062471809

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062401744

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:02)
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20062301679

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:10)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062211628

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:42:18)
2006-12-04
2006-12-04
2008-01-01
---- -- --
WDU20062201603

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:21)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20062131567

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:25)
2006-12-09
2006-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20061821351

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:32)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821352

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:32)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061811326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:50:35)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061711226

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:50:51)
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --
WDU20061641153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:51:03)
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --
WDU20061641157

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:02)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20061220847

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:51)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20061180809

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:57)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20060950663

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:52:19)
2006-06-21
2006-06-21
2008-01-01
---- -- --
WDU20060830576

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:33)
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20060510376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:32)
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20060420281

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:46)
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20052362004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:06)
2005-12-20
2005-12-20
2007-01-01
---- -- --
WDU20052362005

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:06)
2005-12-05
2005-12-05
2007-01-01
---- -- --
WDU20052011668

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:22)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051591336

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:11)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20051451213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2006 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:11:29)
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --
WDU20051381155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:11:37)
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --
WDU20051000838

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:12:22)
2005-06-08
2005-06-08
2006-01-30
---- -- --
WDU20050840722

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:18)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050600518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:46)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050600519

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:46)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050170143

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:41)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042642627

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:30:14)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20042492503

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:30)
2004-12-08
2004-12-08
2006-01-01
---- -- --
WDU20042492495

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:32)
2005-01-01
2005-01-01
2006-01-01
---- -- --
WDU20042462470

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania żołnierzom w czynnej służbie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:30:36)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20042292307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:00)
2004-11-05
2004-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042102136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:24)
2004-09-27
2004-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20042192218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:13)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20042052094

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:31:30)
2005-01-01
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --
WDU20042122154

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:22)
2004-10-14
2004-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20042032081

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:32)
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041801855

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:03)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041811872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:01)
2004-09-04
2004-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20041651731

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:22)
2004-08-07
2004-08-07
2006-01-01
---- -- --
WDU20041501583

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:40:20)
2004-07-15
2004-07-15
2005-01-31
---- -- --
WDU20041451539

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:27)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041521599

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:17)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20041481555

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:24)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041481556

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:24)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041441520

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:29)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040980978

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:41:50)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20040500484

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:34)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040520519

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:30)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040340294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:02)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040180176

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:51:18)
2004-02-06
2004-02-06
2005-01-01
---- -- --
WDU20040160151

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040160152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032192154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2004 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:52:08)
2004-01-01
2004-01-01
2004-12-31
---- -- --
WDU20032272244

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2004 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:51:56)
2004-01-01
2004-01-01
2005-01-01
---- -- --
WDU20031941897

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:00:27)
2003-12-04
2003-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20031891862

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:00:32)
2003-11-21
2003-11-21
2005-01-01
---- -- --
WDU20031791756

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2004 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:00:48)
2003-11-04
2003-11-04
2005-01-01
---- -- --
WDU20031631580

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:14)
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20031311220

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:02:07)
2003-08-09
2003-08-09
2003-12-31
---- -- --
WDU20031411367

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:46)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20031161090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:25)
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20021801512

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:21:38)
2002-11-15
2002-11-15
2004-01-01
---- -- --
WDU20021801504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:21:39)
2002-11-15
2002-11-15
2004-01-01
---- -- --
WDU20021711394

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:21:55)
2002-10-22
2002-10-22
2002-12-31
---- -- --
WDU20021691391

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:55)
2002-10-26
2002-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20021221049

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:30:26)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020960850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:00)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021191017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:30:31)
2002-08-11
2002-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020630568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:51)
2002-06-07
2002-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20020250255

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:48)
2002-04-04
2002-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20020180168

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:04)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20011531745

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2002 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:41:01)
2002-01-01
2002-01-01
2003-01-01
---- -- --
WDU20011441619

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:41:18)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011311474

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:41:38)
2001-12-01
2001-12-01
2003-01-01
---- -- --
WDU20011241356

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:41:56)
2001-11-10
2001-11-10
2003-01-01
---- -- --
WDU20011241357

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:41:56)
2001-11-10
2001-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20001151210

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2001 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 06:00:34)
2001-01-05
2001-01-05
2002-01-01
---- -- --
WDU19971571030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:40:17)
1998-01-07
1998-01-07
---- -- --
---- -- --
WDU19970300171

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy w stosunku do żołnierzy rezerwy zwolnionych z czynnej służby wojskowej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:42:35)
1997-04-12
1997-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU19970150085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:50:10)
1997-02-18
1997-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU19930910421

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 07:12:05)
1993-10-17
1993-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU19930740348

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 07:12:18)
1993-08-10
1993-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU19930690331

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 07:12:21)
1993-07-31
1993-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU19920510233

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 07:21:24)
1992-07-01
1992-06-09
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000708

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. nr 112-39-2012 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady

na dzie? 2018-06-23 02:22:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000615

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2015 r. nr 112.27.2015 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

na dzie? 2018-06-24 01:13:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000697

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2018-06-24 01:13:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000756

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026

na dzie? 2018-06-24 01:13:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000184

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego

na dzie? 2018-06-24 00:53:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000211

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026

na dzie? 2018-06-24 00:33:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000668

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. nr 112.31.2017 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

na dzie? 2018-06-24 00:23:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000487

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 112.11.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2018-06-24 00:02:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002053

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:56)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000495

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:37)
2017-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000104

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:25)
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001664

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:00)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20021191017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:30:31)
2002-08-11
2002-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150002131

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:44)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20150001424

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:39)
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
2018-01-02
WDU20150000842

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:42)
2015-07-03
2015-07-03
---- -- --
2017-08-19
WDU20150000709

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:05)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
2017-04-07
WDU20150000258

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:20:25)
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
2017-04-20
WDU20130001539

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:35)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-07-21
WDU20130001525

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-01-24
WDU20130001461

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:46)
2013-12-21
2013-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20130001026

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:19)
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
2015-04-11
WDU20130000299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:52:19)
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
2015-03-24
WDU20120001404

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:51)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-11-19
WDU20120001405

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:51)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-03-26
WDU20120000598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:19)
2012-06-13
2012-06-13
---- -- --
2015-09-22
WDU20120000548

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:27)
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
2018-01-02
WDU20120000544

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:27)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20120000006

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:50)
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2015-04-11
WDU20112791640

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:13)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20111891127

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:59)
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2015-04-11
WDU20111460872

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:39)
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2015-01-24
WDU20110970562

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:28)
2011-05-12
0000-00-00
---- -- --
2015-04-11
WDU20110630328

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:26)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2015-05-12
WDU20110540281

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:33)
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2015-10-16
WDU20110060024

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:16)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
2018-01-02
WDU20102071369

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:23)
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
2012-09-27
WDU20101701144

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:23)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2015-04-11
WDU20101711155

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:21)
2010-10-05
2010-10-05
---- -- --
2015-06-16
WDU20101891268

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:03)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2018-01-02
WDU20101450972

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-11-06
WDU20101450974

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-07-21
WDU20101210812

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:14)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2016-03-26
WDU20101050658

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2014-08-01
WDU20101050662

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:37)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-11-19
WDU20100870562

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:53)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-10-16
WDU20100870563

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:52)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-01-24
WDU20100870568

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:51)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-03-12
WDU20100770509

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:02)
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2015-07-03
WDU20100760497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:04)
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
2015-05-12
WDU20100670432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:17)
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
2012-09-27
WDU20100540321

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:33)
2010-04-21
2010-04-06
---- -- --
2017-05-04
WDU20100410242

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:07)
2010-03-17
2010-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20092021557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-02-06
WDU20092021555

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-07-01
WDU20091501215

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:18)
2009-09-30
2009-09-30
---- -- --
2016-02-02
WDU20091221014

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:20)
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2010-01-01
WDU20091160978

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:25)
2009-08-07
2009-08-07
---- -- --
2010-01-01
WDU20091040864

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:41)
2009-07-16
2009-07-16
---- -- --
2010-01-01
WDU20091060886

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:38)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
2018-01-02
WDU20090940778

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:54)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2010-06-25
WDU20090830692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:08)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2010-01-01
WDU20090890734

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:01)
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20090810675

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:10)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2010-01-01
WDU20090840702

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:05)
2009-06-19
2009-06-19
---- -- --
2010-05-12
WDU20090710612

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:20)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2012-09-27
WDU20090760643

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:15)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2014-08-01
WDU20090650548

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:30)
2009-05-15
2009-05-15
---- -- --
2010-06-05
WDU20090640542

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:31)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2010-05-05
WDU20090580481

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:40)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20090470385

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:54)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2010-01-01
WDU20090370290

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:08)
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20090190102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:04)
2009-02-13
2009-02-13
---- -- --
2009-12-16
WDU20082291529

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:40)
2009-01-13
2009-01-13
---- -- --
2016-02-05
WDU20081691045

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:57)
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2010-02-12
WDU20080820491

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:49)
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2010-01-01
WDU20080390230

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:25)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2010-06-30
WDU20080290168

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak o oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:34)
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2016-02-05
WDU20080230138

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:38)
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2010-07-21
WDU20080030014

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2008-12-06
WDU20080030011

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2016-12-08
WDU20072251664

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:03)
2007-12-18
2007-12-18
---- -- --
2011-04-08
WDU20071591116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:28)
2007-09-03
2007-01-01
---- -- --
2015-07-29
WDU20071210834

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:12)
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2008-10-04
WDU20071060722

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:31)
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2016-01-01
WDU20070990668

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:03)
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
2011-03-22
WDU20070790536

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:23)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-06-30
WDU20070790535

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:23)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-07-21
WDU20070710477

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:32)
2007-05-05
2007-05-05
---- -- --
2016-02-05
WDU20070690451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:36)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2010-02-12
WDU20070010004

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:44)
2007-01-20
2007-01-20
---- -- --
2010-01-01
WDU20062401745

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2010-06-05
WDU20062381728

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:03)
2006-12-21
2006-12-21
---- -- --
2009-12-01
WDU20062301680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:10)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2010-04-21
WDU20062141580

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:24)
2006-11-29
2006-11-29
---- -- --
2011-03-23
WDU20062111557

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:27)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2018-01-02
WDU20061911415

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:21)
2006-11-04
2006-11-04
---- -- --
2013-02-05
WDU20061931424

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:20)
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
2010-02-12
WDU20061861372

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:28)
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2010-02-12
WDU20061861377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:27)
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2009-12-01
WDU20061671186

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:57)
2006-10-04
2006-10-04
---- -- --
2009-08-19
WDU20061641152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:03)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2014-08-01
WDU20061641156

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:03)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2012-09-27
WDU20061531095

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:11)
2006-09-12
2006-09-12
---- -- --
2010-04-21
WDU20061400996

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:26)
2006-08-22
2006-08-22
---- -- --
2016-02-05
WDU20061220848

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:51)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2010-11-11
WDU20061180808

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:58)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2007-07-21
WDU20061210839

Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:53)
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-01-01
WDU20061180800

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:59)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2010-02-12
WDU20060920643

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:22)
2006-06-16
2006-06-16
---- -- --
2010-01-01
WDU20060950660

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:19)
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2010-02-12
WDU20060860596

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:30)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2009-05-15
WDU20060860597

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:29)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2008-12-06
WDU20060720499

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:14)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
2010-01-01
WDU20060590413

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:27)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2012-09-27
WDU20060380265

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:48)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2010-02-12
WDU20060180142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:06)
2006-02-18
2006-02-18
---- -- --
2009-12-16
WDU20060190144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:06)
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2010-05-12
WDU20060170136

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:07)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2011-04-08
WDU20060170129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:08)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2010-02-12
WDU20060010007

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:27)
2006-01-17
2006-01-17
---- -- --
2009-12-01
WDU20052502107

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:52)
2006-01-05
2006-01-05
---- -- --
2010-08-26
WDU20052331984

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:10)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2009-12-22
WDU20052161831

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:32)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-05-06
WDU20051711437

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:57)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2006-10-28
WDU20051421192

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:31)
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
2009-12-22
WDU20051331121

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:42)
2005-08-04
2005-08-04
---- -- --
2009-05-15
WDU20050920768

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:12)
2005-05-24
2005-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20050680598

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:35)
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2009-05-15
WDU20050680597

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:35)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2010-02-12
WDU20050740656

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:27)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2010-07-21
WDU20050610542

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:42)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2011-03-22
WDU20050270222

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:30)
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2010-06-30
WDU20050220178

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:36)
2005-02-24
2005-02-24
---- -- --
2006-02-18
WDU20042852847

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2010-04-01
WDU20050040018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:58)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20042792756

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:18)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2016-02-02
WDU20050070054

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:53)
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2016-02-05
WDU20042422423

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:43)
2004-11-25
2004-11-25
---- -- --
2009-12-22
WDU20042382396

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:47)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2010-01-01
WDU20042002049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:36)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2011-01-02
WDU20041801857

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:03)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2010-02-12
WDU20041791851

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:04)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2005-05-10
WDU20041821883

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe

uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:00)
2004-09-07
2004-09-07
---- -- --
2016-02-05
WDU20041751813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:09)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2006-04-20
WDU20041621699

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:04)
2004-07-19
2004-07-19
---- -- --
2006-04-22
WDU20041621700

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:04)
2004-08-03
2004-08-03
---- -- --
2010-05-05
WDU20041511594

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:18)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-09-27
WDU20041511595

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:18)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2018-01-02
WDU20041531613

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed upływem okresu, na który zgłosili się do tej służby

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:16)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2006-05-12
WDU20041531614

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:15)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2010-02-12
WDU20041501569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:21)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-07-19
WDU20041501584

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:19)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-05-15
WDU20041501581

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:20)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-02-12
WDU20041501592

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:18)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-01-17
WDU20041421505

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:31)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-08-26
WDU20041421506

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:31)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-03-22
WDU20041401480

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:34)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20041421504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:31)
2004-07-07
2004-07-07
---- -- --
2018-01-02
WDU20041431515

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:30)
2004-07-08
2004-07-08
---- -- --
2012-07-01
WDU20041241306

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:00)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-07-16
WDU20041351447

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:39)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-06-05
WDU20041151199

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:21)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2015-03-12
WDU20040860802

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:15)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-06-21
WDU20040660613

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:16)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20040400355

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:54)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20040160150

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
2016-01-01
WDU20032322321

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:45)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-06-17
WDU20031881841

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:35)
2003-11-20
2003-11-20
---- -- --
2004-01-01
WDU20031741686

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:59)
2003-10-22
2003-10-22
---- -- --
2010-01-01
WDU20031631579

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:14)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2011-03-23
WDU20031331240

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:04)
2003-08-14
2003-08-14
---- -- --
2008-05-23
WDU20031030957

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-08-03
WDU20031030958

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2005-05-10
WDU20031030956

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2010-04-21
WDU20030970883

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:29)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2010-06-30
WDU20030620568

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:12)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2016-02-05
WDU20030620565

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:12)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2011-04-08
WDU20030700640

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:01)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2015-10-15
WDU20030310259

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 05:12:02)
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2005-05-10
WDU20030080097

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

uchylony (spr: 2018-06-23 05:12:25)
2003-02-08
2003-02-08
---- -- --
2006-05-31
WDU20022081771

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:01)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2004-11-19
WDU20021861553

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20021721401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:54)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20021761445

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:47)
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
2010-01-01
WDU20021511257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:16)
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
2010-02-12
WDU20021150997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:34)
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2004-09-27
WDU20021241060

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:24)
2002-08-18
2002-08-18
---- -- --
2004-07-01
WDU20021130987

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:36)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2009-09-01
WDU20020970878

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:56)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2004-07-01
WDU20020800726

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:22)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2004-07-01
WDU20020780707

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:25)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2009-12-26
WDU20020730670

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:32)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2004-07-01
WDU20020620562

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie służby zastępczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:51)
2002-06-06
2002-06-06
---- -- --
2004-01-01
WDU20020100094

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:40:20)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2010-02-12
WDU20011511704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzaju i liczby nieruchomości i rzeczy ruchomych, jakie mogą być pobrane na rzecz obrony w 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:06)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-12-31
WDU20011401582

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:23)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-09-01
WDU20011271398

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:49)
2001-11-22
2001-07-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20011241355

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:56)
2001-11-03
2001-11-03
---- -- --
2003-07-01
WDU20011271397

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej i wzoru karty skierowania do służby zastępczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:50)
2001-12-08
2001-12-08
---- -- --
2004-01-01
WDU20011161238

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:13)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2015-10-15
WDU20010900998

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:08)
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2012-06-13
WDU20010500514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:19)
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2004-07-01
WDU20010200245

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 7 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:58)
2001-04-05
2001-04-05
---- -- --
2002-08-16
WDU20010150158

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:09)
2001-03-17
2001-03-17
---- -- --
2004-09-02
WDU20010140140

Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:11)
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2002-07-17
WDU20010130118

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:14)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2004-07-01
WDU20001151206

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:34)
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2003-04-29
WDU20000971058

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2000 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:00)
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2001-12-31
WDU20000740861

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:30)
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
2000-12-31
WDU20000460540

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:15)
2000-06-22
2000-06-22
---- -- --
2010-02-12
WDU20000270339

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:10)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000160213

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2000 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:28)
2000-03-13
2000-03-13
---- -- --
2000-07-01
WDU20000160205

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:30)
2000-03-28
2000-03-28
---- -- --
2006-02-18
WDU20000130172

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:36)
2000-03-15
2000-03-15
---- -- --
2004-07-01
WDU20000130155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:38)
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2015-10-16
WDU20000090129

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:43)
2000-02-26
2000-02-26
---- -- --
2002-08-16
WDU20000050054

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:54)
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2004-07-05
WDU19990981149

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:27)
1999-12-25
1999-12-25
---- -- --
2002-07-17
WDU19990961115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:32)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2004-09-27
WDU19990921055

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:40)
1999-12-02
1999-12-02
---- -- --
2004-11-19
WDU19990880987

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:52)
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2000-12-31
WDU19990690771

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:23)
1999-09-04
1999-09-04
---- -- --
2006-10-28
WDU19990610668

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:10)
1999-07-15
1999-07-15
---- -- --
2004-01-01
WDU19990130122

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:31)
1999-02-19
1999-02-19
---- -- --
1999-06-26
WDU19981531003

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:32)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-09-01
WDU19981430917

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:15)
1998-12-11
1998-12-11
---- -- --
2004-09-27
WDU19981180765

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:37)
1998-09-10
1998-08-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19980670438

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:29)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2004-11-19
WDU19981200774

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:36)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-07-01
WDU19980290158

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:32:08)
1998-03-07
1998-03-07
---- -- --
1999-07-15
WDU19980290159

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w okresie kwiecień-grudzień 1998 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:32:08)
1998-03-07
1998-03-07
---- -- --
1998-12-31
WDU19980230123

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:32:15)
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
1999-01-01
WDU19971300867

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:40:41)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
1999-06-30
WDU19971200761

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:40:59)
1997-10-05
1997-10-05
---- -- --
1999-07-15
WDU19970520333

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:42:11)
1997-05-28
1997-05-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19970340211

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:42:29)
1997-04-11
1997-01-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19970120069

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:50:12)
1997-02-10
1997-01-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19961050487

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:17)
1996-08-29
1996-08-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19960640310

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:56)
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
1999-01-01
WDU19960560255

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:06)
1996-05-20
1996-04-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19960240111

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:32)
1996-03-01
1996-01-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19960160083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:37)
1996-02-16
1996-02-16
---- -- --
2000-03-28
WDU19951360675

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:19)
1995-12-01
1995-09-30
---- -- --
1999-07-15
WDU19951000499

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:47)
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
2004-11-19
WDU19950850431

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:57)
1995-07-24
1995-07-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19950780394

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:01:03)
1995-07-21
1995-07-21
---- -- --
2004-07-01
WDU19950470247

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:01:25)
1995-05-09
1995-04-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19950420218

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:01:30)
1995-05-04
1995-05-04
---- -- --
2004-11-19
WDU19950190096

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:01:50)
1995-02-27
1995-01-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19941400795

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:02:05)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19941380738

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:02:14)
1994-12-29
1994-12-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19941250613

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:02:33)
1994-11-28
1994-11-28
---- -- --
1999-01-01
WDU19940990481

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:10:17)
1994-09-21
1994-09-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19940820376

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:10:32)
1994-07-29
1994-07-29
---- -- --
2007-01-01
WDU19940880411

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:10:27)
1994-08-12
1994-06-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19940390142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie zakresu i zasad stosowania przepisów prawa pracy do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zasad wynagradzania tych osób.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:08)
1994-04-07
1994-04-07
---- -- --
2005-02-15
WDU19940330124

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:10)
1994-03-16
1994-01-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19940120045

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:24)
1994-01-28
1993-12-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19940090034

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:25)
1994-02-08
1994-02-08
---- -- --
2004-11-19
WDU19930990453

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:01)
1993-10-20
1993-09-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19930930429

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:04)
1993-10-21
1993-10-21
---- -- --
2004-07-01
WDU19930910420

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:06)
1993-10-17
1993-10-17
---- -- --
2002-07-16
WDU19930850397

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:09)
1993-09-30
1993-09-30
---- -- --
2002-03-21
WDU19930830391

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:10)
1993-09-09
1993-09-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19930800376

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:12)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
2000-03-28
WDU19930660311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:24)
1993-08-05
1993-08-05
---- -- --
2004-09-27
WDU19930590277

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:12:30)
1993-07-03
1993-05-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19930290134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:18)
1993-05-02
1993-05-02
---- -- --
2004-09-27
WDU19930270123

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:19)
1993-04-13
1993-04-13
---- -- --
1999-01-01
WDU19930250111

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie udzielania zgody na przyjmowanie obowiązków w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:20:21)
1993-04-18
1993-04-18
---- -- --
1998-09-01
WDU19930270119

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:20)
1993-04-26
1993-04-26
---- -- --
2005-05-31
WDU19930250113

Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:20)
1993-04-18
1993-04-18
---- -- --
2006-07-02
WDU19930200087

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych oraz powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:24)
1993-03-28
1993-03-28
---- -- --
2005-01-15
WDU19921000504

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:41)
1992-12-28
1992-12-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19920850431

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie udzielania poborowym odroczeń czynnej służby wojskowej oraz zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:53)
1992-11-24
1992-06-09
---- -- --
2000-02-12
WDU19920850430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:53)
1992-11-24
1992-06-09
---- -- --
2007-01-01
WDU19920850429

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:53)
1992-12-09
1992-12-09
---- -- --
2002-06-06
WDU19920800412

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:56)
1992-11-20
1992-11-20
---- -- --
2010-02-12
WDU19920780399

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:20:58)
1992-10-20
1992-09-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19920690346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1992 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w oddziale obrony cywilnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:21:06)
1992-09-17
1992-09-17
---- -- --
1999-07-01
WDU19920680344

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, a także organów właściwych w tych sprawach.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:06)
1992-09-10
1992-09-10
---- -- --
2004-07-01
WDU19920660333

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczenia ich do czynnej służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:08)
1992-09-18
1992-09-18
---- -- --
2004-07-01
WDU19920620308

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:12)
1992-08-20
1992-07-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19920590300

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:13)
1992-08-25
1992-08-25
---- -- --
2004-07-01
WDU19920580288

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie trybu pozbawiania i obniżania stopni wojskowych żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:15)
1992-08-21
1992-08-21
---- -- --
2004-07-01
WDU19920540256

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:20)
1992-07-15
1992-06-09
---- -- --
2004-07-01
WDU19920520241

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastepczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:22)
1992-07-08
1992-06-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19920560277

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:17)
1992-08-09
1992-08-09
---- -- --
2004-11-19
WDU19920550270

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:18)
1992-08-04
1992-08-04
---- -- --
2004-06-05
WDU19920480217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:26)
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19920480218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:26)
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
2000-03-28
WDU19920490226

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:25)
1992-07-10
1992-07-10
---- -- --
1999-06-30
WDU19920470213

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:26)
1992-06-10
1992-06-10
---- -- --
1999-01-01
WDU19920470212

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie wojskowych organów porządkowych oraz składu służby garnizonowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:21:27)
1992-06-25
1992-06-25
---- -- --
2003-01-01
WDU19920440194

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnianiem obowiązku zasadniczej służby wojskowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:29)
1992-06-13
1992-06-13
---- -- --
2002-02-23
WDU19920450202

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:28)
1992-06-18
1992-06-18
---- -- --
2001-03-10
WDU19920400173

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:32)
1992-05-08
1992-05-08
---- -- --
2006-10-28
WDU19920360156

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:35)
1992-05-09
1992-05-09
---- -- --
2009-08-19
WDU19920310133

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:38)
1992-04-08
1992-03-01
---- -- --
1999-07-15
WDU19910860394

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej ze świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:22:27)
1991-10-01
1991-10-01
---- -- --
1992-06-09
WDU19910650280

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:30:11)
1991-08-02
1991-08-02
---- -- --
1992-06-09
WDU19910110038

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:30:54)
1991-02-06
1991-02-06
---- -- --
1992-07-01
WDU19910110043

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:30:53)
1991-02-06
1991-02-06
---- -- --
1992-07-10
WDU19900800469

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:14)
1991-01-01
1991-01-01
---- -- --
1993-09-30
WDU19900650389

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:28)
1990-09-27
1990-09-27
---- -- --
1992-05-08
WDU19900220130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:32:14)
1990-04-07
1990-04-01
---- -- --
1992-07-01
WDU19900110071

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:32:25)
1990-02-27
1990-02-27
---- -- --
1992-09-10
WDU19890680413

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:32:48)
1990-01-01
1990-01-01
---- -- --
1992-06-09
WDU19880300208

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie służby zastępczej.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:41:16)
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-12-09
WDU19880300210

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:41:16)
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-09-10
WDU19880300214

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:41:15)
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-07-10
WDU19870250141

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:42:06)
1987-08-20
1987-08-20
---- -- --
1992-09-10
WDU19860050028

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:50:26)
1986-02-25
1986-02-25
---- -- --
1990-01-01
WDU19840430227

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:51:40)
1984-09-07
1984-09-07
---- -- --
1987-08-20
WDU19840230114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:51:59)
1984-04-27
1984-04-27
---- -- --
1992-05-08
WDU19840020005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:52:17)
1984-01-23
1984-01-23
---- -- --
1992-09-17
WDU19830730324

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, miast, dzielnic, gmin oraz miast i gmin.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:52:21)
1983-12-29
1983-12-29
---- -- --
1993-10-18
WDU19820420276

Uchwała Rady Państwa z dnia 20 grudnia 1982 r. o uchyleniu szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:00:43)
1982-12-22
1982-12-22
---- -- --
1983-07-20
WDU19820260191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektórych uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:00:57)
1982-09-09
1982-09-09
---- -- --
1982-12-31
WDU19820090067

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:01:19)
1982-03-25
1982-03-25
---- -- --
1992-07-01
WDU19820030020

Uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:01:26)
1982-02-01
1982-02-01
---- -- --
1982-12-22
WDU19810290161

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie obowiązywania stanu wojennego.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:01:34)
1981-12-14
1981-12-13
---- -- --
1982-09-09
WDU19810200103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:01:43)
1981-08-12
1981-08-12
---- -- --
1993-09-30
WDU19810090041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:01:53)
1981-03-31
1981-03-31
---- -- --
1991-01-01
WDU19810020010

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1981 r. zmieniające przepisy w sprawie uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz wypłacania zasiłków miesięcznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 08:01:57)
1981-01-30
1981-01-01
---- -- --
1990-01-01
WDU19800230087

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1980 r. w sprawie zastępczej służby poborowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:02:05)
1980-10-30
1980-10-30
---- -- --
1988-09-01
WDU19800060014

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:02:17)
1980-03-07
1980-03-07
---- -- --
1987-08-20
WDU19790210128

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 12 września 1979 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:02:26)
1979-09-20
1979-09-15
---- -- --
1992-07-10
WDU19790210129

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1979 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:02:26)
1979-09-20
1979-09-20
---- -- --
1992-05-08
WDU19790210123

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:02:27)
1979-09-20
1979-09-15
---- -- --
1992-07-01
WDU19790210124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:02:27)
1979-09-20
1979-09-15
---- -- --
1990-01-01
WDU19790210125

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:02:27)
1979-09-20
1979-09-01
---- -- --
1992-06-09
WDU19780160069

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:10:13)
1978-06-29
1978-06-29
---- -- --
1979-09-01
WDU19760210132

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 08:11:15)
1976-06-15
1976-06-15
---- -- --
1981-08-11
WDU19760150095

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:11:20)
1976-04-16
1976-04-16
---- -- --
1979-09-20
WDU19760090049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1976 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:11:27)
1976-03-11
1976-03-11
---- -- --
1979-09-15
WDU19760100055

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 1976 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:11:26)
1976-03-15
1976-03-15
---- -- --
1979-09-15
WDU19750100061

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:12:04)
1975-04-04
1975-04-04
---- -- --
1979-09-01
WDU19740460276

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 listopada 1974 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania przez osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt czasowy za granicą.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:12:24)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1980-03-07
WDU19730290164

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:20:52)
1973-07-16
1973-07-01
---- -- --
1979-09-01
WDU19730140099

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny lub pobieranie nauki oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:21:03)
1973-05-01
1973-05-01
---- -- --
1979-09-15
WDU19710230213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:22:41)
1972-01-01
1972-01-01
---- -- --
1981-08-12
WDU19710230214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:22:41)
1971-09-21
1971-09-21
---- -- --
1979-09-01
WDU19700300252

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1970 r. w sprawie przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-06-23 08:30:41)
1971-01-01
1971-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19690330283

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1969 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub służby w formacjach samoobrony.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:31:28)
1970-01-01
1970-01-01
---- -- --
1980-02-08
WDU19690290226

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1969 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:31:37)
1969-10-31
1969-10-31
---- -- --
1981-03-31
WDU19690240177

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1969 r. w sprawie obowiązku meldunkowego dla celów obrony oraz uzyskiwania przez niektóre osoby podlegające temu obowiązkowi zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:31:45)
1969-08-18
1969-08-18
---- -- --
1975-01-01
WDU19680440318

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:32:20)
1968-12-10
1968-12-10
---- -- --
1979-09-01
WDU19680280187

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:32:41)
1968-08-03
1968-08-03
---- -- --
1979-09-20
WDU19680280185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie warunków i zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:32:42)
1968-08-03
1968-08-03
---- -- --
1973-05-01
WDU19680280186

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:32:42)
1968-08-03
1968-08-03
---- -- --
1976-03-15
WDU19680100051

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.

uchylony (spr: 2018-06-23 08:40:18)
1968-04-10
1968-04-10
---- -- --
1976-03-11
WDU20180000876

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:53)
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000738

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:16)
2018-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000725

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:19)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000457

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:00)
2018-03-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000474

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:57)
2018-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000258

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:30)
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002370

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:55)
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002414

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:48)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:13)
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002299

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:06)
2017-12-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002118

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:40)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002053

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:56)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:36)
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001334

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:21:05)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001239

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:19)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000944

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:06)
2017-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000843

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:22)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000800

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:22:29)
2017-05-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000727

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:40)
2017-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000734

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:39)
2017-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000725

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:22:40)
2017-04-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000629

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:16)
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000645

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:14)
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:18)
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000465

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:41)
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000626

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:17)
2017-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000291

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:08)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000486

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:38)
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000491

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:38)
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000495

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:37)
2017-03-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000175

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:28)
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000178

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:27)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000165

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:29)
2017-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000185

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:26)
2017-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:32:17)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20170000042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:52)
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002065

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:32:53)
2017-01-03
2017-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160001878

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2017 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:25)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001886

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:23)
2016-12-08
2016-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001800

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:37)
2016-11-19
2016-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20160001657

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:59)
2016-10-25
2016-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:06)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000917

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:18)
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000964

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:11)
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000946

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie urlopu aklimatyzacyjnego i turnusów leczniczo-profilaktycznych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:13)
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000632

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:02)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 00:51:22)
2016-04-29
2016-04-29
2016-12-31
---- -- --
WDU20160000510

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:21)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:00)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000310

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:53)
2016-03-26
2016-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000104

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:25)
2016-02-05
2016-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002131

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:00:44)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20150002152

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:00:41)
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:20)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001919

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2016 r. na rzecz obrony Państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:20)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000181

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:52:14)
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001829

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:01:35)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001591

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:14)
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001664

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:00)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150001585

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:14)
2015-10-27
2015-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001503

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:26)
2015-10-15
2015-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001518

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:24)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001478

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:30)
2015-10-13
2015-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:02:24)
2015-10-16
2015-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001424

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:39)
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
2018-01-02
WDU20150001318

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:10:15)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001071

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:01)
2015-08-14
2015-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150000976

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:18)
2015-07-29
2015-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000948

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:22)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000950

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:22)
2015-06-21
2015-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150000842

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:11:42)
2015-07-03
2015-07-03
---- -- --
2017-08-19
WDU20150000752

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:58)
2015-06-16
2015-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150000709

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:12:05)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
2017-04-07
WDU20150000809

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:48)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000697

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:07)
2015-06-04
2015-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150000575

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:29)
2015-05-12
2015-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:49)
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000449

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:49)
2015-04-11
2015-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150000403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2015 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:00)
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000417

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:54)
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000321

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:15)
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000258

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:20:25)
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
2017-04-20
WDU20150000036

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:59)
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001703

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:51)
2014-12-18
2014-12-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001701

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:51)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001595

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:09)
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140001464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:29)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20140001451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:31)
2014-11-08
2014-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001316

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-16
2014-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001196

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:34)
2014-09-20
2014-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000972

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:10)
2014-08-08
2014-08-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000842

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2014 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:31:29)
2014-07-11
2014-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130001627

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001509

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:39)
2014-01-01
2014-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001519

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:38)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001539

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:35)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-07-21
WDU20130001525

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-01-24
WDU20130001526

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001532

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:36)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:42)
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130001461

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:41:46)
2013-12-21
2013-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20130001368

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:00)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001189

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:42:28)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001026

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:19)
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
2015-04-11
WDU20130000299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:52:19)
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
2015-03-24
WDU20130000298

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2013 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:52:19)
2013-03-21
2013-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130000096

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:12)
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:33)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001499

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:00:36)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001358

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:58)
2012-12-19
2012-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001379

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:55)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001266

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:11)
2012-12-04
2012-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120001404

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:51)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-11-19
WDU20120001405

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:51)
2012-12-28
2012-12-28
---- -- --
2016-03-26
WDU20120001013

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:51)
2012-09-27
2012-09-27
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:36)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000859

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:15)
2012-08-11
2012-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000665

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:07)
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120000598

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:19)
2012-06-13
2012-06-13
---- -- --
2015-09-22
WDU20120000548

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:27)
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
2018-01-02
WDU20120000533

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:28)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000544

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:27)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20120000359

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:56)
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000088

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:34)
2012-02-08
2012-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000068

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:39)
2012-02-03
2012-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000050

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:42)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000051

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:11:42)
2012-02-06
2012-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000041

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:44)
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000006

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:11:50)
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2015-04-11
WDU20112791640

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:12:13)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20112711600

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:20)
2011-12-31
2011-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20112451463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:05)
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112461466

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:05)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112261362

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:21)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111891127

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:20:59)
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2015-04-11
WDU20111731031

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:21:13)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20111600959

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111610972

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:23)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111460872

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:39)
2011-07-30
2011-07-30
---- -- --
2015-01-24
WDU20111280724

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:02)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20110970562

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:28)
2011-05-12
0000-00-00
---- -- --
2015-04-11
WDU20110870487

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:02)
2011-05-11
2011-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110630328

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:26)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2015-05-12
WDU20110640333

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:26)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20110630327

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:27)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20110540281

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:33)
2011-03-26
2011-03-26
---- -- --
2015-10-16
WDU20110400209

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:46)
2011-02-24
2011-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20110500257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:37)
2011-03-23
2011-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20110330162

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2011 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:53)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20110420215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:45)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110280144

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:56)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20110130065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:09)
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102581748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110060024

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:31:16)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
2018-01-02
WDU20102361563

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:53)
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102071369

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 02:32:23)
2010-11-19
2010-11-19
---- -- --
2012-09-27
WDU20102011329

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:29)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101991321

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:30)
2010-11-11
2010-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20101881260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:40:04)
2011-01-01
2011-01-01
2011-12-31
---- -- --
WDU20101761188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:17)
2010-09-27
2010-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101791209

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:40:13)
2010-10-14
2010-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101701144

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:23)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
2015-04-11
WDU20101711155

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:21)
2010-10-05
2010-10-05
---- -- --
2015-06-16
WDU20101891268

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:03)
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2018-01-02
WDU20101631098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:29)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101450971

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20101450972

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-11-06
WDU20101450973

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20101450974

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:40:52)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
2015-07-21
WDU20101501007

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:40:45)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101250848

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:08)
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20101210812

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:14)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2016-03-26
WDU20101050663

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:37)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20101050658

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2014-08-01
WDU20101050657

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:38)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20101050662

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:37)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-11-19
WDU20100870561

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:41:54)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100870562

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:53)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-10-16
WDU20100870563

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:52)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-01-24
WDU20100870567

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:41:52)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100870568

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:41:51)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2015-03-12
WDU20100770509

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia określonej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:02)
2010-05-25
2010-05-25
---- -- --
2015-07-03
WDU20100680438

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:15)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20100760497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:04)
2010-05-22
2010-05-22
---- -- --
2015-05-12
WDU20100670432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:17)
2010-05-08
2010-05-08
---- -- --
2012-09-27
WDU20100640397

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100540325

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:42:33)
2010-04-21
2010-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20100540321

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:42:33)
2010-04-21
2010-04-06
---- -- --
2017-05-04
WDU20100410242

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:50:07)
2010-03-17
2010-01-01
---- -- --
2017-04-07
WDU20100410234

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:08)
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100270135

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:23)
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20092261834

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:50:47)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092261812

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:50:50)
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20092061592

Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:23)
2009-12-22
2009-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20092071601

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:22)
2009-12-23
2009-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20092101612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:20)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20092021566

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:26)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:27)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021556

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20092021557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-02-06
WDU20092021554

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20092021555

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:28)
2009-12-16
2009-12-16
---- -- --
2012-07-01
WDU20091791389

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:51:52)
2010-01-01
2010-01-01
2010-12-31
---- -- --
WDU20091921489

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:51:38)
2009-12-03
2009-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091491199

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:52:21)
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091501215

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:52:18)
2009-09-30
2009-09-30
---- -- --
2016-02-02
WDU20091391131

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:52:30)
2009-09-01
2009-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091221014

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:20)
2009-08-19
2009-08-19
---- -- --
2010-01-01
WDU20091180994

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:23)
2009-08-12
2009-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20091160978

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:00:25)
2009-08-07
2009-08-07
---- -- --
2010-01-01
WDU20091120921

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:33)
2009-07-30
2009-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20091080906

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:35)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091060883

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:38)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20091040864

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:41)
2009-07-16
2009-07-16
---- -- --
2010-01-01
WDU20091060886

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:38)
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
2018-01-02
WDU20090940778

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:54)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
2010-06-25
WDU20090930762

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:57)
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090830697

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:07)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090830692

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:08)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2010-01-01
WDU20090890734

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:01)
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20090820691

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:08)
2009-06-18
2009-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090810675

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:10)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
2010-01-01
WDU20090810680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:10)
2009-06-17
2009-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20090840702

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:05)
2009-06-19
2009-06-19
---- -- --
2010-05-12
WDU20090710612

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:20)
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
2012-09-27
WDU20090760643

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:15)
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
2014-08-01
WDU20090700602

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:22)
2009-05-23
2009-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20090650548

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:30)
2009-05-15
2009-05-15
---- -- --
2010-06-05
WDU20090640542

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:31)
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2010-05-05
WDU20090580476

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:41)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20090580481

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:40)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20090470385

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:54)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2010-01-01
WDU20090330263

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:13)
2009-02-28
2009-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090370290

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:03:08)
2009-03-25
2009-03-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20090300195

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:26)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20090190102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:04)
2009-02-13
2009-02-13
---- -- --
2009-12-16
WDU20090110062

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:10:11)
2009-01-26
2009-01-26
2010-01-01
---- -- --
WDU20090090053

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:10:12)
2009-01-22
2009-01-22
2010-01-01
---- -- --
WDU20082291529

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:40)
2009-01-13
2009-01-13
---- -- --
2016-02-05
WDU20082181392

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:11:04)
2009-01-01
2009-01-01
2010-01-01
---- -- --
WDU20081831139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:43)
2008-10-31
2008-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081801117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:47)
2008-10-25
2008-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081691045

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:57)
2008-10-04
2008-10-04
---- -- --
2010-02-12
WDU20081310833

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:27)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20081080698

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:18)
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081050669

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:21)
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20080980636

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:26)
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080820490

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:49)
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080820491

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:20:49)
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2010-01-01
WDU20080790472

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:51)
2008-05-23
2008-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20080660408

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:00)
2008-05-06
2008-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20080390230

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:25)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2010-06-30
WDU20080290168

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak o oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:34)
2008-03-08
2008-03-08
---- -- --
2016-02-05
WDU20080230138

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:38)
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2010-07-21
WDU20080110060

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:51)
2008-01-23
2008-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20080030014

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2008-12-06
WDU20080030011

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
2016-12-08
WDU20072431783

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:22:14)
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20072251664

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:03)
2007-12-18
2007-12-18
---- -- --
2011-04-08
WDU20072211642

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:06)
2007-12-12
2007-12-12
2009-01-01
---- -- --
WDU20072121553

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w Obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:20)
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20072011461

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:34)
2007-10-30
2007-10-30
2009-01-01
---- -- --
WDU20071971426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:39)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071811297

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:31:01)
2007-10-16
2007-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20071751223

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:12)
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071751224

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:11)
2007-10-09
2007-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071591116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:28)
2007-09-03
2007-01-01
---- -- --
2015-07-29
WDU20071581109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:29)
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20071491050

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:40)
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071210834

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:12)
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
2008-10-04
WDU20071200829

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:32:13)
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071060722

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony (spr: 2018-06-23 03:32:31)
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2016-01-01
WDU20070990668

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:03)
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
2011-03-22
WDU20070790536

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:23)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-06-30
WDU20070790535

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:23)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2010-07-21
WDU20070710477

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:32)
2007-05-05
2007-05-05
---- -- --
2016-02-05
WDU20070690451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:36)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2010-02-12
WDU20062471809

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:52)
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20070010004

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:44)
2007-01-20
2007-01-20
---- -- --
2010-01-01
WDU20062401744

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:02)
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20062401745

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:01)
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2010-06-05
WDU20062381728

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:03)
2006-12-21
2006-12-21
---- -- --
2009-12-01
WDU20062301680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:10)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2010-04-21
WDU20062301679

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:10)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062211628

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:42:18)
2006-12-04
2006-12-04
2008-01-01
---- -- --
WDU20062141580

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:24)
2006-11-29
2006-11-29
---- -- --
2011-03-23
WDU20062201603

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:21)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20062131567

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2007 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:42:25)
2006-12-09
2006-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20062111557

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:27)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2018-01-02
WDU20061911415

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach

uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:21)
2006-11-04
2006-11-04
---- -- --
2013-02-05
WDU20061931424

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:20)
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
2010-02-12
WDU20061821351

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2006 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:32)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061821352

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:32)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061861372

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:28)
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2010-02-12
WDU20061861377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:27)
2006-10-28
2006-10-28
---- -- --
2009-12-01
WDU20061811326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:50:35)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061711226

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:50:51)
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --
WDU20061641153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:51:03)
2007-01-01
2007-01-01
2008-01-01
---- -- --
WDU20061671186

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:57)
2006-10-04
2006-10-04
---- -- --
2009-08-19
WDU20061641152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:03)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2014-08-01
WDU20061641156

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:03)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2012-09-27
WDU20061641157

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:02)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
---- -- --
WDU20061531095

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:11)
2006-09-12
2006-09-12
---- -- --
2010-04-21
WDU20061400996

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:26)
2006-08-22
2006-08-22
---- -- --
2016-02-05
WDU20061220847

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:51)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20061220848

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:51)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2010-11-11
WDU20061180808

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:58)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2007-07-21
WDU20061180809

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:57)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20061210839

Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:53)
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-01-01
WDU20061180800

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:59)
2006-07-19
2006-07-19
---- -- --
2010-02-12
WDU20060950663

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:52:19)
2006-06-21
2006-06-21
2008-01-01
---- -- --
WDU20060920643

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:22)
2006-06-16
2006-06-16
---- -- --
2010-01-01
WDU20060950660

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:19)
2006-06-21
2006-06-21
---- -- --
2010-02-12
WDU20060860596

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:30)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2009-05-15
WDU20060860597

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:52:29)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2008-12-06
WDU20060830576

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:33)
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20060720499

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:14)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
2010-01-01
WDU20060590413

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:27)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2012-09-27
WDU20060510376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:32)
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20060420281

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:46)
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20060380265

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:48)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2010-02-12
WDU20060180142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:06)
2006-02-18
2006-02-18
---- -- --
2009-12-16
WDU20060190144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:06)
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2010-05-12
WDU20060170136

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:07)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2011-04-08
WDU20060170129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:08)
2006-02-17
2006-02-17
---- -- --
2010-02-12
WDU20060010007

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:27)
2006-01-17
2006-01-17
---- -- --
2009-12-01
WDU20052502107

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:52)
2006-01-05
2006-01-05
---- -- --
2010-08-26
WDU20052362004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:06)
2005-12-20
2005-12-20
2007-01-01
---- -- --
WDU20052362005

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:02:06)
2005-12-05
2005-12-05
2007-01-01
---- -- --
WDU20052331984

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:10)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2009-12-22
WDU20052161831

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:32)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-05-06
WDU20052011668

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:22)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051711437

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:57)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
2006-10-28
WDU20051591336

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:11)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20051451213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2006 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:11:29)
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --
WDU20051421192

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:31)
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
2009-12-22
WDU20051381155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2006 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:11:37)
2006-01-01
2006-01-01
2007-01-01
---- -- --
WDU20051331121

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:42)
2005-08-04
2005-08-04
---- -- --
2009-05-15
WDU20051000838

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:12:22)
2005-06-08
2005-06-08
2006-01-30
---- -- --
WDU20050920768

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia obronnego

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:12)
2005-05-24
2005-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20050680598

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:35)
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2009-05-15
WDU20050840722

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:18)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050680597

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:35)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2010-02-12
WDU20050740656

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:27)
2005-05-14
2005-05-14
---- -- --
2010-07-21
WDU20050600518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:46)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050600519

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:46)
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050610542

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:42)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
2011-03-22
WDU20050270222

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:30)
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2010-06-30
WDU20050170143

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:21:41)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050220178

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:36)
2005-02-24
2005-02-24
---- -- --
2006-02-18
WDU20042852847

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:05)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2010-04-01
WDU20050040018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:58)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-01-01
WDU20042792756

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:18)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2016-02-02
WDU20050070054

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:53)
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2016-02-05
WDU20042642627

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:30:14)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20042492503

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:30)
2004-12-08
2004-12-08
2006-01-01
---- -- --
WDU20042492495

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2005 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:30:32)
2005-01-01
2005-01-01
2006-01-01
---- -- --
WDU20042462470

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania żołnierzom w czynnej służbie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:30:36)
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20042422423

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:43)
2004-11-25
2004-11-25
---- -- --
2009-12-22
WDU20042382396

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:47)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2010-01-01
WDU20042292307

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:00)
2004-11-05
2004-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042102136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:24)
2004-09-27
2004-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20042192218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:13)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20042052094

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:31:30)
2005-01-01
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --
WDU20042002049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:36)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2011-01-02
WDU20042122154

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:22)
2004-10-14
2004-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041801857

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:03)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2010-02-12
WDU20042032081

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:32)
2004-10-02
2004-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041801855

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:03)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041811872

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:01)
2004-09-04
2004-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20041791851

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:04)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2005-05-10
WDU20041821883

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe

uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:00)
2004-09-07
2004-09-07
---- -- --
2016-02-05
WDU20041751813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:32:09)
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2006-04-20
WDU20041651731

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:22)
2004-08-07
2004-08-07
2006-01-01
---- -- --
WDU20041621699

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:04)
2004-07-19
2004-07-19
---- -- --
2006-04-22
WDU20041621700

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:04)
2004-08-03
2004-08-03
---- -- --
2010-05-05
WDU20041511594

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:18)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-09-27
WDU20041511595

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:18)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2018-01-02
WDU20041531613

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed upływem okresu, na który zgłosili się do tej służby

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:16)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2006-05-12
WDU20041531614

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:15)
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2010-02-12
WDU20041501569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:21)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-07-19
WDU20041501583

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:40:20)
2004-07-15
2004-07-15
2005-01-31
---- -- --
WDU20041501584

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:19)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-05-15
WDU20041501581

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:20)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-02-12
WDU20041451539

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:27)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041521599

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:17)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20041481555

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:24)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041481556

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:24)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041501592

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:18)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-01-17
WDU20041441520

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:29)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041421505

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:31)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-08-26
WDU20041421506

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:31)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-03-22
WDU20041401480

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:34)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2014-08-01
WDU20041421504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:31)
2004-07-07
2004-07-07
---- -- --
2018-01-02
WDU20041431515

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:30)
2004-07-08
2004-07-08
---- -- --
2012-07-01
WDU20041241306

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:00)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2009-07-16
WDU20041351447

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:39)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-06-05
WDU20040980978

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:41:50)
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20041151199

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:21)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2015-03-12
WDU20040860802

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:15)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2006-06-21
WDU20040660613

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:16)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20040500484

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:34)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040520519

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:30)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040400355

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:54)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20040340294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:02)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040180176

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:51:18)
2004-02-06
2004-02-06
2005-01-01
---- -- --
WDU20040160150

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
2016-01-01
WDU20040160151

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040160152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:22)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032322321

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:45)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-06-17
WDU20032192154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2004 r. na rzecz obrony

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:52:08)
2004-01-01
2004-01-01
2004-12-31
---- -- --
WDU20032272244

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2004 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:51:56)
2004-01-01
2004-01-01
2005-01-01
---- -- --
WDU20031941897

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:00:27)
2003-12-04
2003-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20031881841

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:35)
2003-11-20
2003-11-20
---- -- --
2004-01-01
WDU20031891862

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:00:32)
2003-11-21
2003-11-21
2005-01-01
---- -- --
WDU20031791756

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2004 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:00:48)
2003-11-04
2003-11-04
2005-01-01
---- -- --
WDU20031741686

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:59)
2003-10-22
2003-10-22
---- -- --
2010-01-01
WDU20031631579

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:14)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2011-03-23
WDU20031631580

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:14)
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20031311220

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:02:07)
2003-08-09
2003-08-09
2003-12-31
---- -- --
WDU20031411367

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:46)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20031331240

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:04)
2003-08-14
2003-08-14
---- -- --
2008-05-23
WDU20031161090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:25)
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20031030957

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-08-03
WDU20031030958

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2005-05-10
WDU20031030956

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:17)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2010-04-21
WDU20030970883

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:29)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2010-06-30
WDU20030620568

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:12)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2016-02-05
WDU20030620565

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:12)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2011-04-08
WDU20030700640

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:01)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2015-10-15
WDU20030310259

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

uchylony (spr: 2018-06-23 05:12:02)
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2005-05-10
WDU20030080097

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

uchylony (spr: 2018-06-23 05:12:25)
2003-02-08
2003-02-08
---- -- --
2006-05-31
WDU20022081771

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:01)
2002-12-26
2002-12-26
---- -- --
2004-11-19
WDU20021861553

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20021801512

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:21:38)
2002-11-15
2002-11-15
2004-01-01
---- -- --
WDU20021801504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:21:39)
2002-11-15
2002-11-15
2004-01-01
---- -- --
WDU20021721401

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:54)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20021711394

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 05:21:55)
2002-10-22
2002-10-22
2002-12-31
---- -- --
WDU20021761445

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:47)
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
2010-01-01
WDU20021691391

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:55)
2002-10-26
2002-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20021511257

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:16)
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
2010-02-12
WDU20021150997

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:34)
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2004-09-27
WDU20021221049

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:30:26)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20021241060

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:24)
2002-08-18
2002-08-18
---- -- --
2004-07-01
WDU20021130987

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:36)
2002-09-01
2002-09-01
---- -- --
2009-09-01
WDU20020960850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:00)
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020970878

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:56)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2004-07-01
WDU20020800726

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:22)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2004-07-01
WDU20021191017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:30:31)
2002-08-11
2002-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020780707

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:25)
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2009-12-26