Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 08:21:19) Dz.U. 1974 nr 24 poz. 14190

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001286

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:42)
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000257

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:43)
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000163

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:57)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000047

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:12)
2018-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000048

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:12)
2018-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001816

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:40)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001731

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:53)
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:06)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:58)
2018-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001276

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:57)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001044

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:12)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000854

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:38)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000796

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:47)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000614

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:14)
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000483

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:31)
2017-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000432

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:38)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000134

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:32:23)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002292

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 00:40:18)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002284

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:18)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001902

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:07)
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000950

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 00:51:05)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000944

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:05)
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
2018-08-21
WDU20160000952

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:05)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2018-08-21
WDU20160000933

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:07)
2016-06-30
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000263

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:27)
2016-03-17
2016-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150002354

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:10)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002243

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:25)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002000

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:01)
2016-02-22
2016-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002005

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:01)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2019-01-01
WDU20150002006

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:01)
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001090

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:30)
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001097

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:29)
2015-08-12
2015-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001093

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:29)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:53)
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:45)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001939

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:54)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001456

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:30:44)
2014-10-24
2014-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001247

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:11)
2014-10-07
2014-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000817

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:32:05)
2014-09-24
2014-09-24
---- -- --
2018-08-21
WDU20130001359

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:30)
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001220

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:48)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000696

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:09)
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000649

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:22)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000634

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:27)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000583

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:41)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000584

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:41)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000492

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:11)
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000376

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:27)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000167

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:56)
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000012

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:16)
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000013

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:16)
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001202

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:02:05)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000980

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:19)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000890

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:10:36)
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000787

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:51)
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000663

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:07)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000662

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:07)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112681586

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:45)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112101253

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:31)
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111731034

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:59)
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111400823

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:11)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111300756

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:21)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111330774

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:17)
2011-07-13
2011-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111300755

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:21)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111170685

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:35)
2011-06-23
2011-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111280725

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:29)
2011-06-20
2011-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20110750401

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:09)
2011-07-09
2011-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110480249

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:31:31)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110330166

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:42)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102401611

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:08)
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20102181440

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:33)
2010-12-07
2010-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101841240

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:41:02)
2011-10-05
2011-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20101420951

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:44)
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101350907

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:51)
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101380931

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:46)
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101000643

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:50:05)
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100840548

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:50:16)
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100840549

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:50:16)
2010-05-18
2010-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100160084

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:21)
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100160085

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:51:20)
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100020006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:33)
2010-04-09
2010-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091741353

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:23)
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091261043

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:02)
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20091150971

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:01:12)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2019-01-01
WDU20091050870

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:27)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091050869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:01:27)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091040868

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:28)
2009-10-02
2009-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090560462

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:11)
2009-04-22
2009-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090510407

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:19)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510408

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:19)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510409

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510410

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510411

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510412

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090430348

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych Świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:30)
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090140080

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:06)
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090220124

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:01)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20082251490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:11:43)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20082031275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:12:08)
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081631020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:30)
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081220783

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:00)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081080690

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:10)
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081100702

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:09)
2008-07-11
2008-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080820493

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:40)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820494

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820495

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820496

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080800478

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:41)
2008-05-12
2008-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20080730434

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:46)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080800474

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:42)
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20080480288

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:06)
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080300177

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:05)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20072271678

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:30:58)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071971429

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:34)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071971430

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:34)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071961420

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:36)
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20071791274

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:58)
2007-10-13
2007-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20071501068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:07)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20071501065

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:08)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070690458

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:31)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070590400

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:38)
2007-04-20
2007-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20070690455

Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:31)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070690456

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:31)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070490330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:47)
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20062171591

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:47)
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20062301678

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:38)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062201605

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:46)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20061611141

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:51:45)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061250869

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:00:14)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
2019-01-01
WDU20061070724

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:00:36)
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060750524

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:59)
2006-05-19
2006-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20060420292

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20052191866

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:10:52)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20051571318

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:10)
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20051361145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:20:12)
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20051170986

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:34)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051160972

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:37)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050880752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:03)
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20050810716

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:07)
2005-05-26
2005-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20050530472

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:21:41)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050110086

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:30:23)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042852865

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:41)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042462468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:30)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042242274

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:31:52)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042272298

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:50)
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20042002047

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:40:14)
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041801860

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:40:41)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041601669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:02)
2004-09-15
2004-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041161210

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:42:02)
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20040430395

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:42)
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040160156

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:01)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040070059

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:14)
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20032302293

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20032302290

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032302292

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia, w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040040026

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:17)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031941899

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:01:15)
2004-05-20
2004-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031781745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:01:39)
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031631577

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:02:01)
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20030980902

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:11:20)
2003-06-18
2003-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030650602

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:12:04)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030340289

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:39)
2003-04-28
2003-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20030470401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:19)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030250216

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:47)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20022141810

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:10)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141811

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:22:09)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141812

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:22:09)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20022141808

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:10)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2018-09-01
WDU20021971663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:22:39)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20021911596

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:04)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021321121

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:31:18)
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020990896

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:54)
2002-09-05
2002-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020970875

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:58)
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020910811

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:32:05)
2003-06-29
2003-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020810735

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:32:15)
2002-08-21
2002-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020370341

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:40:42)
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020240248

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:40:55)
2002-06-19
2002-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20011311462

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:50:05)
2002-05-17
2002-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20011121204

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:50:42)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20011181263

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:50:34)
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20010921024

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:51:03)
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20010730770

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:51:34)
2001-10-17
2001-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20010640651

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:51:49)
2001-07-24
2001-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20010370451

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 06:00:13)
2001-05-12
2001-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20010340408

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:00:17)
2001-05-06
2001-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20000820930

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 06:02:11)
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20000790897

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:02:15)
2000-10-07
2000-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20000400469

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:10:53)
2000-08-20
2000-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000400470

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:10:53)
2000-11-20
2000-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000360409

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:11:01)
2000-11-09
2000-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20000290366

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:11:06)
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20000260313

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 06:11:13)
2000-10-11
2000-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20000150189

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:11:31)
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000030036

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:11:54)
2000-02-21
2000-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20000030038

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:11:54)
2000-02-21
2000-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU19990750846

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:20:49)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
---- -- --
WDU19990730825

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:20:52)
1999-09-03
1999-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU19990250226

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:22:11)
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990250225

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:22:11)
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19981591057

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 06:30:55)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981480973

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:31:07)
1999-03-11
1999-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU19981380897

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:31:16)
1999-05-14
1999-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU19980120051

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:40:58)
1998-04-27
1998-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU19971541012

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:41:20)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19971290844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 06:41:45)
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU19971090704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:42:05)
1997-10-03
1997-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU19970760479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:50:17)
1997-07-29
1997-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU19970600375

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 06:50:34)
1997-06-29
1997-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU19970480316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:50:45)
1997-06-17
1997-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU19970320192

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:51:03)
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19970020015

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 06:51:29)
1997-01-24
1997-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU19970020014

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:51:29)
1997-01-24
1997-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU19960940432

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Centrum Badania Opinii Społecznej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:52:23)
1996-08-02
1996-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961010473

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 06:52:16)
1996-08-24
1996-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU19960860392

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:00:08)
1996-07-22
1996-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960860393

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:00:08)
1996-10-23
1996-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU19960800376

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:00:09)
1996-07-27
1996-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU19960690332

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 07:00:15)
1996-07-26
1996-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU19960620289

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 07:00:20)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960620287

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:00:20)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960620286

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 07:00:21)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2019-01-01
WDU19960600280

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:00:22)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:00:22)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600278

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 07:00:22)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600276

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 07:00:23)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600275

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 07:00:23)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600281

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 07:00:22)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19950370181

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:10:11)
1995-04-21
1995-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU19940210073

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:12:28)
1994-03-01
1994-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930960438

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:20:39)
1993-10-28
1993-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19930960437

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:20:40)
1993-10-28
1993-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19930730346

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:20:53)
1993-09-07
1993-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU19900280165

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:40:25)
1990-04-28
1990-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU19890470254

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:41:12)
1989-08-01
1989-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU19890240130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie udzielania pracownikom zwolnień od pracy w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 07:41:33)
1989-04-27
1989-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU19880100076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:50:11)
1988-04-19
1988-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU19870370215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 07:50:25)
1987-12-10
1987-12-10
1991-01-01
---- -- --
WDU19850370175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących prace nakładczą.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 07:51:48)
1985-08-21
1985-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU19840370197

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 08:00:17)
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19830200088

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie czasu pracy trenerów i instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 08:01:20)
1983-04-14
1983-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU19820450297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1983 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 08:01:33)
1983-01-01
1983-01-01
1984-01-01
---- -- --
WDU19810060024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy oraz zasad i trybu udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom górnictwa głębinowego w 1981 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 08:10:19)
1981-03-14
1981-01-01
1982-01-01
---- -- --
WDU19800060017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 08:10:40)
1980-04-01
1980-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19790140096

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 08:10:54)
1980-01-01
1980-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19770070030

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 08:11:47)
1977-04-01
1977-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19760030019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 08:20:07)
1976-01-20
1976-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19750350191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 08:20:17)
1976-01-01
1976-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19740400236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 08:21:06)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001737

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:09)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
2017-05-01
WDU20130001139

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:50:59)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20112741621

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:40)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2014-09-24
WDU20112511509

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:56)
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
2017-01-01
WDU20101410950

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:44)
2010-08-21
2010-08-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20091050873

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:26)
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2014-09-24
WDU20090510413

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

uchylony (spr: 2018-08-20 03:10:17)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
2010-03-01
WDU20080820492

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:40)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2011-06-20
WDU20080820498

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:38)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2010-03-01
WDU20072411772

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:45)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-03-03
WDU20071851315

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:52)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
2008-04-29
WDU20071771248

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:01)
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20071611142

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:14)
2007-09-21
2007-09-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20062301681

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:38)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2008-05-14
WDU20062271661

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:40)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20062151582

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:49)
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
2009-07-03
WDU20061821339

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:18)
2006-10-25
2006-10-25
---- -- --
2009-01-06
WDU20061210836

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:18)
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-10-31
WDU20060420282

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:27)
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2017-03-22
WDU20060430294

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-04-29
WDU20060430295

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430296

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430297

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430298

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430299

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430300

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2007-10-01
WDU20060430301

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-12
WDU20060430302

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430303

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430304

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430305

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20052562149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:13)
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
2018-03-06
WDU20052121769

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:05)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2014-09-24
WDU20051861554

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:39)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051861555

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:39)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051601356

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:05)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2012-04-09
WDU20051571319

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:09)
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051451214

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:05)
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051391167

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:10)
2005-07-27
2005-07-27
---- -- --
2008-05-14
WDU20050830721

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:06)
2005-05-13
2005-05-13
---- -- --
2008-05-14
WDU20050730645

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:15)
2005-05-06
2005-05-06
---- -- --
2011-03-03
WDU20050380344

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380345

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380346

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-04-29
WDU20050380347

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380349

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2007-10-01
WDU20050380350

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380351

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380352

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380353

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-12
WDU20050380354

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380355

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380356

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20042692672

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:05)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-02-06
WDU20042712686

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042712687

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:03)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042802771

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:52)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2012-04-09
WDU20040450419

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450420

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-12
WDU20040450421

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450422

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450423

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450425

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450426

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-04-29
WDU20040450429

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2007-10-01
WDU20040450430

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:37)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450431

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:37)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450432

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:37)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040140117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:06)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
2009-07-03
WDU20032302289

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302291

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20031781740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 05:01:41)
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
2009-01-06
WDU20031821783

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 05:01:34)
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2004-11-03
WDU20031071004

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:05)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2010-10-31
WDU20030650601

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza

uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:04)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2010-11-10
WDU20030650603

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:04)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2018-08-10
WDU20030490415

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:17)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030440379

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:23)
2003-03-14
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030360313

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:35)
2003-03-01
2003-03-01
---- -- --
2004-02-19
WDU20030250206

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:49)
2002-02-14
2002-02-14
---- -- --
2008-04-29
WDU20030250207

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:49)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250208

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:49)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2007-10-01
WDU20030250209

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250210

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250211

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250212

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-12
WDU20030250214

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250215

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030360314

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:35)
2003-03-16
2003-03-16
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361997

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20030210180

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:53)
2003-05-11
2003-05-11
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361990

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022361991

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022372003

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:38)
2003-12-31
2003-12-31
---- -- --
2004-02-19
WDU20022141809

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:10)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20022171833

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:04)
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2014-09-24
WDU20022041723

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:28)
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-05-19
WDU20021271091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:24)
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2004-12-15
WDU20021271092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:24)
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2017-05-01
WDU20021321115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:19)
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
2009-07-03
WDU20021090963

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:45)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2008-05-14
WDU20020700650

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:32:32)
2002-09-09
2002-09-09
---- -- --
2018-08-10
WDU20020190192

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:02)
2002-04-11
2002-04-11
---- -- --
2009-11-11
WDU20030250213

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20011511720

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:57)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011511721

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:57)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011181268

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:50:33)
2001-12-16
2001-12-16
---- -- --
2018-03-06
WDU20011121202

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:50:42)
2002-01-09
2002-01-09
---- -- --
2010-11-10
WDU20010820894

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:17)
2001-08-25
2001-08-25
---- -- --
2008-05-14
WDU20010520549

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:02)
2001-05-26
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010500525

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:06)
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2003-01-01
WDU20010500526

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:06)
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20010500527

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:06)
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010500528

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:05)
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU20010430486

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:09)
2001-05-27
2001-05-27
---- -- --
2008-04-29
WDU20010340409

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:17)
2001-04-20
2001-01-01
---- -- --
2008-05-31
WDU20010320373

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:23)
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320374

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:22)
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320375

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:22)
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320376

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:22)
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20010320377

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:22)
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320380

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:21)
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320381

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:21)
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010040036

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:09)
2001-07-24
2001-07-24
---- -- --
2003-06-19
WDU20001211308

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:18)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000560672

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:27)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20000510612

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:36)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20000380428

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:59)
2000-05-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000360411

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:01)
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000360412

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:01)
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU20000300374

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:06)
2000-04-20
2000-01-01
---- -- --
2008-04-29
WDU20000270329

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:11)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:11)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270331

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:11)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270332

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:11)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20000270333

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:11)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270334

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:10)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270335

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:10)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270337

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:10)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20000270338

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:10)
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000130174

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:34)
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000130173

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:34)
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20000080108

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:43)
2000-02-09
2000-02-09
---- -- --
2003-10-31
WDU20000030037

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:54)
2001-01-22
2001-01-22
---- -- --
2018-04-10
WDU19991051204

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:12:16)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-06-06
WDU19990911037

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:21)
1999-11-10
1999-11-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990780882

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:45)
1999-09-29
1999-09-29
---- -- --
2008-05-14
WDU19990800912

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:42)
2000-04-09
2000-04-09
---- -- --
2013-10-24
WDU19990620694

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:09)
1999-07-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990500514

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:35)
1999-06-02
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990450448

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:44)
1999-05-20
1999-03-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19990450449

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:43)
1999-05-20
1999-03-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19990350334

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:58)
1999-04-22
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360345

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:57)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19990360346

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:56)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360347

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:56)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360348

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:56)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360349

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:56)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360350

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:56)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19990360353

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:56)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360354

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:56)
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990300294

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:22:03)
1999-04-12
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990160149

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:06)
1999-02-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990260241

Rozporządzenie Minister Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 06:22:10)
1999-03-30
1999-03-30
---- -- --
2002-02-15
WDU19990090083

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:14)
1999-02-01
1999-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19990070059

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:17)
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19990070060

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:17)
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990070061

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:17)
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19981641189

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:37)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19981280849

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 października 1998 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:31:23)
1998-10-19
1998-10-19
---- -- --
2003-11-11
WDU19981050658

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:31:47)
1998-08-29
1998-08-29
---- -- --
2004-12-15
WDU19981150744

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:31:38)
1998-10-04
1998-10-04
---- -- --
2009-07-03
WDU19980890568

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:31:59)
1998-07-15
1998-07-01
---- -- --
2001-06-06
WDU19980790513

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:32:06)
1998-09-27
1998-09-27
---- -- --
2003-06-19
WDU19980690454

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:02)
1998-06-06
1998-06-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19980530335

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:16)
1998-04-28
1998-04-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19980450281

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:25)
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450282

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:25)
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450278

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:25)
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19980450279

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozprządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:25)
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450277

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:25)
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
1999-09-03
WDU19980420246

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:31)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420247

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:31)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420248

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:31)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420249

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:31)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19980420250

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:30)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420251

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:29)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19980420252

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:29)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980410235

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:33)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980160074

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:54)
1998-02-04
1998-02-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19980050017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:41:01)
1998-01-14
1998-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19971240789

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie zmiany składu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:41:52)
1997-10-13
1997-10-13
---- -- --
2003-10-31
WDU19971050671

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:42:10)
1998-09-11
1998-09-11
---- -- --
2002-02-15
WDU19970410260

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:53)
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19970420269

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:52)
1997-04-29
1997-04-01
---- -- --
1999-09-03
WDU19970410259

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:53)
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19970410257

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:53)
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970410258

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:53)
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390242

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:56)
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19970390243

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:56)
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390245

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:55)
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390244

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:55)
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390241

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:50:56)
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19970320193

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:51:03)
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970320191

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:51:03)
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970320189

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:51:04)
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970310182

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:51:05)
1997-04-02
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19961550762

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 06:51:41)
1996-12-28
1996-12-28
---- -- --
2000-01-01
WDU19961210571

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:05)
1996-12-12
1996-12-12
---- -- --
2004-05-01
WDU19961140545

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:07)
1996-12-28
1996-12-28
---- -- --
2017-05-01
WDU19961050486

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:14)
1996-08-29
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19961030478

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:16)
1996-08-22
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19961050485

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:14)
1996-08-29
1996-07-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19960970454

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:19)
1996-08-08
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960960448

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:20)
1996-08-07
1996-07-01
---- -- --
1999-09-03
WDU19960990458

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:18)
1996-08-12
1996-07-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19960990457

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:18)
1996-08-12
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960970453

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:19)
1996-08-08
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960960447

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:20)
1996-08-07
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960950437

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:22)
1996-08-06
1996-07-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19960940431

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:52:23)
1996-08-02
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960860391

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:08)
1996-07-22
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960940430

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:01)
1996-08-02
1996-07-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19960860394

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:07)
1996-08-06
1996-08-06
---- -- --
2004-05-01
WDU19960800375

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:10)
1996-07-12
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960620291

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:20)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2003-01-01
WDU19960620288

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:20)
1996-09-02
1996-09-02
---- -- --
2009-01-18
WDU19960610284

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:21)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2003-10-31
WDU19960620285

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:21)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2005-07-01
WDU19960600274

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:23)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2004-01-01
WDU19960600282

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:22)
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU19960140078

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:52)
1996-05-13
1996-05-13
---- -- --
1997-07-29
WDU19960070045

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:00:58)
1996-02-08
1996-02-08
---- -- --
1996-07-26
WDU19951470716

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:01:14)
1996-01-02
1996-01-02
---- -- --
2006-09-23
WDU19951230595

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:01:31)
1995-10-31
1995-05-12
---- -- --
1999-09-30
WDU19950730365

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:02:04)
1995-07-28
1995-07-28
---- -- --
2003-10-03
WDU19950190097

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:10:23)
1995-03-29
1995-03-29
---- -- --
2003-06-18
WDU19941400768

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:10:43)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950030016

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:10:36)
1995-01-30
1995-01-30
---- -- --
1998-09-28
WDU19941230606

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych układów.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:11:08)
1994-11-26
1994-11-26
---- -- --
2001-05-06
WDU19940880408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1994 r. uchylające rozporządzenie w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:11:38)
1994-08-26
1994-08-26
---- -- --
1994-08-27
WDU19940620261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:11:57)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2003-04-28
WDU19940310112

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:12:20)
1994-03-11
1994-03-11
---- -- --
1999-09-30
WDU19931320634

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:20:09)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19940020006

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:20:06)
1994-02-06
1994-02-06
---- -- --
1999-04-10
WDU19931150513

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:20:28)
1993-12-01
1993-12-01
---- -- --
2010-04-09
WDU19930990452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:20:38)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19930830392

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:20:45)
1993-09-23
1993-09-23
---- -- --
2010-04-09
WDU19930500229

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:21:08)
1993-07-18
1993-07-18
---- -- --
2011-07-09
WDU19930350155

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:21:17)
1993-05-17
1993-05-17
---- -- --
1998-06-02
WDU19930330151

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jednostek pływających.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:21:17)
1993-05-14
1993-05-14
---- -- --
2001-10-17
WDU19930260116

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1993 r. w sprawie zasad i częstotliwości dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:21:22)
1993-04-21
1993-04-21
---- -- --
1996-08-06
WDU19930120058

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:21:32)
1993-03-02
1993-03-02
---- -- --
1999-04-10
WDU19921020519

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:21:43)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19921030525

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:21:43)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19921020518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:21:44)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19920620313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:22:10)
1992-11-10
1992-11-10
---- -- --
1996-07-26
WDU19920590301

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:22:12)
1992-08-25
1992-08-25
---- -- --
1998-01-03
WDU19920450201

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:30:05)
1992-06-18
1992-06-18
---- -- --
1996-07-12
WDU19920400169

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:30:09)
1992-05-23
1992-05-23
---- -- --
2000-01-01
WDU19920370160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:30:10)
1992-05-14
1992-05-14
---- -- --
1998-10-04
WDU19920200079

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:30:20)
1992-03-22
1992-03-22
---- -- --
1999-09-30
WDU19920010001

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:30:31)
1992-01-07
1992-01-07
---- -- --
2004-12-15
WDU19920020007

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:30:30)
1992-01-11
1992-01-11
---- -- --
2003-10-03
WDU19911140495

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:30:42)
1991-12-27
1991-12-27
---- -- --
1998-09-28
WDU19910920409

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:30:52)
1991-10-16
1991-10-16
---- -- --
1996-06-02
WDU19910810355

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:31:00)
1991-09-11
1991-09-11
---- -- --
1997-01-01
WDU19910780346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:31:01)
1991-08-31
1991-08-31
---- -- --
1998-06-02
WDU19910690294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:31:07)
1991-08-08
1991-08-08
---- -- --
1999-09-30
WDU19910630267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:31:10)
1991-07-15
1991-07-15
---- -- --
1998-06-02
WDU19910470204

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:31:18)
1991-06-05
1991-06-05
---- -- --
1998-06-02
WDU19910370164

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:31:24)
1991-04-30
1991-04-30
---- -- --
2000-01-01
WDU19910140064

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych w rolnictwie.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:31:38)
1991-05-19
1991-05-19
---- -- --
2002-09-05
WDU19900850500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:31:51)
1990-12-14
1990-12-14
---- -- --
2004-12-15
WDU19900650387

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:32:06)
1990-10-11
1990-10-11
---- -- --
1999-09-30
WDU19900600346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:01)
1990-09-01
1990-09-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19900560332

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:03)
1990-09-01
1990-09-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19900580341

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:02)
1990-09-11
1990-09-11
---- -- --
2003-10-03
WDU19900570338

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:40:03)
1990-08-24
1990-08-24
---- -- --
1997-01-01
WDU19900570337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:03)
1990-08-24
1990-08-24
---- -- --
1993-01-06
WDU19900540315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:05)
1990-08-17
1990-08-17
---- -- --
1996-06-02
WDU19900500294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:40:08)
1990-07-30
1990-07-30
---- -- --
2000-01-01
WDU19900410239

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:40:15)
1990-06-29
1990-06-29
---- -- --
2000-01-01
WDU19900370209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:40:18)
1990-06-07
1990-06-07
---- -- --
1998-06-02
WDU19900240143

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:28)
1990-04-27
1990-04-27
---- -- --
1992-08-25
WDU19900180105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:35)
1990-03-26
1990-03-26
---- -- --
1996-06-02
WDU19890690417

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:40:51)
1989-12-20
1989-12-20
---- -- --
1998-09-28
WDU19890610364

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:41:00)
1990-01-01
1990-01-01
---- -- --
2002-09-03
WDU19890560332

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:41:03)
1989-10-19
1989-09-30
---- -- --
1996-06-02
WDU19890530314

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 19 89 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:41:05)
1989-09-26
1989-09-26
---- -- --
1997-01-24
WDU19890490271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:41:10)
1989-08-29
1989-08-29
---- -- --
1996-06-02
WDU19890490272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:41:10)
1989-08-29
1989-08-29
---- -- --
1996-06-02
WDU19890470255

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:41:12)
1989-08-01
1989-08-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19890400215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:41:17)
1989-06-26
1989-06-26
---- -- --
2000-01-01
WDU19890330177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:41:24)
1989-06-02
1989-06-02
---- -- --
2000-01-01
WDU19890270144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:41:30)
1989-05-15
1989-05-15
---- -- --
1998-06-02
WDU19890060039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:41:45)
1989-02-21
1989-02-21
---- -- --
2000-01-01
WDU19880420329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:41:54)
1989-01-01
1989-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19880440352

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:41:51)
1988-12-31
1988-12-31
---- -- --
2001-12-16
WDU19880350272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:42:02)
1989-01-01
1988-11-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19880320237

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:42:06)
1988-09-10
1988-09-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19880290201

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:42:10)
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-08-31
WDU19880300209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające przepisy niektórych rozporządzeń w zakresie dotyczącym służby zastępczej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:42:09)
1988-09-01
1989-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19880300212

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz DO 300 MHz.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:42:09)
1988-08-30
1988-08-30
---- -- --
2001-07-24
WDU19880180127

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:50:05)
1988-06-11
1988-06-11
---- -- --
1996-07-26
WDU19880030019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:50:18)
1988-02-02
1988-02-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19870370214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:50:25)
1987-12-10
1987-12-10
---- -- --
1989-06-26
WDU19870150090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:50:42)
1987-05-19
1987-05-19
---- -- --
1994-11-26
WDU19870150091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zawodów, dla których mogą być zawierane układy zbiorowe pracy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:50:42)
1987-05-19
1987-05-19
---- -- --
1994-11-26
WDU19870140086

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:50:43)
1987-05-12
1987-05-12
---- -- --
1990-12-14
WDU19870010004

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:50:52)
1987-01-16
1987-01-16
---- -- --
1989-12-20
WDU19870010005

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:50:52)
1987-01-16
1987-01-16
---- -- --
1989-12-20
WDU19860430209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:50:58)
1986-12-16
1986-12-16
---- -- --
1998-06-02
WDU19860250120

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:51:09)
1986-07-01
1986-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19860110065

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:51:15)
1986-04-12
1986-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19860090048

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:18)
1986-03-18
1986-03-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19850590299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1986-1988 oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:30)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1989-01-01
WDU19850590302

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:29)
1985-12-27
1985-12-27
---- -- --
1996-06-02
WDU19860010003

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:51:24)
1986-01-31
1986-01-31
---- -- --
1998-06-02
WDU19850560290

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:32)
1985-12-20
1985-12-20
---- -- --
1989-12-20
WDU19850520270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:35)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1992-07-01
WDU19850490258

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:38)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1991-01-01
WDU19850520268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:51:36)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1992-08-31
WDU19850460228

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:42)
1985-10-15
1985-10-15
---- -- --
1986-01-01
WDU19850400195

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:46)
1985-08-31
1985-08-31
---- -- --
1989-12-20
WDU19850370176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kontakcie z pyłem azbestu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:51:48)
1985-08-21
1985-07-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19850370177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w kuźniach i odlewniach uspołecznionych zakładów pracy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 07:51:47)
1985-08-21
1985-07-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19850320145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:51:51)
1985-07-23
1985-07-23
---- -- --
1986-01-01
WDU19850180080

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:52:01)
1985-05-01
1985-05-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19850180081

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

uchylony (spr: 2018-08-20 07:52:01)
1985-05-01
1985-05-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19850010001

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:01)
1985-01-25
1985-01-25
---- -- --
1996-06-02
WDU19840580297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:00:05)
1984-12-28
1984-12-28
---- -- --
1998-06-02
WDU19840510263

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:09)
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1986-01-01
WDU19840510261

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:09)
1984-11-08
1984-09-30
---- -- --
1996-06-02
WDU19840440235

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:13)
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1996-12-28
WDU19840450243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji osobistych i zawodowych osób kierowanych do pracy za granicą.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:00:11)
1984-10-01
1984-10-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19840350188

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:18)
1984-07-19
1984-07-19
---- -- --
1997-01-24
WDU19840280143

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1984 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:00:25)
1984-05-28
1984-05-28
---- -- --
2000-01-01
WDU19840100043

Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:41)
1984-02-22
1984-02-22
---- -- --
1993-10-29
WDU19840030015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:46)
1984-02-01
1984-02-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19840030016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:46)
1984-02-01
1984-02-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19830730326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1984 r.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:50)
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1985-01-01
WDU19830700316

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:52)
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1997-01-24
WDU19830620282

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:00:58)
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19830600274

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w muzeach martyrologicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:00:59)
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
2000-01-01
WDU19830450208

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:01:06)
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19830400181

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:09)
1983-07-27
1983-07-27
---- -- --
1996-06-02
WDU19830220095

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:19)
1983-05-04
1983-05-04
---- -- --
1992-05-14
WDU19830200091

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:19)
1983-05-01
1983-05-01
---- -- --
2001-07-24
WDU19830200089

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów oraz zboża.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:01:19)
1983-04-14
1983-04-14
---- -- --
2000-01-01
WDU19830150071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:01:22)
1983-03-29
1983-03-29
---- -- --
1998-06-02
WDU19820430287

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:35)
1982-12-29
1982-12-29
---- -- --
1989-12-20
WDU19820370247

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:41)
1982-12-08
1982-12-08
---- -- --
1996-06-02
WDU19820360241

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:42)
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1988-12-31
WDU19820340223

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:44)
1982-10-18
1982-10-18
---- -- --
1989-06-26
WDU19820340224

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w punktach przeładunkowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i w portach rzecznych żeglugi śródlądowej przy przeładunku siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów, azbestu, rud metali oraz zboża.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:01:44)
1982-10-18
1982-10-18
---- -- --
2000-01-01
WDU19820290205

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:46)
1982-09-27
1982-09-27
---- -- --
2011-10-05
WDU19820170130

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 maja 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:01:56)
1982-06-18
1982-06-18
---- -- --
1996-06-02
WDU19820130103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

uchylony (spr: 2018-08-20 08:02:01)
1982-05-17
1982-05-17
---- -- --
1986-12-16
WDU19820050034

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:02:09)
1982-02-26
1982-02-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19820010007

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy i wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w czasie obowiązywania stanu wojennego.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:02:11)
1982-01-21
1981-12-13
---- -- --
1983-07-22
WDU19820020015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:02:11)
1982-01-30
1982-01-30
---- -- --
1994-08-26
WDU19820020014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:02:11)
1982-01-30
1982-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19810310175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:02:15)
1982-01-01
1982-01-01
---- -- --
1984-05-28
WDU19820010004

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:02:12)
1982-01-21
1981-11-06
---- -- --
2000-01-01
WDU19810300167

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:10:01)
1981-12-19
1981-12-19
---- -- --
2000-01-01
WDU19810280146

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:04)
1981-12-01
1981-11-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19810260137

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:10:05)
1981-11-06
1981-11-06
---- -- --
2000-01-01
WDU19810270142

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych urlopów dla pracowników hamowni silników kolejowych i agregatowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:10:05)
1981-11-18
1981-11-18
---- -- --
1999-12-31
WDU19810240130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:10:06)
1981-09-30
1981-09-30
---- -- --
2000-01-01
WDU19810220110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:09)
1981-09-15
1981-09-15
---- -- --
1996-06-02
WDU19810190097

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:10)
1981-07-30
1981-07-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19810190093

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1981 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:10)
1981-07-30
1981-07-30
1982-01-01
---- -- --
WDU19810110053

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:10:15)
1981-05-07
1981-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19810090042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:17)
1981-03-31
1981-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19810030015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:20)
1981-02-20
1981-01-01
---- -- --
1982-01-01
WDU19800270114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:25)
1980-12-29
1980-01-01
---- -- --
1986-01-01
WDU19800160060

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:10:34)
1980-08-01
1980-08-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19800050013

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pływających.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:41)
1980-03-31
1980-03-31
---- -- --
1993-05-14
WDU19790160103

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:52)
1979-07-23
1979-07-23
---- -- --
1996-06-02
WDU19790160104

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lipca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:10:52)
1979-08-01
1979-08-01
---- -- --
1998-04-27
WDU19790040018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:05)
1979-02-27
1979-02-27
---- -- --
1996-12-28
WDU19780270119

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:09)
1979-07-01
1979-07-01
---- -- --
2002-09-09
WDU19780240111

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:11:10)
1979-01-01
1979-01-01
---- -- --
1983-01-01
WDU19780100040

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:17)
1978-04-27
1978-04-27
---- -- --
1978-12-07
WDU19780080030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:19)
1978-04-01
1978-04-01
---- -- --
1986-12-16
WDU19770370165

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1977 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:26)
1978-01-01
1978-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19770360160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:27)
1977-12-14
1977-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU19770100041

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:46)
1977-03-31
1977-03-31
---- -- --
1996-06-02
WDU19770080033

Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:47)
1977-06-01
1977-06-01
---- -- --
2001-07-24
WDU19770020009

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:11:50)
1977-01-24
1977-01-24
---- -- --
1983-01-01
WDU19760400238

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:11:55)
1977-01-01
1977-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19760350209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:12:00)
1976-11-18
1976-11-18
---- -- --
1996-06-02
WDU19760300175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-08-20 08:12:05)
1976-09-11
1976-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU19760260153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:12:08)
1976-08-01
1976-08-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19760220138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.

nieobowiązujący - przyczyna nieustalona (spr: 2018-08-20 08:12:10)
1976-06-25
1976-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU19760130077

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 marca 1976 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładach pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:12:17)
1976-07-01
1976-07-01
---- -- --
1982-12-29
WDU19760080039

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracy w niedzielę i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:04)
1976-03-03
1976-03-03
---- -- --
1996-06-02
WDU19760040022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:06)
1976-01-30
1976-01-30
---- -- --
1996-06-02
WDU19750430219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:14)
1976-01-01
1976-01-01
---- -- --
1981-07-01
WDU19750270141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:27)
1975-08-05
1975-08-05
---- -- --
1996-06-02
WDU19750250133

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:28)
1975-07-17
1975-07-17
---- -- --
1998-06-02
WDU19750210117

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:30)
1975-10-01
1975-10-01
---- -- --
2008-07-11
WDU19750180101

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania i siedzib terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoławczych do spraw pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:33)
1975-06-07
1975-06-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19750110065

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:41)
1975-05-01
1975-05-01
---- -- --
2002-04-11
WDU19750060032

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych i geofizycznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:46)
1975-02-26
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19750030010

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:49)
1975-02-01
1975-02-01
---- -- --
1983-01-01
WDU19740510335

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemieślniczych zakładach pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:51)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:52)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1999-09-30
WDU19740510327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:52)
1975-01-01
1976-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:52)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:51)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1986-12-16
WDU19740510330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:51)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510331

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:51)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510332

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:51)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510333

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie równoważnych norm czasu pracy w żegludze przybrzeżnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:51)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510324

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie norm równoważnych czasu pracy w uspołecznionych jednostkach handlowych i usługowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:52)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740490299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:56)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740490300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:56)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1983-01-01
WDU19740490301

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:56)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510334

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:51)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740480296

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:56)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-07-26
WDU19740470285

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:20:58)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740470287

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:58)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1992-05-14
WDU19740470288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie układów zbiorowych pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:57)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1987-05-19
WDU19740450268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:01)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740450269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:01)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740450270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:01)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19740450271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorób zawodowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:01)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1983-12-06
WDU19740450272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie stosunków pracy, w których pracodawcą jest osoba fizyczna.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:21:01)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740470292

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 listopada 1974 r. w sprawie przyznawania pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej dodatków wyrównawczych przez okres do 6 miesięcy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:20:57)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740410243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:05)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19740430259

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:02)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1997-01-24
WDU19740430260

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie zatrudnienia osób, które nie ukończyły 15 lat, oraz zwalniania młodocianych od obowiązku przygotowania zawodowego i od obowiązku dokształcania się.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:02)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740360213

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1974 r. w sprawie pracy w niedziele i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:08)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740370215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:21:08)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19740370216

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-08-20 08:21:08)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1989-05-01
WDU19740370217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:08)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1978-01-01
WDU19740370218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:08)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1992-06-18
WDU19740370219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:08)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19740370220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie postępowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 08:21:08)
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU20180001286

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:42)
2018-08-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000257

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:43)
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000163

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:57)
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000047

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:12)
2018-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000048

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:12)
2018-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001816

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:40)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001731

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:53)
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:06)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:58)
2018-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001276

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:21:57)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001044

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:12)
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000854

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:30:38)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000796

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:47)
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000614

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:14)
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000483

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:31)
2017-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000432

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:31:38)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000134

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:32:23)
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002292

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 00:40:18)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002284

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:18)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001902

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:41:07)
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000950

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 00:51:05)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000944

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:05)
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
2018-08-21
WDU20160000952

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:05)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2018-08-21
WDU20160000933

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:07)
2016-06-30
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000263

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:27)
2016-03-17
2016-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150002354

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:10)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002243

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:25)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002000

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:01)
2016-02-22
2016-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002005

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:01)
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
2019-01-01
WDU20150002006

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:01)
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001737

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:09)
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
2017-05-01
WDU20150001090

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:30)
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001097

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:29)
2015-08-12
2015-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001093

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:29)
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:53)
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:45)
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001939

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:21:54)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001456

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:30:44)
2014-10-24
2014-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001247

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:31:11)
2014-10-07
2014-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000817

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:32:05)
2014-09-24
2014-09-24
---- -- --
2018-08-21
WDU20130001359

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:30)
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001220

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:50:48)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130001139

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:50:59)
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20130000696

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:09)
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000649

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:22)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000634

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:27)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000583

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:41)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000584

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:41)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000492

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:11)
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000376

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:27)
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000167

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:56)
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000012

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:16)
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000013

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:16)
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001202

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:02:05)
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000980

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:19)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000890

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:10:36)
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000787

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:51)
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000663

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:07)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000662

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:07)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112741621

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:40)
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2014-09-24
WDU20112681586

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:45)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112511509

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:56)
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
2017-01-01
WDU20112101253

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:21:31)
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111731034

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:59)
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111400823

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:11)
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111300756

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:21)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111330774

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:17)
2011-07-13
2011-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111300755

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:21)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111170685

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:35)
2011-06-23
2011-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111280725

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:29)
2011-06-20
2011-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20110750401

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:09)
2011-07-09
2011-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110480249

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:31:31)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110330166

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:42)
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102401611

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:40:08)
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20102181440

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:40:33)
2010-12-07
2010-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101841240

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:41:02)
2011-10-05
2011-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20101410950

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:44)
2010-08-21
2010-08-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20101420951

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:44)
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101350907

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:51)
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101380931

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:41:46)
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101000643

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:50:05)
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100840548

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:50:16)
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100840549

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:50:16)
2010-05-18
2010-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100160084

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:21)
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100160085

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:51:20)
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100020006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:33)
2010-04-09
2010-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091741353

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:23)
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091261043

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:02)
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20091150971

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:01:12)
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
2019-01-01
WDU20091050870

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:27)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091050869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:01:27)
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091040868

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:01:28)
2009-10-02
2009-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20091050873

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:26)
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2014-09-24
WDU20090560462

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:11)
2009-04-22
2009-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090510407

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:19)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510408

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:19)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510409

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510410

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510411

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510412

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:18)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510413

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

uchylony (spr: 2018-08-20 03:10:17)
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
2010-03-01
WDU20090430348

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych Świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:10:30)
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090140080

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:06)
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090220124

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:01)
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20082251490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:11:43)
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20082031275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:12:08)
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081631020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:30)
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081220783

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:00)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081080690

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:10)
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081100702

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:09)
2008-07-11
2008-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080820492

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:40)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2011-06-20
WDU20080820493

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:40)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820494

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820495

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820496

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:39)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820498

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:38)
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2010-03-01
WDU20080800478

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:41)
2008-05-12
2008-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20080730434

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:21:46)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080800474

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:42)
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20080480288

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:22:06)
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080300177

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:30:05)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20072411772

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:45)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-03-03
WDU20072271678

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:30:58)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071971429

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:34)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071971430

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:34)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071961420

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:36)
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20071851315

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:52)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
2008-04-29
WDU20071771248

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:01)
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20071611142

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:32:14)
2007-09-21
2007-09-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20071791274

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:58)
2007-10-13
2007-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20071501068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:07)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20071501065

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:40:08)
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070690458

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:31)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070590400

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:38)
2007-04-20
2007-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20070690455

Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:31)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070690456

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:31)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070490330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:41:47)
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20062301681

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:38)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2008-05-14
WDU20062271661

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:40)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20062171591

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:47)
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20062151582

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:49)
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
2009-07-03
WDU20062301678

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:38)
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062201605

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:50:46)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20061821339

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:18)
2006-10-25
2006-10-25
---- -- --
2009-01-06
WDU20061611141

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:51:45)
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061250869

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:00:14)
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
2019-01-01
WDU20061210836

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:00:18)
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-10-31
WDU20061070724

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:00:36)
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060750524

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:00:59)
2006-05-19
2006-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20060420282

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:27)
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2017-03-22
WDU20060430294

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-04-29
WDU20060430295

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430296

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430297

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430298

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430299

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430300

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2007-10-01
WDU20060430301

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-12
WDU20060430302

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430303

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430304

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430305

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:24)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060420292

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20052562149

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:13)
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
2018-03-06
WDU20052191866

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:10:52)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20052121769

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:05)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2014-09-24
WDU20051861554

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:39)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051861555

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:39)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051601356

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:05)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2012-04-09
WDU20051571319

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:09)
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051571318

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:10)
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20051451214

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:05)
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051391167

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:10)
2005-07-27
2005-07-27
---- -- --
2008-05-14
WDU20051361145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:20:12)
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20051170986

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:34)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051160972

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:37)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050830721

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:06)
2005-05-13
2005-05-13
---- -- --
2008-05-14
WDU20050880752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:03)
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20050810716

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:21:07)
2005-05-26
2005-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20050730645

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:15)
2005-05-06
2005-05-06
---- -- --
2011-03-03
WDU20050530472

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:21:41)
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050380344

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380345

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380346

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-04-29
WDU20050380347

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380349

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2007-10-01
WDU20050380350

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380351

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:57)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380352

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380353

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-12
WDU20050380354

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380355

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380356

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:56)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050110086

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:30:23)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042852865

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:41)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042692672

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:05)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-02-06
WDU20042712686

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042712687

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:03)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042802771

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:52)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2012-04-09
WDU20042462468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:30)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042242274

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:31:52)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042272298

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:50)
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20042002047

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 04:40:14)
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041801860

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:40:41)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041601669

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:41:02)
2004-09-15
2004-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041161210

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:42:02)
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20040450419

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450420

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-12
WDU20040450421

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450422

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:39)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450423

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450425

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450426

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-04-29
WDU20040450429

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:38)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2007-10-01
WDU20040450430

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:37)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450431

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:37)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450432

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:37)
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040430395

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:42)
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040140117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:06)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
2009-07-03
WDU20040160156

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:01)
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040070059

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:14)
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20032302293

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20032302289

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302290

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032302291

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20032302292

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia, w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:00:29)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040040026

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:17)
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031941899

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:01:15)
2004-05-20
2004-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031781740

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 05:01:41)
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
2009-01-06
WDU20031821783

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 05:01:34)
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2004-11-03
WDU20031781745

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:01:39)
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031631577

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:02:01)
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20031071004

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:05)
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2010-10-31
WDU20030980902

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:11:20)
2003-06-18
2003-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030650601

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza

uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:04)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2010-11-10
WDU20030650602

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:12:04)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030650603

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

uchylony (spr: 2018-08-20 05:12:04)
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2018-08-10
WDU20030490415

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:17)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030440379

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:23)
2003-03-14
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030360313

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:35)
2003-03-01
2003-03-01
---- -- --
2004-02-19
WDU20030340289

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:39)
2003-04-28
2003-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20030470401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:19)
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030250206

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:49)
2002-02-14
2002-02-14
---- -- --
2008-04-29
WDU20030250207

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:49)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250208

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:49)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2007-10-01
WDU20030250209

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250210

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250211

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250212

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-12
WDU20030250214

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250215

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250216

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:20:47)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20030360314

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:35)
2003-03-16
2003-03-16
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361997

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20030210180

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:53)
2003-05-11
2003-05-11
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361990

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022361991

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022372003

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:38)
2003-12-31
2003-12-31
---- -- --
2004-02-19
WDU20022141809

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:10)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20022141810

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:10)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141811

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:22:09)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141812

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:22:09)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20022141808

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:10)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2018-09-01
WDU20022171833

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:04)
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2014-09-24
WDU20021971663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:22:39)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20022041723

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:28)
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-05-19
WDU20021911596

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:04)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021321121

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:31:18)
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20021271091

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:24)
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2004-12-15
WDU20021271092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:24)
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2017-05-01
WDU20021321115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:19)
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
2009-07-03
WDU20021090963

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:45)
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2008-05-14
WDU20020990896

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:54)
2002-09-05
2002-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020970875

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:31:58)
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020910811

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 05:32:05)
2003-06-29
2003-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020810735

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:32:15)
2002-08-21
2002-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020700650

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:32:32)
2002-09-09
2002-09-09
---- -- --
2018-08-10
WDU20020370341

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:40:42)
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020190192

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:02)
2002-04-11
2002-04-11
---- -- --
2009-11-11
WDU20020240248

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:40:55)
2002-06-19
2002-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20030250213

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:48)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20011511720

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:57)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011511721

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:57)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011311462

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:50:05)
2002-05-17
2002-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20011181268

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:50:33)
2001-12-16
2001-12-16
---- -- --
2018-03-06
WDU20011121204

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:50:42)
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20011121202

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:50:42)
2002-01-09
2002-01-09
---- -- --
2010-11-10
WDU20011181263

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:50:34)
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20010921024

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:51:03)
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20010820894

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:17)
2001-08-25
2001-08-25
---- -- --
2008-05-14
WDU20010730770

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:51:34)
2001-10-17
2001-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20010640651

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:51:49)
2001-07-24
2001-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20010520549

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:02)
2001-05-26
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14