Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-29 23:46:21 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 14152
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001641

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001276

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na pole elektromagnetyczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:23
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001044

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadectwa pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:16:09
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000854

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:13
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000796

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciy i kobiet karmicych dziecko piersi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:31
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000614

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie warunkw ustalania i wypacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagrd jubileuszowych i odpraw z tytuu nabycia prawa do renty lub emerytury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:46
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000483

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach budetowych resortu spraw wewntrznych i administracji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:29
2017-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000432

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:44
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000134

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:40
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002292

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wiadectwa pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:22
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002284

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na pole elektromagnetyczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:24
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001902

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:59
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000950

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na pole elektromagnetyczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:40
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000944

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:41
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000952

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:39
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000933

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach budetowych resortu spraw wewntrznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:46
2016-06-30
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000263

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2016 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przetwrstwa rybnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:31
2016-03-17
2016-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150002354

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:29
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002243

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wnioskw dotyczcych uprawnie pracownikw zwizanych z rodzicielstwem oraz dokumentw doczanych do takich wnioskw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:00
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002000

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:08
2016-02-22
2016-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002005

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:07
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002006

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:06
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001090

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:31:59
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001097

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:31:57
2015-08-12
2015-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001093

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:31:58
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000929

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:45:06
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000457

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:47:29
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001939

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:00
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001456

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 padziernika 2014 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze przenonikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:17:21
2014-10-24
2014-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001247

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 10 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:39
2014-10-07
2014-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000817

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 03:45:39
2014-09-24
2014-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130001359

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:16:37
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001220

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:17:21
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000696

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwizanych z naraeniem na zranienie ostrymi narzdziami uywanymi przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:31
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000649

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:14
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000634

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 21 maja 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwoci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:18
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000583

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:32
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000584

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej strefy budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:32
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000492

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach energetycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:00
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000376

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze urawi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:35
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000167

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:06
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000012

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie obsugi suwnic elektrycznych w zakadach pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:51
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000013

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa pracy przy sprarkach powietrznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:51
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001202

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewntrzzakadowym oraz obrocie materiaw wybuchowych, w tym wyrobw pirotechnicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:10
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000980

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:16:16
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000890

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:16:43
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000787

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z ekspozycj na promieniowanie optyczne

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:17:14
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000663

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorb zawodowych i skutkw tych chorb

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:30:22
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000662

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 maja 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie chorb zawodowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:30:22
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112681586

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwoci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:47:02
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112101253

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:01:18
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111731034

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:02:26
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111400823

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:15:58
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111300756

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:16:19
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111330774

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:16:14
2011-07-13
2011-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111300755

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:19
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111170685

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych, w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:40
2011-06-23
2011-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111280725

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centralnym Orodku Sportu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:29
2011-06-20
2011-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20110750401

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:35
2011-07-09
2011-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110480249

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:19
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110330166

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:31:44
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102401611

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzenia bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:45:52
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20102181440

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:47
2010-12-07
2010-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101841240

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 wrzenia 2010 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:16
2011-10-05
2011-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20101420951

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w hutnictwie elaza i stali

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:39
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101350907

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie higieny pracy w zakadach wytwarzajcych pap smoowcow i uywajcych paku i smoy pogazowej przy produkcji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:53
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101380931

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymaga, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, zwizanych z moliwoci wystpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:46
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101000643

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z ekspozycj na promieniowanie optyczne

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:15:57
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100840548

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:16:29
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100840549

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:16:29
2010-05-18
2010-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100160084

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rodowiska

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:11
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100160085

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:31:11
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100020006

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:41
2010-04-09
2010-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091741353

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:20
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091261043

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:00:27
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20091150971

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:00:48
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091050870

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:17
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091050869

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorb zawodowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 08:01:17
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091040868

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:18
2009-10-02
2009-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090560462

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:15:52
2009-04-22
2009-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090510407

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510408

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510409

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych, w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510410

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510411

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:06
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510412

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:16:06
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090430348

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:25
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090140080

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:17
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090220124

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwrstwie zb i produkcji pasz pochodzenia rolinnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:02
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20082251490

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 08:31:34
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20082031275

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:45:05
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081631020

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylajce niektre rozporzdzenia w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu i przetwrstwa rolno-spoywczego oraz przy zakadaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiau rolinnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:46:21
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081220783

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach produkujcych wiece oraz pasty do obuwia i podg

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:05
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081080690

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:33
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081100702

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach produkujcych wyroby szczotkarskie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:29
2008-07-11
2008-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080820493

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:31
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820494

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820495

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820496

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820497

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080800478

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych, w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:34
2008-05-12
2008-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20080730434

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:46
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080800474

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w przemyle wkien syntetycznych poliamidowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:35
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20080480288

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkodliwych czynnikw biologicznych dla zdrowia w rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:15:01
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080300177

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w przemyle wkien sztucznych wiskozowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:15:33
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20072271678

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:17:23
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071971429

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 padziernika 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego zwizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:09
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071971430

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 padziernika 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego zwizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:08
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071961420

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 padziernika 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:11
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20071791274

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw wkienniczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:53
2007-10-13
2007-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20071501068

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu zielarskiego i rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu tytoniowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:45:32
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20071501065

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pywajcych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:45:33
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070690458

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie technicznych warunkw bezpieczestwa i higieny pracy oraz warunkw sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:06
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070590400

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu piekarniczego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:24
2007-04-20
2007-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20070690455

Rozporzdzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas stosowania rtci i jej zwizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:07
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070690456

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z uyciem cyjankw do obrbki cieplnej metali, ich roztworw i mieszanin

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:07
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070490330

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:43
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20062171591

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:17:11
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20062301678

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw gumowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:16:44
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062201605

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 padziernika 2006 r. uchylajce rozporzdzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku oowiu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:17:06
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20061611141

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektrych prac z zakresu gospodarki lenej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:31:57
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061250869

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:45:48
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061070724

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 maja 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:46:30
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060750524

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze obrabiarek skrawajcych do metali

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:05
2006-05-19
2006-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20060420292

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zawiadczenia lekarskiego stwierdzajcego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownic w ciy lub karmic dziecko piersi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:01:15
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20052562149

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:15:42
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
2018-03-06
WDU20052191866

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji midzymiastowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:17:05
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20051571318

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na haas lub drgania mechaniczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:32:19
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20051361145

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:45:45
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20051170986

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie zmieniajace w sprawie suby bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:46:34
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051160972

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:46:37
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050880752

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu rodkw ochrony rolin oraz nawozw mineralnych i organiczno-mineralnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:00:15
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20050810716

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikw biologicznych dla zdrowia w rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:00:25
2005-05-26
2005-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20050530472

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 marca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:01:36
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050110086

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 12:16:01
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042852865

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu spirytusowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:16:32
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042462468

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie suby bezpieczestwa i higienypracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:02
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042242274

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 padziernika 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:31:59
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042272298

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 wrzenia 2004 r. w sprawie wzoru protokou ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:53
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20042002047

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 12:45:38
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041801860

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:46:30
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041601669

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu piwowarskiego i napojw gazowanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:00:09
2004-09-15
2004-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041161210

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:02:24
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20040430395

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napenianiu i rozprowadzaniu gazw pynnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:45:02
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040160156

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:17
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040070059

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazw, napenianiu zbiornikw gazami oraz uywaniu i magazynowaniu karbidu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:46
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20032302293

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 13:47:16
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032302290

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:47:17
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032302292

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia, w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 13:47:16
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040040026

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:56
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031941899

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 padziernika 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu koncentratw spoywczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:45
2004-05-20
2004-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031781745

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 wrzenia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracownikw podczas pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:02:29
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031631577

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewntrzzakadowym oraz obrocie materiaw wybuchowych, w tym wyrobw pirotechnicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 14:15:52
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20030980902

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze amoniakalnych instalacji chodniczych w zakadach przetwrstwa rolno-spoywczego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:31:56
2003-06-18
2003-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030650602

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw gumowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:45:42
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030650603

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy uytkowaniu wzkw jezdniowych z napdem silnikowym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:45:41
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030340289

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przetwarzajcych owoce i warzywa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:47:31
2003-04-28
2003-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20030470401

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:46:45
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030250216

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej podporzdkowanych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:00:09
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20022141810

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:15:10
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141811

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:15:09
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141812

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:15:09
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141808

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadkw, w ktrych wyjtkowo jest dopuszczalne zatrudnianie modocianych, ktrzy nie ukoczyli gimnazjum, osb niemajcych 16 lat, ktre ukoczyy gimnazjum, oraz osb niemajcych 16 lat, ktre nie ukoczyy gimnazjum.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:15:10
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2018-09-01
WDU20021971663

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:15:57
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20021911596

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracownikw podczas pracy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:16:19
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021321121

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorb zawodowych i skutkw tych chorb.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 15:31:08
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020990896

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu rodkw ochrony rolin oraz nawozw mineralnych i organiczno-mineralnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:32:13
2002-09-05
2002-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020970875

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu cukierniczego.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:32:19
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020910811

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:45:08
2003-06-29
2003-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020810735

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przetwrstwie tworzyw sztucznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:31
2002-08-21
2002-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020700650

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy uytkowaniu wzkw jezdniowych z napdem silnikowym.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:56
2002-09-09
2002-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20020370341

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji midzymiastowej.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:47:24
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020240248

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji szka i wyrobw ze szka.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:00:31
2002-06-19
2002-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20011311462

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 padziernika 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw gumowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:16:10
2002-05-17
2002-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20011181268

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:17:12
2001-12-16
2001-12-16
---- -- --
2018-03-06
WDU20011121204

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przetwrstwie ziemniakw.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:30:01
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20011181263

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:17:13
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20010921024

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wyprawianiu skr surowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:30:54
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20010730770

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pywajcych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:32:04
2001-10-17
2001-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20010640651

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobw z papieru.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:45:17
2001-07-24
2001-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20010370451

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 16:46:17
2001-05-12
2001-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20010340408

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postpowania w sprawie rejestracji ukadw zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru ukadw i akt rejestrowych oraz wzorw klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:46:29
2001-05-06
2001-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20000820930

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 wrzenia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:01:17
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20000790897

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekw cytostatycznych w zakadach opieki zdrowotnej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:01:26
2000-10-07
2000-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20000400469

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:00
2000-08-20
2000-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000400470

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:00
2000-11-20
2000-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000360409

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze obrabiarek do drewna.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:17
2000-11-09
2000-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20000290366

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napenianiu i rozprowadzaniu gazw pynnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:29
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20000260313

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:45
2000-10-11
2000-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20000150189

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:17:22
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000030036

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotw niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze zomu metali.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:40
2000-02-21
2000-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20000030037

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w odlewniach metali.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:40
2001-01-22
2001-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20000030038

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz oowiu.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:39
2000-02-21
2000-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU19990750846

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzenia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napenianiu i rozprowadzaniu gazw pynnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:45:44
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
---- -- --
WDU19990730825

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:45:50
1999-09-03
1999-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU19990250226

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy uboju zwierzt i przetwrstwie misa.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:01:19
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990250225

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:01:19
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19981591057

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-08-30 18:15:58
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981480973

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaonych w monitory ekranowe.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:16:23
1999-03-11
1999-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU19981380897

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 26 padziernika 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przetwrstwie mleka i jego pochodnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:16:45
1999-05-14
1999-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU19980120051

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze cignikw, maszyn, narzdzi i urzdze technicznych stosowanych w rolnictwie.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:46:00
1998-04-27
1998-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU19971541012

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisw Kodeksu pracy o bezpieczestwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywajce w zakadach karnych i poprawczych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:46:50
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19971290844

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:00:18
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU19971090704

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie suby bezpieczestwa i higieny pracy.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:01:02
1997-10-03
1997-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU19970760479

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwrstwie zb i produkcji pasz pochodzenia rolinnego.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:02:12
1997-07-29
1997-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU19970600375

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-08-30 19:15:08
1997-06-29
1997-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU19970480316

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji olejw rolinnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:15:23
1997-06-17
1997-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU19970320192

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Centrum Badania Opinii Spoecznej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:16:00
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19970020015

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-08-30 19:16:50
1997-01-24
1997-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU19970020014

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:16:50
1997-01-24
1997-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU19960940432

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Centrum Badania Opinii Spoecznej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:31:28
1996-08-02
1996-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961010473

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upowanionych do przeprowadzania bada materiaw i procesw technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwoci dla zdrowia oraz zakresu tych bada.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:31:16
1996-08-24
1996-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU19960860392

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Pastwowym Inspektoracie Bezpieczestwa Jdrowego i Ochrony Radiologicznej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:31:40
1996-07-22
1996-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960860393

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektrych niebezpiecznych substancji chemicznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:31:40
1996-10-23
1996-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU19960800376

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekw cytostatycznych w zakadach opieki zdrowotnej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:31:45
1996-07-27
1996-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU19960690332

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:31:58
1996-07-26
1996-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU19960620289

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:32:10
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960620287

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajw prac wymagajcych szczeglnej sprawnoci psychofizycznej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:32:10
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960620286

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:32:11
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600280

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie uprawnie pracowniczych osb wykonujcych prac nakadcz.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:32:12
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600279

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posikw i napojw.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 19:32:12
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600278

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:32:13
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600276

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw odpowiedzialnoci materialnej pracownikw za szkod w powierzonym mieniu.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-08-30 19:32:13
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600275

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wsplnej odpowiedzialnoci materialnej pracownikw za powierzone mienie.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-08-30 19:32:14
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19960600281

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:32:12
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19950370181

Rozporzdzenie Ministra Przemysu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewntrzzakadowym nadtlenkw organicznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 20:01:45
1995-04-21
1995-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU19940210073

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu rodkw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ciekw.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 20:31:17
1994-03-01
1994-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930960438

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w oczyszczalniach ciekw.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 20:45:13
1993-10-28
1993-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19930960437

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 20:45:13
1993-10-28
1993-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19930730346

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w portach morskich i rdldowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 20:45:36
1993-09-07
1993-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU19900280165

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 kwietnia 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie uprawnie pracowniczych osb wykonujcych prac nakadcz.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 21:32:14
1990-04-28
1990-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU19890470254

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie uprawnie pracowniczych osb wykonujcych prac nakadcz.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 21:46:32
1989-08-01
1989-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU19890240130

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie udzielania pracownikom zwolnie od pracy w zwizku z przygotowaniem wyborw do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-08-29 21:47:10
1989-04-27
1989-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU19880100076

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 marca 1988 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie uprawnie pracowniczych osb wykonujcych prac nakadcz.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 22:01:44
1988-04-19
1988-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU19870370215

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopal gbinowych w latach 1986-1990.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-08-29 22:02:14
1987-12-10
1987-12-10
1991-01-01
---- -- --
WDU19850370175

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie uprawnie pracowniczych osb wykonujcych prace nakadcz.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 22:30:27
1985-08-21
1985-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU19840370197

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 22:32:17
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19830200088

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie czasu pracy trenerw i instruktorw sportu, rehabilitacji ruchowej i odnowy biologicznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 22:46:37
1983-04-14
1983-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU19820450297

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspoecznionych zakadach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1983 r.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-08-29 22:47:06
1983-01-01
1983-01-01
1984-01-01
---- -- --
WDU19810060024

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy oraz zasad i trybu udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom grnictwa gbinowego w 1981 r.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-08-29 23:02:01
1981-03-14
1981-01-01
1982-01-01
---- -- --
WDU19800060017

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w rybactwie rdldowym.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 23:15:13
1980-04-01
1980-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19790140096

Rozporzdzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 23:15:47
1980-01-01
1980-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19770070030

Rozporzdzenie Ministrw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robt drogowych i mostowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 23:30:08
1977-04-01
1977-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU19760030019

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnie pracowniczych osb wykonujcych prac nakadcz.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-29 23:31:34
1976-01-20
1976-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19750350191

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 padziernika 1975 r. w sprawie warunkw odpowiedzialnoci materialnej pracownikw za szkod w powierzonym mieniu.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-29 23:32:00
1976-01-01
1976-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19740400236

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 padziernika 1974 r. w sprawie wsplnej odpowiedzialnoci materialnej pracownikw za powierzone mienie.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-29 23:45:51
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001737

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 padziernika 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac szczeglnie uciliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:16:03
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
2017-05-01
WDU20130001139

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 wrzenia 2013 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:30:12
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20112741621

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:52
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2014-09-24
WDU20112511509

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:03
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
2017-01-01
WDU20101410950

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:01:40
2010-08-21
2010-08-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20091050873

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:01:16
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2014-09-24
WDU20090510413

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rodowiska

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:06
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
2010-03-01
WDU20080820492

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centralnym Orodku Sportu

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:31
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2011-06-20
WDU20080820498

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rodowiska

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:29
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2010-03-01
WDU20072411772

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:55
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-03-03
WDU20071851315

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 28 wrzenia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:42
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
2008-04-29
WDU20071771248

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 wrzenia 2007 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych oraz w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:32:01
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20071611142

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:11
2007-09-21
2007-09-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20062301681

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:44
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2008-05-14
WDU20062271661

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:49
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20062151582

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a take zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkw przy pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:17:14
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
2009-07-03
WDU20061821339

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:02
2006-10-25
2006-10-25
---- -- --
2009-01-06
WDU20061210836

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktrych moe wystpi atmosfera wybuchowa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:45:58
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-10-31
WDU20060420282

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunkw ustalania i wypacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa nagrd jubileuszowych i odpraw z tytuu nabycia prawa do renty lub emerytury

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:17
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2017-03-22
WDU20060430294

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:14
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-04-29
WDU20060430295

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami,zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:14
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430296

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:14
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430297

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430298

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430299

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430300

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2007-10-01
WDU20060430301

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:12
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-12
WDU20060430302

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowejdziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:12
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430303

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:12
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430304

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:11
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430305

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:11
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20052121769

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:30:08
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2014-09-24
WDU20051861554

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:09
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051861555

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:09
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051601356

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie substancji, preparatw, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:08
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2012-04-09
WDU20051571319

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:19
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051451214

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:45:25
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051391167

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:45:39
2005-07-27
2005-07-27
---- -- --
2008-05-14
WDU20050830721

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 maja 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:24
2005-05-13
2005-05-13
---- -- --
2008-05-14
WDU20050730645

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:46
2005-05-06
2005-05-06
---- -- --
2011-03-03
WDU20050380344

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:12
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380345

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:12
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380346

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:12
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-04-29
WDU20050380347

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:11
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380349

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:11
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2007-10-01
WDU20050380350

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:11
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380351

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:10
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380352

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:10
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380353

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:10
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-12
WDU20050380354

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawanie innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:09
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380355

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:09
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380356

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:09
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20042692672

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:04
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-02-06
WDU20042712686

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:25
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042712687

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:25
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042802771

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatw, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:01
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2012-04-09
WDU20040450419

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej strefy budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:20
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450420

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:20
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-12
WDU20040450421

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450422

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450423

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450424

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450425

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:18
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450426

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:18
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-04-29
WDU20040450429

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:17
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2007-10-01
WDU20040450430

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:17
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450431

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:16
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450432

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:16
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040140117

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a take zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkw przy pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:30
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
2009-07-03
WDU20032302289

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:17
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302291

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:16
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20031781740

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 13 padziernika 2003 r. w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:01
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
2009-01-06
WDU20031821783

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 3 padziernika 2003 r. w sprawie wzoru protokou ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:02:19
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2004-11-03
WDU20031071004

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktrych moe wystpi atmosfera wybuchowa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:31:27
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2010-10-31
WDU20030650601

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w hutach elaza

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:45:42
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2010-11-10
WDU20030490415

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:46:40
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030440379

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:46:57
2003-03-14
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030360313

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:20
2003-03-01
2003-03-01
---- -- --
2004-02-19
WDU20030250206

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:12
2002-02-14
2002-02-14
---- -- --
2008-04-29
WDU20030250207

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250208

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2007-10-01
WDU20030250209

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250210

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250211

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250212

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-12
WDU20030250214

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250215

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:09
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030360314

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnikw rakotwrczych w rodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:20
2003-03-16
2003-03-16
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361997

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodw osobistych.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:52
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20030210180

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:20
2003-05-11
2003-05-11
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361990

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:54
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022361991

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:54
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022372003

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:51
2003-12-31
2003-12-31
---- -- --
2004-02-19
WDU20022141809

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:10
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20022171833

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:02
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2014-09-24
WDU20022041723

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze obrabiarek skrawajcych do metali.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:36
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-05-19
WDU20021271091

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:16
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2004-12-15
WDU20021271092

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:16
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2017-05-01
WDU20021321115

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorb zawodowych, szczegowych zasad postpowania w sprawach zgaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorb zawodowych oraz podmiotw waciwych w tych sprawach.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:10
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
2009-07-03
WDU20021090963

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:54
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2008-05-14
WDU20020190192

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:00:46
2002-04-11
2002-04-11
---- -- --
2009-11-11
WDU20030250213

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20011511720

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegowych zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikowi z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:02:19
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011511721

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikowi z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:02:19
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011121202

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w hutach elaza.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:02
2002-01-09
2002-01-09
---- -- --
2010-11-10
WDU20010820894

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:30
2001-08-25
2001-08-25
---- -- --
2008-05-14
WDU20010520549

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:47
2001-05-26
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010500525

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegowych zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikowi z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:54
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2003-01-01
WDU20010500526

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:53
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20010500527

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:53
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010500528

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej podporzdkowanych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:53
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU20010430486

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:05
2001-05-27
2001-05-27
---- -- --
2008-04-29
WDU20010340409

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:29
2001-04-20
2001-01-01
---- -- --
2008-05-31
WDU20010320373

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:39
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320374

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320375

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320376

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20010320377

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320380

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:37
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320381

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:37
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010040036

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:57
2001-07-24
2001-07-24
---- -- --
2003-06-19
WDU20001211308

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 16:46:51
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000560672

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Biura Obsugi Transportu Midzynarodowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:02
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20000510612

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz zwizanego z ni trybu postpowania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:18
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20000380428

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:12
2000-05-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000360411

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:17
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000360412

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej podporzdkowanych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:17
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU20000300374

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:27
2000-04-20
2000-01-01
---- -- --
2008-04-29
WDU20000270329

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:41
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270330

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270331

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270332

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20000270333

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270334

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:39
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270335

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:39
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270337

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Biura Obsugi Transportu Midzynarodowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:38
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20000270338

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:38
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000130174

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:01
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000130173

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenociprzysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:02
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20000080108

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:20
2000-02-09
2000-02-09
---- -- --
2003-10-31
WDU19991051204

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:24
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-06-06
WDU19990911037

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 padziernika 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:18
1999-11-10
1999-11-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990780882

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 wrzenia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:34
1999-09-29
1999-09-29
---- -- --
2008-05-14
WDU19990800912

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:25
2000-04-09
2000-04-09
---- -- --
2013-10-24
WDU19990620694

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:29
1999-07-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990500514

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:20
1999-06-02
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990450448

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:16
1999-05-20
1999-03-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19990450449

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:16
1999-05-20
1999-03-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19990350334

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:48
1999-04-22
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360345

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:45
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19990360346

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:45
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360347

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360348

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360349

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360350

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Biura Obsugi Transportu Midzynarodowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19990360353

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:43
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360354

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:43
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990300294

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:00
1999-04-12
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990160149

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:40
1999-02-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990260241

Rozporzdzenie Minister Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzajcych zagroenie dla zdrowia lub ycia.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 18:01:15
1999-03-30
1999-03-30
---- -- --
2002-02-15
WDU19990090083

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:59
1999-02-01
1999-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19990070059

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:05
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19990070060

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:05
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990070061

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:05
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19981641189

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:15:20
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19981280849

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 padziernika 1998 r. w sprawie wzoru protokou ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:59
1998-10-19
1998-10-19
---- -- --
2003-11-11
WDU19981050658

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:32
1998-08-29
1998-08-29
---- -- --
2004-12-15
WDU19981150744

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a take zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkw przy pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:08
1998-10-04
1998-10-04
---- -- --
2009-07-03
WDU19980890568

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:00
1998-07-15
1998-07-01
---- -- --
2001-06-06
WDU19980790513

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:15
1998-09-27
1998-09-27
---- -- --
2003-06-19
WDU19980690454

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:31
1998-06-06
1998-06-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19980530335

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:04
1998-04-28
1998-04-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19980450281

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:21
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450282

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:20
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450278

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:22
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19980450279

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozprzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:21
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450277

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:22
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
1999-09-03
WDU19980420246

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:06
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420247

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420248

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420249

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19980420250

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420251

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:04
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19980420252

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:04
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980410235

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:09
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980160074

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:54
1998-02-04
1998-02-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19980050017

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 stycznia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:09
1998-01-14
1998-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19971240789

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 6 padziernika 1997 r. w sprawie zmiany skadu Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:00:35
1997-10-13
1997-10-13
---- -- --
2003-10-31
WDU19971050671

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzajcych zagroenie dla zdrowia lub ycia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:01:13
1998-09-11
1998-09-11
---- -- --
2002-02-15
WDU19970410260

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:40
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19970420269

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:38
1997-04-29
1997-04-01
---- -- --
1999-09-03
WDU19970410259

RozporzdzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:40
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19970410257

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:41
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970410258

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:41
1997-04-26
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390242

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:46
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19970390243

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:45
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390245

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:45
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390244

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:45
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970390241

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:15:46
1997-04-22
1997-04-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19970320193

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:16:00
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970320191

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:16:00
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970320189

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:16:01
1997-04-05
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19970310182

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 marca 1997 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:16:03
1997-04-02
1997-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19961550762

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Przemysu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 19:17:10
1996-12-28
1996-12-28
---- -- --
2000-01-01
WDU19961210571

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 11 wrzenia 1996 r. w sprawie czynnikw rakotwrczych w rodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:30:46
1996-12-12
1996-12-12
---- -- --
2004-05-01
WDU19961140545

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 wrzenia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:30:54
1996-12-28
1996-12-28
---- -- --
2017-05-01
WDU19961050486

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:12
1996-08-29
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19961030478

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:14
1996-08-22
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19961050485

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:12
1996-08-29
1996-07-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19960970454

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:21
1996-08-08
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960960448

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:23
1996-08-07
1996-07-01
---- -- --
1999-09-03
WDU19960990458

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:20
1996-08-12
1996-07-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19960990457

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:21
1996-08-12
1996-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960970453

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:22
1996-08-08
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960960447

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:23
1996-08-07
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960950437

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:26
1996-08-06
1996-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960940431

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:28
1996-08-02
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960860391

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:40
1996-07-22
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960940430

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:28
1996-08-02
1996-07-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19960860394

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:39
1996-08-06
1996-08-06
---- -- --
2004-05-01
WDU19960800375

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:31:45
1996-07-12
1996-07-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19960620291

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadkw, w ktrych wyjtkowo jest dopuszczalne zatrudnianie modocianych, ktrzy nie ukoczyli szkoy podstawowej, oraz osb nie majcych 15 lat, ktre ukoczyy szko podstawow.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:32:09
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2003-01-01
WDU19960620288

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajw prac, ktre powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:32:10
1996-09-02
1996-09-02
---- -- --
2009-01-18
WDU19960620285

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:32:11
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2005-07-01
WDU19960600274

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kwot wynagrodzenia za prac wolnych od potrce z innych tytuw ni wiadczenia alimentacyjne.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:32:14
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2004-01-01
WDU19960600282

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:32:12
1996-06-02
1996-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU19960140078

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przetwrstwie zb i produkcji pasz pochodzenia rolinnego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:45:45
1996-05-13
1996-05-13
---- -- --
1997-07-29
WDU19960070045

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 12 stycznia 1996 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:45:54
1996-02-08
1996-02-08
---- -- --
1996-07-26
WDU19951470716

Rozporzdzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki lenej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:46:35
1996-01-02
1996-01-02
---- -- --
2006-09-23
WDU19951230595

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 padziernika 1995 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych obowizkw i uprawnie pracownikw zatrudnionych w zakadach suby zdrowia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:47:10
1995-10-31
1995-05-12
---- -- --
1999-09-30
WDU19950730365

Rozporzdzenie Ministra Przemysu i Handlu z dnia 8 czerwca 1995 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewntrzzakadowym materiaw wybuchowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:00:51
1995-07-28
1995-07-28
---- -- --
2003-10-03
WDU19950190097

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chodniczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:02:09
1995-03-29
1995-03-29
---- -- --
2003-06-18
WDU19941400768

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasu pracy w zakadach pracy.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 20:15:17
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950030016

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:15:02
1995-01-30
1995-01-30
---- -- --
1998-09-28
WDU19941230606

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie szczegowego trybu postpowania w sprawie rejestracji ukadw zbiorowych pracy oraz wzoru rejestru tych ukadw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:16:03
1994-11-26
1994-11-26
---- -- --
2001-05-06
WDU19940880408

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 1994 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie skrconego czasu pracy oraz dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Hutnictwa i Przemysu Maszynowego.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:17:02
1994-08-26
1994-08-26
---- -- --
1994-08-27
WDU19940620261

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przetwarzajcych owoce i warzywa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:30:21
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2003-04-28
WDU19940310112

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 lutego 1994 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych obowizkw i uprawnie pracownikw zatrudnionych w zakadach suby zdrowia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:31:06
1994-03-11
1994-03-11
---- -- --
1999-09-30
WDU19931320634

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasu pracy w zakadach pracy.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 20:31:44
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19940020006

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:31:35
1994-02-06
1994-02-06
---- -- --
1999-04-10
WDU19931150513

Rozporzdzenie Ministra Przemysu i Handlu z dnia 25 padziernika 1993 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach produkcji, przesyania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzcych roboty budowlano-montaowe sieci gazowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:32:20
1993-12-01
1993-12-01
---- -- --
2010-04-09
WDU19930990452

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 padziernika 1993 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 20:45:09
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19930830392

Rozporzdzenie Ministra Przemysu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach produkcji, przesyania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzcych roboty budowlano-montaowe sieci gazowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:45:25
1993-09-23
1993-09-23
---- -- --
2010-04-09
WDU19930500229

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:46:08
1993-07-18
1993-07-18
---- -- --
2011-07-09
WDU19930350155

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw kolejowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:46:30
1993-05-17
1993-05-17
---- -- --
1998-06-02
WDU19930330151

Rozporzdzenie Ministra Przemysu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie i remoncie jednostek pywajcych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:46:31
1993-05-14
1993-05-14
---- -- --
2001-10-17
WDU19930260116

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 22 marca 1993 r. w sprawie zasad i czstotliwoci dokonywania bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:46:41
1993-04-21
1993-04-21
---- -- --
1996-08-06
WDU19930120058

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy uboju zwierzt i przetwrstwie misa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:46:57
1993-03-02
1993-03-02
---- -- --
1999-04-10
WDU19921020519

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych w uspoecznionych zakadach pracy i ich wynagradzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:47:16
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19921030525

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania okrelonych prac przez modocianych w rzemielniczych zakadach pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 20:47:15
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19921020518

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasu pracy w zakadach pracy w latach 1989-1992.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 20:47:16
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19920620313

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 10 sierpnia 1992 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:00:58
1992-11-10
1992-11-10
---- -- --
1996-07-26
WDU19920590301

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisw Kodeksu Pracy o bezpieczestwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywajce w zakadach karnych i zakadach poprawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:01:02
1992-08-25
1992-08-25
---- -- --
1998-01-03
WDU19920450201

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpatnych urlopw oraz zwolnie od pracy pracownikom penicym z wyboru funkcje w zwizkach zawodowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:01:30
1992-06-18
1992-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU19920400169

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Przemysu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 21:01:39
1992-05-23
1992-05-23
---- -- --
2000-01-01
WDU19920370160

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:01:41
1992-05-14
1992-05-14
---- -- --
1998-10-04
WDU19920200079

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 lutego 1992 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych obowizkw i uprawnie pracownikw zatrudnionych w zakadach suby zdrowia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:02:04
1992-03-22
1992-03-22
---- -- --
1999-09-30
WDU19920010001

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:15:03
1992-01-07
1992-01-07
---- -- --
2004-12-15
WDU19920020007

Rozporzdzenie Ministra Przemysu i Handlu z dnia 4 grudnia 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewntrzzakadowym materiaw wybuchowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:15:01
1992-01-11
1992-01-11
---- -- --
2003-10-03
WDU19911140495

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 padziernika 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:15:23
1991-12-27
1991-12-27
---- -- --
1998-09-28
WDU19910920409

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 padziernika 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:15:53
1991-10-16
1991-10-16
---- -- --
1996-06-02
WDU19910810355

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasu pracy w uspoecznionych zakadach pracy w latach 1989-1992.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 21:16:08
1991-09-11
1991-09-11
---- -- --
1997-01-01
WDU19910780346

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 sierpnia 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 21:16:11
1991-08-31
1991-08-31
---- -- --
1998-06-02
WDU19910690294

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych obowizkw i uprawnie pracownikw zatrudnionych w zakadach suby zdrowia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:16:27
1991-08-08
1991-08-08
---- -- --
1999-09-30
WDU19910630267

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 lipca 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw pastwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 21:16:35
1991-07-15
1991-07-15
---- -- --
1998-06-02
WDU19910470204

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 maja 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw kolejowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 21:16:54
1991-06-05
1991-06-05
---- -- --
1998-06-02
WDU19910370164

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 kwietnia 1991 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy przemysu metalurgicznego, koksowniczego i materiaw ogniotrwaych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 21:17:06
1991-04-30
1991-04-30
---- -- --
2000-01-01
WDU19910140064

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu rodkw ochrony rolin oraz nawozw mineralnych i sztucznych w rolnictwie.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:30:02
1991-05-19
1991-05-19
---- -- --
2002-09-05
WDU19900850500

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:30:36
1990-12-14
1990-12-14
---- -- --
2004-12-15
WDU19900650387

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 wrzenia 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych obowizkw i uprawnie pracownikw zatrudnionych w zakadach suby zdrowia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:31:10
1990-10-11
1990-10-11
---- -- --
1999-09-30
WDU19900600346

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych w uspoecznionych zakadach pracy i ich wynagradzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:31:21
1990-09-01
1990-09-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19900560332

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania okrelonych prac przez modocianych w rzemielniczych zakadach pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:31:25
1990-09-01
1990-09-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19900580341

Rozporzdzenie Ministra Przemysu z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewntrzzakadowym materiaw wybuchowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:31:23
1990-09-11
1990-09-11
---- -- --
2003-10-03
WDU19900570338

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasu pracy w uspoecznionych zakadach pracy w latach 1989-1992 oraz rozporzdzenie w sprawie stosowania rwnowanych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 21:31:24
1990-08-24
1990-08-24
---- -- --
1997-01-01
WDU19900570337

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 sierpnia 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztw ksztacenia przez zakady pracy zatrudniajce absolwentw szk zawodowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:31:24
1990-08-24
1990-08-24
---- -- --
1993-01-06
WDU19900540315

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw wychowawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:31:31
1990-08-17
1990-08-17
---- -- --
1996-06-02
WDU19900500294

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 lipca 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasu pracy i patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zaliczonych do I lub II grupy inwalidw.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 21:31:38
1990-07-30
1990-07-30
---- -- --
2000-01-01
WDU19900410239

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy przemysu metalurgicznego, koksowniczego i materiaw ogniotrwaych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 21:31:53
1990-06-29
1990-06-29
---- -- --
2000-01-01
WDU19900370209

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 21:32:02
1990-06-07
1990-06-07
---- -- --
1998-06-02
WDU19900240143

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisw Kodeksu pracy o bezpieczestwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywajce w zakadach karnych i zakadach dla nieletnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:32:21
1990-04-27
1990-04-27
---- -- --
1992-08-25
WDU19900180105

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 marca 1990 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadectw pracy i opinii.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:45:04
1990-03-26
1990-03-26
---- -- --
1996-06-02
WDU19890690417

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:45:46
1989-12-20
1989-12-20
---- -- --
1998-09-28
WDU19890610364

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie chorb zawodowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:46:02
1990-01-01
1990-01-01
---- -- --
2002-09-03
WDU19890560332

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 padziernika 1989 r. w sprawie przygotowania zawodowego modocianych w uspoecznionych zakadach pracy i ich wynagradzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:46:11
1989-10-19
1989-09-30
---- -- --
1996-06-02
WDU19890530314

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 wrzenia 19 89 r. w sprawie pracowniczych urlopw wypoczynkowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:46:16
1989-09-26
1989-09-26
---- -- --
1997-01-24
WDU19890490271

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadectw pracy i opinii.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:46:28
1989-08-29
1989-08-29
---- -- --
1996-06-02
WDU19890490272

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:46:28
1989-08-29
1989-08-29
---- -- --
1996-06-02
WDU19890470255

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 21:46:32
1989-08-01
1989-08-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19890400215

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy przemysu metalurgicznego, koksowniczego i materiaw ogniotrwaych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 21:46:43
1989-06-26
1989-06-26
---- -- --
2000-01-01
WDU19890330177

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie dodatkowych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w warunkach zagroenia grulic.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 21:46:56
1989-06-02
1989-06-02
---- -- --
2000-01-01
WDU19890270144

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 maja 1989 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 21:47:06
1989-05-15
1989-05-15
---- -- --
1998-06-02
WDU19890060039

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lutego 1989 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz szczeglnych uprawnie osb biorcych udzia w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polsk Akademi Nauk.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:00:12
1989-02-21
1989-02-21
---- -- --
2000-01-01
WDU19880420329

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspoecznionych zakadach pracy w latach 1989-1992.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:00:33
1989-01-01
1989-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19880440352

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa, Lenictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:00:26
1988-12-31
1988-12-31
---- -- --
2001-12-16
WDU19880350272

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 padziernika 1988 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:00:49
1989-01-01
1988-11-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19880320237

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 wrzenia 1988 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania okrelonych prac przez modocianych w rzemielniczych zakadach pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:00:59
1988-09-10
1988-09-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19880290201

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztw ksztacenia przez zakady pracy zatrudniajce absolwentw szk zawodowych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:01:09
1988-09-01
1988-09-01
---- -- --
1992-08-31
WDU19880300209

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniajce przepisy niektrych rozporzdze w zakresie dotyczcym suby zastpczej oraz zasadniczej suby w obronie cywilnej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:01:07
1988-09-01
1989-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19880300212

Rozporzdzenie Ministrw Pracy i Polityki Socjalnej oraz Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 20 lipca 1988 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu urzdze wytwarzajcych pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz DO 300 MHz.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:01:06
1988-08-30
1988-08-30
---- -- --
2001-07-24
WDU19880180127

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 12 maja 1988 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:01:30
1988-06-11
1988-06-11
---- -- --
1996-07-26
WDU19880030019

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagrodzenia.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:02:00
1988-02-02
1988-02-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19870370214

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 listopada 1987 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Hutnictwa i Przemysu Maszynowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:02:14
1987-12-10
1987-12-10
---- -- --
1989-06-26
WDU19870150090

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegowego trybu zawierania, rozwizywania i rejestracji ukadw zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakadowych umw zbiorowych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:15:26
1987-05-19
1987-05-19
---- -- --
1994-11-26
WDU19870150091

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zawodw, dla ktrych mog by zawierane ukady zbiorowe pracy.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:15:26
1987-05-19
1987-05-19
---- -- --
1994-11-26
WDU19870140086

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie zatrudniania modocianych w wieku powyej 16 lat przy niektrych rodzajach prac wzbronionych w grnictwie wglowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:15:27
1987-05-12
1987-05-12
---- -- --
1990-12-14
WDU19870010004

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:15:52
1987-01-16
1987-01-16
---- -- --
1989-12-20
WDU19870010005

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste chwilowych i progowych czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:15:52
1987-01-16
1987-01-16
---- -- --
1989-12-20
WDU19860430209

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 padziernika 1986 r. w sprawie praw i obowizkw pracownikw pastwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:16:04
1986-12-16
1986-12-16
---- -- --
1998-06-02
WDU19860250120

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 czerwca 1986 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Przemysu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:16:29
1986-07-01
1986-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19860110065

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla niektrych pracownikw zatrudnionych w zakadach poligraficznych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:16:45
1986-04-12
1986-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19860090048

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 6 marca 1986 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw wychowawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:16:49
1986-03-18
1986-03-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19850590299

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspoecznionych zakadach pracy w latach 1986-1988 oraz zmian niektrych przepisw o czasie pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:17:11
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19850590302

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw wychowawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:17:11
1985-12-27
1985-12-27
---- -- --
1996-06-02
WDU19860010003

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:17:00
1986-01-31
1986-01-31
---- -- --
1998-06-02
WDU19850560290

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste chwilowych i progowych czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:17:14
1985-12-20
1985-12-20
---- -- --
1989-12-20
WDU19850520270

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie skadu komisji poborowych i wynagradzania za udzia w pracach tych komisji.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:17:19
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1992-07-01
WDU19850490258

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 padziernika 1985 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopal gbinowych w latach 1986-1990.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:17:23
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1991-01-01
WDU19850520268

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 wrzenia 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztw ksztacenia przez zakady pracy zatrudniajce absolwentw szk zawodowych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:17:20
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1992-08-31
WDU19850460228

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 wrzenia 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspoecznionych zakadach pracy oraz zmian niektrych przepisw o czasie pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:30:10
1985-10-15
1985-10-15
---- -- --
1986-01-01
WDU19850400195

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 2 sierpnia 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:30:19
1985-08-31
1985-08-31
---- -- --
1989-12-20
WDU19850370176

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w kontakcie z pyem azbestu.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:30:26
1985-08-21
1985-07-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19850370177

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w kuniach i odlewniach uspoecznionych zakadw pracy.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:30:26
1985-08-21
1985-07-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19850320145

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 lipca 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspoecznionych zakadach pracy oraz zmian niektrych przepisw o czasie pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:30:36
1985-07-23
1985-07-23
---- -- --
1986-01-01
WDU19850180080

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw wychowawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:31:10
1985-05-01
1985-05-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19850180081

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:31:09
1985-05-01
1985-05-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19850010001

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:31:33
1985-01-25
1985-01-25
---- -- --
1996-06-02
WDU19840580297

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:31:45
1984-12-28
1984-12-28
---- -- --
1998-06-02
WDU19840510263

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 padziernika 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspoecznionych zakadach pracy oraz zmian niektrych przepisw o czasie pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:31:59
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1986-01-01
WDU19840510261

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 padziernika 1984 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw wychowawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:32:00
1984-11-08
1984-09-30
---- -- --
1996-06-02
WDU19840440235

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 wrzenia 1984 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:32:07
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1996-12-28
WDU19840450243

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 wrzenia 1984 r. w sprawie wymaga w zakresie kwalifikacji osobistych i zawodowych osb kierowanych do pracy za granic.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:32:05
1984-10-01
1984-10-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19840350188

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie pracowniczych urlopw wypoczynkowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:32:20
1984-07-19
1984-07-19
---- -- --
1997-01-24
WDU19840280143

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 maja 1984 r. w sprawie czasu pracy i patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zaliczonych do I lub II grupy inwalidw.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:32:33
1984-05-28
1984-05-28
---- -- --
2000-01-01
WDU19840100043

Rozporzdzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ciekw.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:45:11
1984-02-22
1984-02-22
---- -- --
1993-10-29
WDU19840030015

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw wychowawczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:45:20
1984-02-01
1984-02-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19840030016

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:45:20
1984-02-01
1984-02-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19830730326

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 1983 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspoecznionych zakadach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1984 r.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:45:29
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1985-01-01
WDU19830700316

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie pracowniczych urlopw wypoczynkowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:45:32
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1997-01-24
WDU19830620282

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoawczych do spraw pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:45:42
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19830600274

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 1983 r. w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla niektrych pracownikw zatrudnionych w muzeach martyrologicznych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:45:44
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
2000-01-01
WDU19830450208

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 sierpnia 1983 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stosowania rwnowanych norm czasu pracy w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:46:02
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19830400181

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:46:10
1983-07-27
1983-07-27
---- -- --
1996-06-02
WDU19830220095

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:46:35
1983-05-04
1983-05-04
---- -- --
1992-05-14
WDU19830200091

Rozporzdzenie Ministra Lenictwa i Przemysu Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w przemyle papierniczym.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:46:36
1983-05-01
1983-05-01
---- -- --
2001-07-24
WDU19830200089

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 marca 1983 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w portach morskich przy przeadunku luzem siarki, nawozw sztucznych, fosforytw, apatytw oraz zboa.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:46:37
1983-04-14
1983-04-14
---- -- --
2000-01-01
WDU19830150071

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 22:46:43
1983-03-29
1983-03-29
---- -- --
1998-06-02
WDU19820430287

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:47:09
1982-12-29
1982-12-29
---- -- --
1989-12-20
WDU19820370247

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:47:20
1982-12-08
1982-12-08
---- -- --
1996-06-02
WDU19820360241

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 6 listopada 1982 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 22:47:21
1983-01-01
1983-01-01
---- -- --
1988-12-31
WDU19820340223

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 wrzenia 1982 r. w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Hutnictwa i Przemysu Maszynowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:00:04
1982-10-18
1982-10-18
---- -- --
1989-06-26
WDU19820340224

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 wrzenia 1982 r. w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w punktach przeadunkowych przedsibiorstwa "Polskie Koleje Pastwowe" i w portach rzecznych eglugi rdldowej przy przeadunku siarki, nawozw sztucznych, fosforytw, apatytw, azbestu, rud metali oraz zboa.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:00:04
1982-10-18
1982-10-18
---- -- --
2000-01-01
WDU19820290205

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 wrzenia 1982 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:00:10
1982-09-27
1982-09-27
---- -- --
2011-10-05
WDU19820170130

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 27 maja 1982 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania okrelonych prac przez modocianych w rzemielniczych zakadach pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:00:31
1982-06-18
1982-06-18
---- -- --
1996-06-02
WDU19820130103

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 26 kwietnia 1982 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw pastwowego przedsibiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:00:40
1982-05-17
1982-05-17
---- -- --
1986-12-16
WDU19820050034

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie urlopw wychowawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:02
1982-02-26
1982-02-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19820010007

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie udzielania zwolnie od pracy i wynagradzania oraz innych wiadcze przysugujcych czonkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w czasie obowizywania stanu wojennego.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:10
1982-01-21
1981-12-13
---- -- --
1983-07-22
WDU19820020015

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie skrconego czasu pracy oraz dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Hutnictwa i Przemysu Maszynowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:08
1982-01-30
1982-01-30
---- -- --
1994-08-26
WDU19820020014

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 grudnia 1981 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:01:08
1982-01-30
1982-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19810310175

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zaliczonych do I lub II grupy inwalidw.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:16
1982-01-01
1982-01-01
---- -- --
1984-05-28
WDU19820010004

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Przemysu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:01:11
1982-01-21
1981-11-06
---- -- --
2000-01-01
WDU19810300167

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w portach morskich przy przeadunku luzem siarki, nawozw sztucznych, fosforytw i apatytw.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:01:19
1981-12-19
1981-12-19
---- -- --
2000-01-01
WDU19810280146

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw kolejowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:25
1981-12-01
1981-11-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19810260137

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 padziernika 1981 r. w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Przemysu Chemicznego i Lekkiego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:01:28
1981-11-06
1981-11-06
---- -- --
2000-01-01
WDU19810270142

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 padziernika 1981 r. w sprawie skrconego czasu pracy oraz dodatkowych urlopw dla pracownikw hamowni silnikw kolejowych i agregatowych Zakadw Przemysu Metalowego "H. Cegielski".

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:01:26
1981-11-18
1981-11-18
---- -- --
1999-12-31
WDU19810240130

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 1981 r. w sprawie patnych urlopw dodatkowych dla pracownikw zatrudnionych w niektrych zakadach pracy podlegych Ministrowi Hutnictwa i Przemysu Maszynowego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:01:30
1981-09-30
1981-09-30
---- -- --
2000-01-01
WDU19810220110

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:36
1981-09-15
1981-09-15
---- -- --
1996-06-02
WDU19810190097

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopw wychowawczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:39
1981-07-30
1981-07-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19810190093

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 lipca 1981 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludnoci w gospodarstwach domowych, w ktrych skad wchodzi uytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:01:40
1981-07-30
1981-07-30
1982-01-01
---- -- --
WDU19810110053

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla pracownikw zatrudnionych w portach morskich przy przeadunku luzem siarki, nawozw sztucznych, fosforytw i apatytw.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:01:52
1981-05-07
1981-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19810030015

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspoecznionych zakadach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:02:04
1981-02-20
1981-01-01
---- -- --
1982-01-01
WDU19800270114

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie dodatkowego patnego urlopu dla niektrych pracownikw zatrudnionych w Wabrzyskich Zakadach Graficznych "Kalkomania" w Wabrzychu.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:02:13
1980-12-29
1980-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19800160060

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie stosowania rwnowanych norm czasu pracy w niektrych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:02:29
1980-08-01
1980-08-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19800050013

Rozporzdzenie Ministra Przemysu Maszyn Cikich i Rolniczych z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pywajcych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:15:14
1980-03-31
1980-03-31
---- -- --
1993-05-14
WDU19790160103

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie zatrudniania modocianych, ktrzy nie ukoczyli szkoy podstawowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:15:44
1979-07-23
1979-07-23
---- -- --
1996-06-02
WDU19790160104

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lipca 1979 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy eksploatacji cignikw i maszyn rolniczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:15:44
1979-08-01
1979-08-01
---- -- --
1998-04-27
WDU19790040018

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:16:13
1979-02-27
1979-02-27
---- -- --
1996-12-28
WDU19780270119

Rozporzdzenie Ministra Przemysu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy eksploatacji wzkw jezdniowych z napdem silnikowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:16:25
1979-07-01
1979-07-01
---- -- --
2002-09-09
WDU19780240111

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 wrzenia 1978 r. w sprawie praw i obowizkw pracownikw organw administracji celnej.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:16:27
1979-01-01
1979-01-01
---- -- --
1983-01-01
WDU19780100040

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:16:49
1978-04-27
1978-04-27
---- -- --
1978-12-07
WDU19780080030

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 marca 1978 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw pastwowego przedsibiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:16:53
1978-04-01
1978-04-01
---- -- --
1986-12-16
WDU19770370165

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 6 grudnia 1977 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za prac wolnych od potrce z innych tytuw ni wiadczenia alimentacyjne.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:17:10
1978-01-01
1978-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19770360160

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 grudnia 1977 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzenia spisu prbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:17:12
1977-12-14
1977-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU19770100041

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 marca 1977 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:30:04
1977-03-31
1977-03-31
---- -- --
1996-06-02
WDU19770080033

Rozporzdzenie Ministrw Pracy, Pac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 19 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu urzdze wytwarzajcych pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:30:07
1977-06-01
1977-06-01
---- -- --
2001-07-24
WDU19770020009

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw suby dyplomatyczno-konsularnej.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:30:14
1977-01-24
1977-01-24
---- -- --
1983-01-01
WDU19760400238

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie pracowniczych urlopw wypoczynkowych oraz rozporzdzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowa, dodatkw wyrwnawczych oraz niektrych innych nalenoci ze stosunku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:30:22
1977-01-01
1977-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19760350209

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 padziernika 1976 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:30:32
1976-11-18
1976-11-18
---- -- --
1996-06-02
WDU19760300175

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie dodatkowego patnego urlopu dla niektrych pracownikw Radomskiego Przedsibiorstwa Budowy Piecw Przemysowych.

nieobowizujcy - przyczyna nieustalona na dzieñ 2017-08-29 23:30:44
1976-09-11
1976-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU19760260153

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoawczych do spraw pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:30:51
1976-08-01
1976-08-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19760220138

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie dodatkowych patnych urlopw dla niektrych pracownikw zatrudnionych w zakadach pracy podlegych Ministrowi Przemysu Maszynowego.

nieobowizujcy - przyczyna nieustalona na dzieñ 2017-08-29 23:30:55
1976-06-25
1976-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU19760130077

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 17 marca 1976 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w zakadach pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:31:16
1976-07-01
1976-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19760080039

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie pracy w niedziel i wita w placwkach handlu detalicznego i w zakadach wiadczcych usugi dla ludnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:31:28
1976-03-03
1976-03-03
---- -- --
1996-06-02
WDU19760040022

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 stycznia 1976 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia stanowisk kierowniczych, na ktrych zatrudnia si pracownikw na podstawie powoania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:31:34
1976-01-30
1976-01-30
---- -- --
1996-06-02
WDU19750430219

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpatnych urlopw dla matek pracujcych, opiekujcych si maymi dziemi.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:31:52
1976-01-01
1976-01-01
---- -- --
1981-07-01
WDU19750350194

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 padziernika 1975 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie praw i obowizkw pracownikw kolejowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:31:59
1975-11-01
1975-11-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19750270141

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:32:16
1975-08-05
1975-08-05
---- -- --
1996-06-02
WDU19750250133

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektrych obowizkw i uprawnie pracownikw zatrudnionych w zakadach weterynarii.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:32:18
1975-07-17
1975-07-17
---- -- --
1998-06-02
WDU19750210117

Rozporzdzenie Ministra Handlu Wewntrznego i Usug z dnia 3 czerwca 1975 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach produkujcych wyroby szczotkarskie.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:32:22
1975-10-01
1975-10-01
---- -- --
2008-07-11
WDU19750180101

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu dziaania i siedzib terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoawczych do spraw pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:32:27
1975-06-07
1975-06-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19750110065

Rozporzdzenie Ministra Przemysu Maszynowego z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obrbce powierzchni.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:32:37
1975-05-01
1975-05-01
---- -- --
2002-04-11
WDU19750060032

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie stosowania rwnowanych norm czasu pracy w przedsibiorstwach geologiczno-poszukiwawczych i geofizycznych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:08
1975-02-26
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19750030010

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie praw i obowizkw pracownikw suby dyplomatyczno-konsularnej.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:16
1975-02-01
1975-02-01
---- -- --
1983-01-01
WDU19740510335

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania okrelonych prac przez modocianych w rzemielniczych zakadach pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:20
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510326

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektrych obowizkw i uprawnie pracownikw zatrudnionych w zakadach suby zdrowia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:23
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1999-09-30
WDU19740510327

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowizkw pracownikw kolejowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:22
1975-01-01
1976-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510328

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowizkw pracownikw lasw pastwowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:22
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510329

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowizkw pracownikw pastwowego przedsibiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:22
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1986-12-16
WDU19740510330

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektrych praw i obowizkw pracownikw skierowanych do pracy za granic w celu realizacji budownictwa eksportowego i usug zwizanych z eksportem.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:22
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510331

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania rwnowanych norm czasu pracy w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:21
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510332

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania rwnowanych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:21
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510333

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie rwnowanych norm czasu pracy w egludze przybrzenej.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:21
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740510324

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie norm rwnowanych czasu pracy w uspoecznionych jednostkach handlowych i usugowych.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:23
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740490299

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminw pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy i udzielania zwolnie od pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:31
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740490300

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowizkw pracownikw urzdw pastwowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:31
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1983-01-01
WDU19740490301

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnie do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracownikw niektrych pastwowych jednostek organizacyjnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:31
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-06-02
WDU19740510334

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowa, dodatkw wyrwnawczych oraz niektrych innych nalenoci ze stosunku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:21
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740480296

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:32
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-07-26
WDU19740470285

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminw wypaty wynagrodzenia za prac.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:35
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740470287

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:34
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1992-05-14
WDU19740470288

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ukadw zbiorowych pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:34
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1987-05-19
WDU19740450268

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie okrelenia stanowisk kierowniczych, na ktrych zatrudnia si pracownikw na podstawie powoania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:40
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740450269

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie wiadectw pracy i opinii.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:40
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740450270

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za prac w godzinach nadliczbowych pracownikw zatrudnionych przy pilnowaniu.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:39
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19740450271

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie chorb zawodowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:39
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1983-12-06
WDU19740450272

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie stosunkw pracy, w ktrych pracodawc jest osoba fizyczna.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:39
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740470292

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 14 listopada 1974 r. w sprawie przyznawania pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objaww choroby zawodowej dodatkw wyrwnawczych przez okres do 6 miesicy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:33
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740410243

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 padziernika 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoawczych do spraw pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:49
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1985-07-01
WDU19740430259

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 21 padziernika 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopw wypoczynkowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:43
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1997-01-24
WDU19740430260

Rozporzdzenie Ministra Pracy, Pac i Spraw Socjalnych z dnia 21 padziernika 1974 r. w sprawie zatrudnienia osb, ktre nie ukoczyy 15 lat, oraz zwalniania modocianych od obowizku przygotowania zawodowego i od obowizku doksztacania si.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:43
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740360213

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 wrzenia 1974 r. w sprawie pracy w niedziele i wita w placwkach handlu detalicznego i w zakadach wiadczcych usugi dla ludnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:58
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU19740370215

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 wrzenia 1974 r. w sprawie zasad i trybu okrelania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celw zwizanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za prac w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu prbnego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:58
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19740370216

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 wrzenia 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od ktrego zaley dugo okresu wypowiedzenia umowy o prac.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-29 23:45:57
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1989-05-01
WDU19740370217

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 wrzenia 1974 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za prac wolnych od potrce z innych tytuw ni wiadczenia alimentacyjne.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:57
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1978-01-01
WDU19740370218

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 wrzenia 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpatnych urlopw pracownikom powoanym do penienia z wyboru funkcji w organizacjach spoecznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:57
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1992-06-18
WDU19740370219

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 wrzenia 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:57
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1989-10-01
WDU19740370220

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 wrzenia 1974 r. w sprawie postpowania przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-29 23:45:56
1975-01-01
1975-01-01
---- -- --
1996-06-02
WDU20170001731

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:13
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001641

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001692

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:24
2018-03-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001276

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na pole elektromagnetyczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:23
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001044

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadectwa pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:16:09
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000854

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:13
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000796

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciy i kobiet karmicych dziecko piersi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:31
2017-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000614

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie warunkw ustalania i wypacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagrd jubileuszowych i odpraw z tytuu nabycia prawa do renty lub emerytury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:46
2017-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000483

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 3 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach budetowych resortu spraw wewntrznych i administracji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:29
2017-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000432

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:44
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000134

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:40
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002292

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wiadectwa pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:22
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002284

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na pole elektromagnetyczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:24
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001902

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:59
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000950

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na pole elektromagnetyczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:40
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000944

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:41
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000952

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:39
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000933

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach budetowych resortu spraw wewntrznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:46
2016-06-30
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000263

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2016 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przetwrstwa rybnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:31
2016-03-17
2016-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150002354

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:29
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002243

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wnioskw dotyczcych uprawnie pracownikw zwizanych z rodzicielstwem oraz dokumentw doczanych do takich wnioskw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:00
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002000

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:08
2016-02-22
2016-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002005

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:07
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002006

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:06
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001737

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 padziernika 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac szczeglnie uciliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:16:03
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
2017-05-01
WDU20150001090

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:31:59
2015-08-11
2015-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001097

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:31:57
2015-08-12
2015-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001093

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:31:58
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000929

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:45:06
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000457

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:47:29
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001939

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:00
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001456

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 padziernika 2014 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze przenonikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:17:21
2014-10-24
2014-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001247

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 10 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:39
2014-10-07
2014-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000817

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 03:45:39
2014-09-24
2014-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130001359

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:16:37
2013-11-22
2013-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001220

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych pastwowych jednostkach budetowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:17:21
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130001139

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 wrzenia 2013 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:30:12
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
2016-01-02
WDU20130000696

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwizanych z naraeniem na zranienie ostrymi narzdziami uywanymi przy udzielaniu wiadcze zdrowotnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:31
2013-06-27
2013-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000649

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:14
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000634

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 21 maja 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwoci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:18
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130000583

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:32
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000584

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej strefy budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:32
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000492

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach energetycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:00
2013-10-24
2013-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000376

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze urawi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:35
2013-04-04
2013-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000167

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:06
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000012

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie obsugi suwnic elektrycznych w zakadach pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:51
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000013

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa pracy przy sprarkach powietrznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:51
2013-01-22
2013-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001202

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewntrzzakadowym oraz obrocie materiaw wybuchowych, w tym wyrobw pirotechnicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:10
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000980

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:16:16
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000890

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:16:43
2012-08-03
2012-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000787

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z ekspozycj na promieniowanie optyczne

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:17:14
2012-07-26
2012-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000663

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorb zawodowych i skutkw tych chorb

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:30:22
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000662

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 maja 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie chorb zawodowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:30:22
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112741621

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:52
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2014-09-24
WDU20112681586

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwoci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:47:02
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112511509

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:03
2011-12-07
2011-12-07
---- -- --
2017-01-01
WDU20112101253

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:01:18
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111731034

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:02:26
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111400823

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:15:58
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111300756

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:16:19
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111330774

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:16:14
2011-07-13
2011-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20111300755

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:19
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20111170685

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych, w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:40
2011-06-23
2011-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111280725

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centralnym Orodku Sportu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:29
2011-06-20
2011-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20110750401

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:35
2011-07-09
2011-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110480249

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:19
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110330166

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:31:44
2011-03-03
2011-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20102401611

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzenia bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:45:52
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20102181440

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:46:47
2010-12-07
2010-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101841240

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 wrzenia 2010 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:00:16
2011-10-05
2011-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20101410950

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:01:40
2010-08-21
2010-08-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20101420951

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w hutnictwie elaza i stali

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:39
2010-11-10
2010-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101350907

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie higieny pracy w zakadach wytwarzajcych pap smoowcow i uywajcych paku i smoy pogazowej przy produkcji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:53
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101380931

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymaga, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, zwizanych z moliwoci wystpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:01:46
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101000643

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z ekspozycj na promieniowanie optyczne

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:15:57
2010-06-24
2010-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100840548

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:16:29
2010-06-02
2010-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100840549

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:16:29
2010-05-18
2010-05-18
---- -- --
---- -- --
WDU20100160084

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rodowiska

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:11
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100160085

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:31:11
2010-03-01
2010-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100020006

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:41
2010-04-09
2010-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091741353

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:20
2009-11-03
2009-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091261043

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:00:27
2009-11-11
2009-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20091150971

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:00:48
2009-08-05
2009-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091050870

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:17
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091050869

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorb zawodowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 08:01:17
2009-07-03
2009-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091040868

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:18
2009-10-02
2009-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20091050873

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:01:16
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2014-09-24
WDU20090560462

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:15:52
2009-04-22
2009-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090510407

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510408

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510409

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych, w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510410

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:07
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510411

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:06
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510412

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:16:06
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090510413

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rodowiska

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:06
2009-03-30
2009-03-30
---- -- --
2010-03-01
WDU20090430348

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:16:25
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090140080

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:17
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090220124

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwrstwie zb i produkcji pasz pochodzenia rolinnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:02
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20082251490

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 08:31:34
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20082031275

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:45:05
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081631020

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylajce niektre rozporzdzenia w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu i przetwrstwa rolno-spoywczego oraz przy zakadaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiau rolinnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:46:21
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081220783

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach produkujcych wiece oraz pasty do obuwia i podg

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:05
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081080690

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:33
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081100702

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach produkujcych wyroby szczotkarskie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:29
2008-07-11
2008-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080820492

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centralnym Orodku Sportu

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:31
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2011-06-20
WDU20080820493

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w niektrych innych jednostkach organizacyjnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:31
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820494

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820495

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820496

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820497

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:30
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080820498

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rodowiska

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:29
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
2010-03-01
WDU20080800478

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych, w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:34
2008-05-12
2008-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20080730434

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:01:46
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080800474

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w przemyle wkien syntetycznych poliamidowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:35
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20080480288

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkodliwych czynnikw biologicznych dla zdrowia w rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:15:01
2008-04-05
2008-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080300177

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w przemyle wkien sztucznych wiskozowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:15:33
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20072411772

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:55
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-03-03
WDU20072271678

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:17:23
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071971429

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 padziernika 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego zwizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:09
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071971430

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 padziernika 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego zwizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:08
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071961420

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 padziernika 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:11
2007-11-25
2007-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20071851315

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 28 wrzenia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:42
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
2008-04-29
WDU20071771248

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 wrzenia 2007 r. w sprawie warunkw wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektw Transportowych oraz w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:32:01
2007-10-01
2007-10-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20071611142

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:11
2007-09-21
2007-09-21
---- -- --
2014-09-24
WDU20071791274

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw wkienniczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:53
2007-10-13
2007-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20071501068

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu zielarskiego i rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu tytoniowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:45:32
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20071501065

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pywajcych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:45:33
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20070690458

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie technicznych warunkw bezpieczestwa i higieny pracy oraz warunkw sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:06
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070590400

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu piekarniczego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:24
2007-04-20
2007-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20070690455

Rozporzdzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas stosowania rtci i jej zwizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:07
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070690456

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z uyciem cyjankw do obrbki cieplnej metali, ich roztworw i mieszanin

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:07
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20070490330

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:01:43
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20062301681

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:44
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
2008-05-14
WDU20062271661

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:49
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20062171591

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:17:11
2006-11-30
2006-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20062151582

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a take zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkw przy pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:17:14
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
2009-07-03
WDU20062301678

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw gumowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:16:44
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20062201605

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 padziernika 2006 r. uchylajce rozporzdzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku oowiu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:17:06
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20061821339

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:02
2006-10-25
2006-10-25
---- -- --
2009-01-06
WDU20061611141

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektrych prac z zakresu gospodarki lenej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:31:57
2006-09-23
2006-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061250869

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:45:48
2006-07-28
2006-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20061210836

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktrych moe wystpi atmosfera wybuchowa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:45:58
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2010-10-31
WDU20061070724

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 maja 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:46:30
2006-07-12
2006-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060750524

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze obrabiarek skrawajcych do metali

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:05
2006-05-19
2006-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20060420282

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunkw ustalania i wypacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa nagrd jubileuszowych i odpraw z tytuu nabycia prawa do renty lub emerytury

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:17
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2017-03-22
WDU20060430294

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:14
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-04-29
WDU20060430295

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami,zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:14
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430296

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:14
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430297

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430298

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430299

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430300

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:13
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2007-10-01
WDU20060430301

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:12
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-12
WDU20060430302

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowejdziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:12
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430303

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:12
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430304

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:11
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060430305

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:11
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2008-05-14
WDU20060420292

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zawiadczenia lekarskiego stwierdzajcego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownic w ciy lub karmic dziecko piersi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:01:15
2006-03-29
2006-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20052562149

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:15:42
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
2018-03-06
WDU20052191866

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji midzymiastowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:17:05
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20052121769

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:30:08
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2014-09-24
WDU20051861554

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:09
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051861555

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrzenia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:09
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20051601356

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie substancji, preparatw, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:08
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2012-04-09
WDU20051571319

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:19
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051571318

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z naraeniem na haas lub drgania mechaniczne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:32:19
2005-08-27
2005-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20051451214

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:45:25
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20051391167

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:45:39
2005-07-27
2005-07-27
---- -- --
2008-05-14
WDU20051361145

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:45:45
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20051170986

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie zmieniajace w sprawie suby bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:46:34
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051160972

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:46:37
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050830721

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 maja 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:24
2005-05-13
2005-05-13
---- -- --
2008-05-14
WDU20050880752

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu rodkw ochrony rolin oraz nawozw mineralnych i organiczno-mineralnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:00:15
2005-06-03
2005-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20050810716

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikw biologicznych dla zdrowia w rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:00:25
2005-05-26
2005-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20050730645

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:46
2005-05-06
2005-05-06
---- -- --
2011-03-03
WDU20050530472

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 21 marca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:01:36
2005-05-01
2005-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050380344

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:12
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380345

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:12
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380346

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:12
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-04-29
WDU20050380347

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:11
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380349

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:11
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2007-10-01
WDU20050380350

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:11
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380351

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:10
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380352

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:10
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380353

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:10
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-12
WDU20050380354

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawanie innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:09
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380355

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:09
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050380356

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:02:09
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2008-05-14
WDU20050110086

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 12:16:01
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042852865

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu spirytusowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:16:32
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042692672

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:04
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2009-02-06
WDU20042712686

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:25
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042712687

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:25
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20042802771

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatw, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:01
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2012-04-09
WDU20042462468

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie suby bezpieczestwa i higienypracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:02
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042242274

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 padziernika 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:31:59
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042272298

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 wrzenia 2004 r. w sprawie wzoru protokou ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:53
2004-11-03
2004-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20042002047

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym i warunkw ich zatrudniania przy niektrych z tych prac

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 12:45:38
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041801860

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:46:30
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041601669

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu piwowarskiego i napojw gazowanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:00:09
2004-09-15
2004-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041161210

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:02:24
2004-05-25
2004-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20040450419

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej strefy budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:20
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450420

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:20
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-12
WDU20040450421

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450422

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450423

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450424

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:19
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450425

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:18
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450426

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:18
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-04-29
WDU20040450429

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:17
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2007-10-01
WDU20040450430

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:17
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450431

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:16
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040450432

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:16
2004-03-19
2004-03-19
---- -- --
2008-05-14
WDU20040430395

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napenianiu i rozprowadzaniu gazw pynnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:45:02
2004-03-31
2004-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040140117

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a take zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkw przy pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:30
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
2009-07-03
WDU20040160156

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:17
2004-02-19
2004-02-19
---- -- --
---- -- --
WDU20040070059

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazw, napenianiu zbiornikw gazami oraz uywaniu i magazynowaniu karbidu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:46
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20032302293

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 13:47:16
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032302289

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:17
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302290

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:47:17
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032302291

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania urlopu wychowawczego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:16
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-10-01
WDU20032302292

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia, w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 13:47:16
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040040026

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:56
2004-02-14
2004-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20031941899

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 padziernika 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu koncentratw spoywczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:45
2004-05-20
2004-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031781740

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 13 padziernika 2003 r. w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:01
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
2009-01-06
WDU20031821783

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 3 padziernika 2003 r. w sprawie wzoru protokou ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:02:19
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2004-11-03
WDU20031781745

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 wrzenia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracownikw podczas pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:02:29
2003-10-31
2003-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031631577

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewntrzzakadowym oraz obrocie materiaw wybuchowych, w tym wyrobw pirotechnicznych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 14:15:52
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20031071004

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktrych moe wystpi atmosfera wybuchowa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:31:27
2003-07-25
2003-07-25
---- -- --
2010-10-31
WDU20030980902

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze amoniakalnych instalacji chodniczych w zakadach przetwrstwa rolno-spoywczego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:31:56
2003-06-18
2003-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030650601

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w hutach elaza

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:45:42
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
2010-11-10
WDU20030650602

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw gumowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:45:42
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030650603

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy uytkowaniu wzkw jezdniowych z napdem silnikowym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:45:41
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030490415

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:46:40
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030440379

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw niebdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:46:57
2003-03-14
2003-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20030360313

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:20
2003-03-01
2003-03-01
---- -- --
2004-02-19
WDU20030340289

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przetwarzajcych owoce i warzywa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:47:31
2003-04-28
2003-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20030470401

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:46:45
2003-09-20
2003-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030250206

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:12
2002-02-14
2002-02-14
---- -- --
2008-04-29
WDU20030250207

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250208

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2007-10-01
WDU20030250209

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250210

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:11
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250211

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250212

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-12
WDU20030250214

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250215

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:09
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20030250216

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej podporzdkowanych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:00:09
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20030360314

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnikw rakotwrczych w rodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracownikw zawodowo naraonych na te czynniki

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:20
2003-03-16
2003-03-16
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361997

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodw osobistych.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:52
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20030210180

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:20
2003-05-11
2003-05-11
---- -- --
2004-05-01
WDU20022361990

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:54
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022361991

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:54
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2013-03-01
WDU20022372003

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:51
2003-12-31
2003-12-31
---- -- --
2004-02-19
WDU20022141809

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej treci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:10
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20022141810

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieninego za urlop.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:15:10
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141811

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatkw wyrwnawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:15:09
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141812

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:15:09
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022141808

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadkw, w ktrych wyjtkowo jest dopuszczalne zatrudnianie modocianych, ktrzy nie ukoczyli gimnazjum, osb niemajcych 16 lat, ktre ukoczyy gimnazjum, oraz osb niemajcych 16 lat, ktre nie ukoczyy gimnazjum.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:15:10
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2018-09-01
WDU20022171833

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:02
2003-06-19
2003-06-19
---- -- --
2014-09-24
WDU20021971663

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:15:57
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20022041723

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze obrabiarek skrawajcych do metali.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:36
2003-06-10
2003-06-10
---- -- --
2006-05-19
WDU20021911596

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn przez pracownikw podczas pracy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:16:19
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021321121

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorb zawodowych i skutkw tych chorb.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 15:31:08
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20021271091

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:16
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2004-12-15
WDU20021271092

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:16
2002-11-11
2002-11-11
---- -- --
2017-05-01
WDU20021321115

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorb zawodowych, szczegowych zasad postpowania w sprawach zgaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorb zawodowych oraz podmiotw waciwych w tych sprawach.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:10
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
2009-07-03
WDU20021090963

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 3 lipca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:54
2002-07-18
2002-07-18
---- -- --
2008-05-14
WDU20020990896

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu rodkw ochrony rolin oraz nawozw mineralnych i organiczno-mineralnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:32:13
2002-09-05
2002-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20020970875

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakadach przemysu cukierniczego.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:32:19
2002-09-03
2002-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020910811

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 15:45:08
2003-06-29
2003-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020810735

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przetwrstwie tworzyw sztucznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:31
2002-08-21
2002-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020700650

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy uytkowaniu wzkw jezdniowych z napdem silnikowym.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:56
2002-09-09
2002-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20020370341

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji midzymiastowej.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:47:24
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020190192

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:00:46
2002-04-11
2002-04-11
---- -- --
2009-11-11
WDU20020240248

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji szka i wyrobw ze szka.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:00:31
2002-06-19
2002-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20030250213

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:00:10
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2008-05-14
WDU20011511720

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegowych zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikowi z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:02:19
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011511721

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikowi z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:02:19
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011311462

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 padziernika 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji wyrobw gumowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:16:10
2002-05-17
2002-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20011181268

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:17:12
2001-12-16
2001-12-16
---- -- --
2018-03-06
WDU20011121204

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przetwrstwie ziemniakw.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:30:01
2002-04-09
2002-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20011121202

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w hutach elaza.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:02
2002-01-09
2002-01-09
---- -- --
2010-11-10
WDU20011181263

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:17:13
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20010921024

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wyprawianiu skr surowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:30:54
2001-10-04
2001-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20010820894

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:30
2001-08-25
2001-08-25
---- -- --
2008-05-14
WDU20010730770

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pywajcych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:32:04
2001-10-17
2001-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20010640651

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobw z papieru.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:45:17
2001-07-24
2001-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20010520549

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:47
2001-05-26
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010500525

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegowych zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikowi z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:54
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2003-01-01
WDU20010500526

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:53
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20010500527

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:53
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010500528

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej podporzdkowanych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:53
2001-06-06
2001-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU20010430486

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:05
2001-05-27
2001-05-27
---- -- --
2008-04-29
WDU20010340409

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze zwizanych z praca dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:29
2001-04-20
2001-01-01
---- -- --
2008-05-31
WDU20010370451

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 16:46:17
2001-05-12
2001-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20010340408

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postpowania w sprawie rejestracji ukadw zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru ukadw i akt rejestrowych oraz wzorw klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:46:29
2001-05-06
2001-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20010320373

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:39
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320374

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320375

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320376

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Biurze Obsugi Transportu Midzynarodowego oraz w Resortowym Orodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20010320377

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:38
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320380

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:37
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010320381

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:37
2001-04-28
2001-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20010040036

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:57
2001-07-24
2001-07-24
---- -- --
2003-06-19
WDU20001211308

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 16:46:51
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000820930

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 wrzenia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:01:17
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20000790897

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekw cytostatycznych w zakadach opieki zdrowotnej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:01:26
2000-10-07
2000-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20000560672

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Biura Obsugi Transportu Midzynarodowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:02
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20000510612

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz zwizanego z ni trybu postpowania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:18
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20000400469

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:00
2000-08-20
2000-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000400470

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:00
2000-11-20
2000-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000380428

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:12
2000-05-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000360411

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:17
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000360412

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej podporzdkowanych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:17
2000-05-08
2000-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU20000300374

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:27
2000-04-20
2000-01-01
---- -- --
2008-04-29
WDU20000360409

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze obrabiarek do drewna.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:17
2000-11-09
2000-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20000290366

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napenianiu i rozprowadzaniu gazw pynnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:29
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20000270329

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:41
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270330

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270331

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270332

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU20000270333

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:40
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270334

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:39
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270335

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:39
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000270337

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Biura Obsugi Transportu Midzynarodowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:38
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU20000270338

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:38
2000-04-12
2000-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU20000260313

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:45
2000-10-11
2000-10-11
---- -- --
---- -- --
WDU20000130174

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:01
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000130173

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenociprzysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:02
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20000150189

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2000 z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:17:22
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000080108

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 8 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:20
2000-02-09
2000-02-09
---- -- --
2003-10-31
WDU20000030036

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotw niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze zomu metali.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:40
2000-02-21
2000-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU20000030037

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w odlewniach metali.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:40
2001-01-22
2001-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20000030038

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz oowiu.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:39
2000-02-21
2000-02-21
---- -- --
---- -- --
WDU19991051204

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:24
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-06-06
WDU19990911037

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 padziernika 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:18
1999-11-10
1999-11-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990780882

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 wrzenia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej oraz w Biurze Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:34
1999-09-29
1999-09-29
---- -- --
2008-05-14
WDU19990800912

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:25
2000-04-09
2000-04-09
---- -- --
2013-10-24
WDU19990750846

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzenia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napenianiu i rozprowadzaniu gazw pynnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:45:44
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
---- -- --
WDU19990730825

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:45:50
1999-09-03
1999-09-03
---- -- --
---- -- --
WDU19990620694

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:29
1999-07-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990500514

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:20
1999-06-02
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990450448

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:16
1999-05-20
1999-03-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19990450449

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:16
1999-05-20
1999-03-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19990350334

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:48
1999-04-22
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360345

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:45
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19990360346

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:45
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360347

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360348

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360349

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360350

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Biura Obsugi Transportu Midzynarodowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:44
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19990360353

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:43
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990360354

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:43
1999-04-23
1999-03-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990300294

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 marca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:00
1999-04-12
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990250226

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy uboju zwierzt i przetwrstwie misa.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:01:19
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990250225

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:01:19
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990160149

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:40
1999-02-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990260241

Rozporzdzenie Minister Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzajcych zagroenie dla zdrowia lub ycia.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 18:01:15
1999-03-30
1999-03-30
---- -- --
2002-02-15
WDU19990090083

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:59
1999-02-01
1999-01-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19990070059

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:05
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19990070060

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:05
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19990070061

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:05
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19981591057

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-08-30 18:15:58
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981641189

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:15:20
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19981480973

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaonych w monitory ekranowe.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:16:23
1999-03-11
1999-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU19981380897

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 26 padziernika 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy przetwrstwie mleka i jego pochodnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:16:45
1999-05-14
1999-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU19981280849

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 padziernika 1998 r. w sprawie wzoru protokou ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku przy pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:59
1998-10-19
1998-10-19
---- -- --
2003-11-11
WDU19981050658

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych modocianym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:32
1998-08-29
1998-08-29
---- -- --
2004-12-15
WDU19981150744

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a take zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkw przy pracy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:08
1998-10-04
1998-10-04
---- -- --
2009-07-03
WDU19980890568

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej poza granicami kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:00
1998-07-15
1998-07-01
---- -- --
2001-06-06
WDU19980790513

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:15
1998-09-27
1998-09-27
---- -- --
2003-06-19
WDU19980690454

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nalenoci przysugujcych pracownikom z tytuu podry subowej na obszarze kraju.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:31
1998-06-06
1998-06-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19980530335

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla niektrych pracownikw cywilnych wiziennictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:04
1998-04-28
1998-04-01
---- -- --
2008-04-29
WDU19980450281

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw nie bdcych nauczycielami, zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:21
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450282

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w ochronie zdrowia.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:20
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450278

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:22
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19980450279

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniajce rozprzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej resortu spraw wewntrznych i administracji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:21
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980450277

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej prowadzonych przez organy administracji rzdowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:22
1998-04-10
1998-04-01
---- -- --
1999-09-03
WDU19980420246

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie rolnictwa i gospodarki ywnociowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:06
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420247

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w niektrych jednostkach pastwowej sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420248

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420249

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-12
WDU19980420250

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie ochrony rodowiska, zasobw naturalnych i lenictwa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:05
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980420251

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej dziaajcych w zakresie transportu i gospodarki morskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:04
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2007-10-01
WDU19980420252

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w Orodku Studiw Wschodnich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:04
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980410235

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 marca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw Ochotniczych Hufcw Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:09
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2008-05-14
WDU19980160074

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:54
1998-02-04
1998-02-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19980120051

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze cignikw, maszyn, narzdzi i urzdze technicznych stosowanych w rolnictwie.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:46:00
1998-04-27
1998-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU19980050017

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 stycznia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac pracownikw zatrudnionych w niektrych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budetowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:09
1998-01-14
1998-01-01
---- -- --
2003-02-14
WDU19971541012

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisw Kodeksu pracy o bezpieczestwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywajce w zakadach karnych i poprawczych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:46:50
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19971240789

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 6 padziernika 1997 r. w sprawie zmiany skadu Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:00:35
1997-10-13
1997-10-13
---- -- --
2003-10-31
WDU19971290844

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:00:18
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU19971090704