Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.


uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:46) Dz.U. 1982 nr 7 poz. 524

_

WDU20011381551

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:27)
2001-12-10
2001-12-10
---- -- --
2002-04-10
WDU20011351519

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:32)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2002-04-10
WDU20010991076

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:37)
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
2002-04-10
WDU20010800867

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:50:27)
2001-10-02
2001-10-02
---- -- --
2002-12-12
WDU20010340406

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:35)
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2002-04-10
WDU20010170193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:52:04)
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2002-12-12
WDU20010130115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:15)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2002-04-10
WDU20001001075

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:57)
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2002-04-10
WDU20000560670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:57)
2000-08-03
2000-08-03
---- -- --
2002-04-10
WDU20000400468

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:25)
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-04-10
WDU20000250302

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:16)
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-04-10
WDU20000250303

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:10:16)
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-12-12
WDU20000150184

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:34)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2000-06-01
WDU20000130171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:36)
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2001-03-31
WDU19991101276

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:11:09)
1999-12-30
1999-12-05
---- -- --
2002-12-12
WDU19991051198

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:20)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2000-06-01
WDU19990931074

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:38)
1999-12-05
1999-12-05
---- -- --
2000-01-01
WDU19990720811

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:17)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2000-03-01
WDU19990620693

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:07)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01
WDU19990620692

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:07)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01
WDU19990470463

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:40)
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2000-01-01
WDU19990350323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:03)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2000-01-01
WDU19981661213

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:58)
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
1999-09-01
WDU19981611079

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19981611080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19981641170

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla gazu ziemnego dostarczanego do sieci gazowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:06)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05
WDU19981641171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:06)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05
WDU19981571034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:27)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19981601068

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:22:23)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-12-12
WDU19981430920

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:09)
1998-12-11
1998-12-11
---- -- --
1999-01-01
WDU19981240815

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:20)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2002-01-01
WDU19980820531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:47)
1998-07-03
1998-07-03
---- -- --
1998-12-31
WDU19980800515

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:49)
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2002-12-12
WDU19980820529

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:47)
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
1999-01-01
WDU19980060021

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:38)
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19980060022

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:38)
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19971621115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:04)
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-07-01
WDU19971621121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:04)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-04-01
WDU19971581055

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:10)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19971571034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:12)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971571035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:12)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971571033

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:13)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-07-18
WDU19971430954

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:20)
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-07-01
WDU19971430959

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:20)
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-04-01
WDU19970540350

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:01:21)
1997-06-19
1997-06-19
---- -- --
1998-06-29
WDU19961560778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:19)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1997-12-31
WDU19960120069

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:29)
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
1998-06-29
WDU19960080048

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:31)
1996-02-10
1996-02-10
---- -- --
1998-07-01
WDU19951400689

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:08)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19951000492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:29)
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
1998-07-01
WDU19950440227

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:53)
1995-05-01
1995-05-01
---- -- --
1996-12-31
WDU19930520242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie okresowego zakazu podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:39)
1993-06-23
1993-06-23
---- -- --
1998-06-29
WDU19900460272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:03)
1990-07-18
1990-07-18
---- -- --
1997-06-19
WDU19890490279

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1989 r. w sprawie terminu i trybu wpłacania do budżetu państwa kwot niezależnych, kwot dodatkowych oraz innych kwot z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:06)
1989-09-27
1989-09-27
---- -- --
1998-06-29
WDU19890160086

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:26)
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
1997-06-19
WDU19880400320

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:38)
1988-12-27
1988-12-27
---- -- --
1998-06-29
WDU19880430341

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:36)
1988-12-30
1988-12-30
---- -- --
1998-06-29
WDU19860470233

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:01:40)
1987-01-01
1987-01-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19860100055

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:15)
1986-03-26
1986-03-26
---- -- --
1988-12-30
WDU19850610319

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:22)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19850380183

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:37)
1985-08-22
1985-08-22
---- -- --
1998-06-29
WDU19840610322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:58)
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1986-01-01
WDU19840420220

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:08)
1984-09-05
1984-09-05
---- -- --
1989-09-28
WDU19840030019

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:30)
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19840030020

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:30)
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19830750340

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określenia zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:33)
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1986-01-01
WDU19830600275

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:40)
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
1984-01-01
WDU19830100051

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:15)
1983-02-25
1983-02-25
---- -- --
1984-01-01
WDU19830010010

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:19)
1983-01-18
1983-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19820180142

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1982 r. w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:37)
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1989-09-28
WDU19820180134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:38)
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1984-01-01
WDU20011381551

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:27)
2001-12-10
2001-12-10
---- -- --
2002-04-10
WDU20011351519

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:32)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2002-04-10
WDU20010991076

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:37)
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
2002-04-10
WDU20010800867

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:50:27)
2001-10-02
2001-10-02
---- -- --
2002-12-12
WDU20010340406

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:35)
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2002-04-10
WDU20010170193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:52:04)
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2002-12-12
WDU20010130115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:15)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2002-04-10
WDU20001001075

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:57)
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2002-04-10
WDU20000560670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:57)
2000-08-03
2000-08-03
---- -- --
2002-04-10
WDU20000400468

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:25)
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-04-10
WDU20000250302

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:16)
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-04-10
WDU20000250303

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:10:16)
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-12-12
WDU20000150184

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:34)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2000-06-01
WDU20000130171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:36)
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2001-03-31
WDU19991101276

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:11:09)
1999-12-30
1999-12-05
---- -- --
2002-12-12
WDU19991051198

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:20)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2000-06-01
WDU19990931074

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:38)
1999-12-05
1999-12-05
---- -- --
2000-01-01
WDU19990720811

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:17)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2000-03-01
WDU19990620693

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:07)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01
WDU19990620692

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:07)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01
WDU19990470463

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:40)
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2000-01-01
WDU19990350323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:03)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2000-01-01
WDU19981661213

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:58)
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
1999-09-01
WDU19981611079

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19981611080

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19981641170

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla gazu ziemnego dostarczanego do sieci gazowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:06)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05
WDU19981641171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:06)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05
WDU19981571034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:27)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19981601068

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:22:23)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-12-12
WDU19981430920

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:09)
1998-12-11
1998-12-11
---- -- --
1999-01-01
WDU19981240815

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:20)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2002-01-01
WDU19980820531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:47)
1998-07-03
1998-07-03
---- -- --
1998-12-31
WDU19980800515

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:50:49)
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2002-12-12
WDU19980820529

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:47)
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
1999-01-01
WDU19980060021

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:38)
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19980060022

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:38)
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19971621115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:04)
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-07-01
WDU19971621121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:04)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-04-01
WDU19971581055

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:10)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19971571034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:12)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971571035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:12)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971571033

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:13)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-07-18
WDU19971430954

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:20)
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-07-01
WDU19971430959

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:20)
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-04-01
WDU19970540350

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:01:21)
1997-06-19
1997-06-19
---- -- --
1998-06-29
WDU19961560778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:19)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1997-12-31
WDU19960120069

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:29)
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
1998-06-29
WDU19960080048

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:31)
1996-02-10
1996-02-10
---- -- --
1998-07-01
WDU19951400689

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:08)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19951000492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:29)
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
1998-07-01
WDU19950440227

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:53)
1995-05-01
1995-05-01
---- -- --
1996-12-31
WDU19930520242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie okresowego zakazu podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:39)
1993-06-23
1993-06-23
---- -- --
1998-06-29
WDU19900460272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:51:03)
1990-07-18
1990-07-18
---- -- --
1997-06-19
WDU19890490279

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1989 r. w sprawie terminu i trybu wpłacania do budżetu państwa kwot niezależnych, kwot dodatkowych oraz innych kwot z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:06)
1989-09-27
1989-09-27
---- -- --
1998-06-29
WDU19890410224

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie zamrożenia cen oraz zakazu podwyższania wynagrodzeń za pracę w lipcu 1989 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-22 08:00:12)
1989-07-01
1989-07-01
1989-08-01
---- -- --
WDU19890160086

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:26)
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
1997-06-19
WDU19880400320

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:38)
1988-12-27
1988-12-27
---- -- --
1998-06-29
WDU19880430341

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:00:36)
1988-12-30
1988-12-30
---- -- --
1998-06-29
WDU19860470233

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:01:40)
1987-01-01
1987-01-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19860100055

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:15)
1986-03-26
1986-03-26
---- -- --
1988-12-30
WDU19850610319

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:22)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19850380183

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:37)
1985-08-22
1985-08-22
---- -- --
1998-06-29
WDU19840610322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:10:58)
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1986-01-01
WDU19840420220

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:08)
1984-09-05
1984-09-05
---- -- --
1989-09-28
WDU19840030019

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:30)
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19840030020

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:30)
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19830750340

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określenia zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:33)
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1986-01-01
WDU19830600275

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:11:40)
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
1984-01-01
WDU19830100051

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:15)
1983-02-25
1983-02-25
---- -- --
1984-01-01
WDU19830010010

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:19)
1983-01-18
1983-01-01
---- -- --
1998-06-29
WDU19820180142

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1982 r. w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:37)
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1989-09-28
WDU19820180134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony (spr: 2018-06-22 08:20:38)
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1984-01-01

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu