zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.


uchylony (spr: 2018-09-17 04:05:16) Dz.U. 1982 nr 7 poz. 527
Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

e
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o cenach.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 26 maja 1988 r. o zmianie ustawy o cenach.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1986 r. o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej.
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o dostosowaniu przepisów niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki do uwarunkowań i potrzeb dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-12-10
2001-12-10
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2001-10-02
2001-10-02
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-08-03
2000-08-03
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2000-06-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2001-03-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-12-30
1999-12-05
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2000-06-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-12-05
1999-12-05
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2000-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
1999-09-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla gazu ziemnego dostarczanego do sieci gazowej.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1998-12-11
1998-12-11
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
1998-07-03
1998-07-03
---- -- --
1998-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

uznany za uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

uznany za uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

uznany za uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-07-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uznany za uchylony
1997-06-19
1997-06-19
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1997-12-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1996-02-10
1996-02-10
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony
1995-05-01
1995-05-01
---- -- --
1996-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie okresowego zakazu podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług.

uznany za uchylony
1993-06-23
1993-06-23
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony
1990-07-18
1990-07-18
---- -- --
1997-06-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1989 r. w sprawie terminu i trybu wpłacania do budżetu państwa kwot niezależnych, kwot dodatkowych oraz innych kwot z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uznany za uchylony
1989-09-27
1989-09-27
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
1997-06-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony
1988-12-27
1988-12-27
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony
1988-12-30
1988-12-30
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1987-01-01
1987-01-01
---- -- --
1989-04-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uchylony
1986-03-26
1986-03-26
---- -- --
1988-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1989-04-01

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony
1985-08-22
1985-08-22
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1986-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony
1984-09-05
1984-09-05
---- -- --
1989-09-28

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określenia zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1986-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
1984-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1983-02-25
1983-02-25
---- -- --
1984-01-01

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony
1983-01-18
1983-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1982 r. w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1989-09-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1984-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-12-10
2001-12-10
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2001-10-02
2001-10-02
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-12-06
2000-12-06
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-08-03
2000-08-03
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-04-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2000-06-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
2000-03-01
2000-03-01
---- -- --
2001-03-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-12-30
1999-12-05
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2000-06-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-12-05
1999-12-05
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2000-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
1999-09-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla gazu ziemnego dostarczanego do sieci gazowej.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji.

uznany za uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1998-12-11
1998-12-11
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2002-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

uchylony
1998-07-03
1998-07-03
---- -- --
1998-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2002-12-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej.

uznany za uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

uznany za uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1998-02-01
1998-02-01
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

uznany za uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1998-07-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.

uchylony
1997-12-05
1997-12-05
---- -- --
1998-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uznany za uchylony
1997-06-19
1997-06-19
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1997-12-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1996-02-10
1996-02-10
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

uchylony
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
1998-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.

uznany za uchylony
1995-05-01
1995-05-01
---- -- --
1996-12-31

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie okresowego zakazu podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług.

uznany za uchylony
1993-06-23
1993-06-23
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony
1990-07-18
1990-07-18
---- -- --
1997-06-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1989 r. w sprawie terminu i trybu wpłacania do budżetu państwa kwot niezależnych, kwot dodatkowych oraz innych kwot z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uznany za uchylony
1989-09-27
1989-09-27
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie zamrożenia cen oraz zakazu podwyższania wynagrodzeń za pracę w lipcu 1989 r.

wygaśnięcie aktu
1989-07-01
1989-07-01
1989-08-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

uchylony
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
1997-06-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony
1988-12-27
1988-12-27
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uznany za uchylony
1988-12-30
1988-12-30
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1987-01-01
1987-01-01
---- -- --
1989-04-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

uchylony
1986-03-26
1986-03-26
---- -- --
1988-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1989-04-01

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony
1985-08-22
1985-08-22
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1985-01-01
1985-01-01
---- -- --
1986-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony
1984-09-05
1984-09-05
---- -- --
1989-09-28

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

uznany za uchylony
1984-01-30
1984-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określenia zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1984-01-01
1984-01-01
---- -- --
1986-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1983-11-17
1983-11-17
---- -- --
1984-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalenia niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1983-02-25
1983-02-25
---- -- --
1984-01-01

Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

uznany za uchylony
1983-01-18
1983-01-01
---- -- --
1998-06-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1982 r. w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

uchylony
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1989-09-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.

uchylony
1982-06-30
1982-06-30
---- -- --
1984-01-01

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu