Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 08:00:09) Dz.U. 1982 nr 16 poz. 12415

_

WDU20170001797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:50)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:50)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:30:52)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001668

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:31:37)
2016-10-27
2016-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001686

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:31:36)
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:31:34)
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:31:32)
2016-11-02
2016-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001430

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów, aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:40:17)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001401

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:40:20)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001103

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:40:48)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001800

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:00:21)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001722

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:00:29)
2015-11-11
2015-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001905

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001906

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001907

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001908

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001917

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000363

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:31:00)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001666

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 01:40:06)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001572

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:40:16)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001578

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:40:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001579

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:40:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001583

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 01:40:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000949

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:41:16)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001322

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001323

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001325

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001234

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:06)
2012-11-20
2012-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000811

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:46)
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000702

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111861105

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:11:34)
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091641315

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:50:37)
2009-10-05
2009-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091491206

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:46)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091221015

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:51:03)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090910748

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:51:28)
2009-06-15
2009-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20090660558

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 03:00:16)
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20060810570

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 03:50:55)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060150110

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 04:00:07)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20052582160

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052582163

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052582164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052442069

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 04:00:36)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032172134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:50:53)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001121183

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 05:51:24)
2000-12-31
2000-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU19830280138

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 maja 1983 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego adwokatów - członków zespołów adwokackich.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 07:51:19)
1983-05-24
1983-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001801

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:00:21)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-11-02
WDU20150001079

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:01:41)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000616

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:10:35)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001114

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 01:40:59)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000146

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:06)
2013-02-14
2013-02-14
---- -- --
2016-01-01
WDU20120001453

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:35)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001324

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2013-08-23
WDU20120000809

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:46)
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
2014-04-01
WDU20120000698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2014-01-01
WDU20120000700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2013-08-29
WDU20120000150

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:15)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-01-01
WDU20112891701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:36)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
2014-01-01
WDU20111030599

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:50)
2011-05-20
2011-05-20
---- -- --
2013-08-23
WDU20100530316

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:40:53)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
2014-04-01
WDU20091631301

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:38)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20090700605

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:00:12)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2014-01-01
WDU20082281519

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 03:01:21)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
2014-01-01
WDU20060970670

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:50:47)
2006-06-08
2006-06-08
---- -- --
2009-03-25
WDU20060150108

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:07)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2009-09-14
WDU20060150109

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:07)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2014-01-01
WDU20052582159

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052582161

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin adwokacki

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052442067

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:36)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052442068

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:36)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2014-01-01
WDU20052191872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:54)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20050410392

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 04:20:05)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2016-01-01
WDU20040510509

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:41:29)
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
2007-06-09
WDU20032122073

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 04:50:58)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20030970887

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 05:01:17)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20021631348

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:42)
2002-10-05
2002-10-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20000901001

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:00:07)
2000-10-11
2000-10-11
---- -- --
2004-01-01
WDU19980990635

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:30:05)
1998-08-19
1998-08-19
---- -- --
2007-06-09
WDU19951530786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:09)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-01-03
WDU19951180573

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:33)
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
1998-08-19
WDU19941190578

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:20)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-03
WDU19940250086

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-19 07:10:19)
1994-02-26
1994-02-26
---- -- --
1999-01-01
WDU19920480220

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:20:28)
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
1998-01-03
WDU19920180076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-19 07:20:43)
1992-03-01
1992-03-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19910820369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:21:13)
1991-09-27
1991-09-27
---- -- --
1992-07-01
WDU19910170076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:21:45)
1991-03-19
1991-03-19
---- -- --
1992-07-01
WDU19900240144

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:30:56)
1990-04-27
1990-04-27
---- -- --
1998-08-19
WDU19890570343

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:31:26)
1989-12-12
1989-12-12
---- -- --
1991-03-17
WDU19880250180

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:40:22)
1988-08-04
1988-08-04
---- -- --
1989-12-12
WDU19880030027

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:40:39)
1988-02-02
1988-02-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19850510266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:41:53)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1988-08-04
WDU19840040022

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:50:55)
1984-02-01
1984-02-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19830680307

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:51:02)
1983-12-21
1983-12-21
---- -- --
1998-08-19
WDU19830510230

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:51:09)
1983-09-08
1983-09-08
---- -- --
1998-01-03
WDU19830150075

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 marca 1983 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:51:26)
1983-03-29
1983-01-01
---- -- --
1984-02-01
WDU20170001797

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:50)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:50)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002080

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:30:52)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001668

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:31:37)
2016-10-27
2016-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001686

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:31:36)
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:31:34)
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001714

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:31:32)
2016-11-02
2016-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001430

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę adwokatów, aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:40:17)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001401

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:40:20)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001103

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:40:48)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001800

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:00:21)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001801

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:00:21)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-11-02
WDU20150001722

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:00:29)
2015-11-11
2015-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001079

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:01:41)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000616

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:10:35)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001905

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001906

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001907

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001908

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001917

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:20:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000363

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:31:00)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001666

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 01:40:06)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001572

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:40:16)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001578

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:40:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001579

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:40:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001583

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 01:40:14)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001114

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 01:40:59)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20130000949

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:41:16)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000146

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:06)
2013-02-14
2013-02-14
---- -- --
2016-01-01
WDU20120001453

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:35)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001322

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001323

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001324

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001325

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:50)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001234

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:06)
2012-11-20
2012-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000809

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:46)
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
2014-04-01
WDU20120000811

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:46)
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20120000695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000698

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2014-01-01
WDU20120000700

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2013-08-29
WDU20120000702

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:00:56)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000150

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:15)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-01-01
WDU20112891701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:36)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
2014-01-01
WDU20111861105

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań egzaminu adwokackiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:11:34)
2011-09-06
2011-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111030599

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:20:50)
2011-05-20
2011-05-20
---- -- --
2013-08-23
WDU20100530316

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:40:53)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
2014-04-01
WDU20091631301

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:38)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20091641315

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:50:37)
2009-10-05
2009-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091491206

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką

obowiązujący (spr: 2018-04-19 02:50:46)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091221015

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:51:03)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090910748

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:51:28)
2009-06-15
2009-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20090660558

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 03:00:16)
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090700605

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:00:12)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2014-01-01
WDU20082281519

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 03:01:21)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
2014-01-01
WDU20060970670

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:50:47)
2006-06-08
2006-06-08
---- -- --
2009-03-25
WDU20060810570

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 03:50:55)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060150108

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:07)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2009-09-14
WDU20060150109

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:07)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2014-01-01
WDU20060150110

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 04:00:07)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20052582159

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052582160

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052582161

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin adwokacki

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052582163

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052582164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052442067

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:36)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052442068

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:36)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2014-01-01
WDU20052442069

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 04:00:36)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052191872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:54)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20050410392

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 04:20:05)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2016-01-01
WDU20040510509

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:41:29)
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
2007-06-09
WDU20032172134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:50:53)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032122073

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 04:50:58)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20030970887

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

uchylony (spr: 2018-04-19 05:01:17)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20021631348

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:42)
2002-10-05
2002-10-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20001121183

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 05:51:24)
2000-12-31
2000-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20000901001

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:00:07)
2000-10-11
2000-10-11
---- -- --
2004-01-01
WDU19980990635

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:30:05)
1998-08-19
1998-08-19
---- -- --
2007-06-09
WDU19951530786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:09)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1998-01-03
WDU19951180573

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:33)
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
1998-08-19
WDU19941190578

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:20)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-03
WDU19940250086

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-19 07:10:19)
1994-02-26
1994-02-26
---- -- --
1999-01-01
WDU19920480220

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:20:28)
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
1998-01-03
WDU19920180076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-19 07:20:43)
1992-03-01
1992-03-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19910820369

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:21:13)
1991-09-27
1991-09-27
---- -- --
1992-07-01
WDU19910170076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:21:45)
1991-03-19
1991-03-19
---- -- --
1992-07-01
WDU19900240144

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:30:56)
1990-04-27
1990-04-27
---- -- --
1998-08-19
WDU19890570343

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:31:26)
1989-12-12
1989-12-12
---- -- --
1991-03-17
WDU19880250180

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1988 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:40:22)
1988-08-04
1988-08-04
---- -- --
1989-12-12
WDU19880030027

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:40:39)
1988-02-02
1988-02-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19850510266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:41:53)
1986-01-01
1986-01-01
---- -- --
1988-08-04
WDU19840040022

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:50:55)
1984-02-01
1984-02-01
---- -- --
1989-04-01
WDU19830680307

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:51:02)
1983-12-21
1983-12-21
---- -- --
1998-08-19
WDU19830510230

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:51:09)
1983-09-08
1983-09-08
---- -- --
1998-01-03
WDU19830280138

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 maja 1983 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego adwokatów - członków zespołów adwokackich.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 07:51:19)
1983-05-24
1983-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19830150075

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 marca 1983 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:51:26)
1983-03-29
1983-01-01
---- -- --
1984-02-01

Książki

helion

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 54.90

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 49.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 179.00

Cena: 69.00

Cena: 99.00

Cena: 149.00

Cena: 67.00

Cena: 79.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 149.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu