Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.


Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 08:00:57) Dz.U. 1982 nr 19 poz. 14513

_

WDU20170001799

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:20:11)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001798

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:11)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001667

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:57)
2016-10-27
2016-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001671

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:57)
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001715

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:51)
2016-11-02
2016-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001429

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:18)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001400

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:41:21)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001104

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:12)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001804

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:01:26)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001721

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:01:35)
2015-11-11
2015-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140001918

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001919

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001929

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:12)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:12)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:27)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:41:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001573

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:18)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001584

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:41:17)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001590

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:16)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000948

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:37)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001318

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:00)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001321

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:59)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001235

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:07)
2012-11-20
2012-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:20)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:19)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111841090

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:20:56)
2011-09-05
2011-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091641314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:00:02)
2009-10-05
2009-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091491207

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:11)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20090910749

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:01:45)
2009-06-15
2009-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060970671

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:11)
2006-06-08
2006-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20060810571

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:21)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060150113

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:01:04)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20052442072

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032172135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:00:19)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001121184

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:00:41)
2000-12-31
2000-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU19870390220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji radcowskiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 07:41:36)
1987-12-21
1987-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001805

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:26)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-11-02
WDU20150001078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 01:10:49)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000617

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:33)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000145

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:19)
2013-02-14
2013-02-14
---- -- --
2016-01-01
WDU20120001454

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:47)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001427

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:50)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20120001319

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:00)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001320

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:59)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2013-08-29
WDU20120000812

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:10)
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
2014-04-01
WDU20120000699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:19)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2014-01-01
WDU20120000701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:19)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2013-08-23
WDU20120000149

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:13)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-01-01
WDU20112891702

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:33)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
2013-01-01
WDU20111030600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:10)
2011-05-20
2011-05-20
---- -- --
2013-08-23
WDU20100530317

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski

uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:18)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
2014-04-01
WDU20091631302

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:03)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20091301072

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:24)
2009-09-02
2009-09-02
---- -- --
2013-01-01
WDU20090700606

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:57)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2014-01-01
WDU20060150111

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:05)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2013-01-01
WDU20060150112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:05)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2009-09-14
WDU20052582162

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin radcowski

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:25)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052442070

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:33)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2013-01-01
WDU20052442071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-09-14
WDU20052191873

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:14)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20050410393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:57)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2016-01-01
WDU20032122074

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:25)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20030970888

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:37)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20021631349

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:06)
2002-10-05
2002-10-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20020730672

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maj 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:11)
2002-06-28
2002-06-28
---- -- --
2002-10-05
WDU20011141225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:05)
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2007-06-09
WDU20000901003

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-10-10
2000-10-10
---- -- --
2004-01-01
WDU19981591049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:19)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-10-05
WDU19981110709

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:50)
1998-09-10
1998-09-10
---- -- --
2007-06-09
WDU19971541013

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:33)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
2002-10-05
WDU19970480317

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:06)
1997-06-01
1997-06-01
---- -- --
2007-06-09
WDU19940030014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:11:19)
1994-04-01
1994-04-01
---- -- --
1997-09-15
WDU19920640326

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:21:09)
1992-09-01
1992-09-01
---- -- --
1997-09-15
WDU19910980436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:30:14)
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
2007-06-09
WDU19840270138

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:51:37)
1984-05-17
1984-05-17
---- -- --
2007-06-09
WDU19830560251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie aplikacji radcowskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 08:00:19)
1983-10-14
1983-10-14
---- -- --
1989-10-01
WDU19830320154

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 08:00:27)
1983-06-11
1983-05-01
---- -- --
1992-09-01
WDU19830130063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 08:00:35)
1983-03-08
1983-03-08
---- -- --
1994-04-01
WDU20170001799

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:20:11)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001798

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:11)
2017-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:14)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001667

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:57)
2016-10-27
2016-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001671

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:40:57)
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001715

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:51)
2016-11-02
2016-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001429

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych prowadzi listę radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:18)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001400

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:41:21)
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001104

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:12)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150001804

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:01:26)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001805

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:26)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-11-02
WDU20150001721

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:01:35)
2015-11-11
2015-11-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 01:10:49)
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000617

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:33)
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001918

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001919

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001929

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:12)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001930

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:21:12)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000360

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:40:27)
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001685

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:41:07)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001573

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:18)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001584

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:41:17)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001590

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:41:16)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000948

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:37)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000145

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:19)
2013-02-14
2013-02-14
---- -- --
2016-01-01
WDU20120001454

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:47)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001427

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:50)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20120001318

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:00)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001319

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:00)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001320

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:59)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
2013-08-29
WDU20120001321

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:59)
2012-12-06
2012-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120001235

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:07)
2012-11-20
2012-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000812

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:10)
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
2014-04-01
WDU20120000697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:20)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000699

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:19)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2014-01-01
WDU20120000701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:19)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
2013-08-23
WDU20120000703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:10:19)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000149

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:13)
2012-02-25
2012-02-25
---- -- --
2016-01-01
WDU20112891702

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:33)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
2013-01-01
WDU20111841090

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:20:56)
2011-09-05
2011-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20111030600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:10)
2011-05-20
2011-05-20
---- -- --
2013-08-23
WDU20100530317

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski

uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:18)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
2014-04-01
WDU20091631302

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:03)
2009-10-01
2009-10-01
---- -- --
2013-08-23
WDU20091641314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:00:02)
2009-10-05
2009-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20091491207

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:11)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091301072

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:24)
2009-09-02
2009-09-02
---- -- --
2013-01-01
WDU20090910749

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 03:01:45)
2009-06-15
2009-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20090700606

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:57)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2014-01-01
WDU20060970671

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:11)
2006-06-08
2006-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20060810571

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i radcowskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:21)
2006-05-12
2006-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060150111

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:05)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2013-01-01
WDU20060150112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:05)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2009-09-14
WDU20060150113

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:01:04)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
---- -- --
WDU20052582162

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin radcowski

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:25)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052442070

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:33)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2013-01-01
WDU20052442071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-09-14
WDU20052442072

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:01:33)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052191873

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:14)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20050410393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:57)
2005-03-30
2005-03-30
---- -- --
2016-01-01
WDU20032172135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:00:19)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032122074

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:25)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20030970888

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:37)
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20021631349

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:06)
2002-10-05
2002-10-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20020730672

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maj 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:11)
2002-06-28
2002-06-28
---- -- --
2002-10-05
WDU20011141225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:05)
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2007-06-09
WDU20001121184

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:00:41)
2000-12-31
2000-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20000901003

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-10-10
2000-10-10
---- -- --
2004-01-01
WDU19981591049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:19)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-10-05
WDU19981110709

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:50)
1998-09-10
1998-09-10
---- -- --
2007-06-09
WDU19971541013

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:33)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
2002-10-05
WDU19970480317

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:06)
1997-06-01
1997-06-01
---- -- --
2007-06-09
WDU19940030014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:11:19)
1994-04-01
1994-04-01
---- -- --
1997-09-15
WDU19920640326

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 07:21:09)
1992-09-01
1992-09-01
---- -- --
1997-09-15
WDU19910980436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:30:14)
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
2007-06-09
WDU19870390220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji radcowskiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 07:41:36)
1987-12-21
1987-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU19840270138

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:51:37)
1984-05-17
1984-05-17
---- -- --
2007-06-09
WDU19830560251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1983 r. w sprawie aplikacji radcowskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 08:00:19)
1983-10-14
1983-10-14
---- -- --
1989-10-01
WDU19830320154

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 08:00:27)
1983-06-11
1983-05-01
---- -- --
1992-09-01
WDU19830130063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 08:00:35)
1983-03-08
1983-03-08
---- -- --
1994-04-01

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu