zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:51:33) Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
131
WDU19890290154
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej

oczekujący na wejście w życie
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki

oczekujący na wejście w życie
2022-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Wydawnictwo "Jedność"

oczekujący na wejście w życie
2022-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej"

oczekujący na wejście w życie
2022-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Wspólnota Kontemplacyjna Słudzy Ducha Pocieszyciela"

oczekujący na wejście w życie
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Loyola - Dzieła Jezuickie"

oczekujący na wejście w życie
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów"

oczekujący na wejście w życie
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Gliwickiej"

oczekujący na wejście w życie
2021-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce

oczekujący na wejście w życie
2021-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach

oczekujący na wejście w życie
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny"

obowiązujący
2020-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego

obowiązujący
2020-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi NIEDZIELA

obowiązujący
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Emmanuel - Polska

obowiązujący
2020-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu

obowiązujący
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

obowiązujący
2019-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej"

obowiązujący
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

obowiązujący
2018-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra"

obowiązujący
2018-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"

obowiązujący
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX"

akt jednorazowy
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej

obowiązujący
2018-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej

obowiązujący
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki

obowiązujący
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie

obowiązujący
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej"

obowiązujący
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie

obowiązujący
2017-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu "Pueri Cantores Lublinenses"

obowiązujący
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej

obowiązujący
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie

obowiązujący
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej

obowiązujący
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

obowiązujący
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

obowiązujący
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Akademia Świętego Mikołaja"

obowiązujący
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"

akt jednorazowy
2017-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej

obowiązujący
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw

obowiązujący
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Duży Dom"

obowiązujący
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu

obowiązujący
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Nadzieja"

obowiązujący
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia

akt jednorazowy
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misji EnChristo - Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

obowiązujący
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach

obowiązujący
2016-07-21
2016-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach

obowiązujący
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

obowiązujący
2016-05-11
2016-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum"

obowiązujący
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska

obowiązujący
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Rodzinie Miriam Betlejem

obowiązujący
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu

obowiązujący
2016-02-11
2016-02-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu

obowiązujący
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa

akt objęty tekstem jednolitym
2016-01-22
2016-01-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu

obowiązujący
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu

obowiązujący
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej

obowiązujący
2015-10-20
2015-10-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie

obowiązujący
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej

obowiązujący
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli

akt jednorazowy
2015-09-29
2015-09-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-18
2014-11-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media

obowiązujący
2014-09-27
2014-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium"

obowiązujący
2014-05-14
2014-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie

obowiązujący
2014-04-22
2014-04-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej

obowiązujący
2014-04-04
2014-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu "Salvator"

obowiązujący
2014-02-06
2014-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty

obowiązujący
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Katowicach

akt jednorazowy
2014-01-03
2014-01-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach

akt jednorazowy
2014-01-03
2014-01-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu

obowiązujący
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu

obowiązujący
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach"

obowiązujący
2013-10-08
2013-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy"

obowiązujący
2013-10-26
2013-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Hospicjum "Santa Galla" z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych

obowiązujący
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa z siedzibą w Będzinie

obowiązujący
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Stowarzyszeniu Wiernych "Wspólnota Dobrego Pasterza" z siedzibą w Łazach

obowiązujący
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum "Koordynacja wspólnot Odnowy w Duchu Świętym" z siedzibą w Lublinie

obowiązujący
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach

obowiązujący
2012-12-25
2012-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie

obowiązujący
2012-12-25
2012-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi

obowiązujący
2012-12-25
2012-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

akt jednorazowy
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Inicjatywa Młodzi Misjom" z siedzibą w Tarnowie

obowiązujący
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" z siedzibą w Warszawie

obowiązujący
2012-05-04
2012-05-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie"

obowiązujący
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II"

obowiązujący
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"

obowiązujący
2010-09-18
2010-09-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku

obowiązujący
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży

obowiązujący
2010-06-01
2010-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej"

obowiązujący
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warszawskiej"

obowiązujący
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej"

obowiązujący
2009-07-22
2009-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"

obowiązujący
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu

akt jednorazowy
2008-09-10
2008-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem

obowiązujący
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"

obowiązujący
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Szczucinie

obowiązujący
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Bydgoskiej"

obowiązujący
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archiwum Archidiecezjalnemu w Szczecinie"

obowiązujący
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie"

obowiązujący
2008-06-12
2008-06-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"

obowiązujący
2008-05-20
2008-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej"

obowiązujący
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej"

obowiązujący
2008-01-02
2008-01-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

obowiązujący
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej"

obowiązujący
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska

obowiązujący
2007-02-09
2007-02-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe"

obowiązujący
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Pomocy " Ad Gentes"

obowiązujący
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"

obowiązujący
2006-02-12
2006-02-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II

obowiązujący
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie"

obowiązujący
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

obowiązujący
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej

obowiązujący
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

obowiązujący
2005-05-19
2005-05-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademickiemu "Tratwa"

obowiązujący
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

obowiązujący
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

obowiązujący
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych

obowiązujący
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu

obowiązujący
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu

obowiązujący
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

obowiązujący
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"

obowiązujący
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"

obowiązujący
2003-11-21
2003-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

akt posiada tekst jednolity
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

obowiązujący
2003-08-09
2003-08-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

obowiązujący
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"

obowiązujący
2003-05-15
2003-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego

obowiązujący
2003-06-06
2003-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"

obowiązujący
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

obowiązujący
2002-10-22
2002-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu.

obowiązujący
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa.

akt posiada tekst jednolity
2002-07-07
2002-07-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

obowiązujący
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

obowiązujący
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.

obowiązujący
2002-06-07
2002-06-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

obowiązujący
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.

obowiązujący
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".

obowiązujący
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury.

obowiązujący
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

obowiązujący
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.

obowiązujący
2001-06-28
2001-06-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".

obowiązujący
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży - Kana.

obowiązujący
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.

obowiązujący
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

obowiązujący
2001-03-17
2001-03-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

obowiązujący
2001-03-17
2001-03-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży.

obowiązujący
2000-10-05
2000-10-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna.

obowiązujący
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej "Ave".

obowiązujący
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu"

obowiązujący
2000-06-02
2000-06-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku.

obowiązujący
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach.

obowiązujący
2000-06-03
2000-06-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

obowiązujący
2000-06-15
2000-06-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu domowi kultury "ARKA" w Racławicach.

obowiązujący
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

obowiązujący
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "Święta Puszcza".

obowiązujący
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.

obowiązujący
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

obowiązujący
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

obowiązujący
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

obowiązujący
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1999-07-27
1999-07-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

obowiązujący
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi.

obowiązujący
1999-03-25
1999-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Radiu Plus Lublin" z siedzibą w Lublinie.

obowiązujący
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Radosna Nowina 200 z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Akademickiemu w Kielcach.

obowiązujący
1998-06-04
1998-06-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotodokos" z siedzibą w Gliwicach.

obowiązujący
1998-05-30
1998-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "Puls" Diecezji Gliwickiej.

obowiązujący
1998-05-30
1998-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

obowiązujący
1998-04-08
1998-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

obowiązujący
1998-04-09
1998-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

obowiązujący
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej.

obowiązujący
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Łowickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej.

obowiązujący
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

obowiązujący
1997-12-17
1997-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

obowiązujący
1997-11-14
1991-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.

obowiązujący
1997-11-14
1979-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.

obowiązujący
1997-11-14
1997-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.

obowiązujący
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.

obowiązujący
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury "Xaverianum" z siedzibą w Opolu.

obowiązujący
1997-10-29
1997-10-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej.

obowiązujący
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

obowiązujący
1997-08-16
1997-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

obowiązujący
1997-07-18
1997-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Białostockiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Kieleckiej i Toruńskiej.

obowiązujący
1997-07-18
1997-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej i Warszawskiej.

obowiązujący
1997-06-29
1997-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Drohiczyńskiej, Kaliskiej, Legnickiej, Pelplińskiej i Sosnowieckiej.

obowiązujący
1997-06-29
1979-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1997-06-19
1997-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko - Żywieckiej, Elblaskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.

obowiązujący
1997-06-20
1997-06-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.

obowiązujący
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1996-12-19
1996-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku.

obowiązujący
1996-12-19
1996-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1996-09-21
1996-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

obowiązujący
1996-09-21
1996-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie.

obowiązujący
1996-04-03
1996-04-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.

obowiązujący
1996-01-26
1996-01-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji i Młodzieży "Kana" z siedzibą w Gliwicach.

obowiązujący
1995-12-26
1995-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku.

obowiązujący
1995-12-16
1995-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie.

obowiązujący
1995-11-29
1995-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1995-11-08
1995-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

obowiązujący
1995-11-08
1995-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.

obowiązujący
1995-08-25
1995-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.

obowiązujący
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

obowiązujący
1995-09-08
1995-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1995-06-09
1995-06-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Kaliskiej.

obowiązujący
1995-06-09
1995-06-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.

obowiązujący
1995-02-06
1995-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodych - Wspólnocie Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach.

obowiązujący
1995-03-06
1995-03-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świeckiemu Zakonowi Karmelitów Bosych w Wadowicach.

obowiązujący
1995-03-01
1995-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1995-02-17
1995-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radzie Szkół Katolickich.

obowiązujący
1995-01-17
1995-01-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

obowiązujący
1994-12-16
1994-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Gliwickiej.

obowiązujący
1994-07-22
1994-07-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze.

obowiązujący
1994-07-08
1994-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego.

obowiązujący
1994-07-06
1994-07-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archikonfraterni Literackiej" w Warszawie.

obowiązujący
1994-05-14
1994-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Diecezji Kieleckiej.

obowiązujący
1994-05-14
1994-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dobroczynność" Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie.

obowiązujący
1994-03-30
1994-03-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Sosnowieckiej.

obowiązujący
1994-03-11
1994-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

obowiązujący
1994-03-11
1994-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Elbląskiej.

obowiązujący
1994-02-15
1994-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Sandomierskiej.

obowiązujący
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej".

obowiązujący
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.

obowiązujący
1994-01-28
1994-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej.

obowiązujący
1994-01-07
1994-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu.

obowiązujący
1994-01-07
1994-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Radomskiej.

obowiązujący
1993-12-28
1993-12-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej i Archidiecezji Gdańskiej.

obowiązujący
1993-11-30
1993-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Siedleckiej.

obowiązujący
1993-11-05
1993-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX".

obowiązujący
1993-10-27
1993-10-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

obowiązujący
1993-10-12
1993-10-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

obowiązujący
1993-09-28
1993-09-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów-Verbum.

akt posiada tekst jednolity
1993-09-23
1993-09-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

obowiązujący
1993-08-30
1993-08-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów.

akt posiada tekst jednolity
1993-08-28
1993-08-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

obowiązujący
1993-06-30
1993-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1992-11-30
1992-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie.

obowiązujący
1992-11-30
1992-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictw Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku.

obowiązujący
1992-10-14
1992-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.

obowiązujący
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1990-07-12
1990-07-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1990-05-14
1990-05-14
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt k 3/09
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne
Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia

uchylony
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
2016-08-27

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"

uchylony
2012-05-04
2012-05-04
---- -- --
2017-05-24

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne

uznany za uchylony
2007-09-18
2007-09-18
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

uchylony
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2012-12-27

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

uznany za uchylony
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Katowicach.

uznany za uchylony
1997-01-12
1997-01-12
---- -- --
2014-01-03

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

uchylony
1995-02-14
1995-02-14
---- -- --
2008-09-10

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny".

uchylony
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
2003-11-21

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.

uchylony
1993-04-23
1993-04-23
---- -- --
2015-09-29

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych.

uznany za uchylony
1991-01-17
1991-01-17
---- -- --
2011-06-21

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej

oczekujący na wejście w życie
2022-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki

oczekujący na wejście w życie
2022-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Wydawnictwo "Jedność"

oczekujący na wejście w życie
2022-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej"

oczekujący na wejście w życie
2022-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Wspólnota Kontemplacyjna Słudzy Ducha Pocieszyciela"

oczekujący na wejście w życie
2021-12-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Loyola - Dzieła Jezuickie"

oczekujący na wejście w życie
2021-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów"

oczekujący na wejście w życie
2021-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Gliwickiej"

oczekujący na wejście w życie
2021-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce

oczekujący na wejście w życie
2021-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach

oczekujący na wejście w życie
2020-10-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny"

obowiązujący
2020-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego

obowiązujący
2020-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi NIEDZIELA

obowiązujący
2020-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Emmanuel - Polska

obowiązujący
2020-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu

obowiązujący
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

obowiązujący
2019-06-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej"

obowiązujący
2019-04-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

obowiązujący
2018-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra"

obowiązujący
2018-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"

obowiązujący
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX"

akt jednorazowy
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej

obowiązujący
2018-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej

obowiązujący
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki

obowiązujący
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie

obowiązujący
2018-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej"

obowiązujący
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie

obowiązujący
2017-08-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu "Pueri Cantores Lublinenses"

obowiązujący
2017-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej

obowiązujący
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie

obowiązujący
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej

obowiązujący
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

obowiązujący
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

obowiązujący
2017-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Akademia Świętego Mikołaja"

obowiązujący
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"

akt jednorazowy
2017-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

akt objęty tekstem jednolitym
2017-04-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej

obowiązujący
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw

obowiązujący
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Duży Dom"

obowiązujący
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu

obowiązujący
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Nadzieja"

obowiązujący
2016-10-22
2016-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia

akt jednorazowy
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misji EnChristo - Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

obowiązujący
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach

obowiązujący
2016-07-21
2016-07-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach

obowiązujący
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

obowiązujący
2016-05-11
2016-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum"

obowiązujący
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska

obowiązujący
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Rodzinie Miriam Betlejem

obowiązujący
2016-04-20
2016-04-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu

obowiązujący
2016-02-11
2016-02-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu

obowiązujący
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa

akt objęty tekstem jednolitym
2016-01-22
2016-01-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu

obowiązujący
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu

obowiązujący
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej

obowiązujący
2015-10-20
2015-10-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie

obowiązujący
2015-09-15
2015-09-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej

obowiązujący
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli

akt jednorazowy
2015-09-29
2015-09-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-18
2014-11-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media

obowiązujący
2014-09-27
2014-09-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium"

obowiązujący
2014-05-14
2014-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie

obowiązujący
2014-04-22
2014-04-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej

obowiązujący
2014-04-04
2014-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu "Salvator"

obowiązujący
2014-02-06
2014-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty

obowiązujący
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Katowicach

akt jednorazowy
2014-01-03
2014-01-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach

akt jednorazowy
2014-01-03
2014-01-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu

obowiązujący
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu

obowiązujący
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach"

obowiązujący
2013-10-08
2013-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy"

obowiązujący
2013-10-26
2013-10-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Hospicjum "Santa Galla" z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych

obowiązujący
2013-09-20
2013-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa z siedzibą w Będzinie

obowiązujący
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia

uchylony
2013-05-03
2013-05-03
---- -- --
2016-08-27

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Stowarzyszeniu Wiernych "Wspólnota Dobrego Pasterza" z siedzibą w Łazach

obowiązujący
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum "Koordynacja wspólnot Odnowy w Duchu Świętym" z siedzibą w Lublinie

obowiązujący
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach

obowiązujący
2012-12-25
2012-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie

obowiązujący
2012-12-25
2012-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi

obowiązujący
2012-12-25
2012-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

akt jednorazowy
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Inicjatywa Młodzi Misjom" z siedzibą w Tarnowie

obowiązujący
2012-07-31
2012-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"

uchylony
2012-05-04
2012-05-04
---- -- --
2017-05-24

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" z siedzibą w Warszawie

obowiązujący
2012-05-04
2012-05-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie"

obowiązujący
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II"

obowiązujący
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"

obowiązujący
2010-09-18
2010-09-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku

obowiązujący
2010-08-31
2010-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży

obowiązujący
2010-06-01
2010-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej"

obowiązujący
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warszawskiej"

obowiązujący
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej"

obowiązujący
2009-07-22
2009-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"

obowiązujący
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu

akt jednorazowy
2008-09-10
2008-09-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem

obowiązujący
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"

obowiązujący
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Szczucinie

obowiązujący
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Bydgoskiej"

obowiązujący
2008-07-04
2008-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archiwum Archidiecezjalnemu w Szczecinie"

obowiązujący
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie"

obowiązujący
2008-06-12
2008-06-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"

obowiązujący
2008-05-20
2008-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej"

obowiązujący
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej"

obowiązujący
2008-01-02
2008-01-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne

uznany za uchylony
2007-09-18
2007-09-18
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

obowiązujący
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej"

obowiązujący
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska

obowiązujący
2007-02-09
2007-02-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe"

obowiązujący
2006-11-09
2006-11-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Pomocy " Ad Gentes"

obowiązujący
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"

obowiązujący
2006-02-12
2006-02-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II

obowiązujący
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie"

obowiązujący
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

obowiązujący
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

uchylony
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
2012-12-27

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej

obowiązujący
2005-08-19
2005-08-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

obowiązujący
2005-05-19
2005-05-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademickiemu "Tratwa"

obowiązujący
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"

obowiązujący
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

obowiązujący
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

obowiązujący
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych

obowiązujący
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu

obowiązujący
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu

obowiązujący
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

obowiązujący
2004-06-23
2004-06-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"

obowiązujący
2004-05-06
2004-05-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"

obowiązujący
2003-11-21
2003-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

akt posiada tekst jednolity
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

obowiązujący
2003-08-09
2003-08-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

obowiązujący
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"

obowiązujący
2003-05-15
2003-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego

obowiązujący
2003-06-06
2003-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"

obowiązujący
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

uznany za uchylony
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

obowiązujący
2002-10-22
2002-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu.

obowiązujący
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa.

akt posiada tekst jednolity
2002-07-07
2002-07-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

obowiązujący
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

obowiązujący
2002-06-20
2002-06-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.

obowiązujący
2002-06-07
2002-06-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

obowiązujący
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.

obowiązujący
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".

obowiązujący
2001-09-22
2001-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury.

obowiązujący
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

obowiązujący
2001-08-02
2001-08-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.

obowiązujący
2001-06-28
2001-06-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".

obowiązujący
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży - Kana.

obowiązujący
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.

obowiązujący
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

obowiązujący
2001-03-17
2001-03-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

obowiązujący
2001-03-17
2001-03-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży.

obowiązujący
2000-10-05
2000-10-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna.

obowiązujący
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej "Ave".

obowiązujący
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu"

obowiązujący
2000-06-02
2000-06-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku.

obowiązujący
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach.

obowiązujący
2000-06-03
2000-06-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

obowiązujący
2000-06-15
2000-06-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu domowi kultury "ARKA" w Racławicach.

obowiązujący
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

obowiązujący
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "Święta Puszcza".

obowiązujący
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.

obowiązujący
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

obowiązujący
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

obowiązujący
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

obowiązujący
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1999-07-27
1999-07-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

obowiązujący
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi.

obowiązujący
1999-03-25
1999-03-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Radiu Plus Lublin" z siedzibą w Lublinie.

obowiązujący
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Radosna Nowina 200 z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Akademickiemu w Kielcach.

obowiązujący
1998-06-04
1998-06-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotodokos" z siedzibą w Gliwicach.

obowiązujący
1998-05-30
1998-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "Puls" Diecezji Gliwickiej.

obowiązujący
1998-05-30
1998-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

obowiązujący
1998-04-08
1998-04-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

obowiązujący
1998-04-09
1998-04-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

obowiązujący
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej.

obowiązujący
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Łowickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej.

obowiązujący
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

obowiązujący
1997-12-17
1997-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

obowiązujący
1997-11-14
1991-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.

obowiązujący
1997-11-14
1979-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.

obowiązujący
1997-11-14
1997-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.

obowiązujący
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.

obowiązujący
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury "Xaverianum" z siedzibą w Opolu.

obowiązujący
1997-10-29
1997-10-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej.

obowiązujący
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

obowiązujący
1997-08-16
1997-08-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

obowiązujący
1997-07-18
1997-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Białostockiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Kieleckiej i Toruńskiej.

obowiązujący
1997-07-18
1997-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej i Warszawskiej.

obowiązujący
1997-06-29
1997-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Drohiczyńskiej, Kaliskiej, Legnickiej, Pelplińskiej i Sosnowieckiej.

obowiązujący
1997-06-29
1979-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1997-06-19
1997-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko - Żywieckiej, Elblaskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.

obowiązujący
1997-06-20
1997-06-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich.

obowiązujący
1997-01-15
1997-01-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Katowicach.

uznany za uchylony
1997-01-12
1997-01-12
---- -- --
2014-01-03

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.

obowiązujący
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1996-12-19
1996-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku.

obowiązujący
1996-12-19
1996-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1996-09-21
1996-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

obowiązujący
1996-09-21
1996-09-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie.

obowiązujący
1996-04-03
1996-04-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.

obowiązujący
1996-01-26
1996-01-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji i Młodzieży "Kana" z siedzibą w Gliwicach.

obowiązujący
1995-12-26
1995-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku.

obowiązujący
1995-12-16
1995-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie.

obowiązujący
1995-11-29
1995-11-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1995-11-08
1995-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

obowiązujący
1995-11-08
1995-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.

obowiązujący
1995-08-25
1995-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.

obowiązujący
1995-09-13
1995-09-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

obowiązujący
1995-09-08
1995-09-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1995-06-09
1995-06-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Kaliskiej.

obowiązujący
1995-06-09
1995-06-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.

obowiązujący
1995-02-06
1995-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodych - Wspólnocie Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach.

obowiązujący
1995-03-06
1995-03-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świeckiemu Zakonowi Karmelitów Bosych w Wadowicach.

obowiązujący
1995-03-01
1995-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1995-02-17
1995-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

uchylony
1995-02-14
1995-02-14
---- -- --
2008-09-10

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radzie Szkół Katolickich.

obowiązujący
1995-01-17
1995-01-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

obowiązujący
1994-12-16
1994-12-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Gliwickiej.

obowiązujący
1994-07-22
1994-07-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze.

obowiązujący
1994-07-08
1994-07-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego.

obowiązujący
1994-07-06
1994-07-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archikonfraterni Literackiej" w Warszawie.

obowiązujący
1994-05-14
1994-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Diecezji Kieleckiej.

obowiązujący
1994-05-14
1994-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dobroczynność" Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie.

obowiązujący
1994-03-30
1994-03-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Sosnowieckiej.

obowiązujący
1994-03-11
1994-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

obowiązujący
1994-03-11
1994-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Elbląskiej.

obowiązujący
1994-02-15
1994-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Sandomierskiej.

obowiązujący
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej".

obowiązujący
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny".

uchylony
1994-02-10
1994-02-10
---- -- --
2003-11-21

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.

obowiązujący
1994-01-28
1994-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej.

obowiązujący
1994-01-07
1994-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu.

obowiązujący
1994-01-07
1994-01-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Radomskiej.

obowiązujący
1993-12-28
1993-12-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej i Archidiecezji Gdańskiej.

obowiązujący
1993-11-30
1993-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Siedleckiej.

obowiązujący
1993-11-05
1993-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX".

obowiązujący
1993-10-27
1993-10-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

obowiązujący
1993-10-12
1993-10-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

obowiązujący
1993-09-28
1993-09-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów-Verbum.

akt posiada tekst jednolity
1993-09-23
1993-09-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

obowiązujący
1993-08-30
1993-08-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów.

akt posiada tekst jednolity
1993-08-28
1993-08-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

obowiązujący
1993-06-30
1993-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.

uchylony
1993-04-23
1993-04-23
---- -- --
2015-09-29

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1992-11-30
1992-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie.

obowiązujący
1992-11-30
1992-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictw Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku.

obowiązujący
1992-10-14
1992-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.

obowiązujący
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych.

uznany za uchylony
1991-01-17
1991-01-17
---- -- --
2011-06-21

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

obowiązujący
1990-07-12
1990-07-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki z siedzibą w Krakowie.

obowiązujący
1990-05-14
1990-05-14
---- -- --
---- -- --
32009R1186

2009-11-16

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu