Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (na podst. Dz.U. z 1998 Nr 162 poz. 1126) niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-22 07:51:21) Dz.U. 1990 nr 16 poz. 9527

_

WDU20170002493

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:29)
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001427

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:29)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001298

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:20:45)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:41:34)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002334

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:08)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20140001023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:31:04)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:50:46)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000873

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:13)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000644

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:11)
2012-06-12
2012-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000335

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111580937

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:28)
2011-07-31
2011-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20110720385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:18)
2011-04-20
2011-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101380929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:40:57)
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20092261814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:49)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091201000

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:22)
2009-07-31
2009-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082321563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:35)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081370860

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:23)
2008-07-31
2008-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20080210124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:40)
2008-02-23
2008-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20071360961

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:52)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20062451778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:57)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061370972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:29)
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20052522124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:49)
2005-12-22
2005-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20052141783

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:10:06)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051411185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:33)
2005-07-31
2005-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20041691767

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:17)
2004-07-31
2004-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031341248

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:03)
2003-07-31
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031341249

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:02:03)
2003-07-31
2003-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20030340282

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030330280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020930822

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:05)
2002-06-30
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020930824

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:04)
2002-06-30
2002-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020930826

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:04)
2002-06-30
2002-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020140138

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:10)
2002-03-08
2002-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011561819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:40:49)
2001-12-31
2001-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20011161241

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:42:13)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011161242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20010860943

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:50:16)
2001-09-06
2001-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20010370430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:51:32)
2001-05-12
2001-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20001171230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:00:31)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001171231

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:00:31)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000660800

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:38)
2000-08-11
2000-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20000610710

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:51)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU19991101266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:11)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19991101267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:10)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU19991101268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:10)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990500503

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Komarów-Osada.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:20:35)
1999-06-02
1999-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19971300847

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:00:31)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19971160742

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia gminy, ustalenia granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w województwach: białostockim, bydgoskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, konińskim, krośnieńskim, lubelskim, nowosądeckim, opolskim, pilskim, poznańskim, przemyskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim i zamojskim.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:00:42)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961550760

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:10:21)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961550761

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:10:21)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951530780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:11:37)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951530779

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:11:37)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951530778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:11:37)
1966-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951320645

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1995 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:20:12)
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU19941320672

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:21:31)
1994-12-30
1994-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU19941320671

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:21:31)
1994-12-30
1994-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU19940720315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:30:28)
1994-07-01
1994-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19940720314

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:30:28)
1994-07-01
1994-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19931230555

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:08)
1993-12-31
1993-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU19931230554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:08)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930860400

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:24)
1993-10-01
1993-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930680329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:31)
1993-08-11
1993-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU19921000500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:31)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19921000501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:31)
1992-12-28
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19920540260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:58)
1992-07-15
1992-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU19920120044

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:41:21)
1992-02-07
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19911150497

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:41:31)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19910280121

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:50:21)
1991-04-05
1991-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU19910020008

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:50:34)
1991-04-02
1991-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:10)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-06-12
WDU20061270885

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:46)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20030690636

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:02)
2003-05-08
2003-05-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20011211307

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:04)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2016-01-01
WDU20000580686

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Warszawa-Centrum.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:55)
2000-07-24
2000-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU19991121319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:03)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981380893

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:12)
1998-11-13
1998-11-13
---- -- --
2003-01-01
WDU19930990450

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1993 r. w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:18)
1993-10-21
1993-10-21
---- -- --
1995-12-10
WDU20170002493

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:10:29)
2017-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001427

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:20:29)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001298

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:20:45)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:41:34)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:00:10)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-06-12
WDU20150002334

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:08)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001083

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001085

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20140001023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:31:04)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:50:46)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000873

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:13)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000644

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:11)
2012-06-12
2012-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000335

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:59)
2012-04-12
2012-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111580937

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:28)
2011-07-31
2011-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20110720385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:18)
2011-04-20
2011-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101380929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:40:57)
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20092261814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:49)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091201000

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:00:22)
2009-07-31
2009-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082321563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:35)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081370860

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:12:23)
2008-07-31
2008-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20080210124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:40)
2008-02-23
2008-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20071360961

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:52)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20062451778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:41:57)
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061370972

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:29)
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061270885

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:51:46)
2006-08-01
2006-08-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20052522124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:49)
2005-12-22
2005-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20052141783

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:10:06)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051411185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:33)
2005-07-31
2005-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20041691767

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:17)
2004-07-31
2004-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031341248

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:03)
2003-07-31
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031341249

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:02:03)
2003-07-31
2003-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20030690636

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:02)
2003-05-08
2003-05-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20030340282

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030330280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020930822

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:05)
2002-06-30
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020930824

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:04)
2002-06-30
2002-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020930826

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:04)
2002-06-30
2002-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020140138

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:10)
2002-03-08
2002-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011561819

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:40:49)
2001-12-31
2001-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20011211307

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:04)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2016-01-01
WDU20011161241

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:42:13)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011161242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20010860943

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:50:16)
2001-09-06
2001-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20010370430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:51:32)
2001-05-12
2001-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20001171230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:00:31)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001171231

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom i określenia ich granic oraz zmiany granic niektórych miast.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:00:31)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000660800

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:38)
2000-08-11
2000-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20000610710

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:51)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000580686

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Warszawa-Centrum.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:55)
2000-07-24
2000-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU19991121319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:03)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19991101266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:11)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19991101267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:10)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU19991101268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:10)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990500503

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Komarów-Osada.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:20:35)
1999-06-02
1999-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU19981380893

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:12)
1998-11-13
1998-11-13
---- -- --
2003-01-01
WDU19971300847

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:00:31)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19971160742

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia gminy, ustalenia granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w województwach: białostockim, bydgoskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, konińskim, krośnieńskim, lubelskim, nowosądeckim, opolskim, pilskim, poznańskim, przemyskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim i zamojskim.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:00:42)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961550760

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:10:21)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961550761

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:10:21)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951530780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:11:37)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951530779

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:11:37)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951530778

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:11:37)
1966-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951320645

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1995 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:20:12)
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU19941320672

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:21:31)
1994-12-30
1994-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU19941320671

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:21:31)
1994-12-30
1994-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU19940720315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:30:28)
1994-07-01
1994-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19940720314

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:30:28)
1994-07-01
1994-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU19931230555

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:08)
1993-12-31
1993-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU19931230554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:08)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930990450

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1993 r. w sprawie przekazania składników majątkowych szkół podstawowych, których prowadzenie przechodzi do obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:18)
1993-10-21
1993-10-21
---- -- --
1995-12-10
WDU19930860400

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:24)
1993-10-01
1993-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930680329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:31:31)
1993-08-11
1993-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU19921000500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:31)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19921000501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:31)
1992-12-28
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19920540260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:58)
1992-07-15
1992-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU19920120044

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:41:21)
1992-02-07
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19911150497

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:41:31)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19910280121

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:50:21)
1991-04-05
1991-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU19910020008

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:50:34)
1991-04-02
1991-04-02
---- -- --
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 44.90

Cena: 17.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 14.90

Cena: 14.90

Cena: 17.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu