Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 07:32:04) Dz.U. 1990 nr 30 poz. 17926

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:16)
2018-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:11)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000819

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:03)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:04)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000782

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:10)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000486

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:55)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000355

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:15)
2018-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000320

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:21)
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000309

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:23)
2018-02-05
2018-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20180000248

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000250

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:31)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:31)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:31)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000289

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:25)
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:33)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000242

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:33)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000244

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000245

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000209

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:37)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000215

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:37)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000218

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000219

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
2018-08-27
WDU20180000223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:35)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000204

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000205

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000206

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000210

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:14)
2018-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001878

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:34)
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001817

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:46)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001826

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:44)
2017-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001879

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:34)
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:30)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000988

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:58)
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:50)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:59)
2017-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:14)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000479

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:39)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:35)
2017-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000136

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:35)
2017-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000110

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:38)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001717

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:50)
2016-11-02
2016-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001593

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:11)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001526

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:22)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:32)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001091

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:31)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
2018-08-27
WDU20160000692

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:52)
2016-05-21
2016-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160000385

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:42)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:52:24)
2016-01-26
2016-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001565

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:17)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001568

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:17)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001003

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:13)
2015-07-18
2017-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000945

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000946

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000717

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:04)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:00)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000593

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:26)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000411

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:12:55)
2015-04-08
2015-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150000279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:22)
2015-03-30
2015-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001881

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:22)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:44)
2015-01-08
2015-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001362

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:08)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:11)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001347

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:10)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001315

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001314

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:18)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001312

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001291

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:19)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001299

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:18)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:21)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:10)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001270

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:22)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001283

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001287

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:21)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:27)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001244

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:27)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001242

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:27)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:28)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:28)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:31:50)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000306

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:40:16)
2014-04-13
2014-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130001690

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:13)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001663

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:17)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001625

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000644

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:20)
2013-06-20
2013-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001483

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:39)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:01:30)
2012-10-23
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001125

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:33)
2012-10-13
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:36)
2012-11-05
2012-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000899

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:09)
2012-08-21
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000713

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:40)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000774

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:29)
2012-07-24
2012-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000638

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:12)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000432

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:45)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:47)
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:10)
2012-03-23
2012-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:12)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:12)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000141

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:27)
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20112921723

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:00)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112611565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112201307

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:29)
2011-10-15
2011-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20112101258

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:39)
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111751047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:11)
2011-09-09
2011-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20110940553

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:29)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110940557

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:28)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110700373

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:20)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110700372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:20)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110420220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:30:44)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110320161

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:53)
2011-03-02
2011-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20102351550

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:55)
2010-12-28
2010-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102091381

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:20)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101811226

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:40:09)
2010-10-15
2010-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20101701145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:40:23)
2010-12-17
2010-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20101450980

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:40:51)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20100470279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:40)
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100480282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:39)
2010-04-13
2010-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20091020841

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:45)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090900738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:00)
2009-06-27
2009-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20090430351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:00)
2009-04-02
2009-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090470386

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:54)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090300202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-02-25
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090300201

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20082211447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:54)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082161376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:06)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082071294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20082031274

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:11:22)
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081801116

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:47)
2008-10-25
2008-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081090700

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:17)
2008-07-11
2008-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080370211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:29)
2008-03-05
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080240149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:21:37)
2008-02-14
2008-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20072211644

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:06)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20072101534

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20071871337

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:30:55)
2007-11-01
2007-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071551093

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:33)
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071451017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:44)
2007-08-18
2007-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071441015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:31:45)
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071230857

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:09)
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071260877

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:05)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20071230856

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:32:09)
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071020707

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:33)
2007-06-26
2007-06-26
---- -- --
---- -- --
WDU20070870584

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:16)
2007-06-02
2007-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070530357

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:40:51)
2007-03-28
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070620423

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:41)
2007-04-25
2007-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20061991467

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:14)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
---- -- --
WDU20061541104

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:10)
2006-09-13
2006-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061531097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:11)
2006-09-12
2006-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20061080741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:07)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20060890624

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:52:26)
2006-05-30
2006-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20060500372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:00:32)
2006-04-12
2006-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20052662246

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:01:30)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052472096

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:53)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051541293

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:17)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051531282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:19)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051291077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:48)
2005-07-29
2005-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051181006

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:58)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051050884

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania kwater przeznaczonych dla policjantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:12:16)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050840724

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:18)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050700633

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:20:30)
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20050390376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:21:06)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20042552563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:30:23)
2004-12-01
2004-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041941998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:43)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20041671754

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:19)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20040300261

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:51:06)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20040060043

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:36)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20032222212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:01)
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20032152119

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:13)
2003-12-31
2003-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031981932

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:00:22)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031101042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:05)
2003-06-27
2003-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030230188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:12:13)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030020023

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:20:08)
2003-01-18
2003-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030030037

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:20:06)
2003-01-29
2003-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20022412092

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:20:12)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022412091

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:20:13)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022071755

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:04)
2002-12-11
2002-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20021921607

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:26)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021911598

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:27)
2002-12-03
2002-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20021661366

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:59)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021661367

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:59)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021201029

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:30:29)
2002-08-13
2002-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021211040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:30:27)
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20021000918

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:30:49)
2002-07-20
2002-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20021000919

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:30:49)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20021000913

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:30:50)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020810737

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:19)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020740683

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:30)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020740684

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:31:30)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020550493

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:05)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020370348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:30)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020230239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:50)
2002-03-19
2002-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020230236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:51)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020230234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:32:51)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20011521732

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:41:02)
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20011311471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:41:39)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011311468

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:41:39)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000670804

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:37)
2000-08-29
2000-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU19990971136

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:29)
1999-12-19
1999-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU19990220208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:21:19)
1999-04-03
1999-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU19990120108

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-20
1999-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU19900640381

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1990 r. w sprawie zasad stopniowego przekazywania kompetencji i mienia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa jednostkom Policji i Urzędu Ochrony Państwa.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 07:31:29)
1990-09-24
1990-09-24
1991-01-01
---- -- --
1
WMP20120000256

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-23 02:32:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000294

Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-23 02:32:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000617

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-32-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 02:23:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000618

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-33-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 02:23:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000619

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-34-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 02:23:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000620

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-35-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 02:23:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000621

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-36-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 02:23:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000622

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-37-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 02:23:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000769

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-18-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 01:53:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000770

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-19-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-23 01:53:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000833

Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-23 01:53:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000664

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:33:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000665

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-21-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:33:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000666

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:33:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000681

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:33:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001051

Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 01:32:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000741

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.11.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:13:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000742

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.12.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:13:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000744

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.9.2015 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:13:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000784

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.13.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:13:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000785

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.10.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:13:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000786

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. nr 112.26.2015 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 01:13:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001073

Zarządzenie nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 01:03:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000623

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji

na dzie? 2018-06-24 00:43:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000626

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2016 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji

na dzie? 2018-06-24 00:43:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000708

Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 00:43:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001096

Zarządzenie nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 00:34:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001090

Postanowienie nr 112.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:34:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001089

Postanowienie nr 112.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:34:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001088

Postanowienie nr 112.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:42:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001087

Postanowienie nr 112.46.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:42:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001086

Postanowienie nr 112.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:42:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001085

Postanowienie nr 112.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:42:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001084

Postanowienie nr 112.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:42:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001231

Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 00:33:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000037

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 00:33:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000651

Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 00:23:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000925

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2017 r. nr 112.42.2017 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:14:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000926

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2017 r. nr 112.43.2017 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

na dzie? 2018-06-24 00:14:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001008

Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

na dzie? 2018-06-24 00:13:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000248

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000692

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:52)
2016-05-21
2016-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150000945

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001881

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:22)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:21)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:31:50)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070870584

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:16)
2007-06-02
2007-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20000670804

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:37)
2000-08-29
2000-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU19990971136

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:29)
1999-12-19
1999-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20170000355

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-05-20
WDU20170000154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-24 00:31:31)
2017-01-26
0000-00-00
---- -- --
2018-05-01
WDU20160000130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:22)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-01-26
WDU20150001564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:17)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
2016-07-23
WDU20140001357

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:30:09)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2016-02-07
WDU20140001241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2018-01-27
WDU20140000396

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:40:02)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
2016-02-07
WDU20130001037

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:18)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
2016-07-22
WDU20130000008

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:26)
2013-01-05
2013-01-05
---- -- --
2015-10-09
WDU20120000546

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:27)
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
2017-03-01
WDU20120000448

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:43)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-02-02
WDU20111861106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:02)
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
2012-05-13
WDU20111430847

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:43)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
2018-01-27
WDU20111220697

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:06)
2011-06-13
2011-06-13
---- -- --
2016-02-07
WDU20111210694

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:07)
2011-06-11
2011-06-11
---- -- --
2014-10-09
WDU20110990578

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:26)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2017-03-01
WDU20110400207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:46)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
2012-04-15
WDU20091721340

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:59)
2009-10-30
2009-10-30
---- -- --
2014-10-09
WDU20082361623

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:26)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20081921187

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:36)
2008-11-12
2008-11-12
---- -- --
2012-05-13
WDU20080200122

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:41)
2008-02-22
2008-02-22
---- -- --
2011-06-13
WDU20072041468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:33)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20072101533

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2009-06-27
WDU20071701203

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:14)
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
2013-01-05
WDU20071701202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:14)
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
2012-04-15
WDU20070800544

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:21)
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
2009-06-27
WDU20070410266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:04)
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
2009-10-31
WDU20070580396

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:44)
2007-04-19
2007-04-19
---- -- --
2010-07-11
WDU20070120075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:33)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20062511859

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2014-10-09
WDU20062361706

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:06)
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
2012-06-02
WDU20060500371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:32)
2006-04-12
2006-04-12
---- -- --
2007-07-24
WDU20060300212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:56)
2006-02-28
2006-02-28
---- -- --
2007-08-18
WDU20060270202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:57)
2006-03-08
2006-03-08
---- -- --
2007-07-24
WDU20060120077

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:17)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2007-10-04
WDU20052191848

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:29)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-25
WDU20051411186

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:33)
2005-07-29
2005-07-29
---- -- --
2015-10-09
WDU20051471227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:27)
2005-08-20
2005-08-20
---- -- --
2007-08-18
WDU20051351132

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:41)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2013-06-05
WDU20051351133

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:41)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2013-06-05
WDU20051351134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:40)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2013-09-24
WDU20051351142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:39)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2015-01-08
WDU20051261059

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:51)
2005-07-26
2005-07-26
---- -- --
2014-10-09
WDU20051050885

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:16)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
2007-07-24
WDU20050970823

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:25)
2005-06-18
2005-06-18
---- -- --
2007-07-31
WDU20050970822

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:25)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2006-01-25
WDU20050680607

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:34)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2008-11-12
WDU20050340313

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:16)
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2007-09-19
WDU20050250204

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:32)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2005-07-29
WDU20050250213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:31)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2007-08-18
WDU20042522519

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:28)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2006-01-01
WDU20042192226

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:12)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2010-01-01
WDU20041851916

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:55)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2006-09-20
WDU20041611685

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:06)
2004-07-31
2004-07-31
---- -- --
2010-03-30
WDU20041521608

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 04:40:16)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2005-01-01
WDU20040620582

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:22)
2004-04-29
2004-04-29
---- -- --
2007-07-24
WDU20040660603

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla policjantów i pracowników kontyngentów policyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:18)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2004-10-01
WDU20040500492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:33)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
2014-10-09
WDU20040200187

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:16)
2004-02-26
2004-02-26
---- -- --
2010-12-17
WDU20040020014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:39)
2004-01-24
2004-01-24
---- -- --
2007-07-24
WDU20031981933

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:22)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2014-04-13
WDU20031761722

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:00:53)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2005-01-01
WDU20031751694

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:58)
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
2013-06-05
WDU20031251166

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:15)
2003-08-01
2003-04-01
---- -- --
2010-03-30
WDU20031331242

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:04)
2003-08-14
2003-08-14
---- -- --
2005-06-18
WDU20030950872

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:30)
2003-06-13
2003-06-13
---- -- --
2007-08-18
WDU20030610547

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:15)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
2008-11-12
WDU20030350305

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:56)
2003-03-15
2003-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20030080101

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 05:12:25)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2009-06-27
WDU20021961657

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:19)
2002-12-11
2002-12-11
---- -- --
2013-06-05
WDU20021601334

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:04)
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
2010-01-01
WDU20021511261

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:16)
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
2013-06-20
WDU20020970880

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:55)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2012-11-05
WDU20020860789

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:10)
2002-07-11
2002-07-01
---- -- --
2006-09-20
WDU20020980890

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:54)
2003-01-04
2003-01-04
---- -- --
2010-12-17
WDU20020810740

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:19)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
2014-10-09
WDU20020810741

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:18)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
2014-10-09
WDU20020570525

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:58)
2002-05-31
2002-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20020500456

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:12)
2002-05-09
2002-05-09
---- -- --
2012-01-01
WDU20020570518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:59)
2002-05-31
2002-05-31
---- -- --
2005-07-22
WDU20020240252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:49)
2002-03-19
2002-03-19
---- -- --
2011-06-13
WDU20020230240

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:50)
2002-03-19
2002-03-19
---- -- --
2011-06-11
WDU20020240245

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o sobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:50)
2002-04-02
2002-04-02
---- -- --
2015-07-18
WDU20020040045

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:40:32)
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2005-01-01
WDU20011481659

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:12)
2002-01-05
2002-01-05
---- -- --
2007-08-24
WDU20020030029

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:40:35)
2002-01-30
2002-01-30
---- -- --
2009-06-27
WDU20011311469

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:39)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
2005-06-30
WDU20010720757

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:43)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2007-04-19
WDU20010670713

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:50)
2001-07-14
2001-01-01
---- -- --
2004-01-24
WDU20010520555

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:13)
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
2002-04-01
WDU20010280318

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:48)
2001-04-19
2001-01-01
---- -- --
2002-01-12
WDU20010130121

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:14)
2001-03-10
2001-01-01
---- -- --
2002-03-31
WDU20001101171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:40)
2000-12-14
2000-07-01
---- -- --
2004-11-26
WDU20001151213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:33)
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2002-07-06
WDU20001151212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:33)
2000-12-21
2000-12-21
---- -- --
2004-01-24
WDU20010140139

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:12)
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2015-01-08
WDU20000830945

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:17)
2000-10-06
2000-07-01
---- -- --
2002-01-12
WDU20000820932

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:19)
2000-10-19
2000-10-19
---- -- --
2002-06-29
WDU20000650777

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:41)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2002-07-20
WDU20000620733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:48)
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2002-12-03
WDU20000530645

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:00)
2000-07-07
2000-07-07
---- -- --
2000-12-21
WDU20000400465

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:25)
2000-05-19
2000-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU20000440517

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów policjantowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:18)
2000-06-15
2000-06-15
---- -- --
2002-04-27
WDU20000390458

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:26)
2000-05-17
2000-05-17
---- -- --
2002-04-01
WDU20000300375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:06)
2000-04-20
2000-01-01
---- -- --
2001-01-12
WDU20000260317

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:14)
2000-04-25
2000-04-25
---- -- --
2002-01-30
WDU20000160206

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:29)
2000-03-28
2000-03-28
---- -- --
2013-06-05
WDU20000160212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:28)
2000-03-13
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000110135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:42)
2000-02-19
2000-02-19
---- -- --
2003-01-01
WDU19991061212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:19)
1999-12-24
1999-12-24
---- -- --
2002-07-20
WDU19991061211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:19)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-03-31
WDU19990991165

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:25)
1999-12-29
1999-12-29
---- -- --
2003-01-01
WDU19990991166

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:25)
1999-12-29
1999-12-29
---- -- --
2003-01-01
WDU19990750841

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:12)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2002-04-02
WDU19990700791

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:20)
1999-08-26
1999-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990660747

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:27)
1999-08-26
1999-08-26
---- -- --
2002-07-11
WDU19990610670

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:10)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2002-05-09
WDU19990570605

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:20)
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2003-01-01
WDU19990510525

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pienieżnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:31)
1999-06-17
1999-06-17
---- -- --
2002-04-01
WDU19990500515

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:33)
1999-06-10
1999-06-10
---- -- --
2005-07-01
WDU19990490494

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:36)
1999-06-15
1999-06-15
---- -- --
2002-01-30
WDU19990420423

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:49)
1999-05-28
1999-05-28
---- -- --
2005-02-26
WDU19990520539

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:30)
1999-06-30
1999-06-30
---- -- --
2002-07-20
WDU19990470471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:39)
1999-06-04
1999-06-04
---- -- --
2003-06-13
WDU19990120109

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-12
1999-01-01
---- -- --
2002-01-12
WDU19990120107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-20
1999-02-20
---- -- --
2000-12-21
WDU19990120106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-12
1999-02-12
---- -- --
2007-09-12
WDU19990060047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:42)
1999-01-21
1999-01-01
---- -- --
2002-01-12
WDU19981611107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących policjantom skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:17)
1999-01-13
1999-01-13
---- -- --
2003-01-29
WDU19981000643

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:58)
1998-08-13
1998-08-13
---- -- --
2002-04-01
WDU19980860551

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:12)
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2003-01-01
WDU19980530338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:42)
1998-04-28
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19980530339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:42)
1998-04-28
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971611102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:40:06)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19980040014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:32:32)
1998-02-12
1998-02-12
---- -- --
2003-11-29
WDU19971300857

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:40:42)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19970990614

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:41:23)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
2004-07-17
WDU19970820523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:41:40)
1997-08-08
1997-08-08
---- -- --
1998-05-03
WDU19970740466

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:41:49)
1997-07-27
1997-07-27
---- -- --
2002-01-30
WDU19961330624

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1996 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:50:52)
1996-12-06
1996-12-06
---- -- --
1999-12-19
WDU19961120540

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów nie mających średniego wykształcenia do służby w oddziałach prewencji Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:06)
1996-10-07
1996-10-07
---- -- --
1999-06-10
WDU19961070501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:14)
1996-09-21
1996-09-21
---- -- --
2005-07-29
WDU19960890403

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:35)
1996-08-09
1996-08-09
---- -- --
2004-07-17
WDU19960630297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:59)
1996-06-22
1996-06-22
---- -- --
2005-01-13
WDU19960630296

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:59)
1996-06-22
1996-06-22
---- -- --
2005-07-22
WDU19960520228

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:10)
1996-05-22
1996-05-22
---- -- --
2005-02-26
WDU19960420186

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:19)
1996-04-12
1996-04-12
---- -- --
1999-02-12
WDU19960100058

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:42)
1996-02-14
1996-02-14
---- -- --
2013-06-05
WDU19960090053

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:43)
1996-01-27
1995-10-12
---- -- --
1997-07-27
WDU19951470718

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:11)
1995-12-18
1995-10-12
---- -- --
2007-01-03
WDU19951320651

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:22)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19951460712

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:12)
1995-12-31
1995-12-31
---- -- --
2015-01-01
WDU19931010465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:59)
1993-10-25
1993-10-25
---- -- --
2001-03-15
WDU19931130498

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:54)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19920460208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:27)
1992-06-05
1992-06-05
---- -- --
1997-07-27
WDU19920120051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:21:51)
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1999-01-01
WDU19911020445

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1991 r. w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:22:18)
1991-11-12
1991-04-01
---- -- --
1997-07-27
WDU19910810361

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:22:33)
1991-09-11
1991-09-11
---- -- --
2001-03-15
WDU19910770344

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Policji oraz zasad i trybu składania egzaminów oficerskich, podoficerskich i aspiranckich.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:22:35)
1991-08-29
1991-08-29
---- -- --
1995-10-12
WDU19910480212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:30:24)
1991-06-06
1991-06-06
---- -- --
1998-02-12
WDU19910260104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:30:43)
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
2005-01-13
WDU19900840492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami miejskimi oraz zakresu nadzoru fachowego i pomocy udzielanej tym strażom przez Komendanta Głównego Policji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:31:09)
1990-12-07
1990-12-07
---- -- --
1996-04-13
WDU19900780463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:15)
1990-11-19
1990-11-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19900700408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
1996-09-21
WDU19900700409

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
2005-02-26
WDU19900700410

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
2013-06-05
WDU19900700411

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
1996-06-22
WDU19900580342

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:36)
1990-08-27
1990-08-10
---- -- --
1991-04-01
WDU19900480285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:46)
1990-07-26
1990-07-26
---- -- --
1995-10-12
WDU20180001097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:16)
2018-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:00:11)
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000819

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:03)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000813

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:04)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000782

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:10)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000486

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:01:55)
2018-03-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000355

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:15)
2018-02-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000320

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:21)
2018-02-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000309

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:23)
2018-02-05
2018-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20180000248

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000250

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:31)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:31)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:31)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000289

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:25)
2018-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:33)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000242

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:33)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000244

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000245

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:32)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000209

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:37)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000215

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:37)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000218

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000219

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
2018-08-27
WDU20180000223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:36)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:35)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000204

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000205

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000206

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000210

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:02:38)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:10:14)
2018-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001878

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:34)
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001817

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:46)
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001826

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:44)
2017-10-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001879

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:12:34)
2017-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:30)
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000988

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:21:58)
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:50)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:59)
2017-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000355

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:30:58)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2018-05-20
WDU20170000253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:14)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000479

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:30:39)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:35)
2017-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000136

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:35)
2017-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-24 00:31:31)
2017-01-26
0000-00-00
---- -- --
2018-05-01
WDU20170000110

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:31:38)
2017-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001717

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:40:50)
2016-11-02
2016-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001593

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:11)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001526

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:41:22)
2016-10-07
2016-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:32)
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001091

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:42:31)
2016-07-23
2016-07-23
---- -- --
2018-08-27
WDU20160000692

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:52)
2016-05-21
2016-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160000385

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:51:42)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-24 00:52:22)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-01-26
WDU20160000114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:52:24)
2016-01-26
2016-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:02:17)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
2016-07-23
WDU20150001565

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:17)
2015-10-09
2015-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150001568

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:02:17)
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001003

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:13)
2015-07-18
2017-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000945

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000946

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:11:23)
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150000717

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:04)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20150000738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:00)
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000593

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:12:26)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000411

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:12:55)
2015-04-08
2015-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150000279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:20:22)
2015-03-30
2015-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001881

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:22)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:44)
2015-01-08
2015-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140001617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:22:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001357

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:30:09)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2016-02-07
WDU20140001362

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:08)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001346

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:11)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001347

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:10)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001315

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001314

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:18)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001312

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001291

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:19)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001299

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:18)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:21)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:10)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001270

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:22)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001283

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001287

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:30:20)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:21)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:27)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2018-01-27
WDU20140001244

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:16)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:27)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001242

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:26)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:27)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:28)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:30:28)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140000719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-24 01:31:50)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000396

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:40:02)
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
2016-02-07
WDU20140000306

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:40:16)
2014-04-13
2014-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130001690

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:13)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001663

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:17)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001625

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:41:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001037

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:50:18)
2013-09-24
2013-09-24
---- -- --
2016-07-22
WDU20130000644

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:51:20)
2013-06-20
2013-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000008

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:26)
2013-01-05
2013-01-05
---- -- --
2015-10-09
WDU20120001483

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:39)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:01:30)
2012-10-23
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001125

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:33)
2012-10-13
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:01:36)
2012-11-05
2012-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000899

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:09)
2012-08-21
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000713

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:40)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000774

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:02:29)
2012-07-24
2012-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000638

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:12)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000546

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:27)
2012-06-02
2012-06-02
---- -- --
2017-03-01
WDU20120000432

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:45)
2012-04-21
2012-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000448

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:10:43)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-02-02
WDU20120000419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:47)
2012-05-03
2012-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:10)
2012-03-23
2012-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120000239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:12)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:12)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000141

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:11:27)
2012-02-24
2012-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20112921723

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:00)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112611565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:12:25)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112201307

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:29)
2011-10-15
2011-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20112101258

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:39)
2011-10-19
2011-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111861106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:02)
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
2012-05-13
WDU20111751047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:11)
2011-09-09
2011-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20111430847

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:21:43)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
2018-01-27
WDU20111220697

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:06)
2011-06-13
2011-06-13
---- -- --
2016-02-07
WDU20111210694

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:07)
2011-06-11
2011-06-11
---- -- --
2014-10-09
WDU20110940553

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:29)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110990578

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:22:26)
2011-05-31
2011-05-31
---- -- --
2017-03-01
WDU20110940557

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:22:28)
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110700373

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:20)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110700372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:20)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110400207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:46)
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
2012-04-15
WDU20110420220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:30:44)
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20110320161

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:53)
2011-03-02
2011-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20102351550

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:31:55)
2010-12-28
2010-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102091381

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:20)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101811226

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:40:09)
2010-10-15
2010-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20101701145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:40:23)
2010-12-17
2010-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20101450980

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:40:51)
2010-08-26
2010-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20100470279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:40)
2010-03-30
2010-03-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100480282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:39)
2010-04-13
2010-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20091721340

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 02:51:59)
2009-10-30
2009-10-30
---- -- --
2014-10-09
WDU20091020841

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:01:45)
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090900738

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:00)
2009-06-27
2009-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20090430351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:00)
2009-04-02
2009-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090470386

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:02:54)
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090300202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-02-25
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090300201

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:03:25)
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20082361623

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:10:26)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-07-01
WDU20082211447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:10:54)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20082161376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:06)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082071294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20082031274

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:11:22)
2008-12-02
2008-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20081921187

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:36)
2008-11-12
2008-11-12
---- -- --
2012-05-13
WDU20081801116

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:11:47)
2008-10-25
2008-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081090700

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:17)
2008-07-11
2008-07-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080370211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:29)
2008-03-05
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080240149

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:21:37)
2008-02-14
2008-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20080200122

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:41)
2008-02-22
2008-02-22
---- -- --
2011-06-13
WDU20072211644

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:06)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20072101534

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20072041468

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:33)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20072101533

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:24)
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2009-06-27
WDU20071871337

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:30:55)
2007-11-01
2007-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071701203

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:14)
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
2013-01-05
WDU20071701202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:31:14)
2007-10-04
2007-10-04
---- -- --
2012-04-15
WDU20071551093

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:33)
2007-09-12
2007-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20071451017

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:44)
2007-08-18
2007-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071441015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:31:45)
2007-08-24
2007-08-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071230857

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:09)
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071260877

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:05)
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20071230856

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:32:09)
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071020707

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:32:33)
2007-06-26
2007-06-26
---- -- --
---- -- --
WDU20070800544

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:21)
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
2009-06-27
WDU20070870584

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:16)
2007-06-02
2007-06-02
---- -- --
---- -- --
WDU20070530357

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:40:51)
2007-03-28
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20070620423

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:41)
2007-04-25
2007-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20070410266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:04)
2007-03-22
2007-03-22
---- -- --
2009-10-31
WDU20070580396

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:40:44)
2007-04-19
2007-04-19
---- -- --
2010-07-11
WDU20070120075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:33)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20062511859

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:41:45)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2014-10-09
WDU20062361706

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:42:06)
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
2012-06-02
WDU20061991467

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:14)
2006-11-17
2006-11-17
---- -- --
---- -- --
WDU20061541104

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:10)
2006-09-13
2006-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20061531097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:51:11)
2006-09-12
2006-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU20061080741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:52:07)
2006-07-13
2006-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20060890624

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:52:26)
2006-05-30
2006-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20060500371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:32)
2006-04-12
2006-04-12
---- -- --
2007-07-24
WDU20060500372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:00:32)
2006-04-12
2006-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20060300212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:56)
2006-02-28
2006-02-28
---- -- --
2007-08-18
WDU20060270202

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:00:57)
2006-03-08
2006-03-08
---- -- --
2007-07-24
WDU20060120077

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:01:17)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
2007-10-04
WDU20052662246

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:01:30)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052472096

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:01:53)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052191848

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:02:29)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-25
WDU20051541293

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:17)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051411186

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:33)
2005-07-29
2005-07-29
---- -- --
2015-10-09
WDU20051531282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:19)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051471227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:27)
2005-08-20
2005-08-20
---- -- --
2007-08-18
WDU20051351132

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:41)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2013-06-05
WDU20051351133

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:41)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2013-06-05
WDU20051351134

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:40)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2013-09-24
WDU20051351142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:39)
2005-07-22
2005-07-22
---- -- --
2015-01-08
WDU20051291077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:48)
2005-07-29
2005-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051261059

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:11:51)
2005-07-26
2005-07-26
---- -- --
2014-10-09
WDU20051181006

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:58)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051050885

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:16)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
2007-07-24
WDU20050970823

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:25)
2005-06-18
2005-06-18
---- -- --
2007-07-31
WDU20050970822

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 04:12:25)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2006-01-25
WDU20051050884

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania kwater przeznaczonych dla policjantów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:12:16)
2005-06-30
2005-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050840724

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:20:18)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050700633

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:20:30)
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20050680607

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:34)
2005-05-10
2005-05-10
---- -- --
2008-11-12
WDU20050390376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:21:06)
2005-03-10
2005-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20050340313

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:16)
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2007-09-19
WDU20050250204

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:32)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2005-07-29
WDU20050250213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 04:21:31)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2007-08-18
WDU20042552563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:30:23)
2004-12-01
2004-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042522519

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:30:28)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2006-01-01
WDU20042192226

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:12)
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2010-01-01
WDU20041941998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:31:43)
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20041851916

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:31:55)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2006-09-20
WDU20041671754

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:19)
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20041611685

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-06-23 04:40:06)
2004-07-31
2004-07-31
---- -- --
2010-03-30
WDU20041521608

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 04:40:16)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2005-01-01
WDU20040620582

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:22)
2004-04-29
2004-04-29
---- -- --
2007-07-24
WDU20040660603

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla policjantów i pracowników kontyngentów policyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:18)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2004-10-01
WDU20040500492

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:33)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
2014-10-09
WDU20040300261

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 04:51:06)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20040200187

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:16)
2004-02-26
2004-02-26
---- -- --
2010-12-17
WDU20040060043

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:51:36)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20032222212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:01)
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20040020014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:39)
2004-01-24
2004-01-24
---- -- --
2007-07-24
WDU20032152119

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:52:13)
2003-12-31
2003-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031981932

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:00:22)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031981933

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:22)
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2014-04-13
WDU20031761722

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:00:53)
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2005-01-01
WDU20031751694

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:00:58)
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
2013-06-05
WDU20031101042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:05)
2003-06-27
2003-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031251166

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:15)
2003-08-01
2003-04-01
---- -- --
2010-03-30
WDU20031331242

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji

uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:04)
2003-08-14
2003-08-14
---- -- --
2005-06-18
WDU20030950872

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:30)
2003-06-13
2003-06-13
---- -- --
2007-08-18
WDU20030610547

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:15)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
2008-11-12
WDU20030350305

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:56)
2003-03-15
2003-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20030230188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:12:13)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030020023

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:20:08)
2003-01-18
2003-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20030030037

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:20:06)
2003-01-29
2003-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20022412092

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:20:12)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022412091

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:20:13)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030080101

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

uchylony (spr: 2018-06-23 05:12:25)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2009-06-27
WDU20022071755

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:04)
2002-12-11
2002-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20021961657

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:19)
2002-12-11
2002-12-11
---- -- --
2013-06-05
WDU20021921607

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:26)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021911598

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:27)
2002-12-03
2002-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20021601334

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:04)
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
2010-01-01
WDU20021661366

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:59)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021661367

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:21:59)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021511261

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:16)
2002-10-02
2002-10-02
---- -- --
2013-06-20
WDU20021201029

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:30:29)
2002-08-13
2002-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021211040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:30:27)
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20021000918

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:30:49)
2002-07-20
2002-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20021000919

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:30:49)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020970880

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:55)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2012-11-05
WDU20020860789

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:10)
2002-07-11
2002-07-01
---- -- --
2006-09-20
WDU20021000913

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:30:50)
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020980890

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:30:54)
2003-01-04
2003-01-04
---- -- --
2010-12-17
WDU20020810740

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:19)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
2014-10-09
WDU20020810741

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:18)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
2014-10-09
WDU20020810737

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:19)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020740683

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:30)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020740684

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:31:30)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020570525

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:58)
2002-05-31
2002-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20020500456

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:12)
2002-05-09
2002-05-09
---- -- --
2012-01-01
WDU20020550493

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:05)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020570518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:59)
2002-05-31
2002-05-31
---- -- --
2005-07-22
WDU20020240252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:49)
2002-03-19
2002-03-19
---- -- --
2011-06-13
WDU20020370348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:30)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020230239

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:50)
2002-03-19
2002-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020230240

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:50)
2002-03-19
2002-03-19
---- -- --
2011-06-11
WDU20020240245

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o sobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:50)
2002-04-02
2002-04-02
---- -- --
2015-07-18
WDU20020230236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:32:51)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020230234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:32:51)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020040045

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:40:32)
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2005-01-01
WDU20011481659

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:12)
2002-01-05
2002-01-05
---- -- --
2007-08-24
WDU20011521732

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:41:02)
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20020030029

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:40:35)
2002-01-30
2002-01-30
---- -- --
2009-06-27
WDU20011311471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:41:39)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011311468

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:41:39)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011311469

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:39)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
2005-06-30
WDU20010720757

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:43)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2007-04-19
WDU20010670713

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:50)
2001-07-14
2001-01-01
---- -- --
2004-01-24
WDU20010520555

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:13)
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
2002-04-01
WDU20010280318

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:48)
2001-04-19
2001-01-01
---- -- --
2002-01-12
WDU20010130121

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:14)
2001-03-10
2001-01-01
---- -- --
2002-03-31
WDU20001101171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:40)
2000-12-14
2000-07-01
---- -- --
2004-11-26
WDU20001151213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:33)
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2002-07-06
WDU20001151212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:33)
2000-12-21
2000-12-21
---- -- --
2004-01-24
WDU20010140139

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:12)
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2015-01-08
WDU20000830945

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:17)
2000-10-06
2000-07-01
---- -- --
2002-01-12
WDU20000820932

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz członków ich rodzin na koszt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz warunków otrzymywania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:19)
2000-10-19
2000-10-19
---- -- --
2002-06-29
WDU20000650777

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:41)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2002-07-20
WDU20000620733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:48)
2000-08-16
2000-08-16
---- -- --
2002-12-03
WDU20000670804

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:37)
2000-08-29
2000-08-29
---- -- --
---- -- --
WDU20000530645

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:00)
2000-07-07
2000-07-07
---- -- --
2000-12-21
WDU20000400465

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:25)
2000-05-19
2000-01-01
---- -- --
2000-07-01
WDU20000440517

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów policjantowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:18)
2000-06-15
2000-06-15
---- -- --
2002-04-27
WDU20000390458

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:26)
2000-05-17
2000-05-17
---- -- --
2002-04-01
WDU20000300375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:06)
2000-04-20
2000-01-01
---- -- --
2001-01-12
WDU20000260317

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:14)
2000-04-25
2000-04-25
---- -- --
2002-01-30
WDU20000160206

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:29)
2000-03-28
2000-03-28
---- -- --
2013-06-05
WDU20000160212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:28)
2000-03-13
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20000110135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:42)
2000-02-19
2000-02-19
---- -- --
2003-01-01
WDU19991061212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:19)
1999-12-24
1999-12-24
---- -- --
2002-07-20
WDU19991061211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:19)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-03-31
WDU19990991165

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:25)
1999-12-29
1999-12-29
---- -- --
2003-01-01
WDU19990991166

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:25)
1999-12-29
1999-12-29
---- -- --
2003-01-01
WDU19990971136

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:11:29)
1999-12-19
1999-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU19990750841

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:12)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2002-04-02
WDU19990700791

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:20)
1999-08-26
1999-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990660747

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:27)
1999-08-26
1999-08-26
---- -- --
2002-07-11
WDU19990610670

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:10)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2002-05-09
WDU19990570605

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:20)
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2003-01-01
WDU19990510525

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pienieżnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:31)
1999-06-17
1999-06-17
---- -- --
2002-04-01
WDU19990500515

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:33)
1999-06-10
1999-06-10
---- -- --
2005-07-01
WDU19990490494

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:36)
1999-06-15
1999-06-15
---- -- --
2002-01-30
WDU19990420423

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:49)
1999-05-28
1999-05-28
---- -- --
2005-02-26
WDU19990520539

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:30)
1999-06-30
1999-06-30
---- -- --
2002-07-20
WDU19990470471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:39)
1999-06-04
1999-06-04
---- -- --
2003-06-13
WDU19990220208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:21:19)
1999-04-03
1999-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU19990120108

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-20
1999-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU19990120109

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-12
1999-01-01
---- -- --
2002-01-12
WDU19990120107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-20
1999-02-20
---- -- --
2000-12-21
WDU19990120106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:33)
1999-02-12
1999-02-12
---- -- --
2007-09-12
WDU19990060047

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:42)
1999-01-21
1999-01-01
---- -- --
2002-01-12
WDU19981611107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących policjantom skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:17)
1999-01-13
1999-01-13
---- -- --
2003-01-29
WDU19981000643

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:58)
1998-08-13
1998-08-13
---- -- --
2002-04-01
WDU19980860551

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:12)
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2003-01-01
WDU19980530338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:42)
1998-04-28
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19980530339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:42)
1998-04-28
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971611102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:40:06)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19980040014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:32:32)
1998-02-12
1998-02-12
---- -- --
2003-11-29
WDU19971300857

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:40:42)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19970990614

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:41:23)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
2004-07-17
WDU19970820523

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:41:40)
1997-08-08
1997-08-08
---- -- --
1998-05-03
WDU19970740466

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:41:49)
1997-07-27
1997-07-27
---- -- --
2002-01-30
WDU19961330624

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1996 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:50:52)
1996-12-06
1996-12-06
---- -- --
1999-12-19
WDU19961120540

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów nie mających średniego wykształcenia do służby w oddziałach prewencji Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:06)
1996-10-07
1996-10-07
---- -- --
1999-06-10
WDU19961070501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:14)
1996-09-21
1996-09-21
---- -- --
2005-07-29
WDU19960890403

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:35)
1996-08-09
1996-08-09
---- -- --
2004-07-17
WDU19960630297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:59)
1996-06-22
1996-06-22
---- -- --
2005-01-13
WDU19960630296

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:51:59)
1996-06-22
1996-06-22
---- -- --
2005-07-22
WDU19960520228

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:10)
1996-05-22
1996-05-22
---- -- --
2005-02-26
WDU19960420186

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:19)
1996-04-12
1996-04-12
---- -- --
1999-02-12
WDU19960100058

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:42)
1996-02-14
1996-02-14
---- -- --
2013-06-05
WDU19960090053

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:52:43)
1996-01-27
1995-10-12
---- -- --
1997-07-27
WDU19951470718

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:11)
1995-12-18
1995-10-12
---- -- --
2007-01-03
WDU19951320651

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:22)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19951460712

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:00:12)
1995-12-31
1995-12-31
---- -- --
2015-01-01
WDU19931010465

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:59)
1993-10-25
1993-10-25
---- -- --
2001-03-15
WDU19931130498

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:11:54)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19920460208

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:21:27)
1992-06-05
1992-06-05
---- -- --
1997-07-27
WDU19920120051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:21:51)
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1999-01-01
WDU19911020445

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1991 r. w sprawie umundurowania policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:22:18)
1991-11-12
1991-04-01
---- -- --
1997-07-27
WDU19910810361

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:22:33)
1991-09-11
1991-09-11
---- -- --
2001-03-15
WDU19910770344

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Policji oraz zasad i trybu składania egzaminów oficerskich, podoficerskich i aspiranckich.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:22:35)
1991-08-29
1991-08-29
---- -- --
1995-10-12
WDU19910480212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:30:24)
1991-06-06
1991-06-06
---- -- --
1998-02-12
WDU19910260104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego oraz zasad użycia broni palnej przez te jednostki.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:30:43)
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
2005-01-13
WDU19900840492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami miejskimi oraz zakresu nadzoru fachowego i pomocy udzielanej tym strażom przez Komendanta Głównego Policji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 07:31:09)
1990-12-07
1990-12-07
---- -- --
1996-04-13
WDU19900780463

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:15)
1990-11-19
1990-11-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19900700408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
1996-09-21
WDU19900700409

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
2005-02-26
WDU19900700410

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
2013-06-05
WDU19900700411

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:24)
1990-10-12
1990-10-12
---- -- --
1996-06-22
WDU19900640381

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1990 r. w sprawie zasad stopniowego przekazywania kompetencji i mienia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa jednostkom Policji i Urzędu Ochrony Państwa.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 07:31:29)
1990-09-24
1990-09-24
1991-01-01
---- -- --
WDU19900580342

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:36)
1990-08-27
1990-08-10
---- -- --
1991-04-01
WDU19900480285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

uchylony (spr: 2018-06-23 07:31:46)
1990-07-26
1990-07-26
---- -- --
1995-10-12

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 59.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 29.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu