Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-19 07:31:10) Dz.U. 1990 nr 78 poz. 46124

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170000376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:30:53)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000274

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:01)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002267

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 00:31:32)
2017-01-01
2017-01-01
2018-12-31
---- -- --
WDU20160002120

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:40:11)
2017-01-06
2017-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160000461

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:51:17)
2016-04-07
2016-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 00:51:36)
2016-03-15
2016-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001525

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:11)
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001561

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:06)
2014-11-13
2014-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130001655

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:08)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:06)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001246

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:13)
2013-11-01
2013-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001473

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000806

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:15)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000805

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 02:10:15)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000566

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:39)
2012-06-04
2012-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20112401434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:20:29)
2011-11-12
2011-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112541522

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:20:22)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20111440857

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:21:25)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102491672

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 02:31:25)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361645

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 03:10:38)
2009-01-01
2009-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20082281515

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:10:49)
2009-01-08
2009-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081470938

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:20:14)
2008-08-18
2008-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20081200773

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:20:29)
2008-07-23
2008-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081200777

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 03:20:29)
2008-07-23
2008-07-23
2009-01-01
---- -- --
WDU20080800481

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:20:57)
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20061551108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:51:10)
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20052662245

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:01:17)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052662244

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 04:01:17)
2006-01-01
2006-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20052662243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:01:18)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052562145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:01:27)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051881580

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:49)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050110080

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:30:08)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042812787

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 04:30:25)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20010620632

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 05:51:10)
2001-07-05
2001-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20010570600

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 05:51:13)
2001-06-09
2001-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160001781

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 00:40:45)
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001841

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:01:18)
2015-11-25
2015-11-25
2016-12-31
2017-01-01
WDU20150000037

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:20:53)
2015-01-10
2015-01-10
2016-12-31
2017-01-01
WDU20140001562

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:30:06)
2014-11-13
2014-11-13
2016-12-31
2017-01-01
WDU20130001451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:41:28)
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
2014-11-13
WDU20120001474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-11-13
WDU20062391734

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:12)
2006-12-24
2006-12-24
---- -- --
2008-08-18
WDU20060940653

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:18)
2006-06-20
2006-06-20
---- -- --
2008-05-27
WDU20051881579

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:49)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2016-03-15
WDU20042812801

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042792757

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:27)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2011-03-23
WDU20030550490

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:11:22)
2003-04-15
2003-04-15
---- -- --
2006-12-24
WDU20022331965

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:49)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20020630576

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:24)
2002-06-07
2002-06-07
---- -- --
2005-10-15
WDU20020080078

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:39)
2002-01-31
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011061164

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:20)
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2006-12-24
WDU20010931031

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:33)
2001-09-20
2001-09-20
---- -- --
2005-10-15
WDU20010790852

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:51)
2001-08-15
2001-08-15
---- -- --
2001-12-31
WDU20010460500

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:51:22)
2001-05-16
2001-05-16
---- -- --
2001-06-09
WDU20010290326

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:00:08)
2001-04-07
2001-04-07
---- -- --
2001-06-09
WDU20010250281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:00:12)
2001-03-28
2001-03-28
---- -- --
2001-06-09
WDU19990120105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:21:31)
1999-02-12
1999-02-12
---- -- --
2001-08-15
WDU19961230579

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:51:12)
1996-11-06
1996-11-06
---- -- --
2001-07-05
WDU19951140548

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-20 07:00:56)
1995-10-19
1995-10-19
---- -- --
2001-07-05
WDU19941310659

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:10:19)
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
2001-07-05
WDU19920580294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:18)
1992-08-21
1992-08-21
---- -- --
2006-06-20
WDU19911170510

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:09)
1991-12-17
1991-12-17
---- -- --
2006-12-24
WDU19910930416

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawniania turystyki w strefie nadgranicznej.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:18)
1991-10-18
1991-10-18
---- -- --
2006-06-20
WDU19910490214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:39)
1991-06-11
1991-05-19
---- -- --
1994-12-29
WDU19910490215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:38)
1991-06-11
1991-05-19
---- -- --
2006-01-01
WDU20170000376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:30:53)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000274

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:01)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002267

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 00:31:32)
2017-01-01
2017-01-01
2018-12-31
---- -- --
WDU20160002120

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:40:11)
2017-01-06
2017-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001781

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 00:40:45)
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000461

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:51:17)
2016-04-07
2016-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000252

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 00:51:36)
2016-03-15
2016-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001841

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:01:18)
2015-11-25
2015-11-25
2016-12-31
2017-01-01
WDU20150001525

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:11)
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000037

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:20:53)
2015-01-10
2015-01-10
2016-12-31
2017-01-01
WDU20140001562

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:30:06)
2014-11-13
2014-11-13
2016-12-31
2017-01-01
WDU20140001561

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:30:06)
2014-11-13
2014-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20130001655

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:08)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001680

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:41:06)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 01:41:28)
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
2014-11-13
WDU20130001246

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:13)
2013-11-01
2013-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001473

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001474

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:46)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2014-11-13
WDU20120000806

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:10:15)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000805

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 02:10:15)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000566

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:10:39)
2012-06-04
2012-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20112401434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:20:29)
2011-11-12
2011-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112541522

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 02:20:22)
2011-12-10
2011-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20111440857

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 02:21:25)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102491672

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 02:31:25)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361645

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 03:10:38)
2009-01-01
2009-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20082281515

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:10:49)
2009-01-08
2009-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20081470938

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 03:20:14)
2008-08-18
2008-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20081200773

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:20:29)
2008-07-23
2008-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20081200777

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 03:20:29)
2008-07-23
2008-07-23
2009-01-01
---- -- --
WDU20080800481

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:20:57)
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20062391734

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:50:12)
2006-12-24
2006-12-24
---- -- --
2008-08-18
WDU20061551108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:51:10)
2006-09-15
2006-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060940653

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:18)
2006-06-20
2006-06-20
---- -- --
2008-05-27
WDU20052662245

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:01:17)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052662244

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 04:01:17)
2006-01-01
2006-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20052662243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:01:18)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052562145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:01:27)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051881579

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:49)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2016-03-15
WDU20051881580

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:49)
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050110080

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:30:08)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042812801

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:24)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042812787

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 04:30:25)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042792757

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:27)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
2011-03-23
WDU20030550490

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:11:22)
2003-04-15
2003-04-15
---- -- --
2006-12-24
WDU20022331965

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:49)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20020630576

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:31:24)
2002-06-07
2002-06-07
---- -- --
2005-10-15
WDU20020080078

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:39)
2002-01-31
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011061164

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:20)
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2006-12-24
WDU20010931031

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:33)
2001-09-20
2001-09-20
---- -- --
2005-10-15
WDU20010790852

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:51)
2001-08-15
2001-08-15
---- -- --
2001-12-31
WDU20010620632

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 05:51:10)
2001-07-05
2001-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20010570600

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-20 05:51:13)
2001-06-09
2001-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20010460500

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:51:22)
2001-05-16
2001-05-16
---- -- --
2001-06-09
WDU20010290326

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:00:08)
2001-04-07
2001-04-07
---- -- --
2001-06-09
WDU20010250281

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:00:12)
2001-03-28
2001-03-28
---- -- --
2001-06-09
WDU19990120105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:21:31)
1999-02-12
1999-02-12
---- -- --
2001-08-15
WDU19961230579

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:51:12)
1996-11-06
1996-11-06
---- -- --
2001-07-05
WDU19951140548

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-20 07:00:56)
1995-10-19
1995-10-19
---- -- --
2001-07-05
WDU19941310659

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:10:19)
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
2001-07-05
WDU19920580294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:21:18)
1992-08-21
1992-08-21
---- -- --
2006-06-20
WDU19911170510

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:09)
1991-12-17
1991-12-17
---- -- --
2006-12-24
WDU19910930416

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wód granicznych oraz uprawniania turystyki w strefie nadgranicznej.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:18)
1991-10-18
1991-10-18
---- -- --
2006-06-20
WDU19910490214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:39)
1991-06-11
1991-05-19
---- -- --
1994-12-29
WDU19910490215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:30:38)
1991-06-11
1991-05-19
---- -- --
2006-01-01

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 49.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu