Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności.
uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:39) Dz.U. 1990 nr 86 poz. 50411

_

WDU20031411366

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:46)
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20030700647

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:00)
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20022301930

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:20:37)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20022171832

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:20:52)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-08-24
WDU20021421191

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:26)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020840760

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:16)
2002-06-25
2002-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20011381553

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:27)
2001-12-19
2001-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20011021120

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:30)
2001-10-06
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001101177

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:00:39)
2000-12-14
2000-12-14
---- -- --
2001-01-01
WDU20000860966

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:14)
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000820925

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:21)
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01
WDU20000820926

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:21)
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01
WDU20000820927

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:20)
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01
WDU20000650769

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:43)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2001-01-01
WDU20000500594

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:02:07)
2000-07-06
2000-07-06
---- -- --
2001-01-01
WDU20000530644

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:01)
2000-07-22
2000-07-22
---- -- --
2002-09-18
WDU20000270326

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:10:13)
2000-04-20
2000-04-20
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091252

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:13)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2001-12-15
WDU19990790898

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:04)
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2000-10-04
WDU19990790897

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:12:04)
1999-11-01
1999-11-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990740835

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:14)
1999-09-24
1999-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU19990570600

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:20:20)
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2001-01-01
WDU19990350331

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:02)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2001-01-01
WDU19990250223

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:17)
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990300292

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:07)
1999-04-27
1999-04-27
---- -- --
2001-01-01
WDU19990210186

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:22)
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
2001-01-01
WDU19990160147

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:27)
1999-03-13
1999-03-13
---- -- --
2001-01-01
WDU19990160146

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:27)
1999-03-06
1999-03-06
---- -- --
2001-01-01
WDU19990050036

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:43)
1999-01-19
1999-01-19
---- -- --
2003-01-01
WDU19990060041

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:43)
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU19990030013

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje się ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:46)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2001-01-01
WDU19981641185

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:04)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-09
WDU19981591046

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:22:26)
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01
WDU19981591047

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:22:26)
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01
WDU19981140736

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:28)
1998-09-10
1998-09-10
---- -- --
2000-10-04
WDU19981070674

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:34)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU19980850542

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:46)
1998-07-17
1998-07-17
---- -- --
2000-10-04
WDU19980530333

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:06)
1998-05-06
1998-05-06
---- -- --
2000-10-04
WDU19980420245

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:16)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19980330182

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:22)
1998-03-16
1997-07-01
---- -- --
2001-06-09
WDU19980160072

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:51:33)
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01
WDU19980160073

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:51:33)
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01
WDU19971340887

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:00:28)
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
2003-01-01
WDU19971280836

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:33)
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
1999-12-30
WDU19971090709

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:00:45)
1997-09-26
1997-09-26
---- -- --
2003-01-01
WDU19971160748

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:00:41)
1997-10-15
1997-10-15
---- -- --
2001-01-01
WDU19970470309

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:01:26)
1997-05-31
1997-05-31
---- -- --
2000-04-20
WDU19970390238

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:01:33)
1997-05-07
1997-05-07
---- -- --
2001-01-01
WDU19970420268

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:01:30)
1997-05-14
1997-05-14
---- -- --
2001-06-09
WDU19970100054

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:09)
1997-03-09
1997-03-09
---- -- --
1999-12-30
WDU19961270598

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:37)
1996-11-13
1996-11-13
---- -- --
2003-01-01
WDU19961110534

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:10:42)
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19960950436

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:53)
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09
WDU19960640309

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:06)
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2001-10-26
WDU19960640308

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:06)
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2003-08-24
WDU19960420184

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:18)
1996-04-27
1996-04-27
---- -- --
2001-01-01
WDU19960400173

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:19)
1996-06-05
1996-06-05
---- -- --
2004-01-23
WDU19960270123

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:24)
1996-03-23
1996-03-23
---- -- --
2001-01-01
WDU19960310138

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:22)
1996-04-02
1996-04-02
---- -- --
2003-01-01
WDU19960200093

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:26)
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
2001-01-01
WDU19960180086

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:27)
1996-03-06
1996-03-06
---- -- --
2001-06-09
WDU19960120070

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:29)
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
2001-01-01
WDU19960010007

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:35)
1996-01-19
1996-01-19
---- -- --
2003-08-24
WDU19951320649

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:12)
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-06-09
WDU19951320648

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:12)
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-01-01
WDU19960010006

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:35)
1996-02-04
1996-02-04
---- -- --
2003-10-29
WDU19951270608

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:17)
1995-11-22
1995-11-22
---- -- --
1999-11-01
WDU19951220592

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1995 r. w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:19)
1995-11-11
1995-11-11
---- -- --
2001-01-01
WDU19951180572

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:21)
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01
WDU19951180571

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:21)
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01
WDU19951030512

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:27)
1995-09-22
1995-09-22
---- -- --
2001-01-01
WDU19950560297

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:46)
1995-05-30
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06
WDU19950420217

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:54)
1995-05-04
1995-05-04
---- -- --
1998-04-01
WDU19941300652

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:33)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06
WDU19941300651

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:33)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-04-01
WDU19941320677

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:31)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-10-01
WDU19940820378

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:30:22)
1994-07-29
1994-07-29
---- -- --
2003-08-24
WDU19940540221

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:30:37)
1994-05-01
1994-05-01
---- -- --
1998-04-01
WDU19930700340

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:30)
1993-09-03
1993-09-03
---- -- --
1997-09-26
WDU19930630303

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:34)
1993-07-16
1993-07-16
---- -- --
1995-11-02
WDU19930630302

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:34)
1993-06-22
1993-07-22
---- -- --
2000-04-20
WDU19930350158

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:09)
1993-05-17
1993-05-17
---- -- --
1994-05-01
WDU19920240103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:14)
1992-04-02
1992-04-02
---- -- --
1997-08-01
WDU19910970431

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-07
1991-11-07
---- -- --
1993-07-22
WDU19910960427

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-06-05
WDU19910980435

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
2003-08-24
WDU19910960428

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1991 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-02-21
WDU19910970430

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1996-03-06
WDU19910980434

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
1996-04-02
WDU19910880402

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:41)
1991-10-23
1991-10-23
---- -- --
1996-03-23
WDU19910970429

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1995-01-01
WDU19910470211

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:12)
1991-06-18
1991-06-18
---- -- --
1994-05-01
WDU19910340154

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:18)
1991-05-06
1991-05-06
---- -- --
1993-07-16
WDU19910260110

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:22)
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
1996-08-21
WDU19910310130

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:20)
1991-04-18
1991-04-18
---- -- --
1993-09-03
WDU20031411366

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:46)
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20030700647

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:11:00)
2003-04-24
2003-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20022301930

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:20:37)
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20022171832

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:20:52)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-08-24
WDU20021421191

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:26)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020840760

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:16)
2002-06-25
2002-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20011381553

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:27)
2001-12-19
2001-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20011021120

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:30)
2001-10-06
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001101177

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:00:39)
2000-12-14
2000-12-14
---- -- --
2001-01-01
WDU20000860966

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:14)
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000820925

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zarządzenia przetargu w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS, oraz określenia trybu i warunków przeprowadzenia tego przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:21)
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01
WDU20000820926

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:21)
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01
WDU20000820927

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:20)
2000-10-04
2000-10-04
---- -- --
2001-01-01
WDU20000650769

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:01:43)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2001-01-01
WDU20000500594

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:02:07)
2000-07-06
2000-07-06
---- -- --
2001-01-01
WDU20000530644

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla telekomunikacji sieci użytku publicznego.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:01)
2000-07-22
2000-07-22
---- -- --
2002-09-18
WDU20000270326

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:10:13)
2000-04-20
2000-04-20
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091252

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystywania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:13)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2001-12-15
WDU19990790898

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:04)
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2000-10-04
WDU19990790897

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:12:04)
1999-11-01
1999-11-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990740835

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:14)
1999-09-24
1999-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU19990570600

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:20:20)
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2001-01-01
WDU19990350331

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:02)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2001-01-01
WDU19990250223

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:17)
1999-04-10
1999-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990300292

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:07)
1999-04-27
1999-04-27
---- -- --
2001-01-01
WDU19990210186

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:22)
1999-03-27
1999-03-27
---- -- --
2001-01-01
WDU19990160147

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:27)
1999-03-13
1999-03-13
---- -- --
2001-01-01
WDU19990160146

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:27)
1999-03-06
1999-03-06
---- -- --
2001-01-01
WDU19990050036

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:43)
1999-01-19
1999-01-19
---- -- --
2003-01-01
WDU19990060041

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:43)
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
---- -- --
WDU19990030013

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje się ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:21:46)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2001-01-01
WDU19981641185

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:04)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-09
WDU19981591046

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:22:26)
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01
WDU19981591047

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 06:22:26)
1999-01-08
1999-01-08
---- -- --
2001-01-01
WDU19981140736

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:28)
1998-09-10
1998-09-10
---- -- --
2000-10-04
WDU19981070674

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:34)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU19980850542

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:46)
1998-07-17
1998-07-17
---- -- --
2000-10-04
WDU19980530333

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:06)
1998-05-06
1998-05-06
---- -- --
2000-10-04
WDU19980420245

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu opłat za używanie częstotliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:16)
1998-04-01
1998-04-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19980330182

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:22)
1998-03-16
1997-07-01
---- -- --
2001-06-09
WDU19980160072

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:51:33)
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01
WDU19980160073

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 06:51:33)
1998-02-19
1998-02-19
---- -- --
2001-01-01
WDU19971340887

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:00:28)
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
2003-01-01
WDU19971280836

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:00:33)
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
1999-12-30
WDU19971090709

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:00:45)
1997-09-26
1997-09-26
---- -- --
2003-01-01
WDU19971160748

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:00:41)
1997-10-15
1997-10-15
---- -- --
2001-01-01
WDU19970470309

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:01:26)
1997-05-31
1997-05-31
---- -- --
2000-04-20
WDU19970390238

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:01:33)
1997-05-07
1997-05-07
---- -- --
2001-01-01
WDU19970420268

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:01:30)
1997-05-14
1997-05-14
---- -- --
2001-06-09
WDU19970100054

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:09)
1997-03-09
1997-03-09
---- -- --
1999-12-30
WDU19961270598

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:37)
1996-11-13
1996-11-13
---- -- --
2003-01-01
WDU19961110534

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:10:42)
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19960950436

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:10:53)
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09
WDU19960640309

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:06)
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2001-10-26
WDU19960640308

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:06)
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2003-08-24
WDU19960420184

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:18)
1996-04-27
1996-04-27
---- -- --
2001-01-01
WDU19960400173

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:19)
1996-06-05
1996-06-05
---- -- --
2004-01-23
WDU19960270123

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:24)
1996-03-23
1996-03-23
---- -- --
2001-01-01
WDU19960310138

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:22)
1996-04-02
1996-04-02
---- -- --
2003-01-01
WDU19960200093

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:26)
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
2001-01-01
WDU19960180086

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:27)
1996-03-06
1996-03-06
---- -- --
2001-06-09
WDU19960120070

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:29)
1996-02-21
1996-02-21
---- -- --
2001-01-01
WDU19960010007

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:11:35)
1996-01-19
1996-01-19
---- -- --
2003-08-24
WDU19951320649

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:12)
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-06-09
WDU19951320648

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:12)
1995-12-10
1995-12-10
---- -- --
2001-01-01
WDU19960010006

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:35)
1996-02-04
1996-02-04
---- -- --
2003-10-29
WDU19951270608

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:17)
1995-11-22
1995-11-22
---- -- --
1999-11-01
WDU19951220592

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 października 1995 r. w sprawie warunków wydawania świadectw homologacji i zakresu ich obowiązywania.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:19)
1995-11-11
1995-11-11
---- -- --
2001-01-01
WDU19951180572

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:21)
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01
WDU19951180571

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:20:21)
1995-11-02
1995-11-02
---- -- --
2001-01-01
WDU19951030512

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu oznakowania urządzeń telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:27)
1995-09-22
1995-09-22
---- -- --
2001-01-01
WDU19950560297

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:46)
1995-05-30
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06
WDU19950420217

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:20:54)
1995-05-04
1995-05-04
---- -- --
1998-04-01
WDU19941300652

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:33)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-03-06
WDU19941300651

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:33)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-04-01
WDU19941320677

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:31)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-10-01
WDU19940820378

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:30:22)
1994-07-29
1994-07-29
---- -- --
2003-08-24
WDU19940540221

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:30:37)
1994-05-01
1994-05-01
---- -- --
1998-04-01
WDU19930700340

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:30)
1993-09-03
1993-09-03
---- -- --
1997-09-26
WDU19930630303

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:34)
1993-07-16
1993-07-16
---- -- --
1995-11-02
WDU19930630302

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:34)
1993-06-22
1993-07-22
---- -- --
2000-04-20
WDU19930350158

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:09)
1993-05-17
1993-05-17
---- -- --
1994-05-01
WDU19920240103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:14)
1992-04-02
1992-04-02
---- -- --
1997-08-01
WDU19910970431

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-07
1991-11-07
---- -- --
1993-07-22
WDU19910960427

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-06-05
WDU19910980435

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
2003-08-24
WDU19910960428

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1991 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-12
1991-11-12
---- -- --
1996-02-21
WDU19910970430

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1996-03-06
WDU19910980434

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-15
1991-11-15
---- -- --
1996-04-02
WDU19910880402

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:41)
1991-10-23
1991-10-23
---- -- --
1996-03-23
WDU19910970429

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:38)
1991-11-14
1991-11-14
---- -- --
1995-01-01
WDU19910470211

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:12)
1991-06-18
1991-06-18
---- -- --
1994-05-01
WDU19910340154

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, których zakładanie i używanie nie wymaga zezwolenia.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:18)
1991-05-06
1991-05-06
---- -- --
1993-07-16
WDU19910260110

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:22)
1991-03-30
1991-03-30
---- -- --
1996-08-21
WDU19910310130

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz warunków ich współpracy z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:20)
1991-04-18
1991-04-18
---- -- --
1993-09-03

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu