Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:32) Dz.U. 1991 nr 8 poz. 2811

_

WDU20041101171

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:24)
2004-05-28
2004-05-28
---- -- --
2005-06-01
WDU20040660615

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:16)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2005-09-09
WDU20031811778

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:00:44)
2003-11-08
2003-11-08
---- -- --
2005-02-05
WDU20021631343

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:02)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2003-04-01
WDU20011461642

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:15)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-09-09
WDU20011011112

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:31)
2001-10-05
2001-10-05
---- -- --
2005-07-01
WDU20010500532

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań z zakresu działalności wspomagającej badania.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:16)
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2005-07-23
WDU20010300344

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:51:44)
2001-04-24
2001-04-24
---- -- --
2005-02-05
WDU20010300342

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:45)
2001-04-24
2001-04-24
---- -- --
2003-04-01
WDU20010130122

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:14)
2001-02-23
2001-01-01
---- -- --
2005-06-01
WDU19990650739

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:28)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980470294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:10)
1998-04-14
1998-04-14
---- -- --
2003-04-01
WDU19980120046

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:36)
1998-02-10
1998-02-10
---- -- --
2001-12-31
WDU19950340166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:00)
1995-03-31
1995-03-31
---- -- --
1998-04-14
WDU19910760334

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:48)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19910550240

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:09)
1991-06-26
1991-06-26
---- -- --
1991-12-31
WDU20041101171

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:24)
2004-05-28
2004-05-28
---- -- --
2005-06-01
WDU20040660615

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:16)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2005-09-09
WDU20031811778

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:00:44)
2003-11-08
2003-11-08
---- -- --
2005-02-05
WDU20021631343

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:22:02)
2002-10-18
2002-10-18
---- -- --
2003-04-01
WDU20011461642

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:15)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-09-09
WDU20011011112

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:31)
2001-10-05
2001-10-05
---- -- --
2005-07-01
WDU20010500532

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań z zakresu działalności wspomagającej badania.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:16)
2001-06-06
2001-06-06
---- -- --
2005-07-23
WDU20010300344

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-06-23 05:51:44)
2001-04-24
2001-04-24
---- -- --
2005-02-05
WDU20010300342

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:51:45)
2001-04-24
2001-04-24
---- -- --
2003-04-01
WDU20010130122

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:14)
2001-02-23
2001-01-01
---- -- --
2005-06-01
WDU19990650739

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:28)
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980470294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:10)
1998-04-14
1998-04-14
---- -- --
2003-04-01
WDU19980120046

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:51:36)
1998-02-10
1998-02-10
---- -- --
2001-12-31
WDU19950340166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:00)
1995-03-31
1995-03-31
---- -- --
1998-04-14
WDU19910760334

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na naukę.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:48)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19910550240

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 07:50:09)
1991-06-26
1991-06-26
---- -- --
1991-12-31
WDU19910120055

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-22 07:50:28)
1991-02-12
1991-01-01
1992-01-01
---- -- --

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 44.90

Cena: 17.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 14.90

Cena: 14.90

Cena: 17.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu