Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 07:40:18) Dz.U. 1991 nr 9 poz. 3176

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20180000045

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:06)
2018-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002455

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:09)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000559

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:20:06)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002083

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:20:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:30:19)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150002245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-20 00:50:06)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002025

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:50:14)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:10:09)
2015-02-17
2015-02-17
2020-12-31
---- -- --
WDU20130001648

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:30:18)
2013-12-28
2013-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20081460927

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:10:15)
2008-08-27
2008-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20072491851

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:20:22)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041071138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011531754

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wykazu środków transportowych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:40:40)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011251375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-01-19 05:50:15)
2001-10-30
2001-10-30
2002-12-31
---- -- --
WDU20001051115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 06:00:41)
2000-11-30
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951470715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 07:00:33)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000508

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.

na dzie? 2018-01-19 02:20:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000587

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

na dzie? 2018-01-19 02:20:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000743

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.

na dzie? 2018-01-19 02:20:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000595

Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.

na dzie? 2018-01-20 01:50:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000724

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

na dzie? 2018-01-20 01:40:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000812

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

na dzie? 2018-01-20 01:40:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000575

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r.

na dzie? 2018-01-20 01:30:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000718

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

na dzie? 2018-01-20 01:20:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000895

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

na dzie? 2018-01-20 01:20:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000640

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.

na dzie? 2018-01-20 01:00:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000735

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

na dzie? 2018-01-20 01:00:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000912

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r.

na dzie? 2018-01-20 00:50:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001029

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

na dzie? 2018-01-20 00:50:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000680

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.

na dzie? 2018-01-20 00:30:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000779

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

na dzie? 2018-01-20 00:30:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000979

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

na dzie? 2018-01-20 00:30:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000697

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.

na dzie? 2018-01-20 00:10:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000800

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

na dzie? 2018-01-20 00:10:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000941

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

na dzie? 2018-01-20 00:00:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002025

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:50:14)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011531754

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wykazu środków transportowych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:40:40)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000221

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:40:35)
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000137

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-01-20 02:00:23)
2012-02-07
2012-02-07
---- -- --
2013-02-15
WDU20112931731

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 02:00:30)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20091321089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:50:22)
2009-09-04
2009-09-04
---- -- --
2017-01-01
WDU20080400235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:08)
2008-03-25
2008-03-25
---- -- --
2013-02-15
WDU20072051484

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:35)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20071380969

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:12)
2007-08-16
2007-08-16
---- -- --
2008-08-27
WDU20071020696

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:22)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20070790533

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:29)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2013-02-15
WDU20070240148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:04)
2007-02-14
2007-02-14
---- -- --
2008-01-01
WDU20061421023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:04)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2017-01-02
WDU20060330229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:34)
2006-02-28
2006-02-28
---- -- --
2008-01-01
WDU20052321969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:19)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-02-14
WDU20042822804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:31)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042522523

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:05)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-02-14
WDU20022341969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:20:34)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU19990961129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-03
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19981460954

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:29)
1998-12-07
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19971430956

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:40:36)
1997-11-28
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19951470714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:00:33)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19941320676

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:26)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-01-01
WDU19941320675

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:26)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-01-01
WDU19931210539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:20:20)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19931210540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:20:20)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19920940466

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:02)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19920940467

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:02)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19920220093

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:17)
1992-03-13
1992-01-01
---- -- --
1993-01-01
WDU19911160502

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:22)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1993-01-01
WDU19910090034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:40:18)
1991-01-30
1991-01-30
---- -- --
1992-01-01
WDU20180000045

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:06)
2018-01-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002455

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:09)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000559

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:20:06)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002083

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:20:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:30:19)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150002245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-20 00:50:06)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002025

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:50:14)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:10:09)
2015-02-17
2015-02-17
2020-12-31
---- -- --
WDU20130001648

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:30:18)
2013-12-28
2013-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000221

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:40:35)
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000137

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-01-20 02:00:23)
2012-02-07
2012-02-07
---- -- --
2013-02-15
WDU20112931731

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 02:00:30)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20091321089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:50:22)
2009-09-04
2009-09-04
---- -- --
2017-01-01
WDU20081460927

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:10:15)
2008-08-27
2008-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20080400235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:08)
2008-03-25
2008-03-25
---- -- --
2013-02-15
WDU20072491851

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:20:22)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20072051484

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:35)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20071380969

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:12)
2007-08-16
2007-08-16
---- -- --
2008-08-27
WDU20071020696

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:22)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20070790533

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:29)
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2013-02-15
WDU20070240148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:04)
2007-02-14
2007-02-14
---- -- --
2008-01-01
WDU20061421023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:04)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2017-01-02
WDU20060330229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:34)
2006-02-28
2006-02-28
---- -- --
2008-01-01
WDU20052321969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:19)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-02-14
WDU20042822804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:31)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042522523

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:05)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-02-14
WDU20041071138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:50:10)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022341969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:20:34)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20011531754

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wykazu środków transportowych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:40:40)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011251375

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-01-19 05:50:15)
2001-10-30
2001-10-30
2002-12-31
---- -- --
WDU20001051115

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 06:00:41)
2000-11-30
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990961129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-03
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19981460954

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:29)
1998-12-07
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19971430956

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:40:36)
1997-11-28
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19951470715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 07:00:33)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19951470714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:00:33)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19941320676

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:26)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-01-01
WDU19941320675

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:26)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-01-01
WDU19931210539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:20:20)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19931210540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:20:20)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19920940466

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:02)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19920940467

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:02)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1994-01-01
WDU19920220093

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:17)
1992-03-13
1992-01-01
---- -- --
1993-01-01
WDU19911160502

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:22)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1993-01-01
WDU19910090034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:40:18)
1991-01-30
1991-01-30
---- -- --
1992-01-01

Książki helion

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 54.90

Cena: 69.00

Cena: 79.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 39.00

Cena: 89.00

Cena: 69.00

Cena: 89.00

Cena: 59.00

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 109.00

Cena: 149.00

Cena: 79.00

Cena: 57.00


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37