Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-16 11:20:12) Dz.U. 1991 nr 22 poz. 9114

_

WDU20180000833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:43)
2018-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002457

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:41:49)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001715

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:35)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002079

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:10:21)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001670

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:12:23)
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001677

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:12:21)
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001420

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:13:34)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001105

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:20:17)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:50:56)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000417

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:54)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:20:39)
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002132

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 02:20:36)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001645

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:52)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:30:10)
2015-08-26
2015-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001175

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:30:24)
2015-08-17
2015-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001921

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001922

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001926

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001927

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:03:20)
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001668

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:10:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:56)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001614

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:53)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001560

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:11:08)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001280

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:12:29)
2013-11-05
2011-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:13:09)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000943

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:14:03)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:52:51)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001434

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:03)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:03)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:22)
2012-11-01
2012-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000791

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:54)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000795

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:53)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000542

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:01)
2012-05-26
2012-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111871120

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:43:00)
2011-09-08
2011-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100490290

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:21:50)
2010-04-14
2010-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091491208

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:33:35)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091221016

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:34:28)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20091140955

Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:40:03)
2009-07-20
2009-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090660559

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:41:55)
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20082371666

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:50:13)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081731078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:52:52)
2008-10-02
2008-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20071871336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:20:58)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20070270185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:33:45)
2007-03-07
2007-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060970672

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:50:41)
2006-06-08
2006-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20052582166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:22)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050110083

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:30:42)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041481564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:42:48)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20032182148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:14)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930960440

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:03:16)
1993-10-28
1993-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19910420188

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:15:39)
1991-05-16
1991-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU19910330147

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:15:54)
1991-04-22
1991-04-22
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000034

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

na dzie? 2018-07-17 08:26:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000053

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

na dzie? 2018-07-17 07:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000103

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

na dzie? 2018-07-17 06:36:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000146

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

na dzie? 2018-07-17 04:55:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000097

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

na dzie? 2018-07-17 03:05:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000112

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

na dzie? 2018-07-17 01:16:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000241

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

na dzie? 2018-07-17 00:47:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20120001449

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:59)
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001433

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:53:03)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-12-31
WDU20120001436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 03:53:02)
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2013-09-26
WDU20120001437

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 03:53:02)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-09-26
WDU20120000792

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:01:53)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
2013-12-31
WDU20120000796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 04:01:52)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
2013-09-26
WDU20112891703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie

uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:23)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
2017-01-01
WDU20111761053

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 04:43:19)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2013-09-26
WDU20111340786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 04:50:03)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2013-09-26
WDU20100530318

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:21:42)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
2014-04-05
WDU20100450267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:21:56)
2010-03-24
2010-03-24
---- -- --
2014-01-01
WDU20090840708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:14)
2009-06-04
2009-06-04
---- -- --
2013-09-26
WDU20090700607

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:42)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2013-12-31
WDU20081821131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:52:38)
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
2014-01-01
WDU20080960616

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:10:11)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2009-03-25
WDU20060900628

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:54)
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
2009-03-25
WDU20060920646

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:49)
2006-06-16
2006-06-16
---- -- --
2016-07-01
WDU20060520383

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:05)
2006-03-30
2006-03-30
---- -- --
2009-03-25
WDU20060520384

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:05)
2006-03-30
2006-03-30
---- -- --
2014-01-01
WDU20060150114

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną

uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:21)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2009-09-14
WDU20060150115

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie

uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:21)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20060150116

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:21)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2013-01-01
WDU20052582167

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:21)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052582168

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:21)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052582169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:21)
2005-12-28
2005-12-28
---- -- --
2014-01-01
WDU20052442076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną

uchylony (spr: 2018-07-17 07:00:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-09-14
WDU20052442077

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych

uchylony (spr: 2018-07-17 07:00:03)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20052442078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

uchylony (spr: 2018-07-17 07:00:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20030670629

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:08)
2003-04-26
2003-04-26
---- -- --
2005-09-10
WDU20011151233

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:53:33)
2001-10-26
2001-10-26
---- -- --
2004-06-30
WDU20010901011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:54:47)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2016-07-01
WDU20010770829

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:16)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2003-04-26
WDU20010350414

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:39)
2001-04-24
2001-04-24
---- -- --
2004-06-30
WDU20000901002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:11:17)
2000-11-10
2000-11-10
---- -- --
2004-01-01
WDU19970470313

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:12:15)
1997-05-31
1997-05-31
---- -- --
2004-06-30
WDU19941300654

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:32:41)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2004-06-30
WDU19920540265

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:46)
1992-07-15
1992-07-15
---- -- --
2004-06-30
WDU19920210089

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:52)
1992-03-25
1992-03-25
---- -- --
2004-06-30
WDU19910420189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie aplikacji notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:38)
1991-05-16
1991-05-16
---- -- --
2005-09-10
WDU19910330146

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:54)
1991-04-22
1991-04-22
---- -- --
2004-06-30
WDU19910330148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:53)
1991-04-22
1991-04-22
---- -- --
2007-03-07
WDU20180000833

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:43)
2018-05-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002457

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:41:49)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001715

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:35)
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002079

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:10:21)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001670

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:12:23)
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001677

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:12:21)
2016-10-21
2016-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001420

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:13:34)
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001105

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:20:17)
2016-08-03
2016-08-03
---- -- --
---- -- --
WDU20160000409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:50:56)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000417

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:54)
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:20:39)
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002132

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 02:20:36)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001645

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:22:52)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:30:10)
2015-08-26
2015-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001175

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:30:24)
2015-08-17
2015-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140001921

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001922

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:03)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001926

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001927

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:02)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000364

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:03:20)
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001668

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:10:37)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001600

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:56)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001614

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:10:53)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001560

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:11:08)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20130001280

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:12:29)
2013-11-05
2011-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001135

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:13:09)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000943

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:14:03)
2013-08-23
2013-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001449

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:52:59)
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
2014-01-01
WDU20120001478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:52:51)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001433

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 03:53:03)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-12-31
WDU20120001434

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:03)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 03:53:03)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120001436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 03:53:02)
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2013-09-26
WDU20120001437

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 03:53:02)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-09-26
WDU20120001131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:22)
2012-11-01
2012-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000791

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:54)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000792

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 04:01:53)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
2013-12-31
WDU20120000795

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:53)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000796

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 04:01:52)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
2013-09-26
WDU20120000542

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:01)
2012-05-26
2012-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20112891703

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie

uchylony (spr: 2018-07-17 04:40:23)
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
2017-01-01
WDU20111871120

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:43:00)
2011-09-08
2011-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20111761053

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 04:43:19)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2013-09-26
WDU20111340786

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 04:50:03)
2011-07-07
2011-07-07
---- -- --
2013-09-26
WDU20100530318

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:21:42)
2010-04-02
2010-04-02
---- -- --
2014-04-05
WDU20100490290

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:21:50)
2010-04-14
2010-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20100450267

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:21:56)
2010-03-24
2010-03-24
---- -- --
2014-01-01
WDU20091491208

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:33:35)
2009-09-14
2009-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091221016

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:34:28)
2009-08-04
2009-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20091140955

Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:40:03)
2009-07-20
2009-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090840708

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:14)
2009-06-04
2009-06-04
---- -- --
2013-09-26
WDU20090660559

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:41:55)
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
---- -- --
WDU20090700607

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:41:42)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2013-12-31
WDU20082371666

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:50:13)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081821131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:52:38)
2008-10-15
2008-10-15
---- -- --
2014-01-01
WDU20081731078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:52:52)
2008-10-02
2008-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU20080960616

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:10:11)
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2009-03-25
WDU20071871336

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 06:20:58)
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20070270185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:33:45)
2007-03-07
2007-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060900628

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:54)
2006-05-31
2006-05-31
---- -- --
2009-03-25
WDU20060970672

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:50:41)
2006-06-08
2006-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20060920646

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:50:49)
2006-06-16
2006-06-16
---- -- --
2016-07-01
WDU20060520383

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:05)
2006-03-30
2006-03-30
---- -- --
2009-03-25
WDU20060520384

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:52:05)
2006-03-30
2006-03-30
---- -- --
2014-01-01
WDU20060150114

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną

uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:21)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2009-09-14
WDU20060150115

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie

uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:21)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20060150116

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

uchylony (spr: 2018-07-17 06:53:21)
2006-01-30
2006-01-30
---- -- --
2013-01-01
WDU20052582166

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:22)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052582167

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:21)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052582168

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:21)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-03-25
WDU20052582169

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:54:21)
2005-12-28
2005-12-28
---- -- --
2014-01-01
WDU20052442076

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną

uchylony (spr: 2018-07-17 07:00:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-09-14
WDU20052442077

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych

uchylony (spr: 2018-07-17 07:00:03)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20052442078

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

uchylony (spr: 2018-07-17 07:00:03)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20050110083

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 07:30:42)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041481564

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 07:42:48)
2004-06-30
2004-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20032182148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:14)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030670629

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:08)
2003-04-26
2003-04-26
---- -- --
2005-09-10
WDU20011151233

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:53:33)
2001-10-26
2001-10-26
---- -- --
2004-06-30
WDU20010901011

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:54:47)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2016-07-01
WDU20010770829

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:16)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2003-04-26
WDU20010350414

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:02:39)
2001-04-24
2001-04-24
---- -- --
2004-06-30
WDU20000901002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:11:17)
2000-11-10
2000-11-10
---- -- --
2004-01-01
WDU19970470313

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:12:15)
1997-05-31
1997-05-31
---- -- --
2004-06-30
WDU19941300654

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:32:41)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2004-06-30
WDU19930960440

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:03:16)
1993-10-28
1993-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19920540265

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:46)
1992-07-15
1992-07-15
---- -- --
2004-06-30
WDU19920210089

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:52)
1992-03-25
1992-03-25
---- -- --
2004-06-30
WDU19910420188

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:15:39)
1991-05-16
1991-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU19910420189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie aplikacji notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:38)
1991-05-16
1991-05-16
---- -- --
2005-09-10
WDU19910330146

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:54)
1991-04-22
1991-04-22
---- -- --
2004-06-30
WDU19910330147

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:15:54)
1991-04-22
1991-04-22
---- -- --
---- -- --
WDU19910330148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:15:53)
1991-04-22
1991-04-22
---- -- --
2007-03-07

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu