Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.


z dniem 19 listopada 2016 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego"(Dz. U. z 2016 r. poz. 1807) akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-22 07:50:07) Dz.U. 1991 nr 63 poz. 26618

_

WDU20180000517

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:13)
2018-03-13
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000066

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:31:21)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001556

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:52)
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111951157

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:54)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111951158

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:54)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20010130108

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:52:16)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990820920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 06:12:01)
1999-10-29
1999-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20061791322

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:37)
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2011-09-23
WDU20031431390

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:43)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-09-23
WDU20000020017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:59)
2000-02-01
2000-02-01
---- -- --
2011-09-23
WDU19990901004

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:50)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
2011-09-23
WDU19960030026

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:33)
1996-01-11
1995-12-01
---- -- --
2000-02-01
WDU19941300655

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:33)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-02-01
WDU19930950436

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:20)
1993-10-11
1993-09-01
---- -- --
2000-02-01
WDU19930270122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie wzoru emblematu, wzoru dyplomu ukończenia oraz sztandaru Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:14)
1993-04-13
1993-04-13
---- -- --
1999-10-29
WDU19920680345

Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:47)
1992-09-10
1992-09-10
---- -- --
1999-11-23
WDU19920620312

Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:52)
1992-08-20
1992-08-20
---- -- --
2000-02-01
WDU19911100479

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:33)
1991-12-01
1991-12-01
---- -- --
1999-11-23
WDU19911150499

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:31)
1991-12-14
1991-12-14
---- -- --
2000-02-01
WDU19910780348

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:46)
1991-09-01
1991-09-01
---- -- --
1999-11-23
WDU20180000517

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:13)
2018-03-13
2018-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000066

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:31:21)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001556

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:52)
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20111951157

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:54)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20111951158

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:20:54)
2011-09-23
2011-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061791322

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:50:37)
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2011-09-23
WDU20031431390

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:43)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-09-23
WDU20010130108

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:52:16)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20000020017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:59)
2000-02-01
2000-02-01
---- -- --
2011-09-23
WDU19990901004

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:50)
1999-11-23
1999-11-23
---- -- --
2011-09-23
WDU19990820920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 06:12:01)
1999-10-29
1999-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU19960030026

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:11:33)
1996-01-11
1995-12-01
---- -- --
2000-02-01
WDU19941300655

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:21:33)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-02-01
WDU19930950436

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:31:20)
1993-10-11
1993-09-01
---- -- --
2000-02-01
WDU19930270122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie wzoru emblematu, wzoru dyplomu ukończenia oraz sztandaru Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:14)
1993-04-13
1993-04-13
---- -- --
1999-10-29
WDU19920680345

Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:47)
1992-09-10
1992-09-10
---- -- --
1999-11-23
WDU19920620312

Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:52)
1992-08-20
1992-08-20
---- -- --
2000-02-01
WDU19911100479

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:33)
1991-12-01
1991-12-01
---- -- --
1999-11-23
WDU19911150499

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:31)
1991-12-14
1991-12-14
---- -- --
2000-02-01
WDU19910780348

Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:41:46)
1991-09-01
1991-09-01
---- -- --
1999-11-23

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu