Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska


zmiana tytułu ustawy "o Inspekcji Ochrony Środowiska" Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 art. 74 pkt 1 z dniem 1 stycznia 1999 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 07:40:07) Dz.U. 1991 nr 77 poz. 33563

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170002442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:00:09)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001180

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:30:32)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000799

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:40:07)
2016-06-22
2016-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:00:14)
2015-10-25
2015-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20111290747

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:20:12)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20030050058

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:20:26)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 01:10:01)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
2018-01-12
WDU20140001174

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 01:20:28)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
2018-01-12
WDU20101741181

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 02:30:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-09-18
WDU20091080899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 02:50:29)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20080410244

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:08)
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2014-09-18
WDU20080390233

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:08)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2016-09-05
WDU20070810551

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:28)
2007-05-25
2007-05-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20070210126

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:05)
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2014-09-18
WDU20060710495

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:24)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2016-08-20
WDU20060710496

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:24)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2011-06-21
WDU20042622605

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:02)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20021861554

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:30:11)
2002-11-23
2002-11-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20001071144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:00:40)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2005-01-01
WDU19990400406

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-01-19 06:30:02)
1999-05-06
1999-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU19990290274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:07)
1999-04-08
1999-04-08
---- -- --
2014-09-18
WDU19990030021

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:16)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981260838

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-01-19 06:30:33)
1998-10-16
1998-10-16
---- -- --
2005-01-01
WDU19941310666

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:27)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-12-22
WDU19920950471

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:02)
1993-01-02
1993-01-02
---- -- --
2000-12-22
WDU20170002442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:00:09)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001180

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:30:32)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000799

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-01-19 00:40:07)
2016-06-22
2016-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

obowiązujący (spr: 2018-01-19 01:00:14)
2015-10-25
2015-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 01:10:01)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
2018-01-12
WDU20140001174

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 01:20:28)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
2018-01-12
WDU20111290747

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:20:12)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101741181

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 02:30:24)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-09-18
WDU20091080899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 02:50:29)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20080410244

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:08)
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2014-09-18
WDU20080390233

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:08)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2016-09-05
WDU20070810551

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:28)
2007-05-25
2007-05-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20070210126

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 03:40:05)
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2014-09-18
WDU20060710495

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:24)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2016-08-20
WDU20060710496

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:24)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2011-06-21
WDU20042622605

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:02)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20030050058

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:20:26)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021861554

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:30:11)
2002-11-23
2002-11-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20001071144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:00:40)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2005-01-01
WDU19990400406

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-01-19 06:30:02)
1999-05-06
1999-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU19990290274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:07)
1999-04-08
1999-04-08
---- -- --
2014-09-18
WDU19990030021

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:16)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981260838

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-01-19 06:30:33)
1998-10-16
1998-10-16
---- -- --
2005-01-01
WDU19941310666

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:27)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-12-22
WDU19920950471

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:30:02)
1993-01-02
1993-01-02
---- -- --
2000-12-22

Książki septem

Cena: 49.00

Cena: 24.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 29.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 17.90

Cena: 14.90

Cena: 14.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37