Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska


zmiana tytułu ustawy "o Inspekcji Ochrony Środowiska" Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 art. 74 pkt 1 z dniem 1 stycznia 1999 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-19 07:30:27) Dz.U. 1991 nr 77 poz. 33591

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:47)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001180

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:06)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000799

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:44)
2016-06-22
2016-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:05)
2015-10-25
2015-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20111290747

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:37)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20030050058

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:20:32)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 01:11:10)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
2018-01-12
WDU20140001174

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 01:30:46)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
2018-01-12
WDU20101741181

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:39)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-09-18
WDU20091080899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:46)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20080410244

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:21)
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2014-09-18
WDU20080390233

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:22)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2016-09-05
WDU20070810551

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:40)
2007-05-25
2007-05-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20070210126

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 03:41:21)
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2014-09-18
WDU20060710495

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:32)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2016-08-20
WDU20060710496

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:32)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2011-06-21
WDU20042622605

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:42)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20021861554

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:25)
2002-11-23
2002-11-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20001071144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:00:58)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2005-01-01
WDU19990400406

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-20 06:21:02)
1999-05-06
1999-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU19990290274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:21:14)
1999-04-08
1999-04-08
---- -- --
2014-09-18
WDU19990030021

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:06)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981260838

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-20 06:30:50)
1998-10-16
1998-10-16
---- -- --
2005-01-01
WDU19941310666

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:10:18)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-12-22
WDU19920950471

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:20:59)
1993-01-02
1993-01-02
---- -- --
2000-12-22
WDU20170002442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:10:47)
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001180

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:06)
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000799

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:50:44)
2016-06-22
2016-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:10:05)
2015-10-25
2015-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150000897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 01:11:10)
2015-07-11
2015-07-11
---- -- --
2018-01-12
WDU20140001174

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 01:30:46)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
2018-01-12
WDU20111290747

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:37)
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20101741181

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:39)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-09-18
WDU20091080899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 03:00:46)
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20080410244

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:21)
2008-03-26
2008-03-26
---- -- --
2014-09-18
WDU20080390233

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:22)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
2016-09-05
WDU20070810551

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:40:40)
2007-05-25
2007-05-25
---- -- --
2011-01-01
WDU20070210126

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 03:41:21)
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2014-09-18
WDU20060710495

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:32)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2016-08-20
WDU20060710496

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:32)
2006-05-04
2006-05-04
---- -- --
2011-06-21
WDU20042622605

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

uchylony (spr: 2018-07-20 04:30:42)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20030050058

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:20:32)
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021861554

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:25)
2002-11-23
2002-11-23
---- -- --
2014-09-18
WDU20001071144

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:00:58)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2005-01-01
WDU19990400406

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-20 06:21:02)
1999-05-06
1999-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU19990290274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:21:14)
1999-04-08
1999-04-08
---- -- --
2014-09-18
WDU19990030021

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:06)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981260838

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-20 06:30:50)
1998-10-16
1998-10-16
---- -- --
2005-01-01
WDU19941310666

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:10:18)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-12-22
WDU19920950471

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

uchylony (spr: 2018-07-19 07:20:59)
1993-01-02
1993-01-02
---- -- --
2000-12-22

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu