Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Ustawa z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 07:21:15) Dz.U. 1991 nr 80 poz. 35078

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002393

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:01:29)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002352

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:01:33)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002219

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:05)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001752

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:54)
2017-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001205

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:06)
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000998

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:28)
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000539

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:21:13)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000540

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:21:13)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002280

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:30:31)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002058

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 00:30:54)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20160000467

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:50:13)
2016-04-08
2016-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150002062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:51:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001717

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:00:30)
2016-01-01
2016-01-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000160

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:11:22)
2015-02-14
2015-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:20:41)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20130001171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:40:54)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130000767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:41:34)
2013-07-18
2013-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000551

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:50:20)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120001272

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:00:03)
2013-01-01
2013-01-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20112521517

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20102521691

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:30:17)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101881264

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:30:58)
2011-01-01
2011-01-01
2012-01-01
---- -- --
WDU20091601269

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:50:41)
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20091601267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:50:41)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20071871329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 03:21:31)
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20071400988

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 03:30:31)
2007-08-11
2007-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20070360229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 03:40:07)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060980677

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 03:50:46)
2006-06-24
2006-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20042832826

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:20:48)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20042822807

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 04:20:49)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041061132

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:40:25)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032242226

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 04:50:45)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 05:00:22)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU19971430955

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 06:31:27)
1998-01-01
1998-01-01
1998-12-31
---- -- --
WDU19961380642

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie wysokości kwot podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 06:41:44)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19920410180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 07:20:32)
1992-05-20
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170002352

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:01:33)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002219

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:05)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001205

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:06)
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000539

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:21:13)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:51:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000160

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:11:22)
2015-02-14
2015-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20060980677

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 03:50:46)
2006-06-24
2006-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20170000536

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:21:13)
2017-03-14
0000-00-00
---- -- --
2017-12-15
WDU20170000181

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:30:10)
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
2017-04-30
WDU20170000058

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:30:23)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000440

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:50:16)
2016-04-02
2016-04-02
---- -- --
2017-12-15
WDU20150002124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:51:23)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-04-30
WDU20150002001

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:51:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-12-15
WDU20150001998

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:51:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150000599

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:10:37)
2015-05-19
2015-05-19
---- -- --
2017-05-23
WDU20140001879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:10)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001777

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:19)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20140001674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:29)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130001303

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:40:42)
2013-11-23
2013-11-23
---- -- --
2015-01-01
WDU20130001054

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:41:06)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000493

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:50:26)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
2015-05-19
WDU20120001331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:49)
2012-12-14
2012-12-14
---- -- --
2013-11-23
WDU20120000355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:01:28)
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2013-09-26
WDU20120000356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uchylony (spr: 2018-04-19 02:01:28)
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2015-01-01
WDU20112681583

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:47)
2012-02-13
2012-02-13
---- -- --
2012-03-31
WDU20112521518

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-11-23
WDU20112521514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-09-26
WDU20112521515

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
2015-02-14
WDU20110250131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:21:38)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20102341534

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:30:32)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20091561237

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:44)
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
2011-12-08
WDU20091501210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:46)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
2011-02-12
WDU20082351591

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:01:14)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-02-12
WDU20082341575

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 03:01:16)
2008-12-30
2008-12-30
---- -- --
2009-10-08
WDU20082121335

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:10:07)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20081731073

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:10:34)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20080740445

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:11:36)
2008-05-01
2008-05-01
---- -- --
2011-02-12
WDU20072121563

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uchylony (spr: 2018-04-19 03:21:09)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-02-13
WDU20071481044

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:30:25)
2007-08-29
2007-08-29
---- -- --
2008-12-01
WDU20071340941

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 03:30:35)
2007-08-10
2007-08-10
---- -- --
2008-12-30
WDU20070730486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:31:16)
2007-04-25
2007-04-25
---- -- --
2008-05-01
WDU20062431760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:40:37)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20062041505

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku od zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:41:00)
2006-11-28
2006-11-28
---- -- --
2007-08-29
WDU20062031498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 03:41:01)
2006-11-25
2006-11-25
---- -- --
2007-08-10
WDU20061811329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:41:18)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20060200154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:02)
2006-02-08
2006-02-08
---- -- --
2008-01-01
WDU20052652215

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:21)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2008-01-01
WDU20052572155

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052121768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:03)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2007-10-26
WDU20052141804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:00)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2006-11-25
WDU20052041689

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:10)
2005-11-02
2005-11-02
---- -- --
2007-08-29
WDU20052011663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:12)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20050940790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:11:11)
2005-06-14
2005-06-14
---- -- --
2013-05-08
WDU20042792765

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:20:53)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2005-12-30
WDU20042762736

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:20:56)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20042292308

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:30:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042052096

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:30:24)
2004-10-06
2004-10-06
---- -- --
2007-08-29
WDU20041501576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:31:11)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-08-29
WDU20041501577

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 04:31:11)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-11-12
WDU20041061133

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:40:25)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2005-12-30
WDU20032242225

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:50:45)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20032031970

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:51:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20032021960

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:51:09)
2003-12-13
2003-12-13
---- -- --
2004-07-01
WDU20022191837

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:11:30)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20022291914

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:11:23)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20022001691

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:12)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20021671374

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20021601324

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:45)
2002-10-15
2002-10-15
---- -- --
2003-12-13
WDU20020040040

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:31:25)
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2007-08-02
WDU20011551812

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:31:36)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20011531755

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:31:42)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011371540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:40:15)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011281421

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:40:25)
2001-11-24
2001-11-24
---- -- --
2003-09-01
WDU20011121200

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:40:46)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2003-12-13
WDU20010020017

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:07)
2001-01-17
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20001211292

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:14)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20001161222

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:21)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20001081152

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:27)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20001011090

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:33)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2001-12-31
WDU19991001175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:10:23)
1999-12-30
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19990951105

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:10:30)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19981440935

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:21:15)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19981340876

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:21:20)
1998-11-14
1998-11-14
---- -- --
2004-01-01
WDU19971430960

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:26)
1997-12-13
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971621119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:10)
1997-12-31
1997-12-31
---- -- --
1997-12-31
WDU19971300862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:36)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1997-12-31
WDU19971280834

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:39)
1997-10-22
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970010004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:25)
1997-01-22
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19961560784

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:30)
1996-12-30
1997-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19961570804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:28)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19961560788

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:30)
1996-12-30
1997-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19961550763

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:32)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19960350153

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:50:51)
1996-04-09
1996-04-09
---- -- --
1999-01-01
WDU19951540799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:08)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19951480722

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:17)
1996-01-03
1996-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19951480719

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku wyrównawczego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:17)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19951350665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:23)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19950350173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:35)
1995-04-03
1995-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19950250132

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od dochodu.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:40)
1995-03-13
1995-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950090043

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:50)
1995-02-06
1995-02-06
---- -- --
1996-01-01
WDU19941400786

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:56)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-01-01
WDU19941380734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:03)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19941260624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:15)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-12-31
WDU19941260623

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:15)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19940760345

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:46)
1994-07-04
1994-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19940150052

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:10:22)
1994-02-03
1994-02-03
---- -- --
1995-01-01
WDU19931330641

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:10:29)
1993-12-30
1993-12-30
---- -- --
1995-01-01
WDU19931140507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:10:43)
1993-11-30
1993-11-30
---- -- --
1994-12-31
WDU19930660312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:11:04)
1993-07-23
1993-07-23
---- -- --
1995-01-01
WDU19920520239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:20:26)
1992-07-08
1992-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19911240553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:20:52)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU20170002393

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:01:29)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170002352

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:01:33)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002219

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:05)
2017-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001752

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:10:54)
2017-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001205

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:06)
2017-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000998

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:20:28)
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000539

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:21:13)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000540

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:21:13)
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000536

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:21:13)
2017-03-14
0000-00-00
---- -- --
2017-12-15
WDU20170000181

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:30:10)
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
2017-04-30
WDU20170000058

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:30:23)
2017-01-12
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20160002280

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:30:31)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002058

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 00:30:54)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20160000467

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 00:50:13)
2016-04-08
2016-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000440

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:50:16)
2016-04-02
2016-04-02
---- -- --
2017-12-15
WDU20150002124

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:51:23)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
2017-04-30
WDU20150002062

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 00:51:30)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002001

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:51:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-12-15
WDU20150001998

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 00:51:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001717

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:00:30)
2016-01-01
2016-01-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000599

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:10:37)
2015-05-19
2015-05-19
---- -- --
2017-05-23
WDU20150000160

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:11:22)
2015-02-14
2015-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:10)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001777

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:19)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20140001674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:29)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:20:33)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001558

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:20:41)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20130001303

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:40:42)
2013-11-23
2013-11-23
---- -- --
2015-01-01
WDU20130001171

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

obowiązujący (spr: 2018-04-19 01:40:54)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001054

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:41:06)
2013-09-26
2013-09-26
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000767

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:41:34)
2013-07-18
2013-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000551

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 01:50:20)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000493

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:50:26)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
2015-05-19
WDU20120001331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 01:51:49)
2012-12-14
2012-12-14
---- -- --
2013-11-23
WDU20120001272

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:00:03)
2013-01-01
2013-01-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:01:28)
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2013-09-26
WDU20120000356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uchylony (spr: 2018-04-19 02:01:28)
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2015-01-01
WDU20112681583

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:47)
2012-02-13
2012-02-13
---- -- --
2012-03-31
WDU20112521518

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-11-23
WDU20112521517

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20112521514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-09-26
WDU20112521515

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 02:10:54)
2011-12-08
2011-12-08
---- -- --
2015-02-14
WDU20110250131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:21:38)
2011-02-12
2011-02-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20102521691

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 02:30:17)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102341534

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 02:30:32)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20101881264

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:30:58)
2011-01-01
2011-01-01
2012-01-01
---- -- --
WDU20091601269

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 02:50:41)
2010-01-01
2010-01-01
2011-01-01
---- -- --
WDU20091561237

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:44)
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
2011-12-08
WDU20091601267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 02:50:41)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091501210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 02:50:46)
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
2011-02-12
WDU20082351591

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:01:14)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-02-12
WDU20082341575

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 03:01:16)
2008-12-30
2008-12-30
---- -- --
2009-10-08
WDU20082121335

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:10:07)
2008-12-01
2008-12-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20081731073

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:10:34)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20080740445

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:11:36)
2008-05-01
2008-05-01
---- -- --
2011-02-12
WDU20072121563

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

uchylony (spr: 2018-04-19 03:21:09)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-02-13
WDU20071871329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 03:21:31)
2008-01-01
2008-01-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20071481044

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:30:25)
2007-08-29
2007-08-29
---- -- --
2008-12-01
WDU20071400988

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 03:30:31)
2007-08-11
2007-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20071340941

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 03:30:35)
2007-08-10
2007-08-10
---- -- --
2008-12-30
WDU20070730486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:31:16)
2007-04-25
2007-04-25
---- -- --
2008-05-01
WDU20070360229

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 03:40:07)
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
---- -- --
WDU20062431760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:40:37)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-05-01
WDU20062041505

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku od zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 03:41:00)
2006-11-28
2006-11-28
---- -- --
2007-08-29
WDU20062031498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 03:41:01)
2006-11-25
2006-11-25
---- -- --
2007-08-10
WDU20061811329

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 03:41:18)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20060980677

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

obowiązujący (spr: 2018-04-19 03:50:46)
2006-06-24
2006-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20060200154

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:02)
2006-02-08
2006-02-08
---- -- --
2008-01-01
WDU20052652215

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:21)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2008-01-01
WDU20052572155

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:00:26)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20052121768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:03)
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
2007-10-26
WDU20052141804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:00)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2006-11-25
WDU20052041689

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:10)
2005-11-02
2005-11-02
---- -- --
2007-08-29
WDU20052011663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:01:12)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20050940790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:11:11)
2005-06-14
2005-06-14
---- -- --
2013-05-08
WDU20042792765

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:20:53)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2005-12-30
WDU20042832826

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:20:48)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20042822807

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 04:20:49)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042762736

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:20:56)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20042292308

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:30:04)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042052096

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:30:24)
2004-10-06
2004-10-06
---- -- --
2007-08-29
WDU20041501576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:31:11)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-08-29
WDU20041501577

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

uchylony (spr: 2018-04-19 04:31:11)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2005-11-12
WDU20041061132

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

obowiązujący (spr: 2018-04-19 04:40:25)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041061133

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:40:25)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2005-12-30
WDU20032242225

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uchylony (spr: 2018-04-19 04:50:45)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20032242226

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-19 04:50:45)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032031970

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:51:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20032021960

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 04:51:09)
2003-12-13
2003-12-13
---- -- --
2004-07-01
WDU20031521475

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-19 05:00:22)
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022191837

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:11:30)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20022291914

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:11:23)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20022001691

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:12)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20021671374

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:40)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20021601324

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:20:45)
2002-10-15
2002-10-15
---- -- --
2003-12-13
WDU20020040040

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:31:25)
2002-02-02
2002-02-02
---- -- --
2007-08-02
WDU20011551812

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:31:36)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20011531755

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:31:42)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011371540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:40:15)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011281421

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:40:25)
2001-11-24
2001-11-24
---- -- --
2003-09-01
WDU20011121200

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:40:46)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2003-12-13
WDU20010020017

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:07)
2001-01-17
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20001211292

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:14)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20001161222

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:21)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20001081152

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:27)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20001011090

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 05:51:33)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2001-12-31
WDU19991001175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:10:23)
1999-12-30
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19990951105

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:10:30)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19981440935

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:21:15)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19981340876

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:21:20)
1998-11-14
1998-11-14
---- -- --
2004-01-01
WDU19971430960

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:26)
1997-12-13
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971430955

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-19 06:31:27)
1998-01-01
1998-01-01
1998-12-31
---- -- --
WDU19971621119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:10)
1997-12-31
1997-12-31
---- -- --
1997-12-31
WDU19971300862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:36)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1997-12-31
WDU19971280834

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:31:39)
1997-10-22
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970010004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:25)
1997-01-22
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19961560784

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:30)
1996-12-30
1997-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19961570804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:28)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19961560788

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:30)
1996-12-30
1997-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19961550763

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:41:32)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19961380642

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie wysokości kwot podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 06:41:44)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19960350153

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:50:51)
1996-04-09
1996-04-09
---- -- --
1999-01-01
WDU19951540799

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:08)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19951480722

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:17)
1996-01-03
1996-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19951480719

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku wyrównawczego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:17)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19951350665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 06:51:23)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19950350173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:35)
1995-04-03
1995-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19950250132

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1995 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od dochodu.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:40)
1995-03-13
1995-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950090043

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:50)
1995-02-06
1995-02-06
---- -- --
1996-01-01
WDU19941400786

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:00:56)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1996-01-01
WDU19941380734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:03)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19941260624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:15)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-12-31
WDU19941260623

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:15)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19940760345

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:01:46)
1994-07-04
1994-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19940150052

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:10:22)
1994-02-03
1994-02-03
---- -- --
1995-01-01
WDU19931330641

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:10:29)
1993-12-30
1993-12-30
---- -- --
1995-01-01
WDU19931140507

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-19 07:10:43)
1993-11-30
1993-11-30
---- -- --
1994-12-31
WDU19930660312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:11:04)
1993-07-23
1993-07-23
---- -- --
1995-01-01
WDU19920520239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:20:26)
1992-07-08
1992-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU19920410180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

obowiązujący (spr: 2018-04-19 07:20:32)
1992-05-20
1992-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19911240553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

uchylony (spr: 2018-04-19 07:20:52)
1992-01-01
1992-01-01
---- -- --
1995-01-01

Książki

bezdroza

Cena: 59.00

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 20.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 54.90

Cena: 26.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu