Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-16 11:14:24) Dz.U. 1991 nr 88 poz. 40015

_

WDU20180000982

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:56)
2018-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000820

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:47)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000672

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:30:03)
2018-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:48)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000673

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:30:03)
2018-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:31:42)
2018-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001703

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:39)
2017-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:03:00)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:04:41)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000724

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:41:32)
2016-05-30
2016-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000478

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:37)
2016-04-11
2016-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000388

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:51:02)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000006

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:01:46)
2015-01-05
2015-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002084

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:20:51)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150002130

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:20:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000720

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:32:38)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001882

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001793

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:43:41)
2014-12-27
2014-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001439

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:50:39)
2014-11-07
2014-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:08)
2014-08-16
2014-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000886

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:47)
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000887

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:47)
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000718

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:37)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000757

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:01:26)
2014-06-21
2014-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130000019

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:52:25)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001444

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:53:00)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001199

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:03)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120001087

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:34)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000776

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:58)
2012-07-24
2012-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000455

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:24)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20111440861

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:44:09)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111280730

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:50:18)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20110690371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:51:56)
2011-03-31
2011-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20110420222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:37)
2011-02-28
2011-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090430352

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:42:52)
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20082071305

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:51:52)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20081781096

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:52:48)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20081801115

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:52:43)
2009-01-11
2009-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080730442

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:10:58)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080370212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:12:22)
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080390231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:12:16)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080200123

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:12:46)
2008-02-22
2008-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20061981455

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:41:44)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20061390991

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:56)
2006-08-04
2006-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20061431037

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:43)
2006-08-25
2006-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060800562

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:51:13)
2006-05-26
2006-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20060090052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:38)
2006-01-27
2006-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20052662247

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:57)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060040026

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:46)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060040025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:46)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20052412033

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:16)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20052412034

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:16)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20052412035

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:15)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20052612191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:14)
2006-01-13
2006-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20052251934

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:45)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052121765

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:01:36)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051651379

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:03:32)
2005-09-14
2005-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051010849

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-17 07:11:51)
2005-06-24
2005-06-24
2006-01-01
---- -- --
WDU20051010846

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:11:52)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20051010847

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:11:52)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20042832838

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:31:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032222213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:02:54)
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20030610546

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:24:37)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20020810739

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:47)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020230235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:35)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020230231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:37)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020020023

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:44:46)
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20011161248

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:28)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20011141227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:35)
2001-11-08
2001-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011141228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:35)
2001-11-08
2001-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011061162

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:55)
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20000700828

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 10:12:21)
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000460534

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:14:07)
2000-06-22
2000-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU19991091254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:23:16)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990991167

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:23:49)
1999-12-29
1999-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU19990750843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:25:36)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU19990220207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:42:03)
1999-03-19
1999-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU19971601098

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:04)
1998-01-13
1998-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU19971541016

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:32)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19971601097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:30:04)
1998-01-13
1998-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU19971450980

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:45)
1997-12-23
1997-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU19971541014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:33)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19971440968

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowych zasad wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:50)
1997-12-02
1997-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU19971030658

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:36)
1997-09-03
1997-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU19971010638

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:44)
1997-09-12
1997-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU19971010637

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:44)
1997-09-12
1997-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU19970990617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:51)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU19970910564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:33:10)
1997-08-21
1997-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU19960920418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:42:48)
1996-07-31
1996-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU19920780395

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:00)
1992-10-20
1992-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU19920660334

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:20)
1992-09-16
1992-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU19920580289

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:37)
1992-08-06
1992-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU19920620309

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:31)
1992-09-04
1992-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU19920540259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:48)
1992-07-30
1992-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19920450203

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:12:07)
1992-06-03
1992-06-03
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000340

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-18-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

na dzie? 2018-07-17 08:05:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000341

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-19-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

na dzie? 2018-07-17 08:05:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000342

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-15-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

na dzie? 2018-07-17 08:05:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000343

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-16-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

na dzie? 2018-07-17 08:05:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000344

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-17-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

na dzie? 2018-07-17 08:05:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000505

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr 112-9-2014 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

na dzie? 2018-07-17 06:17:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000468

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.16.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 04:46:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000471

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.14.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 04:46:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000472

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 112.15.2015 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 04:46:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000509

Postanowienie nr 112.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 02:46:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000511

Postanowienie nr 112.25.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2017 r. o nadaniu stopnia generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 01:06:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000512

Postanowienie nr 112.26.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 01:06:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000513

Postanowienie nr 112.27.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 01:06:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000514

Postanowienie nr 112.28.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 01:06:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000515

Postanowienie nr 112.29.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 01:06:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000516

Postanowienie nr 112.30.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

na dzie? 2018-07-17 01:06:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002130

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:20:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001882

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000886

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:47)
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000718

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:37)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000776

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:58)
2012-07-24
2012-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080390231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:12:16)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU19990220207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:42:03)
1999-03-19
1999-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU19971541014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:33)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19920620309

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:31)
1992-09-04
1992-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20170000152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 01:03:30)
2017-01-26
2017-01-26
---- -- --
2018-05-01
WDU20160000129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 02:01:11)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-01-26
WDU20160000030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 02:01:39)
2016-01-09
2016-01-09
---- -- --
2018-04-06
WDU20120001189

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 04:00:05)
2012-11-14
2012-11-14
---- -- --
2016-02-02
WDU20111590952

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 04:43:44)
2011-08-09
2011-08-09
---- -- --
2016-01-05
WDU20100060040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:30:23)
2010-01-30
2010-01-30
---- -- --
2015-12-10
WDU20090540448

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:26)
2009-04-02
2009-04-02
---- -- --
2016-05-30
WDU20082361625

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:50:24)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-11-14
WDU20080230144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:40)
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2015-12-10
WDU20072341725

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:14:06)
2007-12-17
2007-12-17
---- -- --
2014-11-07
WDU20072041470

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:20:21)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071531085

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:09)
2007-09-08
2007-09-08
---- -- --
2009-04-02
WDU20070780531

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:32:03)
2007-05-04
2007-05-04
---- -- --
2008-03-20
WDU20070120077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:34:16)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20062211626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:40:55)
2006-12-19
2006-12-19
---- -- --
2015-12-10
WDU20061671189

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:43:02)
2006-09-19
2006-09-19
---- -- --
2008-03-20
WDU20061421022

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-07-17 06:43:47)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2009-04-02
WDU20061210842

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia

uchylony (spr: 2018-07-17 06:44:38)
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2008-12-11
WDU20060590419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:51:54)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2008-02-22
WDU20052141784

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:30)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-25
WDU20050350315

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

uchylony (spr: 2018-07-17 07:14:25)
2005-03-16
2005-03-16
---- -- --
2013-06-22
WDU20050250212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:30:05)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2006-09-19
WDU20050040028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznmych i Administracji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:00)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2005-12-24
WDU20042552565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:45)
2004-12-01
2004-12-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20042522521

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:58)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2006-01-01
WDU20041111180

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

uchylony (spr: 2018-07-17 07:51:14)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2006-04-01
WDU20041111179

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:51:15)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2006-01-25
WDU20040750710

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:53:39)
2004-05-03
2004-05-03
---- -- --
2006-09-19
WDU20040510510

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie badań oraz przeglądów technicznych sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz obiektów Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:46)
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
2005-07-01
WDU20040300260

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:51)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
2006-01-25
WDU20040200188

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:01:15)
2004-02-26
2004-02-26
---- -- --
2005-12-24
WDU20030710650

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:00)
2003-03-31
2003-04-01
---- -- --
2006-01-25
WDU20030710651

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:59)
2003-04-25
2003-04-01
---- -- --
2006-04-01
WDU20030500434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:25:16)
2003-03-25
2003-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20020440422

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:33)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
2006-12-19
WDU20010720758

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:40)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2006-08-24
WDU20010660675

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:09)
2001-07-13
2001-07-13
---- -- --
2006-08-25
WDU20010520556

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:51)
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
2003-04-01
WDU20010290325

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:03:13)
2001-04-21
2001-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20010130120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:04:22)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2006-08-24
WDU20010010012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:05:06)
2001-01-30
2001-01-30
---- -- --
2018-01-27
WDU20001101173

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:10:17)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2004-11-26
WDU20000931035

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:11:05)
2000-11-18
2000-11-18
---- -- --
2014-12-27
WDU20000400467

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:08)
2000-05-17
2000-05-19
---- -- --
2004-11-26
WDU20000380435

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:19)
2000-05-12
2000-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20000380431

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:20)
2000-05-12
2000-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20000380430

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:21)
2000-05-12
2000-01-01
---- -- --
2006-08-24
WDU19991111311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:22:55)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-02-11
WDU19990870978

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:24:50)
1999-10-27
1999-01-01
---- -- --
2007-11-01
WDU19990850947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:25:01)
1999-10-18
1999-01-01
---- -- --
2001-10-27
WDU19990490495

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:24)
1999-06-15
1999-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU19990400408

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:55)
1999-05-21
1999-05-21
---- -- --
2005-07-01
WDU19990450455

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:39)
1999-05-20
1999-05-20
---- -- --
2005-07-01
WDU19990380375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:07)
1999-04-28
1999-04-28
---- -- --
2006-08-25
WDU19990280264

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:44)
1999-04-02
1999-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU19990300298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:33)
1999-04-27
1999-04-27
---- -- --
2006-05-26
WDU19990210191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:42:09)
1999-03-20
1999-03-20
---- -- --
2006-01-13
WDU19990210190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:42:09)
1999-03-12
1999-03-12
---- -- --
2006-08-24
WDU19990130121

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:19)
1999-02-19
1999-01-01
---- -- --
2005-12-01
WDU19990160152

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:09)
1999-02-26
1998-05-20
---- -- --
2006-01-01
WDU19990080070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:39)
1999-01-29
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19980880559

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:22:22)
1998-07-28
1998-07-28
---- -- --
2005-07-01
WDU19980730469

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:22:52)
1998-06-16
1998-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU19980450284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:23:53)
1998-04-10
1998-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU19980380223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:24:13)
1998-04-09
1998-04-09
---- -- --
2018-01-27
WDU19980220117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:24:50)
1998-03-06
1998-03-06
---- -- --
2006-01-13
WDU19980150069

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:06)
1998-02-18
1998-02-18
---- -- --
2005-12-01
WDU19980150067

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:07)
1998-02-03
1997-12-01
---- -- --
2005-12-24
WDU19980150068

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:06)
1998-02-03
1997-12-01
---- -- --
2005-12-24
WDU19971621110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:37)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19980040013

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:25)
1998-01-12
1998-01-12
---- -- --
2005-12-24
WDU19971511000

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:38)
1997-12-31
1997-12-31
---- -- --
2006-08-24
WDU19971521001

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:38)
1997-12-17
1997-12-17
---- -- --
2003-04-01
WDU19971521002

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:37)
1997-12-25
1997-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU19971450979

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:45)
1997-12-23
1997-12-23
---- -- --
2009-01-11
WDU19971310875

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:21)
1997-11-09
1997-11-09
---- -- --
2007-11-01
WDU19971300850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:29)
1997-10-23
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971340895

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:15)
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
2006-01-01
WDU19971200765

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:59)
1997-10-20
1997-10-20
---- -- --
2000-01-01
WDU19971090711

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:19)
1997-10-03
1997-10-03
---- -- --
2006-04-25
WDU19971020648

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:40)
1997-09-16
1997-09-16
---- -- --
1999-01-01
WDU19971010639

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:43)
1997-08-28
1997-07-23
---- -- --
2007-11-01
WDU19970990616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:51)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
2007-11-01
WDU19970940576

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:06)
1997-08-26
1997-08-26
---- -- --
2006-01-27
WDU19970940575

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:06)
1997-08-11
1997-07-01
---- -- --
2006-09-19
WDU19970820530

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:23)
1997-07-24
1997-07-24
---- -- --
2006-01-01
WDU19970700446

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:51)
1997-07-18
1997-07-18
---- -- --
2006-08-24
WDU19970630402

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:34:06)
1997-07-05
1997-07-05
---- -- --
2006-05-26
WDU19970460295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:34:41)
1997-05-14
1997-01-23
---- -- --
1997-07-01
WDU19970180098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:40:05)
1997-02-28
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19961390648

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:41:35)
1996-12-19
1996-12-19
---- -- --
1999-01-01
WDU19960920419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:42:47)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1997-12-01
WDU19960660327

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:43:18)
1996-06-19
1996-06-19
---- -- --
1997-04-01
WDU19960510224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-17 11:43:51)
1996-05-15
1996-05-15
---- -- --
1997-07-24
WDU19960250114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:44:30)
1996-03-06
1996-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19951310638

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:23:51)
1995-11-23
1995-10-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19951230599

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:24:04)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950900450

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:24:54)
1995-08-08
1995-08-08
---- -- --
1997-12-01
WDU19950810414

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:06)
1995-07-13
1995-07-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19950680349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:28)
1995-06-21
1995-03-01
---- -- --
2001-10-27
WDU19950680348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:29)
1995-06-21
1995-03-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19950680347

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:29)
1995-06-21
1995-04-01
---- -- --
1997-04-01
WDU19950340171

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 10:30:59)
1995-04-01
1995-04-01
---- -- --
1997-07-24
WDU19950190100

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:31:21)
1995-02-27
1995-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19941400799

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:31:56)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19941400798

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:31:56)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-12-01
WDU19941190583

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:33:05)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19940720322

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:50:54)
1994-07-07
1994-07-07
---- -- --
1997-04-01
WDU19940620262

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:00:22)
1994-06-01
1994-06-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19940390147

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:01:02)
1994-03-24
1994-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19931330644

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:02:00)
1993-12-30
1993-12-30
---- -- --
2001-10-27
WDU19930990451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:03:11)
1993-11-04
1993-11-04
---- -- --
1999-01-01
WDU19930930430

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:03:19)
1993-10-07
1993-09-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19930740352

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:03:47)
1993-08-10
1993-04-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19930240110

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:05:18)
1993-03-31
1993-01-01
---- -- --
1997-12-01
WDU19930230102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:05:20)
1993-03-26
1993-03-26
---- -- --
2001-10-27
WDU19930040019

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:04)
1993-01-30
1993-01-30
---- -- --
1997-08-26
WDU19930040018

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:05)
1993-01-30
1993-01-30
---- -- --
1997-12-02
WDU19920810421

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1992 r. w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:51)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
2001-10-27
WDU19920790402

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:57)
1992-10-27
1992-10-27
---- -- --
1997-04-01
WDU19920830425

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:50)
1992-12-04
1992-12-04
---- -- --
2015-01-01
WDU19920930461

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1992 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:10:36)
1992-12-11
1992-12-11
---- -- --
1997-07-24
WDU19920690351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:14)
1992-10-02
1992-10-02
---- -- --
1997-09-16
WDU19920690350

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1992 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a także zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale mieszkalne, za które strażak Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany opłacać czynsz.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:15)
1992-10-02
1992-10-02
---- -- --
1997-07-24
WDU19920690349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:11:15)
1992-10-02
1992-10-02
---- -- --
1999-01-01
WDU19920620311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1992 r. w sprawie udziału Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i technicznego oraz zasad szkolenia i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i środki techniczne.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:30)
1992-09-04
1992-09-04
---- -- --
2000-11-18
WDU19920580293

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:36)
1992-08-21
1992-08-21
---- -- --
2005-07-01
WDU19920540266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:46)
1992-07-15
1992-07-01
---- -- --
1998-01-13
WDU19920510236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:56)
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19920520246

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie uprawnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:11:52)
1992-07-08
1992-07-08
---- -- --
1993-01-01
WDU19920520245

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:53)
1992-07-08
1992-07-08
---- -- --
1997-08-26
WDU19920520243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:54)
1992-07-23
1992-07-23
---- -- --
1997-12-02
WDU19920510235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:56)
1992-07-16
1992-07-16
---- -- --
1997-12-01
WDU19920510234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:56)
1992-07-16
1992-07-16
---- -- --
1998-01-12
WDU19920430191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:13)
1992-06-09
1992-06-09
---- -- --
1998-02-18
WDU19920410183

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:16)
1992-06-04
1992-06-04
---- -- --
1997-10-03
WDU19920360157

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:27)
1992-05-09
1992-05-09
---- -- --
2002-04-30
WDU20180000982

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:01:56)
2018-06-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000820

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:47)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000672

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:30:03)
2018-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:10:48)
2018-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000673

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:30:03)
2018-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:31:42)
2018-02-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001703

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 00:50:39)
2017-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:03:00)
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 01:03:30)
2017-01-26
2017-01-26
---- -- --
2018-05-01
WDU20160002221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:04:41)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000724

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:41:32)
2016-05-30
2016-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000478

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

obowiązujący (spr: 2018-07-17 01:50:37)
2016-04-11
2016-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160000388

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:51:02)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000129

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 02:01:11)
2016-02-02
2016-02-02
---- -- --
2017-01-26
WDU20160000006

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:01:46)
2015-01-05
2015-01-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 02:01:39)
2016-01-09
2016-01-09
---- -- --
2018-04-06
WDU20150002084

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:20:51)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150002130

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:20:37)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000720

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:32:38)
2015-06-09
2015-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20140001882

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:43:13)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001793

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:43:41)
2014-12-27
2014-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001439

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków

obowiązujący (spr: 2018-07-17 02:50:39)
2014-11-07
2014-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:08)
2014-08-16
2014-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000886

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:47)
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000887

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:00:47)
2014-07-17
2014-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20140000718

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 03:01:37)
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000757

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:01:26)
2014-06-21
2014-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130000019

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:52:25)
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001444

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 03:53:00)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001199

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:03)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120001189

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 04:00:05)
2012-11-14
2012-11-14
---- -- --
2016-02-02
WDU20120001087

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:00:34)
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000776

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:01:58)
2012-07-24
2012-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000455

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 04:03:24)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20111590952

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 04:43:44)
2011-08-09
2011-08-09
---- -- --
2016-01-05
WDU20111440861

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:44:09)
2011-07-28
2011-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111280730

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:50:18)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20110690371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:51:56)
2011-03-31
2011-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20110420222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:37)
2011-02-28
2011-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20100060040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:30:23)
2010-01-30
2010-01-30
---- -- --
2015-12-10
WDU20090540448

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:42:26)
2009-04-02
2009-04-02
---- -- --
2016-05-30
WDU20090430352

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 05:42:52)
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20082361625

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 05:50:24)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-11-14
WDU20082071305

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:51:52)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20081781096

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:52:48)
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20081801115

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:52:43)
2009-01-11
2009-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080730442

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:10:58)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080370212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:12:22)
2008-03-20
2008-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080390231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 06:12:16)
2008-03-22
2008-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080230144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:12:40)
2008-02-28
2008-02-28
---- -- --
2015-12-10
WDU20080200123

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:12:46)
2008-02-22
2008-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20072341725

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:14:06)
2007-12-17
2007-12-17
---- -- --
2014-11-07
WDU20072041470

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:20:21)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071531085

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-07-17 06:22:09)
2007-09-08
2007-09-08
---- -- --
2009-04-02
WDU20070780531

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:32:03)
2007-05-04
2007-05-04
---- -- --
2008-03-20
WDU20070120077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:34:16)
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
2008-01-01
WDU20062211626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 06:40:55)
2006-12-19
2006-12-19
---- -- --
2015-12-10
WDU20061981455

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:41:44)
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20061671189

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:43:02)
2006-09-19
2006-09-19
---- -- --
2008-03-20
WDU20061390991

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:56)
2006-08-04
2006-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20061431037

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:43:43)
2006-08-25
2006-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20061421022

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych

uchylony (spr: 2018-07-17 06:43:47)
2006-08-24
2006-08-24
---- -- --
2009-04-02
WDU20061210842

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia

uchylony (spr: 2018-07-17 06:44:38)
2006-07-22
2006-07-22
---- -- --
2008-12-11
WDU20060800562

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:51:13)
2006-05-26
2006-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20060590419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 06:51:54)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2008-02-22
WDU20060090052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:38)
2006-01-27
2006-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20052662247

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:57)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060040026

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:46)
2006-04-01
2006-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060040025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:53:46)
2006-01-25
2006-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20052412033

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:16)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20052412034

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:16)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20052412035

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:15)
2005-12-24
2005-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20052612191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 06:54:14)
2006-01-13
2006-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20052141784

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:01:30)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-25
WDU20052251934

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:00:45)
2005-12-01
2005-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052121765

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:01:36)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051651379

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:03:32)
2005-09-14
2005-09-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051010849

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-17 07:11:51)
2005-06-24
2005-06-24
2006-01-01
---- -- --
WDU20051010846

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:11:52)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20051010847

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:11:52)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
---- -- --
WDU20050350315

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

uchylony (spr: 2018-07-17 07:14:25)
2005-03-16
2005-03-16
---- -- --
2013-06-22
WDU20050250212

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:30:05)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2006-09-19
WDU20050040028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznmych i Administracji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:31:00)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2005-12-24
WDU20042832838

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

obowiązujący (spr: 2018-07-17 07:31:22)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042552565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:45)
2004-12-01
2004-12-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20042522521

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

uchylony (spr: 2018-07-17 07:32:58)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2006-01-01
WDU20041111180

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

uchylony (spr: 2018-07-17 07:51:14)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2006-04-01
WDU20041111179

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:51:15)
2004-05-14
2004-05-14
---- -- --
2006-01-25
WDU20040750710

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:53:39)
2004-05-03
2004-05-03
---- -- --
2006-09-19
WDU20040510510

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie badań oraz przeglądów technicznych sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz obiektów Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:46)
2004-04-14
2004-04-14
---- -- --
2005-07-01
WDU20040300260

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:00:51)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
2006-01-25
WDU20040200188

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:01:15)
2004-02-26
2004-02-26
---- -- --
2005-12-24
WDU20032222213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:02:54)
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20030710650

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:00)
2003-03-31
2003-04-01
---- -- --
2006-01-25
WDU20030710651

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:23:59)
2003-04-25
2003-04-01
---- -- --
2006-04-01
WDU20030610546

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:24:37)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
---- -- --
WDU20030500434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:25:16)
2003-03-25
2003-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20020810739

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:40:47)
2002-07-06
2002-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020440422

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:42:33)
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
2006-12-19
WDU20020230235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:35)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020230231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:43:37)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20020020023

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:44:46)
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20011161248

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:28)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20011141227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:35)
2001-11-08
2001-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011141228

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:35)
2001-11-08
2001-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011061162

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:53:55)
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20010720758

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:40)
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2006-08-24
WDU20010660675

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:09)
2001-07-13
2001-07-13
---- -- --
2006-08-25
WDU20010520556

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:51)
2001-06-10
2001-06-10
---- -- --
2003-04-01
WDU20010290325

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:03:13)
2001-04-21
2001-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20010130120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:04:22)
2001-03-10
2001-03-10
---- -- --
2006-08-24
WDU20010010012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:05:06)
2001-01-30
2001-01-30
---- -- --
2018-01-27
WDU20001101173

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:10:17)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2004-11-26
WDU20000931035

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:11:05)
2000-11-18
2000-11-18
---- -- --
2014-12-27
WDU20000700828

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 10:12:21)
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000460534

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:14:07)
2000-06-22
2000-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20000400467

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:08)
2000-05-17
2000-05-19
---- -- --
2004-11-26
WDU20000380435

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:19)
2000-05-12
2000-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20000380431

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:20)
2000-05-12
2000-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU20000380430

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:20:21)
2000-05-12
2000-01-01
---- -- --
2006-08-24
WDU19991111311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:22:55)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-02-11
WDU19991091254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczeń emerytalnych strażaków, którzy nie zostali powołani lub mianowani na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:23:16)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990991167

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:23:49)
1999-12-29
1999-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU19990870978

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:24:50)
1999-10-27
1999-01-01
---- -- --
2007-11-01
WDU19990850947

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:25:01)
1999-10-18
1999-01-01
---- -- --
2001-10-27
WDU19990750843

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:25:36)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
---- -- --
WDU19990490495

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:24)
1999-06-15
1999-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU19990400408

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:55)
1999-05-21
1999-05-21
---- -- --
2005-07-01
WDU19990450455

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:39)
1999-05-20
1999-05-20
---- -- --
2005-07-01
WDU19990380375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:07)
1999-04-28
1999-04-28
---- -- --
2006-08-25
WDU19990280264

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:44)
1999-04-02
1999-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU19990300298

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:41:33)
1999-04-27
1999-04-27
---- -- --
2006-05-26
WDU19990220207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 10:42:03)
1999-03-19
1999-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU19990210191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:42:09)
1999-03-20
1999-03-20
---- -- --
2006-01-13
WDU19990210190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 10:42:09)
1999-03-12
1999-03-12
---- -- --
2006-08-24
WDU19990130121

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:19)
1999-02-19
1999-01-01
---- -- --
2005-12-01
WDU19990160152

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:09)
1999-02-26
1998-05-20
---- -- --
2006-01-01
WDU19990080070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:39)
1999-01-29
1999-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19980880559

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:22:22)
1998-07-28
1998-07-28
---- -- --
2005-07-01
WDU19980730469

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:22:52)
1998-06-16
1998-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU19980450284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:23:53)
1998-04-10
1998-01-01
---- -- --
2006-09-19
WDU19980380223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:24:13)
1998-04-09
1998-04-09
---- -- --
2018-01-27
WDU19980220117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:24:50)
1998-03-06
1998-03-06
---- -- --
2006-01-13
WDU19980150069

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:06)
1998-02-18
1998-02-18
---- -- --
2005-12-01
WDU19980150067

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:07)
1998-02-03
1997-12-01
---- -- --
2005-12-24
WDU19980150068

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:06)
1998-02-03
1997-12-01
---- -- --
2005-12-24
WDU19971621110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:37)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19980040013

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:25:25)
1998-01-12
1998-01-12
---- -- --
2005-12-24
WDU19971601098

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:04)
1998-01-13
1998-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU19971541016

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:32)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19971601097

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 11:30:04)
1998-01-13
1998-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU19971511000

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:38)
1997-12-31
1997-12-31
---- -- --
2006-08-24
WDU19971450980

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:45)
1997-12-23
1997-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU19971541014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:33)
1998-01-03
1998-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU19971440968

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowych zasad wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:30:50)
1997-12-02
1997-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU19971521001

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:38)
1997-12-17
1997-12-17
---- -- --
2003-04-01
WDU19971521002

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:37)
1997-12-25
1997-04-01
---- -- --
2003-04-01
WDU19971450979

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:30:45)
1997-12-23
1997-12-23
---- -- --
2009-01-11
WDU19971310875

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:21)
1997-11-09
1997-11-09
---- -- --
2007-11-01
WDU19971300850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:29)
1997-10-23
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19971340895

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:15)
1997-10-30
1997-10-30
---- -- --
2006-01-01
WDU19971200765

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:31:59)
1997-10-20
1997-10-20
---- -- --
2000-01-01
WDU19971090711

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:19)
1997-10-03
1997-10-03
---- -- --
2006-04-25
WDU19971030658

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:36)
1997-09-03
1997-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU19971020648

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:40)
1997-09-16
1997-09-16
---- -- --
1999-01-01
WDU19971010639

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:43)
1997-08-28
1997-07-23
---- -- --
2007-11-01
WDU19971010638

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:44)
1997-09-12
1997-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU19971010637

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:44)
1997-09-12
1997-09-12
---- -- --
---- -- --
WDU19970990617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:32:51)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU19970990616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:32:51)
1997-09-05
1997-09-05
---- -- --
2007-11-01
WDU19970940576

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:06)
1997-08-26
1997-08-26
---- -- --
2006-01-27
WDU19970940575

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:06)
1997-08-11
1997-07-01
---- -- --
2006-09-19
WDU19970820530

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:23)
1997-07-24
1997-07-24
---- -- --
2006-01-01
WDU19970910564

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:33:10)
1997-08-21
1997-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU19970700446

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:33:51)
1997-07-18
1997-07-18
---- -- --
2006-08-24
WDU19970630402

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:34:06)
1997-07-05
1997-07-05
---- -- --
2006-05-26
WDU19970460295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:34:41)
1997-05-14
1997-01-23
---- -- --
1997-07-01
WDU19970180098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:40:05)
1997-02-28
1997-01-01
---- -- --
1999-01-01
WDU19961390648

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:41:35)
1996-12-19
1996-12-19
---- -- --
1999-01-01
WDU19960920419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:42:47)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1997-12-01
WDU19960920418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 11:42:48)
1996-07-31
1996-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU19960660327

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:43:18)
1996-06-19
1996-06-19
---- -- --
1997-04-01
WDU19960510224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-17 11:43:51)
1996-05-15
1996-05-15
---- -- --
1997-07-24
WDU19960250114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-17 11:44:30)
1996-03-06
1996-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19951310638

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:23:51)
1995-11-23
1995-10-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19951230599

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:24:04)
1996-01-01
1996-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950900450

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:24:54)
1995-08-08
1995-08-08
---- -- --
1997-12-01
WDU19950810414

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:06)
1995-07-13
1995-07-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19950680349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:28)
1995-06-21
1995-03-01
---- -- --
2001-10-27
WDU19950680348

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:29)
1995-06-21
1995-03-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19950680347

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:25:29)
1995-06-21
1995-04-01
---- -- --
1997-04-01
WDU19950340171

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 10:30:59)
1995-04-01
1995-04-01
---- -- --
1997-07-24
WDU19950190100

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:31:21)
1995-02-27
1995-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19941400799

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:31:56)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2000-01-01
WDU19941400798

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:31:56)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-12-01
WDU19941190583

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:33:05)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19940720322

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:50:54)
1994-07-07
1994-07-07
---- -- --
1997-04-01
WDU19940620262

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:00:22)
1994-06-01
1994-06-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19940390147

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:01:02)
1994-03-24
1994-01-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19931330644

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:02:00)
1993-12-30
1993-12-30
---- -- --
2001-10-27
WDU19930990451

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw i jednostek o szczególnych zagrożeniach pożarowych i innych, w których działają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad ich stacjonowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:03:11)
1993-11-04
1993-11-04
---- -- --
1999-01-01
WDU19930930430

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:03:19)
1993-10-07
1993-09-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19930740352

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:03:47)
1993-08-10
1993-04-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19930240110

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:05:18)
1993-03-31
1993-01-01
---- -- --
1997-12-01
WDU19930230102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:05:20)
1993-03-26
1993-03-26
---- -- --
2001-10-27
WDU19930040019

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:04)
1993-01-30
1993-01-30
---- -- --
1997-08-26
WDU19930040018

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:05)
1993-01-30
1993-01-30
---- -- --
1997-12-02
WDU19920810421

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1992 r. w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:51)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
2001-10-27
WDU19920780395

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:00)
1992-10-20
1992-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU19920790402

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:57)
1992-10-27
1992-10-27
---- -- --
1997-04-01
WDU19920830425

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:10:50)
1992-12-04
1992-12-04
---- -- --
2015-01-01
WDU19920930461

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1992 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:10:36)
1992-12-11
1992-12-11
---- -- --
1997-07-24
WDU19920690351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:14)
1992-10-02
1992-10-02
---- -- --
1997-09-16
WDU19920690350

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1992 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a także zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale mieszkalne, za które strażak Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany opłacać czynsz.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:15)
1992-10-02
1992-10-02
---- -- --
1997-07-24
WDU19920690349

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:11:15)
1992-10-02
1992-10-02
---- -- --
1999-01-01
WDU19920660334

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:20)
1992-09-16
1992-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU19920620311

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1992 r. w sprawie udziału Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i technicznego oraz zasad szkolenia i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt i środki techniczne.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:30)
1992-09-04
1992-09-04
---- -- --
2000-11-18
WDU19920580289

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:37)
1992-08-06
1992-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU19920620309

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:31)
1992-09-04
1992-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU19920540259

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:11:48)
1992-07-30
1992-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19920580293

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:36)
1992-08-21
1992-08-21
---- -- --
2005-07-01
WDU19920540266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:46)
1992-07-15
1992-07-01
---- -- --
1998-01-13
WDU19920510236

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:56)
1992-07-01
1992-07-01
---- -- --
1997-07-01
WDU19920520246

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie uprawnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-16 11:11:52)
1992-07-08
1992-07-08
---- -- --
1993-01-01
WDU19920520245

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:53)
1992-07-08
1992-07-08
---- -- --
1997-08-26
WDU19920520243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:54)
1992-07-23
1992-07-23
---- -- --
1997-12-02
WDU19920510235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:56)
1992-07-16
1992-07-16
---- -- --
1997-12-01
WDU19920510234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 11:11:56)
1992-07-16
1992-07-16
---- -- --
1998-01-12
WDU19920450203

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej i innych dokumentów strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

obowiązujący (spr: 2018-07-16 11:12:07)
1992-06-03
1992-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU19920430191

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:13)
1992-06-09
1992-06-09
---- -- --
1998-02-18
WDU19920410183

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:16)
1992-06-04
1992-06-04
---- -- --
1997-10-03
WDU19920360157

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

uchylony (spr: 2018-07-16 11:12:27)
1992-05-09
1992-05-09
---- -- --
2002-04-30

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu