Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 07:20:14) Dz.U. 1992 nr 21 poz. 8677

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001753

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:10:47)
2017-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001190

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:07)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001191

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:07)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000997

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:25)
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000273

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:50:27)
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001995

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001980

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:29)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:41:22)
2013-07-18
2013-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20091601268

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:50:34)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20060990687

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 03:50:32)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20000170217

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.

obowiązujący (spr: 2018-04-20 06:01:04)
2000-03-31
2000-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU19990300290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

obowiązujący (spr: 2018-04-20 06:11:22)
1999-04-12
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930940431

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-20 07:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
2006-07-28
---- -- --
WDU20170001190

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:07)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001191

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:07)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000273

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:50:27)
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001995

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001980

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:29)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060990687

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 03:50:32)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000600

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:10:30)
2015-05-19
2015-05-19
---- -- --
2017-05-23
WDU20140001878

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:20:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001865

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000494

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:50:17)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
2015-05-19
WDU20112651575

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:10:38)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092241798

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 02:41:14)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20062431761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 03:40:26)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20052572156

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:00:15)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20050940791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:10:44)
2005-06-14
2005-06-14
---- -- --
2013-05-08
WDU20042792761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:20:37)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20032242224

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:30)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20031891856

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:51:01)
2003-11-21
2003-11-21
---- -- --
2009-10-14
WDU20022291917

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:11:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20021601325

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:20:31)
2002-10-15
2002-10-15
---- -- --
2003-01-01
WDU20011061155

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:40:34)
2001-09-29
2001-09-29
---- -- --
2003-01-01
WDU20010020016

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:50:46)
2001-01-17
2001-01-17
---- -- --
2003-01-01
WDU20001151203

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:51:02)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-06-14
WDU19990060039

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:20:15)
1999-01-21
1999-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980260150

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:30:32)
1998-02-28
1998-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980080029

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:30:44)
1998-01-20
1997-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19971280833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:31:14)
1997-11-06
1997-11-06
---- -- --
2009-10-14
WDU19971160747

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:31:22)
1997-10-16
1997-10-16
---- -- --
2007-01-01
WDU19970500323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:40:31)
1997-05-26
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970140078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:40:56)
1997-02-18
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970060035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:40:59)
1997-02-08
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970010003

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:41:02)
1997-01-22
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19960630294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:16)
1996-06-22
1996-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19960630293

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:16)
1996-06-22
1996-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19951220590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 06:51:02)
1995-10-26
1995-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950890445

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:51:17)
1995-08-03
1995-08-03
---- -- --
1998-12-31
WDU19950730362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 06:51:25)
1995-06-28
1995-06-28
---- -- --
1997-01-01
WDU19950140063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:17)
1995-02-17
1995-02-17
---- -- --
1998-12-31
WDU19950070034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:20)
1995-01-27
1995-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19950030012

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:00:22)
1995-01-16
1995-01-16
---- -- --
2001-01-01
WDU19941040508

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:53)
1994-10-23
1994-10-23
---- -- --
1995-01-01
WDU19940680295

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:01:13)
1994-06-11
1994-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19940180062

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:01:36)
1994-02-10
1994-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19931330642

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:10:07)
1993-12-30
1993-12-30
---- -- --
2001-01-01
WDU19931270586

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:12)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1994-10-24
WDU19931080486

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:21)
1993-11-15
1993-11-15
---- -- --
1998-01-01
WDU19930590266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:41)
1993-07-05
1993-07-05
---- -- --
1995-02-17
WDU19930460209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:46)
1993-07-05
1993-07-05
---- -- --
1994-10-24
WDU19930280131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:54)
1993-04-16
1993-04-16
---- -- --
1994-10-24
WDU19930280130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:10:54)
1993-04-16
1993-04-16
---- -- --
2001-01-01
WDU19930280129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:54)
1993-04-16
1993-04-16
---- -- --
2001-10-01
WDU19921030524

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:11:06)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1994-10-24
WDU19920780396

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:11:19)
1992-10-20
1992-01-01
---- -- --
1997-10-16
WDU19920320138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:20:09)
1992-04-13
1992-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19920320139

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:20:09)
1992-04-13
1992-01-01
---- -- --
1997-10-16
WDU19920300130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:20:10)
1992-04-07
1992-01-01
---- -- --
1995-01-01
WDU20170001753

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:10:47)
2017-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001190

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:07)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001191

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:07)
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000997

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:20:25)
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000273

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:50:27)
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150001995

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001980

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:29)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000600

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:10:30)
2015-05-19
2015-05-19
---- -- --
2017-05-23
WDU20140001878

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:20:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001865

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:20:07)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000768

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:41:22)
2013-07-18
2013-07-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000494

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 01:50:17)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
2015-05-19
WDU20112651575

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 02:10:38)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20092241798

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 02:41:14)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20091601268

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 02:50:34)
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20062431761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 03:40:26)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20060990687

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 03:50:32)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20052572156

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:00:15)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20050940791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:10:44)
2005-06-14
2005-06-14
---- -- --
2013-05-08
WDU20042792761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:20:37)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-01-01
WDU20032242224

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:50:30)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20031891856

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:51:01)
2003-11-21
2003-11-21
---- -- --
2009-10-14
WDU20022291917

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:11:02)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20021601325

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:20:31)
2002-10-15
2002-10-15
---- -- --
2003-01-01
WDU20011061155

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:40:34)
2001-09-29
2001-09-29
---- -- --
2003-01-01
WDU20010020016

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:50:46)
2001-01-17
2001-01-17
---- -- --
2003-01-01
WDU20001151203

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:51:02)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-06-14
WDU20000170217

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.

obowiązujący (spr: 2018-04-20 06:01:04)
2000-03-31
2000-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU19990300290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

obowiązujący (spr: 2018-04-20 06:11:22)
1999-04-12
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990060039

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:20:15)
1999-01-21
1999-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980260150

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:30:32)
1998-02-28
1998-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19980080029

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:30:44)
1998-01-20
1997-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19971280833

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:31:14)
1997-11-06
1997-11-06
---- -- --
2009-10-14
WDU19971160747

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:31:22)
1997-10-16
1997-10-16
---- -- --
2007-01-01
WDU19970500323

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:40:31)
1997-05-26
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970140078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:40:56)
1997-02-18
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970060035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:40:59)
1997-02-08
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19970010003

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:41:02)
1997-01-22
1997-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19960630294

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:16)
1996-06-22
1996-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19960630293

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:16)
1996-06-22
1996-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19951220590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 06:51:02)
1995-10-26
1995-01-01
---- -- --
1997-01-01
WDU19950890445

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:51:17)
1995-08-03
1995-08-03
---- -- --
1998-12-31
WDU19950730362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 06:51:25)
1995-06-28
1995-06-28
---- -- --
1997-01-01
WDU19950140063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:17)
1995-02-17
1995-02-17
---- -- --
1998-12-31
WDU19950070034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:20)
1995-01-27
1995-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19950030012

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:00:22)
1995-01-16
1995-01-16
---- -- --
2001-01-01
WDU19941040508

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:53)
1994-10-23
1994-10-23
---- -- --
1995-01-01
WDU19940680295

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:01:13)
1994-06-11
1994-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19940180062

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:01:36)
1994-02-10
1994-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19931330642

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:10:07)
1993-12-30
1993-12-30
---- -- --
2001-01-01
WDU19931270586

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:12)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1994-10-24
WDU19931080486

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:21)
1993-11-15
1993-11-15
---- -- --
1998-01-01
WDU19930940431

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-04-20 07:10:26)
0000-00-00
0000-00-00
2006-07-28
---- -- --
WDU19930590266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:41)
1993-07-05
1993-07-05
---- -- --
1995-02-17
WDU19930460209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:46)
1993-07-05
1993-07-05
---- -- --
1994-10-24
WDU19930280131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:54)
1993-04-16
1993-04-16
---- -- --
1994-10-24
WDU19930280130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:10:54)
1993-04-16
1993-04-16
---- -- --
2001-01-01
WDU19930280129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:10:54)
1993-04-16
1993-04-16
---- -- --
2001-10-01
WDU19921030524

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:11:06)
1993-01-01
1993-01-01
---- -- --
1994-10-24
WDU19920780396

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:11:19)
1992-10-20
1992-01-01
---- -- --
1997-10-16
WDU19920320138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:20:09)
1992-04-13
1992-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19920320139

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:20:09)
1992-04-13
1992-01-01
---- -- --
1997-10-16
WDU19920300130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

uchylony (spr: 2018-04-20 07:20:10)
1992-04-07
1992-01-01
---- -- --
1995-01-01

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 24.90

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 32.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu