Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-22 07:40:36) Dz.U. 1992 nr 90 poz. 45017

_

WDU20180000279

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:40)
2018-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002035

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:17)
2017-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001777

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:28)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000584

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:46)
2016-05-12
2016-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000064

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:57)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000590

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:20)
2012-06-12
2012-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000625

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:14)
2012-09-05
2012-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20111861102

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:02)
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110300152

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:54)
2011-02-25
2011-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102211448

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:10)
2011-02-25
2010-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100360198

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:14)
2010-03-25
2010-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20100320170

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:18)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071511074

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071511075

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20071511076

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070530353

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:51)
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20061961445

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:17)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20042772743

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:20)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU19920900452

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:36)
1992-12-23
1992-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20180000279

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:40)
2018-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002035

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:17)
2017-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001777

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:28)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000584

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:46)
2016-05-12
2016-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000064

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:57)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000590

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:20)
2012-06-12
2012-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000625

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:14)
2012-09-05
2012-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20111861102

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:02)
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110300152

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:54)
2011-02-25
2011-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102211448

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:10)
2011-02-25
2010-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100360198

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:14)
2010-03-25
2010-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20100320170

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:18)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071511074

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071511075

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20071511076

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070530353

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:51)
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20061961445

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:17)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20042772743

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:20)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU19920900452

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:36)
1992-12-23
1992-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20180000279

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:01:40)
2018-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002035

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:11:17)
2017-11-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001777

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:40:28)
2016-11-29
2016-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000584

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 00:50:46)
2016-05-12
2016-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000064

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:40:57)
2014-01-28
2014-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000590

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:20)
2012-06-12
2012-06-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000625

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:10:14)
2012-09-05
2012-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20111861102

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:21:02)
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110300152

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:54)
2011-02-25
2011-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102211448

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:32:10)
2011-02-25
2010-09-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100360198

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:14)
2010-03-25
2010-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20100320170

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:18)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071511074

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071511075

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20071511076

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:31:36)
2007-10-10
2007-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070530353

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:40:51)
2007-04-12
2007-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20061961445

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:50:17)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20042772743

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:22:20)
2005-01-13
2005-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20000530639

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:02:01)
2000-07-07
2000-07-07
---- -- --
2005-01-13
WDU19920900452

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 07:40:36)
1992-12-23
1992-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU19920900453

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

uchylony (spr: 2018-06-22 07:40:36)
1992-12-23
1992-12-23
---- -- --
2005-01-13

Książki

bezdroza

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 9.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 59.00

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.90

Cena: 26.90

Cena: 44.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu