Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.


art. 52 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 07:20:46) Dz.U. 1993 nr 7 poz. 3418

_

WDU20180000083

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:29)
2018-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001862

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:04)
2017-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001097

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:24)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002026

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:19)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000779

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:42)
2016-07-05
2016-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002034

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:02)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001705

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:34)
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000631

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:06)
2013-06-18
2013-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000526

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:17)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000209

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:13)
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000048

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:31)
2013-01-26
2013-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120001443

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:48)
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001370

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:55)
2012-12-22
2012-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001284

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:02)
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001283

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:03)
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000429

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:48)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000295

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:11:00)
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000242

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:11:05)
2012-03-21
2012-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112221331

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:34)
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20111650994

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:21:05)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111550923

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:21:11)
2011-08-28
2011-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111600962

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:08)
2011-08-18
2011-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20111460876

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:16)
2011-07-15
2011-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20111500895

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:21:14)
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111610977

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:07)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111090638

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:07)
2011-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110990580

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:11)
2011-05-16
2011-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20111030603

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:10)
2011-05-23
2011-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20102591776

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:05)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102491677

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:31:16)
2011-04-28
2011-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20101751187

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:28)
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20101160782

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20092221774

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:55)
2010-03-29
2010-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091591260

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:07)
2009-09-25
2009-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091050876

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:01:31)
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090660561

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:02:03)
2009-05-19
2009-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090300204

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:10:13)
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081180762

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:26)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20080840515

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:52)
2008-05-30
2008-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080270161

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20070050041

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:20)
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20051301089

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:11:27)
2005-08-15
2005-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20040820765

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:50:19)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030750679

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:10:58)
2003-05-05
2003-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20030440387

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:29)
2003-03-14
2003-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20000650785

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU19961090526

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:51:07)
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU19930240105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 07:20:39)
1993-03-31
1993-03-31
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000589

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 02:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001014

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 02:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001015

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 02:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001016

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 02:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001017

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 02:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000415

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000416

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000417

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000418

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000419

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000420

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000421

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000446

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 02:02:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000650

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000651

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000652

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000653

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000654

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000655

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000656

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000657

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000658

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000659

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000660

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000661

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000662

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 02:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000819

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 02:01:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000820

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 02:01:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000137

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:51:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000335

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:42:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000336

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:42:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000337

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:42:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000338

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:42:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000562

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000563

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:41:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000564

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000565

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000566

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000567

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000568

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000569

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000570

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000571

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000829

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000830

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000886

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 01:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001097

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:31:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001098

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:31:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001099

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001100

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001101

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001102

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:31:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000579

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 01:12:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000647

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:12:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000666

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000667

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000668

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000669

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

na dzie? 2018-07-21 01:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000701

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:12:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000958

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 01:11:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000972

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 01:11:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000037

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:02:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000038

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:02:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000039

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 grudnia 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 01:02:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000200

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000201

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000203

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000204

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000207

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000208

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000209

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000210

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 lutego 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000371

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000372

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000375

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 marca 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000376

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 marca 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000377

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000381

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:52:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000430

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000431

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000432

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000433

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000434

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000435

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000436

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000437

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000438

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000439

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 kwietnia 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000485

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 2016 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000735

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 00:42:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000769

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 00:42:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000933

Postanowienie nr 1131.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 00:41:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001011

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001012

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000630

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:22:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000631

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:22:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000758

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

na dzie? 2018-07-21 00:22:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000916

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:21:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000919

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2018 r.

na dzie? 2018-07-21 00:21:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001010

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000333

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000337

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000338

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000339

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000396

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000397

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000400

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000618

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 czerwca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000619

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 czerwca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000623

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 czerwca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000625

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 czerwca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:01:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000627

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 czerwca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:01:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000628

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 czerwca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

na dzie? 2018-07-21 00:01:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001784

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:27)
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
2016-01-08
WDU20130000582

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:11)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
2016-01-08
WDU20120001411

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:51)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-07-05
WDU20112221330

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:34)
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
2012-11-20
WDU20102361565

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:27)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2016-01-08
WDU20102151417

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:07)
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2012-08-04
WDU20101721168

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:31)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
2016-01-08
WDU20100030020

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:46)
2010-05-16
2010-05-16
---- -- --
2011-08-06
WDU20090580484

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:10)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2011-08-18
WDU20071240870

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:03)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2012-08-04
WDU20052011676

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:31)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2011-08-18
WDU20042622618

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:30)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2011-10-18
WDU20042472483

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:44)
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20041942002

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:28)
2004-09-06
2004-09-06
---- -- --
2011-05-23
WDU20041601676

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:24)
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
2005-06-16
WDU20041481565

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:33)
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2011-08-06
WDU20041481566

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:33)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-30
WDU20031761723

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:57)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20031341264

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:03)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20030730668

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:59)
2003-04-30
2003-04-30
---- -- --
2005-06-16
WDU20030070092

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:20)
2003-01-23
2003-01-23
---- -- --
2005-06-16
WDU20021881583

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:21:12)
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2004-06-29
WDU20021401175

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:25)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20020580541

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:23)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2012-08-04
WDU20011521744

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:48)
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
2004-05-01
WDU20011241360

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:22)
2001-11-10
2001-11-10
---- -- --
2003-03-14
WDU20010901015

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:24)
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2005-06-16
WDU20000901007

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:58)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2012-08-04
WDU20000810919

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:06)
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2007-01-15
WDU20000650784

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2004-06-29
WDU20000650786

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2017-10-21
WDU20000540653

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20000120153

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:48)
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2012-08-04
WDU20000170226

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:39)
2000-03-31
2000-03-31
---- -- --
2007-01-15
WDU19990750852

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:11)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2005-06-16
WDU19981160755

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:46)
1998-09-20
1998-09-20
---- -- --
2005-06-16
WDU19980820532

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:06)
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
2007-01-15
WDU19980670443

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:13)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2000-03-09
WDU19980250146

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:08)
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
2001-11-10
WDU19980060023

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:19)
1998-01-15
1998-01-15
---- -- --
2005-06-16
WDU19971440970

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:40:36)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-05-19
WDU19971080701

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:03)
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2005-06-16
WDU19970170095

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:28)
1997-03-11
1997-03-11
---- -- --
2005-06-16
WDU19970090050

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:33)
1997-02-20
1997-02-20
---- -- --
2001-11-10
WDU19961210572

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:02)
1996-10-25
1996-10-25
---- -- --
2000-08-09
WDU19961040481

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:11)
1996-09-08
1996-09-08
---- -- --
2005-06-16
WDU19960820383

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:20)
1996-07-31
1996-07-31
---- -- --
2005-06-16
WDU19960950443

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:15)
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09
WDU19960100059

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:13)
1996-01-30
1996-01-30
---- -- --
2001-11-10
WDU19951290628

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:36)
1995-11-17
1995-11-17
---- -- --
2007-01-15
WDU19950950477

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:49)
1995-08-19
1995-08-19
---- -- --
1996-07-31
WDU19950790404

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:57)
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
2000-03-09
WDU19950560298

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:06)
1995-05-30
1995-05-30
---- -- --
1995-08-19
WDU19950200108

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:24)
1995-03-01
1995-03-01
---- -- --
2002-01-12
WDU19941300656

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:14)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-08-19
WDU19940690304

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:51)
1994-06-17
1994-06-18
---- -- --
2000-03-09
WDU19940740335

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:48)
1994-07-30
1994-07-30
---- -- --
2001-11-10
WDU19930990456

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 1993 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:03)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19930910423

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:05)
1993-11-04
1993-11-04
---- -- --
2000-08-09
WDU19930790375

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:10)
1993-08-28
1993-08-28
---- -- --
2004-12-10
WDU19930750359

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:11)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1995-08-19
WDU19930700339

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:13)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16
WDU19930700338

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:13)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16
WDU19930500232

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:26)
1993-07-01
1993-07-01
---- -- --
2000-03-09
WDU19930520244

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:25)
1993-07-06
1993-07-06
---- -- --
2007-01-15
WDU19930440204

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:29)
1993-06-30
1993-06-30
---- -- --
2000-08-09
WDU20180000083

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:29)
2018-01-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001862

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:20:04)
2017-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001097

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:24)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002026

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:19)
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000779

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:42)
2016-07-05
2016-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20150002034

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:02)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001784

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:27)
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
2016-01-08
WDU20140001705

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:34)
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000631

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:51:06)
2013-06-18
2013-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000582

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:11)
2013-06-05
2013-06-05
---- -- --
2016-01-08
WDU20130000526

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:51:17)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000209

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:13)
2013-02-28
2013-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130000048

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:31)
2013-01-26
2013-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120001443

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:48)
2012-12-20
2012-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120001411

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:51)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2016-07-05
WDU20120001370

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:00:55)
2012-12-22
2012-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001284

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:02)
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001283

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:03)
2012-12-07
2012-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000429

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:48)
2012-04-20
2012-04-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000295

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:11:00)
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000242

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:11:05)
2012-03-21
2012-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20112221331

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:34)
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112221330

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:34)
2011-10-18
2011-10-18
---- -- --
2012-11-20
WDU20111650994

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:21:05)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111550923

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:21:11)
2011-08-28
2011-08-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111600962

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:08)
2011-08-18
2011-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20111460876

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:16)
2011-07-15
2011-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20111500895

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:21:14)
2011-08-06
2011-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20111610977

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:07)
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
---- -- --
WDU20111090638

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:07)
2011-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110990580

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:11)
2011-05-16
2011-05-16
---- -- --
---- -- --
WDU20111030603

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:30:10)
2011-05-23
2011-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20102591776

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:05)
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102491677

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:31:16)
2011-04-28
2011-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20102361565

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:27)
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
2016-01-08
WDU20102151417

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:07)
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
2012-08-04
WDU20101721168

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:31)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
2016-01-08
WDU20101751187

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:28)
2010-10-09
2010-10-09
---- -- --
---- -- --
WDU20101160782

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100030020

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:46)
2010-05-16
2010-05-16
---- -- --
2011-08-06
WDU20092221774

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:55)
2010-03-29
2010-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20091591260

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:00:07)
2009-09-25
2009-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20091050876

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:01:31)
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090660561

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:02:03)
2009-05-19
2009-05-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090580484

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:10)
2009-04-25
2009-04-25
---- -- --
2011-08-18
WDU20090300204

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:10:13)
2009-02-25
2009-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081180762

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:26)
2008-07-19
2008-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20080840515

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:52)
2008-05-30
2008-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080270161

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:21:27)
2008-03-05
2008-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071240870

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:03)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2012-08-04
WDU20070050041

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:20)
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20052011676

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:31)
2005-12-15
2005-12-15
---- -- --
2011-08-18
WDU20051301089

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:11:27)
2005-08-15
2005-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20042622618

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:30)
2004-12-10
2004-12-10
---- -- --
2011-10-18
WDU20042472483

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:44)
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20041942002

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych oraz wzoru rejestru i wzoru zgłoszenia o wpis do rejestru

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:28)
2004-09-06
2004-09-06
---- -- --
2011-05-23
WDU20041601676

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:24)
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
2005-06-16
WDU20041481565

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:33)
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2011-08-06
WDU20041481566

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:33)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2008-05-30
WDU20040820765

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:50:19)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031761723

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:57)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20031341264

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:03)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20030750679

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:10:58)
2003-05-05
2003-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20030730668

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:59)
2003-04-30
2003-04-30
---- -- --
2005-06-16
WDU20030440387

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:29)
2003-03-14
2003-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20030070092

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:20)
2003-01-23
2003-01-23
---- -- --
2005-06-16
WDU20021881583

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:21:12)
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2004-06-29
WDU20021401175

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:25)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20020580541

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:23)
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2012-08-04
WDU20011521744

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:48)
2002-01-12
2002-01-12
---- -- --
2004-05-01
WDU20011241360

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:22)
2001-11-10
2001-11-10
---- -- --
2003-03-14
WDU20010901015

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:24)
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2005-06-16
WDU20000901007

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:58)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2012-08-04
WDU20000810919

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:06)
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2007-01-15
WDU20000650784

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2004-06-29
WDU20000650785

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20000650786

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2017-10-21
WDU20000540653

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:29)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2005-06-16
WDU20000120153

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:48)
2000-03-09
2000-03-09
---- -- --
2012-08-04
WDU20000170226

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:39)
2000-03-31
2000-03-31
---- -- --
2007-01-15
WDU19990750852

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:11)
1999-10-02
1999-10-02
---- -- --
2005-06-16
WDU19981160755

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:46)
1998-09-20
1998-09-20
---- -- --
2005-06-16
WDU19980820532

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:06)
1998-07-18
1998-07-18
---- -- --
2007-01-15
WDU19980670443

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:13)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2000-03-09
WDU19980250146

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:08)
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
2001-11-10
WDU19980060023

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:19)
1998-01-15
1998-01-15
---- -- --
2005-06-16
WDU19971440970

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 listopada 1997 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów europejskich w programach telewizyjnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:40:36)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-05-19
WDU19971080701

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:03)
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2005-06-16
WDU19970170095

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:28)
1997-03-11
1997-03-11
---- -- --
2005-06-16
WDU19970090050

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:33)
1997-02-20
1997-02-20
---- -- --
2001-11-10
WDU19961090526

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:51:07)
1996-10-01
1996-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961210572

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:02)
1996-10-25
1996-10-25
---- -- --
2000-08-09
WDU19961040481

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:11)
1996-09-08
1996-09-08
---- -- --
2005-06-16
WDU19960820383

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:20)
1996-07-31
1996-07-31
---- -- --
2005-06-16
WDU19960950443

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:15)
1996-08-21
1996-08-21
---- -- --
2000-08-09
WDU19960100059

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:13)
1996-01-30
1996-01-30
---- -- --
2001-11-10
WDU19951290628

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:36)
1995-11-17
1995-11-17
---- -- --
2007-01-15
WDU19950950477

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:49)
1995-08-19
1995-08-19
---- -- --
1996-07-31
WDU19950790404

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 maja 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:57)
1995-07-25
1995-07-25
---- -- --
2000-03-09
WDU19950560298

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:06)
1995-05-30
1995-05-30
---- -- --
1995-08-19
WDU19950200108

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rozpowszechniania przez radio i telewizję audycji, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:01:24)
1995-03-01
1995-03-01
---- -- --
2002-01-12
WDU19941300656

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:14)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-08-19
WDU19940690304

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:51)
1994-06-17
1994-06-18
---- -- --
2000-03-09
WDU19940740335

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:10:48)
1994-07-30
1994-07-30
---- -- --
2001-11-10
WDU19930990456

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 1993 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:03)
1994-01-01
1994-01-01
---- -- --
1998-01-01
WDU19930910423

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie zakazu sponsorowania określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:05)
1993-11-04
1993-11-04
---- -- --
2000-08-09
WDU19930790375

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:10)
1993-08-28
1993-08-28
---- -- --
2004-12-10
WDU19930750359

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:11)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
1995-08-19
WDU19930700339

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:13)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16
WDU19930700338

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:13)
1993-09-01
1993-09-01
---- -- --
2005-06-16
WDU19930500232

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:26)
1993-07-01
1993-07-01
---- -- --
2000-03-09
WDU19930520244

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:25)
1993-07-06
1993-07-06
---- -- --
2007-01-15
WDU19930440204

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:20:29)
1993-06-30
1993-06-30
---- -- --
2000-08-09
WDU19930240105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 07:20:39)
1993-03-31
1993-03-31
---- -- --
---- -- --

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu