Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.


Przepisy art. 40 i art. 47 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, zastrzeżonych w szczególnych przepisach ustawowych dla organów zniesionych oraz o zmienionym zakresie działania.
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 07:10:02) Dz.U. 1994 nr 10 poz. 3618

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20150000749

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:17)
2015-06-16
2015-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000065

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:31:19)
2014-01-29
2014-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111590946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:20:07)
2011-08-16
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102251467

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 02:30:31)
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100270137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:40:59)
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091070890

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:51:09)
2009-07-22
2009-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090520425

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

obowiązujący (spr: 2018-04-20 03:00:19)
2009-04-15
2009-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20060120075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 03:51:22)
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20052061721

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:00:52)
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042552562

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 04:20:54)
2004-12-16
2004-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20042162207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:30:01)
2004-10-04
2004-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20041081147

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:40:06)
2004-05-26
2004-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040120109

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:50:12)
2004-02-13
2004-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030620567

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

obowiązujący (spr: 2018-04-20 05:01:23)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080610381

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

uchylony (spr: 2018-04-20 03:11:18)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
2012-03-07
WDU20070480323

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

uchylony (spr: 2018-04-20 03:31:18)
2007-04-03
2007-04-03
---- -- --
2012-03-07
WDU20052161829

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:00:43)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2009-07-22
WDU20052061720

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:00:52)
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
2009-07-22
WDU20040670618

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

uchylony (spr: 2018-04-20 04:40:51)
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2012-03-07
WDU20021881581

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:20:07)
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2004-05-26
WDU20020230230

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:30:37)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
2005-11-15
WDU20010961049

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:40:44)
2001-09-25
2001-09-25
---- -- --
2006-02-01
WDU20000610711

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:00:18)
2000-08-12
2000-08-12
---- -- --
2011-02-22
WDU19980870553

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:21:26)
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2005-11-05
WDU19971350918

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:31:06)
1997-11-15
1997-11-15
---- -- --
2005-11-15
WDU19960650321

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:50:13)
1996-06-29
1996-06-29
---- -- --
2005-07-01
WDU19960640311

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:14)
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2005-11-15
WDU19960090051

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:38)
1996-02-11
1996-02-11
---- -- --
2005-11-05
WDU19951300633

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:58)
1995-12-06
1995-12-06
---- -- --
2004-05-26
WDU19950210110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:13)
1995-03-06
1995-02-26
---- -- --
2011-02-22
WDU19950030015

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:00:22)
1995-01-30
1995-01-30
---- -- --
2005-07-01
WDU19941330689

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:35)
1995-01-04
1995-01-04
---- -- --
2004-05-26
WDU19941310665

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:38)
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
2006-02-01
WDU19941260625

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent wojskowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:00:41)
1994-12-14
1994-12-14
---- -- --
1999-01-01
WDU20150000749

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:17)
2015-06-16
2015-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140000065

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:31:19)
2014-01-29
2014-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001504

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 01:51:04)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111590946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:20:07)
2011-08-16
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102251467

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-04-20 02:30:31)
2010-12-15
2010-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20100270137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:40:59)
2010-03-09
2010-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU20091070890

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:51:09)
2009-07-22
2009-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090520425

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

obowiązujący (spr: 2018-04-20 03:00:19)
2009-04-15
2009-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080610381

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

uchylony (spr: 2018-04-20 03:11:18)
2008-04-29
2008-04-29
---- -- --
2012-03-07
WDU20070480323

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

uchylony (spr: 2018-04-20 03:31:18)
2007-04-03
2007-04-03
---- -- --
2012-03-07
WDU20060120075

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 03:51:22)
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20052161829

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:00:43)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2009-07-22
WDU20052061720

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 04:00:52)
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
2009-07-22
WDU20052061721

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:00:52)
2005-11-05
2005-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042552562

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 04:20:54)
2004-12-16
2004-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20042162207

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:30:01)
2004-10-04
2004-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20041081147

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:40:06)
2004-05-26
2004-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040670618

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

uchylony (spr: 2018-04-20 04:40:51)
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2012-03-07
WDU20040120109

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:50:12)
2004-02-13
2004-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030620567

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

obowiązujący (spr: 2018-04-20 05:01:23)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20021881581

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:20:07)
2002-11-29
2002-11-29
---- -- --
2004-05-26
WDU20020230230

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:30:37)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
2005-11-15
WDU20010961049

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:40:44)
2001-09-25
2001-09-25
---- -- --
2006-02-01
WDU20000610711

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:00:18)
2000-08-12
2000-08-12
---- -- --
2011-02-22
WDU19980870553

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:21:26)
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2005-11-05
WDU19971350918

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:31:06)
1997-11-15
1997-11-15
---- -- --
2005-11-15
WDU19960650321

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 06:50:13)
1996-06-29
1996-06-29
---- -- --
2005-07-01
WDU19960640311

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:14)
1996-06-26
1996-06-26
---- -- --
2005-11-15
WDU19960090051

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:38)
1996-02-11
1996-02-11
---- -- --
2005-11-05
WDU19951300633

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:50:58)
1995-12-06
1995-12-06
---- -- --
2004-05-26
WDU19950210110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:13)
1995-03-06
1995-02-26
---- -- --
2011-02-22
WDU19950030015

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:00:22)
1995-01-30
1995-01-30
---- -- --
2005-07-01
WDU19941330689

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:35)
1995-01-04
1995-01-04
---- -- --
2004-05-26
WDU19941310665

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 07:00:38)
1994-12-29
1994-12-29
---- -- --
2006-02-01
WDU19941260625

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent wojskowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-04-20 07:00:41)
1994-12-14
1994-12-14
---- -- --
1999-01-01

Książki

bezdroza

Cena: 59.00

Cena: 18.99

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 20.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 54.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu