Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.


przepisy wymienione w art.85 ust.1 niniejszej ustawy zachowują moc w stosunku do jednostek, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do czasu zakończenia przez te jednostki roku obrotowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r. Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 07:10:30) Dz.U. 1994 nr 121 poz. 59163

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170002050

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:25)
2017-11-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001965

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:28)
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001375

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:13)
2017-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001271

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:18)
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000738

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:46)
2016-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002051

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:20:39)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160001086

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:30:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000562

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:40:16)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000495

Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:40:19)
2016-04-28
2016-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150001957

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:16)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001877

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:19)
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001832

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:21)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001850

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:20)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001811

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:10:23)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:10:31)
2015-01-19
2015-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:20:07)
2014-09-26
2014-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000880

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-20 01:20:19)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000395

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:00:31)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000265

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:00:36)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:00:36)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111811082

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:10:36)
2011-09-15
2011-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20101911279

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:30:20)
2010-10-30
2010-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20101641111

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:30:26)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20092261824

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:40:30)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20092151668

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:50:01)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20091691327

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090780652

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:00:02)
2009-05-25
2009-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20082281508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:00:36)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20082351589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 03:00:33)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072481847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 03:20:22)
2007-12-29
2007-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20072491859

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:20:21)
2007-12-31
2007-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20062111556

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:40:20)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20052562146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 04:00:12)
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20040310266

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 05:00:05)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20040370331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:00:03)
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20020180173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:40:29)
2002-03-14
2002-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20011491674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011401580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:50:06)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001849

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 00:50:20)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
2016-05-07
WDU20130001137

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uchylony (spr: 2018-01-20 01:40:01)
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000099

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:04)
2013-01-27
2013-01-27
---- -- --
2013-10-10
WDU20120000045

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:09)
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
2013-01-27
WDU20092261825

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:40:30)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2016-05-07
WDU20090620508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:00:09)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2014-08-10
WDU20082361634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:00:30)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20082341576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:00:33)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-01-19
WDU20081901162

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:07)
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2009-01-01
WDU20081951202

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:05)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-09-15
WDU20081611002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:12)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-10-30
WDU20081621004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:12)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072501871

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:21)
2007-12-31
2007-09-20
---- -- --
2009-01-01
WDU20072481846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:22)
2007-12-29
2007-09-20
---- -- --
2009-01-01
WDU20071280887

Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:15)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20061220846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:12)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2009-01-01
WDU20052662232

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:09)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
2007-09-20
WDU20052452083

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:14)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2007-09-20
WDU20052452084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerską

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:14)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2007-09-20
WDU20051060894

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:10:20)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
2007-09-20
WDU20050610537

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:08)
2005-04-18
2005-04-18
---- -- --
2009-01-01
WDU20042822806

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:31)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20042312318

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:12)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2007-09-20
WDU20040500481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:50:33)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20040070057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:13)
2004-01-19
2004-01-19
---- -- --
2009-01-01
WDU20032182147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:23)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20032182144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:23)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20032172130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:23)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-04-18
WDU20032112061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:26)
2003-12-12
2003-12-12
---- -- --
2009-01-01
WDU20032102044

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:26)
2004-02-10
2004-02-10
---- -- --
2009-01-01
WDU20030550482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:20:10)
2003-03-31
2003-03-31
---- -- --
2007-09-20
WDU20030110117

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:20:24)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2014-09-05
WDU20021571314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:30:19)
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
2009-01-01
WDU20021201022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:30:30)
2002-08-13
2002-08-13
---- -- --
2009-01-01
WDU20020310288

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:24)
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20011531753

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20011521727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:00)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20011521728

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2008-05-02
WDU20011521729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20011491669

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-04-01
WDU20011491670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-11-06
WDU20011491671

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20011491672

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20011491673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20011481652

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:04)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-08-13
WDU20011381550

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:08)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2012-01-28
WDU20011371539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:08)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2014-09-05
WDU20000660794

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:10:12)
2000-08-26
2000-08-26
---- -- --
2002-01-01
WDU20000520624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:10:18)
2000-07-04
2000-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19991111287

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:06)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990961126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19990961127

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19990961128

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19991001173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:12)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2002-01-01
WDU19990901007

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:19)
1999-11-08
1999-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990770868

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:26)
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2002-01-01
WDU19990530559

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:38)
1999-06-19
1999-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19981380894

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:31)
1998-11-13
1998-09-02
---- -- --
2002-01-01
WDU19981140734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:37)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2002-01-01
WDU19981150748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:36)
1998-09-19
1998-09-19
---- -- --
2002-01-01
WDU19971240790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:50:03)
1997-10-28
1997-10-28
---- -- --
1998-09-02
WDU19961350633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:00:03)
1996-12-11
1996-12-11
---- -- --
1998-09-02
WDU19960950435

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:00:12)
1996-08-21
1996-01-01
---- -- --
1998-09-19
WDU19950900448

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:02)
1995-09-29
1995-09-29
---- -- --
2002-01-01
WDU19950710356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:06)
1995-06-26
1995-06-26
---- -- --
1998-09-02
WDU19950710355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:06)
1995-06-26
1995-06-26
---- -- --
2002-01-01
WDU19941400791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19941400790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-09-02
WDU19941400789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-09-19
WDU20180000049

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:06)
2018-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002050

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:25)
2017-11-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001965

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:00:28)
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001375

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:13)
2017-07-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001271

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:18)
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000738

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:10:46)
2016-04-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002051

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:20:39)
2016-12-31
2016-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20160001086

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:30:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000562

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:40:16)
2016-05-07
2016-05-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000495

Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:40:19)
2016-04-28
2016-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150001957

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:16)
2015-12-10
2015-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20150001877

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:19)
2015-12-01
2015-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001832

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:21)
2015-11-24
2015-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001849

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 00:50:20)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
2016-05-07
WDU20150001850

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 00:50:20)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20140001811

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:10:23)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 01:10:31)
2015-01-19
2015-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:20:07)
2014-09-26
2014-09-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000880

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-20 01:20:19)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001137

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uchylony (spr: 2018-01-20 01:40:01)
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000099

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-20 01:50:04)
2013-01-27
2013-01-27
---- -- --
2013-10-10
WDU20120000395

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:00:31)
2012-04-27
2012-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000265

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:00:36)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:00:36)
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000045

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:10:09)
2012-01-28
2012-01-28
---- -- --
2013-01-27
WDU20111811082

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

obowiązujący (spr: 2018-01-19 02:10:36)
2011-09-15
2011-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20101911279

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:30:20)
2010-10-30
2010-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20101641111

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:30:26)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20092261824

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:40:30)
2009-12-31
2009-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20092261825

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 02:40:30)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2016-05-07
WDU20092151668

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 02:50:01)
2009-12-26
2009-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20091691327

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 02:50:13)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090780652

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:00:02)
2009-05-25
2009-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20090620508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:00:09)
2009-05-06
2009-05-06
---- -- --
2014-08-10
WDU20082361634

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:00:30)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20082281508

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 03:00:36)
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20082341576

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:00:33)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-01-19
WDU20082351589

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 03:00:33)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081901162

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:07)
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2009-01-01
WDU20081951202

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:05)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-09-15
WDU20081611002

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:12)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-10-30
WDU20081621004

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:10:12)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-01-01
WDU20072501871

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:21)
2007-12-31
2007-09-20
---- -- --
2009-01-01
WDU20072481846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:20:22)
2007-12-29
2007-09-20
---- -- --
2009-01-01
WDU20072481847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 03:20:22)
2007-12-29
2007-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20072491859

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:20:21)
2007-12-31
2007-09-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071280887

Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:30:15)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20062111556

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-19 03:40:20)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20061220846

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 03:50:12)
2006-07-25
2006-07-25
---- -- --
2009-01-01
WDU20052662232

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:09)
2005-12-31
2005-12-31
---- -- --
2007-09-20
WDU20052562146

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 04:00:12)
2006-01-11
2006-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20052452083

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:14)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2007-09-20
WDU20052452084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerską

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:00:14)
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2007-09-20
WDU20051060894

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:10:20)
2005-06-24
2005-06-24
---- -- --
2007-09-20
WDU20050610537

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:08)
2005-04-18
2005-04-18
---- -- --
2009-01-01
WDU20042822806

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:20:31)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20042312318

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:30:12)
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
2007-09-20
WDU20040500481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 04:50:33)
2004-04-01
2004-04-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20040310266

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-19 05:00:05)
2004-03-13
2004-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20040370331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:00:03)
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20040070057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:13)
2004-01-19
2004-01-19
---- -- --
2009-01-01
WDU20032182147

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:23)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20032182144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:23)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20032172130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:23)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-04-18
WDU20032112061

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:26)
2003-12-12
2003-12-12
---- -- --
2009-01-01
WDU20032102044

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:00:26)
2004-02-10
2004-02-10
---- -- --
2009-01-01
WDU20030550482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:20:10)
2003-03-31
2003-03-31
---- -- --
2007-09-20
WDU20030110117

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:20:24)
2003-02-14
2003-02-14
---- -- --
2014-09-05
WDU20021571314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:30:19)
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
2009-01-01
WDU20021201022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:30:30)
2002-08-13
2002-08-13
---- -- --
2009-01-01
WDU20020310288

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:24)
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20020180173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:40:29)
2002-03-14
2002-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20011531753

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2007-09-20
WDU20011491674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011521727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:00)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20011521728

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2008-05-02
WDU20011521729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:41)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20011491669

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-04-01
WDU20011491670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-11-06
WDU20011491671

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20011491672

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20011491673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20011481652

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:04)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-08-13
WDU20011401580

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 05:50:06)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20011381550

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:08)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2012-01-28
WDU20011371539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:50:08)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2014-09-05
WDU20000660794

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:10:12)
2000-08-26
2000-08-26
---- -- --
2002-01-01
WDU20000520624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:10:18)
2000-07-04
2000-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19991111287

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:06)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990961126

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19990961127

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19990961128

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:14)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19991001173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:12)
1999-12-30
1999-12-30
---- -- --
2002-01-01
WDU19990901007

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:19)
1999-11-08
1999-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990770868

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:26)
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2002-01-01
WDU19990530559

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:20:38)
1999-06-19
1999-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19981380894

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:31)
1998-11-13
1998-09-02
---- -- --
2002-01-01
WDU19981140734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:37)
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2002-01-01
WDU19981150748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:30:36)
1998-09-19
1998-09-19
---- -- --
2002-01-01
WDU19971240790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 06:50:03)
1997-10-28
1997-10-28
---- -- --
1998-09-02
WDU19961350633

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:00:03)
1996-12-11
1996-12-11
---- -- --
1998-09-02
WDU19960950435

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:00:12)
1996-08-21
1996-01-01
---- -- --
1998-09-19
WDU19950900448

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:02)
1995-09-29
1995-09-29
---- -- --
2002-01-01
WDU19950710356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:06)
1995-06-26
1995-06-26
---- -- --
1998-09-02
WDU19950710355

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:06)
1995-06-26
1995-06-26
---- -- --
2002-01-01
WDU19941400791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19941400790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-09-02
WDU19941400789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

uchylony (spr: 2018-01-19 07:10:21)
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-09-19

Książki bezdroza

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 44.00

Cena: 24.90

Cena: 42.90

Cena: 24.90

Cena: 79.00

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 59.90

Cena: 20.90

Cena: 20.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37