Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


Tekst jednolity nie obejmuje art. 64-70 ustawy. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (na podst. Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124) Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 07:00:30) Dz.U. 1994 nr 127 poz. 62775

_

WDU20170001671

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:22)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001063

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:51)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000857

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:21:11)
2014-07-12
2014-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000620

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 02:00:30)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000467

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:00:47)
2012-05-12
2012-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112461465

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 02:10:25)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20110630323

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:20:38)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100650409

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:13)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20071911375

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:20:56)
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071320915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:30:06)
2007-07-23
2007-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20070280188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:31:14)
2007-02-20
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061471066

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:41:13)
2006-09-02
2006-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20060250183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:50:56)
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051841540

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:00:50)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20051401175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:01:23)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20050060035

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:20:10)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20050080057

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:20:07)
2005-01-22
2005-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20041021071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:31:25)
2004-05-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021211034

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 05:20:43)
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20020120116

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 05:30:35)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU19970830533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 06:31:23)
1997-08-09
1997-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU19950380186

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową Elbląg-granica państwa (Grzechotki).

obowiązujący (spr: 2018-02-25 06:51:22)
1995-04-25
1995-04-25
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000891

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013

na dzie? 2018-02-25 02:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000905

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014

na dzie? 2018-02-25 01:42:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001195

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015

na dzie? 2018-02-25 01:21:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000703

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

na dzie? 2018-02-25 01:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001259

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016

na dzie? 2018-02-25 00:51:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001171

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017

na dzie? 2018-02-25 00:31:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001044

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018

na dzie? 2018-02-25 00:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20111240706

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek oplat za przejazd autostradą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:06)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
2012-05-12
WDU20090750637

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:51:05)
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2009-07-09
WDU20090550452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:51:21)
2009-04-06
2009-03-25
---- -- --
2009-07-09
WDU20090300191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:00:21)
2009-02-25
2009-01-01
---- -- --
2009-07-09
WDU20082361621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

uchylony (spr: 2018-02-25 03:01:26)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2009-01-01
WDU20082031269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

uchylony (spr: 2018-02-25 03:01:58)
2008-11-17
2008-11-17
---- -- --
2009-01-01
WDU20080300176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu drogowego na rok 2008

uchylony (spr: 2018-02-25 03:11:28)
2008-02-25
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071240865

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:30:11)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2014-07-03
WDU20042142176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

uchylony (spr: 2018-02-25 04:21:22)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2018-01-01
WDU20041021075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:31:24)
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2008-12-24
WDU20032272251

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

uchylony (spr: 2018-02-25 04:50:12)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-10-15
WDU20011281437

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

uchylony (spr: 2018-02-25 05:31:29)
2001-11-24
2001-11-24
---- -- --
2007-07-26
WDU20011181251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:13)
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2005-01-27
WDU20010800871

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:44)
2001-08-17
2001-08-17
---- -- --
2004-01-01
WDU20010770823

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:48)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2002-04-01
WDU20010500531

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:41:15)
2001-05-30
2001-05-30
---- -- --
2011-11-18
WDU19990700793

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:10:26)
1999-08-26
1999-08-26
---- -- --
2001-11-17
WDU19981480976

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i sksploatację autostrad płatnych.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:20:36)
1998-12-25
1998-12-25
---- -- --
2001-05-30
WDU19970620392

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:40:11)
1997-07-04
1997-07-04
---- -- --
2001-11-17
WDU19950640332

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:09)
1995-06-21
1995-06-21
---- -- --
2001-11-17
WDU19950520283

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:13)
1995-06-07
1995-06-07
---- -- --
2001-08-12
WDU19950580306

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:12)
1995-06-08
1995-06-08
---- -- --
2001-05-30
WDU19950580305

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:12)
1995-06-15
1995-06-15
---- -- --
2001-08-17
WDU19950430222

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:19)
1995-05-06
1995-05-06
---- -- --
2001-11-17
WDU20170001671

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

obowiązujący (spr: 2018-02-25 00:10:22)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001063

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:00:51)
2015-07-30
2015-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000857

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 01:21:11)
2014-07-12
2014-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000620

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 02:00:30)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000467

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:00:47)
2012-05-12
2012-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20112461465

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 02:10:25)
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20111240706

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek oplat za przejazd autostradą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:20:06)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
2012-05-12
WDU20110630323

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:20:38)
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100650409

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

obowiązujący (spr: 2018-02-25 02:40:13)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20090750637

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:51:05)
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
2009-07-09
WDU20090550452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 02:51:21)
2009-04-06
2009-03-25
---- -- --
2009-07-09
WDU20090300191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:00:21)
2009-02-25
2009-01-01
---- -- --
2009-07-09
WDU20082361621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

uchylony (spr: 2018-02-25 03:01:26)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2009-01-01
WDU20082031269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

uchylony (spr: 2018-02-25 03:01:58)
2008-11-17
2008-11-17
---- -- --
2009-01-01
WDU20080300176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu drogowego na rok 2008

uchylony (spr: 2018-02-25 03:11:28)
2008-02-25
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071911375

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:20:56)
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071320915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:30:06)
2007-07-23
2007-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20071240865

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 03:30:11)
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2014-07-03
WDU20070280188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:31:14)
2007-02-20
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061471066

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:41:13)
2006-09-02
2006-09-02
---- -- --
---- -- --
WDU20060250183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 03:50:56)
2006-02-25
2006-02-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051841540

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:00:50)
2005-09-23
2005-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20051401175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:01:23)
2005-07-28
2005-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20050060035

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:20:10)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20050080057

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:20:07)
2005-01-22
2005-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042142176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

uchylony (spr: 2018-02-25 04:21:22)
2004-10-15
2004-10-15
---- -- --
2018-01-01
WDU20041021071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

obowiązujący (spr: 2018-02-25 04:31:25)
2004-05-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041021075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 04:31:24)
2004-05-09
2004-05-09
---- -- --
2008-12-24
WDU20032272251

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

uchylony (spr: 2018-02-25 04:50:12)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-10-15
WDU20021211034

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-02-25 05:20:43)
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20020120116

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 05:30:35)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20011281437

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

uchylony (spr: 2018-02-25 05:31:29)
2001-11-24
2001-11-24
---- -- --
2007-07-26
WDU20011181251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:13)
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2005-01-27
WDU20010800871

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:44)
2001-08-17
2001-08-17
---- -- --
2004-01-01
WDU20010770823

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:40:48)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2002-04-01
WDU20010500531

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 05:41:15)
2001-05-30
2001-05-30
---- -- --
2011-11-18
WDU19990700793

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:10:26)
1999-08-26
1999-08-26
---- -- --
2001-11-17
WDU19981480976

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i sksploatację autostrad płatnych.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:20:36)
1998-12-25
1998-12-25
---- -- --
2001-05-30
WDU19970830533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14.

obowiązujący (spr: 2018-02-25 06:31:23)
1997-08-09
1997-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU19970620392

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:40:11)
1997-07-04
1997-07-04
---- -- --
2001-11-17
WDU19950640332

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:09)
1995-06-21
1995-06-21
---- -- --
2001-11-17
WDU19950520283

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:13)
1995-06-07
1995-06-07
---- -- --
2001-08-12
WDU19950580306

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:12)
1995-06-08
1995-06-08
---- -- --
2001-05-30
WDU19950580305

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi.

uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:12)
1995-06-15
1995-06-15
---- -- --
2001-08-17
WDU19950430222

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie autostrad płatnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-02-25 06:51:19)
1995-05-06
1995-05-06
---- -- --
2001-11-17
WDU19950380186

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową Elbląg-granica państwa (Grzechotki).

obowiązujący (spr: 2018-02-25 06:51:22)
1995-04-25
1995-04-25
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 79.00

Cena: 24.90

Cena: 44.00

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 20.90

Cena: 39.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu