Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Przepisy rozdziałów 4-6 oraz art.86-91 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 07:00:54) Dz.U. 1995 nr 86 poz. 43338

_

WDU20180000687

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:05)
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:17)
2017-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001335

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:01)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001337

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:00)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001344

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:00)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000218

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:19)
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001600

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:03)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001568

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:06)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001322

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:29)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001211

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001195

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:03)
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000419

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:15)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000185

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:00:04)
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120001120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:18)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001122

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:18)
2012-10-26
2012-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111861107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:54)
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111650989

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:06)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20110280148

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:52)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU19980880557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:31:03)
1998-07-28
1998-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:43)
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
2016-10-02
WDU20120001419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:51)
2013-01-02
2013-01-02
---- -- --
2016-09-30
WDU20120001211

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:09)
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
2016-03-02
WDU20120001134

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:17)
2012-11-01
2012-11-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20120000720

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:18)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20110850464

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:23)
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2016-09-30
WDU20110640340

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:34)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2016-10-02
WDU20102331531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:30)
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
2016-10-02
WDU20101501008

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:47)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20101450975

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-19
2010-08-19
---- -- --
2016-10-01
WDU20101160777

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20101160775

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-23
WDU20101160776

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-03-02
WDU20101050664

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:17)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-05-25
WDU20101080705

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:13)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20100940605

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:22)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20100880578

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:25)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-26
WDU20100870569

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:26)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2016-10-01
WDU20100880576

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:25)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090440359

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:20)
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2010-07-01
WDU20081220794

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:23)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
2010-07-01
WDU20061721237

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2010-12-24
WDU20060120074

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:08)
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2016-10-02
WDU20052542137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:27)
2006-01-07
2005-01-07
---- -- --
2010-07-01
WDU20052161828

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:17)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2010-08-19
WDU20052111764

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:24)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2010-07-01
WDU20051811515

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:46)
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2010-07-01
WDU20051160975

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:06)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20051191012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:02)
2005-07-19
2005-07-19
---- -- --
2010-07-01
WDU20050760668

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie kwater funkcyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:33)
2005-05-17
2005-05-17
---- -- --
2010-07-01
WDU20050700634

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:36)
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
2008-07-25
WDU20050570497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:48)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2010-07-01
WDU20050300255

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:10)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2016-10-02
WDU20050270223

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:14)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2016-10-01
WDU20050140118

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:23)
2005-02-09
2005-02-09
---- -- --
2010-12-24
WDU20050110081

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:26)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
2010-07-01
WDU20050040021

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:03)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2016-10-02
WDU20050040019

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:03)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-08-19
WDU20042642638

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:29)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2010-07-01
WDU20042452460

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:46)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2015-10-01
WDU20042362366

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-11-13
2004-11-13
---- -- --
2010-07-01
WDU20041851913

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:02)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2010-07-01
WDU20041481558

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:34)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20031791754

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:55)
2003-10-20
2003-10-20
---- -- --
2005-02-18
WDU20031411371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411373

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411374

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2004-07-01
WDU20031411375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031291183

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:09)
2003-08-06
2003-08-06
---- -- --
2005-07-01
WDU20031030959

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:30)
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2005-07-01
WDU20020800727

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:06)
2002-07-05
2002-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU20020800725

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:07)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2005-07-01
WDU20011531771

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:46)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU20011211302

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:27)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2005-07-01
WDU20011181265

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:02)
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2001-11-02
WDU20010860952

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:29)
2001-08-22
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20010430484

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:13)
2001-05-12
2001-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU20010170191

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:09)
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2010-07-01
WDU20001221343

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:27)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU20000921022

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:57)
2000-11-14
2000-11-14
---- -- --
2005-07-01
WDU20000650780

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2002-01-01
WDU20000490575

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:06)
2000-07-02
2000-07-02
---- -- --
2005-05-17
WDU20000440511

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:12)
2000-05-31
2000-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU20000400471

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:17)
2000-06-03
2000-06-03
---- -- --
2005-07-01
WDU20000200249

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:37)
2000-04-01
2000-04-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19990961130

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:19)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2004-08-26
WDU19990570606

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:32)
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2002-01-01
WDU19990390395

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:51)
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2002-07-01
WDU19990220203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:08)
1999-03-19
1999-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19990120103

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:16)
1999-02-27
1999-02-27
---- -- --
2005-01-25
WDU19981450943

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:30:28)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19981270846

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:38)
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
2003-08-28
WDU19981240818

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:41)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-08-06
WDU19981210792

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:43)
1998-09-22
1998-09-22
---- -- --
2001-11-02
WDU19980860549

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:04)
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2002-07-01
WDU19980740479

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:10)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2001-03-31
WDU19980670442

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:13)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19980450275

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:29)
1998-04-10
1998-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19971460987

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:35)
1997-12-25
1997-12-25
---- -- --
2002-01-01
WDU19970520331

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:05)
1997-05-28
1997-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19961580815

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-06-30
WDU19961580816

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19961580817

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19961580818

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19960650320

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:26)
1996-06-29
1996-06-29
---- -- --
2000-11-14
WDU19960500215

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:35)
1996-05-14
1996-05-14
---- -- --
1999-01-01
WDU19960450201

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:36)
1996-05-04
1996-05-04
---- -- --
2005-07-01
WDU19960370165

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:04)
1996-04-01
1996-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19960320141

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:06)
1996-04-03
1996-04-03
---- -- --
2005-01-25
WDU19960230107

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:09)
1996-02-29
1996-01-01
---- -- --
2001-11-02
WDU19951360674

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:31)
1995-12-16
1995-12-16
---- -- --
1998-07-25
WDU20180000687

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:05)
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:17)
2017-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001335

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:01)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001337

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:00)
2017-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001344

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:00)
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000218

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:31:19)
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001600

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:03)
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001568

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:06)
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001322

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:29)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001211

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:01)
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001195

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:03)
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000419

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:15)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000185

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:00:04)
2016-03-02
2016-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150000203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:20:43)
2015-02-26
2015-02-26
---- -- --
2016-10-02
WDU20120001419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:51)
2013-01-02
2013-01-02
---- -- --
2016-09-30
WDU20120001211

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:09)
2012-12-01
2012-12-01
---- -- --
2016-03-02
WDU20120001134

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:17)
2012-11-01
2012-11-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20120001120

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:18)
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001122

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:18)
2012-10-26
2012-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000720

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:18)
2012-07-01
2012-07-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20111861107

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:54)
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111650989

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:21:06)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20110850464

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:23)
2011-05-07
0000-00-00
---- -- --
2016-09-30
WDU20110640340

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:34)
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
2016-10-02
WDU20110280148

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:30:52)
2011-02-23
2011-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20102331531

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:30)
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
2016-10-02
WDU20101501008

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:47)
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20101450975

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:50)
2010-08-19
2010-08-19
---- -- --
2016-10-01
WDU20101160777

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20101160775

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-23
WDU20101160776

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:07)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-03-02
WDU20101050664

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:17)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-05-25
WDU20101080705

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:13)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-10-02
WDU20100940605

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:22)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2015-10-01
WDU20100880578

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:25)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2016-08-26
WDU20100870569

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:26)
2010-06-05
2010-06-05
---- -- --
2016-10-01
WDU20100880576

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:25)
2010-07-01
2010-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20090440359

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:20)
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2010-07-01
WDU20081220794

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:23)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
2010-07-01
WDU20061721237

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:45)
2006-10-01
2006-10-01
---- -- --
2010-12-24
WDU20060120074

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:08)
2006-02-09
2006-02-09
---- -- --
2016-10-02
WDU20052542137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:01:27)
2006-01-07
2005-01-07
---- -- --
2010-07-01
WDU20052161828

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:17)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2010-08-19
WDU20052111764

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:24)
2005-11-11
2005-11-11
---- -- --
2010-07-01
WDU20051811515

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:46)
2005-10-06
2005-10-06
---- -- --
2010-07-01
WDU20051160975

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:06)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20051191012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:02)
2005-07-19
2005-07-19
---- -- --
2010-07-01
WDU20050760668

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie kwater funkcyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:33)
2005-05-17
2005-05-17
---- -- --
2010-07-01
WDU20050700634

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:36)
2005-05-12
2005-05-12
---- -- --
2008-07-25
WDU20050570497

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:48)
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2010-07-01
WDU20050300255

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:10)
2005-02-18
2005-02-18
---- -- --
2016-10-02
WDU20050270223

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:14)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
2016-10-01
WDU20050140118

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:23)
2005-02-09
2005-02-09
---- -- --
2010-12-24
WDU20050110081

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:26)
2005-02-02
2005-02-02
---- -- --
2010-07-01
WDU20050040021

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:03)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2016-10-02
WDU20050040019

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:03)
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2010-08-19
WDU20042642638

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:29)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2010-07-01
WDU20042452460

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:46)
2004-12-02
2004-12-02
---- -- --
2015-10-01
WDU20042362366

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:54)
2004-11-13
2004-11-13
---- -- --
2010-07-01
WDU20041851913

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:02)
2004-08-26
2004-08-26
---- -- --
2010-07-01
WDU20041481558

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:34)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2010-07-01
WDU20031791754

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2003 r. w sprawie tworzenia funduszy, prowadzenia gospodarki finansowej oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:55)
2003-10-20
2003-10-20
---- -- --
2005-02-18
WDU20031411371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411372

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411373

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411374

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2004-07-01
WDU20031411375

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411376

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031411377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:31)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2005-07-01
WDU20031291183

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:09)
2003-08-06
2003-08-06
---- -- --
2005-07-01
WDU20031030959

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:30)
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2005-07-01
WDU20020800727

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:06)
2002-07-05
2002-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU20020800725

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:07)
2002-07-05
2002-07-05
---- -- --
2005-07-01
WDU20011531771

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:46)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU20011211302

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:27)
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2005-07-01
WDU20011181265

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:02)
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2001-11-02
WDU20010860952

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:29)
2001-08-22
2001-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU20010430484

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:13)
2001-05-12
2001-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU20010170191

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:09)
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2010-07-01
WDU20001221343

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:27)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU20000921022

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:57)
2000-11-14
2000-11-14
---- -- --
2005-07-01
WDU20000650780

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:18)
2000-08-09
2000-08-09
---- -- --
2002-01-01
WDU20000490575

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:06)
2000-07-02
2000-07-02
---- -- --
2005-05-17
WDU20000440511

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:12)
2000-05-31
2000-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU20000400471

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:17)
2000-06-03
2000-06-03
---- -- --
2005-07-01
WDU20000200249

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:37)
2000-04-01
2000-04-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19990961130

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:19)
1999-12-18
1999-12-18
---- -- --
2004-08-26
WDU19990570606

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:32)
1999-07-10
1999-07-10
---- -- --
2002-01-01
WDU19990390395

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:51)
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2002-07-01
WDU19990220203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:08)
1999-03-19
1999-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19990120103

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:16)
1999-02-27
1999-02-27
---- -- --
2005-01-25
WDU19981450943

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:30:28)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19981270846

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:38)
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
2003-08-28
WDU19981240818

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:41)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2003-08-06
WDU19981210792

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:43)
1998-09-22
1998-09-22
---- -- --
2001-11-02
WDU19980880557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:31:03)
1998-07-28
1998-07-28
---- -- --
---- -- --
WDU19980860549

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:04)
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2002-07-01
WDU19980740479

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:10)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2001-03-31
WDU19980670442

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:13)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-01-01
WDU19980450275

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:29)
1998-04-10
1998-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19971460987

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:35)
1997-12-25
1997-12-25
---- -- --
2002-01-01
WDU19970520331

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:05)
1997-05-28
1997-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19961580815

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-06-30
WDU19961580816

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19961580817

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19961580818

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:38)
1996-12-31
1996-12-31
---- -- --
2002-01-01
WDU19960650320

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:26)
1996-06-29
1996-06-29
---- -- --
2000-11-14
WDU19960500215

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:35)
1996-05-14
1996-05-14
---- -- --
1999-01-01
WDU19960450201

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:51:36)
1996-05-04
1996-05-04
---- -- --
2005-07-01
WDU19960370165

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:04)
1996-04-01
1996-01-01
---- -- --
2005-07-01
WDU19960320141

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:06)
1996-04-03
1996-04-03
---- -- --
2005-01-25
WDU19960230107

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:09)
1996-02-29
1996-01-01
---- -- --
2001-11-02
WDU19951360674

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

uchylony (spr: 2018-07-21 07:00:31)
1995-12-16
1995-12-16
---- -- --
1998-07-25

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu