Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 07:00:42) Dz.U. 1995 nr 147 poz. 71368

_

WDU20170001994

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2017 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:33)
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001487

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:41)
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001484

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:42)
2017-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001485

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:42)
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001901

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:21:06)
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000889

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:45)
2013-08-07
2013-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20112571548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:20:19)
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101861250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:40:31)
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101350909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:07)
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20100450272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:50:24)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100030019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:50:47)
2010-01-13
2010-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20091671321

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:00:06)
2009-10-23
2009-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091631303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:00:07)
2009-10-16
2009-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20072291690

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:29)
2007-12-10
2007-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20051160981

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:11)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051150966

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:12)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050960820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:26)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20050690621

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:43)
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20050610548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:49)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050480459

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050450433

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:00)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050320282

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:14)
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20050320283

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:14)
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20050270230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:19)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050270231

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:19)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20022191842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:20:59)
2003-01-02
2002-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU19970730460

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 06:50:04)
1997-07-25
1997-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20170001991

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

uchylony (spr: 2018-07-20 00:11:33)
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
2017-10-26
WDU20170001486

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:20:42)
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20140001900

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:21:06)
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
2018-04-01
WDU20130000095

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:28)
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
2018-04-01
WDU20072211648

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:33)
2007-12-12
2007-12-12
---- -- --
2007-12-10
WDU20072211646

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:34)
2007-12-12
2007-12-12
---- -- --
2018-04-01
WDU20060590420

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:38)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2018-04-01
WDU20052642209

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-08-01
WDU20052652223

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:19)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-12-12
WDU20051160984

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:11)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2014-06-06
WDU20050800705

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:35)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2006-01-01
WDU20040760729

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta

uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:28)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-04-01
WDU20030890841

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:49)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2006-01-01
WDU20022101791

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:03)
2002-12-28
2002-12-28
---- -- --
2018-04-01
WDU20022081775

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:05)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2005-02-15
WDU20021941640

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:18)
2002-12-08
2002-12-08
---- -- --
2006-01-01
WDU20021791497

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:30)
2003-01-30
2003-01-30
---- -- --
2005-06-30
WDU20021691392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:11)
2002-10-26
2002-10-26
---- -- --
2005-02-15
WDU20021261081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:39)
2002-08-24
2002-08-24
---- -- --
2010-04-08
WDU20020970884

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:56)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2005-02-22
WDU20020130127

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:35)
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
2005-04-30
WDU20010430488

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:51:23)
2001-05-27
2001-05-27
---- -- --
2005-04-01
WDU19990030020

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:06)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2005-05-25
WDU19990030019

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:06)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2005-04-30
WDU19980500314

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:04)
1998-05-07
1998-05-07
---- -- --
2001-05-27
WDU19971030657

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:18)
1997-09-18
1997-09-18
---- -- --
2005-05-25
WDU19971190755

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:08)
1997-10-19
1997-10-19
---- -- --
2005-07-01
WDU19970730461

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:04)
1997-07-25
1997-07-25
---- -- --
2003-01-30
WDU19970570359

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:14)
1997-06-22
1997-06-22
---- -- --
2002-08-24
WDU19970530344

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:16)
1997-06-14
1997-06-14
---- -- --
2002-12-08
WDU19970630399

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:10)
1997-07-05
1997-07-05
---- -- --
2003-01-02
WDU19970350215

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:29)
1997-04-27
1997-04-27
---- -- --
2005-04-30
WDU19970340210

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:29)
1997-04-26
1997-04-26
---- -- --
2002-12-28
WDU19970300170

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:33)
1997-04-12
1997-04-12
---- -- --
2005-06-30
WDU19970010005

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:49)
1997-01-22
1997-01-22
---- -- --
2001-05-27
WDU19960910412

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:51:31)
1996-08-14
1996-08-14
---- -- --
2002-10-30
WDU19960750358

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:51:37)
1996-07-19
1996-07-19
---- -- --
2002-10-26
WDU20170001994

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2017 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:11:33)
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001991

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

uchylony (spr: 2018-07-20 00:11:33)
2017-11-09
0000-00-00
---- -- --
2017-10-26
WDU20170001486

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 00:20:42)
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
2018-04-01
WDU20170001487

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:41)
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001484

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:42)
2017-08-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001485

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:20:42)
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140001900

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 01:21:06)
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
2018-04-01
WDU20140001901

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:21:06)
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000889

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:50:45)
2013-08-07
2013-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000095

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:28)
2013-02-05
2013-02-05
---- -- --
2018-04-01
WDU20112571548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:20:19)
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20101861250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:40:31)
2010-10-21
2010-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101350909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:41:07)
2010-08-10
2010-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20100450272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:50:24)
2010-04-08
2010-04-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100030019

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:50:47)
2010-01-13
2010-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20091671321

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:00:06)
2009-10-23
2009-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091631303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:00:07)
2009-10-16
2009-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20072291690

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 03:30:29)
2007-12-10
2007-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20072211648

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:33)
2007-12-12
2007-12-12
---- -- --
2007-12-10
WDU20072211646

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:34)
2007-12-12
2007-12-12
---- -- --
2018-04-01
WDU20060590420

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:00:38)
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
2018-04-01
WDU20052642209

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-08-01
WDU20052652223

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uchylony (spr: 2018-07-20 04:01:19)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2007-12-12
WDU20051160984

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:11)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
2014-06-06
WDU20051160981

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:11)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051150966

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:12)
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050960820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:26)
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20050800705

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:35)
2005-05-25
2005-05-25
---- -- --
2006-01-01
WDU20050690621

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:43)
2005-05-11
2005-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20050610548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:49)
2005-04-30
2005-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20050480459

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:57)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050450433

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:00)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050320282

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:14)
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20050320283

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:14)
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20050270230

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:19)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050270231

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:21:19)
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20040760729

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta

uchylony (spr: 2018-07-20 04:50:28)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-04-01
WDU20030890841

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

uchylony (spr: 2018-07-20 05:10:49)
2003-06-05
2003-06-05
---- -- --
2006-01-01
WDU20022191842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 05:20:59)
2003-01-02
2002-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20022101791

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:03)
2002-12-28
2002-12-28
---- -- --
2018-04-01
WDU20022081775

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:05)
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2005-02-15
WDU20021941640

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:18)
2002-12-08
2002-12-08
---- -- --
2006-01-01
WDU20021791497

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:21:30)
2003-01-30
2003-01-30
---- -- --
2005-06-30
WDU20021691392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:11)
2002-10-26
2002-10-26
---- -- --
2005-02-15
WDU20021261081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:39)
2002-08-24
2002-08-24
---- -- --
2010-04-08
WDU20020970884

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:30:56)
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2005-02-22
WDU20020130127

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:40:35)
2002-04-01
2002-04-01
---- -- --
2005-04-30
WDU20010430488

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

uchylony (spr: 2018-07-20 05:51:23)
2001-05-27
2001-05-27
---- -- --
2005-04-01
WDU19990030020

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:06)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2005-05-25
WDU19990030019

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:06)
1999-01-30
1999-01-30
---- -- --
2005-04-30
WDU19980500314

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:04)
1998-05-07
1998-05-07
---- -- --
2001-05-27
WDU19971030657

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:18)
1997-09-18
1997-09-18
---- -- --
2005-05-25
WDU19971190755

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:41:08)
1997-10-19
1997-10-19
---- -- --
2005-07-01
WDU19970730460

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 06:50:04)
1997-07-25
1997-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU19970730461

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:04)
1997-07-25
1997-07-25
---- -- --
2003-01-30
WDU19970570359

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:14)
1997-06-22
1997-06-22
---- -- --
2002-08-24
WDU19970530344

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:16)
1997-06-14
1997-06-14
---- -- --
2002-12-08
WDU19970630399

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:10)
1997-07-05
1997-07-05
---- -- --
2003-01-02
WDU19970350215

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:29)
1997-04-27
1997-04-27
---- -- --
2005-04-30
WDU19970340210

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:29)
1997-04-26
1997-04-26
---- -- --
2002-12-28
WDU19970300170

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:33)
1997-04-12
1997-04-12
---- -- --
2005-06-30
WDU19970010005

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:50:49)
1997-01-22
1997-01-22
---- -- --
2001-05-27
WDU19960910412

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:51:31)
1996-08-14
1996-08-14
---- -- --
2002-10-30
WDU19960750358

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:51:37)
1996-07-19
1996-07-19
---- -- --
2002-10-26

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 49.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu