Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-16 10:20:23) Dz.U. 1996 nr 102 poz. 47543

_

WDU20170000762

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:00:24)
2017-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001866

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:21:51)
2015-11-21
2015-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 02:50:50)
2014-10-30
2014-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20110310153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:55)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20102281493

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:25)
2010-12-17
2010-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20102301513

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:20)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20102121390

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:00:55)
2010-11-09
2010-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20032112065

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:39)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021070941

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:20:13)
2002-07-29
2002-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102301514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:00:19)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2014-10-30
WDU20051931616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:21)
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
2010-12-22
WDU20040520516

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:44)
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2010-12-22
WDU20032122075

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:03:36)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-02-08
WDU20030560504

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:53)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2004-01-01
WDU20021201023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:24)
2002-07-29
2002-07-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20021070940

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:14)
2002-07-29
2002-07-29
---- -- --
2010-12-22
WDU20010770825

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:17)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2002-07-29
WDU20010570596

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:37)
2001-06-11
2001-06-11
---- -- --
2002-07-29
WDU20010570597

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:37)
2001-06-11
2001-06-11
---- -- --
2002-07-29
WDU19990520536

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:11)
1999-06-15
1999-06-15
---- -- --
2001-06-11
WDU19990120101

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:26)
1999-02-27
1999-02-27
---- -- --
2001-06-11
WDU19980410234

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:54:24)
1998-04-14
1998-04-14
---- -- --
2001-06-11
WDU19971430957

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:01:18)
1997-12-13
1997-12-13
---- -- --
2001-06-11
WDU19971240791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:02:15)
1997-10-12
1997-10-12
---- -- --
2001-06-11
WDU19970170091

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:13:30)
1997-03-11
1997-03-11
---- -- --
2001-08-12
WDU19970040021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:13:54)
1997-01-14
1997-01-14
---- -- --
2001-06-11
WDU20170000762

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 01:00:24)
2017-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150001866

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-17 02:21:51)
2015-11-21
2015-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 02:50:50)
2014-10-30
2014-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20110310153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

obowiązujący (spr: 2018-07-17 04:52:55)
2011-02-11
2011-02-11
---- -- --
---- -- --
WDU20102281493

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:25)
2010-12-17
2010-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20102301513

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-17 05:00:20)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20102301514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 05:00:19)
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2014-10-30
WDU20102121390

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-17 05:00:55)
2010-11-09
2010-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20051931616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:02:21)
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
2010-12-22
WDU20040520516

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 07:54:44)
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2010-12-22
WDU20032112065

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

obowiązujący (spr: 2018-07-17 08:03:39)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20032122075

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:03:36)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-02-08
WDU20030560504

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 08:24:53)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2004-01-01
WDU20021201023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

uchylony (spr: 2018-07-17 09:12:24)
2002-07-29
2002-07-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20021070940

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 09:20:14)
2002-07-29
2002-07-29
---- -- --
2010-12-22
WDU20021070941

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-17 09:20:13)
2002-07-29
2002-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU20010770825

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:00:17)
2001-08-12
2001-08-12
---- -- --
2002-07-29
WDU20010570596

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:37)
2001-06-11
2001-06-11
---- -- --
2002-07-29
WDU20010570597

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:01:37)
2001-06-11
2001-06-11
---- -- --
2002-07-29
WDU19990520536

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 10:40:11)
1999-06-15
1999-06-15
---- -- --
2001-06-11
WDU19990120101

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-17 11:00:26)
1999-02-27
1999-02-27
---- -- --
2001-06-11
WDU19980410234

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uchylony (spr: 2018-07-16 09:54:24)
1998-04-14
1998-04-14
---- -- --
2001-06-11
WDU19971430957

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:01:18)
1997-12-13
1997-12-13
---- -- --
2001-06-11
WDU19971240791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:02:15)
1997-10-12
1997-10-12
---- -- --
2001-06-11
WDU19970170091

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-16 10:13:30)
1997-03-11
1997-03-11
---- -- --
2001-08-12
WDU19970040021

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

uchylony (spr: 2018-07-16 10:13:54)
1997-01-14
1997-01-14
---- -- --
2001-06-11

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 19.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu