Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Z dniem 1 stycznia 2002 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (na podst. Dz. U. z 2001 r. Nr 154, nr 1800) ; art. 1-25, art. 34-38 i art. 39 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., art. 33 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 1997 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:51:10) Dz.U. 1996 nr 106 poz. 49239

_

WDU20180001250

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:14)
2018-06-27
2018-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20180001326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:07)
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001278

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:12)
2018-07-03
2018-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000795

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:56)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000761

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:59)
2018-04-23
2018-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20180000825

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:53)
2018-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000689

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:05)
2018-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000587

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:15)
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000526

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:20)
2018-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000460

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:25)
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:06)
2018-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000192

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:18)
2018-01-23
2018-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20180000193

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:18)
2018-01-23
2018-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20180000225

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:15)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:11)
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:20)
2018-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000176

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:20)
2018-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:25)
2018-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000101

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000092

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000093

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000094

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000095

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000096

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000097

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000098

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000099

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000100

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000046

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:32)
2018-01-08
2017-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20170002480

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:40)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002313

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:57)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002314

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002315

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002317

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002318

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002321

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002324

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002325

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002327

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002329

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002330

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:54)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002332

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:54)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170001929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:39)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000874

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:05)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000774

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:14)
2017-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:41)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001922

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:29)
2016-11-30
2016-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001881

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 00:40:33)
2016-11-22
2016-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001931

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:28)
2016-12-15
2016-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001546

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:07)
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001366

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:24)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000685

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:50)
2016-05-20
2016-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:00)
2016-04-27
2016-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000489

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:09)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:09)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000491

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:09)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000506

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:07)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:07)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000377

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:20)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:12)
2016-01-27
2016-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000077

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:17)
2016-01-18
2016-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000037

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:21)
2016-01-08
2016-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150002352

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:28)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:51)
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:58)
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150002077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002078

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002079

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150002056

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:00:59)
2015-12-07
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:54)
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001990

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:06)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001974

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:08)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001945

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:11)
2015-11-24
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:11)
2015-11-24
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001902

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001910

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001913

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001914

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:13)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001812

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:01:25)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:12)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150001140

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:44)
2015-08-26
2015-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000836

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:11:13)
2015-06-17
2015-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000436

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:19)
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:42)
2015-02-12
2015-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001606

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:44)
2014-11-18
2014-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:13)
2014-10-30
2014-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001277

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:31)
2014-09-23
2014-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001148

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:44)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:41:33)
2013-11-28
2013-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130001392

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:34)
2013-11-27
2013-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000272

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:00:08)
2013-02-28
2013-02-28
2014-09-09
---- -- --
WDU20130000297

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:00:06)
2013-03-06
2013-03-06
2014-09-09
---- -- --
WDU20120001185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:12)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001001

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2012-09-11
2012-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000807

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:10)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000636

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:26)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:10)
2012-02-17
2012-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20112541524

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:15)
2011-11-25
2011-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112501500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112481496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20110060021

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:04)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20101581060

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:41)
2010-09-07
2010-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101641109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:36)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101090710

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:13)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100410235

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:50:27)
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20100410236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:27)
2010-03-17
2010-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20100070047

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:50:44)
2010-01-18
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091120920

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:01:27)
2009-07-30
2009-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20090230130

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Michała Boniego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:10:21)
2009-02-12
2009-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20082251489

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:10:49)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081931190

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:11:17)
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081370859

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:15)
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081330843

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:17)
2008-07-25
2008-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20081020652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:20:38)
2008-06-28
2008-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20080980637

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:40)
2008-06-09
2008-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080860527

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:20:51)
2008-05-20
2008-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20080750450

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:20:58)
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20072271677

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:21)
2007-12-05
2007-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20072161590

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziaka

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:29)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20072031464

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:41)
2007-11-02
2007-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20071881344

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:30:53)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20071781255

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermana

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:31:01)
2007-09-27
2007-09-11
2007-11-16
---- -- --
WDU20071781256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:31:01)
2007-09-27
2007-09-11
2007-11-16
---- -- --
WDU20071781257

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:31:01)
2007-09-27
2007-09-11
2007-11-16
---- -- --
WDU20071350952

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:31:30)
2007-07-27
2007-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20070620420

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:40:44)
2007-04-10
2007-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20070690452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:40:41)
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20062271659

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 03:50:09)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20060760532

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:25)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20060760533

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20060760531

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:00:25)
2006-05-06
2006-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20060130092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:01:06)
2006-01-26
2006-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20060130093

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:01:06)
2006-01-26
2006-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20052221913

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:10)
2005-11-04
2005-11-04
---- -- --
---- -- --
WDU20052201881

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20052201885

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20052141786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:21)
2005-10-28
2005-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20052141787

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:10:21)
2005-10-28
2005-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU20051961629

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:10:35)
2005-10-07
2005-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051661384

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 04:11:00)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2005-12-31
WDU20051651368

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:11:02)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050480449

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:20:52)
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050330293

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:21:06)
2005-02-24
2005-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050270218

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:21:14)
2005-03-02
2005-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20042772745

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 04:30:19)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042812788

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:30:16)
2004-12-29
2004-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042652643

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:30:28)
2004-12-16
2004-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20042642631

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:30:29)
2004-12-15
2004-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20041701789

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:40:14)
2004-08-02
2004-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20041611680

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:40:24)
2004-07-16
2004-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20041161209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:41:04)
2004-05-24
2004-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20041121187

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:41:06)
2004-05-17
2004-05-17
---- -- --
---- -- --
WDU20041091155

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:41:09)
2004-05-12
2004-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20032322319

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:51:28)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031981924

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2500 w Aichi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:00:38)
2003-11-21
2003-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20031851805

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2003

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:00:50)
2003-11-01
2003-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031651596

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2003 r. z dnia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:01:10)
2003-09-19
2003-09-19
---- -- --
---- -- --
WDU20031411352

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:01:32)
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20031181110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:10:16)
2003-07-07
2003-07-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031191113

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:10:16)
2003-07-24
2003-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20031101040

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:10:23)
2003-06-27
2003-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030580508

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:16)
2003-04-19
2003-04-19
---- -- --
---- -- --
WDU20030010003

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:20:28)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20021971665

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:21:05)
2002-11-27
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020930831

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:30:58)
2002-06-29
2002-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20021000908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:30:51)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020550476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:31:29)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020310283

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 05:40:11)
2002-04-13
2002-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020240244

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. o zniesieniu Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:40:16)
2002-03-18
2002-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20020130124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:40:26)
2002-03-05
2002-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20011261385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:41:20)
2001-10-31
2001-10-31
---- -- --
---- -- --
WDU20011221347

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20011221348

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20011221329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20011221330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20010790842

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:50:39)
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20010320361

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:51:24)
2001-04-28
2001-04-28
---- -- --
---- -- --
WDU20001051108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:00:48)
2000-11-30
2000-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU19991091241

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:11:07)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990911020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990911023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Skarbu Państwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990911024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990911025

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990911014

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:29)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990911016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:29)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990911017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19990911018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU19981651202

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:30:03)
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU19980300162

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:40:07)
1998-03-09
1998-03-09
---- -- --
---- -- --
WDU19971380928

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:40:41)
1997-11-15
1997-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU19970870546

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:41:18)
1997-08-01
1997-07-29
---- -- --
---- -- --
WDU19970530339

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:04)
1997-05-31
1997-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU19970340205

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Spółdzielczości.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:17)
1997-04-11
1997-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU19961470689

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:51)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19961220573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:51:02)
1996-10-16
1996-10-16
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000001

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 02:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000041

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na dzie? 2018-07-21 02:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000045

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:32:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000048

Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:32:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000053

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

na dzie? 2018-07-21 02:32:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000056

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

na dzie? 2018-07-21 02:32:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000080

Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

na dzie? 2018-07-21 02:32:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000083

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:32:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000086

Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 02:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000106

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

na dzie? 2018-07-21 02:32:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000146

Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

na dzie? 2018-07-21 02:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000194

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

na dzie? 2018-07-21 02:31:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000202

Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 02:31:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000223

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:31:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000257

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:31:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000293

Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

na dzie? 2018-07-21 02:31:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000382

Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 02:31:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000443

Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

na dzie? 2018-07-21 02:22:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000444

Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

na dzie? 2018-07-21 02:22:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000470

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:22:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000567

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:22:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000571

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:21:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000590

Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

na dzie? 2018-07-21 02:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000631

Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)

na dzie? 2018-07-21 02:21:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000648

Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

na dzie? 2018-07-21 02:21:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000655

Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

na dzie? 2018-07-21 02:21:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000665

Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

na dzie? 2018-07-21 02:21:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000683

Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

na dzie? 2018-07-21 02:21:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000693

Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 02:21:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000696

Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych

na dzie? 2018-07-21 02:21:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000808

Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

na dzie? 2018-07-21 02:21:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000821

Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

na dzie? 2018-07-21 02:21:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000852

Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

na dzie? 2018-07-21 02:21:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000894

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:12:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000905

Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

na dzie? 2018-07-21 02:12:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000911

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:12:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000969

Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

na dzie? 2018-07-21 02:12:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000971

Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

na dzie? 2018-07-21 02:12:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001013

Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

na dzie? 2018-07-21 02:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001019

Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

na dzie? 2018-07-21 02:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000022

Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

na dzie? 2018-07-21 02:12:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000048

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

na dzie? 2018-07-21 02:12:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000049

Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

na dzie? 2018-07-21 02:12:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000064

Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

na dzie? 2018-07-21 02:12:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000079

Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

na dzie? 2018-07-21 02:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000149

Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2018-07-21 02:11:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000190

Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 02:11:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000191

Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

na dzie? 2018-07-21 02:11:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000203

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

na dzie? 2018-07-21 02:11:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000205

Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem

na dzie? 2018-07-21 02:11:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000308

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:11:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000329

Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 02:11:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000357

Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 02:02:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000380

Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 02:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000382

Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

na dzie? 2018-07-21 02:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000510

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

na dzie? 2018-07-21 02:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000557

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 02:02:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000561

Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 02:02:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000562

Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

na dzie? 2018-07-21 02:02:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000694

Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

na dzie? 2018-07-21 02:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000719

Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2018-07-21 02:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000737

Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017

na dzie? 2018-07-21 02:01:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000761

Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

na dzie? 2018-07-21 02:01:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000817

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Witolda Waszczykowskiego

na dzie? 2018-07-21 02:01:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000893

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

na dzie? 2018-07-21 01:52:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000958

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:52:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000986

Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 01:52:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001025

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:51:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001038

Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 01:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000051

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:51:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000105

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

na dzie? 2018-07-21 01:51:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000106

Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 01:51:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000191

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:51:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000208

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

na dzie? 2018-07-21 01:51:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000217

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:51:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000239

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:51:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000243

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:51:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000258

Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 01:51:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000285

Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na dzie? 2018-07-21 01:42:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000321

Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

na dzie? 2018-07-21 01:42:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000333

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:42:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000373

Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

na dzie? 2018-07-21 01:42:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000395

Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 01:42:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000434

Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 01:42:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000473

Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego

na dzie? 2018-07-21 01:42:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000504

Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 01:41:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000517

Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 01:41:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000529

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

na dzie? 2018-07-21 01:41:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000572

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000582

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 01:41:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000932

Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski

na dzie? 2018-07-21 01:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000936

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000942

Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na dzie? 2018-07-21 01:32:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000954

Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"

na dzie? 2018-07-21 01:32:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001078

Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

na dzie? 2018-07-21 01:31:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000028

Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska

na dzie? 2018-07-21 01:22:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000111

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego

na dzie? 2018-07-21 01:22:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000122

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017

na dzie? 2018-07-21 01:22:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000141

Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

na dzie? 2018-07-21 01:22:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000169

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:22:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000190

Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej

na dzie? 2018-07-21 01:22:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000256

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu

na dzie? 2018-07-21 01:22:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000260

Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego

na dzie? 2018-07-21 01:22:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000261

Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000280

Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

na dzie? 2018-07-21 01:22:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000282

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:22:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000331

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:22:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000362

Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania

na dzie? 2018-07-21 01:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000376

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 01:21:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000388

Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych

na dzie? 2018-07-21 01:21:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000457

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:21:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000518

Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

na dzie? 2018-07-21 01:12:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000520

Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

na dzie? 2018-07-21 01:12:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000543

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

na dzie? 2018-07-21 01:12:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000559

Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

na dzie? 2018-07-21 01:12:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000563

Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 01:12:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000598

Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

na dzie? 2018-07-21 01:12:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000600

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

na dzie? 2018-07-21 01:12:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000657

Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel"

na dzie? 2018-07-21 01:12:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000710

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:12:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000753

Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

na dzie? 2018-07-21 01:11:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000781

Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)

na dzie? 2018-07-21 01:11:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000812

Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

na dzie? 2018-07-21 01:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000816

Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15

na dzie? 2018-07-21 01:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000819

Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców

na dzie? 2018-07-21 01:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000915

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000919

Zarządzenie nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 01:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000920

Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem

na dzie? 2018-07-21 01:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001030

Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001060

Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego

na dzie? 2018-07-21 01:02:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001076

Zarządzenie Nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"

na dzie? 2018-07-21 01:02:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001077

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:02:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001115

Zarządzenie Nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej

na dzie? 2018-07-21 01:02:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001146

Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na dzie? 2018-07-21 01:02:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001252

Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

na dzie? 2018-07-21 01:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001280

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:02:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001282

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:02:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001290

Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 01:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001291

Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

na dzie? 2018-07-21 01:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001294

Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

na dzie? 2018-07-21 01:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001303

Zarządzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

na dzie? 2018-07-21 01:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001304

Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na dzie? 2018-07-21 01:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000001

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

na dzie? 2018-07-21 01:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000007

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 01:02:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000018

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:02:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000057

Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

na dzie? 2018-07-21 01:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000058

Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 01:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000063

Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

na dzie? 2018-07-21 01:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000064

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności

na dzie? 2018-07-21 01:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000067

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:02:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000081

Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

na dzie? 2018-07-21 01:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000082

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

na dzie? 2018-07-21 01:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000091

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

na dzie? 2018-07-21 01:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000092

Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

na dzie? 2018-07-21 01:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000098

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 01:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000102

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000150

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000185

Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000186

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000187

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000192

Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców

na dzie? 2018-07-21 01:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000205

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:52:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000220

Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:52:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000225

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

na dzie? 2018-07-21 00:52:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000227

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:52:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000229

Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

na dzie? 2018-07-21 00:52:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000250

Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:52:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000255

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:52:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000279

Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

na dzie? 2018-07-21 00:52:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000286

Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania

na dzie? 2018-07-21 00:52:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000287

Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

na dzie? 2018-07-21 00:52:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000298

Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"

na dzie? 2018-07-21 00:52:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000316

Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel"

na dzie? 2018-07-21 00:52:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000346

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000347

Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

na dzie? 2018-07-21 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000348

Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

na dzie? 2018-07-21 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000351

Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:52:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000379

Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:52:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000397

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:52:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000412

Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:51:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000413

Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

na dzie? 2018-07-21 00:51:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000419

Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

na dzie? 2018-07-21 00:51:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000429

Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:51:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000447

Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2018-07-21 00:51:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000450

Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

na dzie? 2018-07-21 00:51:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000453

Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

na dzie? 2018-07-21 00:51:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000455

Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

na dzie? 2018-07-21 00:51:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000471

Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego

na dzie? 2018-07-21 00:51:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000472

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych

na dzie? 2018-07-21 00:51:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000476

Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 00:51:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000478

Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)

na dzie? 2018-07-21 00:51:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000484

Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową

na dzie? 2018-07-21 00:51:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000502

Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

na dzie? 2018-07-21 00:51:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000515

Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej

na dzie? 2018-07-21 00:51:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000568

Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

na dzie? 2018-07-21 00:51:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000603

Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski

na dzie? 2018-07-21 00:51:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000624

Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności

na dzie? 2018-07-21 00:51:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000636

Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"

na dzie? 2018-07-21 00:51:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000637

Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

na dzie? 2018-07-21 00:51:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000685

Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na dzie? 2018-07-21 00:51:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000700

Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

na dzie? 2018-07-21 00:42:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000714

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:42:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000719

Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi

na dzie? 2018-07-21 00:42:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000731

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:42:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000772

Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

na dzie? 2018-07-21 00:42:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000785

Zarządzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń

na dzie? 2018-07-21 00:42:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000787

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:42:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000801

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:42:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000825

Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:42:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000827

Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

na dzie? 2018-07-21 00:42:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000842

Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na dzie? 2018-07-21 00:42:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000850

Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

na dzie? 2018-07-21 00:42:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000872

Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:42:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000892

Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:42:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000903

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:42:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000935

Zarządzenie nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

na dzie? 2018-07-21 00:41:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000943

Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

na dzie? 2018-07-21 00:41:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000946

Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:41:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000969

Zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:41:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000971

Zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"

na dzie? 2018-07-21 00:41:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000972

Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:41:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000976

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:41:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000987

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:41:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000994

Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

na dzie? 2018-07-21 00:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001001

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii

na dzie? 2018-07-21 00:41:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001015

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:41:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001038

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:41:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000988

Zarządzenie nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

na dzie? 2018-07-21 00:12:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001107

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:41:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001105

Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001101

Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

na dzie? 2018-07-21 00:41:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001097

Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na dzie? 2018-07-21 00:41:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001143

Zarządzenie nr 164 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

na dzie? 2018-07-21 00:41:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001144

Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001161

Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 00:41:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001162

Zarządzenie nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

na dzie? 2018-07-21 00:41:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000009

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:32:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000014

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:32:31
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000021

Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2018-07-21 00:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000022

Zarządzenie nr 184 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000023

Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Gospodarki oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:32:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000160

Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:32:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001175

Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

na dzie? 2018-07-21 00:12:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000164

Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 00:32:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000167

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

na dzie? 2018-07-21 00:32:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000213

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 00:32:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000232

Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu CEPiK 2.0

na dzie? 2018-07-21 00:32:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000243

Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na dzie? 2018-07-21 00:32:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000285

Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

na dzie? 2018-07-21 00:32:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000309

Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:32:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000395

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny

na dzie? 2018-07-21 00:31:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000403

Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)

na dzie? 2018-07-21 00:31:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000423

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:31:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000437

Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"

na dzie? 2018-07-21 00:31:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000455

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

na dzie? 2018-07-21 00:22:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000461

Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2018-07-21 00:22:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000510

Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na dzie? 2018-07-21 00:22:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000582

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:22:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000646

Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na dzie? 2018-07-21 00:22:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001157

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:12:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000694

Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:22:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000700

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki

na dzie? 2018-07-21 00:22:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000715

Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"

na dzie? 2018-07-21 00:22:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000756

Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

na dzie? 2018-07-21 00:22:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000773

Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji"

na dzie? 2018-07-21 00:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000824

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:21:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000837

Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego

na dzie? 2018-07-21 00:21:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000849

Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

na dzie? 2018-07-21 00:21:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000887

Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 00:21:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000905

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:21:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000910

Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

na dzie? 2018-07-21 00:21:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001019

Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu "Baltic Pipe"

na dzie? 2018-07-21 00:12:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001017

Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001013

Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001011

Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001037

Zarządzenie nr 166 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

na dzie? 2018-07-21 00:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001038

Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

na dzie? 2018-07-21 00:12:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001079

Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na dzie? 2018-07-21 00:12:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001203

Zarządzenie nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:12:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001113

Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

na dzie? 2018-07-21 00:12:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001142

Zarządzenie nr 190 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 00:12:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000013

Zarządzenie nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań

na dzie? 2018-07-21 00:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000017

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000020

Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:11:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000117

Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

na dzie? 2018-07-21 00:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000124

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

na dzie? 2018-07-21 00:11:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000129

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa

na dzie? 2018-07-21 00:11:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000143

Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

na dzie? 2018-07-21 00:11:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000144

Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego

na dzie? 2018-07-21 00:11:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000145

Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 00:11:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000168

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:11:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000178

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

na dzie? 2018-07-21 00:11:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000179

Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:11:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000182

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:11:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000191

Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Środowiska

na dzie? 2018-07-21 00:11:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000194

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:11:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000196

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000205

Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość

na dzie? 2018-07-21 00:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000207

Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:11:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000209

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:11:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000212

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:02:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000242

Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii

na dzie? 2018-07-21 00:02:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000253

Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód

na dzie? 2018-07-21 00:02:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000264

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:02:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000271

Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

na dzie? 2018-07-21 00:02:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000272

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:02:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000280

Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

na dzie? 2018-07-21 00:02:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000282

Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"

na dzie? 2018-07-21 00:02:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000287

Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000293

Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"

na dzie? 2018-07-21 00:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000294

Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

na dzie? 2018-07-21 00:02:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000324

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:02:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000343

Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

na dzie? 2018-07-21 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000346

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000401

Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

na dzie? 2018-07-21 00:02:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000420

Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

na dzie? 2018-07-21 00:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000423

Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska

na dzie? 2018-07-21 00:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000424

Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

na dzie? 2018-07-21 00:01:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000442

Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

na dzie? 2018-07-21 00:01:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000444

Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:01:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000454

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:01:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000456

Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii

na dzie? 2018-07-21 00:01:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000477

Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

na dzie? 2018-07-21 00:01:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000490

Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska

na dzie? 2018-07-21 00:01:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000492

Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

na dzie? 2018-07-21 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000494

Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na dzie? 2018-07-21 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000496

Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego

na dzie? 2018-07-21 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000497

Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2018-07-21 00:01:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000512

Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000513

Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000515

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000519

Zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju

na dzie? 2018-07-21 00:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000524

Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

na dzie? 2018-07-21 00:01:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000542

Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

na dzie? 2018-07-21 00:01:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000641

Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na dzie? 2018-07-21 00:01:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000652

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:01:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000662

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

na dzie? 2018-07-21 00:01:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000670

Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2018-07-21 00:01:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000709

Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

na dzie? 2018-07-21 00:01:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002316

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2017-12-19
WDU20170002320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002322

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002323

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002326

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002328

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002331

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:54)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002054

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-21 00:11:26)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
2018-03-14
WDU20170001140

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
2017-12-11
WDU20170001076

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:26)
2017-06-03
2016-12-30
---- -- --
2017-12-11
WDU20170000216

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi

uchylony (spr: 2018-07-21 00:31:19)
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
2018-05-03
WDU20160001788

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:40:43)
2016-11-02
2016-02-22
---- -- --
2017-12-11
WDU20160001595

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:03)
2016-09-30
2016-09-28
---- -- --
2017-12-11
WDU20160001100

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi

uchylony (spr: 2018-07-21 00:50:13)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
2018-05-03
WDU20160000597

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

uchylony (spr: 2018-07-21 00:50:59)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
2018-03-02
WDU20160000131

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:10)
2016-02-01
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20160000042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:21)
2016-01-12
2016-01-12
---- -- --
2016-11-22
WDU20150002087

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-01
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002088

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002090

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002091

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002092

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002093

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002094

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002095

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
2018-01-09
WDU20150002080

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
2018-01-22
WDU20150001927

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:12)
2015-11-20
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001921

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:13)
2015-11-19
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001894

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2016-09-28
WDU20150001896

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001898

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001900

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2016-09-28
WDU20150001901

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001903

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001904

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001905

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001906

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001907

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001909

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001911

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001912

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:19)
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-03-23
WDU20150000649

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:30)
2015-05-12
2015-05-12
---- -- --
2016-11-30
WDU20140001886

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:16)
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-04-13
WDU20140001887

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym

uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:16)
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-04-15
WDU20140001276

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych

uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:31)
2014-09-23
2014-09-23
---- -- --
2015-06-17
WDU20140001252

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001253

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001254

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001255

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001257

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001259

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001260

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001261

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001262

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001263

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001264

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001266

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001267

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001268

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140000794

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:20)
2014-06-17
2014-06-17
---- -- --
2016-01-27
WDU20130001390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:34)
2013-11-27
2013-11-27
---- -- --
2015-11-16
WDU20130001391

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:34)
2013-11-27
2013-11-27
---- -- --
2014-09-22
WDU20130000606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:09)
2013-06-11
2013-06-11
---- -- --
2014-09-09
WDU20130000280

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:07)
2013-03-02
2013-03-02
---- -- --
2016-04-13
WDU20120001396

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:53)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2013-11-27
WDU20120000856

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:06)
2012-08-10
2012-08-10
---- -- --
2016-03-23
WDU20112841671

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:02)
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
2014-09-22
WDU20112841672

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:02)
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
2014-09-22
WDU20120000030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:23)
2012-01-19
2012-01-19
---- -- --
2016-01-27
WDU20112761630

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:06)
2011-12-22
2011-12-22
---- -- --
2016-04-13
WDU20112501501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
2015-11-16
WDU20112501502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
2015-11-16
WDU20112501503

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
2013-11-27
WDU20112481478

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481479

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
2014-09-09
---- -- --
WDU20112481480

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481481

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481482

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481483

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481484

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481485

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481486

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481487

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2013-11-27
WDU20112481488

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481489

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-09
WDU20112481490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481491

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481492

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481493

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481494

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2013-11-27
WDU20112481495

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20111841088

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:56)
2011-09-05
2011-09-05
---- -- --
2014-09-01
WDU20110770418

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:27)
2011-04-27
2011-04-27
---- -- --
2016-01-27
WDU20110630324

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:36)
2011-03-24
2011-01-01
---- -- --
2011-11-18
WDU20102381580

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:25)
2010-12-17
2010-12-17
---- -- --
2011-11-18
WDU20102371571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:26)
2010-12-16
2010-12-16
---- -- --
2012-02-17
WDU20100980628

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:20)
2010-06-07
2010-06-07
---- -- --
2012-06-21
WDU20092201725

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:01)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-11-18
WDU20091951505

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:51:20)
2009-12-01
2009-12-01
---- -- --
2016-01-27
WDU20090720622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej

uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:56)
2009-05-14
2009-05-14
---- -- --
2016-04-15
WDU20090110060

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:28)
2009-01-26
2009-01-26
---- -- --
2016-01-01
WDU20080570343

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:09)
2008-04-19
2008-04-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20080240146

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:21:28)
2008-02-14
2008-02-14
---- -- --
2011-11-18
WDU20072241660

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:23)
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2012-02-17
WDU20072161589

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Transportu

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:29)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161591

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:29)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161592

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministrów Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:29)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161593

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:29)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161594

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:29)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161595

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:29)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2007-11-16
WDU20072161596

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-01-01
WDU20072161597

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161598

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161599

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161600

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161601

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161602

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161603

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161604

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161605

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2010-01-01
WDU20072161606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20072161607

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:28)
2007-11-20
2007-11-16
---- -- --
2011-11-18
WDU20071481041

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:22)
2007-08-14
2007-08-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20071481042

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:22)
2007-08-14
2007-08-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20071350953

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:30)
2007-07-27
2007-07-23
---- -- --
2007-11-16
WDU20071350954

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:31:30)
2007-07-27
2007-07-23
---- -- --
2007-11-16
WDU20071100760

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:12)
2007-06-25
2007-06-25
---- -- --
2007-11-16
WDU20071100761

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:12)
2007-06-25
2007-06-25
---- -- --
2007-11-16
WDU20070760504

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:34)
2007-05-01
2007-05-01
---- -- --
2007-09-11
WDU20070380241

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:41:00)
2007-03-02
2007-03-02
---- -- --
2007-11-16
WDU20070380242

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:41:00)
2007-03-02
2007-03-02
---- -- --
2007-11-16
WDU20070380243

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:41:00)
2007-03-02
2007-03-02
---- -- --
2007-11-16
WDU20070380244

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-02
2007-03-02
---- -- --
2007-11-16
WDU20070380245

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-02
2007-03-02
---- -- --
2007-11-16
WDU20070380246

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:59)
2007-03-02
2007-03-02
---- -- --
2007-11-16
WDU20061951441

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii

uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:28)
2006-10-27
2006-10-27
---- -- --
2007-12-05
WDU20061691204

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:48)
2006-09-25
2006-09-25
---- -- --
2007-11-16
WDU20061410998

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermana

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:07)
2006-08-08
2006-07-14
---- -- --
2007-09-11
WDU20061400995

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego

uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:08)
2006-08-07
2006-08-07
---- -- --
2008-08-14
WDU20061360962

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:12)
2006-07-28
2006-07-14
---- -- --
2007-09-11
WDU20061310906

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310907

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310909

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310910

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-03-02
WDU20061310911

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
2007-11-16
---- -- --
WDU20061310912

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310913

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310914

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:17)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-03-02
WDU20061310915

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310916

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310917

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310918

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-07-23
WDU20061310919

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310920

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310921

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310922

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310923

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061310924

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:16)
2006-07-19
2006-07-14
---- -- --
2007-11-16
WDU20061080742

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:03)
2006-06-28
2006-06-28
---- -- --
2007-12-05
WDU20060960666

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:11)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
2007-12-05
WDU20060890617

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:17)
2006-05-30
2006-05-30
---- -- --
2007-12-05
WDU20060760534

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2007-11-16
WDU20060760535

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Budownictwa

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2007-11-16
WDU20060760536

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2007-11-16
WDU20060760537

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2006-07-14
WDU20060760538

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2006-07-14
WDU20060760539

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2006-07-14
WDU20060760540

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2006-07-14
WDU20060760541

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:24)
2006-05-06
2006-05-05
---- -- --
2006-07-14
WDU20060640450

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:32)
2006-04-18
2006-04-18
---- -- --
2006-07-14
WDU20052392011

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:02)
2005-12-07
2005-12-07
---- -- --
2008-06-09
WDU20052311962

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:06)
2005-11-28
2005-11-28
---- -- --
2008-08-14
WDU20052251933

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:08)
2005-11-16
2005-11-16
---- -- --
2007-11-30
WDU20052211904

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-03
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201879

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Informatyzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-05-05
WDU20052201880

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2015-11-16
WDU20052201882

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2013-11-27
WDU20052201883

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2011-11-18
WDU20052201884

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-05-05
WDU20052201886

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Edukacji i Nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:13)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-05-05
WDU20052201887

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:12)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201888

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:12)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201889

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:12)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201890

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:12)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201891

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:12)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201892

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:12)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201893

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2004-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201894

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201896

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201898

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20052201900

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-05-05
WDU20052201901

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:11)
2005-11-02
2005-10-31
---- -- --
2006-07-14
WDU20051681404

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:58)
2005-09-02
2005-09-01
---- -- --
2005-10-31
WDU20051681405

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:58)
2005-09-02
2005-09-01
---- -- --
2005-10-31
WDU20051651367

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:02)
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2005-10-31
WDU20051461224

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej - kultura fizyczna i sport

uchylony (spr: 2018-07-21 04:11:14)
2005-08-04
2005-08-04
---- -- --
2005-10-28
WDU20050380340

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:01)
2005-03-23
2005-03-23
---- -- --
2005-11-04
WDU20050190164

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:19)
2005-02-01
2005-01-31
---- -- --
2005-10-31
WDU20042832818

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:13)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2005-10-31
WDU20042792760

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:18)
2004-12-29
2004-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042652642

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:28)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2004-12-29
WDU20042162204

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:09)
2004-10-04
2004-10-04
---- -- --
2008-11-14
WDU20041341424

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:46)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2004-12-16
WDU20041341425

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra -członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:46)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20041341426

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:46)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-09-01
WDU20041341427

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341428

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341429

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341430

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341431

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341432

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2004-12-16
WDU20041341433

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341434

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341435

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341437

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341438

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:45)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041341439

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:44)
2004-06-14
2004-06-11
---- -- --
2005-10-31
WDU20041181228

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:02)
2004-05-26
2004-05-26
---- -- --
2007-12-05
WDU20041131188

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:06)
2004-05-18
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061117

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061118

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061119

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061120

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061121

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Kultury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061123

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061125

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061126

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061127

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061128

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061129

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061130

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061131

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:11)
2004-05-04
2004-05-02
---- -- --
2004-06-11
WDU20041061115

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2005-10-31
WDU20041061116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej

uchylony (spr: 2018-07-21 04:41:12)
2004-05-04
2004-05-04
---- -- --
2005-10-31
WDU20040580554

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego

uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:37)
2004-04-08
2004-04-08
---- -- --
2004-05-24
WDU20032322322

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:51:28)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20031991941

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:37)
2003-12-09
2003-12-09
---- -- --
2004-05-02
WDU20031411359

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:32)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2004-05-02
WDU20031461414

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:27)
2003-09-06
2003-09-06
---- -- --
2012-01-01
WDU20031211136

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Danuty Hübner

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:14)
2003-07-11
2003-07-11
2004-04-30
---- -- --
WDU20031181111

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:16)
2003-07-07
2003-07-07
---- -- --
2004-05-02
WDU20031161091

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:17)
2003-07-04
2003-07-04
2004-05-02
---- -- --
WDU20031181109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dróg Krajowych i Autostrad

uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:16)
2003-07-07
2003-07-07
---- -- --
2008-11-14
WDU20031000925

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:34)
2003-06-13
2003-06-13
---- -- --
2011-01-25
WDU20030720654

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku

uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:00)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2003-07-07
WDU20030550480

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:19)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20030510443

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych

uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:24)
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2005-10-31
WDU20030190165

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:12)
2003-02-04
2003-02-04
---- -- --
2004-05-02
WDU20030010002

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:28)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
2004-05-04
WDU20030010005

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:28)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
2004-05-04
WDU20030010006

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:28)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
2003-07-04
WDU20022392044

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:20:33)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20021391167

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:26)
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20021211035

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:37)
2002-08-15
2002-08-15
---- -- --
2011-01-25
WDU20021221043

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:37)
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
2005-10-28
WDU20020970866

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:55)
2002-07-02
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020970867

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:55)
2002-07-02
2002-07-01
---- -- --
2003-01-08
WDU20020970868

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:54)
2002-07-02
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020970869

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:54)
2002-07-02
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020970870

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:54)
2002-07-02
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020930833

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:58)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020930834

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:58)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020960852

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:56)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020960847

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:56)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2003-09-19
WDU20020960848

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:56)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2003-08-21
WDU20020960849

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:56)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2005-11-04
WDU20020850766

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:03)
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020840754

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:04)
2002-06-25
2002-06-25
---- -- --
2003-01-08
WDU20020580533

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:24)
2002-05-17
2002-05-17
---- -- --
2004-05-02
WDU20020430378

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:03)
2002-05-01
2002-05-01
---- -- --
2004-05-02
WDU20020320301

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:10)
2002-03-30
2002-03-30
---- -- --
2004-05-02
WDU20020320302

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:09)
2002-03-30
2002-03-30
---- -- --
2004-05-02
WDU20020320303

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:09)
2002-03-30
2002-03-30
---- -- --
2004-05-02
WDU20020320304

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:09)
2002-03-30
2002-03-30
---- -- --
2003-01-08
WDU20020320305

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:09)
2002-03-30
2002-03-30
---- -- --
2004-05-04
WDU20020240247

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:15)
2002-03-18
2002-01-01
---- -- --
2002-03-30
WDU20020350325

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:07)
2002-04-24
2002-04-24
---- -- --
2004-05-02
WDU20020310278

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:12)
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
2015-01-01
WDU20020030027

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:34)
2002-01-15
2002-01-15
---- -- --
2003-06-27
WDU20011541808

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:40:42)
2001-12-29
2001-12-29
---- -- --
2002-07-01
WDU20011541809

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:42)
2001-12-29
2001-12-29
---- -- --
2002-01-01
WDU20011441620

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:40:58)
2001-12-17
2001-12-17
---- -- --
2002-07-01
WDU20011441618

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:59)
2001-12-17
2001-12-17
---- -- --
2002-06-25
WDU20011481649

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:40:56)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU20011401577

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:02)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2002-07-01
WDU20011401575

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:02)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2002-05-12
WDU20011401572

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:02)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2002-07-01
WDU20011301454

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:13)
2001-11-15
2001-11-15
---- -- --
2002-04-05
WDU20011281414

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:18)
2001-11-09
2001-11-09
---- -- --
2002-07-01
WDU20011281415

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:18)
2001-11-09
2001-11-09
---- -- --
2002-07-01
WDU20011261387

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:20)
2001-10-31
2001-10-31
---- -- --
2002-07-03
WDU20011251374

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:21)
2001-10-30
2001-10-30
---- -- --
2001-11-09
WDU20011221326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2006-05-05
WDU20011221327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2003-01-08
WDU20011221328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2005-09-01
WDU20011221331

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221332

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221333

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221334

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-03-30
WDU20011221335

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221336

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-01-01
WDU20011221337

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:25)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-03-30
WDU20011221338

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221339

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-03-30
WDU20011221340

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-03-30
WDU20011221341

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221342

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221343

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-04-24
WDU20011221344

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221345

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011221346

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:41:24)
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
2002-07-01
WDU20011201288

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:29)
2001-10-17
2001-10-17
---- -- --
2001-10-19
WDU20011011091

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:17)
2001-10-05
2001-10-05
---- -- --
2001-10-23
WDU20010921017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu "Wisła - 2020".

uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:23)
2001-09-03
2001-09-03
---- -- --
2001-10-23
WDU20010860951

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:29)
2001-09-06
2001-09-06
---- -- --
2001-12-11
WDU20010830898

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 05:50:33)
2001-08-28
2001-08-28
---- -- --
2002-07-01
WDU20010810880

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:35)
2001-08-07
2001-08-07
---- -- --
2002-02-01
WDU20010850929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:31)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2001-10-23
WDU20010790841

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:39)
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20010760814

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa Łączności.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:41)
2001-07-25
2001-07-25
---- -- --
2003-01-08
WDU20010750801

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:43)
2001-07-23
2001-07-23
---- -- --
2001-10-19
WDU20010670685

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:53)
2001-06-29
2001-06-29
---- -- --
2002-03-22
WDU20010560581

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:05)
2001-06-21
2001-06-21
---- -- --
2001-10-23
WDU20010500518

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:10)
2001-05-30
2001-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20010490510

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:10)
2001-06-05
2001-06-05
---- -- --
2001-10-23
WDU20010410467

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:15)
2001-05-24
2001-05-24
---- -- --
2002-01-01
WDU20010230274

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:01)
2001-04-10
2001-04-10
---- -- --
2002-01-25
WDU20010180213

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:07)
2001-03-21
2001-03-21
---- -- --
2002-03-02
WDU20010180211

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:07)
2001-03-17
2001-03-17
---- -- --
2001-11-09
WDU20010180212

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:07)
2001-04-01
2001-04-01
---- -- --
2001-10-23
WDU20010170189

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:09)
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2001-07-31
WDU20010170190

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:09)
2001-03-31
2001-03-31
---- -- --
2001-07-31
WDU20010100074

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:20)
2001-02-10
2001-02-10
---- -- --
2001-10-23
WDU20010010004

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:26)
2001-01-15
2001-01-15
---- -- --
2001-12-17
WDU20001171234

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:37)
2000-12-23
2000-12-23
---- -- --
2002-03-22
WDU20001101175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:00:43)
2000-12-14
2000-12-14
---- -- --
2002-07-01
WDU20000941038

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:55)
2000-11-08
2000-11-08
---- -- --
2001-10-19
WDU20000921018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:57)
2000-10-30
2000-10-30
---- -- --
2001-11-09
WDU20000900999

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-10-26
2000-10-26
---- -- --
2001-08-07
WDU20000900994

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2000 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej do Spraw Żeglugi Morskiej i Rybołówstwa Dalekomorskiego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-10-26
2000-10-26
---- -- --
2002-03-18
WDU20000850955

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:03)
2000-10-13
2000-10-13
---- -- --
2001-10-23
WDU20000810906

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:07)
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2004-09-23
WDU20000790895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:08)
2000-10-07
2000-10-07
---- -- --
2001-12-11
WDU20000680808

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:16)
2000-08-17
2000-08-17
---- -- --
2002-05-01
WDU20000610713

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:24)
2000-07-28
2000-07-28
---- -- --
2001-11-09
WDU20000590687

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:26)
2000-07-26
2000-07-26
---- -- --
2001-10-23
WDU20000560667

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:28)
2000-07-19
2000-07-19
---- -- --
2005-10-31
WDU20000560668

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:28)
2000-07-19
2000-07-19
---- -- --
2000-12-14
WDU20000500588

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:05)
2000-06-21
2000-06-21
---- -- --
2001-10-19
WDU20000500589

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:05)
2000-06-21
2000-06-21
---- -- --
2004-10-31
WDU20000500590

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:05)
2000-06-21
2000-06-21
---- -- --
2001-10-23
WDU20000500591

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:05)
2000-06-21
2000-06-21
---- -- --
2001-10-19
WDU20000510602

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:03)
2000-06-28
2000-06-28
---- -- --
2001-04-28
WDU20000500585

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:05)
2000-06-21
2000-06-21
---- -- --
2001-10-23
WDU20000460535

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:10)
2000-06-07
2000-06-07
---- -- --
2002-01-01
WDU20000460536

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:10)
2000-06-07
2000-06-07
---- -- --
2001-10-19
WDU20000380423

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:21)
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2001-10-23
WDU20000300372

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:10:25)
2000-04-20
2000-04-20
---- -- --
2002-07-01
WDU20000160208

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:41)
2000-03-13
2000-03-13
---- -- --
2002-01-25
WDU20000120138

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:49)
2000-02-23
2000-02-23
---- -- --
2002-03-22
WDU20000080107

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-02-09
---- -- --
2001-07-31
WDU20000080092

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:53)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080093

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:53)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080094

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:53)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2000-06-21
WDU20000080095

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:53)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2005-10-31
WDU20000080096

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-07-31
WDU20000080097

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080098

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080099

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080100

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080101

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080102

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2000-06-21
WDU20000080103

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080104

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080105

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2000-06-21
WDU20000080106

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:52)
2000-02-09
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU20000080086

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:53)
2000-02-09
2000-02-09
---- -- --
2000-11-30
WDU20000050056

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:56)
2000-01-28
2000-01-28
---- -- --
2001-12-11
WDU20000030033

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:58)
2000-01-21
2000-01-21
---- -- --
2001-10-19
WDU19991111283

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:04)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-10-19
WDU19991091239

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:11:08)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-07-01
WDU19991091240

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:08)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2000-07-28
WDU19990991162

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:15)
1999-12-14
1999-12-14
---- -- --
2001-11-15
WDU19990961117

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2001-10-19
WDU19990961118

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2001-10-19
WDU19990961119

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2000-06-21
WDU19990961120

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2001-07-31
WDU19990961121

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2001-10-19
WDU19990961122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2001-10-19
WDU19990961123

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2001-10-19
WDU19990961124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:20)
1999-12-03
1999-12-03
---- -- --
2000-06-21
WDU19990911031

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:27)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2005-10-31
WDU19990911032

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:27)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2001-10-19
WDU19990911033

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:27)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2001-10-19
WDU19990911034

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:27)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2001-10-19
WDU19990911035

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:27)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2001-10-19
WDU19990911036

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:27)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2001-10-19
WDU19990911029

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:27)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2000-12-14
WDU19990911019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2005-09-01
WDU19990911021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2003-01-08
WDU19990911022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Łączności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2001-07-25
WDU19990911026

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:28)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2001-10-23
WDU19990911015

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:29)
1999-11-10
1999-11-10
---- -- --
2003-01-08
WDU19990860957

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:34)
1999-10-22
1999-10-22
---- -- --
2000-11-30
WDU19990850941

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:02)
1999-10-18
1999-10-18
---- -- --
2000-06-21
WDU19990850940

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:02)
1999-10-18
1999-10-18
---- -- --
2011-11-18
WDU19990700783

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:17)
1999-08-26
1999-08-26
---- -- --
2011-01-25
WDU19990630718

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:23)
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2002-03-05
WDU19990560590

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:34)
1999-06-23
1999-06-23
---- -- --
2000-07-28
WDU19990320315

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:58)
1999-04-15
1999-04-15
---- -- --
2000-08-17
WDU19990280259

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:03)
1999-04-02
1999-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU19990290273

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:02)
1999-04-08
1999-04-08
---- -- --
2000-05-12
WDU19990180163

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:11)
1999-03-05
1999-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU19990180164

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:11)
1999-03-05
1999-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU19990080071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Udziału Polski w Światowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:19)
1999-01-29
1999-01-29
---- -- --
2001-10-23
WDU19981440934

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:29)
1998-11-27
1998-11-27
---- -- --
2001-10-23
WDU19981380892

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działałność naukową i naukowo-techniczną.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:34)
1998-11-13
1998-11-13
---- -- --
2004-09-23
WDU19981320865

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:37)
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
2001-10-31
WDU19981210789

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:43)
1998-09-22
1998-09-22
---- -- --
2001-10-31
WDU19981200775

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Ryszarda Czarneckiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:44)
1998-09-16
1998-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU19981150746

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:47)
1998-09-19
1998-09-19
---- -- --
2000-03-13
WDU19981130722

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:49)
1998-09-08
1998-09-08
---- -- --
2000-01-28
WDU19980930586

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:00)
1998-07-23
1998-07-23
---- -- --
2001-10-31
WDU19980940596

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:59)
1998-07-24
1998-07-24
---- -- --
1999-12-14
WDU19980980620

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:57)
1998-07-31
1998-07-31
---- -- --
2000-08-17
WDU19980800517

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:07)
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2000-02-23
WDU19980760501

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:09)
1998-06-24
1998-06-24
---- -- --
2001-03-21
WDU19980760494

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:09)
1998-06-24
1998-06-24
---- -- --
2001-10-23
WDU19980740480

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:10)
1998-07-03
1998-07-03
---- -- --
2000-05-12
WDU19980660432

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Decentralizacji Finansów Publicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:15)
1998-06-01
1998-06-01
---- -- --
2001-10-23
WDU19980530331

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:24)
1998-04-28
1998-04-28
---- -- --
2000-06-07
WDU19980520324

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:25)
1998-04-27
1998-04-27
---- -- --
2000-02-09
WDU19980470295

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:27)
1998-04-14
1998-04-14
---- -- --
2004-09-23
WDU19980440265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:30)
1998-04-09
1998-04-09
---- -- --
2000-02-23
WDU19980390225

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:40:01)
1998-03-26
1998-03-26
---- -- --
2002-07-01
WDU19980340188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reprezentowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przed Międzynarodowymi Organami Kontroli Przestrzegania Praw Człowieka.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:05)
1998-04-03
1998-04-03
---- -- --
2001-10-23
WDU19980250136

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:09)
1998-02-27
1998-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU19980250134

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:09)
1998-03-01
1998-03-01
---- -- --
2011-01-25
WDU19980230122

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:10)
1998-02-23
1998-02-23
---- -- --
2000-03-13
WDU19980240128

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:10)
1998-02-24
1998-02-24
---- -- --
1999-12-14
WDU19980220095

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:13)
1998-03-06
1998-03-06
---- -- --
2002-03-05
WDU19980120043

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:18)
1998-01-26
1998-01-26
---- -- --
2001-01-15
WDU19971581052

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:29)
1997-12-24
1997-12-24
---- -- --
2001-10-23
WDU19971460985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:35)
1997-12-10
1997-12-10
---- -- --
1998-12-31
WDU19971450975

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:36)
1997-12-08
1997-12-08
---- -- --
2000-08-17
WDU19971430953

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:38)
1997-11-28
1997-11-28
---- -- --
2001-10-31
WDU19971410946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:39)
1997-11-24
1997-11-24
---- -- --
2001-10-23
WDU19971380927

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:41)
1997-11-15
1997-11-15
---- -- --
2001-02-10
WDU19971380929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:41)
1997-11-15
1997-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU19971360925

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:41)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU19971360923

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Kropiwnickiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:42)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU19971360924

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:41)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU19971360922

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:42)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU19971360921

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:42)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
1999-03-26
WDU19970870550

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Andrzeja Piłata.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:18)
1997-08-01
1997-08-01
---- -- --
1997-10-16
WDU19970910558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:17)
1997-08-21
1997-08-21
---- -- --
2002-03-05
WDU19970790489

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:23)
1997-07-17
1997-07-17
---- -- --
2000-02-23
WDU19970760477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:24)
1997-07-14
1997-07-14
---- -- --
1997-07-29
WDU19970790486

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:23)
1997-08-01
1997-08-01
---- -- --
2001-10-23
WDU19970690442

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:27)
1997-07-01
1997-07-01
---- -- --
1998-07-23
WDU19970670424

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:29)
1997-06-28
1997-06-28
---- -- --
1998-02-24
WDU19970520330

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:05)
1997-05-28
1997-05-28
---- -- --
1998-09-08
WDU19970470308

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:07)
1997-05-16
1997-05-16
---- -- --
2000-06-07
WDU19970470302

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:07)
1997-05-16
1997-05-16
---- -- --
1997-11-15
WDU19970420265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:10)
1997-04-29
1997-04-29
---- -- --
2000-08-17
WDU19970400249

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:11)
1997-04-25
1997-04-25
---- -- --
2001-01-15
WDU19970270145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:22)
1997-03-21
1997-03-21
---- -- --
2001-10-23
WDU19970270146

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:22)
1997-03-21
1997-03-21
---- -- --
2001-10-23
WDU19970220115

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:26)
1997-03-07
1997-03-07
---- -- --
2000-03-13
WDU19970210110

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zasad rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:26)
1997-03-20
1997-03-20
---- -- --
2002-07-01
WDU19970180099

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:28)
1997-02-28
1997-02-28
---- -- --
2000-05-12
WDU19970170090

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:29)
1997-03-11
1997-03-11
---- -- --
2003-09-06
WDU19970150086

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:30)
1997-02-18
1997-02-18
---- -- --
1997-05-31
WDU19970130070

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:31)
1997-02-13
1997-02-13
---- -- --
1997-11-28
WDU19970120065

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie sposobu finansowania i obsługi organów pomocniczych, opiniodawczo-doradczych wspólnych tworzonych lub powoływanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna (spr: 2018-07-21 06:50:32)
1997-02-25
1997-02-25
---- -- --
2002-07-01
WDU19970100051

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:33)
1997-02-06
1997-02-06
---- -- --
1997-11-24
WDU19970100053

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:33)
1997-02-06
1997-02-06
---- -- --
2000-02-09
WDU19970050027

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Zbigniewa Siemiątkowskiego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:35)
1997-01-20
1997-01-20
---- -- --
1997-10-16
WDU19961570796

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:39)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
1999-06-23
WDU19961450672

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:53)
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2001-10-23
WDU20180001250

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:14)
2018-06-27
2018-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20180001326

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:07)
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001278

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:12)
2018-07-03
2018-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000795

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:56)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000761

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:59)
2018-04-23
2018-04-17
---- -- --
---- -- --
WDU20180000825

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:53)
2018-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000689

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:05)
2018-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000587

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:15)
2018-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000526

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:20)
2018-03-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000460

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:25)
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:06)
2018-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000192

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:18)
2018-01-23
2018-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20180000193

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:18)
2018-01-23
2018-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20180000225

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:15)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:11)
2018-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000175

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:20)
2018-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000176

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:20)
2018-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:25)
2018-01-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000101

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000092

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000093

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000094

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000095

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000096

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:28)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000097

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000098

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000099

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000100

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:27)
2018-01-12
2018-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20180000046

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:32)
2018-01-08
2017-12-19
---- -- --
---- -- --
WDU20170002480

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:40)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002313

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:57)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002314

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002315

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002316

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002317

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002318

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002319

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:56)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2017-12-19
WDU20170002320

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002321

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002322

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002323

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002324

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002325

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002326

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002327

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002328

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002329

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:55)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002330

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:54)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002331

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:10:54)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
2018-01-09
WDU20170002332

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:10:54)
2017-12-13
2017-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20170002054

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-21 00:11:26)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
2018-03-14
WDU20170001929

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:39)
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001140

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:19)
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
2017-12-11
WDU20170001076

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:26)
2017-06-03
2016-12-30
---- -- --
2017-12-11
WDU20170000874

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:05)
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000774

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:14)
2017-04-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:41)
2017-03-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000216

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi

uchylony (spr: 2018-07-21 00:31:19)
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
2018-05-03
WDU20160001922

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:29)
2016-11-30
2016-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001881

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 00:40:33)
2016-11-22
2016-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160001931

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:40:28)
2016-12-15
2016-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001788

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:40:43)
2016-11-02
2016-02-22
---- -- --
2017-12-11
WDU20160001595

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:03)
2016-09-30
2016-09-28
---- -- --
2017-12-11
WDU20160001546

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:07)
2016-09-28
2016-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160001366

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:41:24)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001100

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi

uchylony (spr: 2018-07-21 00:50:13)
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
2018-05-03
WDU20160000685

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:50:50)
2016-05-20
2016-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000597

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

uchylony (spr: 2018-07-21 00:50:59)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
2018-03-02
WDU20160000583

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:00)
2016-04-27
2016-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000489

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:09)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:09)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000491

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:09)
2016-04-13
2016-04-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000499

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-14
2016-04-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000506

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:07)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:07)
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000377

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:20)
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000131

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:10)
2016-02-01
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20160000117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zniesienia Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:12)
2016-01-27
2016-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000077

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:17)
2016-01-18
2016-01-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000037

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:21)
2016-01-08
2016-01-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160000042

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:21)
2016-01-12
2016-01-12
---- -- --
2016-11-22
WDU20150002352

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:28)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002136

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:51)
2015-12-16
2015-12-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002087

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-01
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002088

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002090

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002091

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002092

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002093

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002094

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-12-09
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002095

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:56)
2015-12-09
2015-11-27
---- -- --
2017-12-11
WDU20150002075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:58)
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150002076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
2018-01-09
WDU20150002077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002078

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002079

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150002080

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

uchylony (spr: 2018-07-21 01:00:57)
2015-12-08
2015-11-16
---- -- --
2018-01-22
WDU20150002056

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:00:59)
2015-12-07
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150002116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:54)
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001990

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:06)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001974

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:08)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150001945

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:11)
2015-11-24
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:11)
2015-11-24
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001927

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:12)
2015-11-20
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001921

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:13)
2015-11-19
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001894

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001895

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2016-09-28
WDU20150001896

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001897

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:16)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001898

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001899

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001900

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2016-09-28
WDU20150001901

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001902

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001903

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:15)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001904

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001905

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001906

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001907

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001908

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001909

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001910

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001911

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001912

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
2017-12-11
WDU20150001913

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:14)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001914

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:01:13)
2015-11-18
2015-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001812

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:01:25)
2016-03-01
2016-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:19)
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2016-03-23
WDU20150001469

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:10:12)
2015-09-25
2015-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150001140

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:10:44)
2015-08-26
2015-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000836

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:11:13)
2015-06-17
2015-06-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150000436

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:19)
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000649

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-07-21 01:11:30)
2015-05-12
2015-05-12
---- -- --
2016-11-30
WDU20150000207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:42)
2015-02-12
2015-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140001886

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach

uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:16)
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-04-13
WDU20140001887

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym

uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:16)
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-04-15
WDU20140001606

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:21:44)
2014-11-18
2014-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001471

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:13)
2014-10-30
2014-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001276

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych

uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:31)
2014-09-23
2014-09-23
---- -- --
2015-06-17
WDU20140001277

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:31)
2014-09-23
2014-09-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001252

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001253

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001254

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001255

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001256

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001257

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001258

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001259

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001260

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001261

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001262

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:33)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001263

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001264

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001265

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001266

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001267

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001268

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2014-09-22
2014-09-22
---- -- --
2015-11-16
WDU20140001148

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:44)
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:32)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000794

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:20)
2014-06-17
2014-06-17
---- -- --
2016-01-27
WDU20130001402

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:41:33)
2013-11-28
2013-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20130001390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:34)
2013-11-27
2013-11-27
---- -- --
2015-11-16
WDU20130001391

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:41:34)
2013-11-27
2013-11-27
---- -- --
2014-09-22
WDU20130001392

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:41:34)
2013-11-27
2013-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20130000606

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:51:09)
2013-06-11
2013-06-11
---- -- --
2014-09-09
WDU20130000272

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:00:08)
2013-02-28
2013-02-28
2014-09-09
---- -- --
WDU20130000297

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:00:06)
2013-03-06
2013-03-06
2014-09-09
---- -- --
WDU20130000280

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:07)
2013-03-02
2013-03-02
---- -- --
2016-04-13
WDU20120001396

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:00:53)
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2013-11-27
WDU20120001185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:12)
2012-10-30
2012-10-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001001

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2012-09-11
2012-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000856

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:06)
2012-08-10
2012-08-10
---- -- --
2016-03-23
WDU20120000807

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:10)
2012-07-27
2012-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000636

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:26)
2012-06-21
2012-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20120000183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:10)
2012-02-17
2012-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20112841671

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:02)
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
2014-09-22
WDU20112841672

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:02)
2011-12-28
2011-12-28
---- -- --
2014-09-22
WDU20120000030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:11:23)
2012-01-19
2012-01-19
---- -- --
2016-01-27
WDU20112761630

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:06)
2011-12-22
2011-12-22
---- -- --
2016-04-13
WDU20112541524

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:15)
2011-11-25
2011-11-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112501500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20112501501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
2015-11-16
WDU20112501502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
2015-11-16
WDU20112501503

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:17)
2011-11-21
2011-11-18
---- -- --
2013-11-27
WDU20112481478

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481479

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
2014-09-09
---- -- --
WDU20112481480

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481481

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481482

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481483

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481484

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481485

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481486

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481487

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2013-11-27
WDU20112481488

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:19)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481489

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-09
WDU20112481490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481491

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481492

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481493

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481494

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2013-11-27
WDU20112481495

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
2014-09-22
WDU20112481496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:18)
2011-11-18
2011-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20111841088

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

uchylony (spr: 2018-07-21 02:20:56)
2011-09-05
2011-09-05
---- -- --
2014-09-01
WDU20110770418

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:27)
2011-04-27
2011-04-27
---- -- --
2016-01-27
WDU20110630324

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:36)
2011-03-24
2011-01-01
---- -- --
2011-11-18
WDU20110060021

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:31:04)
2011-01-25
2011-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20102381580

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:25)
2010-12-17
2010-12-17
---- -- --
2011-11-18
WDU20102371571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

uchylony (spr: 2018-07-21 02:31:26)
2010-12-16
2010-12-16
---- -- --
2012-02-17
WDU20101581060

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:41)
2010-09-07
2010-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101641109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:36)
2010-09-22
2010-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101090710

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:13)
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20100980628

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:20)