Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników


Z dniem 15 stycznia 2003 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (na podst. Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055) Przepisy art. 4, 25, 39, 48-50, 63 i 70-73 oraz rozdziału 2 działu IV wchodzą w życie z dniem 22 października 1996 r. Zmiana art. 24 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1387) obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - "o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników" - Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 Akty zmienione:
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:51:03) Dz.U. 1996 nr 118 poz. 56124

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002283

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:00)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000647

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:30)
2017-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
2019-01-01
WDU20160000528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:05)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
2019-01-01
WDU20072141572

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:31)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20071971427

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:45)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2019-01-01
WDU20070270177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaz składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:07)
2007-02-20
2007-02-20
---- -- --
2019-01-01
WDU20030550476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:20)
2003-04-08
2003-04-08
---- -- --
2019-01-01
WDU20010120098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:00:17)
2001-03-03
2001-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU19970440280

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:09)
1997-05-12
1997-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU19970220114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:26)
1997-03-22
1997-03-22
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000124

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2011 r.

na dzie? 2018-07-21 02:32:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000379

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:31:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000624

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:21:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000924

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:12:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000137

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2012 r.

na dzie? 2018-07-21 02:11:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000505

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2013 r

na dzie? 2018-07-21 02:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000728

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 02:01:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000989

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:52:01
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000190

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.

na dzie? 2018-07-21 01:51:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000393

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:42:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000775

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:32:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001136

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:31:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000264

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r.

na dzie? 2018-07-21 01:22:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000521

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:12:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000802

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:11:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001214

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2015 r.

na dzie? 2018-07-21 01:02:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000474

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:51:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000887

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:42:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001170

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.

na dzie? 2018-07-21 00:41:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000527

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:05)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000529

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:05)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000474

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:10)
2016-04-23
2016-04-23
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000284

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:30)
2016-03-22
2016-03-22
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000301

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:28)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001848

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:21)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001754

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:32)
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:14)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000994

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:32)
2012-09-20
2012-09-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000874

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:04)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
2016-11-06
WDU20111140663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:04)
2011-06-02
2011-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20111140664

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:04)
2011-06-02
2011-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20111280727

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:30)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
2017-01-01
WDU20102121387

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:10)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
2017-01-01
WDU20102091380

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:11)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2012-09-20
WDU20101180799

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:05)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2016-11-06
WDU20101180800

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Restrukturyzacji Przedsiębiorców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:05)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2012-04-30
WDU20101180801

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:05)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2012-07-31
WDU20100680439

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:06)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
2011-06-02
WDU20100680440

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:06)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
2011-06-02
WDU20100080053

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:43)
2010-02-03
2010-02-03
---- -- --
2011-06-02
WDU20091341104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy udzielanej w procesach prywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:21)
2009-09-08
2009-09-08
---- -- --
2017-01-01
WDU20091271054

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:27)
2009-08-28
2009-08-28
---- -- --
2011-06-02
WDU20090380304

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:03)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20090440361

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:20)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-09-20
WDU20090340264

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:06)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
2011-06-02
WDU20090340265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:06)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20090370288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:04)
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
2011-06-02
WDU20080820487

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowywania analizy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:55)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
2009-02-12
WDU20072121558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:32)
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2010-11-24
WDU20062001474

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:26)
2006-11-22
2006-11-22
---- -- --
2009-03-19
WDU20060840580

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:20)
2006-06-02
2006-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20060610432

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:33)
2006-04-27
2006-04-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20052141792

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:21)
2005-10-28
2005-10-28
---- -- --
2006-06-02
WDU20050690612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:38)
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2017-01-01
WDU20050150123

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:22)
2005-02-10
2005-02-10
---- -- --
2010-11-24
WDU20042862871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:08)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2009-03-19
WDU20042692666

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywania od Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:26)
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
2017-01-01
WDU20042692667

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:26)
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
2017-01-01
WDU20042772744

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:19)
2004-12-29
2004-12-29
---- -- --
2017-01-01
WDU20042612599

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:32)
2004-12-24
2004-12-24
---- -- --
2009-02-12
WDU20041982038

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:25)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2017-01-01
WDU20032062004

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:31)
2003-12-19
2003-12-19
---- -- --
2017-01-01
WDU20031471430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:26)
2003-09-10
2003-09-10
---- -- --
2009-02-12
WDU20030350303

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:36)
2003-03-15
2003-03-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20021291104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:31)
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2005-01-15
WDU20010570593

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienia od przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:04)
2001-06-24
2001-06-24
---- -- --
2007-01-29
WDU20010200239

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:04)
2001-03-21
2001-03-21
---- -- --
2005-02-10
WDU20001201269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:34)
2001-01-13
2001-01-13
---- -- --
2004-07-16
WDU20000220274

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:35)
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2005-02-10
WDU19990770866

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:10)
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2009-02-12
WDU19990740826

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:13)
1999-09-24
1999-09-24
---- -- --
2007-01-29
WDU19981320863

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:37)
1998-11-28
1998-11-28
---- -- --
2004-07-16
WDU19980880556

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:03)
1998-07-13
1998-07-13
---- -- --
2000-04-15
WDU19980740478

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:11)
1998-06-26
1998-06-26
---- -- --
2005-01-15
WDU19980640413

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:17)
1998-05-28
1998-05-28
---- -- --
1998-07-13
WDU19980120052

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:17)
1998-02-10
1998-02-10
---- -- --
2003-12-19
WDU19971300855

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:48)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
2004-12-22
WDU19971260806

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:52)
1997-10-14
1997-10-14
---- -- --
1998-07-13
WDU19971100719

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:02)
1997-10-07
1997-10-07
---- -- --
2017-01-01
WDU19971100718

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:02)
1997-10-07
1997-10-07
---- -- --
2004-07-16
WDU19971080696

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:03)
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2007-01-29
WDU19970950578

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:15)
1997-08-27
1997-08-27
---- -- --
2005-01-15
WDU19970640408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:30)
1997-07-09
1997-07-09
---- -- --
2009-02-12
WDU19970600371

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:01)
1997-06-14
1997-06-14
---- -- --
2017-01-01
WDU19970330200

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:17)
1997-04-09
1997-04-09
---- -- --
2003-03-15
WDU20170002283

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:00)
2017-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000647

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:30:30)
2017-03-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:08)
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
2019-01-01
WDU20160000527

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:05)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000528

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:51:05)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
2019-01-01
WDU20160000529

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:05)
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000474

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:10)
2016-04-23
2016-04-23
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000284

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:30)
2016-03-22
2016-03-22
---- -- --
2017-01-01
WDU20160000301

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:51:28)
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001848

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:21)
2015-11-27
2015-11-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001754

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:32)
2015-11-14
2015-11-14
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:50:14)
2013-10-23
2013-10-23
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000994

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:01:32)
2012-09-20
2012-09-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20120000874

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:10:04)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
2016-11-06
WDU20111140663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:04)
2011-06-02
2011-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20111140664

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:30:04)
2011-06-02
2011-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20111280727

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:21:30)
2011-07-05
2011-07-05
---- -- --
2017-01-01
WDU20102121387

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:10)
2010-11-24
2010-11-24
---- -- --
2017-01-01
WDU20102091380

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty prywatyzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 02:40:11)
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2012-09-20
WDU20101180799

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:05)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2016-11-06
WDU20101180800

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Restrukturyzacji Przedsiębiorców

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:05)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2012-04-30
WDU20101180801

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:41:05)
2010-07-03
2010-07-03
---- -- --
2012-07-31
WDU20100680439

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:06)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
2011-06-02
WDU20100680440

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:06)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
2011-06-02
WDU20100080053

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 02:50:43)
2010-02-03
2010-02-03
---- -- --
2011-06-02
WDU20091341104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy udzielanej w procesach prywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:21)
2009-09-08
2009-09-08
---- -- --
2017-01-01
WDU20091271054

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:27)
2009-08-28
2009-08-28
---- -- --
2011-06-02
WDU20090380304

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:03)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20090440361

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 03:02:20)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-09-20
WDU20090340264

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:06)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
2011-06-02
WDU20090340265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:06)
2009-03-12
2009-03-12
---- -- --
2017-01-01
WDU20090370288

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:10:04)
2009-03-18
2009-03-18
---- -- --
2011-06-02
WDU20080820487

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowywania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowywania analizy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:55)
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
2009-02-12
WDU20072141572

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:31)
2007-12-01
2007-12-01
---- -- --
2019-01-01
WDU20072121558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uchylony (spr: 2018-07-21 03:30:32)
2007-11-30
2007-11-30
---- -- --
2010-11-24
WDU20071971427

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:45)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2019-01-01
WDU20070270177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaz składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:41:07)
2007-02-20
2007-02-20
---- -- --
2019-01-01
WDU20062001474

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:50:26)
2006-11-22
2006-11-22
---- -- --
2009-03-19
WDU20060840580

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:20)
2006-06-02
2006-06-02
---- -- --
2017-01-01
WDU20060610432

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:33)
2006-04-27
2006-04-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20052141792

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:21)
2005-10-28
2005-10-28
---- -- --
2006-06-02
WDU20050690612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:38)
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2017-01-01
WDU20050150123

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:22)
2005-02-10
2005-02-10
---- -- --
2010-11-24
WDU20042862871

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:08)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2009-03-19
WDU20042692666

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywania od Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:26)
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
2017-01-01
WDU20042692667

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:26)
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
2017-01-01
WDU20042772744

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:19)
2004-12-29
2004-12-29
---- -- --
2017-01-01
WDU20042612599

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:30:32)
2004-12-24
2004-12-24
---- -- --
2009-02-12
WDU20041982038

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:25)
2004-09-10
2004-09-10
---- -- --
2017-01-01
WDU20032062004

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:31)
2003-12-19
2003-12-19
---- -- --
2017-01-01
WDU20031471430

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:01:26)
2003-09-10
2003-09-10
---- -- --
2009-02-12
WDU20030550476

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:20)
2003-04-08
2003-04-08
---- -- --
2019-01-01
WDU20030350303

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:36)
2003-03-15
2003-03-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20021291104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.

uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:31)
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2005-01-15
WDU20010570593

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienia od przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:51:04)
2001-06-24
2001-06-24
---- -- --
2007-01-29
WDU20010200239

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:04)
2001-03-21
2001-03-21
---- -- --
2005-02-10
WDU20010120098

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:00:17)
2001-03-03
2001-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20001201269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:34)
2001-01-13
2001-01-13
---- -- --
2004-07-16
WDU20000220274

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:35)
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2005-02-10
WDU19990770866

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:10)
1999-10-09
1999-10-09
---- -- --
2009-02-12
WDU19990740826

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:20:13)
1999-09-24
1999-09-24
---- -- --
2007-01-29
WDU19981320863

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:30:37)
1998-11-28
1998-11-28
---- -- --
2004-07-16
WDU19980880556

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:03)
1998-07-13
1998-07-13
---- -- --
2000-04-15
WDU19980740478

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:11)
1998-06-26
1998-06-26
---- -- --
2005-01-15
WDU19980640413

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:31:17)
1998-05-28
1998-05-28
---- -- --
1998-07-13
WDU19980120052

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:17)
1998-02-10
1998-02-10
---- -- --
2003-12-19
WDU19971300855

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:48)
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
2004-12-22
WDU19971260806

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:40:52)
1997-10-14
1997-10-14
---- -- --
1998-07-13
WDU19971100719

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:02)
1997-10-07
1997-10-07
---- -- --
2017-01-01
WDU19971100718

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:02)
1997-10-07
1997-10-07
---- -- --
2004-07-16
WDU19971080696

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:03)
1997-10-01
1997-10-01
---- -- --
2007-01-29
WDU19970950578

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:15)
1997-08-27
1997-08-27
---- -- --
2005-01-15
WDU19970640408

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:30)
1997-07-09
1997-07-09
---- -- --
2009-02-12
WDU19970600371

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:01)
1997-06-14
1997-06-14
---- -- --
2017-01-01
WDU19970440280

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:09)
1997-05-12
1997-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU19970330200

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:50:17)
1997-04-09
1997-04-09
---- -- --
2003-03-15
WDU19970220114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:50:26)
1997-03-22
1997-03-22
---- -- --
---- -- --

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 39.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu