Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:16:48 Dz.U. 1997 nr 5 poz. 249
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001693

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic muzealiw, ktre nie stanowi zabytkw oraz s wpisane do inwentarza muzealiw w muzeach bdcych instytucjami kultury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:23
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001471

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajw dokumentw potwierdzajcych uprawnienia do ulgi w opacie albo zwolnienia z opaty za wstp do muzew pastwowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:25
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000494

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Rady do Spraw Muzew i Miejsc Pamici Narodowej, sposobu powoywania jej czonkw oraz Przewodniczcego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:26
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001158

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu pastwowych muzew martyrologicznych, do ktrych wstp jest bezpatny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:00
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001719

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartoci historycznej, artystycznej lub naukowej, wypoyczanej z zagranicy na wystaw czasow organizowan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objtej ochron prawn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:08
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001749

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie wniosku o objcie ochron prawn rzeczy ruchomej o wartoci historycznej, artystycznej lub naukowej, wypoyczanej z zagranicy na wystaw czasow organizowan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:59
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001769

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartoci historycznej, artystycznej lub naukowej, wypoyczanej z zagranicy na wystaw czasow organizowan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objtej ochron prawn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:53
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001240

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzenia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorw muzeum przed poarem, kradzie i innym niebezpieczestwem grocym ich zniszczeniem lub utrat

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:31:41
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080910569

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunkw, sposobu i trybu przenoszenia muzealiw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:08
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910567

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Pastwowego Rejestru Muzew, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunkw i trybu dokonywania wpisw oraz okolicznoci, w jakich mona zarzdzi kontrol w celu ustalenia,czy muzeum spenia nadal warunki wpisu do Rejestru

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:09
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20042022073

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytkw w muzeach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:45:30
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000937

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania okrelonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:16:29
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-11-30
WDU20082291528

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorw w muzeach przed poarem, kradzie i innym niebezpieczestwem grocym zniszczeniem lub utrat zbiorw oraz sposobw przygotowania zbiorw do ewakuacji w razie powstania zagroenia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:31:22
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-01-01
WDU20081600994

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia grup osb, ktrym przysuguje ulga w opacie lub zwolnienie z opaty za wstp do muzew pastwowych, oraz rodzajw dokumentw potwierdzajcych ich uprawnienia

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:29
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2017-04-21
WDU20080910568

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych pracownikw tworzcych zawodow grup muzealnikw do zajmowania stanowisk zwizanych z dziaalnoci podstawow muzew oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:09
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2012-07-02
WDU20080860530

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Rady do Spraw Muzew, sposobu powoywania jej czonkw oraz Przewodniczcego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:20
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2016-08-01
WDU20080900550

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r.w sprawie wykazu pastwowych muzew martyrologicznych, do ktrych wstp jest bezpatny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:14
2008-06-03
2008-06-03
---- -- --
2016-08-01
WDU20060320219

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia grup osb, ktrym przysuguje ulga w opacie lub zwolnienie z opaty za wstp do muzew pastwowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:35
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2008-03-01
WDU20050210175

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunkw przenoszenia muzealiw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:34
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
2008-03-01
WDU20042722695

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia dla pracownikw tworzcych zawodow grup muzealnikw wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania stanowisk zwizanych z dziaalnoci podstawow muzew oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:23
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2008-03-01
WDU20031931892

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 15 padziernika 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorw w muzeach przed poarami, kradzieami i innymi niebezpieczestwami grocymi zniszczeniem lub utrat muzealiw oraz sposobw przygotowania zbiorw do ewakuacji w razie powstania zagroenia

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:47
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2008-03-01
WDU20010921025

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu pastwowych muzew martyrologicznych, do ktrych wstp jest bezpatny.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:53
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2008-03-01
WDU20010720753

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Pastwowego Rejestru Muzew, warunkw i trybu dokonywania wpisw w Rejestrze oraz okolicznoci, w jakich mona zarzdzi kontrol w celu ustalenia, czy muzeum spenia nadal warunki wpisu do Rejestru.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:09
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2008-03-01
WDU19990260233

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie okrelenia dla pracownikw tworzcych zawodow grup muzealnikw wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania stanowisk zwizanych z dziaalnoci podstawow muzew oraz trybu ich stwierdzania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:17
1999-04-14
1999-04-14
---- -- --
2008-03-01
WDU19981220804

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania stanowisk w muzeach oraz trybu ich stwierdzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:11
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-04-14
WDU19971300854

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 padziernika 1997 r. w sprawie okrelenia grup osb, ktrym przysuguje ulga w opacie lub zwolnienie z opaty za wstp do muzew pastwowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:00:15
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
2008-03-01
WDU19971050666

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu dziaania Rady do Spraw Muzew oraz skadu, liczby i sposobu powoywania jej czonkw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:01:14
1997-12-11
1997-12-11
---- -- --
2008-03-01
WDU19971030656

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dbr kultury w muzeach.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:01:17
1997-09-03
1997-09-03
---- -- --
2003-11-17
WDU20170001693

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic muzealiw, ktre nie stanowi zabytkw oraz s wpisane do inwentarza muzealiw w muzeach bdcych instytucjami kultury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:23
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001471

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajw dokumentw potwierdzajcych uprawnienia do ulgi w opacie albo zwolnienia z opaty za wstp do muzew pastwowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:25
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000494

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Rady do Spraw Muzew i Miejsc Pamici Narodowej, sposobu powoywania jej czonkw oraz Przewodniczcego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:26
2017-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001158

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu pastwowych muzew martyrologicznych, do ktrych wstp jest bezpatny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:00
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001719

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartoci historycznej, artystycznej lub naukowej, wypoyczanej z zagranicy na wystaw czasow organizowan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objtej ochron prawn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:08
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001749

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie wniosku o objcie ochron prawn rzeczy ruchomej o wartoci historycznej, artystycznej lub naukowej, wypoyczanej z zagranicy na wystaw czasow organizowan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:59
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150001769

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 padziernika 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartoci historycznej, artystycznej lub naukowej, wypoyczanej z zagranicy na wystaw czasow organizowan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objtej ochron prawn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:53
2015-11-30
2015-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001240

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzenia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorw muzeum przed poarem, kradzie i innym niebezpieczestwem grocym ich zniszczeniem lub utrat

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:31:41
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000937

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania okrelonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:16:29
2012-08-18
2012-08-18
---- -- --
2015-11-30
WDU20082291528

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorw w muzeach przed poarem, kradzie i innym niebezpieczestwem grocym zniszczeniem lub utrat zbiorw oraz sposobw przygotowania zbiorw do ewakuacji w razie powstania zagroenia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:31:22
2009-01-06
2009-01-06
---- -- --
2015-01-01
WDU20081600994

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia grup osb, ktrym przysuguje ulga w opacie lub zwolnienie z opaty za wstp do muzew pastwowych, oraz rodzajw dokumentw potwierdzajcych ich uprawnienia

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:29
2008-09-11
2008-09-11
---- -- --
2017-04-21
WDU20080910569

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunkw, sposobu i trybu przenoszenia muzealiw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:08
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910567

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Pastwowego Rejestru Muzew, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunkw i trybu dokonywania wpisw oraz okolicznoci, w jakich mona zarzdzi kontrol w celu ustalenia,czy muzeum spenia nadal warunki wpisu do Rejestru

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:09
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
---- -- --
WDU20080910568

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych pracownikw tworzcych zawodow grup muzealnikw do zajmowania stanowisk zwizanych z dziaalnoci podstawow muzew oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:09
2008-06-05
2008-06-05
---- -- --
2012-07-02
WDU20080860530

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Rady do Spraw Muzew, sposobu powoywania jej czonkw oraz Przewodniczcego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:20
2008-05-28
2008-05-28
---- -- --
2016-08-01
WDU20080900550

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r.w sprawie wykazu pastwowych muzew martyrologicznych, do ktrych wstp jest bezpatny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:14
2008-06-03
2008-06-03
---- -- --
2016-08-01
WDU20060320219

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia grup osb, ktrym przysuguje ulga w opacie lub zwolnienie z opaty za wstp do muzew pastwowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:35
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2008-03-01
WDU20050210175

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunkw przenoszenia muzealiw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:34
2005-02-22
2005-02-22
---- -- --
2008-03-01
WDU20042722695

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia dla pracownikw tworzcych zawodow grup muzealnikw wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania stanowisk zwizanych z dziaalnoci podstawow muzew oraz trybu ich stwierdzania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:17:23
2005-01-08
2005-01-08
---- -- --
2008-03-01
WDU20042022073

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytkw w muzeach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:45:30
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031931892

Rozporzdzenie Ministra Kultury z dnia 15 padziernika 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorw w muzeach przed poarami, kradzieami i innymi niebezpieczestwami grocymi zniszczeniem lub utrat muzealiw oraz sposobw przygotowania zbiorw do ewakuacji w razie powstania zagroenia

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:47
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2008-03-01
WDU20010921025

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu pastwowych muzew martyrologicznych, do ktrych wstp jest bezpatny.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:53
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2008-03-01
WDU20010720753

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Pastwowego Rejestru Muzew, warunkw i trybu dokonywania wpisw w Rejestrze oraz okolicznoci, w jakich mona zarzdzi kontrol w celu ustalenia, czy muzeum spenia nadal warunki wpisu do Rejestru.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:09
2001-07-28
2001-07-28
---- -- --
2008-03-01
WDU19990260233

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie okrelenia dla pracownikw tworzcych zawodow grup muzealnikw wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania stanowisk zwizanych z dziaalnoci podstawow muzew oraz trybu ich stwierdzania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:17
1999-04-14
1999-04-14
---- -- --
2008-03-01
WDU19981220804

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania stanowisk w muzeach oraz trybu ich stwierdzania.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:11
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-04-14
WDU19971300854

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 padziernika 1997 r. w sprawie okrelenia grup osb, ktrym przysuguje ulga w opacie lub zwolnienie z opaty za wstp do muzew pastwowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:00:15
1997-11-08
1997-11-08
---- -- --
2008-03-01
WDU19971050666

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu dziaania Rady do Spraw Muzew oraz skadu, liczby i sposobu powoywania jej czonkw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:01:14
1997-12-11
1997-12-11
---- -- --
2008-03-01
WDU19971030656

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad i sposobu ewidencjonowania dbr kultury w muzeach.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 19:01:17
1997-09-03
1997-09-03
---- -- --
2003-11-17

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu