Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.


Ust. 3 wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 1999 r., ust. 4 wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 1997 r. Zobacz te uwag w akcie z 1956 r. Dz. U. Nr 12, poz. 61.Z dniem 1 maja 2004 r. tytu ustawy otrzyma brzmienie - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (na podst. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 885)akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:16:12 Dz.U. 1997 nr 28 poz. 15238
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170000103

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:49
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001580

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Kocowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Kocowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:30
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001327

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:10
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001261

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:16:28
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001239

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:41
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001293

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:16:57
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000401

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej oraz penicego sub lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:27
2013-03-28
2013-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000321

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:46:51
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000026

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:47
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001506

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:01:10
2012-12-30
2012-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001489

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie okrelenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:15
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001498

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokoci zasadniczego wynagrodzenia miesicznego lekarzy i lekarzy dentystw odbywajcych specjalizacje w ramach rezydentury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:13
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001536

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra waciwego do spraw wewntrznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:01
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001543

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:00:59
2013-01-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001420

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniajcych lekarza do samodzielnego wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:36
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001082

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzenia 2012 r. w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:15:46
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000900

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:16:40
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20120000903

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Kocowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Kocowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:16:39
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000415

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywajcych szkolenie specjalizacyjne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:35
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000260

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:32:19
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112461475

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoywania i sposobu dziaania komisji orzekajcej w przedmiocie niezdolnoci lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu cile okrelonych czynnoci medycznych oraz trybu orzekania o niezdolnoci do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu cile okrelonych czynnoci medycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:12
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112451464

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 padziernika 2011 r. w sprawie wysokoci i sposobu uiszczania opaty za zgoszenie do Pastwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:15
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112111261

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 wrzenia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza bdcego funkcjonariuszem Suby Wiziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwoci lub organy Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:01:15
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000151

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminw organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe rwnowanych z Pastwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentw potwierdzajcych zoenie takich egzaminw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:24
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091080908

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomoci jzyka polskiego w mowie i pimie, niezbdnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomoci jzyka polskiego, niezbdnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:07
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20082351616

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:58
2009-01-14
2009-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20062391739

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotw prowadzcych ksztacenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:16:26
2007-01-06
2006-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20051421196

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:45:31
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20042312326

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 padziernika 2004 r. w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:45
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20020770703

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotw upowanionych do udzielania niezbdnych informacji lekarzowi bdcemu obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej w zakresie oglnych zasad wykonywania zawodu lekarza.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:41
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990470480

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegowych zasad powoywania i finansowania oraz trybu dziaania komisji bioetycznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:00:07
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU20112941739

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:18
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2012-03-10
WDU20112741627

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:50
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-09
WDU20101981320

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 padziernika 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:24
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2013-01-09
WDU20101210822

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniajcych lekarza do samodzielnego wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:02:18
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2013-01-01
WDU20100780515

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej lekarzy i lekarzy dentystw wykonujcych zawd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:16:39
2010-06-12
2010-06-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20091311084

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza i lekarza dentyst, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej, w stosunku do ktrego minister waciwy do spraw wewntrznych peni funkcj organu zaoycielskiego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:00:15
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2013-01-01
WDU20090840709

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:02:05
2009-06-19
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20090660560

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokoci zasadniczego wynagrodzenia miesicznego lekarzy i lekarzy dentystw odbywajcych specjalizacje w ramach rezydentury

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:22
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20090550457

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:54
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-10-01
WDU20081701050

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 wrzenia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:13
2008-09-22
2008-09-22
---- -- --
2013-01-09
WDU20081671036

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza i lekarza dentyst bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej, lekarza i lekarza dentyst penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej, w stosunku do ktrego Minister Obrony Narodowej peni funkcj organu zaoycielskiego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:17
2009-01-02
2009-01-02
---- -- --
2013-01-02
WDU20081490944

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:46
2008-08-19
2008-08-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20081130724

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:23
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20080810486

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:32
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2012-10-01
WDU20072471843

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:35
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20072191631

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza i lekarza dentyst, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej, w stosunku do ktrego minister waciwy do spraw wewntrznych peni funkcj organu zaoycielskiego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:30:14
2007-12-08
2007-12-08
---- -- --
2013-01-01
WDU20071501073

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniajcych lekarza do samodzielnego wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:31
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20071601137

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:12
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20071451018

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomoci jzyka polskiego w mowie i pimie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:46
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2009-07-23
WDU20071270882

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2007 . zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:29
2007-07-17
2007-07-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20071240867

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejtnoci z zakresu wszych dziedzin medycyny lub udzielania okrelonych wiadcze zdrowotnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:35
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2008-04-13
WDU20070970646

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:00:12
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070600409

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegowego trybu postpowania w sprawach wpisu do rejestrw indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:21
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
2011-11-01
WDU20070130085

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:27
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2013-01-09
WDU20052131779

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:30:06
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2013-01-09
WDU20051741456

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opaty za wpis do rejestru podmiotw prowadzcych ksztacenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:37
2005-09-24
2005-09-24
---- -- --
2006-09-28
WDU20051331126

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:45:50
2005-07-20
2005-07-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20050540485

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-09-23 12:01:32
2005-04-18
2005-04-18
---- -- --
2011-07-01
WDU20042132164

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:06
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2007-07-01
WDU20042242284

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:31:57
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2005-11-12
WDU20042072118

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:19
2004-09-26
2004-09-26
---- -- --
2012-10-01
WDU20041041103

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:16:29
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20040570553

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:31:41
2004-04-08
2004-04-08
---- -- --
2012-10-01
WDU20040010007

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:01
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
2009-06-19
WDU20032051992

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:19
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2005-11-12
WDU20031821785

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorw dokumentw: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:02:18
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-04-23
WDU20030850785

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:32:31
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20030850784

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:32:33
2003-05-31
2003-05-31
---- -- --
2005-11-12
WDU20022051740

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomoci jzyka polskiego niezbdnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:31
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2009-07-23
WDU20020740688

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomoci jzyka polskiego w mowie i pimie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:45
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-08-25
WDU20020770704

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentw stwierdzajcych wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:41
2002-07-03
2002-07-03
---- -- --
2005-02-22
WDU20011481661

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:12
2001-12-29
2001-12-29
---- -- --
2005-11-12
WDU20011211317

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 padziernika 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:16:55
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-06-01
WDU20010830905

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:27
2001-08-21
2001-08-21
---- -- --
2005-11-12
WDU20010830903

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajw dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegowych warunkw jej udostpniania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:27
2001-08-28
2001-08-28
---- -- --
2011-01-01
WDU20010120103

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:33
2001-02-24
2001-02-24
---- -- --
2001-06-01
WDU20000810918

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 wrzenia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:21
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2004-02-02
WDU20000510611

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:18
2000-07-13
2000-07-13
---- -- --
2008-01-02
WDU20000310389

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra waciwego do spraw wewntrznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:22
2000-05-06
2000-05-06
---- -- --
2007-12-08
WDU20000300378

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu postpowania w sprawach wydawania zezwole i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objtych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:26
2000-05-05
2000-05-05
---- -- --
2005-02-22
WDU20000200254

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia, urzdzenia i sprzt medyczny, suce wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:04
2000-04-08
2000-04-08
---- -- --
2012-07-01
WDU20000060084

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:26
2000-01-31
2000-01-31
---- -- --
2001-08-21
WDU19990610676

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:35
1999-07-15
1999-07-15
---- -- --
2001-08-21
WDU19990570614

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:51
1999-07-03
1999-07-03
---- -- --
2001-01-01
WDU19990540571

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stau podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:04
1999-06-29
1999-06-29
---- -- --
2004-02-02
WDU19990470479

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoywania i organizacji komisji orzekajcej w przedmiocie niezdolnoci lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu cile okrelonych czynnoci medycznych oraz trybu orzekania o niezdolnoci do wykonywania zawodu lekarza.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:08
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2011-12-02
WDU19990310302

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:58
1999-04-29
1999-04-29
---- -- --
2001-08-21
WDU19980870555

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorw dokumentw: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:04
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2003-11-11
WDU19980580371

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu postpowania w sprawach wydawania zezwole i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorw rejestrw.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 18:31:53
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580372

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym urzdzenia i pomieszczenia, w ktrych mona wykonywa indywidualn praktyk lekarsk i indywidualn specjalistyczn praktyk lekarsk.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 18:31:53
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580373

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie opaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentw stwierdzajcych wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:53
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
2002-07-03
WDU19980370213

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z jzyka polskiego, skadanego przez cudzoziemca ubiegajcego si o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:15
1998-04-08
1998-04-08
---- -- --
2004-02-02
WDU20170001728

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:14
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000103

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:49
2017-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001580

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Kocowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Kocowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:02:30
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001327

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:10
2016-09-08
2016-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001261

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:16:28
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001239

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:41
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001293

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:16:57
2013-11-08
2013-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000401

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej oraz penicego sub lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:27
2013-03-28
2013-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20130000321

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:46:51
2013-03-08
2013-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20130000026

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:00:47
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001506

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:01:10
2012-12-30
2012-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120001489

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie okrelenia priorytetowych dziedzin medycyny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:15
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001498

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokoci zasadniczego wynagrodzenia miesicznego lekarzy i lekarzy dentystw odbywajcych specjalizacje w ramach rezydentury

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:13
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001536

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra waciwego do spraw wewntrznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:01
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001543

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:00:59
2013-01-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001420

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniajcych lekarza do samodzielnego wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:36
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120001082

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzenia 2012 r. w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:15:46
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000900

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:16:40
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2017-10-01
WDU20120000903

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Kocowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Kocowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:16:39
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000415

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywajcych szkolenie specjalizacyjne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:35
2012-05-02
2012-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000260

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:32:19
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112941739

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:18
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2012-03-10
WDU20112741627

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:50
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-09
WDU20112461475

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoywania i sposobu dziaania komisji orzekajcej w przedmiocie niezdolnoci lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu cile okrelonych czynnoci medycznych oraz trybu orzekania o niezdolnoci do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu cile okrelonych czynnoci medycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:12
2011-12-02
2011-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112451464

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 padziernika 2011 r. w sprawie wysokoci i sposobu uiszczania opaty za zgoszenie do Pastwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:15
2011-12-01
2011-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112111261

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 wrzenia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza bdcego funkcjonariuszem Suby Wiziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwoci lub organy Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:01:15
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20101981320

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 padziernika 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:24
2010-10-26
2010-10-26
---- -- --
2013-01-09
WDU20101210822

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniajcych lekarza do samodzielnego wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:02:18
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2013-01-01
WDU20100780515

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej lekarzy i lekarzy dentystw wykonujcych zawd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:16:39
2010-06-12
2010-06-12
---- -- --
2012-01-01
WDU20120000151

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminw organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe rwnowanych z Pastwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentw potwierdzajcych zoenie takich egzaminw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:24
2012-02-10
2012-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091311084

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza i lekarza dentyst, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej, w stosunku do ktrego minister waciwy do spraw wewntrznych peni funkcj organu zaoycielskiego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:00:15
2009-09-03
2009-09-03
---- -- --
2013-01-01
WDU20091080908

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomoci jzyka polskiego w mowie i pimie, niezbdnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomoci jzyka polskiego, niezbdnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:07
2009-07-23
2009-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20090840709

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:02:05
2009-06-19
2009-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20090660560

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokoci zasadniczego wynagrodzenia miesicznego lekarzy i lekarzy dentystw odbywajcych specjalizacje w ramach rezydentury

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:22
2009-05-04
2009-05-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20090550457

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:54
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-10-01
WDU20082351616

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:58
2009-01-14
2009-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20081701050

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 wrzenia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:13
2008-09-22
2008-09-22
---- -- --
2013-01-09
WDU20081671036

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza i lekarza dentyst bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej, lekarza i lekarza dentyst penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej, w stosunku do ktrego Minister Obrony Narodowej peni funkcj organu zaoycielskiego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:17
2009-01-02
2009-01-02
---- -- --
2013-01-02
WDU20081490944

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:46
2008-08-19
2008-08-19
---- -- --
2012-01-01
WDU20081130724

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:23
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20080810486

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:32
2008-05-15
2008-05-15
---- -- --
2012-10-01
WDU20072471843

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:35
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20072191631

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza i lekarza dentyst, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej, w stosunku do ktrego minister waciwy do spraw wewntrznych peni funkcj organu zaoycielskiego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:30:14
2007-12-08
2007-12-08
---- -- --
2013-01-01
WDU20071501073

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniajcych lekarza do samodzielnego wykonywania czynnoci diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:31
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2013-01-01
WDU20071601137

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:12
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20071451018

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomoci jzyka polskiego w mowie i pimie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:46
2007-08-25
2007-08-25
---- -- --
2009-07-23
WDU20071270882

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2007 . zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:29
2007-07-17
2007-07-17
---- -- --
2012-10-01
WDU20071240867

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejtnoci z zakresu wszych dziedzin medycyny lub udzielania okrelonych wiadcze zdrowotnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:35
2007-07-26
2007-07-26
---- -- --
2008-04-13
WDU20070970646

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:00:12
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20070600409

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegowego trybu postpowania w sprawach wpisu do rejestrw indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:21
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
2011-11-01
WDU20070130085

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:27
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2013-01-09
WDU20062391739

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotw prowadzcych ksztacenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:16:26
2007-01-06
2006-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20052131779

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:30:06
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2013-01-09
WDU20051741456

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opaty za wpis do rejestru podmiotw prowadzcych ksztacenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:37
2005-09-24
2005-09-24
---- -- --
2006-09-28
WDU20051421196

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:45:31
2005-08-16
2005-08-16
---- -- --
---- -- --
WDU20051331126

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:45:50
2005-07-20
2005-07-20
---- -- --
2012-10-01
WDU20050540485

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-09-23 12:01:32
2005-04-18
2005-04-18
---- -- --
2011-07-01
WDU20042312326

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 padziernika 2004 r. w sprawie sposobw dopenienia obowizku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:45
2004-11-06
2004-11-06
---- -- --
---- -- --
WDU20042132164

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:06
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2007-07-01
WDU20042242284

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:31:57
2004-10-19
2004-10-19
---- -- --
2005-11-12
WDU20042072118

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:19
2004-09-26
2004-09-26
---- -- --
2012-10-01
WDU20041041103

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:16:29
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20040570553

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stau podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:31:41
2004-04-08
2004-04-08
---- -- --
2012-10-01
WDU20040010007

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:01
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
2009-06-19
WDU20032051992

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:19
2003-12-03
2003-12-03
---- -- --
2005-11-12
WDU20031821785

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorw dokumentw: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:02:18
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-04-23
WDU20030850785

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:32:31
2003-06-01
2003-06-01
---- -- --
2004-10-01
WDU20030850784

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:32:33
2003-05-31
2003-05-31
---- -- --
2005-11-12
WDU20022051740

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomoci jzyka polskiego niezbdnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:31
2002-12-24
2002-12-24
---- -- --
2009-07-23
WDU20020740688

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomoci jzyka polskiego w mowie i pimie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:45
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-08-25
WDU20020770703

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotw upowanionych do udzielania niezbdnych informacji lekarzowi bdcemu obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej w zakresie oglnych zasad wykonywania zawodu lekarza.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:41
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020770704

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentw stwierdzajcych wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:41
2002-07-03
2002-07-03
---- -- --
2005-02-22
WDU20011481661

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:12
2001-12-29
2001-12-29
---- -- --
2005-11-12
WDU20011211317

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 padziernika 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:16:55
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-06-01
WDU20010830905

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:27
2001-08-21
2001-08-21
---- -- --
2005-11-12
WDU20010830903

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajw dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegowych warunkw jej udostpniania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:27
2001-08-28
2001-08-28
---- -- --
2011-01-01
WDU20010120103

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:33
2001-02-24
2001-02-24
---- -- --
2001-06-01
WDU20000810918

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 wrzenia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stau podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:21
2000-09-29
2000-09-29
---- -- --
2004-02-02
WDU20000510611

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:18
2000-07-13
2000-07-13
---- -- --
2008-01-02
WDU20000310389

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytuu specjalisty przez lekarza bdcego onierzem w czynnej subie wojskowej, penicego sub lub zatrudnionego w zakadzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra waciwego do spraw wewntrznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:22
2000-05-06
2000-05-06
---- -- --
2007-12-08
WDU20000300378

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu postpowania w sprawach wydawania zezwole i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objtych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:26
2000-05-05
2000-05-05
---- -- --
2005-02-22
WDU20000200254

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia, urzdzenia i sprzt medyczny, suce wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:04
2000-04-08
2000-04-08
---- -- --
2012-07-01
WDU20000060084

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:26
2000-01-31
2000-01-31
---- -- --
2001-08-21
WDU19990610676

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:35
1999-07-15
1999-07-15
---- -- --
2001-08-21
WDU19990570614

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie recept lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:51
1999-07-03
1999-07-03
---- -- --
2001-01-01
WDU19990540571

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stau podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:04
1999-06-29
1999-06-29
---- -- --
2004-02-02
WDU19990470479

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoywania i organizacji komisji orzekajcej w przedmiocie niezdolnoci lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu cile okrelonych czynnoci medycznych oraz trybu orzekania o niezdolnoci do wykonywania zawodu lekarza.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:08
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
2011-12-02
WDU19990470480

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegowych zasad powoywania i finansowania oraz trybu dziaania komisji bioetycznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:00:07
1999-06-11
1999-06-11
---- -- --
---- -- --
WDU19990310302

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:58
1999-04-29
1999-04-29
---- -- --
2001-08-21
WDU19980870555

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorw dokumentw: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:04
1998-07-26
1998-07-26
---- -- --
2003-11-11
WDU19980580371

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu postpowania w sprawach wydawania zezwole i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorw rejestrw.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 18:31:53
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580372

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym urzdzenia i pomieszczenia, w ktrych mona wykonywa indywidualn praktyk lekarsk i indywidualn specjalistyczn praktyk lekarsk.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 18:31:53
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
1999-07-01
WDU19980580373

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie opaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentw stwierdzajcych wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:53
1998-05-27
1998-05-27
---- -- --
2002-07-03
WDU19980370213

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z jzyka polskiego, skadanego przez cudzoziemca ubiegajcego si o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:15
1998-04-08
1998-04-08
---- -- --
2004-02-02

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu