Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:41:23) Dz.U. 1997 nr 79 poz. 48422

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001166

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:22)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000707

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:03)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:14)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000788

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:42)
2016-06-21
2016-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20130001425

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:41:31)
2013-12-18
2013-12-18
2014-06-30
---- -- --
WDU20130000239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:00:11)
2013-02-27
2013-02-27
2014-06-30
---- -- --
WDU20120000674

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:22)
2012-06-30
2012-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000675

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:10:21)
2012-06-30
2012-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20112371407

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:26)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040260230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:51:05)
2004-02-24
2004-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20170002255

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:11:04)
2017-12-10
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01
WDU20170000982

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:36)
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01
WDU20170000921

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:43)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01
WDU20160001471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:14)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
2018-07-01
WDU20150001671

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:40)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
2018-07-01
WDU20150001674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:40)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
2018-07-01
WDU20140001781

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:27)
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
2018-07-01
WDU20140000790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:20)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20091491198

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:12)
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
2010-03-12
WDU20091130938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:25)
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2010-03-12
WDU20090770650

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:53)
2009-05-22
2009-05-22
---- -- --
2012-06-30
WDU20081200774

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:25)
2008-07-23
2008-07-23
---- -- --
2010-03-12
WDU20071160802

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:08)
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2010-03-12
WDU20061200830

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:23)
2006-07-06
2006-06-30
---- -- --
2010-03-12
WDU20060980686

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w wybranych spółkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:09)
2006-06-24
2006-06-24
---- -- --
2009-05-31
WDU20051130955

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-06-29
2005-06-29
---- -- --
2010-03-12
WDU20041701786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:14)
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
2009-05-22
WDU20041521600

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:30)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2010-03-12
WDU20031131071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:19)
2003-07-15
2003-07-15
---- -- --
2010-03-12
WDU20030500432

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:25)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2009-05-31
WDU20030410348

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:33)
2003-03-25
2003-03-25
---- -- --
2004-08-17
WDU20020180171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:21)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
2010-03-12
WDU20011161237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:04)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2010-03-12
WDU20010160175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:10)
2001-03-24
2001-03-24
---- -- --
2010-03-12
WDU19990921046

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:26)
1999-12-02
1999-12-02
---- -- --
2003-03-25
WDU19990270245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:04)
1999-03-31
1999-03-31
---- -- --
2010-03-12
WDU19971060683

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:05)
1997-09-11
1997-09-11
---- -- --
2004-02-24
WDU19970990606

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:12)
1997-08-21
1997-08-21
---- -- --
2003-03-25
WDU19970870549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:18)
1997-08-01
1997-08-01
---- -- --
1999-03-27
WDU20180001166

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:00:22)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000707

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:01:03)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002255

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:11:04)
2017-12-10
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01
WDU20170002144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:11:14)
2017-12-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000982

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:36)
2017-06-03
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01
WDU20170000921

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:21:43)
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
2018-07-01
WDU20160001471

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 00:41:14)
2016-09-30
2016-09-30
---- -- --
2018-07-01
WDU20160000788

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:50:42)
2016-06-21
2016-06-21
---- -- --
---- -- --
WDU20150001671

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:40)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
2018-07-01
WDU20150001674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:01:40)
2015-11-06
2015-11-06
---- -- --
2018-07-01
WDU20140001781

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:21:27)
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
2018-07-01
WDU20140000790

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 01:31:20)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
2018-07-01
WDU20130001425

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 01:41:31)
2013-12-18
2013-12-18
2014-06-30
---- -- --
WDU20130000239

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:00:11)
2013-02-27
2013-02-27
2014-06-30
---- -- --
WDU20120000674

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:10:22)
2012-06-30
2012-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20120000675

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:10:21)
2012-06-30
2012-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20112371407

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:26)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20091491198

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:00:12)
2009-09-29
2009-09-29
---- -- --
2010-03-12
WDU20091130938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:25)
2009-07-17
2009-07-17
---- -- --
2010-03-12
WDU20090770650

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:01:53)
2009-05-22
2009-05-22
---- -- --
2012-06-30
WDU20081200774

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:20:25)
2008-07-23
2008-07-23
---- -- --
2010-03-12
WDU20071160802

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:40:08)
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2010-03-12
WDU20061200830

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:51:23)
2006-07-06
2006-06-30
---- -- --
2010-03-12
WDU20060980686

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w wybranych spółkach

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:09)
2006-06-24
2006-06-24
---- -- --
2009-05-31
WDU20051130955

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:08)
2005-06-29
2005-06-29
---- -- --
2010-03-12
WDU20041701786

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:14)
2004-08-17
2004-08-17
---- -- --
2009-05-22
WDU20041521600

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:30)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2010-03-12
WDU20040260230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:51:05)
2004-02-24
2004-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20031131071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:19)
2003-07-15
2003-07-15
---- -- --
2010-03-12
WDU20030500432

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:25)
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2009-05-31
WDU20030410348

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:33)
2003-03-25
2003-03-25
---- -- --
2004-08-17
WDU20020180171

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:21)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
2010-03-12
WDU20011161237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:04)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2010-03-12
WDU20010160175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:10)
2001-03-24
2001-03-24
---- -- --
2010-03-12
WDU19990921046

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:11:26)
1999-12-02
1999-12-02
---- -- --
2003-03-25
WDU19990270245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:21:04)
1999-03-31
1999-03-31
---- -- --
2010-03-12
WDU19971060683

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:05)
1997-09-11
1997-09-11
---- -- --
2004-02-24
WDU19970990606

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:12)
1997-08-21
1997-08-21
---- -- --
2003-03-25
WDU19970870549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:41:18)
1997-08-01
1997-08-01
---- -- --
1999-03-27

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 54.90

Cena: 7.90

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu