Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.


akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:01:52 Dz.U. 1997 nr 85 poz. 53911
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001695

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic materiaw bibliotecznych wchodzcych w skad narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowicych zabytkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:23
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001439

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:34
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001775

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 padziernika 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektrych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:35
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001548

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:09
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000019

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektrych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:02:29
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000340

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podlegych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:46
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001406

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:40
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001291

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w domach pomocy spoecznej oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:02:14
2012-12-08
2012-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001238

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:02:31
2012-11-28
2012-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000984

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podlegych Ministrowi Spraw Wewntrznych oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:16:15
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000797

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:17:11
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000390

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektrych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:31:41
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000198

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu dziaania Krajowej Rady Bibliotecznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:11
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20082051283

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 padziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiaw bibliotecznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:45:03
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001394

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistw innych zawodw zwizanych z dziaalnoci biblioteczn

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:01:44
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-08-23
WDU20101210811

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:02:21
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2012-04-26
WDU20090440356

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, ktrych zbiory tworz narodowy zasb biblioteczny, okrelenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczeglnej ochrony

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:23
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20071601138

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach opieki zdrowotnej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:12
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20062401742

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:26
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2012-04-26
WDU20030350297

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:27
2003-03-15
2003-03-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20021541284

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podlegych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:30:18
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2012-07-02
WDU20011141219

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 wrzenia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:17:26
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2012-04-26
WDU20010740793

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad ewidencji materiaw bibliotecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:57
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2008-01-02
WDU20010280313

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:55
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
2012-04-26
WDU20000911014

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzenia 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach opieki zdrowotnej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:52
2000-11-12
2000-11-12
---- -- --
2012-07-02
WDU20000150191

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w domach pomocy spoecznej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:21
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19991111309

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:54
2000-01-15
2000-01-15
---- -- --
2012-07-02
WDU19990931077

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiaw bibliotecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:07
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2008-01-02
WDU19990410419

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania okrelonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:24
1999-05-25
1999-05-25
---- -- --
2012-07-02
WDU19981460955

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, ktrych zbiory tworz narodowy zasb biblioteczny, okrelenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczeglnej ochrony.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:28
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19981220803

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania okrelonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:11
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-05-25
WDU19980440269

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:24
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
2012-04-26
WDU19980470297

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:16
1998-04-29
1998-04-29
---- -- --
2012-03-07
WDU20170001695

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic materiaw bibliotecznych wchodzcych w skad narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowicych zabytkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:23
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001439

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:34
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001775

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 padziernika 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektrych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:35
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001548

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 wrzenia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:15:09
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000019

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektrych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:02:29
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000340

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podlegych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:46
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001394

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistw innych zawodw zwizanych z dziaalnoci biblioteczn

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:01:44
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001406

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:40
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001291

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w domach pomocy spoecznej oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:02:14
2012-12-08
2012-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001238

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:02:31
2012-11-28
2012-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000984

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podlegych Ministrowi Spraw Wewntrznych oraz sposobu wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:16:15
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000797

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:17:11
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000390

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektrych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:31:41
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000198

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu dziaania Krajowej Rady Bibliotecznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:11
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101210811

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:02:21
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2012-04-26
WDU20090440356

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, ktrych zbiory tworz narodowy zasb biblioteczny, okrelenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczeglnej ochrony

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:23
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20082051283

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 padziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiaw bibliotecznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:45:03
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071601138

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach opieki zdrowotnej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:12
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20062401742

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:26
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2012-04-26
WDU20030350297

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:27
2003-03-15
2003-03-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20021541284

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podlegych Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:30:18
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2012-07-02
WDU20011141219

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 wrzenia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:17:26
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2012-04-26
WDU20010740793

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad ewidencji materiaw bibliotecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:57
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2008-01-02
WDU20010280313

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:55
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
2012-04-26
WDU20000911014

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzenia 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach opieki zdrowotnej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:52
2000-11-12
2000-11-12
---- -- --
2012-07-02
WDU20000150191

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w domach pomocy spoecznej oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:21
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19991111309

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsugi bibliotecznej w zakadach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad wspdziaania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsugi.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:54
2000-01-15
2000-01-15
---- -- --
2012-07-02
WDU19990931077

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiaw bibliotecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:07
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2008-01-02
WDU19990410419

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania okrelonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:24
1999-05-25
1999-05-25
---- -- --
2012-07-02
WDU19981460955

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, ktrych zbiory tworz narodowy zasb biblioteczny, okrelenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczeglnej ochrony.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:28
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19981220803

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniajcych do zajmowania okrelonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:11
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-05-25
WDU19980440269

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:24
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
2012-04-26
WDU19980470297

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:16
1998-04-29
1998-04-29
---- -- --
2012-03-07

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu