Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-23 22:20:18) Dz.U. 1997 nr 85 poz. 53913

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001695

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001439

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 00:30:08)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001775

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001548

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:10:16)
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 02:30:11)
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:40:10)
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001406

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:08)
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001291

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:13)
2012-12-08
2012-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:15)
2012-11-28
2012-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000984

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:00:06)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000797

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:00:13)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000390

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:10:08)
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000198

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:15)
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20082051283

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 06:10:14)
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120001394

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:50:09)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-08-23
WDU20101210811

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 05:10:13)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2012-04-26
WDU20090440356

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 06:00:07)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20071601138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 16:00:20)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20062401742

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 16:30:08)
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2012-04-26
WDU20030350297

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 19:30:09)
2003-03-15
2003-03-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20021541284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 19:50:11)
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2012-07-02
WDU20011141219

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 20:30:11)
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2012-04-26
WDU20010740793

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 20:40:05)
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2008-01-02
WDU20010280313

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 20:50:04)
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
2012-04-26
WDU20000911014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:00:14)
2000-11-12
2000-11-12
---- -- --
2012-07-02
WDU20000150191

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:20:03)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19991111309

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:20:11)
2000-01-15
2000-01-15
---- -- --
2012-07-02
WDU19990931077

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:30:02)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2008-01-02
WDU19990410419

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:40:06)
1999-05-25
1999-05-25
---- -- --
2012-07-02
WDU19981460955

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:50:15)
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19981220803

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uchylony (spr: 2017-11-23 22:00:03)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-05-25
WDU19980440269

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 22:10:04)
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
2012-04-26
WDU19980470297

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 22:10:03)
1998-04-29
1998-04-29
---- -- --
2012-03-07
WDU20170001695

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków

obowiązujący (spr: 2017-11-24 00:20:16)
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001439

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 00:30:08)
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001775

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

obowiązujący (spr: 2017-11-24 01:10:08)
2016-11-12
2016-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160001548

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 01:10:16)
2016-10-12
2016-10-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000019

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2017-11-24 02:30:11)
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000340

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:40:10)
2013-03-14
2013-03-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001394

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 03:50:09)
2012-12-27
2012-12-27
---- -- --
2013-08-23
WDU20120001406

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:08)
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001291

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:13)
2012-12-08
2012-12-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120001238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 03:50:15)
2012-11-28
2012-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000984

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:00:06)
2012-09-01
2012-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000797

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:00:13)
2012-07-12
2012-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000390

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2017-11-24 04:10:08)
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000198

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej

obowiązujący (spr: 2017-11-24 04:10:15)
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20101210811

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 05:10:13)
2010-07-21
2010-07-21
---- -- --
2012-04-26
WDU20090440356

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony

uznany za uchylony (spr: 2017-11-24 06:00:07)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20082051283

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

obowiązujący (spr: 2017-11-24 06:10:14)
2008-12-05
2008-12-05
---- -- --
---- -- --
WDU20071601138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 16:00:20)
2007-09-20
2007-09-20
---- -- --
2012-07-02
WDU20062401742

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 16:30:08)
2007-01-06
2007-01-06
---- -- --
2012-04-26
WDU20030350297

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 19:30:09)
2003-03-15
2003-03-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20021541284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 19:50:11)
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2012-07-02
WDU20011141219

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 20:30:11)
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2012-04-26
WDU20010740793

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 20:40:05)
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2008-01-02
WDU20010280313

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 20:50:04)
2001-04-19
2001-04-19
---- -- --
2012-04-26
WDU20000911014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:00:14)
2000-11-12
2000-11-12
---- -- --
2012-07-02
WDU20000150191

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:20:03)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19991111309

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:20:11)
2000-01-15
2000-01-15
---- -- --
2012-07-02
WDU19990931077

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:30:02)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2008-01-02
WDU19990410419

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:40:06)
1999-05-25
1999-05-25
---- -- --
2012-07-02
WDU19981460955

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 21:50:15)
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2012-07-02
WDU19981220803

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

uchylony (spr: 2017-11-23 22:00:03)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
1999-05-25
WDU19980440269

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 22:10:04)
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
2012-04-26
WDU19980470297

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej.

uznany za uchylony (spr: 2017-11-23 22:10:03)
1998-04-29
1998-04-29
---- -- --
2012-03-07

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu