Ekoinfonet - serwis aktualnoÂści prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.


Art. 647, 650 par. 3 i art. 674 par. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-08-30 19:01:47 Dz.U. 1997 nr 89 poz. 55542
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:13
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:53
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:16
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000442

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:41
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:50
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000268

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:01
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000093

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:51
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000092

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:52
2017-01-15
2017-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:48
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001098

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 01:17:16
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000512

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000513

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000515

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:19
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:15:47
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001566

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:54
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:06
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001408

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:30:13
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000920

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000918

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 02:45:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000857

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:28
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:23
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000874

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:22
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000899

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:15
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000835

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:34
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000816

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 02:45:39
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000716

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:58
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:58
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:45:55
2013-05-06
2013-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:00:19
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001486

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:01:16
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120000266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:32:17
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:32:11
2012-04-03
2012-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000062

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:45:50
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:50
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:49
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000066

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:49
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:47
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101100735

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:15:20
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20090050032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:30:32
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20081631022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sadów wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:46:21
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20070520351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:01:37
2007-04-07
2007-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051661393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 11:31:58
2005-08-31
2005-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20051060903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 11:46:56
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050330299

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 12:02:24
2005-02-28
2005-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20042692679

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 12:30:02
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20041001023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 13:16:51
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040040025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-22 13:46:56
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031341260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:17:25
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031101052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:13
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-22 14:31:21
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-22 14:31:20
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:23
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031040981

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:34
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031040980

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:34
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:23
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030970886

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:32:02
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001642

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a

na dzieĂą 2017-09-23 04:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000512

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000513

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000515

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:19
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:23
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000874

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:22
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000899

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:15
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000835

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:34
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:58
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:58
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20130000126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:00:19
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:32:17
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:32:11
2012-04-03
2012-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:50
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:49
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000066

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:49
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:47
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20051661393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 11:31:58
2005-08-31
2005-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031081018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:23
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002344

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:00:32
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-15
WDU20150000887

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:19
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20150000873

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:23
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000885

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:19
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000893

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:16
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:30
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000490

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:47:19
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20150000082

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:02:11
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-01-16
WDU20140000761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:45:55
2014-07-07
2014-07-07
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000737

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000738

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000125

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:00:19
2013-02-12
2013-02-12
---- -- --
2015-07-01
WDU20120001090

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:15:44
2013-04-03
2013-04-03
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000284

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:32:12
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000219

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:05
2012-03-13
2012-03-13
---- -- --
2017-08-06
WDU20100980631

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:16:00
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
2015-07-01
WDU20090550455

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wystąpienia do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzajacego od sprawcy koszty procesu

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:15:54
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-03-31
WDU20090550456

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:15:54
2009-09-06
2009-06-06
---- -- --
2012-04-03
WDU20090050030

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:32
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2015-11-12
WDU20070380248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:02:09
2007-03-12
2007-03-12
---- -- --
2010-06-08
WDU20062001477

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:30:19
2006-11-22
2006-11-22
---- -- --
2015-11-12
WDU20050040026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:16:18
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2015-11-12
WDU20041451543

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:01:50
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2015-11-12
WDU20040730664

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:31:10
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20032041987

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:01:20
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2012-03-13
WDU20031101049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:14
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2008-02-01
WDU20031081021

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:22
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-02-28
WDU20031081022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:21
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-01-30
WDU20031081023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:21
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2012-03-13
WDU20031081025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:20
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-01-12
WDU20031081019

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:22
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-11-12
WDU20031081020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:22
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20031071005

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:27
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-04-03
WDU20031071006

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:26
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-10-24
WDU20031071007

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:26
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2017-08-12
WDU20021931620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 15:16:10
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2003-07-01
WDU20020970877

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 15:32:18
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2003-07-01
WDU19990690769

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:46:08
1999-09-04
1999-09-04
---- -- --
2003-08-15
WDU19990620696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:46:28
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2003-07-01
WDU19990070063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:02:04
1999-02-10
1999-02-10
---- -- --
2003-07-01
WDU19981480975

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:16:23
1998-12-25
1998-12-25
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci telekomunikacyjnej do kontroli rozmów telefonicznych oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:09
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:09
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110710

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:18
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110706

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:19
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981130725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110705

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:19
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:20
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110692

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110693

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przesłuchania świadka, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110694

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU20170001733

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:13
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:00:53
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:16:16
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000442

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:41
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:31:50
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000268

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:01
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000093

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:51
2017-01-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000092

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 00:45:52
2017-01-15
2017-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001402

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:15:48
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20160001098

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 01:17:16
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000512

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000513

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:20
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160000515

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 01:45:19
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150002344

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:00:32
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-15
WDU20150001787

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:15:47
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001566

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:54
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:16:06
2015-11-12
2015-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150001408

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 02:30:13
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000920

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000918

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 02:45:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000857

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:28
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000887

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:19
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-01-16
WDU20150000872

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:23
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000873

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:23
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000874

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:22
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000885

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:19
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000893

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:16
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-04-15
WDU20150000899

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:15
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000835

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:45:34
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:45:30
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000816

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-23 02:45:39
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000716

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 02:46:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000490

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 02:47:19
2015-04-22
2015-04-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20150000123

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:58
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000124

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 03:01:58
2015-02-07
2015-02-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000082

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:02:11
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
2017-01-16
WDU20140000761

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:45:55
2014-07-07
2014-07-07
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000737

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000738

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20140000740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 03:46:02
2014-07-04
2014-07-04
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000508

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 04:45:55
2013-05-06
2013-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000125

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:00:19
2013-02-12
2013-02-12
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:00:19
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120001486

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:01:16
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001090

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:15:44
2013-04-03
2013-04-03
---- -- --
2016-01-01
WDU20120000266

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:32:17
2012-03-28
2012-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000288

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:32:11
2012-04-03
2012-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120000284

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:32:12
2012-03-31
2012-03-31
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000219

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 05:45:05
2012-03-13
2012-03-13
---- -- --
2017-08-06
WDU20120000062

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-23 05:45:50
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:50
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000065

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:49
2012-01-26
2012-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20120000066

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:49
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000071

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 05:45:47
2012-01-27
2012-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20101100735

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 07:15:20
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100980631

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 07:16:00
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
2015-07-01
WDU20090550455

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wystąpienia do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzajacego od sprawcy koszty procesu

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:15:54
2009-04-06
2009-04-06
---- -- --
2012-03-31
WDU20090550456

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:15:54
2009-09-06
2009-06-06
---- -- --
2012-04-03
WDU20090050032

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:30:32
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20090050030

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 08:30:32
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2015-11-12
WDU20081631022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sadów wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 08:46:21
2008-09-25
2008-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20070520351

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 10:01:37
2007-04-07
2007-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20070380248

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:02:09
2007-03-12
2007-03-12
---- -- --
2010-06-08
WDU20062001477

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 10:30:19
2006-11-22
2006-11-22
---- -- --
2015-11-12
WDU20051661393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 11:31:58
2005-08-31
2005-08-31
---- -- --
---- -- --
WDU20051060903

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 11:46:56
2005-07-01
2005-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050330299

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 12:02:24
2005-02-28
2005-02-28
---- -- --
---- -- --
WDU20050040026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-23 12:16:18
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2015-11-12
WDU20042692679

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-23 12:30:02
2005-01-06
2005-01-06
---- -- --
---- -- --
WDU20041451543

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:01:50
2004-07-10
2004-07-10
---- -- --
2015-11-12
WDU20041001023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 13:16:51
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040730664

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 13:31:10
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-03-28
WDU20040040025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt objęty tekstem jednolitym na dzieĂą 2017-09-22 13:46:56
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20032041987

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:01:20
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2012-03-13
WDU20031341260

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:17:25
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20031101049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:14
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2008-02-01
WDU20031101052

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:13
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081021

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:22
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-02-28
WDU20031081022

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:21
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-01-30
WDU20031081023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:21
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2012-03-13
WDU20031081024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-22 14:31:21
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081025

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:20
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-01-12
WDU20031081026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

akt posiada tekst jednolity na dzieĂą 2017-09-22 14:31:20
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081019

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:22
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-11-12
WDU20031081020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:22
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20031081018

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:23
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031040981

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:34
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031071005

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:27
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2013-04-03
WDU20031071006

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:26
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2015-10-24
WDU20031071007

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 14:31:26
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2017-08-12
WDU20031040980

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:34
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031081017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:31:23
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030970886

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

obowiązujący na dzieĂą 2017-09-22 14:32:02
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021931620

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 15:16:10
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2003-07-01
WDU20020970877

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-09-22 15:32:18
2002-07-17
2002-07-17
---- -- --
2003-07-01
WDU19990690769

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:46:08
1999-09-04
1999-09-04
---- -- --
2003-08-15
WDU19990620696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 17:46:28
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2003-07-01
WDU19990070063

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:02:04
1999-02-10
1999-02-10
---- -- --
2003-07-01
WDU19981480975

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:16:23
1998-12-25
1998-12-25
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140739

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci telekomunikacyjnej do kontroli rozmów telefonicznych oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:09
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981140740

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:09
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110710

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:18
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110706

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:19
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981130725

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110705

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:19
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110701

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:20
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110692

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110693

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przesłuchania świadka, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110694

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110695

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:22
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110696

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.

uznany za uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU19981110697

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

uchylony na dzieĂą 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-07-01
WDU20130001642

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a

na dzieĂą 2017-09-23 04:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu