Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.


Przepisy art. 251-254 obowizuj nie duej ni do dnia 1 wrzenia2008 r.akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:01:46 Dz.U. 1997 nr 90 poz. 55739
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001676

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotw, na rzecz ktrych skazani mog wykonywa prace na cele spoeczne, oraz czynnoci tych podmiotw w zakresie wykonywania pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000428

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy naczelnik urzdu skarbowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:45
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000119

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych i wykonywania rodkw zabezpieczajcych w zakadach psychiatrycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:44
2017-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002305

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wspdziaania podmiotw w wykonywaniu kar, rodkw karnych, kompensacyjnych, zabezpieczajcych, zapobiegawczych oraz przepadku, a take spoecznej kontroli nad ich wykonywaniem

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:19
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002290

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:22
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002231

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary pozbawienia wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:42
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002224

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:44
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002004

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:25
2016-12-27
2016-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001804

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2016 r. w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:26
2017-01-02
2017-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001748

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 padziernika 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania wiadcze zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:43
2016-11-08
2016-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001692

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysugujcych skazanemu prawach i cicych na nim obowizkach zwizanych z dozorem elektronicznym, jak rwnie o konsekwencjach naruszenia tych obowizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:58
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001698

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegowych warunkw wykonywania kar, rodkw karnych i rodkw zabezpieczajcych w systemie dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:57
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001700

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:56
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001341

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:06
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000969

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynnoci przez kuratorw sdowych w sprawach karnych wykonawczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:34
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000302

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyywienia osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:19
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000927

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:07
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000813

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokoci opaty wyrwnawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenonego sucych do wykonywania dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:40
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000800

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w zwizku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:43
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000797

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie okrelenia szczegowych warunkw technicznych i wymaga funkcjonalnych, jakie powinny spenia rodki techniczne suce do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorujcego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:44
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001523

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:15:46
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130000123

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:00:20
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120001409

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw prowadzenia oddziaywa penitencjarnych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:01:39
2013-01-14
2013-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120000738

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania wiadcze zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:17:29
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000547

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegowych warunkw, zakresu i trybu wspdziaania podmiotw leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osb pozbawionych wolnoci w zakadach karnych i aresztach ledczych w zapewnieniu wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:57
2012-06-18
2012-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000135

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania bada na obecno alkoholu, rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolnoci, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:29
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000104

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania bada na obecno alkoholu, rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozr lub zobowizanego do powstrzymania si od naduywania alkoholu lub uywania rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:38
2012-02-04
2012-02-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000056

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw zaatwiania wnioskw, skarg i prb osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:45:52
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20111650991

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnoci administracyjnych i rozlicze finansowych zwizanych z prowadzeniem depozytu przedmiotw wartociowych i rodkw pieninych osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:15:08
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111290746

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:22
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20102021339

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 padziernika 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:47:18
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20100980634

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotw, w ktrych jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spoecznie uyteczna

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:16:00
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100980632

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postpowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw skazanych wykonujcych nieodpatn, kontrolowan prac na cele spoeczne oraz prac spoecznie uyteczn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:16:00
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20092211749

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:32:10
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021564

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:45:19
2009-12-06
2009-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091751360

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 padziernika 2009 r. w sprawie rodzaju urzdze i rodkw technicznych sucych do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dwiku z monitoringu w zakadach karnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:17
2009-10-22
2009-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20081080695

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:31
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080140087

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zawiadczenia potwierdzajcego zdolno albo niezdolno stawiennictwa osoby pozbawionej wolnoci na wezwanie lub zawiadomienie sdu lub organu prowadzcego postpowanie karne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:15:58
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080170110

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:15:51
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2008-09-02
WDU20062271663

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:16:49
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2008-09-02
WDU20061811333

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegowego zakresu informacji dotyczcych osoby skazanego, przesyanych przez sd dyrektorowi zakadu karnego lub aresztu ledczego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:31:03
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20050950802

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 maja 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnoci administracyjnych i rozlicze finansowych zwizanych z prowadzeniem depozytu przedmiotw wartociowych i rodkw pieninych osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:47:25
2005-06-15
2005-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050040027

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 12:16:18
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2008-09-02
WDU20041281341

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary ograniczenia wolnoci orzeczonej wobec onierzy zasadniczej suby wojskowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:01:47
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040270242

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:45:52
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20032041986

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunkw i sposobu zaopatrzenia osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:21
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20031941903

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:44
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031921881

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 padziernika 2003 r. w sprawie czynnoci administracyjnych i rozlicze finansowych zwizanych z prowadzeniem depozytu przedmiotw wartociowych i rodkw pieninych osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:50
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031751709

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolnoci do domw dla matki i dziecka przy wskazanych zakadach karnych oraz szczegowych zasad organizowania i dziaania tych placwek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:15:10
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031591546

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posug religijnych w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:01
2003-09-27
2003-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031521495

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie okrelenia innych ni kurator sdowy organw powoanych do przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521496

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521498

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:14
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031511469

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw prowadzenia oddziaywa penitencjarnych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 14:16:23
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031511467

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaatwiania wnioskw, skarg i prb osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 14:16:24
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030620574

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 14:45:51
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2008-09-02
WDU20020080080

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 16:01:17
2002-02-15
2002-01-15
2008-09-02
---- -- --
WDU20010050046

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu powoywania oraz dziaania Rady Gwnej do Spraw Spoecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a take rad terenowych do spraw spoecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 17:00:53
2001-02-08
2001-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000290369

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunkw przeprowadzania bada psychologicznych i psychiatrycznych w orodkach diagnostycznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:29
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU19981130723

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu powoywania oraz dziaania Rady Gwnej do Spraw Spoecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a take rad terenowych do spraw spoecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:30:14
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001760

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 wrzenia 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

na dzieñ 2017-09-23 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001214

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 01:16:44
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001544

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 wrzenia 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:17:01
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2017-09-20
WDU20150000907

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:12
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-01-02
WDU20150000919

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000847

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysugujcych skazanemu prawach i cicych na nim obowizkach zwizanych z dozorem elektronicznym, jak rwnie o konsekwencjach naruszenia tych obowizkw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:30
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000773

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegowych warunkw wykonywania kar, rodkw karnych i rodkw zabezpieczajcych w systemie dozoru elektronicznego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:52
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20140000189

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:19
2014-02-12
2014-02-12
---- -- --
2015-10-07
WDU20140000200

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:16
2014-08-14
2014-08-14
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001138

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 wrzenia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:30:13
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000335

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowizkw i uprawnie przez kuratorw sdowych w sprawach karnych wykonawczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:46:48
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
2016-07-16
WDU20130000157

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:09
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-12-27
WDU20130000051

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych orzeczonych wobec skazanych za przestpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:40
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000064

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:36
2013-01-31
2013-01-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20120001153

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 padziernika 2012 r. w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:25
2012-11-23
2012-11-23
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000049

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:45:53
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2014-02-12
WDU20112361402

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wartoci dziennej normy wyywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:33
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20110010002

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:05
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20102301519

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakadw ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych orzeczonych wobec skazanych za przestpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:19
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20102301520

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakadw zamknitych przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych orzeczonych wobec skazanych za przestpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej, a take ich pojemnoci i warunkw zabezpieczenia

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:19
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20101701148

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:41
2010-10-17
2010-10-17
---- -- --
2017-01-02
WDU20091691331

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 wrzenia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:27
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2016-12-27
WDU20090540447

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:56
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-01-01
WDU20090220127

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:01
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2017-01-02
WDU20070690463

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 marca 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:05
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20070180113

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:19
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2017-01-02
WDU20060650459

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:25
2006-04-19
2006-04-19
---- -- --
2009-12-06
WDU20050690618

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:54
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2012-01-01
WDU20050480457

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 marca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wartoci dziennej normy wyywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:01:40
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20042572578

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:31
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2005-01-01
WDU20041791854

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:32
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20040560544

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotw, w ktrych jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spoecznie uyteczna

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:31:43
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2010-06-08
WDU20040370337

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:45:22
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
2016-12-27
WDU20040150142

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:24
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2012-11-23
WDU20032112051

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotw w wykonywaniu kar, rodkw karnych, zabezpieczajcych i zapobiegawczych, a take spoecznej kontroli nad ich wykonywaniem

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:01
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20031941902

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:44
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
2017-01-02
WDU20032041985

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie szczegowych zasad, zakresu i trybu udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:21
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2010-07-11
WDU20031861820

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:02:08
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2014-08-14
WDU20031711665

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci i Ministra Zdrowia z dnia 10 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych, zasad, zakresu i trybu wspdziaania zakadw opieki zdrowotnej ze sub zdrowia w zakadach karnych i aresztach ledczych w zapewnieniu wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:23
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2012-06-18
WDU20031671635

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:35
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2017-03-01
WDU20031671633

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie okrelenia wartoci dziennej normy wyywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:35
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2016-03-24
WDU20031521497

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-04-19
WDU20031521493

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary pozbawienia wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:16
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031521494

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031511470

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:23
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20030900852

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych, ich pojemnoci, zasad kierowania do nich oraz postpowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a take warunkw zabezpieczenia tych zakadw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:32:11
2003-11-23
2003-11-23
---- -- --
2004-08-31
WDU20021221046

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:30
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2004-03-12
WDU20020910812

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowizkw podmiotw sprawujcych dozr, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:08
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
2013-01-01
WDU20020580537

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobw prowadzenia oddziaywa penitencjarnych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:29
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20020370346

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 15 marca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:47:23
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2003-12-17
WDU20011211304

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:16:58
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-12-17
WDU20010560590

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobw ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczestwa zakadw karnych i aresztw ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:34
2001-07-07
2001-07-07
---- -- --
2004-02-20
WDU20010260297

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych, ich pojemnoci, zasad kierowania do nich oraz postpowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a take warunkw zabezpieczenia tych zakadw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:47:00
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2004-08-31
WDU20000971060

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie zasad i trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:38
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2003-09-01
WDU19990941095

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:01
1999-12-09
1999-12-09
---- -- --
2003-10-10
WDU19990850945

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 padziernika 1999 r. w sprawie zaatwiania wnioskw, skarg i prb osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:16
1999-11-02
1999-11-02
---- -- --
2003-09-01
WDU19990870976

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 padziernika 1999 r. w sprawie wyywienia osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:06
1999-10-27
1999-10-27
---- -- --
2003-10-10
WDU19990610669

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:37
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2000-10-29
WDU19990560591

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolnoci orzeczonej wobec onierzy zasadniczej suby wojskowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:58
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2004-07-01
WDU19981561025

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakadach karnych oraz zasad odpatnoci za prac skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywan przez skazanych odbywajcych praktyczn nauk zawodu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:07
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-24
WDU19981541012

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:11
1999-01-02
1999-01-02
---- -- --
2003-11-15
WDU19981390904

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posug religijnych w zakadach karnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:43
1998-12-02
1998-12-02
---- -- --
2003-09-27
WDU19981240823

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 wrzenia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakadw karnych i aresztw ledczych oraz ich rodzinom, a take pokrzywdzonym przestpstwem i ich rodzinom, jak rwnie szczegowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania rodkw z tego funduszu na tak pomoc.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:06
1998-09-30
1998-09-30
---- -- --
2004-09-02
WDU19981140741

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:09
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-10-10
WDU19981130724

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie okrelenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotw wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, rodkw karnych, zabezpieczajcych i zapobiegawczych, a take spoecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-12-27
WDU19981130726

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie okrelenia innych ni kurator sdowy organw powoanych do przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981130727

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-03-12
WDU19981130720

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakadw pracy, w ktrych jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spoecznie uyteczna orzeczona w zamian niecigalnej grzywny, szczegowych obowizkw tych zakadw w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytuu rodkami oraz przysugujcych ulg zakadom.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:14
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-04-22
WDU19981110707

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartociowymi i rodkami pieninymi oraz wysokoci otrzymywanych kwot pieninych wolnych od egzekucji.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:18
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110708

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakadu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:18
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110702

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczcych osoby skazanego, przesyanych przez sd dyrektorowi zakadu karnego lub aresztu ledczego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:20
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2006-10-21
WDU19981110703

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:19
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110698

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110699

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110700

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:20
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19980670441

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie okrelenia wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym musz one odpowiada.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:34
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-02-15
WDU20170001676

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotw, na rzecz ktrych skazani mog wykonywa prace na cele spoeczne, oraz czynnoci tych podmiotw w zakresie wykonywania pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000428

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy naczelnik urzdu skarbowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:45
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000119

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych i wykonywania rodkw zabezpieczajcych w zakadach psychiatrycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:44
2017-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002305

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wspdziaania podmiotw w wykonywaniu kar, rodkw karnych, kompensacyjnych, zabezpieczajcych, zapobiegawczych oraz przepadku, a take spoecznej kontroli nad ich wykonywaniem

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:19
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002290

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:22
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002231

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary pozbawienia wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:42
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002224

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:44
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002004

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:00:25
2016-12-27
2016-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001804

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2016 r. w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:26
2017-01-02
2017-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160001748

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 padziernika 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania wiadcze zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:43
2016-11-08
2016-11-08
---- -- --
---- -- --
WDU20160001692

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysugujcych skazanemu prawach i cicych na nim obowizkach zwizanych z dozorem elektronicznym, jak rwnie o konsekwencjach naruszenia tych obowizkw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:58
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001698

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegowych warunkw wykonywania kar, rodkw karnych i rodkw zabezpieczajcych w systemie dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:57
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001700

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:56
2016-10-15
2016-10-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001341

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:06
2016-09-10
2016-09-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160001214

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy

uchylony na dzieñ 2017-09-23 01:16:44
2016-08-26
2016-08-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000969

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynnoci przez kuratorw sdowych w sprawach karnych wykonawczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:34
2016-07-16
2016-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160000302

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyywienia osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:19
2016-03-24
2016-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001544

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 wrzenia 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:17:01
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2017-09-20
WDU20150000907

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:12
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-01-02
WDU20150000927

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:07
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000919

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:09
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000813

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokoci opaty wyrwnawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenonego sucych do wykonywania dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:40
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000847

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysugujcych skazanemu prawach i cicych na nim obowizkach zwizanych z dozorem elektronicznym, jak rwnie o konsekwencjach naruszenia tych obowizkw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:30
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000800

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w zwizku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:43
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000773

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegowych warunkw wykonywania kar, rodkw karnych i rodkw zabezpieczajcych w systemie dozoru elektronicznego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:52
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-10-15
WDU20150000797

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie okrelenia szczegowych warunkw technicznych i wymaga funkcjonalnych, jakie powinny spenia rodki techniczne suce do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorujcego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:44
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000189

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:19
2014-02-12
2014-02-12
---- -- --
2015-10-07
WDU20140000200

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:16
2014-08-14
2014-08-14
---- -- --
2017-01-01
WDU20130001523

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:15:46
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --
WDU20130001138

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 wrzenia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:30:13
2013-10-10
2013-10-10
---- -- --
2017-01-02
WDU20130000335

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowizkw i uprawnie przez kuratorw sdowych w sprawach karnych wykonawczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:46:48
2013-03-26
2013-03-26
---- -- --
2016-07-16
WDU20130000157

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:09
2013-02-15
2013-02-15
---- -- --
2016-12-27
WDU20130000123

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:00:20
2013-02-09
2013-02-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000051

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych orzeczonych wobec skazanych za przestpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:40
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2015-07-01
WDU20130000064

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:36
2013-01-31
2013-01-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20120001409

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw prowadzenia oddziaywa penitencjarnych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:01:39
2013-01-14
2013-01-14
---- -- --
---- -- --
WDU20120001153

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 padziernika 2012 r. w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:25
2012-11-23
2012-11-23
---- -- --
2015-07-01
WDU20120000738

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania wiadcze zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:17:29
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120000547

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegowych warunkw, zakresu i trybu wspdziaania podmiotw leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osb pozbawionych wolnoci w zakadach karnych i aresztach ledczych w zapewnieniu wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:57
2012-06-18
2012-06-18
---- -- --
---- -- --
WDU20120000135

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania bada na obecno alkoholu, rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolnoci, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:29
2012-02-22
2012-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000104

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania bada na obecno alkoholu, rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozr lub zobowizanego do powstrzymania si od naduywania alkoholu lub uywania rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:45:38
2012-02-04
2012-02-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000049

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:45:53
2012-01-13
2012-01-13
---- -- --
2014-02-12
WDU20120000056

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw zaatwiania wnioskw, skarg i prb osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:45:52
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112361402

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wartoci dziennej normy wyywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:33
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20111650991

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnoci administracyjnych i rozlicze finansowych zwizanych z prowadzeniem depozytu przedmiotw wartociowych i rodkw pieninych osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:15:08
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111290746

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:22
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
---- -- --
WDU20110010002

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:05
2011-01-03
2011-01-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20102301519

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakadw ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych orzeczonych wobec skazanych za przestpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:19
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20102301520

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakadw zamknitych przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych orzeczonych wobec skazanych za przestpstwa skierowane przeciwko wolnoci seksualnej, a take ich pojemnoci i warunkw zabezpieczenia

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:19
2010-12-22
2010-12-22
---- -- --
2015-07-01
WDU20102021339

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 padziernika 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:47:18
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101701148

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:00:41
2010-10-17
2010-10-17
---- -- --
2017-01-02
WDU20100980634

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotw, w ktrych jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spoecznie uyteczna

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:16:00
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100980632

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postpowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw skazanych wykonujcych nieodpatn, kontrolowan prac na cele spoeczne oraz prac spoecznie uyteczn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:16:00
2010-06-08
2010-06-08
---- -- --
---- -- --
WDU20092211749

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:32:10
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092021564

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:45:19
2009-12-06
2009-12-06
---- -- --
---- -- --
WDU20091751360

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 padziernika 2009 r. w sprawie rodzaju urzdze i rodkw technicznych sucych do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dwiku z monitoringu w zakadach karnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:17
2009-10-22
2009-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091691331

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 wrzenia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:27
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
2016-12-27
WDU20090540447

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:56
2009-04-17
2009-04-17
---- -- --
2012-01-01
WDU20090220127

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:01
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2017-01-02
WDU20081080695

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:00:31
2008-07-09
2008-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080140087

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wystawiania zawiadczenia potwierdzajcego zdolno albo niezdolno stawiennictwa osoby pozbawionej wolnoci na wezwanie lub zawiadomienie sdu lub organu prowadzcego postpowanie karne

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:15:58
2008-02-01
2008-02-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080170110

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:15:51
2008-02-15
2008-02-15
---- -- --
2008-09-02
WDU20070690463

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 marca 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:05
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2017-01-02
WDU20070180113

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:19
2007-02-22
2007-02-22
---- -- --
2017-01-02
WDU20062271663

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:16:49
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2008-09-02
WDU20061811333

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegowego zakresu informacji dotyczcych osoby skazanego, przesyanych przez sd dyrektorowi zakadu karnego lub aresztu ledczego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:31:03
2006-10-21
2006-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20060650459

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:25
2006-04-19
2006-04-19
---- -- --
2009-12-06
WDU20050950802

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 maja 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czynnoci administracyjnych i rozlicze finansowych zwizanych z prowadzeniem depozytu przedmiotw wartociowych i rodkw pieninych osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:47:25
2005-06-15
2005-06-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050690618

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:54
2005-04-26
2005-04-26
---- -- --
2012-01-01
WDU20050480457

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 marca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wartoci dziennej normy wyywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:01:40
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2016-03-24
WDU20050040027

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 12:16:18
2005-01-25
2005-01-25
---- -- --
2008-09-02
WDU20042572578

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz udzielania pomocy z tego funduszu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:31
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2005-01-01
WDU20041791854

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych oraz skadu, trybu powoywania i zada komisji psychiatrycznej do spraw rodkw zabezpieczajcych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:32
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2017-01-02
WDU20041281341

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary ograniczenia wolnoci orzeczonej wobec onierzy zasadniczej suby wojskowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:01:47
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040560544

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotw, w ktrych jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spoecznie uyteczna

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:31:43
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2010-06-08
WDU20040370337

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakadach karnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:45:22
2004-03-24
2004-03-24
---- -- --
2016-12-27
WDU20040270242

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:45:52
2004-03-11
2004-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20040150142

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynnoci administracyjnych zwizanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i rodkw przymusu skutkujcych pozbawienie wolnoci oraz dokumentowania tych czynnoci

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:24
2004-03-05
2004-03-05
---- -- --
2012-11-23
WDU20032112051

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotw w wykonywaniu kar, rodkw karnych, zabezpieczajcych i zapobiegawczych, a take spoecznej kontroli nad ich wykonywaniem

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:01
2003-12-27
2003-12-27
---- -- --
2017-01-01
WDU20032041986

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunkw i sposobu zaopatrzenia osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:21
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20031941902

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie sposobw ochrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:44
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
2017-01-02
WDU20031941903

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:44
2004-02-20
2004-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20032041985

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie szczegowych zasad, zakresu i trybu udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:01:21
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2010-07-11
WDU20031921881

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 padziernika 2003 r. w sprawie czynnoci administracyjnych i rozlicze finansowych zwizanych z prowadzeniem depozytu przedmiotw wartociowych i rodkw pieninych osb pozbawionych wolnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:50
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031861820

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2003 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:02:08
2003-11-15
2003-11-15
---- -- --
2014-08-14
WDU20031751709

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolnoci do domw dla matki i dziecka przy wskazanych zakadach karnych oraz szczegowych zasad organizowania i dziaania tych placwek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:15:10
2003-10-23
2003-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031711665

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci i Ministra Zdrowia z dnia 10 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych, zasad, zakresu i trybu wspdziaania zakadw opieki zdrowotnej ze sub zdrowia w zakadach karnych i aresztach ledczych w zapewnieniu wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:23
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2012-06-18
WDU20031671635

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:35
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2017-03-01
WDU20031591546

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posug religijnych w zakadach karnych i aresztach ledczych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:01
2003-09-27
2003-09-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031671633

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie okrelenia wartoci dziennej normy wyywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach ledczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:15:35
2003-10-10
2003-10-10
---- -- --
2016-03-24
WDU20031521495

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie okrelenia innych ni kurator sdowy organw powoanych do przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521496

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521497

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-04-19
WDU20031521498

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:16:14
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521493

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania kary pozbawienia wolnoci

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:16
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031521494

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porzdkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:15
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20031511469

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw prowadzenia oddziaywa penitencjarnych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 14:16:23
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031511470

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:23
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20031511467

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobw zaatwiania wnioskw, skarg i prb osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 14:16:24
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030900852

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych, ich pojemnoci, zasad kierowania do nich oraz postpowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a take warunkw zabezpieczenia tych zakadw

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:32:11
2003-11-23
2003-11-23
---- -- --
2004-08-31
WDU20030620574

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 14:45:51
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
2008-09-02
WDU20021221046

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:30
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2004-03-12
WDU20020910812

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowizkw podmiotw sprawujcych dozr, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:08
2002-07-13
2002-07-13
---- -- --
2013-01-01
WDU20020580537

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobw prowadzenia oddziaywa penitencjarnych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:29
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20020370346

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 15 marca 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:47:23
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2003-12-17
WDU20020080080

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym pomieszczenia te musz odpowiada.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 16:01:17
2002-02-15
2002-01-15
2008-09-02
---- -- --
WDU20011211304

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania wiadcze zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoci przez zakady opieki zdrowotnej dla osb pozbawionych wolnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:16:58
2001-11-02
2001-11-02
---- -- --
2003-12-17
WDU20010560590

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobw ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczestwa zakadw karnych i aresztw ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:34
2001-07-07
2001-07-07
---- -- --
2004-02-20
WDU20010260297

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakadw psychiatrycznych i zakadw leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania rodkw zabezpieczajcych, ich pojemnoci, zasad kierowania do nich oraz postpowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a take warunkw zabezpieczenia tych zakadw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:47:00
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2004-08-31
WDU20010050046

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu powoywania oraz dziaania Rady Gwnej do Spraw Spoecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a take rad terenowych do spraw spoecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 17:00:53
2001-02-08
2001-02-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000971060

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie zasad i trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:38
2000-10-29
2000-10-29
---- -- --
2003-09-01
WDU20000290369

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunkw przeprowadzania bada psychologicznych i psychiatrycznych w orodkach diagnostycznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:16:29
2000-05-03
2000-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU19990941095

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:01
1999-12-09
1999-12-09
---- -- --
2003-10-10
WDU19990850945

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 padziernika 1999 r. w sprawie zaatwiania wnioskw, skarg i prb osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:16
1999-11-02
1999-11-02
---- -- --
2003-09-01
WDU19990870976

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 padziernika 1999 r. w sprawie wyywienia osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:06
1999-10-27
1999-10-27
---- -- --
2003-10-10
WDU19990610669

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:37
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
2000-10-29
WDU19990560591

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary ograniczenia wolnoci orzeczonej wobec onierzy zasadniczej suby wojskowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:58
1999-09-01
1999-09-01
---- -- --
2004-07-01
WDU19981561025

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakadach karnych oraz zasad odpatnoci za prac skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywan przez skazanych odbywajcych praktyczn nauk zawodu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:07
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-03-24
WDU19981541012

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie warunkw bytowych osb osadzonych w zakadach karnych i aresztach ledczych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:11
1999-01-02
1999-01-02
---- -- --
2003-11-15
WDU19981390904

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posug religijnych w zakadach karnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:43
1998-12-02
1998-12-02
---- -- --
2003-09-27
WDU19981240823

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 wrzenia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakadw karnych i aresztw ledczych oraz ich rodzinom, a take pokrzywdzonym przestpstwem i ich rodzinom, jak rwnie szczegowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania rodkw z tego funduszu na tak pomoc.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:06
1998-09-30
1998-09-30
---- -- --
2004-09-02
WDU19981140741

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy urzd skarbowy.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:09
1998-09-02
1998-09-02
---- -- --
2003-10-10
WDU19981130724

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie okrelenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotw wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, rodkw karnych, zabezpieczajcych i zapobiegawczych, a take spoecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-12-27
WDU19981130726

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie okrelenia innych ni kurator sdowy organw powoanych do przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981130727

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:13
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-03-12
WDU19981130720

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakadw pracy, w ktrych jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spoecznie uyteczna orzeczona w zamian niecigalnej grzywny, szczegowych obowizkw tych zakadw w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytuu rodkami oraz przysugujcych ulg zakadom.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:14
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2004-04-22
WDU19981130723

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu powoywania oraz dziaania Rady Gwnej do Spraw Spoecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a take rad terenowych do spraw spoecznej readaptacji i pomocy skazanym.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:30:14
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981110707

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartociowymi i rodkami pieninymi oraz wysokoci otrzymywanych kwot pieninych wolnych od egzekucji.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:18
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110708

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakadu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:18
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110702

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczcych osoby skazanego, przesyanych przez sd dyrektorowi zakadu karnego lub aresztu ledczego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:20
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2006-10-21
WDU19981110703

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:19
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110698

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110699

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolnoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:21
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19981110700

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:20
1998-09-01
1998-09-01
---- -- --
2003-09-01
WDU19980670441

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie okrelenia wykazu wydzielonych pomieszcze przeznaczonych dla osb zatrzymanych, w ktrych mog by odrbnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunkw, ktrym musz one odpowiada.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:34
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2002-02-15
WDU20170001760

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 wrzenia 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

na dzieñ 2017-09-23 00:00:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu