Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Art. 49 ust. 2 pkt 5, 80, 99 i 109 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1998 r. art. 39 ust. 3 i art. 85 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 77, 87, 88, 90-98 i 100-108 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r. Przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h traci moc z dniem 4 czerwca 2018 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 06:50:01) Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602106

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180001190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:57)
2018-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001057

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001049

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001053

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001054

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001046

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001047

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001050

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:27)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000893

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:34)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:40)
2018-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000855

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:38)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000790

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:49)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000361

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:29)
2018-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000233

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:47)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000112

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002355

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:35)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002338

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:37)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002366

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:34)
2017-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002084

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002087

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002076

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:05)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002081

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:04)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002085

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002079

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:04)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002133

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:07)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002060

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:07)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002068

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:06)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002009

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:13)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002014

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:13)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001730

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:53)
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001062

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:10)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000809

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:45)
2017-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000577

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:19)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000449

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000450

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000436

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:38)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002211

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:27)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002285

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:18)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002214

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:27)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002152

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:34)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002105

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002106

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002107

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002108

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002109

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002113

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002114

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002118

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002119

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002126

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002128

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002130

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001377

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:07)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2019-07-11
WDU20160001320

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:15)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001225

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:27)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001143

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001150

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001114

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:39)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001073

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001074

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001027

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:53)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001031

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:53)
2018-06-04
2017-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000864

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:15)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000834

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:20)
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000689

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000858

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:17)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000651

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000646

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000647

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000483

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:06)
2018-06-04
2017-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000429

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000431

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:01)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000480

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:06)
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000426

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000427

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000457

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:09)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000412

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:04)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:52:05)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000279

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:25)
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:00:20)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002345

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:11)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002346

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:10)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002357

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:09)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001933

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 01:02:09)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001937

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 01:02:09)
2017-11-13
2017-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001966

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:06)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001602

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:08)
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001323

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:04)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001077

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:31)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001313

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:05)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:05)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001076

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:31)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:14)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000691

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:12)
2015-06-03
2015-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000670

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:15)
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001836

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:05)
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:50)
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000870

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:31:59)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000843

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:02)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000818

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:05)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001698

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001699

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001700

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001716

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:59)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001718

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001720

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001725

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:57)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001726

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:57)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001675

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:05)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001325

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:34)
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001326

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:34)
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000890

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:31)
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000891

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:31)
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000730

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:02)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000711

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:06)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000703

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:08)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000704

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:52:07)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000701

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:52:08)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000688

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:11)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000607

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:35)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000661

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:19)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000610

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:52:35)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000591

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:39)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000592

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:39)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000445

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:17)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000446

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:17)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000408

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:00:22)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000406

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:00:22)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000407

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:00:22)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000396

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:23)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000389

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:25)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000337

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:32)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000030

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:01:13)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001368

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:44)
2012-12-14
2012-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001691

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:12)
2014-12-17
2014-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:02:13)
2012-11-02
2012-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120001139

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:13)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001094

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:04)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000997

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:17)
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000996

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:10:17)
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000764

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:54)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000632

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:11)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000623

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:14)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000629

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:11)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000561

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:24)
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000536

Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:30)
2012-05-25
2012-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000525

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:32)
2012-06-16
2012-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000481

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:38)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000366

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:54)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000247

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:12:09)
2012-03-22
2012-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000585

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:20)
2012-06-25
2012-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112941737

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112361401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:11)
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20111721028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:59)
2011-08-21
2011-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111350793

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111330772

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:18)
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111430845

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:08)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111430846

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:08)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111240705

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:32)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111240702

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:32)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111040607

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:44)
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110890509

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:56)
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20110890508

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:57)
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20110470242

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:31:32)
2011-04-04
2011-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110650344

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:16)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110650343

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:16)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110360182

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:31:40)
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101230840

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:42:01)
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101220831

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:42:02)
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101100729

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:42:15)
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100790524

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:20)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20100620390

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:41)
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-20
---- -- --
WDU20100650412

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:38)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100650411

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:38)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20092261836

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:33)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091961518

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:03)
2009-12-10
2009-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091551233

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:40)
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091211003

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:01:09)
2009-08-18
2009-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090750639

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:02:00)
2009-06-20
2009-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090250153

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:58)
2009-03-03
2009-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20082351596

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:30)
2008-12-30
2008-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20081791104

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:16)
2008-12-09
2008-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081320840

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:50)
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081320841

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:50)
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081260813

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:55)
2008-07-15
2008-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080670413

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:49)
2008-05-24
2008-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071921393

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:31:40)
2007-10-20
2007-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071971437

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:33)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071471040

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:40:10)
2007-08-14
2007-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20070900604

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:41:08)
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20061891398

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:51:11)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061821344

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:51:17)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20060860600

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:00:50)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060390273

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:29)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20060400275

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:29)
2006-03-25
2006-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20052011666

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:11:19)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051551302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:11)
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051511266

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:15)
2005-08-25
2005-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051391168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:20:10)
2005-08-11
2005-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20051160974

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:37)
2005-07-14
2005-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20042852856

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:42)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042692674

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:05)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20042232264

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:55)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042232261

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:55)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042292311

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:48)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042112147

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:40:01)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041691773

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:40:50)
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041031085

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:50:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040400364

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:46)
2004-03-27
2004-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20040340300

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:51:54)
2004-04-04
2004-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20031891858

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:22)
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031921878

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:19)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031891857

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:22)
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031771729

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:42)
2003-10-29
2003-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20032202181

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:43)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20030320262

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:20:42)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20022051736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:26)
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20021761443

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:29)
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20021651358

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:45)
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20021671377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:42)
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20021701393

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:40)
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020690640

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:32:34)
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020440419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:40:30)
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020050052

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:41:24)
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000579

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

na dzie? 2018-08-20 02:23:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000704

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

na dzie? 2018-08-20 02:02:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000632

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

na dzie? 2018-08-20 01:42:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000707

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

na dzie? 2018-08-21 01:12:52
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000778

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

na dzie? 2018-08-21 00:52:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000772

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

na dzie? 2018-08-21 00:22:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001053

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001054

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002133

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:07)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002060

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:07)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002068

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:06)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002152

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:34)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000480

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:06)
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:52:05)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001602

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001076

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:31)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:14)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000691

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:12)
2015-06-03
2015-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000670

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:15)
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001836

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:05)
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000870

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:31:59)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001726

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:57)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001675

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:05)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000711

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:06)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000591

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:39)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000406

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:00:22)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000389

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:25)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000996

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:10:17)
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000481

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:38)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20112941737

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110360182

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:31:40)
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091211003

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:01:09)
2009-08-18
2009-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20081320840

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:50)
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061891398

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:51:11)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20060860600

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:00:50)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051391168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:20:10)
2005-08-11
2005-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20042232264

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:55)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042112147

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:40:01)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031891858

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:22)
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031921878

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:19)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20180000260

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:10:42)
2018-01-29
2018-01-27
---- -- --
2018-06-04
WDU20170002083

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170002086

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170002090

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170001234

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:22:03)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170001235

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:22:03)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20160002090

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:41)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002123

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002124

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002127

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002129

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-06-04
WDU20160001269

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:22)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160001162

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:34)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160001147

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2018-06-04
WDU20160001148

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000430

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000433

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:01)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000413

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:04)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000248

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:29)
2016-02-26
2016-01-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20150002246

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001967

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

uchylony (spr: 2018-08-21 01:02:05)
2016-01-04
2015-01-04
---- -- --
2016-05-12
WDU20150001763

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:06)
2015-11-17
2015-11-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001603

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001601

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150000681

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:13)
2015-05-18
2015-05-18
---- -- --
2017-11-13
WDU20150000669

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:15)
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001421

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:30:50)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
2017-03-01
WDU20140001345

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:30:59)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20140000852

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:32:01)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
2015-05-18
WDU20140000816

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:32:05)
2014-06-23
2014-06-23
---- -- --
2018-06-04
WDU20140000561

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego

uchylony (spr: 2018-08-20 01:40:34)
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
2016-04-26
WDU20140000184

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:27)
2014-02-25
2014-02-25
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000807

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:51:46)
2013-07-26
2013-07-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000710

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:07)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
2018-01-01
WDU20130000617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:33)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
2014-07-01
WDU20130000565

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:44)
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
2016-04-25
WDU20130000366

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-03-27
2013-03-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20120001142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:02:13)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20120000488

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:37)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
2018-06-04
WDU20120000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:42)
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
2013-06-01
WDU20120000024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:12)
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20112261361

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:16)
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2013-06-22
WDU20112431448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:04)
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20111951160

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:42)
2011-09-19
2011-09-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20112061218

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:36)
2011-10-30
2011-10-30
---- -- --
2013-06-22
WDU20111650992

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:04)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2014-10-20
WDU20111530910

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:14)
2011-08-03
2011-08-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20111330770

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:18)
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2013-03-27
WDU20111400820

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:11)
2011-08-07
2011-08-07
---- -- --
2013-01-19
WDU20111150667

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:37)
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
2013-06-22
WDU20110880503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:57)
2011-06-29
2011-06-29
---- -- --
2014-07-20
WDU20111040604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:45)
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
2012-10-08
WDU20110650345

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:16)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20110360183

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:40)
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20102591773

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:08)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-06-09
WDU20102371576

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2013-06-22
WDU20101400946

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:44)
2010-09-06
2010-09-06
---- -- --
2014-08-10
WDU20101180802

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:42:06)
2010-07-17
2010-07-17
---- -- --
2014-06-23
WDU20101080703

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:42:20)
2010-07-19
2010-07-19
---- -- --
2012-06-07
WDU20100140075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20100140076

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2014-07-20
WDU20100140073

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2012-06-25
WDU20100140072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2018-01-01
WDU20092101626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:52:00)
2009-12-13
2009-12-13
---- -- --
2012-04-26
WDU20091551232

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:40)
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
2012-10-08
WDU20091170987

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:10)
2009-08-11
2009-08-11
---- -- --
2012-06-09
WDU20090970809

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:37)
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20090920759

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20090780653

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:59)
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20090740634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2018-01-01
WDU20090390316

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:10:34)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2009-09-22
WDU20090390319

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:10:34)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2011-05-01
WDU20090090046

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:11)
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20082151361

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:59)
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20082151362

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:59)
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20081570988

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:34)
2008-11-30
2008-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20081320839

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:50)
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
2010-07-10
WDU20080770458

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:44)
2008-05-05
2008-05-05
---- -- --
2013-01-19
WDU20080290166

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:06)
2008-03-01
2008-03-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20072471834

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:36)
2008-01-13
2008-01-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20071911377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:42)
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
2011-07-26
WDU20072011454

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:31)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20071951411

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:37)
2007-10-23
2007-10-23
---- -- --
2011-05-01
WDU20071971435

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:33)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20071781264

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:59)
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2014-07-20
WDU20071210839

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:40)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2009-12-13
WDU20070510341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu , Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:46)
2007-03-23
2007-03-23
---- -- --
2007-10-23
WDU20062201607

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:46)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20062051512

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:59)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20062051513

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:59)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20062261655

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:40)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2018-01-01
WDU20061641161

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki " SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:43)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20060700489

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:03)
2006-05-02
2006-05-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20060730514

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:00)
2006-05-29
2006-05-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20060650460

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:06)
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2012-06-07
WDU20060650461

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:06)
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2018-01-01
WDU20060650462

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:06)
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20060590421

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:10)
2006-04-15
2006-04-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20060420291

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2013-06-22
WDU20060360253

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:32)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2013-06-22
WDU20060030024

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:02:00)
2006-01-09
2006-01-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171834

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171835

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20052191869

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:52)
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2006-03-25
WDU20052372009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:35)
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20052382010

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:35)
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20051881581

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:35)
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
2017-11-13
WDU20051551303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:11)
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
2009-09-22
WDU20051621360

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:05)
2005-09-25
2005-09-25
---- -- --
2013-06-22
WDU20051100930

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:42)
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
2013-06-22
WDU20051030870

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:48)
2005-06-13
2005-06-13
---- -- --
2007-01-03
WDU20050770675

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:11)
2005-06-04
2005-06-04
---- -- --
2007-03-23
WDU20050690622

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:18)
2005-05-04
2005-05-04
---- -- --
2014-07-20
WDU20050840723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:06)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20050420406

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:49)
2005-03-24
2005-03-24
---- -- --
2006-01-10
WDU20050300253

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:01)
2005-03-05
2005-03-05
---- -- --
2006-10-22
WDU20050250209

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:06)
2005-02-21
2005-02-21
---- -- --
2006-03-25
WDU20050250211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:06)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2007-10-02
WDU20042862884

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:38)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2013-01-19
WDU20042672660

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:06)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2012-10-19
WDU20042862883

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:38)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2006-10-22
WDU20042672658

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:06)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2018-01-01
WDU20042622615

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:11)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2008-01-25
WDU20042492499

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:25)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20042462469

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:30)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2014-08-10
WDU20042382395

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:39)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2013-06-22
WDU20042112148

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:01)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20042052097

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:07)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20041801862

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:40)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2013-01-19
WDU20041481554

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:17)
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2005-02-21
WDU20041101169

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:42:07)
2004-05-21
2004-05-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20041011047

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20041101165

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:42:08)
2004-05-17
2004-05-17
---- -- --
2012-10-19
WDU20040890855

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040670616

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:11)
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040670617

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:11)
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040520524

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:25)
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2014-07-20
WDU20040320283

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:56)
2004-03-09
2004-03-09
---- -- --
2007-10-18
WDU20040270243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony (spr: 2018-08-20 04:52:02)
2004-02-25
2004-02-25
---- -- --
2008-07-24
WDU20040200183

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:52:08)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040240215

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:52:05)
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20040020015

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:18)
2004-01-09
2004-01-09
---- -- --
2014-07-20
WDU20040070062

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:13)
2004-01-19
2004-01-19
---- -- --
2012-10-19
WDU20032312317

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:24)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032322338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-06-23
WDU20032322339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2018-06-04
WDU20040050029

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:17)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2005-09-25
WDU20040050030

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:17)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20040050031

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:16)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20032322333

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20032322334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20032302301

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:27)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032302302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:26)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302300

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:27)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032272254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:34)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20032302310

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:25)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20032272249

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:35)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-10-22
WDU20032272250

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:35)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-09-22
WDU20032192161

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:46)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-11-19
WDU20032192162

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:46)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-07-20
WDU20032152116

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:51)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-02-21
WDU20031821784

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony (spr: 2018-08-20 05:01:34)
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-07-24
WDU20031611565

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

uchylony (spr: 2018-08-20 05:02:02)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2007-08-14
WDU20031611564

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:02:02)
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2018-01-01
WDU20031371310

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:27)
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
2006-04-15
WDU20031101048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:00)
2003-06-27
2003-06-27
---- -- --
2006-01-10
WDU20031161104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:54)
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
2014-07-20
WDU20031071008

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:05)
2003-07-09
2003-07-09
---- -- --
2007-03-23
WDU20030520458

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:11)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
2004-10-29
WDU20030260230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:45)
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20030140144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:59)
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20022361998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2012-06-09
WDU20022081769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:18)
2003-01-12
2003-01-12
---- -- --
2004-11-26
WDU20021931618

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:01)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2012-06-25
WDU20021931619

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:45)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2007-10-30
WDU20021801505

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:17)
2002-11-15
2002-11-15
---- -- --
2004-07-01
WDU20021761451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:27)
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
2007-10-18
WDU20021891585

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:05)
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20021341133

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:17)
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2007-10-18
WDU20021331123

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:18)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20021331122

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:18)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2012-06-07
WDU20020800724

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:32:17)
2002-07-21
2002-07-21
---- -- --
2008-01-01
WDU20020370342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:40:42)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2013-01-19
WDU20020180177

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:05)
2002-03-10
2002-03-10
---- -- --
2003-08-21
WDU20020140134

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:11)
2002-02-21
2002-02-21
---- -- --
2004-07-01
WDU20020130126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:12)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
2004-05-05
WDU20020100098

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:16)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2004-10-29
WDU20011541810

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:43)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-03-13
WDU20020020025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:28)
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
2003-02-15
WDU20011501679

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20011501680

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-03-06
WDU20011501681

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20011501682

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-07-01
WDU20011501683

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2001-12-24
2001-12-24
---- -- --
2002-06-22
WDU20011531763

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:49)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-12-09
WDU20011451632

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:11)
2001-12-26
2001-12-26
---- -- --
2002-09-21
WDU20011061166

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:50:46)
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2014-06-23
WDU20010870959

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:10)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20010830899

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830900

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830901

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830902

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010921028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:03)
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2018-06-04
WDU20010800870

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:19)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010700729

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700730

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700731

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700732

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010520557

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:02)
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010520558

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:01)
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2002-03-10
WDU20010260295

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:36)
2001-03-29
2001-03-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20010260296

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:36)
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2002-09-21
WDU20010140141

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:57)
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2003-01-01
WDU20010040037

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:09)
2001-03-25
2001-03-25
---- -- --
2004-01-01
WDU20001151211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:36)
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2002-05-11
WDU20001071143

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji , Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:45)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-07-09
WDU20000971061

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:56)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-11-11
WDU20000901006

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:02:03)
2000-11-03
2000-11-03
---- -- --
2003-10-29
WDU20000820931

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:02:11)
2000-10-19
2000-10-19
---- -- --
2004-01-01
WDU20000720850

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:02)
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
2002-10-27
WDU20000740863

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniające w sprawie homologacji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:02:19)
2000-09-16
2000-09-16
---- -- --
2004-01-01
WDU20000550663

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:28)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000650781

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:11)
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2002-03-21
WDU20000530646

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:32)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000500598

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:38)
2000-06-29
2000-06-29
---- -- --
2003-10-01
WDU20000450524

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:46)
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
2004-01-01
WDU20000440518

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:47)
2000-07-01
2000-07-01
---- -- --
2001-07-08
WDU20000390459

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:55)
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000380436

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:58)
2000-05-27
2000-05-27
---- -- --
2002-02-23
WDU20000300376

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:05)
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000360416

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:01)
2000-05-23
2000-05-23
---- -- --
2004-09-28
WDU20000250305

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:14)
2000-04-07
2000-04-07
---- -- --
2002-09-21
WDU20000200252

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:21)
2000-03-24
2000-03-24
---- -- --
2004-01-01
WDU20000150200

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:29)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-08-13
WDU20000150201

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:29)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2002-01-01
WDU20000340399

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:03)
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2002-11-30
WDU20000080112

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:42)
2000-03-11
2000-03-11
---- -- --
2004-01-01
WDU20000050064

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:50)
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2002-09-11
WDU19990880994

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:29)
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990911039

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:21)
1999-11-18
1999-11-18
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880993

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:29)
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810917

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:42)
1999-10-13
1999-10-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810918

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:42)
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810919

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:41)
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2003-01-12
WDU19990840937

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:39)
1999-10-24
1999-10-24
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880992

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:29)
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990710799

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:56)
1999-08-27
1999-08-27
---- -- --
2004-01-01
WDU19990640734

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:04)
1999-08-02
1999-08-02
---- -- --
2002-12-07
WDU19990660748

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:03)
1999-08-19
1999-08-19
---- -- --
2000-11-03
WDU19990630725

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:06)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-06-29
WDU19990690772

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:00)
1999-08-28
1999-08-28
---- -- --
2004-01-01
WDU19990590635

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:16)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19990580622

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:18)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-10-27
WDU19990590631

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:17)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-06-28
WDU19990590633

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiacych podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:17)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990590634

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:16)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990570611

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:19)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19990570612

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:19)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-03-10
WDU19990580621

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:18)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990590632

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:17)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-09-21
WDU19990560593

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz straży pożarnej, biorących udział w akcjach ratowniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:22)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-12-07
WDU19990570608

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:20)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990570609

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:20)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990570610

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:19)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-07-08
WDU19990560592

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:22)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-11-15
WDU19990520542

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:32)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19990530563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:26)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-02-15
WDU19990580620

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:18)
1999-06-26
1999-06-26
---- -- --
2001-08-13
WDU19990490496

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:38)
1999-06-08
1999-06-08
---- -- --
2002-01-01
WDU19990470478

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:40)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-06-01
WDU19990490491

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:39)
1999-06-15
1999-06-15
---- -- --
2003-01-01
WDU19990480481

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:40)
1999-06-13
1999-06-13
---- -- --
2003-11-11
WDU19990390396

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:49)
1999-05-01
1999-05-01
---- -- --
2002-07-21
WDU19990440432

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:45)
1999-05-30
1999-05-30
---- -- --
2003-03-13
WDU19990440433

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:45)
1999-05-30
1999-05-30
---- -- --
2004-01-01
WDU19981591053

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:56)
1999-01-24
1999-01-24
---- -- --
2000-03-11
WDU19981591052

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:30:56)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-07-01
WDU19981050667

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:31:47)
1998-08-14
1998-08-14
---- -- --
2001-07-08
WDU19981070677

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunków ich współdziałania w zakresie pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przekraczają określone wielkości.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:31:46)
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2004-01-01
WDU19980750488

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:32:09)
1998-06-19
1998-06-19
---- -- --
2000-06-29
WDU19980740485

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:32:09)
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19980650429

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:05)
1998-06-01
1998-06-01
---- -- --
2000-06-29
WDU19980720462

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:32:13)
1998-06-22
1998-06-22
---- -- --
2001-07-08
WDU19980620399

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie okoliczności, w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:08)
1998-06-04
1998-06-04
---- -- --
2002-10-24
WDU19980630411

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania tym ruchem przez wojskowe organy porządkowe.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:07)
1998-06-10
1998-06-10
---- -- --
2004-01-01
WDU19980530341

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:15)
1998-04-28
1998-04-28
---- -- --
2002-11-07
WDU19980520329

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:17)
1998-05-28
1998-05-28
---- -- --
2003-01-01
WDU19980570365

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:12)
1998-05-23
1998-05-23
---- -- --
1999-07-01
WDU19980400232

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:34)
1998-04-05
1998-04-05
---- -- --
2002-01-01
WDU19980200092

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:52)
1998-02-21
1998-02-21
---- -- --
1999-07-01
WDU19980200091

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:52)
1998-02-28
1998-02-28
---- -- --
2000-05-27
WDU19980180086

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:40:53)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-08-13
WDU19971601101

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:41:08)
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2002-07-21
WDU19971591076

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:41:12)
1998-01-11
1998-01-11
---- -- --
2000-03-11
WDU20180001190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:00:57)
2018-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001057

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001049

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001053

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001054

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:15)
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001046

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001047

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001050

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:16)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:27)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000893

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:34)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:40)
2018-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000855

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:38)
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000790

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:01:49)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000260

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:10:42)
2018-01-29
2018-01-27
---- -- --
2018-06-04
WDU20180000361

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:29)
2018-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000233

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:10:47)
2018-01-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000112

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:04)
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002355

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:35)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002338

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:37)
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002366

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:11:34)
2017-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002084

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002087

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002076

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:05)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002081

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:04)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002083

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170002085

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002086

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170002089

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002090

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:20:03)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170002079

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:04)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002133

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:12:07)
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002060

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:07)
2017-11-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002068

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:06)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002009

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:13)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002014

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:13)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001730

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:20:53)
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001234

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:22:03)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170001235

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:22:03)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
2018-06-04
WDU20170001062

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:10)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000809

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:30:45)
2017-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000577

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:19)
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000449

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000450

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:36)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000436

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:31:38)
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002211

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:27)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002285

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:18)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002214

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:27)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002152

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:34)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002090

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:41)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002105

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002106

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002107

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:39)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002108

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002109

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002113

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002114

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:38)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002118

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002119

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002123

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002124

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002125

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002126

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:37)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002127

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160002128

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002129

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
2018-06-04
WDU20160002130

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:40:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001377

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:07)
2017-11-13
0000-00-00
---- -- --
2019-07-11
WDU20160001320

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:15)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001225

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:27)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001269

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:22)
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
2017-11-13
WDU20160001162

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:34)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160001143

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001147

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2018-06-04
WDU20160001148

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160001150

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:36)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001114

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:39)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001073

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001074

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:45)
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001027

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:53)
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001031

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:50:53)
2018-06-04
2017-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000864

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:15)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000834

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:20)
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000689

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:36)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000858

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:51:17)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000651

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000646

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000647

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:51:43)
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000483

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:06)
2018-06-04
2017-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160000429

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000430

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000431

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:01)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000433

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:01)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000480

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:06)
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000426

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000427

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:02)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000457

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

obowiązujący (spr: 2018-08-21 00:52:09)
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000412

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:04)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000413

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:04)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 00:52:05)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000279

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:00:25)
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000248

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:00:29)
2016-02-26
2016-01-04
---- -- --
2017-11-13
WDU20160000314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:00:20)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002345

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:11)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002346

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:01:10)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002357

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:01:09)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002246

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:01:25)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001967

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikację

uchylony (spr: 2018-08-21 01:02:05)
2016-01-04
2015-01-04
---- -- --
2016-05-12
WDU20150001933

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 01:02:09)
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001937

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-21 01:02:09)
2017-11-13
2017-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150001966

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:02:06)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001763

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:06)
2015-11-17
2015-11-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001603

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001601

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-21 01:10:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001602

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:10:27)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:08)
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001323

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:04)
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001077

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-21 01:11:31)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001313

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:05)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:05)
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001076

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący (spr: 2018-08-21 01:11:31)
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000681

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:13)
2015-05-18
2015-05-18
---- -- --
2017-11-13
WDU20150000674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:20:14)
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000691

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:12)
2015-06-03
2015-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000669

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:20:15)
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
2018-01-01
WDU20150000670

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:20:15)
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001836

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:22:05)
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140001421

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:30:50)
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
2017-03-01
WDU20140001345

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:30:59)
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20140000948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:31:50)
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000852

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:32:01)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
2015-05-18
WDU20140000870

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:31:59)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000843

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:02)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000816

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:32:05)
2014-06-23
2014-06-23
---- -- --
2018-06-04
WDU20140000818

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:32:05)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000561

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego

uchylony (spr: 2018-08-20 01:40:34)
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
2016-04-26
WDU20130001698

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001699

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001700

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:01)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001716

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:41:59)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001718

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001720

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:58)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001725

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:57)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001726

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:41:57)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000184

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:41:27)
2014-02-25
2014-02-25
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001675

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:42:05)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001325

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:34)
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001326

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:50:34)
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000890

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:31)
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000891

Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:51:31)
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000807

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:51:46)
2013-07-26
2013-07-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000730

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:02)
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000710

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:07)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
2018-01-01
WDU20130000711

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:06)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000703

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:08)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000704

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:52:07)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000701

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:52:08)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000688

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:11)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000617

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:33)
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
2014-07-01
WDU20130000607

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:35)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000661

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 01:52:19)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000610

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 01:52:35)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000591

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:39)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000565

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 01:52:44)
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
2016-04-25
WDU20130000592

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:52:39)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000445

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:17)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000446

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:17)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000408

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:00:22)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000406

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:00:22)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000407

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:00:22)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000396

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:23)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000389

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:25)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000366

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:00:29)
2013-03-27
2013-03-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000337

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:00:32)
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000030

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:01:13)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001368

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:01:44)
2012-12-14
2012-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001691

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 01:30:12)
2014-12-17
2014-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:02:13)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20120001140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:02:13)
2012-11-02
2012-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120001139

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:02:13)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001094

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:04)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000997

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:10:17)
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000996

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:10:17)
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000764

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:10:54)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000632

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:11)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000623

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:14)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000629

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:11)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000561

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:24)
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000536

Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:30)
2012-05-25
2012-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000525

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:32)
2012-06-16
2012-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000488

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:37)
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
2018-06-04
WDU20120000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:11:42)
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
2013-06-01
WDU20120000481

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:11:38)
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000366

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:54)
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000247

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:12:09)
2012-03-22
2012-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000585

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:11:20)
2012-06-25
2012-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:20:12)
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20112941737

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:20:23)
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112361401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:11)
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20112261361

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:16)
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2013-06-22
WDU20112431448

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:04)
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20111951160

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:42)
2011-09-19
2011-09-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20112061218

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:21:36)
2011-10-30
2011-10-30
---- -- --
2013-06-22
WDU20111721028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:21:59)
2011-08-21
2011-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111650992

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:04)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2014-10-20
WDU20111530910

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:22:14)
2011-08-03
2011-08-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20111350793

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:14)
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111330772

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:18)
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111430845

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:08)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111430846

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:08)
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111330770

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:18)
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2013-03-27
WDU20111400820

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:11)
2011-08-07
2011-08-07
---- -- --
2013-01-19
WDU20111240705

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:32)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111240702

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:32)
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111150667

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:37)
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
2013-06-22
WDU20111040607

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:30:44)
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110880503

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:57)
2011-06-29
2011-06-29
---- -- --
2014-07-20
WDU20110890509

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:56)
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20110890508

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:30:57)
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111040604

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uchylony (spr: 2018-08-20 02:30:45)
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
2012-10-08
WDU20110650345

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:16)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20110470242

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:31:32)
2011-04-04
2011-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110650344

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:16)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110360183

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:31:40)
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20110650343

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:31:16)
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102591773

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:32:08)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-06-09
WDU20102371576

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:40:12)
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2013-06-22
WDU20110360182

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:31:40)
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101400946

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:41:44)
2010-09-06
2010-09-06
---- -- --
2014-08-10
WDU20101230840

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 02:42:01)
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101220831

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 02:42:02)
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101180802

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:42:06)
2010-07-17
2010-07-17
---- -- --
2014-06-23
WDU20101100729

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:42:15)
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20101080703

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 02:42:20)
2010-07-19
2010-07-19
---- -- --
2012-06-07
WDU20100790524

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:20)
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20100620390

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-08-20 02:50:41)
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-20
---- -- --
WDU20100650412

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:38)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100650411

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:50:38)
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100140075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20100140076

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2014-07-20
WDU20100140073

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2012-06-25
WDU20092261836

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 02:51:33)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100140072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:51:22)
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2018-01-01
WDU20092101626

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 02:52:00)
2009-12-13
2009-12-13
---- -- --
2012-04-26
WDU20091961518

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:03)
2009-12-10
2009-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091551232

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uchylony (spr: 2018-08-20 03:00:40)
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
2012-10-08
WDU20091551233

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:00:40)
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091211003

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:01:09)
2009-08-18
2009-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20091170987

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:10)
2009-08-11
2009-08-11
---- -- --
2012-06-09
WDU20090970809

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:37)
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20090920759

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:43)
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20090780653

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:01:59)
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20090750639

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:02:00)
2009-06-20
2009-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090740634

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:02:01)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
2018-01-01
WDU20090390316

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:10:34)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2009-09-22
WDU20090390319

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:10:34)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2011-05-01
WDU20090250153

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:10:58)
2009-03-03
2009-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090090046

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:11)
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20082351596

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:11:30)
2008-12-30
2008-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20082151361

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:59)
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20082151362

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:11:59)
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20081791104

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:16)
2008-12-09
2008-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081570988

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:34)
2008-11-30
2008-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20081320839

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:20:50)
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
2010-07-10
WDU20081320840

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:50)
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081320841

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:50)
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081260813

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:20:55)
2008-07-15
2008-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080770458

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:21:44)
2008-05-05
2008-05-05
---- -- --
2013-01-19
WDU20080670413

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:21:49)
2008-05-24
2008-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080290166

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:06)
2008-03-01
2008-03-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20072471834

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:30:36)
2008-01-13
2008-01-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20071911377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:42)
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
2011-07-26
WDU20071921393

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:31:40)
2007-10-20
2007-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071971437

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:31:33)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072011454

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:31)
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20071951411

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:37)
2007-10-23
2007-10-23
---- -- --
2011-05-01
WDU20071971435

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:33)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20071781264

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:31:59)
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2014-07-20
WDU20071471040

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 03:40:10)
2007-08-14
2007-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20071210839

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:40:40)
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2009-12-13
WDU20070900604

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:41:08)
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070510341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu , Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej

uchylony (spr: 2018-08-20 03:41:46)
2007-03-23
2007-03-23
---- -- --
2007-10-23
WDU20062201607

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:46)
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20062051512

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:59)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20062051513

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:59)
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20062261655

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:50:40)
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
2018-01-01
WDU20061891398

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 03:51:11)
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061821344

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 03:51:17)
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061641161

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki " SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 03:51:43)
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20060860600

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:00:50)
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060700489

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:03)
2006-05-02
2006-05-02
---- -- --
2018-01-01
WDU20060730514

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:00)
2006-05-29
2006-05-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20060650460

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:06)
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2012-06-07
WDU20060650461

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:06)
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2018-01-01
WDU20060650462

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:06)
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20060590421

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:10)
2006-04-15
2006-04-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20060420291

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:25)
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2013-06-22
WDU20060390273

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:29)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20060360253

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:01:32)
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2013-06-22
WDU20060400275

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:01:29)
2006-03-25
2006-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060030024

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:02:00)
2006-01-09
2006-01-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171834

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171835

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:56)
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20052191869

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:52)
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2006-03-25
WDU20052372009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:35)
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20052382010

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:10:35)
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20052011666

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:11:19)
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051881581

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:11:35)
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
2017-11-13
WDU20051551303

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:11)
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
2009-09-22
WDU20051551302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:11)
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051511266

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:12:15)
2005-08-25
2005-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051621360

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:12:05)
2005-09-25
2005-09-25
---- -- --
2013-06-22
WDU20051391168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:20:10)
2005-08-11
2005-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20051100930

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:42)
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
2013-06-22
WDU20051160974

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:20:37)
2005-07-14
2005-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051030870

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:20:48)
2005-06-13
2005-06-13
---- -- --
2007-01-03
WDU20050770675

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:11)
2005-06-04
2005-06-04
---- -- --
2007-03-23
WDU20050690622

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:18)
2005-05-04
2005-05-04
---- -- --
2014-07-20
WDU20050840723

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:06)
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20050420406

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:21:49)
2005-03-24
2005-03-24
---- -- --
2006-01-10
WDU20050300253

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:01)
2005-03-05
2005-03-05
---- -- --
2006-10-22
WDU20050250209

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:06)
2005-02-21
2005-02-21
---- -- --
2006-03-25
WDU20050250211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:06)
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2007-10-02
WDU20042862884

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:38)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2013-01-19
WDU20042852856

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:30:42)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042672660

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:06)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2012-10-19
WDU20042692674

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:05)
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20042862883

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:30:38)
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2006-10-22
WDU20042672658

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:06)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2018-01-01
WDU20042622615

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:11)
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2008-01-25
WDU20042492499

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:25)
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20042462469

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:30)
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2014-08-10
WDU20042382395

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:31:39)
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2013-06-22
WDU20042232264

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:55)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042232261

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:55)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042292311

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:31:48)
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042112148

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:01)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20042112147

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:40:01)
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042052097

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:07)
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20041801862

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:40:40)
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2013-01-19
WDU20041691773

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:40:50)
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041481554

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:41:17)
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2005-02-21
WDU20041101169

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:42:07)
2004-05-21
2004-05-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20041011047

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20041031085

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:50:08)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041101165

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:42:08)
2004-05-17
2004-05-17
---- -- --
2012-10-19
WDU20040890855

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:50:42)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040670616

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:11)
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040670617

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:11)
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040520524

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:25)
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2014-07-20
WDU20040400364

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

obowiązujący (spr: 2018-08-20 04:51:46)
2004-03-27
2004-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20040340300

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-20 04:51:54)
2004-04-04
2004-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20040320283

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 04:51:56)
2004-03-09
2004-03-09
---- -- --
2007-10-18
WDU20040270243

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony (spr: 2018-08-20 04:52:02)
2004-02-25
2004-02-25
---- -- --
2008-07-24
WDU20040200183

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:52:08)
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040240215

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 04:52:05)
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20040020015

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:18)
2004-01-09
2004-01-09
---- -- --
2014-07-20
WDU20040070062

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:13)
2004-01-19
2004-01-19
---- -- --
2012-10-19
WDU20032312317

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajów i trolejbusów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:24)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032322338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-06-23
WDU20032322339

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2018-06-04
WDU20040050029

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:17)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2005-09-25
WDU20040050030

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:17)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20040050031

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:16)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20032322333

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20032322334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:22)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20032302301

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:27)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032302302

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:26)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302300

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:27)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032272254

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:34)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20032302310

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:25)
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20032272249

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:35)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-10-22
WDU20032272250

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:35)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-09-22
WDU20032192161

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:46)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-11-19
WDU20032192162

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:46)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-07-20
WDU20032152116

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:00:51)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-02-21
WDU20031891858

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:22)
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031921878

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:19)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031891857

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:22)
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031771729

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:01:42)
2003-10-29
2003-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031821784

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony (spr: 2018-08-20 05:01:34)
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-07-24
WDU20031611565

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

uchylony (spr: 2018-08-20 05:02:02)
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2007-08-14
WDU20031611564

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:02:02)
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
2018-01-01
WDU20031371310

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu

uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:27)
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
2006-04-15
WDU20032202181

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:00:43)
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031101048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:00)
2003-06-27
2003-06-27
---- -- --
2006-01-10
WDU20031161104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:10:54)
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
2014-07-20
WDU20031071008

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uchylony (spr: 2018-08-20 05:11:05)
2003-07-09
2003-07-09
---- -- --
2007-03-23
WDU20030520458

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:11)
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
2004-10-29
WDU20030260230

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:45)
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20030320262

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-20 05:20:42)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030140144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony (spr: 2018-08-20 05:20:59)
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20022361998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:21:39)
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2012-06-09
WDU20022051736

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:22:26)
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20022081769

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:18)
2003-01-12
2003-01-12
---- -- --
2004-11-26
WDU20021931618

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:01)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2012-06-25
WDU20021931619

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:22:45)
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2007-10-30
WDU20021801505

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:17)
2002-11-15
2002-11-15
---- -- --
2004-07-01
WDU20021761451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:27)
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
2007-10-18
WDU20021761443

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:29)
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20021891585

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:30:05)
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20021651358

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:45)
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20021671377

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:42)
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20021341133

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:17)
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2007-10-18
WDU20021701393

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:30:40)
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20021331123

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:18)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2018-01-01
WDU20021331122

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:31:18)
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2012-06-07
WDU20020800724

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:32:17)
2002-07-21
2002-07-21
---- -- --
2008-01-01
WDU20020690640

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:32:34)
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020440419

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:40:30)
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020370342

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:40:42)
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2013-01-19
WDU20020180177

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:05)
2002-03-10
2002-03-10
---- -- --
2003-08-21
WDU20020140134

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:11)
2002-02-21
2002-02-21
---- -- --
2004-07-01
WDU20020130126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:12)
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
2004-05-05
WDU20020100098

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:16)
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2004-10-29
WDU20020050052

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.

obowiązujący (spr: 2018-08-20 05:41:24)
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20011541810

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:43)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-03-13
WDU20020020025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:28)
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
2003-02-15
WDU20011501679

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20011501680

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-03-06
WDU20011501681

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20011501682

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-07-01
WDU20011501683

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:03)
2001-12-24
2001-12-24
---- -- --
2002-06-22
WDU20011531763

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:41:49)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-12-09
WDU20011451632

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:42:11)
2001-12-26
2001-12-26
---- -- --
2002-09-21
WDU20011061166

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:50:46)
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2014-06-23
WDU20010870959

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:10)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20010830899

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830900

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830901

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830902

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:16)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010921028

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:03)
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2018-06-04
WDU20010800870

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:19)
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010700729

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700730

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700731

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700732

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:51:40)
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010520557

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:02)
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010520558

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 05:52:01)
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2002-03-10
WDU20010260295

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:36)
2001-03-29
2001-03-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20010260296

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:36)
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2002-09-21
WDU20010140141

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:00:57)
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2003-01-01
WDU20010040037

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:09)
2001-03-25
2001-03-25
---- -- --
2004-01-01
WDU20001151211

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:36)
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2002-05-11
WDU20001071143

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji , Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:45)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-07-09
WDU20000971061

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:01:56)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-11-11
WDU20000901006

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:02:03)
2000-11-03
2000-11-03
---- -- --
2003-10-29
WDU20000820931

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:02:11)
2000-10-19
2000-10-19
---- -- --
2004-01-01
WDU20000720850

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:02)
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
2002-10-27
WDU20000740863

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniające w sprawie homologacji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:02:19)
2000-09-16
2000-09-16
---- -- --
2004-01-01
WDU20000550663

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:28)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000650781

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:11)
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2002-03-21
WDU20000530646

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:32)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000500598

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:38)
2000-06-29
2000-06-29
---- -- --
2003-10-01
WDU20000450524

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:46)
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
2004-01-01
WDU20000440518

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:47)
2000-07-01
2000-07-01
---- -- --
2001-07-08
WDU20000390459

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:55)
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000380436

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:10:58)
2000-05-27
2000-05-27
---- -- --
2002-02-23
WDU20000300376

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:05)
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000360416

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:01)
2000-05-23
2000-05-23
---- -- --
2004-09-28
WDU20000250305

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:14)
2000-04-07
2000-04-07
---- -- --
2002-09-21
WDU20000200252

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:21)
2000-03-24
2000-03-24
---- -- --
2004-01-01
WDU20000150200

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:29)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-08-13
WDU20000150201

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:29)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2002-01-01
WDU20000340399

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:03)
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2002-11-30
WDU20000080112

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:42)
2000-03-11
2000-03-11
---- -- --
2004-01-01
WDU20000050064

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:11:50)
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2002-09-11
WDU19990880994

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:29)
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990911039

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:21)
1999-11-18
1999-11-18
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880993

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:29)
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810917

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:42)
1999-10-13
1999-10-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810918

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:42)
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810919

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:41)
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2003-01-12
WDU19990840937

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:39)
1999-10-24
1999-10-24
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880992

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:29)
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990710799

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:20:56)
1999-08-27
1999-08-27
---- -- --
2004-01-01
WDU19990640734

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:04)
1999-08-02
1999-08-02
---- -- --
2002-12-07
WDU19990660748

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:03)
1999-08-19
1999-08-19
---- -- --
2000-11-03
WDU19990630725

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:06)
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-06-29
WDU19990690772

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:00)
1999-08-28
1999-08-28
---- -- --
2004-01-01
WDU19990590635

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:16)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19990580622

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:18)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-10-27
WDU19990590631

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:17)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-06-28
WDU19990590633

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiacych podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:17)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990590634

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:16)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990570611

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:19)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19990570612

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:19)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-03-10
WDU19990580621

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:18)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990590632

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:17)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-09-21
WDU19990560593

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz straży pożarnej, biorących udział w akcjach ratowniczych.

uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:22)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-12-07
WDU19990570608

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

uznany za uchylony (spr: 2018-08-20 06:21:20)
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990570609