Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Art. 49 ust. 2 pkt 5, 80, 99 i 109 ust. 4 wchodz w ycie zdniem 1 lipca 1998 r. art. 39 ust. 3 i art. 85 wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 77, 87, 88, 90-98 i 100-108 wchodz w ycie z dniem 1 lipca 1999 r. Przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h traci moc z dniem 4 czerwca 2018 r.akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 19:01:33 Dz.U. 1997 nr 98 poz. 60253
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001234

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:15:12
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001235

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:15:11
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001062

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:16:04
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000809

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwole wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:27
2017-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000577

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:57
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000447

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Sub Celno-Skarbow

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:39
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000449

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rzdu, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Wiziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Sub Celno-Skarbow oraz jednostek ochrony przeciwpoarowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:39
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000450

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Krajowej Administracji Skarbowej, Suby Wiziennej i stray poarnej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:38
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000436

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:43
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002211

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:47
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002214

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przekazywania danych pomidzy centraln ewidencj pojazdw a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:47
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002152

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:08
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002090

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:26
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002105

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002106

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002107

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002108

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych powiatowym zespoom do spraw orzekania o niepenosprawnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002109

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:20
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002113

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:19
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002114

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:19
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002116

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu, trybu i terminw przekazania danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002117

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przekazywania starocie informacji o naruszeniach przepisw ruchu drogowego popenianych przez kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002118

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002119

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002123

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002124

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002125

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002126

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002127

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:15
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002128

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:15
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002129

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:15
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002130

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:14
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001966

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:18
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001072

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymaga funkcjonalnych i wymogw technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzajcego kalibracj blokady alkoholowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:04
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001073

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu, warunkw, terminw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:04
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001074

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:03
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001075

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:03
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001027

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:17
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160000834

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:15
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000689

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtrnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:00
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000858

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:08
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000651

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikacj

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:12
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000646

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:14
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000647

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:13
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000480

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczcych liczby narusze przepisw ruchu drogowego, w zwizku z ktrymi skadano zapytania za porednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadkw miertelnych z udziaem pojazdw zarejestrowanych w innych pastwach czonkowskich Unii Europejskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:29
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000457

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu oraz jej wtrnik

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:35
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000279

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwole wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:26
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000314

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzdzaniem

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:46:16
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002345

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:31
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002346

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:31
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002357

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:28
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002246

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:59
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001603

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:16:43
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001602

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:43
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001282

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub ktrych stan wskazuje na to, e nie s uywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:56
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001323

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw, ktrych uywanie moe zagraa bezpieczestwu lub porzdkowi ruchu drogowego albo utrudniajcych prowadzenie akcji ratowniczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:42
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001077

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:32:03
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001313

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewntrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:45
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001314

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:44
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001076

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:32:03
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000674

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorw zawiadcze lekarskich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:46:22
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000691

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:17
2015-06-03
2015-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000669

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:24
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000670

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:23
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001836

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostw oraz wzorw dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:32
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000948

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu rodkw dziaajcych podobnie do alkoholu oraz warunkw i sposobu przeprowadzania bada na ich obecno w organizmie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:33:12
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000870

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 03:45:24
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000843

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokoci opaty za wydanie karty parkingowej oraz warunkw dystrybucji blankietw kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:32
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000816

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:40
2014-06-23
2014-06-23
---- -- --
2018-06-04
WDU20140000818

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placwek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:39
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001698

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa, motorowerw oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:30
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001699

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:29
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001700

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:29
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001716

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:02:24
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001718

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:24
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001720

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:23
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001725

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:22
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001726

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien speni podmiot wnioskujcy o wyznaczenie go jako jednostk uprawnion, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniajcego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:22
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001675

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:15:02
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001325

Rozporzdzenie Ministrw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych z dnia 3 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:16:47
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001326

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzenia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:16:47
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000890

Rozporzdzenie Ministrw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:31:29
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000891

Rozporzdzenie Ministrw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:31:29
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000730

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:18
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000710

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:32:23
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000711

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:32:23
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000703

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie, zmian i uznanie wiadectwa homologacji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000704

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000701

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa, motorowerw oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000688

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:33
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000607

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie i zmian wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:45:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000661

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokoci opaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:45:10
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000610

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:45:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000591

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:30
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000592

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dokumentw stanowicych podstaw wpisu danych do karty pojazdu oraz czynnoci jednostek zajmujcych si dystrybucj, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:30
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000445

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokoci opat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:14
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000446

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie wiadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:14
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000408

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:46:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000406

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien speni podmiot wnioskujcy o wyznaczenie go jako jednostk uprawnion, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniajcego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:46:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000407

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:46:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000396

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000389

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzorw dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:32
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000337

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie bada co do zgodnoci z warunkami technicznymi pojazdw zabytkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:47
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000030

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:00:46
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001368

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwole wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:51
2012-12-14
2012-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001691

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:16:14
2014-12-17
2014-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001140

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 16 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:29
2012-11-02
2012-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120001139

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2012 r. w sprawie warunkw przewozu osb pojazdami Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz jednostek ochrony przeciwpoarowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:15:29
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001094

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzenia 2012 r. w sprawie warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:15:43
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000997

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:16:11
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000996

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:16:11
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000764

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwole na przejazd pojazdw nienormatywnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:17:21
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000632

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na odcinkach drg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:31
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000623

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdw nalecych do obcych si zbrojnych przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umw midzynarodowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:34
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000629

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdw nienormatywnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:32
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000561

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:30:53
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000536

Rozporzdzenie Ministra rodowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie okrelenia gstoci drewna

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:59
2012-05-25
2012-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000525

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:31:02
2012-06-16
2012-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000488

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:13
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
2018-06-04
WDU20120000481

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:31:16
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000366

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:48
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000247

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:32:23
2012-03-22
2012-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000585

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunkw produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakw legalizacyjnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:45
2012-06-25
2012-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20112941737

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:46:18
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112361401

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 padziernika 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:33
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20111721028

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub ktrych stan wskazuje na to, e nie s uywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:02:28
2011-08-21
2011-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111350793

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:16:08
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111330772

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:14
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111430845

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdw pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub ktrych stan wskazuje na to, e nie s uywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:15:52
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111430846

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdw, ktrych uywanie moe zagraa bezpieczestwu lub porzdkowi ruchu drogowego albo utrudniajcych prowadzenie akcji ratowniczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:15:51
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111240705

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:35
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111240702

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:36
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111040607

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:17:06
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110890509

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:02
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20110890508

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:03
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20110470242

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:21
2011-04-04
2011-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110650344

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunkw technicznych tramwajw i trolejbusw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:52
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110360183

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:38
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110650343

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunkw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:52
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110360182

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:38
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101230840

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:02:13
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101220831

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:02:15
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101100729

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw wchodzcych w skad kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:15:22
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20100790524

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdw z ruchu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:16:36
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20100620390

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:17:18
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-20
---- -- --
WDU20100650412

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:11
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100650411

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:12
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20092261836

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:43
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100140072

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:31:15
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20091961518

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:45:33
2009-12-10
2009-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091551233

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzenia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:57
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091211003

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:00:39
2009-08-18
2009-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20090750639

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:02:26
2009-06-20
2009-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090740634

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:02:28
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090250153

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:17:22
2009-03-03
2009-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20082351596

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:31:03
2008-12-30
2008-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20081791104

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 23 wrzenia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:45:57
2008-12-09
2008-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081320840

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektrych osb uprawnionych do wydawania polece i sygnaw w zakresie kierowania ruchem na drodze

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:47:17
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081320841

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:47:17
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081260813

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:47:25
2008-07-15
2008-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080670413

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:52
2008-05-24
2008-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20071971437

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 11 padziernika 2007 r. w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw przeprowadzajcych egzaminy kandydatw na kierowcw i kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:07
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071921393

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 15 padziernika 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:31:18
2007-10-20
2007-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071471040

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:45:40
2007-08-14
2007-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20070900604

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:00:24
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20062261655

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:16:51
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20061891398

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 6 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:30:44
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061821344

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzenia 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdw Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:31:00
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20060860600

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:47:14
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060700489

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:00:15
2006-05-02
2006-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20060650461

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:00:25
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20060390273

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za wpis na list rzeczoznawcw samochodowych oraz dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:01:20
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20060400275

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:01:19
2006-03-25
2006-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20052011666

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotw wyposaenia i czci wymontowanych z pojazdw, ktrych ponowne uycie zagraa bezpieczestwu ruchu drogowego lub negatywnie wpywa na rodowisko

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:30:37
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051881581

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 wrzenia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:31:02
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
2018-06-04
WDU20051551302

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:32:24
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051511266

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdw z ruchu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:45:09
2005-08-25
2005-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051391168

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:45:39
2005-08-11
2005-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20051160974

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:46:37
2005-07-14
2005-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20042852856

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdw z ruchu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:16:34
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042692674

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:04
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20042672658

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunkw dystrybucji blankietw dowodw rejestracyjnych, pozwole czasowych i nalepek kontrolnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:08
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042232264

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 padziernika 2004 r. w sprawie wzorw dokumentw wymaganych dla wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:32:02
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042232261

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzenia 2004 r. w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:32:03
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042292311

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzenia 2004 r. w sprawie warunkw dystrybucji kart pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:49
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042112147

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:45:11
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041691773

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:46:55
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041101169

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 13:15:05
2004-05-21
2004-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20041031085

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 13:15:30
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040400364

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:31:34
2004-03-27
2004-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20040340300

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 13:31:53
2004-04-04
2004-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20032322339

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:45:53
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2018-06-04
WDU20031891858

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:52
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031921878

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:46
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031891857

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzenia 2003 r. w sprawie dokumentw stanowicych podstaw wpisu danych do karty pojazdu oraz czynnoci jednostek zajmujcych si dystrybucj, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:52
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031771729

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzdzaniem

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:01:27
2003-10-29
2003-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031611564

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 14:02:15
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20032202181

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:46:38
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20030320262

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:46:20
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20022051736

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:15:32
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20021761443

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 padziernika 2002 r. w sprawie szczegowych warunkw gospodarki finansowej wojewdzkiego orodka ruchu drogowego oraz szczegowych warunkw ewidencji przychodw i kosztw zwizanych z dziaalnoci orodka.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:07
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20021651358

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 wrzenia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opaty bdcej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwaej i zupenej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa wasnoci.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:35
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20021671377

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 wrzenia 2002 r. w sprawie okolicznoci, w jakich s uywane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:30
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20021701393

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakw i sygnaw drogowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:23
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20021331123

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 15:31:08
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20020690640

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:59
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020440419

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoci opaty bdcej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwaej i zupenej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa wasnoci.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:47:01
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020050052

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opaty za wpis na list rzeczoznawcw samochodowych oraz dokumentw z tym zwizanych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:01:24
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20010921028

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowcw.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:30:53
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2018-06-04
WDU20130000617

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 04:45:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140000852

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 03:45:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000681

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 02:46:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000248

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 01:46:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001269

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 01:16:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001377

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 01:15:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002285

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 00:46:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002152

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:08
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002090

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:26
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002129

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:15
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001072

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymaga funkcjonalnych i wymogw technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzajcego kalibracj blokady alkoholowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:04
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001075

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:03
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000480

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczcych liczby narusze przepisw ruchu drogowego, w zwizku z ktrymi skadano zapytania za porednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadkw miertelnych z udziaem pojazdw zarejestrowanych w innych pastwach czonkowskich Unii Europejskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:29
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150001602

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:43
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001076

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:32:03
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000674

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorw zawiadcze lekarskich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:46:22
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000691

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:17
2015-06-03
2015-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000670

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:23
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001836

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostw oraz wzorw dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:32
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140000870

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 03:45:24
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001726

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien speni podmiot wnioskujcy o wyznaczenie go jako jednostk uprawnion, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniajcego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:22
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001675

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:15:02
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000711

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:32:23
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000591

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:30
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000406

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien speni podmiot wnioskujcy o wyznaczenie go jako jednostk uprawnion, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniajcego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:46:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000389

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzorw dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:32
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000996

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:16:11
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000481

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:31:16
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20112941737

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:46:18
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110360182

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:38
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091211003

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:00:39
2009-08-18
2009-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20081320840

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektrych osb uprawnionych do wydawania polece i sygnaw w zakresie kierowania ruchem na drodze

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:47:17
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20061891398

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 6 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:30:44
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20060860600

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:47:14
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051881581

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 wrzenia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:31:02
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
2018-06-04
WDU20051391168

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:45:39
2005-08-11
2005-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20042232264

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 padziernika 2004 r. w sprawie wzorw dokumentw wymaganych dla wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:32:02
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042112147

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:45:11
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031891858

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:52
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031921878

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:46
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001730

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:13
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001320

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomidzy centraln ewidencj pojazdw a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:12
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001225

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:41
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001162

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:59
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001143

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:04
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001147

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001148

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001150

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001114

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:12
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001031

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:16
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000864

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych powiatowym zespoom do spraw orzekania o niepenosprawnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:06
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000483

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:28
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000429

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:43
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000430

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:42
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000431

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:42
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000433

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:41
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000426

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:43
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000427

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:43
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000412

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:47
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000413

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:47
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000488

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:45:26
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001933

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:15:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001937

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:15:02
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001967

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikacj

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:02:18
2016-01-04
2015-01-04
---- -- --
2016-05-12
WDU20150001763

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych, Ministra Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 padziernika 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:15:55
2015-11-17
2015-11-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001601

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:16:44
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20140001421

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych, Obrony Narodowej, Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2014 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, kontroli skarbowej, Suby Celnej, Suby Wiziennej i stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:30:08
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
2017-03-01
WDU20140001345

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 1 padziernika 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:30:31
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20140000561

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczcych narusze, w zwizku z ktrymi skadano zapytania za porednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:46:56
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
2016-04-26
WDU20140000184

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych, Ministra Finansw Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:20
2014-02-25
2014-02-25
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000807

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych, Ministra Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:31:54
2013-07-26
2013-07-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000565

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazw i danych utrwalonych przez Gwnego Inspektora Transportu Drogowego za pomoc stacjonarnych urzdze rejestrujcych zainstalowanych w pasie drogowym drg publicznych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:45:38
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
2016-04-25
WDU20130000366

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunkw lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarw przez urzdzenia rejestrujce

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:46:38
2013-03-27
2013-03-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20120001142

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2012 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rzdu, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Wiziennej, Suby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpoarowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:28
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20120000447

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:26
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
2013-06-01
WDU20120000024

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada lekarskich kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:00
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20112261361

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:46
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2013-06-22
WDU20112431448

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 4 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych, pojazdw uywanych do celw specjalnych oraz pojazdw uywanych w zwizku z przewozem pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz pojazdw stray poarnej biorcych udzia w akcjach ratowniczych, a take warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:19
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20111951160

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 wrzenia 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:47
2011-09-19
2011-09-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20112061218

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:28
2011-10-30
2011-10-30
---- -- --
2013-06-22
WDU20111650992

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej, Suby Celnej, Suby Wiziennej i stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:08
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2014-10-20
WDU20111530910

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministra Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:31
2011-08-03
2011-08-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20111330770

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkw lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarw przez urzdzenia rejestrujce

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:15
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2013-03-27
WDU20111400820

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:59
2011-08-07
2011-08-07
---- -- --
2013-01-19
WDU20111150667

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:48
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
2013-06-22
WDU20110880503

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada lekarskich kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:04
2011-06-29
2011-06-29
---- -- --
2014-07-20
WDU20111040604

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:17:06
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
2012-10-08
WDU20110650345

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:51
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20102591773

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:06
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-06-09
WDU20102371576

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:03
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2013-06-22
WDU20101400946

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:01:41
2010-09-06
2010-09-06
---- -- --
2014-08-10
WDU20101180802

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:02:24
2010-07-17
2010-07-17
---- -- --
2014-06-23
WDU20101080703

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:15:30
2010-07-19
2010-07-19
---- -- --
2012-06-07
WDU20100140075

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:14
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20100140076

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:14
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2014-07-20
WDU20100140073

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakw legalizacyjnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:14
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2012-06-25
WDU20092101626

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:45:00
2009-12-13
2009-12-13
---- -- --
2012-04-26
WDU20091551232

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzenia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:57
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
2012-10-08
WDU20091170987

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:00:44
2009-08-11
2009-08-11
---- -- --
2012-06-09
WDU20090970809

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:01:34
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20090920759

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:01:50
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20090780653

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:02:22
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20090390316

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:35
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2009-09-22
WDU20090390319

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:34
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2011-05-01
WDU20090090046

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:28
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20082151361

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnieniado kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:32:17
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20082151362

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:32:17
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20081570988

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu pilotowania pojazdw oraz wysokoci opat

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:32
2008-11-30
2008-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20081320839

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:47:17
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
2010-07-10
WDU20080770458

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymaga dotyczcych prowadzenia orodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatw na instruktorw techniki jazdy, postpowania z dokumentacj zwizan z prowadzeniem szkole oraz wzorw stosowanych dokumentw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:40
2008-05-05
2008-05-05
---- -- --
2013-01-19
WDU20080290166

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:15:36
2008-03-01
2008-03-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20072471834

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:37
2008-01-13
2008-01-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20071911377

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 padziernika 2007 r. w sprawie usuwania pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:24
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
2011-07-26
WDU20072011454

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 padziernika 2007 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych, pojazdw uywanych do celw specjalnych oraz pojazdw uywanych w zwizku z przewozem pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz pojazdw stray poarnej biorcych udzia w akcjach ratowniczych, a take warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:02
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20071951411

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 5 padziernika 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:13
2007-10-23
2007-10-23
---- -- --
2011-05-01
WDU20071971435

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 4 padziernika 2007 r. zmieniajce w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:07
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20071781264

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada psychologicznych kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujcych prac na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:56
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2014-07-20
WDU20071210839

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:44
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2009-12-13
WDU20070510341

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu , Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Stray Granicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:40
2007-03-23
2007-03-23
---- -- --
2007-10-23
WDU20062201607

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:17:06
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20062051512

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:30:09
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20062051513

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa oraz motorowerw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:30:08
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20061641161

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 1 wrzenia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada zgodnoci pojazdw zabytkowych i pojazdw marki " SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:52
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20060730514

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:08
2006-05-29
2006-05-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20060650460

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:25
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2012-06-07
WDU20060650462

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:24
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20060590421

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:37
2006-04-15
2006-04-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20060420291

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:15
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2013-06-22
WDU20060360253

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych wiadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:26
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2013-06-22
WDU20060030024

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:15:04
2006-01-09
2006-01-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171834

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:17:13
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171835

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:17:13
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20052191869

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenia w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:17:04
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2006-03-25
WDU20052372009

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:16:23
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20052382010

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:16:23
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20051551303

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:24
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
2009-09-22
WDU20051621360

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa oraz motorowerw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:07
2005-09-25
2005-09-25
---- -- --
2013-06-22
WDU20051100930

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie i zmian wiadectwa homologacji

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:46:49
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
2013-06-22
WDU20051030870

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:47:06
2005-06-13
2005-06-13
---- -- --
2007-01-03
WDU20050770675

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:38
2005-06-04
2005-06-04
---- -- --
2007-03-23
WDU20050690622

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie bada psychologicznych kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujcych prac na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:53
2005-05-04
2005-05-04
---- -- --
2014-07-20
WDU20050840723

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:23
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20050420406

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:01:54
2005-03-24
2005-03-24
---- -- --
2006-01-10
WDU20050300253

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:12
2005-03-05
2005-03-05
---- -- --
2006-10-22
WDU20050250209

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:24
2005-02-21
2005-02-21
---- -- --
2006-03-25
WDU20050250211

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:24
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2007-10-02
WDU20042862884

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:27
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2013-01-19
WDU20042672660

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:08
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2012-10-19
WDU20042862883

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunkw wydawania praw jazdy osobom posiadajcym prawa jazdy wydane przez niektre pastwa czonkowskie Unii Europejskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:27
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2006-10-22
WDU20042622615

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Stray Granicznej, kontroli skarbowej, Suby Celnej, Suby Wiziennej i stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:21
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2008-01-25
WDU20042492499

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:53
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20042462469

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:31:02
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2014-08-10
WDU20042382395

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 padziernika 2004 r. w sprawie bada zgodnoci pojazdw zabytkowych i pojazdw marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:31:24
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2013-06-22
WDU20042112148

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:10
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20042052097

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsibiorcw prowadzcych orodki szkolenia kierowcw oraz wzoru zawiadczenia potwierdzajcego wpis przedsibiorcy do tego rejestru

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:24
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20041801862

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzajcego uprawnienie do kierowania pojazdem przez onierza zasadniczej suby wojskowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:30
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2013-01-19
WDU20041481554

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:00:44
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2005-02-21
WDU20041011047

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych wiadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:15:40
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20041101165

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdw wykonujcych pilota

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:15:06
2004-05-17
2004-05-17
---- -- --
2012-10-19
WDU20040890855

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:16:41
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040670616

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorw kart parkingowych dla osb niepenosprawnych i placwek zajmujcych si opiek, rehabilitacj lub edukacj tych osb

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:30:21
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040670617

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placwek zajmujcych si opiek, rehabilitacj lub edukacj osb niepenosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placwkom

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:30:21
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040520524

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw dziaajcych podobnie do alkoholu oraz warunkw i sposobu przeprowadzania bada na ich obecno w organizmie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:30:48
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2014-07-20
WDU20040320283

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:31:59
2004-03-09
2004-03-09
---- -- --
2007-10-18
WDU20040270243

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:32:11
2004-02-25
2004-02-25
---- -- --
2008-07-24
WDU20040200183

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu wiadectwa ukoczenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i uywanym do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym orodku szkolenia kierowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:01
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040240215

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:32:19
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20040020015

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie bada lekarskich kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:48
2004-01-09
2004-01-09
---- -- --
2014-07-20
WDU20040070062

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunkw i sposobu pilotowania pojazdw oraz wysokoci opat

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:35
2004-01-19
2004-01-19
---- -- --
2012-10-19
WDU20032312317

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajw i trolejbusw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:59
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032322338

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:54
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-06-23
WDU20040050029

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa oraz motorowerw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:44
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2005-09-25
WDU20040050030

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:44
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20040050031

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji cignikw rolniczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:44
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20032322333

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:55
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20032322334

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:55
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20032302301

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunkw technicznych tramwajw i trolejbusw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:04
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032302302

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:04
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302300

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunkw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:04
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032272254

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opaty ewidencyjnej, o ktrej mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:18
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20032302310

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:02
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20032272249

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:19
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-10-22
WDU20032272250

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:19
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-09-22
WDU20032192161

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodnoci pojazdw zabytkowych i pojazdw marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:43
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-11-19
WDU20032192162

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:42
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-07-20
WDU20032152116

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:55
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-02-21
WDU20031821784

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 wrzenia 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:01:12
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-07-24
WDU20031611565

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:02:15
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2007-08-14
WDU20031371310

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:16:06
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
2006-04-15
WDU20031101048

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:17:24
2003-06-27
2003-06-27
---- -- --
2006-01-10
WDU20031161104

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu rodkw dziaajcych podobnie do alkoholu oraz warunkw i sposobu przeprowadzania bada na ich obecno w organizmie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:17:08
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
2014-07-20
WDU20031071008

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:30:06
2003-07-09
2003-07-09
---- -- --
2007-03-23
WDU20030520458

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:45:20
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
2004-10-29
WDU20030260230

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:46:29
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20030140144

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:46:54
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20022361998

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:52
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2012-06-09
WDU20022081769

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:21
2003-01-12
2003-01-12
---- -- --
2004-11-26
WDU20021931618

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunkw produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakw legalizacyjnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:11
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2012-06-25
WDU20021931619

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej, Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Sprawiedliwoci z dnia 25 padziernika 2002 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych, pojazdw uywanych do celw specjalnych oraz pojazdw uywanych w zwizku z przewozem pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz pojazdw stray poarnej biorcych udzia w akcjach ratowniczych, a take warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:11
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2007-10-30
WDU20021801505

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 padziernika 2002 r. w sprawie uprawnie do kierowania przez onierzy zasadniczej suby wojskowej pojazdami specjalnymi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:47
2002-11-15
2002-11-15
---- -- --
2004-07-01
WDU20021761451

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 padziernika 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:17:03
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
2007-10-18
WDU20021891585

Rozporzdzenie Ministrw Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 padziernika 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw jednostek podporzdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:22
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20021341133

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:05
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2007-10-18
WDU20021331122

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:08
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2012-06-07
WDU20020800724

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw przeprowadzajcych egzaminy kandydatw na kierowcw i kierowcw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:35
2002-07-21
2002-07-21
---- -- --
2008-01-01
WDU20020370342

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzajcego uprawnienie do kierowania pojazdem przez onierza zasadniczej suby wojskowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:47:24
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2013-01-19
WDU20020180177

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:00:50
2002-03-10
2002-03-10
---- -- --
2003-08-21
WDU20020140134

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kursw doksztacajcych kierowcw wykonujcych transport drogowy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:03
2002-02-21
2002-02-21
---- -- --
2004-07-01
WDU20020130126

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osb niepenosprawnych oraz wysokoci opaty za jej wydanie.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:05
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
2004-05-05
WDU20020100098

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:12
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2004-10-29
WDU20011541810

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:54
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-03-13
WDU20020020025

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:32
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
2003-02-15
WDU20011501679

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20011501680

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-03-06
WDU20011501681

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20011501682

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursw doksztacajcych kierowcw wykonujcych transport drogowy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-07-01
WDU20011501683

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:06
2001-12-24
2001-12-24
---- -- --
2002-06-22
WDU20011531763

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:02:08
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-12-09
WDU20011451632

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:20
2001-12-26
2001-12-26
---- -- --
2002-09-21
WDU20011061166

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 wrzenia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:10
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2014-06-23
WDU20010870959

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:12
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20010830899

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:29
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830900

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:28
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830901

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:28
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830902

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:28
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010800870

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw, okrelonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:36
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010700729

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:17
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700730

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:16
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700731

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:16
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700732

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:16
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010520557

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:44
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010520558

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie karty pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:44
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2002-03-10
WDU20010260295

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:47:00
2001-03-29
2001-03-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20010260296

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:47:00
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2002-09-21
WDU20010140141

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przewozu drogowego materiaw niebezpiecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:22
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2003-01-01
WDU20010040037

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegowych czynnoci organw zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:57
2001-03-25
2001-03-25
---- -- --
2004-01-01
WDU20001151211

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci opaty bdcej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwaej i zupenej utraty pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 16:47:19
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2002-05-11
WDU20001071143

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdw jednostek wojskowych podporzdkowanych ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych, Policji , Urzdu Ochrony Pastwa i Stray Granicznej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:13
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-07-09
WDU20000971061

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 padziernika 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:38
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-11-11
WDU20000901006

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:55
2000-11-03
2000-11-03
---- -- --
2003-10-29
WDU20000820931

Rozporzdzenie Ministrw Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 wrzenia 2000 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzdu Ochrony Pastwa, Stray Granicznej i Pastwowej Stray Poarnej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:17
2000-10-19
2000-10-19
---- -- --
2004-01-01
WDU20000720850

Rozporzdzenie Ministrw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:39
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
2002-10-27
WDU20000740863

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniajce w sprawie homologacji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:35
2000-09-16
2000-09-16
---- -- --
2004-01-01
WDU20000550663

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:04
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000650781

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie okrelenia wzoru i szczegowych zasad wydawania przez starost legitymacji potwierdzajcych uprawnienie do niestosowania si do niektrych znakw drogowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:59
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2002-03-21
WDU20000530646

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw, okrelonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:08
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000500598

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:21
2000-06-29
2000-06-29
---- -- --
2003-10-01
WDU20000450524

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwoci z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych Policji, Urzdu Ochrony Pastwa, Stray Granicznej, Suby Wiziennej i stray poarnej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:44
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
2004-01-01
WDU20000440518

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:46
2000-07-01
2000-07-01
---- -- --
2001-07-08
WDU20000390459

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:03
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000380436

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:10
2000-05-27
2000-05-27
---- -- --
2002-02-23
WDU20000300376

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:27
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000360416

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bada psychologicznych kierujcych pojazdami oraz kandydatw na instruktorw i egzaminatorw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:16
2000-05-23
2000-05-23
---- -- --
2004-09-28
WDU20000250305

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:47
2000-04-07
2000-04-07
---- -- --
2002-09-21
WDU20000200252

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji kontroli pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:04
2000-03-24
2000-03-24
---- -- --
2004-01-01
WDU20000150200

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:19
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-08-13
WDU20000150201

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:19
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2002-01-01
WDU20000340399

Rozporzdzenie Ministrw Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw jednostek podporzdkowanych Ministrom Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:20
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2002-11-30
WDU20000080112

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw, okrelonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:19
2000-03-11
2000-03-11
---- -- --
2004-01-01
WDU20000050064

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdw i blokowania ich k.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:32
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2002-09-11
WDU19990880994

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 padziernika 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:02
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990911039

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 padziernika 1999 r. w sprawie homologacji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:18
1999-11-18
1999-11-18
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880993

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 wrzenia 1999 r. w sprawie warunkw technicznych tramwajw i trolejbusw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:02
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810917

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrzenia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw przy tym stosowanych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:24
1999-10-13
1999-10-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810918

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrzenia 1999 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji kontroli pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:23
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810919

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrzenia 1999 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:23
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2003-01-12
WDU19990840937

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:17
1999-10-24
1999-10-24
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880992

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunkw, terminw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:02
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990710799

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:58
1999-08-27
1999-08-27
---- -- --
2004-01-01
WDU19990640734

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej, Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Sprawiedliwoci z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:17
1999-08-02
1999-08-02
---- -- --
2002-12-07
WDU19990660748

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:13
1999-08-19
1999-08-19
---- -- --
2000-11-03
WDU19990630725

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz dnia 16 lipca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:19
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-06-29
WDU19990690772

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie bada lekarskich osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:07
1999-08-28
1999-08-28
---- -- --
2004-01-01
WDU19990590635

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:46
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19990580622

Rozporzdzenie Ministrw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakw i sygnaw drogowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:49
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-10-27
WDU19990590631

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie okrelenia sposobu zapewnienia bezpieczestwa i porzdku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunkw ich odbywania oraz trybu postpowania w tych sprawach.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:47
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-06-28
WDU19990590633

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentw stanowiacych podstaw wpisu danych do karty pojazdu oraz czynnoci jednostek zajmujcych si dystrybucj, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:47
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990590634

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:46
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990570611

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:52
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19990570612

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie karty pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:52
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-03-10
WDU19990580621

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:50
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990590632

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:47
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-09-21
WDU19990560593

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz stray poarnej, biorcych udzia w akcjach ratowniczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:57
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-12-07
WDU19990570608

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiaw niebezpiecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:53
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990570609

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursw doksztacajcych kierowcw pojazdw przewocych materiay niebezpieczne.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:53
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990570610

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:52
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-07-08
WDU19990560592

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie uprawnie do kierowania przez onierzy zasadniczej suby wojskowej pojazdami specjalnymiSi Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:57
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-11-15
WDU19990520542

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:12
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19990530563

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:06
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-02-15
WDU19990580620

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:50
1999-06-26
1999-06-26
---- -- --
2001-08-13
WDU19990490496

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:02
1999-06-08
1999-06-08
---- -- --
2002-01-01
WDU19990470478

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:08
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-06-01
WDU19990490491

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:04
1999-06-15
1999-06-15
---- -- --
2003-01-01
WDU19990480481

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:07
1999-06-13
1999-06-13
---- -- --
2003-11-11
WDU19990390396

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:31
1999-05-01
1999-05-01
---- -- --
2002-07-21
WDU19990440432

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:21
1999-05-30
1999-05-30
---- -- --
2003-03-13
WDU19990440433

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada pojazdw zabytkowych i pojazdw marki "SAM" co do zgodnoci z warunkami technicznymi, wzorw dokumentw zwizanych z tymi badaniami oraz jednostek upowanionych do przeprowadzania tych bada.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:21
1999-05-30
1999-05-30
---- -- --
2004-01-01
WDU19981591053

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:15:59
1999-01-24
1999-01-24
---- -- --
2000-03-11
WDU19981591052

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:00
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-07-01
WDU19981050667

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:30
1998-08-14
1998-08-14
---- -- --
2001-07-08
WDU19981070677

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunkw ich wspdziaania w zakresie pilotowania pojazdw, ktrych wymiary, masa lub nacisk osi przekraczaj okrelone wielkoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:27
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2004-01-01
WDU19980750488

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:22
1998-06-19
1998-06-19
---- -- --
2000-06-29
WDU19980740485

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:23
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19980650429

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:38
1998-06-01
1998-06-01
---- -- --
2000-06-29
WDU19980720462

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:29
1998-06-22
1998-06-22
---- -- --
2001-07-08
WDU19980620399

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie okolicznoci, w jakich uywane s pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:45
1998-06-04
1998-06-04
---- -- --
2002-10-24
WDU19980630411

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania tym ruchem przez wojskowe organy porzdkowe.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:42
1998-06-10
1998-06-10
---- -- --
2004-01-01
WDU19980530341

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegowych warunkw gospodarki finansowej wojewdzkiego orodka ruchu drogowego oraz szczegowych warunkw ewidencji przychodw i kosztw zwizanych z dziaalnoci orodka.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:02
1998-04-28
1998-04-28
---- -- --
2002-11-07
WDU19980520329

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:05
1998-05-28
1998-05-28
---- -- --
2003-01-01
WDU19980570365

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:55
1998-05-23
1998-05-23
---- -- --
1999-07-01
WDU19980400232

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:10
1998-04-05
1998-04-05
---- -- --
2002-01-01
WDU19980200092

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:49
1998-02-21
1998-02-21
---- -- --
1999-07-01
WDU19980200091

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:49
1998-02-28
1998-02-28
---- -- --
2000-05-27
WDU19980180086

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:51
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-08-13
WDU19971601101

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:24
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2002-07-21
WDU19971591076

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:31
1998-01-11
1998-01-11
---- -- --
2000-03-11
WDU20170001730

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:13
2017-09-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001234

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:15:12
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001235

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:15:11
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001062

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:16:04
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000809

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwole wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:27
2017-05-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000577

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:57
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000447

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Sub Celno-Skarbow

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:39
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000449

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rzdu, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Wiziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Sub Celno-Skarbow oraz jednostek ochrony przeciwpoarowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:39
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000450

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Krajowej Administracji Skarbowej, Suby Wiziennej i stray poarnej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:38
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000436

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:43
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002211

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:47
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002214

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przekazywania danych pomidzy centraln ewidencj pojazdw a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:47
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002152

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:08
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002090

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:26
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002105

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002106

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002107

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002108

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych powiatowym zespoom do spraw orzekania o niepenosprawnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:21
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002109

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:20
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002113

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:19
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002114

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:19
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002116

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu, trybu i terminw przekazania danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002117

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przekazywania starocie informacji o naruszeniach przepisw ruchu drogowego popenianych przez kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002118

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002119

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:18
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002123

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002124

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002125

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002126

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:16
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002127

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:15
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002128

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:15
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002129

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:15
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160002130

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:47:14
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001966

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:02:18
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001320

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych pomidzy centraln ewidencj pojazdw a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:12
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001225

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:41
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001162

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:59
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001143

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:04
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001147

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001148

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001150

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001114

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:12
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001072

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymaga funkcjonalnych i wymogw technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzajcego kalibracj blokady alkoholowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:04
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001073

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu, warunkw, terminw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:04
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001074

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:03
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001075

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:03
2016-08-05
2016-08-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001027

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:17
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001031

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostpnianych z centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:16
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000864

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych powiatowym zespoom do spraw orzekania o niepenosprawnoci

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:06
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000834

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:15
2016-06-14
2016-06-14
---- -- --
---- -- --
WDU20160000689

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtrnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:00
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000858

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:08
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000651

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikacj

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:12
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000646

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:14
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000647

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:32:13
2016-05-25
2016-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160000483

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:28
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000429

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:43
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000430

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:42
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000431

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:42
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000433

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymaga technicznych i jakociowych w zakresie standardw przesyanych danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:41
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000480

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczcych liczby narusze przepisw ruchu drogowego, w zwizku z ktrymi skadano zapytania za porednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadkw miertelnych z udziaem pojazdw zarejestrowanych w innych pastwach czonkowskich Unii Europejskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:29
2016-04-26
2016-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000426

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaniania niezgodnoci w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:43
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000427

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:43
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000457

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu oraz jej wtrnik

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:35
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000412

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:47
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000413

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostpnianych podmiotom obowizanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:45:47
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000488

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 marca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:45:26
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160000279

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwole wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:26
2016-03-05
2016-03-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160000314

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzdzaniem

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:46:16
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002345

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:31
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002346

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:31
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002357

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:28
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002246

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:00:59
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001967

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu marek i typw pojazdw homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich weryfikacj

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:02:18
2016-01-04
2015-01-04
---- -- --
2016-05-12
WDU20150001933

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji kierowcw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:15:03
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001937

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opaty za udostpnienie danych z centralnej ewidencji pojazdw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:15:02
2018-06-04
2018-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20150001763

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych, Ministra Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 padziernika 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:15:55
2015-11-17
2015-11-17
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001603

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:16:43
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001601

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:16:44
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20150001602

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:43
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001282

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub ktrych stan wskazuje na to, e nie s uywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:56
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001323

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw, ktrych uywanie moe zagraa bezpieczestwu lub porzdkowi ruchu drogowego albo utrudniajcych prowadzenie akcji ratowniczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:42
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150001077

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:32:03
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150001313

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewntrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:45
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001314

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:44
2015-10-08
2015-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20150001076

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:32:03
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000674

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorw zawiadcze lekarskich

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:46:22
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000691

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:17
2015-06-03
2015-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000669

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:24
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000670

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:46:23
2015-05-29
2015-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001836

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostw oraz wzorw dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:32
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140001421

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych, Obrony Narodowej, Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2014 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, kontroli skarbowej, Suby Celnej, Suby Wiziennej i stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:30:08
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
2017-03-01
WDU20140001345

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 1 padziernika 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:30:31
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20140000948

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu rodkw dziaajcych podobnie do alkoholu oraz warunkw i sposobu przeprowadzania bada na ich obecno w organizmie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:33:12
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000870

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 03:45:24
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000843

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokoci opaty za wydanie karty parkingowej oraz warunkw dystrybucji blankietw kart parkingowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:32
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000816

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:40
2014-06-23
2014-06-23
---- -- --
2018-06-04
WDU20140000818

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placwek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:45:39
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000561

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczcych narusze, w zwizku z ktrymi skadano zapytania za porednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:46:56
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
2016-04-26
WDU20130001698

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa, motorowerw oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:30
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001699

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:29
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001700

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:29
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001716

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:02:24
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001718

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:24
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001720

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:23
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001725

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:22
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001726

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien speni podmiot wnioskujcy o wyznaczenie go jako jednostk uprawnion, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniajcego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:02:22
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000184

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych, Ministra Finansw Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:01:20
2014-02-25
2014-02-25
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001675

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:15:02
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001325

Rozporzdzenie Ministrw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych z dnia 3 padziernika 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:16:47
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001326

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzenia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:16:47
2014-02-14
2014-02-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000890

Rozporzdzenie Ministrw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:31:29
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000891

Rozporzdzenie Ministrw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:31:29
2013-08-14
2013-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000807

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych, Ministra Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:31:54
2013-07-26
2013-07-26
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000730

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:18
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000710

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:32:23
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000711

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:32:23
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000703

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie, zmian i uznanie wiadectwa homologacji

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000704

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000701

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa, motorowerw oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:32:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000688

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:32:33
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000607

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie i zmian wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:45:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000661

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokoci opaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:45:10
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000610

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:45:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000591

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:30
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000565

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazw i danych utrwalonych przez Gwnego Inspektora Transportu Drogowego za pomoc stacjonarnych urzdze rejestrujcych zainstalowanych w pasie drogowym drg publicznych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:45:38
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
2016-04-25
WDU20130000592

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dokumentw stanowicych podstaw wpisu danych do karty pojazdu oraz czynnoci jednostek zajmujcych si dystrybucj, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 04:45:30
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000445

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokoci opat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:14
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000446

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie wiadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:14
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000408

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:46:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000406

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien speni podmiot wnioskujcy o wyznaczenie go jako jednostk uprawnion, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniajcego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:46:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000407

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 04:46:25
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000396

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:29
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000389

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzorw dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:32
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000366

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunkw lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarw przez urzdzenia rejestrujce

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:46:38
2013-03-27
2013-03-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20130000337

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie bada co do zgodnoci z warunkami technicznymi pojazdw zabytkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:47
2013-06-22
2013-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000030

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:00:46
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001368

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwole wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:01:51
2012-12-14
2012-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001691

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotw wyposaenia lub czci

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:16:14
2014-12-17
2014-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120001142

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 padziernika 2012 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rzdu, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Wiziennej, Suby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpoarowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:28
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20120001140

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 16 padziernika 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:15:29
2012-11-02
2012-11-02
---- -- --
---- -- --
WDU20120001139

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 padziernika 2012 r. w sprawie warunkw przewozu osb pojazdami Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz jednostek ochrony przeciwpoarowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:15:29
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120001094

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 wrzenia 2012 r. w sprawie warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:15:43
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000997

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:16:11
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000996

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 05:16:11
2012-10-08
2012-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20120000764

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwole na przejazd pojazdw nienormatywnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:17:21
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000632

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na odcinkach drg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:31
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000623

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdw nalecych do obcych si zbrojnych przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umw midzynarodowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:34
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
---- -- --
WDU20120000629

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdw nienormatywnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:32
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000561

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:30:53
2012-06-06
2012-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20120000536

Rozporzdzenie Ministra rodowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie okrelenia gstoci drewna

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:59
2012-05-25
2012-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000525

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:31:02
2012-06-16
2012-06-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000488

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:13
2012-06-09
2012-06-09
---- -- --
2018-06-04
WDU20120000447

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:26
2012-04-26
2012-04-26
---- -- --
2013-06-01
WDU20120000481

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:31:16
2012-06-07
2012-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000366

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:48
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000247

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:32:23
2012-03-22
2012-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20120000585

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunkw produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakw legalizacyjnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:30:45
2012-06-25
2012-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000024

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada lekarskich kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:00
2012-01-10
2012-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20112941737

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:46:18
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112361401

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 padziernika 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:33
2011-12-09
2011-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20112261361

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:46
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2013-06-22
WDU20112431448

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 4 padziernika 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych, pojazdw uywanych do celw specjalnych oraz pojazdw uywanych w zwizku z przewozem pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz pojazdw stray poarnej biorcych udzia w akcjach ratowniczych, a take warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:19
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20111951160

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 wrzenia 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:47
2011-09-19
2011-09-19
---- -- --
2017-03-01
WDU20112061218

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:28
2011-10-30
2011-10-30
---- -- --
2013-06-22
WDU20111721028

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub ktrych stan wskazuje na to, e nie s uywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:02:28
2011-08-21
2011-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20111650992

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej, Suby Celnej, Suby Wiziennej i stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:08
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
2014-10-20
WDU20111530910

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministra Finansw oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:31
2011-08-03
2011-08-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20111350793

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:16:08
2011-07-01
2011-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111330772

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:14
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20111430845

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdw pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub ktrych stan wskazuje na to, e nie s uywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:15:52
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111430846

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdw, ktrych uywanie moe zagraa bezpieczestwu lub porzdkowi ruchu drogowego albo utrudniajcych prowadzenie akcji ratowniczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:15:51
2011-07-26
2011-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20111330770

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkw lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarw przez urzdzenia rejestrujce

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:15
2011-06-28
2011-06-28
---- -- --
2013-03-27
WDU20111400820

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:15:59
2011-08-07
2011-08-07
---- -- --
2013-01-19
WDU20111240705

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:35
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111240702

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:16:36
2011-06-30
2011-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20111150667

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:16:48
2011-06-22
2011-06-22
---- -- --
2013-06-22
WDU20111040607

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:17:06
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20110880503

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada lekarskich kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:04
2011-06-29
2011-06-29
---- -- --
2014-07-20
WDU20110890509

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:02
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20110890508

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:03
2011-05-14
2011-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111040604

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:17:06
2011-11-24
0000-00-00
---- -- --
2012-10-08
WDU20110650345

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:51
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20110470242

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:21
2011-04-04
2011-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20110650344

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunkw technicznych tramwajw i trolejbusw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:52
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110360183

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:38
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20110650343

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunkw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:30:52
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20102591773

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:06
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-06-09
WDU20102371576

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:03
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2013-06-22
WDU20110360182

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 06:31:38
2011-03-21
2011-03-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101400946

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:01:41
2010-09-06
2010-09-06
---- -- --
2014-08-10
WDU20101230840

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 07:02:13
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
---- -- --
WDU20101220831

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:02:15
2010-07-22
2010-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20101180802

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:02:24
2010-07-17
2010-07-17
---- -- --
2014-06-23
WDU20101100729

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw wchodzcych w skad kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:15:22
2010-07-08
2010-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20101080703

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:15:30
2010-07-19
2010-07-19
---- -- --
2012-06-07
WDU20100790524

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdw z ruchu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:16:36
2010-05-12
2010-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU20100620390

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:17:18
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-20
---- -- --
WDU20100650412

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:11
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100650411

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:12
2010-04-29
2010-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20100140075

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:14
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20100140076

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:14
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2014-07-20
WDU20100140073

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakw legalizacyjnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:14
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
2012-06-25
WDU20092261836

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:43
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20100140072

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:31:15
2010-02-16
2010-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20092101626

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:45:00
2009-12-13
2009-12-13
---- -- --
2012-04-26
WDU20091961518

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:45:33
2009-12-10
2009-12-10
---- -- --
---- -- --
WDU20091551232

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzenia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:57
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
2012-10-08
WDU20091551233

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzenia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:57
2009-09-22
2009-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20091211003

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:00:39
2009-08-18
2009-08-18
---- -- --
---- -- --
WDU20091170987

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:00:44
2009-08-11
2009-08-11
---- -- --
2012-06-09
WDU20090970809

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:01:34
2009-07-08
2009-07-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20090920759

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:01:50
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2011-05-01
WDU20090780653

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:02:22
2009-06-09
2009-06-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20090750639

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:02:26
2009-06-20
2009-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20090740634

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:02:28
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090390316

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:35
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2009-09-22
WDU20090390319

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:34
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
2011-05-01
WDU20090250153

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:17:22
2009-03-03
2009-03-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090090046

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:28
2009-02-06
2009-02-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20082351596

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:31:03
2008-12-30
2008-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20082151361

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnieniado kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:32:17
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20082151362

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:32:17
2008-12-19
2008-12-19
---- -- --
2013-01-19
WDU20081791104

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 23 wrzenia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:45:57
2008-12-09
2008-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20081570988

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu pilotowania pojazdw oraz wysokoci opat

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:46:32
2008-11-30
2008-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20081320839

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:47:17
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
2010-07-10
WDU20081320840

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektrych osb uprawnionych do wydawania polece i sygnaw w zakresie kierowania ruchem na drodze

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:47:17
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081320841

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:47:17
2008-07-24
2008-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081260813

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:47:25
2008-07-15
2008-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20080770458

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymaga dotyczcych prowadzenia orodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatw na instruktorw techniki jazdy, postpowania z dokumentacj zwizan z prowadzeniem szkole oraz wzorw stosowanych dokumentw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:40
2008-05-05
2008-05-05
---- -- --
2013-01-19
WDU20080670413

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:52
2008-05-24
2008-05-24
---- -- --
---- -- --
WDU20080290166

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:15:36
2008-03-01
2008-03-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20072471834

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:37
2008-01-13
2008-01-13
---- -- --
2012-01-01
WDU20071971437

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 11 padziernika 2007 r. w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw przeprowadzajcych egzaminy kandydatw na kierowcw i kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:07
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20071911377

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 padziernika 2007 r. w sprawie usuwania pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:24
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
2011-07-26
WDU20071921393

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 15 padziernika 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:31:18
2007-10-20
2007-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20072011454

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 padziernika 2007 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych, pojazdw uywanych do celw specjalnych oraz pojazdw uywanych w zwizku z przewozem pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz pojazdw stray poarnej biorcych udzia w akcjach ratowniczych, a take warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:02
2007-10-30
2007-10-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20071951411

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 5 padziernika 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:13
2007-10-23
2007-10-23
---- -- --
2011-05-01
WDU20071971435

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 4 padziernika 2007 r. zmieniajce w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:07
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20071781264

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada psychologicznych kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujcych prac na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:31:56
2007-10-12
2007-10-12
---- -- --
2014-07-20
WDU20071471040

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 09:45:40
2007-08-14
2007-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20071210839

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:44
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2009-12-13
WDU20070900604

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:00:24
2007-05-31
2007-05-31
---- -- --
---- -- --
WDU20070510341

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu , Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Stray Granicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:40
2007-03-23
2007-03-23
---- -- --
2007-10-23
WDU20062201607

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:17:06
2006-12-16
2006-12-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20062051512

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:30:09
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20062051513

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa oraz motorowerw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:30:08
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2013-06-22
WDU20062261655

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 31 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:16:51
2006-12-26
2006-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20061891398

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 6 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:30:44
2006-11-03
2006-11-03
---- -- --
---- -- --
WDU20061821344

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 wrzenia 2006 r. w sprawie rejestracji pojazdw Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:31:00
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --
WDU20061641161

Rozporzdzenie Ministra Transportu z dnia 1 wrzenia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie bada zgodnoci pojazdw zabytkowych i pojazdw marki " SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:52
2006-09-29
2006-09-29
---- -- --
2013-06-22
WDU20060860600

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 maja 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 10:47:14
2006-06-07
2006-06-07
---- -- --
---- -- --
WDU20060700489

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:00:15
2006-05-02
2006-05-02
---- -- --
---- -- --
WDU20060730514

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:08
2006-05-29
2006-05-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20060650460

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:25
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2012-06-07
WDU20060650461

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:00:25
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20060650462

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:24
2006-05-20
2006-05-20
---- -- --
2017-01-01
WDU20060590421

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:00:37
2006-04-15
2006-04-15
---- -- --
2017-01-01
WDU20060420291

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:15
2006-03-14
2006-03-14
---- -- --
2013-06-22
WDU20060390273

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty za wpis na list rzeczoznawcw samochodowych oraz dokumentw z tym zwizanych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:01:20
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
---- -- --
WDU20060360253

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych wiadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:01:26
2006-03-17
2006-03-17
---- -- --
2013-06-22
WDU20060400275

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:01:19
2006-03-25
2006-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20060030024

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:15:04
2006-01-09
2006-01-09
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171834

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:17:13
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2013-01-19
WDU20052171835

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:17:13
2006-01-10
2006-01-10
---- -- --
2014-07-20
WDU20052191869

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenia w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:17:04
2005-11-08
2005-11-08
---- -- --
2006-03-25
WDU20052372009

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:16:23
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20052382010

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:16:23
2006-01-06
2006-01-06
---- -- --
2013-06-22
WDU20052011666

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotw wyposaenia i czci wymontowanych z pojazdw, ktrych ponowne uycie zagraa bezpieczestwu ruchu drogowego lub negatywnie wpywa na rodowisko

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:30:37
2005-10-29
2005-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20051881581

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 22 wrzenia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostpnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:31:02
2005-09-30
2005-09-30
---- -- --
2018-06-04
WDU20051551303

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:24
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
2009-09-22
WDU20051551302

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:32:24
2005-08-22
2005-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20051511266

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdw z ruchu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:45:09
2005-08-25
2005-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20051621360

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa oraz motorowerw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:07
2005-09-25
2005-09-25
---- -- --
2013-06-22
WDU20051391168

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:45:39
2005-08-11
2005-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20051100930

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie i zmian wiadectwa homologacji

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:46:49
2005-07-07
2005-07-07
---- -- --
2013-06-22
WDU20051160974

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:46:37
2005-07-14
2005-07-14
---- -- --
---- -- --
WDU20051030870

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opaty ewidencyjnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:47:06
2005-06-13
2005-06-13
---- -- --
2007-01-03
WDU20050770675

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:38
2005-06-04
2005-06-04
---- -- --
2007-03-23
WDU20050690622

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie bada psychologicznych kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujcych prac na stanowisku kierowcy

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:53
2005-05-04
2005-05-04
---- -- --
2014-07-20
WDU20050840723

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:23
2005-05-31
2005-05-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20050420406

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:01:54
2005-03-24
2005-03-24
---- -- --
2006-01-10
WDU20050300253

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:12
2005-03-05
2005-03-05
---- -- --
2006-10-22
WDU20050250209

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:24
2005-02-21
2005-02-21
---- -- --
2006-03-25
WDU20050250211

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdw uytkowanych w sposb szczeglny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:15:24
2005-02-26
2005-02-26
---- -- --
2007-10-02
WDU20042862884

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:27
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2013-01-19
WDU20042852856

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdw z ruchu

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:16:34
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042672660

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:08
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2012-10-19
WDU20042692674

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:04
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20042862883

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunkw wydawania praw jazdy osobom posiadajcym prawa jazdy wydane przez niektre pastwa czonkowskie Unii Europejskiej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:27
2005-01-15
2005-01-15
---- -- --
2006-10-22
WDU20042672658

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunkw dystrybucji blankietw dowodw rejestracyjnych, pozwole czasowych i nalepek kontrolnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:08
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20042622615

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansw oraz Sprawiedliwoci z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i pojazdw uywanych do celw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Stray Granicznej, kontroli skarbowej, Suby Celnej, Suby Wiziennej i stray poarnej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:21
2004-12-25
2004-12-25
---- -- --
2008-01-25
WDU20042492499

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:30:53
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2009-09-22
WDU20042462469

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:31:02
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
2014-08-10
WDU20042382395

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 padziernika 2004 r. w sprawie bada zgodnoci pojazdw zabytkowych i pojazdw marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:31:24
2004-11-19
2004-11-19
---- -- --
2013-06-22
WDU20042232264

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 padziernika 2004 r. w sprawie wzorw dokumentw wymaganych dla wykonywania dziaalnoci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:32:02
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042232261

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzenia 2004 r. w sprawie wysokoci opat zwizanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdw oraz przeprowadzaniem bada technicznych pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:32:03
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042292311

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzenia 2004 r. w sprawie warunkw dystrybucji kart pojazdw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:31:49
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20042112148

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:10
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20042112147

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzenia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:45:11
2004-10-01
2004-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042052097

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsibiorcw prowadzcych orodki szkolenia kierowcw oraz wzoru zawiadczenia potwierdzajcego wpis przedsibiorcy do tego rejestru

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:45:24
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2013-01-19
WDU20041801862

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzajcego uprawnienie do kierowania pojazdem przez onierza zasadniczej suby wojskowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:30
2004-09-02
2004-09-02
---- -- --
2013-01-19
WDU20041691773

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 12:46:55
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
---- -- --
WDU20041481554

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:00:44
2004-06-29
2004-06-29
---- -- --
2005-02-21
WDU20041101169

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 13:15:05
2004-05-21
2004-05-21
---- -- --
---- -- --
WDU20041011047

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych wiadectwach homologacji typu pojazdu

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:15:40
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20041031085

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 13:15:30
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041101165

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdw wykonujcych pilota

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:15:06
2004-05-17
2004-05-17
---- -- --
2012-10-19
WDU20040890855

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:16:41
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040670616

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorw kart parkingowych dla osb niepenosprawnych i placwek zajmujcych si opiek, rehabilitacj lub edukacj tych osb

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:30:21
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040670617

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placwek zajmujcych si opiek, rehabilitacj lub edukacj osb niepenosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placwkom

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:30:21
2004-05-05
2004-05-05
---- -- --
2014-07-01
WDU20040520524

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu rodkw dziaajcych podobnie do alkoholu oraz warunkw i sposobu przeprowadzania bada na ich obecno w organizmie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:30:48
2004-04-15
2004-04-15
---- -- --
2014-07-20
WDU20040400364

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:31:34
2004-03-27
2004-03-27
---- -- --
---- -- --
WDU20040340300

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 13:31:53
2004-04-04
2004-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20040320283

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:31:59
2004-03-09
2004-03-09
---- -- --
2007-10-18
WDU20040270243

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:32:11
2004-02-25
2004-02-25
---- -- --
2008-07-24
WDU20040200183

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu wiadectwa ukoczenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i uywanym do celw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym orodku szkolenia kierowcw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:01
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2013-01-19
WDU20040240215

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:32:19
2004-03-06
2004-03-06
---- -- --
2013-01-19
WDU20040020015

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie bada lekarskich kierowcw i osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:48
2004-01-09
2004-01-09
---- -- --
2014-07-20
WDU20040070062

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunkw i sposobu pilotowania pojazdw oraz wysokoci opat

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:35
2004-01-19
2004-01-19
---- -- --
2012-10-19
WDU20032312317

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji tramwajw i trolejbusw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:59
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032322338

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:54
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-06-23
WDU20032322339

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowcw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:45:53
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2018-06-04
WDU20040050029

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdw samochodowych majcych dwa lub trzy koa, niektrych pojazdw samochodowych majcych cztery koa oraz motorowerw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:44
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2005-09-25
WDU20040050030

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdw samochodowych i przyczep

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:44
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20040050031

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji cignikw rolniczych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:44
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2006-01-06
WDU20032322333

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:55
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-06-22
WDU20032322334

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:45:55
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20032302301

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunkw technicznych tramwajw i trolejbusw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:04
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032302302

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:04
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2017-01-01
WDU20032302300

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunkw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:04
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2011-04-29
WDU20032272254

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opaty ewidencyjnej, o ktrej mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:18
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20032302310

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:02
2004-01-15
2004-01-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20032272249

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:19
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-10-22
WDU20032272250

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw stosowanych przy tych badaniach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:19
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2009-09-22
WDU20032192161

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodnoci pojazdw zabytkowych i pojazdw marki "SAM" z warunkami technicznymi

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:43
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-11-19
WDU20032192162

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:42
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2014-07-20
WDU20032152116

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji przeprowadzajcych badania techniczne pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 13:46:55
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-02-21
WDU20031891858

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 padziernika 2003 r. w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:52
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031921878

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych czynnoci organw w sprawach zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:46
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031891857

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzenia 2003 r. w sprawie dokumentw stanowicych podstaw wpisu danych do karty pojazdu oraz czynnoci jednostek zajmujcych si dystrybucj, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdw

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:00:52
2003-12-07
2003-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20031771729

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzdzaniem

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:01:27
2003-10-29
2003-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031821784

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 wrzenia 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:01:12
2003-11-11
2003-11-11
---- -- --
2008-07-24
WDU20031611565

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych rodzajw pojazdw na drogach

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:02:15
2003-10-01
2003-10-01
---- -- --
2007-08-14
WDU20031611564

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 14:02:15
2003-10-17
2003-10-17
---- -- --
---- -- --
WDU20031371310

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:16:06
2003-08-21
2003-08-21
---- -- --
2006-04-15
WDU20032202181

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:46:38
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031101048

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:17:24
2003-06-27
2003-06-27
---- -- --
2006-01-10
WDU20031161104

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu rodkw dziaajcych podobnie do alkoholu oraz warunkw i sposobu przeprowadzania bada na ich obecno w organizmie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:17:08
2003-07-19
2003-07-19
---- -- --
2014-07-20
WDU20031071008

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdw Biura Ochrony Rzdu, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Stray Granicznej, kontroli skarbowej i Suby Celnej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:30:06
2003-07-09
2003-07-09
---- -- --
2007-03-23
WDU20030520458

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych pojazdw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:45:20
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
2004-10-29
WDU20030260230

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:46:29
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20030320262

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 14:46:20
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030140144

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 14:46:54
2003-02-15
2003-02-15
---- -- --
2008-07-24
WDU20022361998

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:52
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2012-06-09
WDU20022051736

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:15:32
2002-12-09
2002-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20022081769

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:15:21
2003-01-12
2003-01-12
---- -- --
2004-11-26
WDU20021931618

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunkw produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakw legalizacyjnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:11
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2012-06-25
WDU20021931619

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej, Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Sprawiedliwoci z dnia 25 padziernika 2002 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych, pojazdw uywanych do celw specjalnych oraz pojazdw uywanych w zwizku z przewozem pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz pojazdw stray poarnej biorcych udzia w akcjach ratowniczych, a take warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:11
2002-12-07
2002-12-07
---- -- --
2007-10-30
WDU20021801505

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 padziernika 2002 r. w sprawie uprawnie do kierowania przez onierzy zasadniczej suby wojskowej pojazdami specjalnymi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:47
2002-11-15
2002-11-15
---- -- --
2004-07-01
WDU20021761451

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 padziernika 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie usuwania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:17:03
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
2007-10-18
WDU20021761443

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 padziernika 2002 r. w sprawie szczegowych warunkw gospodarki finansowej wojewdzkiego orodka ruchu drogowego oraz szczegowych warunkw ewidencji przychodw i kosztw zwizanych z dziaalnoci orodka.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:07
2002-11-07
2002-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20021891585

Rozporzdzenie Ministrw Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 padziernika 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw jednostek podporzdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:22
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2012-10-19
WDU20021651358

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 9 wrzenia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opaty bdcej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwaej i zupenej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa wasnoci.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:35
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20021671377

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 wrzenia 2002 r. w sprawie okolicznoci, w jakich s uywane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:30
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20021341133

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:05
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2007-10-18
WDU20021701393

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakw i sygnaw drogowych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:17:23
2002-10-27
2002-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20021331123

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 15:31:08
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20021331122

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunkw technicznych i wzorw znaku legalizacyjnego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:08
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2012-06-07
WDU20020800724

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw przeprowadzajcych egzaminy kandydatw na kierowcw i kierowcw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:45:35
2002-07-21
2002-07-21
---- -- --
2008-01-01
WDU20020690640

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:45:59
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020440419

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoci opaty bdcej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwaej i zupenej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa wasnoci.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:47:01
2002-05-11
2002-05-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020370342

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzajcego uprawnienie do kierowania pojazdem przez onierza zasadniczej suby wojskowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:47:24
2002-04-27
2002-04-27
---- -- --
2013-01-19
WDU20020180177

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokoci opat za kart pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:00:50
2002-03-10
2002-03-10
---- -- --
2003-08-21
WDU20020140134

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kursw doksztacajcych kierowcw wykonujcych transport drogowy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:03
2002-02-21
2002-02-21
---- -- --
2004-07-01
WDU20020130126

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osb niepenosprawnych oraz wysokoci opaty za jej wydanie.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:05
2002-03-21
2002-03-21
---- -- --
2004-05-05
WDU20020100098

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:12
2002-02-23
2002-02-23
---- -- --
2004-10-29
WDU20020050052

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opaty za wpis na list rzeczoznawcw samochodowych oraz dokumentw z tym zwizanych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:01:24
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
---- -- --
WDU20011541810

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:54
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-03-13
WDU20020020025

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:32
2002-01-25
2002-01-25
---- -- --
2003-02-15
WDU20011501679

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-05-01
WDU20011501680

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-03-06
WDU20011501681

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-01-10
WDU20011501682

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursw doksztacajcych kierowcw wykonujcych transport drogowy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-07-01
WDU20011501683

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:06
2001-12-24
2001-12-24
---- -- --
2002-06-22
WDU20011531763

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:02:08
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2004-12-09
WDU20011451632

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:20
2001-12-26
2001-12-26
---- -- --
2002-09-21
WDU20011061166

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 19 wrzenia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:10
2001-10-14
2001-10-14
---- -- --
2014-06-23
WDU20010870959

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:12
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20010830899

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:29
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830900

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:28
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830901

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:28
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010830902

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:28
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010921028

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowcw.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:30:53
2001-09-18
2001-09-18
---- -- --
2018-06-04
WDU20010800870

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw, okrelonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:36
2001-09-01
2001-09-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010700729

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:17
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700730

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:16
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700731

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:16
2001-07-08
2001-07-08
---- -- --
2002-01-01
WDU20010700732

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:32:16
2001-08-13
2001-08-13
---- -- --
2002-06-22
WDU20010520557

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:44
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20010520558

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat za wydanie karty pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:45:44
2001-06-01
2001-06-01
---- -- --
2002-03-10
WDU20010260295

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie homologacji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:47:00
2001-03-29
2001-03-29
---- -- --
2004-01-01
WDU20010260296

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:47:00
2001-04-13
2001-04-13
---- -- --
2002-09-21
WDU20010140141

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przewozu drogowego materiaw niebezpiecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:22
2001-03-15
2001-03-15
---- -- --
2003-01-01
WDU20010040037

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegowych czynnoci organw zwizanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorw dokumentw w tych sprawach.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:57
2001-03-25
2001-03-25
---- -- --
2004-01-01
WDU20001151211

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wysokoci opaty bdcej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwaej i zupenej utraty pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 16:47:19
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2002-05-11
WDU20001071143

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdw jednostek wojskowych podporzdkowanych ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych, Policji , Urzdu Ochrony Pastwa i Stray Granicznej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:13
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2003-07-09
WDU20000971061

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 30 padziernika 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:38
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2003-11-11
WDU20000901006

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:55
2000-11-03
2000-11-03
---- -- --
2003-10-29
WDU20000820931

Rozporzdzenie Ministrw Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 5 wrzenia 2000 r. w sprawie bada technicznych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzdu Ochrony Pastwa, Stray Granicznej i Pastwowej Stray Poarnej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:17
2000-10-19
2000-10-19
---- -- --
2004-01-01
WDU20000720850

Rozporzdzenie Ministrw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:39
2000-09-01
2000-09-01
---- -- --
2002-10-27
WDU20000740863

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniajce w sprawie homologacji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:35
2000-09-16
2000-09-16
---- -- --
2004-01-01
WDU20000550663

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:04
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000650781

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie okrelenia wzoru i szczegowych zasad wydawania przez starost legitymacji potwierdzajcych uprawnienie do niestosowania si do niektrych znakw drogowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:59
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2002-03-21
WDU20000530646

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw, okrelonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:08
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000500598

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:21
2000-06-29
2000-06-29
---- -- --
2003-10-01
WDU20000450524

Rozporzdzenie Ministrw: Spraw Wewntrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwoci z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych Policji, Urzdu Ochrony Pastwa, Stray Granicznej, Suby Wiziennej i stray poarnej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:44
2000-06-17
2000-06-17
---- -- --
2004-01-01
WDU20000440518

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:15:46
2000-07-01
2000-07-01
---- -- --
2001-07-08
WDU20000390459

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:03
2000-06-01
2000-06-01
---- -- --
2002-06-22
WDU20000380436

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:10
2000-05-27
2000-05-27
---- -- --
2002-02-23
WDU20000300376

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:27
2000-05-01
2000-05-01
---- -- --
2004-01-01
WDU20000360416

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bada psychologicznych kierujcych pojazdami oraz kandydatw na instruktorw i egzaminatorw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:16
2000-05-23
2000-05-23
---- -- --
2004-09-28
WDU20000250305

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:47
2000-04-07
2000-04-07
---- -- --
2002-09-21
WDU20000200252

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji kontroli pojazdw

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:04
2000-03-24
2000-03-24
---- -- --
2004-01-01
WDU20000150200

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:19
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2001-08-13
WDU20000150201

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:19
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2002-01-01
WDU20000340399

Rozporzdzenie Ministrw Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2000 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdw jednostek podporzdkowanych Ministrom Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:20
2000-05-12
2000-05-12
---- -- --
2002-11-30
WDU20000080112

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw, okrelonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:19
2000-03-11
2000-03-11
---- -- --
2004-01-01
WDU20000050064

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdw i blokowania ich k.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:32
2000-02-12
2000-02-12
---- -- --
2002-09-11
WDU19990880994

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 padziernika 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:02
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990911039

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 padziernika 1999 r. w sprawie homologacji pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:18
1999-11-18
1999-11-18
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880993

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 wrzenia 1999 r. w sprawie warunkw technicznych tramwajw i trolejbusw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:02
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810917

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrzenia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdw oraz wzorw dokumentw przy tym stosowanych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:24
1999-10-13
1999-10-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810918

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrzenia 1999 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do stacji kontroli pojazdw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:23
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2004-01-01
WDU19990810919

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 wrzenia 1999 r. w sprawie szczegowych wymaga w stosunku do diagnostw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:23
1999-10-21
1999-10-21
---- -- --
2003-01-12
WDU19990840937

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdw Si Zbrojnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:17
1999-10-24
1999-10-24
---- -- --
2004-01-01
WDU19990880992

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunkw, terminw i sposobu przeprowadzania bada technicznych tramwajw i trolejbusw oraz jednostek wykonujcych te badania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:02
1999-11-13
1999-11-13
---- -- --
2004-01-01
WDU19990710799

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw specjalnych i uywanych do celw specjalnych pojazdw Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:45:58
1999-08-27
1999-08-27
---- -- --
2004-01-01
WDU19990640734

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej, Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Sprawiedliwoci z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunkw przewozu osb pojazdami Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz stray poarnej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:17
1999-08-02
1999-08-02
---- -- --
2002-12-07
WDU19990660748

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:13
1999-08-19
1999-08-19
---- -- --
2000-11-03
WDU19990630725

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz dnia 16 lipca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:19
1999-08-07
1999-08-07
---- -- --
2000-06-29
WDU19990690772

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie bada lekarskich osb ubiegajcych si o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowcw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:07
1999-08-28
1999-08-28
---- -- --
2004-01-01
WDU19990590635

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:46
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19990580622

Rozporzdzenie Ministrw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakw i sygnaw drogowych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:49
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-10-27
WDU19990590631

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie okrelenia sposobu zapewnienia bezpieczestwa i porzdku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunkw ich odbywania oraz trybu postpowania w tych sprawach.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:47
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-06-28
WDU19990590633

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentw stanowiacych podstaw wpisu danych do karty pojazdu oraz czynnoci jednostek zajmujcych si dystrybucj, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:47
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990590634

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunkw i trybu wydawania kart pojazdw, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:46
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-12-07
WDU19990570611

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:52
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-05-01
WDU19990570612

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie karty pojazdu.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:52
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-03-10
WDU19990580621

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnie do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:50
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990590632

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:47
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-09-21
WDU19990560593

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie warunkw poruszania si po drogach pojazdw specjalnych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Stray Granicznej oraz stray poarnej, biorcych udzia w akcjach ratowniczych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:57
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-12-07
WDU19990570608

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiaw niebezpiecznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:53
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19990570609

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursw doksztacajcych kierowcw pojazdw przewocych materiay niebezpieczne.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:53
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990570610

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:52
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-07-08
WDU19990560592

Rozporzdzenie Ministrw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie uprawnie do kierowania przez onierzy zasadniczej suby wojskowej pojazdami specjalnymiSi Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:57
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2002-11-15
WDU19990520542

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:12
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19990530563

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:47:06
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2003-02-15
WDU19990580620

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:50
1999-06-26
1999-06-26
---- -- --
2001-08-13
WDU19990490496

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:02
1999-06-08
1999-06-08
---- -- --
2002-01-01
WDU19990470478

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:08
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2000-06-01
WDU19990490491

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:04
1999-06-15
1999-06-15
---- -- --
2003-01-01
WDU19990480481

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:07
1999-06-13
1999-06-13
---- -- --
2003-11-11
WDU19990390396

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:31
1999-05-01
1999-05-01
---- -- --
2002-07-21
WDU19990440432

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:21
1999-05-30
1999-05-30
---- -- --
2003-03-13
WDU19990440433

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania bada pojazdw zabytkowych i pojazdw marki "SAM" co do zgodnoci z warunkami technicznymi, wzorw dokumentw zwizanych z tymi badaniami oraz jednostek upowanionych do przeprowadzania tych bada.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:00:21
1999-05-30
1999-05-30
---- -- --
2004-01-01
WDU19981591053

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:15:59
1999-01-24
1999-01-24
---- -- --
2000-03-11
WDU19981591052

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:00
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
1999-07-01
WDU19981050667

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:30
1998-08-14
1998-08-14
---- -- --
2001-07-08
WDU19981070677

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie trybu oraz jednostek i warunkw ich wspdziaania w zakresie pilotowania pojazdw, ktrych wymiary, masa lub nacisk osi przekraczaj okrelone wielkoci.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:27
1998-09-04
1998-09-04
---- -- --
2004-01-01
WDU19980750488

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:22
1998-06-19
1998-06-19
---- -- --
2000-06-29
WDU19980740485

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:23
1998-07-01
1998-07-01
---- -- --
2000-03-11
WDU19980650429

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ogranicze oraz zakazu ruchu niektrych pojazdw na drogach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:38
1998-06-01
1998-06-01
---- -- --
2000-06-29
WDU19980720462

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 1998 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorw i egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:29
1998-06-22
1998-06-22
---- -- --
2001-07-08
WDU19980620399

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie okolicznoci, w jakich uywane s pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:45
1998-06-04
1998-06-04
---- -- --
2002-10-24
WDU19980630411

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania tym ruchem przez wojskowe organy porzdkowe.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:42
1998-06-10
1998-06-10
---- -- --
2004-01-01
WDU19980530341

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegowych warunkw gospodarki finansowej wojewdzkiego orodka ruchu drogowego oraz szczegowych warunkw ewidencji przychodw i kosztw zwizanych z dziaalnoci orodka.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:02
1998-04-28
1998-04-28
---- -- --
2002-11-07
WDU19980520329

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:32:05
1998-05-28
1998-05-28
---- -- --
2003-01-01
WDU19980570365

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:55
1998-05-23
1998-05-23
---- -- --
1999-07-01
WDU19980400232

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:10
1998-04-05
1998-04-05
---- -- --
2002-01-01
WDU19980200092

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:49
1998-02-21
1998-02-21
---- -- --
1999-07-01
WDU19980200091

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wysokoci opat za przeprowadzenie bada technicznych.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:49
1998-02-28
1998-02-28
---- -- --
2000-05-27
WDU19980180086

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorw dokumentw stwierdzajcych uprawnienia do kierowania pojazdami.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:51
1999-07-01
1999-07-01
---- -- --
2001-08-13
WDU19971601101

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie warunkw wynagradzania egzaminatorw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:24
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2002-07-21
WDU19971591076

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wysokoci opat i wynagrodze za sprawdzenie kwalifikacji kandydatw na kierowcw i kierowcw, kandydatw na motorniczych i motorniczych, kandydatw na instruktorw i instruktorw, kandydatw na egzaminatorw i egzaminatorw oraz za wydanie im dokumentw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:31
1998-01-11
1998-01-11
---- -- --
2000-03-11
WDU20130000617

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 04:45:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140000852

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 03:45:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150000681

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 02:46:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000248

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 01:46:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001269

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 01:16:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001377

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 01:15:54
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002285

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie opaty ewidencyjnej stanowicej przychd Funduszu

na dzieñ 2017-09-23 00:46:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu