Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.


Art. 6-13, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 35 oraz art. 37 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 11 września 1997 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 06:40:49) Dz.U. 1997 nr 106 poz. 68188

_

WDU20170002262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:45)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:07)
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001741

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:38)
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:38)
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:39)
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001677

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:03)
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:19)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170001026

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:21:06)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:06)
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:48)
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001951

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:06)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001845

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:17)
2016-11-16
2016-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 00:40:47)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20150001033

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 01:10:34)
2016-01-01
2016-01-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20140001251

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 01:30:15)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20130001559

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 01:40:54)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20120000958

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:02:03)
2013-01-01
2013-01-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20112201309

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:20:16)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20102161426

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:38)
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101531031

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:40:38)
2011-01-01
2010-01-01
2011-12-31
---- -- --
WDU20091431173

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawi określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:51:27)
2010-01-01
2010-01-01
2010-12-31
---- -- --
WDU20082051286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:10:45)
2009-01-01
2009-01-01
2009-12-31
---- -- --
WDU20072421778

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:21:22)
2008-01-01
2008-01-01
2008-12-31
---- -- --
WDU20072121568

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:30:24)
2007-11-15
2007-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20061581126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dniu 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:50:36)
2007-01-01
2007-01-01
2007-12-31
---- -- --
WDU20051531284

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 04:10:47)
2006-01-01
2006-01-01
2006-12-31
---- -- --
WDU20051090918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:11:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042612602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:30:12)
2004-12-09
2004-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20040840794

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:41:20)
2004-05-12
2004-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU19981661261

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa, rejonowych stacji krwiodawstwa i punktów krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:21:15)
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:36)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
2017-09-12
WDU20130000005

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:28)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2017-09-12
WDU20101591072

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:32)
2010-09-15
2010-09-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20100070050

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:22)
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
2017-09-12
WDU20072141582

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:23)
2007-11-01
2007-11-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20061801324

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:19)
2006-10-20
2006-10-20
---- -- --
2017-09-12
WDU20060210163

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:36)
2006-02-24
2006-02-24
---- -- --
2016-09-11
WDU20052362007

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:14)
2005-12-05
2005-12-05
---- -- --
2017-06-27
WDU20051911607

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:18)
2005-11-03
2005-11-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20050790691

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:11)
2005-05-24
2005-05-24
---- -- --
2017-09-12
WDU20050650573

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:22)
2005-05-06
2005-05-06
---- -- --
2017-09-12
WDU20050380363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:39)
2005-03-23
2005-03-25
---- -- --
2017-06-27
WDU20042632625

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:09)
2004-12-13
2004-12-13
---- -- --
2017-01-01
WDU20042472482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:21)
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
2017-09-10
WDU20042182216

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:43)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2005-12-31
WDU19990840939

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:36)
1999-10-31
1999-10-31
---- -- --
2006-10-20
WDU19990600652

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:20:08)
1999-08-12
1999-08-12
---- -- --
2004-07-14
WDU19981661267

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:21:15)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-07-14
WDU19981240824

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:19)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2006-02-24
WDU19981240825

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:19)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2004-07-14
WDU20170002262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:10:45)
2017-12-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002051

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:07)
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001741

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:38)
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:38)
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001724

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:11:39)
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001677

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:03)
2017-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:20:19)
2018-01-01
0000-00-00
2018-12-31
---- -- --
WDU20170001026

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:21:06)
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000646

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:06)
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:30:48)
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001951

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:06)
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001845

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników

obowiązujący (spr: 2018-06-21 00:40:17)
2016-11-16
2016-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20160001538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 00:40:47)
2017-01-01
2017-01-01
2017-12-31
---- -- --
WDU20150001012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 01:10:36)
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
2017-09-12
WDU20150001033

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 01:10:34)
2016-01-01
2016-01-01
2016-12-31
---- -- --
WDU20140001251

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 01:30:15)
2015-01-01
2015-01-01
2015-12-31
---- -- --
WDU20130001559

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 01:40:54)
2014-01-01
2014-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130000005

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:00:28)
2013-01-19
2013-01-19
---- -- --
2017-09-12
WDU20120000958

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:02:03)
2013-01-01
2013-01-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20112201309

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:20:16)
2012-01-01
2012-01-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20102161426

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:38)
2010-12-02
2010-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20101531031

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:40:38)
2011-01-01
2010-01-01
2011-12-31
---- -- --
WDU20101591072

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:40:32)
2010-09-15
2010-09-15
---- -- --
2012-07-02
WDU20100070050

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 02:50:22)
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
2017-09-12
WDU20091431173

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawi określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 02:51:27)
2010-01-01
2010-01-01
2010-12-31
---- -- --
WDU20082051286

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:10:45)
2009-01-01
2009-01-01
2009-12-31
---- -- --
WDU20072421778

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:21:22)
2008-01-01
2008-01-01
2008-12-31
---- -- --
WDU20072121568

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 03:30:24)
2007-11-15
2007-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20072141582

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:30:23)
2007-11-01
2007-11-16
---- -- --
2017-01-01
WDU20061581126

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dniu 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 03:50:36)
2007-01-01
2007-01-01
2007-12-31
---- -- --
WDU20061801324

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 03:50:19)
2006-10-20
2006-10-20
---- -- --
2017-09-12
WDU20060210163

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:00:36)
2006-02-24
2006-02-24
---- -- --
2016-09-11
WDU20052362007

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:01:14)
2005-12-05
2005-12-05
---- -- --
2017-06-27
WDU20051911607

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:10:18)
2005-11-03
2005-11-03
---- -- --
2012-07-02
WDU20051531284

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-21 04:10:47)
2006-01-01
2006-01-01
2006-12-31
---- -- --
WDU20051090918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:11:20)
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050790691

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:11)
2005-05-24
2005-05-24
---- -- --
2017-09-12
WDU20050650573

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:22)
2005-05-06
2005-05-06
---- -- --
2017-09-12
WDU20050380363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:20:39)
2005-03-23
2005-03-25
---- -- --
2017-06-27
WDU20042632625

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:09)
2004-12-13
2004-12-13
---- -- --
2017-01-01
WDU20042612602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:30:12)
2004-12-09
2004-12-09
---- -- --
---- -- --
WDU20042472482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:21)
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
2017-09-10
WDU20042182216

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 04:30:43)
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2005-12-31
WDU20040840794

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi

obowiązujący (spr: 2018-06-21 04:41:20)
2004-05-12
2004-05-12
---- -- --
---- -- --
WDU19990840939

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:11:36)
1999-10-31
1999-10-31
---- -- --
2006-10-20
WDU19990600652

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:20:08)
1999-08-12
1999-08-12
---- -- --
2004-07-14
WDU19981661267

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:21:15)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-07-14
WDU19981661261

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa, rejonowych stacji krwiodawstwa i punktów krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

obowiązujący (spr: 2018-06-21 06:21:15)
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU19981240824

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:19)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2006-02-24
WDU19981240825

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-21 06:30:19)
1998-10-15
1998-10-15
---- -- --
2004-07-14

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 77.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu