Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz niektóre inne ustawy.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 06:41:10) Dz.U. 1997 nr 115 poz. 74150

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20180000811

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:01:02)
2018-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:27)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:27)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000090

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:20)
2017-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140000826

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:23)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000328

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:30)
2014-03-18
2014-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000329

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:30)
2014-03-18
2014-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000266

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:35)
2014-03-19
2014-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:12)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001620

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:11)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001626

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:11)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000942

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oaz rokowań na zbycie nieruchomości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:50:40)
2013-09-04
2013-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000790

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:50:54)
2013-07-24
2013-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20111650985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:11)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20090550450

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:01:26)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20051961628

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:43)
2005-10-07
2005-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051311092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:02)
2005-08-02
2005-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050860736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:32)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042682663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:30:37)
2004-12-21
2004-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042072109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042072108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042072107

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU19980230120

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 06:40:23)
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
---- -- --
1
WMP20150001047

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 01:02:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000053

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 01:01:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000395

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2015 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:52:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000688

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:51:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000995

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:41:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000048

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:32:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000373

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:31:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000706

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:21:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000973

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:12:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000095

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:11:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000415

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:02:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000699

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

na dzie? 2018-07-20 00:01:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20130000010

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:37)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
2014-03-18
WDU20130000022

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:36)
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
2014-07-02
WDU20130000023

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:36)
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
2014-03-19
WDU20130000065

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:31)
2013-01-17
2013-01-17
---- -- --
2014-03-18
WDU20102051357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:20)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-01-01
WDU20102051358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:20)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-01-01
WDU20102051359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:20)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-01-01
WDU20101400945

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:04)
2010-08-06
2010-08-06
---- -- --
2014-07-02
WDU20101270859

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:12)
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
2014-07-02
WDU20101130752

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:23)
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
2014-03-18
WDU20101170786

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:20)
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
2014-06-25
WDU20090600496

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:23)
2009-04-30
2009-04-30
---- -- --
2014-03-18
WDU20082351597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:42)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2010-07-11
WDU20081631018

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagradzania członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:07)
2008-09-22
2008-09-22
---- -- --
2010-07-10
WDU20080800475

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:58)
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
2010-07-11
WDU20080310190

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:25)
2008-02-27
2008-02-27
---- -- --
2010-07-10
WDU20080310189

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:25)
2008-02-27
2008-02-27
---- -- --
2014-03-18
WDU20080110066

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:36)
2008-01-31
2008-01-31
---- -- --
2014-03-19
WDU20072501874

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:09)
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2008-02-27
WDU20052191863

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:22)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-02-27
WDU20050530476

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:56)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2008-02-27
WDU20050350314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:10)
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2008-02-27
WDU20050160136

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:27)
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2008-01-31
WDU20042072112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
2010-10-11
WDU20042072113

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
2010-10-11
WDU20042072114

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:27)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
2010-10-11
WDU20032282265

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:12)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-09-22
WDU20032282266

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:11)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-09-22
WDU20032282267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:11)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-09-22
WDU20030070080

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:29)
2003-02-07
2003-02-07
---- -- --
2004-09-22
WDU20022301924

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:53)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
2004-09-22
WDU20011351514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:19)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2004-09-22
WDU20010900999

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:36)
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2004-01-30
WDU19981150745

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:57)
1998-09-19
1998-09-19
---- -- --
2004-09-22
WDU19980980612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:31:10)
1998-08-15
1998-08-15
---- -- --
2003-01-08
WDU19980440262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:10)
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
2004-09-22
WDU19980250130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:22)
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
2004-09-22
WDU19980090030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:31)
1998-01-21
1998-01-21
---- -- --
2004-09-22
WDU19980090031

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:30)
1998-02-05
1998-02-05
---- -- --
2004-09-22
WDU19980090032

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:30)
1998-02-05
1998-02-05
---- -- --
2004-01-30
WDU20180000811

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

obowiązujący (spr: 2018-07-20 00:01:02)
2018-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:27)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:27)
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000090

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 00:31:20)
2017-01-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20140000826

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:31:23)
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000328

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:30)
2014-03-18
2014-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000329

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:30)
2014-03-18
2014-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140000266

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 01:40:35)
2014-03-19
2014-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20130001616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:12)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001620

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:11)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001626

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

obowiązujący (spr: 2018-07-20 01:41:11)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130000942

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oaz rokowań na zbycie nieruchomości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:50:40)
2013-09-04
2013-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000790

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 01:50:54)
2013-07-24
2013-07-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000010

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:37)
2013-01-08
2013-01-08
---- -- --
2014-03-18
WDU20130000022

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:36)
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
2014-07-02
WDU20130000023

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:36)
2013-01-09
2013-01-09
---- -- --
2014-03-19
WDU20130000065

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:00:31)
2013-01-17
2013-01-17
---- -- --
2014-03-18
WDU20111650985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 02:21:11)
2011-08-26
2011-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20102051357

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:20)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-01-01
WDU20102051358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:20)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-01-01
WDU20102051359

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 02:40:20)
2010-11-03
2010-11-03
---- -- --
2014-01-01
WDU20101400945

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:04)
2010-08-06
2010-08-06
---- -- --
2014-07-02
WDU20101270859

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:12)
2010-07-15
2010-07-15
---- -- --
2014-07-02
WDU20101130752

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:23)
2010-07-10
2010-07-10
---- -- --
2014-03-18
WDU20101170786

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 02:41:20)
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
2014-06-25
WDU20090600496

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:01:23)
2009-04-30
2009-04-30
---- -- --
2014-03-18
WDU20090550450

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-20 03:01:26)
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20082351597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:10:42)
2008-12-31
2008-12-31
---- -- --
2010-07-11
WDU20081631018

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagradzania członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:07)
2008-09-22
2008-09-22
---- -- --
2010-07-10
WDU20080800475

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:20:58)
2008-05-27
2008-05-27
---- -- --
2010-07-11
WDU20080310190

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:25)
2008-02-27
2008-02-27
---- -- --
2010-07-10
WDU20080310189

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:25)
2008-02-27
2008-02-27
---- -- --
2014-03-18
WDU20080110066

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 03:21:36)
2008-01-31
2008-01-31
---- -- --
2014-03-19
WDU20072501874

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 03:30:09)
2007-12-31
2007-12-31
---- -- --
2008-02-27
WDU20052191863

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:10:22)
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2008-02-27
WDU20051961628

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:10:43)
2005-10-07
2005-10-07
---- -- --
---- -- --
WDU20051311092

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:02)
2005-08-02
2005-08-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050860736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:20:32)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050530476

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:20:56)
2005-03-31
2005-03-31
---- -- --
2008-02-27
WDU20050350314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:10)
2005-03-01
2005-03-01
---- -- --
2008-02-27
WDU20050160136

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:21:27)
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2008-01-31
WDU20042682663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:30:37)
2004-12-21
2004-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042072109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

obowiązujący (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042072112

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
2010-10-11
WDU20042072113

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
2010-10-11
WDU20042072114

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 04:31:27)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
2010-10-11
WDU20042072108

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042072107

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-20 04:31:28)
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20032282265

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:12)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-09-22
WDU20032282266

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:11)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-09-22
WDU20032282267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:00:11)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2004-09-22
WDU20030070080

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:29)
2003-02-07
2003-02-07
---- -- --
2004-09-22
WDU20022301924

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:20:53)
2003-01-08
2003-01-08
---- -- --
2004-09-22
WDU20011351514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:41:19)
2001-12-11
2001-12-11
---- -- --
2004-09-22
WDU20010900999

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 05:50:36)
2001-09-15
2001-09-15
---- -- --
2004-01-30
WDU19981150745

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:30:57)
1998-09-19
1998-09-19
---- -- --
2004-09-22
WDU19980980612

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

uchylony (spr: 2018-07-20 06:31:10)
1998-08-15
1998-08-15
---- -- --
2003-01-08
WDU19980440262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:10)
1998-04-24
1998-04-24
---- -- --
2004-09-22
WDU19980250130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:22)
1998-03-14
1998-03-14
---- -- --
2004-09-22
WDU19980230120

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

obowiązujący (spr: 2018-07-20 06:40:23)
1998-03-10
1998-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU19980090030

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:31)
1998-01-21
1998-01-21
---- -- --
2004-09-22
WDU19980090031

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:30)
1998-02-05
1998-02-05
---- -- --
2004-09-22
WDU19980090032

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-20 06:40:30)
1998-02-05
1998-02-05
---- -- --
2004-01-30

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 29.90

Cena: 37.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 32.90

Cena: 27.00

Cena: 24.90

Cena: 24.90

Cena: Array

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu