Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Art. 6 ust. 7 wchodzi w życie z dniem 9 października 1997 r. z mocą od dnia 1 września 1997 r., art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzą w życie z dniem 9 października 1997 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 06:40:56) Dz.U. 1997 nr 123 poz. 77631

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170002091

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:47)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002103

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:44)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001541

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:28)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001783

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:39)
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000928

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:16)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000941

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:14)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000951

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:13)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000956

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:12)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:00:24)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001778

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:01:43)
2015-11-18
2015-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:27)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001970

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001975

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:08)
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001987

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001937

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:14)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001835

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:30)
2015-10-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000847

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:28)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000853

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:28)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000820

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:33)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000807

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:35)
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140000808

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:35)
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140000813

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:34)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000824

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:32)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000576

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 01:32:11)
2014-06-30
2014-06-30
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000577

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 01:32:11)
2014-06-30
2014-06-30
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000370

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 01:40:06)
2014-04-01
2014-04-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001541

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:35)
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001542

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:35)
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000029

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-24
2013-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120001162

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:01:26)
2012-10-25
2012-10-25
2014-12-31
---- -- --
WDU20120000850

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:16)
2012-08-25
2012-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000648

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:10)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000599

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:19)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000600

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:19)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110620316

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:30:28)
2011-03-22
2011-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20110620317

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:30:28)
2011-03-22
2011-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20110440232

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:41)
2011-03-16
2011-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20110500260

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:30:36)
2011-03-08
2011-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20110500261

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:30:36)
2011-03-08
2011-03-08
2014-12-31
---- -- --
WDU20100640399

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100640398

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100160086

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:50:31)
2010-02-03
2010-02-03
2014-12-31
---- -- --
WDU20092241803

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:50:51)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092261829

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:47)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091831428

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:47)
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
---- -- --
WDU20091070891

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:01:37)
2009-07-22
2009-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090570472

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:02:42)
2009-04-08
2009-04-08
2014-12-31
---- -- --
WDU20090440360

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:02:58)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090080042

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:10:14)
2009-01-21
2009-01-21
2021-07-01
---- -- --
WDU20090080043

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:10:14)
2009-01-21
2009-01-21
2014-12-31
---- -- --
WDU20082071297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081440906

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:12:17)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20081120718

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:14)
2008-06-30
2008-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080300180

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:32)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080290172

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:21:34)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080180116

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:21:41)
2008-02-01
2008-02-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20080030015

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072451810

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:22:10)
2008-01-01
2008-01-01
2014-07-01
---- -- --
WDU20072501875

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:00)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20072431782

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:22:14)
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072281681

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:29)
2007-12-22
2007-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20072301694

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:27)
2007-12-26
2007-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20072301696

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:22:27)
2007-12-26
2007-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071941403

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:30:43)
2007-11-07
2007-11-07
2021-06-30
---- -- --
WDU20071941405

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:43)
2007-11-07
2007-11-07
2008-06-30
---- -- --
WDU20071070736

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:32:27)
2007-06-30
2007-06-30
2008-12-31
---- -- --
WDU20062371713

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:42:05)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060640451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:21)
2006-05-03
2006-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20052141811

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:01)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20042152186

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:31:17)
2004-10-16
2004-10-16
2008-12-31
---- -- --
WDU20041871940

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:31:51)
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20041751821

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:08)
2004-08-10
2004-08-10
2007-07-01
---- -- --
WDU20041741811

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:10)
2004-08-09
2004-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041741810

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:10)
2004-08-09
2004-08-09
2007-07-07
---- -- --
WDU20041611682

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:06)
2004-07-31
2004-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040630587

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:20)
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20040630586

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:21)
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20031731677

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:00)
2003-10-21
2003-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20031661616

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:08)
2003-09-22
2003-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20031391328

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:01:51)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031251162

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:15)
2003-08-01
2003-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031000927

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031000930

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030880808

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:10:39)
2003-06-04
2003-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030620560

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:13)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020960861

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:30:58)
2002-07-09
2002-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20020170162

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:05)
2002-03-01
2002-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000510613

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:02:05)
2000-07-13
2000-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU19981270843

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:30:26)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU19981240820

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:30:29)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19980980623

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania subwencji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzącym zakłady pracy chronionej, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:31:01)
1998-08-15
1998-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU19980450276

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:31:51)
1998-04-10
1998-04-10
---- -- --
---- -- --
WDU20170002091

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:47)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002103

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:44)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000956

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:12)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110440232

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:41)
2011-03-16
2011-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20080300180

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:32)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20052141811

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:01)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000938

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:15)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20140001988

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-07-01
WDU20140000814

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:31:34)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2015-01-01
WDU20130000530

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:40)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
2016-07-01
WDU20130000553

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:34)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
2016-07-01
WDU20130000032

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-24
2013-01-24
---- -- --
2016-07-01
WDU20130000033

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-24
2013-01-24
---- -- --
2016-07-01
WDU20110630329

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:26)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2013-01-24
WDU20110440231

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:41)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2012-12-01
WDU20091090913

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:34)
2009-07-09
2009-07-09
---- -- --
2011-01-01
WDU20090700603

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:22)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2015-01-01
WDU20082071304

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:18)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
2009-01-21
WDU20081711062

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:55)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20081440907

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:17)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
2009-01-01
WDU20081440908

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:17)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20080610382

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:03)
2008-04-14
2008-04-14
---- -- --
2009-01-21
WDU20080610383

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:03)
2008-04-14
2008-04-14
---- -- --
2009-01-21
WDU20080530323

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:12)
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
2013-01-24
WDU20072421776

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:15)
2008-01-11
2008-01-11
---- -- --
2012-08-25
WDU20072401755

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:18)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-21
WDU20072401756

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:18)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20072401754

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:19)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-21
WDU20072301695

Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:27)
2007-12-26
2007-12-26
---- -- --
2016-11-01
WDU20071941404

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:43)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20052121773

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:07)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2008-03-11
WDU20050940793

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:08)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20042832835

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:07)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2008-01-01
WDU20040960960

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:52)
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
2008-01-01
WDU20040820756

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:21)
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
2009-05-08
WDU20040460437

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:41)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
2008-04-12
WDU20032322330

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:43)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20031421383

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:44)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2008-01-01
WDU20031321229

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:06)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2008-01-11
WDU20031251161

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:15)
2003-08-01
2003-08-01
---- -- --
2009-05-08
WDU20031050989

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:12)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2011-01-01
WDU20031151081

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:26)
2003-07-17
2003-07-17
---- -- --
2004-10-16
WDU20031040969

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:15)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2011-04-08
WDU20031040968

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:15)
2003-06-28
2003-06-28
---- -- --
2011-03-16
WDU20031000926

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
2007-12-26
WDU20031000928

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
2004-09-11
WDU20031000929

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
2007-07-30
WDU20021671376

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:58)
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
2004-04-30
WDU20020940839

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:02)
2002-07-15
2002-07-15
---- -- --
2003-02-01
WDU20020660604

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:44)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2003-08-23
WDU20020230223

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:53)
2002-03-31
2002-01-01
---- -- --
2003-06-04
WDU20010800862

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:28)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-07-02
WDU20010740794

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:38)
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2002-10-24
WDU20010070060

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:23)
2001-02-15
2001-02-15
---- -- --
2002-01-01
WDU20001071138

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:45)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2004-01-01
WDU20000911013

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:07)
2000-11-12
2000-11-12
---- -- --
2008-01-01
WDU20000961054

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zatrudnianiu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:00)
2000-11-25
2000-11-25
---- -- --
2003-07-01
WDU20000650771

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:42)
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2003-06-28
WDU20000060077

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:50)
2000-02-15
2000-02-15
---- -- --
2008-01-11
WDU19991111301

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:05)
2000-01-15
2000-01-15
---- -- --
2004-01-01
WDU19990790899

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:03)
1999-10-01
1999-10-01
---- -- --
2008-01-01
WDU19990630722

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:03)
1999-08-14
1999-08-14
---- -- --
2003-02-01
WDU19990600648

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:14)
1999-07-12
1999-07-12
---- -- --
2002-10-24
WDU19990160148

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:27)
1999-02-26
1999-01-01
---- -- --
2007-07-30
WDU19990080072

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:38)
1999-01-29
1999-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990080073

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację określonych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawiania sprawozdań o wykorzystaniu tych środków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:37)
1999-01-29
1999-01-01
---- -- --
2002-03-31
WDU19990090082

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających, a także jednolitego wzoru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organów uprawnionych do jej wystawiania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:36)
1999-02-01
1999-01-01
---- -- --
2001-02-15
WDU19990070058

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:40)
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU19990030022

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:45)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU19981641190

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:03)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU19981430923

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:14)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19981180764

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:38)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
2002-10-24
WDU19980990633

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:00)
1998-08-19
1998-08-19
---- -- --
2007-12-26
WDU19980860547

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:13)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19980860548

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:13)
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2003-02-01
WDU19980670439

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:28)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2007-07-30
WDU19980550356

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:40)
1998-05-21
1998-05-21
---- -- --
2003-06-20
WDU20170002091

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:47)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002103

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:11:44)
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001541

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:20:28)
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001783

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:40:39)
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000928

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:16)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000938

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 00:50:15)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20160000941

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 00:50:14)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000951

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:13)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000956

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

obowiązujący (spr: 2018-06-24 00:50:12)
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:00:24)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001778

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:01:43)
2015-11-18
2015-11-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150001497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:02:27)
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001970

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:09)
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001975

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:08)
2015-01-01
2015-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20140001987

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001988

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:21:06)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-07-01
WDU20140001937

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-24 01:21:14)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001835

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:21:30)
2015-10-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000847

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:28)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000853

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:28)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000820

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:33)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000807

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:35)
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140000808

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:35)
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140000813

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:34)
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000814

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-24 01:31:34)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
2015-01-01
WDU20140000824

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:31:32)
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000576

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 01:32:11)
2014-06-30
2014-06-30
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000577

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 01:32:11)
2014-06-30
2014-06-30
2014-12-31
---- -- --
WDU20140000370

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-24 01:40:06)
2014-04-01
2014-04-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001541

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:35)
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130001542

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-24 01:41:35)
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20130000530

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:40)
2013-05-08
2013-05-08
---- -- --
2016-07-01
WDU20130000553

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 01:51:34)
2013-05-11
2013-05-11
---- -- --
2016-07-01
WDU20130000029

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-24
2013-10-24
---- -- --
---- -- --
WDU20130000032

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-24
2013-01-24
---- -- --
2016-07-01
WDU20130000033

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:00:22)
2013-01-24
2013-01-24
---- -- --
2016-07-01
WDU20120001162

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:01:26)
2012-10-25
2012-10-25
2014-12-31
---- -- --
WDU20120000850

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:16)
2012-08-25
2012-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000648

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:10)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000599

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:19)
2012-06-01
2012-06-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000600

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:10:19)
2012-05-29
2012-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110620316

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:30:28)
2011-03-22
2011-01-01
2014-12-31
---- -- --
WDU20110620317

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 02:30:28)
2011-03-22
2011-01-01
2021-06-30
---- -- --
WDU20110630329

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:26)
2011-04-08
2011-04-08
---- -- --
2013-01-24
WDU20110440232

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:30:41)
2011-03-16
2011-03-16
---- -- --
---- -- --
WDU20110500260

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:30:36)
2011-03-08
2011-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20110500261

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:30:36)
2011-03-08
2011-03-08
2014-12-31
---- -- --
WDU20110440231

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 02:30:41)
2011-03-01
2011-03-01
---- -- --
2012-12-01
WDU20100640399

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100640398

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:42:22)
2010-05-05
2010-05-05
---- -- --
---- -- --
WDU20100160086

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 02:50:31)
2010-02-03
2010-02-03
2014-12-31
---- -- --
WDU20092241803

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 02:50:51)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20092261829

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:50:47)
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091831428

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:51:47)
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
---- -- --
WDU20091090913

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:01:34)
2009-07-09
2009-07-09
---- -- --
2011-01-01
WDU20091070891

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:01:37)
2009-07-22
2009-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20090700603

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:02:22)
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
2015-01-01
WDU20090570472

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:02:42)
2009-04-08
2009-04-08
2014-12-31
---- -- --
WDU20090440360

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:02:58)
2009-04-03
2009-04-03
---- -- --
---- -- --
WDU20090080042

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:10:14)
2009-01-21
2009-01-21
2021-07-01
---- -- --
WDU20090080043

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:10:14)
2009-01-21
2009-01-21
2014-12-31
---- -- --
WDU20082071304

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:18)
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
2009-01-21
WDU20082071297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:11:19)
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20081711062

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:11:55)
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20081440906

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:12:17)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20081440907

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:17)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
2009-01-01
WDU20081440908

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:12:17)
2008-08-07
2008-08-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20081120718

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:20:14)
2008-06-30
2008-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20080610382

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:03)
2008-04-14
2008-04-14
---- -- --
2009-01-21
WDU20080610383

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:03)
2008-04-14
2008-04-14
---- -- --
2009-01-21
WDU20080530323

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:21:12)
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
2013-01-24
WDU20080300180

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:21:32)
2008-03-11
2008-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20080290172

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:21:34)
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080180116

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:21:41)
2008-02-01
2008-02-01
2009-01-01
---- -- --
WDU20080030015

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:21:57)
2008-01-24
2008-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20072451810

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:22:10)
2008-01-01
2008-01-01
2014-07-01
---- -- --
WDU20072501875

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:00)
2008-01-15
2008-01-15
---- -- --
---- -- --
WDU20072421776

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej

uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:15)
2008-01-11
2008-01-11
---- -- --
2012-08-25
WDU20072401755

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:18)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-21
WDU20072401756

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:18)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20072401754

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:19)
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-21
WDU20072431782

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:22:14)
2008-01-12
2008-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072281681

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:29)
2007-12-22
2007-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20072301694

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 03:22:27)
2007-12-26
2007-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20072301695

Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:22:27)
2007-12-26
2007-12-26
---- -- --
2016-11-01
WDU20072301696

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:22:27)
2007-12-26
2007-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20071941403

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 03:30:43)
2007-11-07
2007-11-07
2021-06-30
---- -- --
WDU20071941404

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 03:30:43)
2007-11-07
2007-11-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20071941405

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:30:43)
2007-11-07
2007-11-07
2008-06-30
---- -- --
WDU20071070736

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 03:32:27)
2007-06-30
2007-06-30
2008-12-31
---- -- --
WDU20062371713

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 03:42:05)
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060640451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:00:21)
2006-05-03
2006-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20052121773

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:10:07)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2008-03-11
WDU20052141811

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:10:01)
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --
WDU20050940793

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:20:08)
2005-06-01
2005-06-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20042832835

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:22:07)
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2008-01-01
WDU20042152186

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:31:17)
2004-10-16
2004-10-16
2008-12-31
---- -- --
WDU20041871940

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 04:31:51)
2004-09-11
2004-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20041751821

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:08)
2004-08-10
2004-08-10
2007-07-01
---- -- --
WDU20041741811

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:32:10)
2004-08-09
2004-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20041741810

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-06-23 04:32:10)
2004-08-09
2004-08-09
2007-07-07
---- -- --
WDU20041611682

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:40:06)
2004-07-31
2004-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20040960960

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:41:52)
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
2008-01-01
WDU20040820756

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:42:21)
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
2009-05-08
WDU20040630587

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:20)
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20040630586

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:50:21)
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20040460437

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:50:41)
2004-04-06
2004-04-06
---- -- --
2008-04-12
WDU20032322330

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 04:51:43)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20031731677

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:00)
2003-10-21
2003-10-21
---- -- --
---- -- --
WDU20031661616

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:01:08)
2003-09-22
2003-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20031421383

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:01:44)
2003-08-28
2003-08-28
---- -- --
2008-01-01
WDU20031391328

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:01:51)
2003-08-23
2003-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20031321229

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:06)
2003-08-13
2003-08-13
---- -- --
2008-01-11
WDU20031251162

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:15)
2003-08-01
2003-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031251161

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:15)
2003-08-01
2003-08-01
---- -- --
2009-05-08
WDU20031050989

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:12)
2003-07-02
2003-07-02
---- -- --
2011-01-01
WDU20031151081

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:02:26)
2003-07-17
2003-07-17
---- -- --
2004-10-16
WDU20031040969

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:15)
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2011-04-08
WDU20031040968

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:15)
2003-06-28
2003-06-28
---- -- --
2011-03-16
WDU20031000926

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
2007-12-26
WDU20031000927

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20031000928

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
2004-09-11
WDU20031000929

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
2007-07-30
WDU20031000930

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:10:23)
2003-06-20
2003-06-20
---- -- --
---- -- --
WDU20030880808

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:10:39)
2003-06-04
2003-06-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030620560

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:13)
2003-04-29
2003-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20021671376

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:21:58)
2002-10-24
2002-10-24
---- -- --
2004-04-30
WDU20020960861

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:30:58)
2002-07-09
2002-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20020940839

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:02)
2002-07-15
2002-07-15
---- -- --
2003-02-01
WDU20020660604

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:31:44)
2002-05-29
2002-05-29
---- -- --
2003-08-23
WDU20020230223

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:32:53)
2002-03-31
2002-01-01
---- -- --
2003-06-04
WDU20020170162

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:05)
2002-03-01
2002-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20010800862

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:28)
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-07-02
WDU20010740794

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:50:38)
2001-08-04
2001-08-04
---- -- --
2002-10-24
WDU20010070060

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:52:23)
2001-02-15
2001-02-15
---- -- --
2002-01-01
WDU20001071138

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:00:45)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
2004-01-01
WDU20000911013

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:07)
2000-11-12
2000-11-12
---- -- --
2008-01-01
WDU20000961054

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zatrudnianiu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:00)
2000-11-25
2000-11-25
---- -- --
2003-07-01
WDU20000650771

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:01:42)
2000-08-24
2000-08-24
---- -- --
2003-06-28
WDU20000510613

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:02:05)
2000-07-13
2000-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20000060077

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:10:50)
2000-02-15
2000-02-15
---- -- --
2008-01-11
WDU19991111301

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:05)
2000-01-15
2000-01-15
---- -- --
2004-01-01
WDU19990790899

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:12:03)
1999-10-01
1999-10-01
---- -- --
2008-01-01
WDU19990630722

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:03)
1999-08-14
1999-08-14
---- -- --
2003-02-01
WDU19990600648

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:20:14)
1999-07-12
1999-07-12
---- -- --
2002-10-24
WDU19990160148

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:27)
1999-02-26
1999-01-01
---- -- --
2007-07-30
WDU19990080072

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:38)
1999-01-29
1999-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19990080073

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację określonych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawiania sprawozdań o wykorzystaniu tych środków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:37)
1999-01-29
1999-01-01
---- -- --
2002-03-31
WDU19990090082

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających, a także jednolitego wzoru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organów uprawnionych do jej wystawiania.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:36)
1999-02-01
1999-01-01
---- -- --
2001-02-15
WDU19990070058

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:40)
1999-01-26
1999-01-01
---- -- --
2008-07-01
WDU19990030022

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:45)
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU19981641190

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:03)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2008-01-01
WDU19981430923

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:14)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2002-01-01
WDU19981270843

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:30:26)
1998-10-13
1998-10-13
---- -- --
---- -- --
WDU19981240820

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:30:29)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981180764

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:30:38)
1998-09-25
1998-09-25
---- -- --
2002-10-24
WDU19980990633

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:00)
1998-08-19
1998-08-19
---- -- --
2007-12-26
WDU19980980623

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania subwencji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzącym zakłady pracy chronionej, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:31:01)
1998-08-15
1998-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU19980860547

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:13)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2004-01-01
WDU19980860548

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:13)
1998-07-25
1998-07-25
---- -- --
2003-02-01
WDU19980670439

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:28)
1998-06-18
1998-06-18
---- -- --
2007-07-30
WDU19980550356

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

uchylony (spr: 2018-06-23 06:31:40)
1998-05-21
1998-05-21
---- -- --
2003-06-20
WDU19980450276

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:31:51)
1998-04-10
1998-04-10
---- -- --
---- -- --

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 59.00

Cena: 69.00

Cena: 129.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 149.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 49.00

Cena: 54.90

Cena: 59.00

Cena: 99.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu