Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Art. 8-11, art. 13 i 45 wchodzą w życie 30 grudnia 1997 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-04-20 06:31:10) Dz.U. 1997 nr 133 poz. 88367

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20150002020

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:25)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000719

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:20)
2015-05-26
2015-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000745

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:18)
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001934

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:20:00)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112251350

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:11:00)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20111030601

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:20:39)
2011-05-20
2011-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20082291536

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 03:01:08)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20041001024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:40:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040940923

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:40:26)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20062031494

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 03:40:48)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
2011-03-07
WDU20041001025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:40:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2009-02-10
WDU20030610545

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:10:02)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
2004-05-01
WDU20021541285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:20:35)
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2004-05-01
WDU20011211306

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:40:22)
2001-10-18
2001-10-18
---- -- --
2004-05-01
WDU20000981063

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:51:14)
2000-11-17
2000-11-17
---- -- --
2006-11-10
WDU19990931081

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:10:11)
1999-12-05
1999-12-05
---- -- --
2004-05-01
WDU19990060049

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:20:14)
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
2004-05-01
WDU19980800521

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:21:29)
1998-07-15
1998-07-15
---- -- --
2004-05-01
WDU19980800522

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:21:29)
1998-07-15
1998-07-15
---- -- --
2004-05-01
WDU19980730464

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uchylony (spr: 2018-04-20 06:30:02)
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2006-11-10
WDU20150002020

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 00:51:25)
2015-12-03
2015-12-03
---- -- --
---- -- --
WDU20150000719

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:20)
2015-05-26
2015-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000745

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:10:18)
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001934

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

obowiązujący (spr: 2018-04-20 01:20:00)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112251350

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:11:00)
2011-10-20
2011-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20111030601

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 02:20:39)
2011-05-20
2011-05-20
---- -- --
---- -- --
WDU20082291536

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 03:01:08)
2009-02-10
2009-02-10
---- -- --
---- -- --
WDU20062031494

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 03:40:48)
2006-11-10
2006-11-10
---- -- --
2011-03-07
WDU20041001024

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:40:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20041001025

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

uchylony (spr: 2018-04-20 04:40:16)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2009-02-10
WDU20040940923

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

obowiązujący (spr: 2018-04-20 04:40:26)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030610545

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:10:02)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
2004-05-01
WDU20021541285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:20:35)
2002-10-06
2002-10-06
---- -- --
2004-05-01
WDU20011211306

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 05:40:22)
2001-10-18
2001-10-18
---- -- --
2004-05-01
WDU20000981063

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uchylony (spr: 2018-04-20 05:51:14)
2000-11-17
2000-11-17
---- -- --
2006-11-10
WDU19990931081

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:10:11)
1999-12-05
1999-12-05
---- -- --
2004-05-01
WDU19990060049

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:20:14)
1999-02-05
1999-02-05
---- -- --
2004-05-01
WDU19980800521

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:21:29)
1998-07-15
1998-07-15
---- -- --
2004-05-01
WDU19980800522

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uznany za uchylony (spr: 2018-04-20 06:21:29)
1998-07-15
1998-07-15
---- -- --
2004-05-01
WDU19980730464

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

uchylony (spr: 2018-04-20 06:30:02)
1998-06-16
1998-06-16
---- -- --
2006-11-10

Książki

helion

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 59.00

Cena: 54.90

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 49.00

Cena: 99.00

Cena: 179.00

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 99.00

Cena: 34.90

Cena: 149.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 24.90

Cena: 67.00

Cena: 149.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu