Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Art. 22 par. 6, art. 28 par. 3, art. 46 par. 3, art. 48 par. 3, art. 56 par. 3, art. 58, art. 67 par. 3, art. 79 par. 3, art. 82 par. 3, art. 83, art. 84 par. 2, art. 87 par. 5, art. 119, art. 196 par. 4, art. 283 par. 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodz w ycie z dniem 13 listopada 1997 r.akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-08-30 18:47:14 Dz.U. 1997 nr 137 poz. 92650
_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 15

WDU20170001725

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:15
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001726

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie przeduenia terminu zoenia zeznania podatkowego niektrym podatnikom podatku od spadkw i darowizn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:15
2017-09-10
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001574

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:56
2017-08-25
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001409

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opaty za sporzdzenie kopii oraz odpisu dokumentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:44
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001281

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw osignitych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:22
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001287

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastaww Skarbowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:20
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001315

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okrelenia wzoru zawiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:11
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000871

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od wiadcze otrzymywanych w ramach programw stypendialnych Polsko-Amerykaskiej Komisji Fulbrighta

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:08
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000864

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od stypendiw otrzymanych na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:10
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000808

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i warunkw korzystania z portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:17:27
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000550

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:04
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000632

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej ksig podatkowych oraz wymaga technicznych dla informatycznych nonikw danych, na ktrych te ksigi mog by zapisane i przekazywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:41
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000380

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od dochodw (przychodw) z tytuu umorzenia nalenoci pieninych zwizanych z uytkowaniem lokalu mieszkalnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:59
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000425

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podlege Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych oraz ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:45
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000461

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:35
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000341

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upowanienia do wydawania postanowie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnioskw o wydanie interpretacji oglnych oraz wykonywania niektrych czynnoci zwizanych ze zoonymi wnioskami

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:08
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000343

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:07
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000349

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw penomocnictwa szczeglnego i penomocnictwa do dorcze oraz wzorw zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:06
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000352

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji oglnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000353

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wsplnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek wsplny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000329

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nadania uprawnie organw podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:12
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000385

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:57
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000354

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000298

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania, w formie dokumentu elektronicznego, penomocnictwa oglnego, penomocnictwa szczeglnego oraz penomocnictwa do dorcze

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:32:20
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000333

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw penomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorw zawiadomie o zmianie lub odwoaniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:10
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000301

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw spraw, ktre mog by zaatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:32:19
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000318

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:15
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000182

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeduenia terminu do przesania informacji dotyczcej wypaty odsetek lub zabezpieczenia wypaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo poredniemu odbiorcy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:26
2017-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000225

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wnioskw o dorczenie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:14
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000200

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upowanienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zada w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Penomocnictw Oglnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:21
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000179

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw spraw, w ktrych jest wyczony obowizek prowadzenia metryki sprawy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:27
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000138

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru penomocnictwa oglnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tego penomocnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:39
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002190

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:56
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001875

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:01:06
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001778

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 padziernika 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:34
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001809

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 padziernika 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) otrzymanych na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:25
2016-11-19
2016-11-19
2019-12-31
---- -- --
WDU20160001723

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 18 padziernika 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzeday detalicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:50
2016-10-19
2016-10-19
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001337

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeduenia terminu przekazywania informacji, o ktrej mowa w art. 82 1b Ordynacji podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:07
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001306

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:16
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001106

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodze oraz zwrotu kosztw podry i noclegw czonkw Rady do Spraw Przeciwdziaania Unikaniu Opodatkowania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:14
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000932

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyania za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej ksig podatkowych oraz wymaga technicznych dla informatycznych nonikw danych, na ktrych te ksigi mog by zapisane i przekazywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:46
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000942

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i warunkw korzystania z portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:42
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000945

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania, w formie dokumentu elektronicznego, penomocnictwa oglnego, penomocnictwa szczeglnego oraz penomocnictwa do dorcze

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:41
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000916

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru penomocnictwa oglnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tego penomocnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:51
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000838

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych uzyskanych w nastpstwie wykonania umw offsetowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:14
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000839

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw spraw, ktre mog by zaatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:14
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000194

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) otrzymanych na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:50
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20150002337

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorw penomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorw zawiadomie o zmianie lub odwoaniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:33
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002355

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:28
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002362

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:26
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002286

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunkw korzystania z portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:00:48
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002287

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie okrelenia rodzajw spraw, ktre mog by zaatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:00:48
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002290

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyania, w formie dokumentu elektronicznego, penomocnictwa oglnego, penomocnictwa szczeglnego oraz penomocnictwa do dorcze

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:00:47
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002330

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorw penomocnictwa szczeglnego i penomocnictwa do dorcze oraz wzorw zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:35
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002182

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokoci opaty za sporzdzenie kopii oraz odpisu dokumentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:17
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002209

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:01:10
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002233

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:03
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002305

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:42
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002157

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:01:25
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002154

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia patnikw i inkasentw pobierajcych podatki na rzecz budetu pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:26
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002061

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od dochodw (przychodw) zwizanych z uczestniczeniem w nieodpatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:51
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002085

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw uzyskanych w nastpstwie wykonania umowy offsetowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:45
2015-12-24
2015-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001773

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 padziernika 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podatku dochodowego od osb prawnych od nagrd otrzymanych w "Loterii Paragonowej"

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:52
2015-11-18
2015-11-18
2017-01-31
---- -- --
WDU20150001699

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 padziernika 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) bankw centralnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:14
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001360

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 wrzenia 2015 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:28
2015-09-11
2015-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001174

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgldnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:31:32
2015-08-17
2015-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001176

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:31:32
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000766

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podatku dochodowego od osb prawnych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:54
2015-06-23
2015-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000416

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:00:10
2015-03-25
2015-03-25
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000399

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych oraz czciowego zaniechania poboru wpat z zysku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:00:16
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000327

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych i podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:00:38
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000164

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:01:27
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000057

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:02:18
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001931

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:03
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001274

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:32
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000994

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:32:58
2014-08-12
2014-08-12
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000553

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:46:58
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000404

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:00:13
2014-03-28
2014-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000401

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:00:14
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000224

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opaty skarbowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:01:09
2014-02-23
2014-02-23
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001123

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 wrzenia 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 04:30:17
2013-10-08
2013-10-08
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000399

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:28
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000363

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnie organw podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:49
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000246

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:32:23
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000268

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 05:32:17
2012-03-28
2012-03-28
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000245

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajw spraw, w ktrych jest wyczony obowizek prowadzenia metryki sprawy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:32:24
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20112921718

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:46:23
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112461469

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:00:14
2011-12-02
2012-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112261357

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 padziernika 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:47
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20112211313

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2011 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:01:01
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112011186

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 wrzenia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 06:01:39
2011-10-11
2011-10-11
2012-01-01
---- -- --
WDU20110900521

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:17:31
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110520267

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych i podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:31:14
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110400204

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:31:32
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110190096

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podlege Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych oraz ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:32:05
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20102591767

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporzdzania oraz przechowywania protokow zezna obejmujcych okolicznoci, na ktre rozciga si obowizek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:08
2011-01-02
2011-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20100570362

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:27
2010-04-09
2010-04-09
2016-01-01
---- -- --
WDU20100570363

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:17:27
2010-04-24
2010-04-24
2012-01-01
---- -- --
WDU20100070049

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:24
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20092261819

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:31:47
2010-01-15
2010-01-15
2011-01-01
---- -- --
WDU20092111632

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:32:48
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091951508

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:45:36
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091871454

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:45:51
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091791388

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 padziernika 2009 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na szkolenia

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:46:08
2009-11-12
2009-11-12
2014-07-01
---- -- --
WDU20091831426

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 padziernika 2009 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na zatrudnienie pracownikw znajdujcych si w szczeglnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracownikw niepenosprawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:45:58
2009-11-17
2009-11-17
2014-07-01
---- -- --
WDU20091691329

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:28
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20091601270

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 wrzenia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:47
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091080901

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 08:01:09
2009-07-23
2009-07-23
2010-01-01
---- -- --
WDU20091080900

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:09
2009-07-23
2009-07-23
2020-01-01
---- -- --
WDU20090620509

Rozporzdzenie Ministra finansw z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osb fizycznych i osb prawnych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:15:38
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090590488

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na rozwj maych i rednich przedsibiorstw

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 08:15:44
2009-04-29
2009-04-29
2014-07-01
---- -- --
WDU20090320252

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgldnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:16:53
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090310209

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:17:05
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20082371664

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokoci opaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostpnienie informacji komornikom sdowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:42
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361636

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:52
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361633

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:52
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082231467

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniajce zarzdzenie w sprawie szczegowych warunkw udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na restrukturyzacj

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 08:31:41
2008-12-18
2008-12-18
2009-10-10
---- -- --
WDU20082181395

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:32:06
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081530953

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:46:44
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20080930588

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 maja 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:01:02
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080780468

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:37
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080590361

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przeduenia terminu do zoenia owiadczenia o spenieniu warunkw do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych przychodw uzyskanych z odpatnego zbycia nieruchomoci i okrelonych praw majtkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:02:07
2008-04-09
2008-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080530316

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:02:21
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072491860

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:16:30
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072451809

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:16:45
2008-01-12
2008-01-12
2008-12-31
---- -- --
WDU20072411764

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:16:57
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20072361738

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:17:04
2008-01-03
2008-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072331713

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:17:11
2007-12-14
2007-12-14
2008-01-01
---- -- --
WDU20071821301

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 wrzenia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:45
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071791266

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2007 r.w sprawie szczegowych warunkw udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na restrukturyzacj

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:31:55
2007-10-13
2007-10-13
2009-10-10
---- -- --
WDU20071511077

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:45:29
2007-08-22
2007-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20070340210

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:02:21
2007-02-26
2007-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20062461802

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:16:09
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062091545

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:17:24
2006-12-07
2006-12-07
---- -- --
2008-01-01
WDU20061921420

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 padziernika 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:30:37
2006-11-01
2006-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061831359

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 wrzenia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:30:56
2006-10-26
2006-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20061060715

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:46:33
2006-07-11
2006-07-11
2007-12-31
---- -- --
WDU20061080738

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc regionaln na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy zwizanych z now inwestycj

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:46:26
2006-07-13
2006-07-13
2007-01-01
---- -- --
WDU20060730507

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:10
2006-04-28
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730508

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:09
2006-04-28
2005-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730506

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:10
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20052662235

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:15:19
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052241923

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 padziernika 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:16:47
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052241924

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 padziernika 2005 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:16:47
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052011664

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:30:38
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051661392

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodw utrwalonych w toku kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:31:58
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651371

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 11:32:04
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651373

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20050740651

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:00:45
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050680590

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 12:01:02
2005-05-10
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --
WDU20050430417

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:01:51
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050170149

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 stycznia 2005 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:15:42
2005-01-31
2005-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050170148

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych przedsibiorstw pastwowych i jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:15:42
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050020005

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:16:24
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042692670

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:05
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042472477

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych przedsibiorstw pastwowych i jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:59
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20042072111

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 wrzenia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:45:20
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20041661741

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:47:04
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041561640

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgldnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:00:19
2004-07-08
2004-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20040820752

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:30:47
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040820753

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:30:47
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040580557

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:31:39
2004-04-23
2004-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040500482

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 marca 2004 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:32:02
2004-03-29
2004-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20040470454

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:32:10
2004-03-23
2004-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040340298

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 13:45:34
2004-03-04
2004-03-04
2004-12-31
---- -- --
WDU20040100081

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:40
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040100082

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:40
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032292285

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 13:47:18
2003-12-31
2003-01-01
2006-12-31
---- -- --
WDU20032031969

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:25
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031521489

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 14:16:17
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031241158

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2003 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:30:29
2003-07-16
2003-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20030650611

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Stray Granicznej, stray miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynnoci kontrolnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:45:39
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030580511

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przeduenia bankom, realizujcym program zwizany z udzielaniem poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego ze rodkw Funduszu Hipotecznego, terminw wpat zaliczek podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:46:11
2003-04-04
2003-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030330266

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podlege Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych oraz ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:47:44
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030050049

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2003 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:01:06
2003-01-17
2003-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20022402061

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 15:01:33
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022412079

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:01:28
2002-12-31
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021601328

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 wrzenia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2002 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:30:05
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021080950

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2002 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:31:58
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021110972

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od niektrych dochodw (przychodw).

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:31:52
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020690637

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przeduenia terminu wanoci znakw akcyzy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:46:00
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020460435

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:46:57
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020310289

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:00:19
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020190191

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:00:46
2002-03-11
2002-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20010430482

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przeduenia bankom udzielajcym poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:46:07
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20010040034

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od wynagrodze pracownikw polskich placwek dyplomatycznych i urzdw konsularnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 17:00:58
2001-02-07
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001211293

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektrych patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 16:46:55
2001-01-14
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130163

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw zagranicznych osb fizycznych i prawnych majcych miejsce zamieszkania lub siedzib za granic.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:05
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130164

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb prawnych od niektrych dochodw osb prawnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:05
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130165

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw zagranicznych osb prawnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:04
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000120145

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-08-30 17:30:10
2000-03-09
2000-01-01
2000-12-31
---- -- --
WDU19991091243

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarw i usug.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:31:12
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990610663

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczatowanego podatku od towarw i usug od usug transportowych polegajcych na okazjonalnym przewozie osb autobusami zarejestrowanymi za granic.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:46:38
1999-07-15
1999-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU19990610664

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zalegoci podatkowych z tytuu podatku dochodowego od dochodw uzyskanych w wyniku czenia i grupowania niektrych bankw.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:46:38
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19981320866

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 padziernika 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:16:54
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19980930587

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru podatku dochodowego od osb prawnych nalenego od niektrych podmiotw gospodarczych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:30:55
1998-07-23
1998-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160002000

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagrd otrzymanych w

na dzieñ 2017-09-23 01:00:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
1
WMP20160000020

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych, obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz podwyszonej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:05:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000905

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 10 padziernika 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 21:40:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000596

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:45:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000537

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000442

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:40:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000163

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:35:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000090

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:35:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000026

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:30:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001008

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000846

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 20:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000319

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych oraz obnionej stawki odsetek za zwok od zalegoci podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-07-26 19:55:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000583

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 41 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 20:10:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000584

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 262 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 20:10:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000736

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 262 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 20:50:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000747

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 41 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 20:50:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000709

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 41 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 21:30:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000710

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 262 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 21:30:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000722

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 41 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 22:15:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000723

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 262 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 22:15:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000796

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 262 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 19:35:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000797

Obwieszczenie Ministra Finansw z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 41 1 ustawy

na dzieñ 2017-07-26 19:35:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000808

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 262 1 ustawy

na dzieñ 2017-08-14 13:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000809

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokoci kwoty wymienionej w art. 41 1 ustawy

na dzieñ 2017-08-14 10:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001315

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okrelenia wzoru zawiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:11
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000343

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:07
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000349

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw penomocnictwa szczeglnego i penomocnictwa do dorcze oraz wzorw zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:06
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000352

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji oglnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000353

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wsplnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek wsplny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000354

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000333

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw penomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorw zawiadomie o zmianie lub odwoaniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:10
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000138

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru penomocnictwa oglnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tego penomocnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:39
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001778

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 padziernika 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:34
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000916

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru penomocnictwa oglnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tego penomocnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:51
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002337

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorw penomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorw zawiadomie o zmianie lub odwoaniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:33
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002330

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorw penomocnictwa szczeglnego i penomocnictwa do dorcze oraz wzorw zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:35
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002305

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:42
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000246

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:32:23
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20082361636

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:52
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170000307

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wnioskw o udzielenie informacji

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 00:32:17
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-04-04
WDU20160000854

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upowanienia organu podatkowego do wykonywania zada w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Penomocnictw Oglnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 01:31:09
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000013

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wsplnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania opaty za wniosek wsplny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:21
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000014

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:21
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000015

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji oglnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:20
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002351

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upowanienia do dokonywania niektrych czynnoci w zakresie interpretacji indywidualnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:30
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002307

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:41
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-10-29
WDU20150002163

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:01:23
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150001545

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:17:01
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2015-12-31
WDU20150000921

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:08
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000643

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:46:33
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000644

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:46:33
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001971

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:02:41
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20140001847

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:15:28
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140000483

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:47:20
2014-04-29
2014-04-29
---- -- --
2017-03-03
WDU20140000405

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 marca 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:00:13
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2014-09-27
WDU20130001689

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:02:32
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20130001547

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:15:39
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
2014-09-27
WDU20130001184

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 padziernika 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wnioskw o dorczenie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:17:38
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001194

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 padziernika 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wnioskw o udzielenie informacji

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:17:28
2013-10-12
2013-10-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20130000669

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:45:07
2013-06-11
2013-06-11
---- -- --
2014-09-27
WDU20130000098

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:27
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2013-06-11
WDU20120001537

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:01:01
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20120001083

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 wrzenia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:45
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000474

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:17
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20120000387

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:42
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000018

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:02
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-01
WDU20112961756

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji oglnej oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:13
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-05
WDU20112961757

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upowanienia do wydawania postanowie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnioskw o wydanie interpretacji oglnych oraz wykonywania niektrych czynnoci zwizanych ze zoonymi wnioskami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:13
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20112931733

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:19
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20112931726

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:21
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112931730

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru zastaww skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastaww Skarbowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:20
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20120000015

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:03
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2015-07-01
WDU20112861681

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:34
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000010

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie okrelenia wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:04
2012-01-19
2012-01-19
---- -- --
2017-07-05
WDU20112741618

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:52
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112741619

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:52
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20112671580

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:47:03
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20112261359

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 padziernika 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:47
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
2017-03-03
WDU20112071231

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:24
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20110760412

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:31
2011-04-11
2011-04-11
---- -- --
2013-06-11
WDU20110580298

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:31:05
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110580299

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:31:05
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110190097

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:32:04
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2013-06-11
WDU20102591769

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:07
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102371572

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:04
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20102091378

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 padziernika 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:06
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2011-01-01
WDU20102091377

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:06
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2013-06-11
WDU20092251808

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:50
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092261821

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:47
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20091831425

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc regionaln

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:45:59
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20091761363

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:16
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
2012-01-01
WDU20091261042

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:00:27
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
2012-01-19
WDU20090570470

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:50
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090570469

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:50
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090360281

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:45
2009-03-07
2009-03-07
---- -- --
2012-01-05
WDU20090020009

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:39
2009-01-09
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082361637

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:51
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20082361632

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:53
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082371659

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:44
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-12-27
WDU20082371660

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082371661

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-03-07
WDU20082371662

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082371663

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20081871150

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 padziernika 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:45:43
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2009-04-08
WDU20081140727

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:22
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20081140726

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:22
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20081160734

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc regionaln

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:20
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20080710417

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:51
2008-04-28
2008-04-28
---- -- --
2009-04-08
WDU20080550336

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 marca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:02:15
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20072461820

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:42
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20072461817

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:43
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20072461818

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:42
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-04-08
WDU20072461819

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:42
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20071701192

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 wrzenia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:32:18
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
2008-01-01
WDU20071581106

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na zatrudnienie

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:21
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2009-11-17
WDU20071591120

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu gwarantw i porczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub porcze skadanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiza podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:17
2007-09-18
2007-09-18
---- -- --
2009-01-01
WDU20071100758

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na rozwj maych i rednich przedsibiorstw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:08
2007-06-25
2008-12-31
---- -- --
2009-04-29
WDU20071120770

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:04
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071120771

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:04
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071230854

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:39
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
2012-01-01
WDU20071010677

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:30
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2009-01-01
WDU20070930622

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na szkolenia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:00:19
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2009-11-12
WDU20070720482

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:00
2007-05-08
2007-05-08
---- -- --
2012-01-19
WDU20070220134

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:13
2007-02-12
2007-02-12
---- -- --
2008-01-01
WDU20070160091

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:25
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062251641

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe comiesicznych informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:55
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-11-01
WDU20062191599

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:17:09
2006-12-01
2006-12-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20061791323

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:06
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2008-01-01
WDU20061681196

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 wrzenia 2006 r. w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:41
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2009-04-08
WDU20061681197

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 wrzenia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:41
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461060

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:22
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461061

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu skadania i wzoru zawiadomienia o zamiarze skadania deklaracji w formie elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:21
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2009-04-08
WDU20061461062

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:21
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20061441047

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu gwarantw i porczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub porcze skadanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiza podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:26
2006-08-26
2006-08-26
---- -- --
2009-01-01
WDU20051661390

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru owiadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:58
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651375

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantw i porczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub porcze skadanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiza podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651372

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach i prawach majtkowych mogcych by przedmiotem hipoteki przymusowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651374

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20051651370

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:04
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20050700630

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:51
2005-04-27
2005-04-27
---- -- --
2005-11-10
WDU20050060036

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:16
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2006-08-16
WDU20042832827

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:42
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-05-08
WDU20041841901

Rozporzdzenie ministra Finansw z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:19
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2005-09-01
WDU20041821882

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:24
2005-02-01
2005-02-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041061134

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:16:20
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-05-08
WDU20040510496

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2004 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:31:59
2004-03-30
2004-03-30
---- -- --
2004-04-30
WDU20040490471

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:05
2004-03-26
2004-03-26
---- -- --
2004-05-01
WDU20040170168

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:14
2004-02-05
2004-01-01
---- -- --
2005-01-31
WDU20040120105

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2004 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:33
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
2004-04-30
WDU20032322325

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:08
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20031521487

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:18
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20031521488

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru zastaww skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastaww Skarbowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:17
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20031521490

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:17
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2004-08-25
WDU20031461418

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:38
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20031081011

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:31:25
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2003-12-31
WDU20030420366

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:01
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2004-03-29
WDU20022402062

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodw utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:33
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402063

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrgle oraz zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:33
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402064

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach i prawach majtkowych mogcych by przedmiotem hipoteki przymusowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:32
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402065

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia patnikw i inkasentw pobierajcych podatki na rzecz budetu pastwa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:32
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20022402066

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:32
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20022402067

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:31
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402068

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastaww skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastaww Skarbowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:31
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20022402069

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie waciwoci organw podatkowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:31
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402070

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:30
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-03-11
WDU20022412080

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:28
2002-12-31
2002-12-01
---- -- --
2004-12-31
WDU20022341967

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:02:00
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20021791493

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 padziernika 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw).

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:51
2002-10-29
2002-01-01
---- -- --
2002-12-31
WDU20021571312

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 wrzenia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:30:09
2002-09-26
2002-09-26
---- -- --
2003-01-01
WDU20021291107

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zaniechania w caoci poboru podatku od towarw i usug.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:12
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2002-11-01
WDU20020640593

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:12
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020580534

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zaniechania w caoci poboru podatku od towarw i usug.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:29
2002-05-25
2002-05-25
---- -- --
2002-12-31
WDU20020580530

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz poszczeglnych kategorii podatnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:31
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20020170158

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:00:55
2002-03-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020080067

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2002 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:21
2002-01-31
2002-01-31
---- -- --
2002-06-01
WDU20011481654

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:14
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20011371537

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz w sprawach nadpaty podatkw pobieranych przez patnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:48
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011181262

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 padziernika 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przedoenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2001 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:17:13
2001-10-15
2001-10-15
---- -- --
2001-12-17
WDU20011051146

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 wrzenia 2001 r. w sprawie okrelenia wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:16
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20010991077

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 wrzenia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2001 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:38
2001-09-14
2001-09-14
---- -- --
2001-12-17
WDU20010790848

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2001 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:41
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
2001-12-17
WDU20010430481

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przeduenia bankom realizujcym program zwizany z udzielaniem poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego ze rodkw Funduszu Hipotecznego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:07
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
2003-04-04
WDU20010400462

Rozporzdzenie Ministra Finanswz dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:13
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2006-08-16
WDU20010400463

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:13
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2003-03-13
WDU20010040035

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zalegoci podatkowych z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych od wynagrodze pracownikw polskich placwek dyplomatycznych i urzdw konsularnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:58
2001-02-07
2001-02-07
---- -- --
2001-05-04
WDU20001211296

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 16:46:55
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU20000911011

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 padziernika 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:53
2000-10-28
2000-10-28
---- -- --
2002-03-26
WDU20000720843

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:41
2000-09-04
2000-09-04
---- -- --
2002-03-26
WDU20000250304

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:48
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2002-03-26
WDU20000260311

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:45
2000-04-25
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000260315

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:44
2000-04-10
2000-04-10
---- -- --
2003-07-01
WDU20000150186

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:22
2000-03-07
2000-03-07
---- -- --
2002-03-11
WDU20000130166

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:04
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000130167

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przeduenia bankom udzielajcym poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:04
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130168

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przeduenia bankom realizujcym program zwizany z udzielaniem poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego ze rodkw Funduszu Hipotecznego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:03
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130170

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:03
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000120144

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:10
2000-03-09
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000120143

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie przeduenia organom rentowym terminu przesania urzdowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:10
2000-02-23
2000-02-23
---- -- --
2000-04-30
WDU20000090123

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:16
2000-02-26
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991101277

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz poszczeglnych kategorii podatnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:03
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19991091247

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrw tej opaty oraz przypadkw, w ktrych zapata opaty skarbowej nastpuje znakami tej opaty lub przez nabycie urzdowego blankietu wekslowego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 17:31:11
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091245

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:12
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU19991051201

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:25
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU19991051202

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przeduenia terminu wpaty opaty skarbowej od weksli.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:24
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991051199

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:25
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19990901008

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 padziernika 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:26
1999-11-23
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990600646

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:43
1999-07-12
1999-07-12
---- -- --
1999-12-31
WDU19990210184

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:30
1999-03-12
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990130117

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie czciowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarw i usug od niektrych lekw, preparatw diagnostycznych i sprztu jednorazowego uytku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:49
1999-02-19
1999-02-19
---- -- --
1999-12-31
WDU19990060040

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przeduenia terminu zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej ksigi przychodw i rozchodw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:10
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2000-01-01
WDU19990060038

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 strycznia 1999 r. w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz w sprawach nadpaty podatkw pobieranych przez patnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:11
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2003-01-01
WDU19981641174

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:15:25
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19981561022

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:08
1999-01-05
1998-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU19981460951

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporzdzania oraz przechowywania protokow zezna obejmujcych okolicznoci, na ktre rozciga si obowizek zachowania tajemnicy pastwowej, subowej lub zawodowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:29
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2011-01-02
WDU19981270842

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 padziernika 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:01
1998-10-13
1998-10-11
---- -- --
1998-12-31
WDU19981140735

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opaty skarbowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:10
1998-09-17
1998-09-17
---- -- --
2001-01-01
WDU19980750487

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:22
1998-07-04
1998-07-04
---- -- --
2001-05-07
WDU19980350200

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:19
1998-04-04
1998-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19971621124

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:17
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2001-05-07
WDU19971561024

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:47
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU20170001725

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:15
2017-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001726

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie przeduenia terminu zoenia zeznania podatkowego niektrym podatnikom podatku od spadkw i darowizn

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:15
2017-09-10
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001574

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:00:56
2017-08-25
0000-00-00
2019-08-12
---- -- --
WDU20170001409

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci opaty za sporzdzenie kopii oraz odpisu dokumentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:01:44
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001281

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw osignitych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:22
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001287

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastaww Skarbowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:20
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001315

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okrelenia wzoru zawiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:02:11
2017-07-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000871

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od wiadcze otrzymywanych w ramach programw stypendialnych Polsko-Amerykaskiej Komisji Fulbrighta

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:08
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000864

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od stypendiw otrzymanych na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:17:10
2017-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000808

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i warunkw korzystania z portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:17:27
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000550

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:04
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000632

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 marca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej ksig podatkowych oraz wymaga technicznych dla informatycznych nonikw danych, na ktrych te ksigi mog by zapisane i przekazywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:30:41
2017-03-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000380

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od dochodw (przychodw) z tytuu umorzenia nalenoci pieninych zwizanych z uytkowaniem lokalu mieszkalnego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:59
2017-02-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000425

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podlege Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych oraz ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:45
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000461

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:35
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000341

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upowanienia do wydawania postanowie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnioskw o wydanie interpretacji oglnych oraz wykonywania niektrych czynnoci zwizanych ze zoonymi wnioskami

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:08
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000343

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:07
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000349

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw penomocnictwa szczeglnego i penomocnictwa do dorcze oraz wzorw zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:06
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000352

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji oglnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000353

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wsplnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek wsplny

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000329

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nadania uprawnie organw podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:12
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000385

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:31:57
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000307

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wnioskw o udzielenie informacji

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 00:32:17
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
2017-04-04
WDU20170000354

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:05
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000298

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania, w formie dokumentu elektronicznego, penomocnictwa oglnego, penomocnictwa szczeglnego oraz penomocnictwa do dorcze

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:32:20
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000333

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw penomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorw zawiadomie o zmianie lub odwoaniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:10
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000301

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw spraw, ktre mog by zaatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 00:32:19
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000318

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:32:15
2017-03-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000182

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeduenia terminu do przesania informacji dotyczcej wypaty odsetek lub zabezpieczenia wypaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo poredniemu odbiorcy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:26
2017-01-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000225

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wnioskw o dorczenie

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:14
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000200

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upowanienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zada w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Penomocnictw Oglnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:21
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000179

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw spraw, w ktrych jest wyczony obowizek prowadzenia metryki sprawy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:27
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000138

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru penomocnictwa oglnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tego penomocnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:45:39
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002190

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 00:46:56
2016-12-29
2016-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001875

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:01:06
2016-12-07
2016-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001778

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 27 padziernika 2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:34
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160001809

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 padziernika 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) otrzymanych na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:25
2016-11-19
2016-11-19
2019-12-31
---- -- --
WDU20160001723

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 18 padziernika 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzeday detalicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:01:50
2016-10-19
2016-10-19
2016-12-31
---- -- --
WDU20160001337

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeduenia terminu przekazywania informacji, o ktrej mowa w art. 82 1b Ordynacji podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:07
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20160001306

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:16:16
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001106

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wynagrodze oraz zwrotu kosztw podry i noclegw czonkw Rady do Spraw Przeciwdziaania Unikaniu Opodatkowania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:17:14
2016-07-27
2016-07-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160000932

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyania za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej ksig podatkowych oraz wymaga technicznych dla informatycznych nonikw danych, na ktrych te ksigi mog by zapisane i przekazywane

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:46
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000942

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i warunkw korzystania z portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:42
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000945

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania, w formie dokumentu elektronicznego, penomocnictwa oglnego, penomocnictwa szczeglnego oraz penomocnictwa do dorcze

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:30:41
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000916

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru penomocnictwa oglnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tego penomocnictwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:30:51
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000854

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upowanienia organu podatkowego do wykonywania zada w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Penomocnictw Oglnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 01:31:09
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000838

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych uzyskanych w nastpstwie wykonania umw offsetowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:31:14
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160000839

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 maja 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw spraw, ktre mog by zaatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 01:31:14
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000194

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) otrzymanych na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 01:46:50
2016-02-18
2016-02-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160000013

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wsplnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczania opaty za wniosek wsplny

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:21
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000014

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:21
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20160000015

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji oglnej oraz sposobu uiszczenia opaty za wniosek

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:20
2016-01-05
2016-01-05
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002351

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upowanienia do dokonywania niektrych czynnoci w zakresie interpretacji indywidualnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:30
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002337

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorw penomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorw zawiadomie o zmianie lub odwoaniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:33
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002355

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:28
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002362

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:26
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002286

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunkw korzystania z portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:00:48
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002287

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie okrelenia rodzajw spraw, ktre mog by zaatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:00:48
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150002290

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyania, w formie dokumentu elektronicznego, penomocnictwa oglnego, penomocnictwa szczeglnego oraz penomocnictwa do dorcze

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 02:00:47
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002330

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorw penomocnictwa szczeglnego i penomocnictwa do dorcze oraz wzorw zawiadomienia o zmianie, odwoaniu lub wypowiedzeniu tych penomocnictw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:35
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002307

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:00:41
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-10-29
WDU20150002182

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokoci opaty za sporzdzenie kopii oraz odpisu dokumentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:17
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002209

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:01:10
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002233

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:03
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002305

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:00:42
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002157

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 02:01:25
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002163

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:01:23
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150002154

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia patnikw i inkasentw pobierajcych podatki na rzecz budetu pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:26
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002061

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od dochodw (przychodw) zwizanych z uczestniczeniem w nieodpatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:51
2015-12-23
2015-12-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002085

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw uzyskanych w nastpstwie wykonania umowy offsetowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:01:45
2015-12-24
2015-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001773

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 padziernika 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podatku dochodowego od osb prawnych od nagrd otrzymanych w "Loterii Paragonowej"

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:15:52
2015-11-18
2015-11-18
2017-01-31
---- -- --
WDU20150001699

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 padziernika 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) bankw centralnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:16:14
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001545

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 wrzenia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:17:01
2015-10-07
2015-10-07
---- -- --
2015-12-31
WDU20150001360

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 wrzenia 2015 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:30:28
2015-09-11
2015-09-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001174

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgldnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:31:32
2015-08-17
2015-08-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150001176

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:31:32
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --
WDU20150000921

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:45:08
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000766

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podatku dochodowego od osb prawnych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 02:45:54
2015-06-23
2015-06-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000643

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:46:33
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000644

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 02:46:33
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20150000416

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:00:10
2015-03-25
2015-03-25
2016-12-31
---- -- --
WDU20150000399

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych oraz czciowego zaniechania poboru wpat z zysku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:00:16
2015-04-07
2015-04-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000327

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych i podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:00:38
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000164

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:01:27
2015-01-31
2015-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150000057

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:02:18
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001931

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:15:03
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140001971

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:02:41
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20140001847

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:15:28
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20140001274

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 wrzenia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 03:31:32
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20140000994

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:32:58
2014-08-12
2014-08-12
2015-12-31
---- -- --
WDU20140000553

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 03:46:58
2014-04-30
2014-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20140000483

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 03:47:20
2014-04-29
2014-04-29
---- -- --
2017-03-03
WDU20140000404

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:00:13
2014-03-28
2014-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140000405

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 marca 2014 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:00:13
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2014-09-27
WDU20140000401

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:00:14
2014-04-11
2014-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20140000224

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opaty skarbowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:01:09
2014-02-23
2014-02-23
2014-12-31
---- -- --
WDU20130001689

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:02:32
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20130001547

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:15:39
2013-12-14
2013-12-14
---- -- --
2014-09-27
WDU20130001184

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 padziernika 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wnioskw o dorczenie

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:17:38
2013-10-12
2013-10-12
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001194

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 padziernika 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wnioskw o udzielenie informacji

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:17:28
2013-10-12
2013-10-03
---- -- --
2017-03-01
WDU20130001123

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 wrzenia 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 04:30:17
2013-10-08
2013-10-08
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000669

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 04:45:07
2013-06-11
2013-06-11
---- -- --
2014-09-27
WDU20130000399

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 04:46:28
2013-04-11
2013-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20130000098

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:00:27
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
2013-06-11
WDU20120001537

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:01:01
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
2015-12-31
WDU20120001083

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 wrzenia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:15:45
2012-10-01
2012-10-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000474

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:17
2012-05-01
2012-05-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20120000387

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:31:42
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
2013-01-01
WDU20120000363

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnie organw podatkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:31:49
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000246

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:32:23
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000268

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 05:32:17
2012-03-28
2012-03-28
2013-12-31
---- -- --
WDU20120000245

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajw spraw, w ktrych jest wyczony obowizek prowadzenia metryki sprawy

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 05:32:24
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000018

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:02
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2013-01-01
WDU20112961756

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji oglnej oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:13
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-05
WDU20112961757

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upowanienia do wydawania postanowie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnioskw o wydanie interpretacji oglnych oraz wykonywania niektrych czynnoci zwizanych ze zoonymi wnioskami

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:13
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-03-01
WDU20112931733

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:19
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20112931726

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:21
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112931730

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru zastaww skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastaww Skarbowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:20
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20112921718

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 05:46:23
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000015

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:03
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2015-07-01
WDU20112861681

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:34
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2015-01-01
WDU20120000010

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie okrelenia wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:04
2012-01-19
2012-01-19
---- -- --
2017-07-05
WDU20112741618

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:52
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20112741619

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:46:52
2012-01-05
2012-01-05
---- -- --
2016-01-01
WDU20112671580

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 05:47:03
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2016-01-01
WDU20112461469

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 06:00:14
2011-12-02
2012-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112261359

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 padziernika 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:00:47
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
2017-03-03
WDU20112261357

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 padziernika 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:00:47
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
---- -- --
WDU20112211313

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2011 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:01:01
2011-11-01
2011-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20112071231

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 wrzenia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:01:24
2011-10-01
2011-10-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20112011186

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 wrzenia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 06:01:39
2011-10-11
2011-10-11
2012-01-01
---- -- --
WDU20110900521

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:17:31
2011-04-29
2011-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20110760412

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:30:31
2011-04-11
2011-04-11
---- -- --
2013-06-11
WDU20110580298

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:31:05
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110580299

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 marca 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:31:05
2011-04-01
2011-04-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20110520267

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych i podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:31:14
2011-03-25
2011-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20110400204

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:31:32
2011-03-11
2011-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20110190097

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:32:04
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
2013-06-11
WDU20110190096

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podlege Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych oraz ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:32:05
2011-01-27
2011-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20102591769

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:45:07
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-01-01
WDU20102591767

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporzdzania oraz przechowywania protokow zezna obejmujcych okolicznoci, na ktre rozciga si obowizek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 06:45:08
2011-01-02
2011-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20102371572

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:46:04
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
2012-01-01
WDU20102091378

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 padziernika 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:06
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2011-01-01
WDU20102091377

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 06:47:06
2010-11-20
2010-11-20
---- -- --
2013-06-11
WDU20100570362

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:17:27
2010-04-09
2010-04-09
2016-01-01
---- -- --
WDU20100570363

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:17:27
2010-04-24
2010-04-24
2012-01-01
---- -- --
WDU20100070049

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:31:24
2010-02-02
2010-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20092251808

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:50
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20092261819

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:31:47
2010-01-15
2010-01-15
2011-01-01
---- -- --
WDU20092261821

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:31:47
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20092111632

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:32:48
2009-12-14
2009-12-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091951508

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:45:36
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091871454

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 07:45:51
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20091791388

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 padziernika 2009 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na szkolenia

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:46:08
2009-11-12
2009-11-12
2014-07-01
---- -- --
WDU20091831425

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc regionaln

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:45:59
2009-11-17
2009-11-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20091831426

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 padziernika 2009 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na zatrudnienie pracownikw znajdujcych si w szczeglnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracownikw niepenosprawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 07:45:58
2009-11-17
2009-11-17
2014-07-01
---- -- --
WDU20091761363

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 padziernika 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 07:46:16
2009-11-06
2009-11-06
---- -- --
2012-01-01
WDU20091691329

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:28
2009-10-27
2009-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20091601270

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 wrzenia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 07:46:47
2009-10-14
2009-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20091261042

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:00:27
2009-08-25
2009-08-25
---- -- --
2012-01-19
WDU20091080901

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 08:01:09
2009-07-23
2009-07-23
2010-01-01
---- -- --
WDU20091080900

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:01:09
2009-07-23
2009-07-23
2020-01-01
---- -- --
WDU20090620509

Rozporzdzenie Ministra finansw z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osb fizycznych i osb prawnych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:15:38
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090570470

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru penomocnictwa do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwoaniu tego penomocnictwa

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:50
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090570469

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:15:50
2009-04-08
2009-04-08
---- -- --
2011-01-01
WDU20090590488

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na rozwj maych i rednich przedsibiorstw

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 08:15:44
2009-04-29
2009-04-29
2014-07-01
---- -- --
WDU20090360281

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:16:45
2009-03-07
2009-03-07
---- -- --
2012-01-05
WDU20090320252

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgldnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:16:53
2009-03-01
2009-03-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090310209

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 08:17:05
2009-05-27
2009-05-27
---- -- --
---- -- --
WDU20082371664

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokoci opaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostpnienie informacji komornikom sdowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:42
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20090020009

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:39
2009-01-09
2009-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20082361636

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:52
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082361637

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:51
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20082361632

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:53
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082361633

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:30:52
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082371659

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:44
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-12-27
WDU20082371660

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach oraz prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082371661

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2009-03-07
WDU20082371662

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20082371663

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:30:43
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20082231467

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniajce zarzdzenie w sprawie szczegowych warunkw udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na restrukturyzacj

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 08:31:41
2008-12-18
2008-12-18
2009-10-10
---- -- --
WDU20082181395

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw (przychodw) podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:32:06
2008-12-24
2008-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20081871150

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 padziernika 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 08:45:43
2008-10-21
2008-10-21
---- -- --
2009-04-08
WDU20081530953

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 08:46:44
2008-09-06
2008-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20081140727

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:22
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20081140726

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:22
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20081160734

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc regionaln

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:00:20
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
2014-01-01
WDU20080930588

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 maja 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:01:02
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20080780468

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:01:37
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --
WDU20080710417

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:01:51
2008-04-28
2008-04-28
---- -- --
2009-04-08
WDU20080590361

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przeduenia terminu do zoenia owiadczenia o spenieniu warunkw do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych przychodw uzyskanych z odpatnego zbycia nieruchomoci i okrelonych praw majtkowych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:02:07
2008-04-09
2008-04-09
---- -- --
---- -- --
WDU20080550336

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 marca 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:02:15
2008-04-01
2008-04-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20080530316

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:02:21
2008-04-12
2008-04-12
---- -- --
---- -- --
WDU20072461820

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:42
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20072491860

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 09:16:30
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072451809

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:16:45
2008-01-12
2008-01-12
2008-12-31
---- -- --
WDU20072461817

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:43
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2013-06-11
WDU20072461818

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:42
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-04-08
WDU20072461819

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:16:42
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20072411764

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:16:57
2007-12-27
2007-12-27
---- -- --
---- -- --
WDU20072361738

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:17:04
2008-01-03
2008-01-03
---- -- --
---- -- --
WDU20072331713

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:17:11
2007-12-14
2007-12-14
2008-01-01
---- -- --
WDU20071821301

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 wrzenia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:31:45
2007-10-18
2007-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20071791266

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2007 r.w sprawie szczegowych warunkw udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na restrukturyzacj

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 09:31:55
2007-10-13
2007-10-13
2009-10-10
---- -- --
WDU20071701192

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 wrzenia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:32:18
2007-09-19
2007-09-19
---- -- --
2008-01-01
WDU20071581106

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na zatrudnienie

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:21
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2009-11-17
WDU20071591120

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu gwarantw i porczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub porcze skadanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiza podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:45:17
2007-09-18
2007-09-18
---- -- --
2009-01-01
WDU20071511077

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 09:45:29
2007-08-22
2007-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20071100758

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na rozwj maych i rednich przedsibiorstw

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:08
2007-06-25
2008-12-31
---- -- --
2009-04-29
WDU20071120770

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:04
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071120771

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opaty od wniosku

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:04
2007-07-01
2007-07-01
---- -- --
2015-07-01
WDU20071230854

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:46:39
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
2012-01-01
WDU20071010677

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 09:47:30
2007-06-21
2007-06-21
---- -- --
2009-01-01
WDU20070930622

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektrych ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc publiczn na szkolenia

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:00:19
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2009-11-12
WDU20070720482

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:01:00
2007-05-08
2007-05-08
---- -- --
2012-01-19
WDU20070340210

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:02:21
2007-02-26
2007-02-26
---- -- --
---- -- --
WDU20070220134

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:13
2007-02-12
2007-02-12
---- -- --
2008-01-01
WDU20070160091

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:15:25
2007-02-01
2007-02-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062461802

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:16:09
2007-01-12
2007-01-12
---- -- --
---- -- --
WDU20062251641

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spdzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe comiesicznych informacji o zaoonych i zlikwidowanych rachunkach zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:16:55
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-11-01
WDU20062191599

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i poda, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:17:09
2006-12-01
2006-12-01
---- -- --
2008-01-01
WDU20062091545

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:17:24
2006-12-07
2006-12-07
---- -- --
2008-01-01
WDU20061921420

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 padziernika 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:30:37
2006-11-01
2006-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20061791323

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 padziernika 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:06
2006-10-03
2006-10-03
---- -- --
2008-01-01
WDU20061831359

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 wrzenia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 10:30:56
2006-10-26
2006-10-26
---- -- --
---- -- --
WDU20061681196

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 wrzenia 2006 r. w sprawie trybu skadania oraz struktury logicznej zgoszenia upowanienia podatnika lub osoby upowanionej przez podatnika do skadania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:41
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2009-04-08
WDU20061681197

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 wrzenia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyania oraz rodzajw podpisu elektronicznego, ktrymi powinny by opatrzone

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:31:41
2006-09-20
2006-09-20
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461060

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie okrelenia rodzajw deklaracji, ktre mog by skadane za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:22
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2008-01-01
WDU20061461061

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu skadania i wzoru zawiadomienia o zamiarze skadania deklaracji w formie elektronicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:21
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2009-04-08
WDU20061461062

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:21
2006-08-16
2006-08-16
---- -- --
2012-01-01
WDU20061441047

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu gwarantw i porczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub porcze skadanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiza podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 10:32:26
2006-08-26
2006-08-26
---- -- --
2009-01-01
WDU20061060715

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:46:33
2006-07-11
2006-07-11
2007-12-31
---- -- --
WDU20061080738

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spacie zobowiza podatkowych stanowicych pomoc regionaln na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy zwizanych z now inwestycj

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 10:46:26
2006-07-13
2006-07-13
2007-01-01
---- -- --
WDU20060730507

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:10
2006-04-28
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730508

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:09
2006-04-28
2005-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20060730506

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:00:10
2006-05-13
2006-05-13
---- -- --
---- -- --
WDU20052662235

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:15:19
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20052241923

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 padziernika 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:16:47
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052241924

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 padziernika 2005 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:16:47
2005-11-10
2005-11-10
---- -- --
---- -- --
WDU20052011664

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-23 11:30:38
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051661392

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodw utrwalonych w toku kontroli podatkowej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:31:58
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051661390

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru owiadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majtkowych, ktre mog by przedmiotem zastawu skarbowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:31:58
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651375

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantw i porczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub porcze skadanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiza podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651371

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie waciwoci organw podatkowych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-23 11:32:04
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651372

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach i prawach majtkowych mogcych by przedmiotem hipoteki przymusowej

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20051651373

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, a take zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051651374

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:03
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2012-01-01
WDU20051651370

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 11:32:04
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2007-06-21
WDU20050700630

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:00:51
2005-04-27
2005-04-27
---- -- --
2005-11-10
WDU20050740651

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:00:45
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
---- -- --
WDU20050680590

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-23 12:01:02
2005-05-10
2005-01-01
2005-12-31
---- -- --
WDU20050430417

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:01:51
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --
WDU20050170149

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 stycznia 2005 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:15:42
2005-01-31
2005-01-31
---- -- --
---- -- --
WDU20050170148

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych przedsibiorstw pastwowych i jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:15:42
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20050060036

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:16
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2006-08-16
WDU20050020005

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:16:24
2005-01-21
2005-01-21
---- -- --
---- -- --
WDU20042832827

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:16:42
2004-12-31
2004-12-31
---- -- --
2007-05-08
WDU20042692670

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:05
2004-12-22
2004-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20042472477

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych przedsibiorstw pastwowych i jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:30:59
2004-12-04
2004-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20042072111

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 wrzenia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:45:20
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
---- -- --
WDU20041841901

Rozporzdzenie ministra Finansw z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:19
2004-08-25
2004-08-25
---- -- --
2005-09-01
WDU20041661741

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 12:47:04
2004-07-26
2004-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20041821882

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-23 12:46:24
2005-02-01
2005-02-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20041561640

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgldnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

obowizujcy na dzieñ 2017-09-23 13:00:19
2004-07-08
2004-07-08
---- -- --
---- -- --
WDU20041061134

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorw zawiadcze o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celw podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:16:20
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2007-05-08
WDU20040820752

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:30:47
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040820753

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:30:47
2004-04-26
2004-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20040580557

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:31:39
2004-04-23
2004-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040510496

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2004 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:31:59
2004-03-30
2004-03-30
---- -- --
2004-04-30
WDU20040500482

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 marca 2004 r. uchylajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:32:02
2004-03-29
2004-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20040490471

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:32:05
2004-03-26
2004-03-26
---- -- --
2004-05-01
WDU20040470454

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:32:10
2004-03-23
2004-03-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040340298

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 13:45:34
2004-03-04
2004-03-04
2004-12-31
---- -- --
WDU20040170168

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:14
2004-02-05
2004-01-01
---- -- --
2005-01-31
WDU20040120105

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2004 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:46:33
2004-01-29
2004-01-29
---- -- --
2004-04-30
WDU20040100081

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:40
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20040100082

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw)

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 13:46:40
2004-01-23
2004-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20032292285

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpat z zysku od niektrych jednoosobowych spek Skarbu Pastwa

wyganicie aktu na dzieñ 2017-09-22 13:47:18
2003-12-31
2003-01-01
2006-12-31
---- -- --
WDU20032322325

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 13:47:08
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20032031969

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:01:25
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031521487

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci organw podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:18
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20031521488

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rejestru zastaww skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastaww Skarbowych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:17
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20031521489

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji podatkowych

akt objty tekstem jednolitym na dzieñ 2017-09-22 14:16:17
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031521490

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:17
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2004-08-25
WDU20031461418

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:16:38
2003-09-01
2003-09-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20031241158

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2003 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:30:29
2003-07-16
2003-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20031081011

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:31:25
2003-06-26
2003-06-26
---- -- --
2003-12-31
WDU20030650611

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Stray Granicznej, stray miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynnoci kontrolnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:45:39
2003-05-01
2003-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030580511

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przeduenia bankom, realizujcym program zwizany z udzielaniem poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego ze rodkw Funduszu Hipotecznego, terminw wpat zaliczek podatku dochodowego od osb prawnych

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:46:11
2003-04-04
2003-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20030420366

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku

uchylony na dzieñ 2017-09-22 14:47:01
2003-03-11
2003-03-11
---- -- --
2004-03-29
WDU20030330266

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podlege Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych oraz ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 14:47:44
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030050049

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2003 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:01:06
2003-01-17
2003-01-17
---- -- --
---- -- --
WDU20022402061

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2017-09-22 15:01:33
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022402062

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodw utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:33
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402063

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwok oraz opaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrgle oraz zakresu informacji, ktre musz by zawarte w rachunkach.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:33
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402064

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru owiadczenia o nieruchomociach i prawach majtkowych mogcych by przedmiotem hipoteki przymusowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:32
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402065

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia patnikw i inkasentw pobierajcych podatki na rzecz budetu pastwa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:32
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20022402066

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:32
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-09-01
WDU20022402067

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:31
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402068

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastaww skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastaww Skarbowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:31
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2017-07-01
WDU20022402069

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie waciwoci organw podatkowych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:31
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2005-09-01
WDU20022402070

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:30
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-03-11
WDU20022412080

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:01:28
2002-12-31
2002-12-01
---- -- --
2004-12-31
WDU20022412079

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:01:28
2002-12-31
2002-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20022341967

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:02:00
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-08-16
WDU20021791493

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 padziernika 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw).

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:16:51
2002-10-29
2002-01-01
---- -- --
2002-12-31
WDU20021601328

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 wrzenia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2002 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:30:05
2002-09-30
2002-09-30
---- -- --
---- -- --
WDU20021571312

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 wrzenia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:30:09
2002-09-26
2002-09-26
---- -- --
2003-01-01
WDU20021291107

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zaniechania w caoci poboru podatku od towarw i usug.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:31:12
2002-08-29
2002-08-29
---- -- --
2002-11-01
WDU20021080950

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2002 r.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:31:58
2002-08-01
2002-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021110972

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od niektrych dochodw (przychodw).

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:31:52
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
---- -- --
WDU20020690637

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przeduenia terminu wanoci znakw akcyzy.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:46:00
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20020640593

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:12
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020580534

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zaniechania w caoci poboru podatku od towarw i usug.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:29
2002-05-25
2002-05-25
---- -- --
2002-12-31
WDU20020460435

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od niektrych dochodw (przychodw) oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 15:46:57
2002-04-30
2002-04-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020580530

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz poszczeglnych kategorii podatnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 15:46:31
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20020310289

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobrania podatku.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:00:19
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20020190191

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:00:46
2002-03-11
2002-03-11
---- -- --
---- -- --
WDU20020170158

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:00:55
2002-03-01
2002-01-01
---- -- --
2003-12-31
WDU20020080067

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za pierwsze procze 2002 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:01:21
2002-01-31
2002-01-31
---- -- --
2002-06-01
WDU20011481654

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:14
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20011371537

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz w sprawach nadpaty podatkw pobieranych przez patnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:15:48
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU20011181262

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 padziernika 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przedoenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2001 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:17:13
2001-10-15
2001-10-15
---- -- --
2001-12-17
WDU20011051146

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 wrzenia 2001 r. w sprawie okrelenia wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:16
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2005-02-01
WDU20010991077

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 wrzenia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2001 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:30:38
2001-09-14
2001-09-14
---- -- --
2001-12-17
WDU20010790848

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przeduenia bankom spdzielczym terminu wydawania bonw paliwowych za drugie procze 2001 r.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:31:41
2001-07-31
2001-07-31
---- -- --
2001-12-17
WDU20010430481

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przeduenia bankom realizujcym program zwizany z udzielaniem poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego ze rodkw Funduszu Hipotecznego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:07
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
2003-04-04
WDU20010430482

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przeduenia bankom udzielajcym poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 16:46:07
2001-05-12
2001-05-08
---- -- --
---- -- --
WDU20010400462

Rozporzdzenie Ministra Finanswz dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn.

uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:13
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2006-08-16
WDU20010400463

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 16:46:13
2001-05-07
2001-05-07
---- -- --
2003-03-13
WDU20010040034

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od wynagrodze pracownikw polskich placwek dyplomatycznych i urzdw konsularnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-09-22 17:00:58
2001-02-07
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20010040035

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zalegoci podatkowych z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych od wynagrodze pracownikw polskich placwek dyplomatycznych i urzdw konsularnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-09-22 17:00:58
2001-02-07
2001-02-07
---- -- --
2001-05-04
WDU20001211296

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 16:46:55
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU20001211293

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektrych patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 16:46:55
2001-01-14
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000911011

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 padziernika 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:00:53
2000-10-28
2000-10-28
---- -- --
2002-03-26
WDU20000720843

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:01:41
2000-09-04
2000-09-04
---- -- --
2002-03-26
WDU20000250304

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:48
2000-04-15
2000-04-15
---- -- --
2002-03-26
WDU20000260311

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:45
2000-04-25
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000260315

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie okrelenia rodzajw i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sdy, komornikw sdowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:16:44
2000-04-10
2000-04-10
---- -- --
2003-07-01
WDU20000150186

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw nierezydentw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:17:22
2000-03-07
2000-03-07
---- -- --
2002-03-11
WDU20000130163

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektrych rodzajw dochodw zagranicznych osb fizycznych i prawnych majcych miejsce zamieszkania lub siedzib za granic.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:05
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130164

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb prawnych od niektrych dochodw osb prawnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:05
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130165

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektrych dochodw zagranicznych osb prawnych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:30:04
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20000130166

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:04
2000-03-15
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000130167

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przeduenia bankom udzielajcym poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:04
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130168

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przeduenia bankom realizujcym program zwizany z udzielaniem poyczek (kredytw) na cele budownictwa mieszkaniowego ze rodkw Funduszu Hipotecznego terminw wpat zaliczek i podatku dochodowego od osb prawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:03
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU20000130170

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:03
2000-02-29
2000-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU20000120144

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:10
2000-03-09
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU20000120145

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

wyganicie aktu na dzieñ 2017-08-30 17:30:10
2000-03-09
2000-01-01
2000-12-31
---- -- --
WDU20000120143

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie przeduenia organom rentowym terminu przesania urzdowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:10
2000-02-23
2000-02-23
---- -- --
2000-04-30
WDU20000090123

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:30:16
2000-02-26
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991101277

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz poszczeglnych kategorii podatnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:03
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2003-01-01
WDU19991091247

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrw tej opaty oraz przypadkw, w ktrych zapata opaty skarbowej nastpuje znakami tej opaty lub przez nabycie urzdowego blankietu wekslowego.

nieobowizujcy - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2017-08-30 17:31:11
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091245

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:12
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2002-03-26
WDU19991051201

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowizku skadania zezna podatkowych przez podatnikw podatku od spadkw i darowizn.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:25
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-05-04
WDU19991051202

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przeduenia terminu wpaty opaty skarbowej od weksli.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:24
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991051199

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:31:25
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2001-01-01
WDU19991091243

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarw i usug.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:31:12
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990901008

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 padziernika 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:32:26
1999-11-23
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990610663

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczatowanego podatku od towarw i usug od usug transportowych polegajcych na okazjonalnym przewozie osb autobusami zarejestrowanymi za granic.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:46:38
1999-07-15
1999-05-26
---- -- --
---- -- --
WDU19990610664

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zalegoci podatkowych z tytuu podatku dochodowego od dochodw uzyskanych w wyniku czenia i grupowania niektrych bankw.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 17:46:38
1999-07-30
1999-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU19990600646

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 17:46:43
1999-07-12
1999-07-12
---- -- --
1999-12-31
WDU19990210184

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:30
1999-03-12
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19990130117

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie czciowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarw i usug od niektrych lekw, preparatw diagnostycznych i sprztu jednorazowego uytku.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:01:49
1999-02-19
1999-02-19
---- -- --
1999-12-31
WDU19990060040

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przeduenia terminu zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej ksigi przychodw i rozchodw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:10
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2000-01-01
WDU19990060038

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 strycznia 1999 r. w sprawie waciwoci miejscowej organw podatkowych w sprawach niektrych zobowiza podatkowych oraz w sprawach nadpaty podatkw pobieranych przez patnikw.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:02:11
1999-01-21
1999-01-21
---- -- --
2003-01-01
WDU19981641174

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:15:25
1999-01-15
1999-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU19981561022

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:08
1999-01-05
1998-01-01
---- -- --
2000-12-31
WDU19981460951

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporzdzania oraz przechowywania protokow zezna obejmujcych okolicznoci, na ktre rozciga si obowizek zachowania tajemnicy pastwowej, subowej lub zawodowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:16:29
1998-12-22
1998-12-22
---- -- --
2011-01-02
WDU19981320866

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 padziernika 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:16:54
1998-10-28
1998-10-28
---- -- --
---- -- --
WDU19981270842

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 9 padziernika 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:17:01
1998-10-13
1998-10-11
---- -- --
1998-12-31
WDU19981140735

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opaty skarbowej.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:30:10
1998-09-17
1998-09-17
---- -- --
2001-01-01
WDU19980930587

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie czciowego zaniechania poboru podatku dochodowego od osb prawnych nalenego od niektrych podmiotw gospodarczych.

obowizujcy na dzieñ 2017-08-30 18:30:55
1998-07-23
1998-07-23
---- -- --
---- -- --
WDU19980750487

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 8 czerwca 1998 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:31:22
1998-07-04
1998-07-04
---- -- --
2001-05-07
WDU19980350200

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zwolnienia niektrych grup patnikw z obowizku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:45:19
1998-04-04
1998-01-01
---- -- --
1998-12-31
WDU19971621124

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa.

uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:17
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2001-05-07
WDU19971561024

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonywania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku akcyzowym.

uznany za uchylony na dzieñ 2017-08-30 18:46:47
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
1999-12-31
WDU20160002000

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagrd otrzymanych w

na dzieñ 2017-09-23 01:00:26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu