Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Przepis art. 3 wchodzi w życie z dniem 18 lipca 1998 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-22 06:50:43) Dz.U. 1998 nr 91 poz. 57822

_

WDU20170001291

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:20:45)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002327

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:09)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:13)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001084

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby władz powiatu stargardzkiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:31:04)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000853

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:16)
2012-08-09
2012-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20051411187

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:32)
2005-07-31
2005-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031341247

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:03)
2003-07-31
2003-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20030340283

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiaty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030330278

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030330279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020930821

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:05)
2002-06-30
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020930825

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:04)
2002-06-30
2002-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020140139

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:10)
2002-03-08
2002-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20010860944

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:50:16)
2001-09-06
2001-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20010620631

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:51:02)
2001-07-05
2001-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20000660799

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:38)
2000-08-11
2000-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20000610709

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:51)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990130114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:21:32)
1999-02-19
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19981030652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 06:50:36)
1998-08-10
1998-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20011561818

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:40:49)
2001-12-31
2001-12-31
---- -- --
2003-08-31
WDU20011311472

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:38)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20011161243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2011-01-01
WDU19991021187

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:22)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19990350322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:03)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2001-09-06
WDU19990100092

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:35)
1999-02-05
1999-01-01
---- -- --
2001-12-01
WDU19981601074

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981460957

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:05)
1998-12-07
1998-12-07
---- -- --
2001-05-30
WDU19981460959

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:05)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-01
WDU20170001291

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 00:20:45)
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20150002327

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:09)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002282

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:00:13)
2015-12-31
2015-12-31
---- -- --
---- -- --
WDU20150001084

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby władz powiatu stargardzkiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:10:36)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 01:31:04)
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000853

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 02:02:16)
2012-08-09
2012-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20051411187

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego

obowiązujący (spr: 2018-06-23 04:11:32)
2005-07-31
2005-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20031341247

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:02:03)
2003-07-31
2003-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20030340283

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiaty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-02-27
2003-02-27
---- -- --
---- -- --
WDU20030330278

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20030330279

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:11:59)
2003-03-13
2003-03-13
---- -- --
---- -- --
WDU20020930821

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia granic niektórych powiatów.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:31:05)
2002-06-30
2003-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20020930825

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-23 05:31:04)
2002-06-30
2002-06-30
---- -- --
---- -- --
WDU20020140139

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:40:10)
2002-03-08
2002-03-08
---- -- --
---- -- --
WDU20011561818

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

uchylony (spr: 2018-06-23 05:40:49)
2001-12-31
2001-12-31
---- -- --
2003-08-31
WDU20011311472

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:41:38)
2001-12-01
2001-12-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20011161243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 05:42:12)
2001-10-27
2001-10-27
---- -- --
2011-01-01
WDU20010860944

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-23 05:50:16)
2001-09-06
2001-09-06
---- -- --
---- -- --
WDU20010620631

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 05:51:02)
2001-07-05
2001-07-05
---- -- --
---- -- --
WDU20000660799

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:38)
2000-08-11
2000-08-11
---- -- --
---- -- --
WDU20000610709

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:01:51)
2000-08-01
2000-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU19991021187

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:11:22)
2000-01-01
2000-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19990350322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:03)
1999-05-07
1999-05-07
---- -- --
2001-09-06
WDU19990130114

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

obowiązujący (spr: 2018-06-23 06:21:32)
1999-02-19
1999-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU19990100092

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:21:35)
1999-02-05
1999-01-01
---- -- --
2001-12-01
WDU19981601074

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-23 06:22:21)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU19981460957

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:05)
1998-12-07
1998-12-07
---- -- --
2001-05-30
WDU19981460959

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

uznany za uchylony (spr: 2018-06-22 06:50:05)
1999-01-01
1999-01-01
---- -- --
2000-08-01
WDU19981030652

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

obowiązujący (spr: 2018-06-22 06:50:36)
1998-08-10
1998-08-10
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu