zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:15:57) Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1117
38
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

obowiązujący
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

obowiązujący
2016-02-03
2016-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

obowiązujący
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

akt posiada tekst jednolity
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska

obowiązujący
2005-11-09
2005-11-09
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000155

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-06 22:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000219

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

na dzie? 2019-10-06 22:05:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000458

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-06 21:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000744

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-18 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000853

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

na dzie? 2019-10-18 23:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001020

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-18 22:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000071

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

na dzie? 2019-10-18 22:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000194

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-18 21:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000225

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-18 21:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000550

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 20:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000780

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 19:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000901

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

na dzie? 2019-10-19 18:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001034

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 18:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001036

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

na dzie? 2019-10-19 18:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000104

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 17:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000111

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 17:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000196

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 17:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000265

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 17:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000273

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

na dzie? 2019-10-19 17:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000300

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 17:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000453

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 16:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000514

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 16:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000957

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 14:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001071

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 14:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001180

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 14:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001210

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

na dzie? 2019-10-19 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001219

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 13:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001221

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 13:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000351

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 12:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000569

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 12:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000570

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 12:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000634

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zakończenia uznawania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 12:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000635

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 12:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001084

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 11:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001296

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 10:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001299

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 10:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001307

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 10:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000536

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar

na dzie? 2019-10-19 09:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000537

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt

na dzie? 2019-10-19 09:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000597

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 09:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000598

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 09:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000625

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uznania terytorium Republiki Iraku za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 09:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000651

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 08:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000917

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zakończenia uznawania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 08:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000918

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych

na dzie? 2019-10-19 08:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001098

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 07:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001251

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt

na dzie? 2019-10-19 07:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001252

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 07:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001253

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 2 w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim

na dzie? 2019-10-19 07:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001255

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 07:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001256

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar

na dzie? 2019-10-19 07:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001257

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 07:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000376

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

na dzie? 2019-10-19 06:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000418

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

na dzie? 2019-10-19 06:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000419

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii

na dzie? 2019-10-19 06:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000649

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 06:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000652

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt

na dzie? 2019-10-19 06:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000653

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 06:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000654

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 06:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000655

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar

na dzie? 2019-10-19 06:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000872

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

na dzie? 2019-10-19 05:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001006

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 05:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001222

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt

na dzie? 2019-10-19 04:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001223

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii

na dzie? 2019-10-19 04:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001224

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 04:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001220

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 04:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001218

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

na dzie? 2019-10-19 04:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001217

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 04:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000140

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego

na dzie? 2019-10-19 04:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000635

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000636

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt

na dzie? 2019-10-19 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000637

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii

na dzie? 2019-10-19 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000638

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

na dzie? 2019-10-19 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000639

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 03:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000891

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 02:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001094

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 02:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001216

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

na dzie? 2019-10-19 02:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001280

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 01:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001281

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

na dzie? 2019-10-19 01:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001287

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 01:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001288

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii

na dzie? 2019-10-19 01:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001289

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

na dzie? 2019-10-19 01:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001290

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt

na dzie? 2019-10-19 01:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001291

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego

na dzie? 2019-10-19 01:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000130

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym

na dzie? 2019-10-19 01:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000284

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego

na dzie? 2019-10-19 01:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000595

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii

na dzie? 2019-10-19 00:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000596

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego

na dzie? 2019-10-19 00:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000597

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

na dzie? 2019-10-19 00:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000598

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt

na dzie? 2019-10-19 00:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000599

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

na dzie? 2019-10-19 00:45:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000600

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie

na dzie? 2019-10-19 00:45:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000951

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2019 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej

na dzie? 2019-10-19 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000896

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego

na dzie? 2019-10-19 00:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-10-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2007-03-07
2007-03-07
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2004-09-16
2004-07-01
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

uchylony
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2008-04-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

uznany za uchylony
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

uznany za uchylony
2002-03-12
2002-03-12
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

uznany za uchylony
1999-12-30
1999-12-01
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

uznany za uchylony
1999-10-23
1999-10-23
---- -- --
2015-10-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

uchylony
1999-08-02
1999-07-01
---- -- --
2008-04-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

obowiązujący
2016-03-23
2016-03-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

obowiązujący
2016-02-03
2016-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

obowiązujący
2015-10-17
2015-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

uznany za uchylony
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2015-10-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2012-06-29
2012-06-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2009-03-27
2009-03-27
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

akt posiada tekst jednolity
2008-04-30
2008-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2007-03-07
2007-03-07
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska

obowiązujący
2005-11-09
2005-11-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2004-09-16
2004-07-01
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

uznany za uchylony
2003-12-29
2003-12-29
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

uznany za uchylony
2003-12-17
2003-12-17
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

uchylony
2003-08-15
2003-08-15
---- -- --
2008-04-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

uznany za uchylony
2002-03-29
2002-03-29
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

uznany za uchylony
2002-03-12
2002-03-12
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

uznany za uchylony
1999-12-30
1999-12-01
---- -- --
2016-02-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

uznany za uchylony
1999-10-23
1999-10-23
---- -- --
2015-10-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

uchylony
1999-08-02
1999-07-01
---- -- --
2008-04-30

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu