Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego


Z dniem 31 października ustawa otrzymała tytuł - Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowidzialności majatkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (na podst. Dz.U. z 2009 Nr 168, poz. 1323); z dniem 1 marca 2017 r. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowidzialności majatkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (na podst. art. 46 Dz. U. z 2016 r. poz. 1948)); Akty zmienione:
Dekret z dnia 5 października 1955 r. o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:20:37) Dz.U. 1999 nr 53 poz. 54816

_

WDU20102021337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:15)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101070680

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:16)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090740632

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:01:55)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071971432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:44)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071811294

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:58)
2007-10-16
2007-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20050060051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031101043

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:10:23)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20030700642

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:01)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20000700826

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:01:15)
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20060470336

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:43)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2006-09-06
WDU20050060052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2006-09-06
WDU20031101044

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:22)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
2006-09-06
WDU20030700641

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:01)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2006-09-06
WDU20011141224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalenia wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:05)
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2006-09-06
WDU20000900997

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-11-10
2000-11-10
---- -- --
2003-05-09
WDU20000900998

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-11-10
2000-11-10
---- -- --
2003-07-12
WDU20000500584

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:05)
2000-07-06
2000-07-06
---- -- --
2010-07-02
WDU20000450528

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:10)
2000-02-17
2000-02-17
---- -- --
2005-01-27
WDU20000200250

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:37)
2000-04-08
2000-04-08
---- -- --
2005-01-27
WDU20102021337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:40:15)
2010-11-13
2010-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20101070680

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:41:16)
2010-07-02
2010-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20090740632

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:01:55)
2009-06-03
2009-06-03
---- -- --
---- -- --
WDU20071971432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:44)
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
---- -- --
WDU20071811294

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 03:30:58)
2007-10-16
2007-10-16
---- -- --
---- -- --
WDU20060470336

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:43)
2006-03-22
2006-03-22
---- -- --
2006-09-06
WDU20050060052

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
2006-09-06
WDU20050060051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20031101043

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:10:23)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
---- -- --
WDU20031101044

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:10:22)
2003-07-12
2003-07-12
---- -- --
2006-09-06
WDU20030700642

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:11:01)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20030700641

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:01)
2003-05-09
2003-05-09
---- -- --
2006-09-06
WDU20011141224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalenia wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:50:05)
2001-10-25
2001-10-25
---- -- --
2006-09-06
WDU20000900997

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-11-10
2000-11-10
---- -- --
2003-05-09
WDU20000900998

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:59)
2000-11-10
2000-11-10
---- -- --
2003-07-12
WDU20000700826

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:01:15)
2000-09-08
2000-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20000500584

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:05)
2000-07-06
2000-07-06
---- -- --
2010-07-02
WDU20000450528

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:10)
2000-02-17
2000-02-17
---- -- --
2005-01-27
WDU20000200250

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:37)
2000-04-08
2000-04-08
---- -- --
2005-01-27

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu