Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


Art. 54 wchodzi w życie z dniem 4 lipca 1999 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:20:37) Dz.U. 1999 nr 53 poz. 54981

_


Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /confiadwa.php on line 19

WDU20170001280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:07)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 00:50:48)
2016-06-09
2016-06-09
2016-08-01
---- -- --
WDU20160000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:04)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:43)
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000634

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:11:32)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000094

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:55)
2015-01-21
2015-01-21
2015-01-27
---- -- --
WDU20140001224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:36)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:40:33)
2014-03-26
2014-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:01)
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:32)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2012-09-25
2012-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:07)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112371410

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:26)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:25)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112431451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:22)
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20112061222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111911140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:52)
2011-09-28
2011-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20101661126

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:34)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100620391

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:50:12)
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-19
---- -- --
WDU20090230144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:10:20)
2009-02-12
2009-02-18
2009-02-21
---- -- --
WDU20081911177

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:11:18)
2008-11-04
2008-11-04
2008-12-16
---- -- --
WDU20060850590

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 04:00:19)
2006-05-19
2006-05-19
2006-05-29
---- -- --
WDU20060020014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:01:14)
2006-01-20
2006-01-20
---- -- --
---- -- --
WDU20041521609

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:40:29)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20040940924

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:50:04)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030080102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 05:20:19)
2003-02-24
2003-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20020230238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:40:16)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20010660670

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:50:55)
2001-07-13
2001-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20000510618

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:02)
2000-06-28
2000-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20000310390

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:24)
2000-05-06
2000-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20000270341

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:28)
2000-04-27
2000-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20000190241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20000180236

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000180234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000170222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:40)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:04)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20130001341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:01)
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:32)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:07)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112371418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:25)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112061222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20020230238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:40:16)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20000510618

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:02)
2000-06-28
2000-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20000180234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000170222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:40)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20081791105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:24)
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2011-03-10
WDU20081791106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:24)
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2011-10-14
WDU20050770676

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:32)
2005-05-04
2005-05-04
---- -- --
2005-05-18
WDU20050320285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:06)
2005-03-09
2005-03-09
---- -- --
2011-09-28
WDU20050070056

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2011-03-01
WDU20041831894

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:05)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
2004-09-01
WDU20040890861

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:10)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20040740686

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:26)
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2004-05-03
WDU20040880841

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-03-01
WDU20040690629

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:30)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-03-09
WDU20032252233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-04-26
WDU20031981926

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:38)
2003-12-06
2003-12-06
---- -- --
2012-03-11
WDU20031941905

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:41)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-01-20
WDU20030610548

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:12)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
2011-03-10
WDU20021221051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:36)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2002-08-20
WDU20020680630

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:15)
2002-06-21
2002-06-21
---- -- --
2015-11-30
WDU20011201295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:28)
2001-11-01
2001-11-01
---- -- --
2011-03-10
WDU20010220261

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:03)
2001-04-01
2001-04-01
---- -- --
2015-11-30
WDU20000790898

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:08)
2000-10-07
2000-10-07
---- -- --
2015-11-30
WDU20000490576

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:06)
2000-06-17
2000-03-20
---- -- --
2001-07-13
WDU20000270343

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:28)
2000-04-12
2000-04-12
---- -- --
2014-10-01
WDU20000190240

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2011-03-10
WDU20000180235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
2012-03-10
WDU20000170223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:40)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
2003-04-12
WDU20000130175

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwa broni.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:44)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
2004-01-01
WDU20170001280

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

obowiązujący (spr: 2018-07-21 00:21:07)
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000715

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 00:50:48)
2016-06-09
2016-06-09
2016-08-01
---- -- --
WDU20160000532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 00:51:04)
2016-08-01
2016-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002210

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:00:43)
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20150000634

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:11:32)
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000094

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:20:55)
2015-01-21
2015-01-21
2015-01-27
---- -- --
WDU20140001224

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

obowiązujący (spr: 2018-07-21 01:30:36)
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000294

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:40:33)
2014-03-26
2014-03-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130001341

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 01:50:01)
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130000447

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 01:51:25)
2013-04-26
2013-04-26
---- -- --
---- -- --
WDU20130000040

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:00:32)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120001004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:01:31)
2012-09-25
2012-09-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000213

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:11:07)
2012-03-10
2012-03-10
---- -- --
---- -- --
WDU20112371410

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:26)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112371418

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:25)
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20112431451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:22)
2011-11-30
2011-11-30
---- -- --
---- -- --
WDU20112061222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20112061221

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 02:20:44)
2011-10-14
2011-10-14
---- -- --
---- -- --
WDU20111911140

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 02:20:52)
2011-09-28
2011-09-28
---- -- --
---- -- --
WDU20101661126

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 02:40:34)
2010-09-24
2010-09-24
---- -- --
---- -- --
WDU20100620391

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 02:50:12)
2010-04-15
2010-04-15
2010-04-19
---- -- --
WDU20090230144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:10:20)
2009-02-12
2009-02-18
2009-02-21
---- -- --
WDU20081911177

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 03:11:18)
2008-11-04
2008-11-04
2008-12-16
---- -- --
WDU20081791105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:24)
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2011-03-10
WDU20081791106

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 03:11:24)
2008-10-24
2008-10-24
---- -- --
2011-10-14
WDU20060850590

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

wygaśnięcie aktu (spr: 2018-07-21 04:00:19)
2006-05-19
2006-05-19
2006-05-29
---- -- --
WDU20060020014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:01:14)
2006-01-20
2006-01-20
---- -- --
---- -- --
WDU20050770676

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:20:32)
2005-05-04
2005-05-04
---- -- --
2005-05-18
WDU20050320285

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:06)
2005-03-09
2005-03-09
---- -- --
2011-09-28
WDU20050070056

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:28)
2005-01-28
2005-01-28
---- -- --
2011-03-01
WDU20041831894

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:40:05)
2004-08-24
2004-08-24
---- -- --
2004-09-01
WDU20041521609

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

obowiązujący (spr: 2018-07-21 04:40:29)
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
---- -- --
WDU20040890861

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:10)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-30
WDU20040940924

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 04:50:04)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040740686

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:26)
2004-04-22
2004-04-22
---- -- --
2004-05-03
WDU20040880841

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:12)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-03-01
WDU20040690629

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

uchylony (spr: 2018-07-21 04:50:30)
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2005-03-09
WDU20032252233

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:08)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2013-04-26
WDU20031981926

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:38)
2003-12-06
2003-12-06
---- -- --
2012-03-11
WDU20031941905

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

uchylony (spr: 2018-07-21 05:00:41)
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2006-01-20
WDU20030610548

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:12)
2003-04-25
2003-04-25
---- -- --
2011-03-10
WDU20030080102

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-07-21 05:20:19)
2003-02-24
2003-02-24
---- -- --
---- -- --
WDU20021221051

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:30:36)
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2002-08-20
WDU20020680630

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:31:15)
2002-06-21
2002-06-21
---- -- --
2015-11-30
WDU20020230238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:40:16)
2002-03-31
2002-03-31
---- -- --
---- -- --
WDU20011201295

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:41:28)
2001-11-01
2001-11-01
---- -- --
2011-03-10
WDU20010660670

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 05:50:55)
2001-07-13
2001-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20010220261

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:00:03)
2001-04-01
2001-04-01
---- -- --
2015-11-30
WDU20000790898

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:08)
2000-10-07
2000-10-07
---- -- --
2015-11-30
WDU20000510618

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:02)
2000-06-28
2000-06-28
---- -- --
---- -- --
WDU20000490576

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:06)
2000-06-17
2000-03-20
---- -- --
2001-07-13
WDU20000310390

Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:24)
2000-05-06
2000-05-06
---- -- --
---- -- --
WDU20000270341

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:28)
2000-04-27
2000-04-27
---- -- --
---- -- --
WDU20000270343

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:28)
2000-04-12
2000-04-12
---- -- --
2014-10-01
WDU20000190240

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
2011-03-10
WDU20000190241

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-22
2000-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20000180235

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
2012-03-10
WDU20000180236

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000180234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:38)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000170223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:40)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
2003-04-12
WDU20000170222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.

obowiązujący (spr: 2018-07-21 06:10:40)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20000130175

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwa broni.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:10:44)
2000-03-20
2000-03-20
---- -- --
2004-01-01

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu