Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 06:20:17) Dz.U. 1999 nr 93 poz. 106313

_

WDU20150002270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:50:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000722

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:00:25)
2015-06-10
2015-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001518

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:30:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051601357

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:10:02)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20050060044

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 04:20:26)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20001201282

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 06:00:34)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001071137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 06:00:40)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150002270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

obowiązujący (spr: 2018-01-20 00:50:05)
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150000722

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:00:25)
2015-06-10
2015-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20130001518

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-01-20 01:30:22)
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20051601357

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu

obowiązujący (spr: 2018-01-19 04:10:02)
2005-09-08
2005-09-08
---- -- --
---- -- --
WDU20050060044

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 04:20:26)
2005-01-27
2005-01-27
---- -- --
---- -- --
WDU20020690641

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 05:40:09)
2002-06-22
2002-06-22
---- -- --
---- -- --
WDU20001201282

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych.

obowiązujący (spr: 2018-01-19 06:00:34)
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20001151208

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

uznany za uchylony (spr: 2018-01-19 06:00:37)
2001-01-05
2001-01-05
---- -- --
2005-01-27
WDU20001071137

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-01-19 06:00:40)
2000-12-22
2000-12-22
---- -- --
---- -- --

Książki onepress

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 37.00

Cena: 49.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90


Fatal error: Call to undefined function link_do_glownej() in /stopka.php on line 37