Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.


Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-07-21 06:11:06) Dz.U. 1999 nr 110 poz. 12558

_

WDU20060320221

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony pozom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:55)
2006-02-27
2006-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20052392012

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:02)
2005-12-07
2005-12-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20050380339

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:01)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2005-12-07
WDU20041901949

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:33)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2005-01-01
WDU20030490410

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:27)
2003-03-24
2003-03-24
---- -- --
2005-01-01
WDU20020050047

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:33)
2002-01-22
2002-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20000640750

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:21)
2000-08-07
2000-06-16
---- -- --
2005-01-01
WDU20060320221

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony pozom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:00:55)
2006-02-27
2006-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20052392012

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:10:02)
2005-12-07
2005-12-07
---- -- --
2011-01-01
WDU20050380339

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:21:01)
2005-03-08
2005-03-08
---- -- --
2005-12-07
WDU20041901949

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 04:31:33)
2004-08-31
2004-08-31
---- -- --
2005-01-01
WDU20030490410

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:11:27)
2003-03-24
2003-03-24
---- -- --
2005-01-01
WDU20020050047

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 05:40:33)
2002-01-22
2002-01-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20000640750

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

uznany za uchylony (spr: 2018-07-21 06:01:21)
2000-08-07
2000-06-16
---- -- --
2005-01-01

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Cena: 129.00

Cena: 54.90

Cena: 7.90

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 99.00

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu